Skip to main content

Full text of "Corpus glossariorum latinorum"

See other formats


8 61668010 [9Δ!ι € 


{1}1}..}}} || 


OLNOHOL 30 ALISHSAINN 


| 
| 
lh 
| 
i 
| 


" 
᾿ 


———— €! 


t 


CORPVS 
GLOSSARIORVM LATINORVM 


A 
GVSTAVO LOEWE 
INCOHATVM 
AVSPICIIS SOCIETATIS LITTERARVM REGIAE SAXONICAE 
COMPOSVIT RECENSVIT EDIDIT 
GE ORGIYS -GOBTA 


VOL. V 


LIPSIAE 
IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI 


MDCCCLXXXXIIII 


PLACIDVS LIBER GLOSSARVM 


GLOSSARIA RELIQVA 


EDIDIT 


GEORGIVS GOETZ 


LIPSIAE 
IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI 


MDCCCLXXXXIIII 


^ 


Ἐν 


LIPSIAE: TYPIS B. G.TEVENERD — 


PRAEFATIO 


I GLOSSAE PLACIDI 


§ 1. Placidi glossarum pleniore quam quae ad nos pervenit 
eollectione usus est qui anthologiae Salmasianae miram prae- 
fationem concinnavit (cf. Riestvs Anthol. lat. 1 p. 69, BAEHRENS 
P. L. M. IV p.241, LoEswivs Gu. N. p. 77 sqq., GoETZIvs Ind. Ien. 
1893 p. 3sqq.): quam praefationem, ne quid deesset quod ad erisin 
harum glossarum pertineret, ex apographo GVNDERMANNI subicere 
placuit. 

Hactenusme. intrauurgamanimilitescentis ') 
inipitum tuaheretudo. instarmihiluminis 
extimandeadenormam. redubiareconpellit. 
sedantistatgerrasmea. | sanitas. diributa.”) 

et posartitum nasonem. | quasiagredula : 
quibusdam lacunis. baburrum stridorem: 
auerrucandusoblatero. uosetiam uiriobtimi: 
nemihi inanginamuestre. hispiditatis arnan 
ticataclumcarmeninreptet. | adrabemmeam?) 
magi copertit. cicuresque conspiciteut alimones 
meiscarnatorus. quam censiones extetis. 
igiturconrumo sensu. meam returemquam 
wis uasculam pieridem. | actutum de uobis. 
lampenam comtulam spero. adiuta náq: 
cupediapresumentis. tamnonexippitandum 
sedoppitandum sibiesseconiectat. 
ergobenepedam. mehacpudoricitimum. coluca 
ri consete: 

qmsihecneccreperat. — extiterint. necfracebunt.*) 
quealucinari. | uelutuowinator. adactus sum 


1) litescentis ex litiscentis corr. m. 1, ut vid. || 2) meas. anitas m. 1: mea. 
sanitas corr. eadem man. | 3) cataclum ex tataclum m. 1, ut vid. || 4) extiterat 
ante corr, 


VI PRAEFATIO 


uoti wobisdamiumusqueadexodium witulantius 1) 
coagmentem: 

quis enim mesonibium etnonmurgissonemfa”) 
bula autamabit quam mentorem 

exfaballibit altibuans. unde faboremexfebruate 
fellibrem utapludam armonie temsoreame 
uelutambrone collectamadoreosuertatis instrup 
pas 

Ex qua vocabulorum glossematicorum farragine nunc haec apud 
Plaeidum non leguntur: carnatorüis, coagmentem, inreptet, obblatero, 
pedam, pos (7), rauim, returem, soniuium, struppos, tensore, uasculam, 
uitulantibus: quae quin olim inter reliqua exstiterint non est cur 
dubitemus. Cf. Ind. Ien. a. 1893/4 p. 3. 

§ 2. Saeculo decimo quinto harum glossarum codex ex nescio 
qua bibliotheca protractus est, qui cuius aetatis fuerit ignoramus; ex 
ilo quotquot nunc exemplaria exstant ducta sunt omnia, cum 
ipse misero fato perierit. Ex his autem apographis pendent viri 
docti sexti decimi et septimi decimi saeculi qui Placidi glossas 
commemoraverunt, ut FvLvirvs Vrsinvs in editione Festi (ef. 
LoEwivs Prodr. p. 151), LINDENBROGIVS in comm. ad Ter. p. 631? 
(ed. Francof. 1603), alii: ex eisdem pendet Marvs, qui in 
tertio Class. Auct. volumine (ed. Romae a. 1831) p. 491 --- 503 
editionem principem Placidi emisit, quam editionem in Germania 
repetivit hEimNHOLDvs ΚΙΟΥΖ in Iahnii et Seebodii Nov. annal. 
t. suppl. II (a. 1833) p. 439—411 et 485 —492: neque alius pro- 
sapiae codicem esse ex quo losEPHvs Comsr hausit ‘Annali delle 
Università Toscane. Parte prima. science neologiche. Tomo primo. 
Pisa 1846’ p. 149 —174 mox videbimus. De codicibus Romanis 
egerunt in Germania KETTNERVS in Hermae vol. VI p. 166, 
MoMMSENVS ibidem vol. VIII p. 67, WinMANNSIVS Mus. Rhen. 
vol. 24 (a. 1869) p. 362sq., Kemivs Gr. L. vol. VI p. 247. DEvER- 
LINGIVS denique codicem Hamburgensem adscivit una cum 
Corsiano, cuius memoriam FRipericvs RirscHELIVS Mus. Rhen. 
vol. 25 (a. 1870) p. 456 sqq. (= Op. III p. 55sqq.) resuscitaverat. 
Post hos ipse hane quaestionem tractavi in Ind. len. a. 1891, ex 
qua commentatione multa eorum quae secuntur repetita sunt. 

§ 3. Codices mihi noti sunt omnino hi: 

1) Cod. Vatieanus 1552, foliorum 134 membranaceorum 

1) witulantis m. 1: unde uitulantiis eadem m. | 2) sonibiwm ex corr.: w pro € 
vel o facta est. 


PRAEFATIO VII 


(22 >< 29 em.), haee continens: a) Paulum Festi epitomatorem in 
fol. 1—93, seriptum a. 1453; b) Placidum in fol. 947—125" eadem 
manu scriptum; c) expositionem Vergilianae continentiae, ἢ. e. Ful- 
gentium, in fol. 126—134, eadem manu scriptam. Codicem postea 
ipsa quae scripsit manus alio atramento correxit: quas correctiones 
manui secundae adseripsi. Librum contulit cum Maiana editione 
GvILELMVS MEYER: apographon aecuratissime confecit GOTTHOLDVS 
GvNDERMANN. Lectiones eius a littera notavi. 

2) Cod. Vaticanus 1889, foliorum 108 partim membranaceorum, 
partim papyraceorum, saeculi XV. Continet in fol. 1—18 *proble- 
mata Plutarchi', deinde post varia opuscula ad glossas non per- 
tinentia in fol. 91 — 108 Placidum. Codieem contulit cum Mar 
editione GvsrAvvs LOEWE. 

3) Cod. Vaticanus 3441, olim FvLvir Vrsint (cf. P. de Nornao, 
la biblioth. de Fulvio Orsini p. 378), qui ipse multas emendationes 
adscripsit (= m. 2), chartaceus, miscellaneus saec. XV. VRSINI manus 
non semper facile à manu prioris correctoris h. e. ipsius scribae 
dignosci potuit. Codicem (6) cum Maro contulit GviILELMvs MEYER. 

4) Cod. Vaticanus 5621 saec. XVI, qui 1) Atilii Fortu- 
natiani artem et alia quaedam opuscula grammatica continet; 2) in 
fol. 31 incipiunt glossae Placidi; 3) sequitur Fulgentii expositio 
Vergilianae continentiae; 4) finem faciunt opuscula grammatica (cf. 
ΚΕΙ͂ΝΑ l. s. s.). Ex hoe codice potiores lectiones LoEwrvs enota- 
verat, litteras A et C MkrvERvs contulerat: apographon confecit 
IoANNES TscHIEDEL. Huius libri scripturas c littera notavi. 

5) Cod. Angelicanus R. 4. 7 (olim II 4. 18), chartaceus saeculi 
XVI, 31 foliorum in 8. In involucro manus saec. XVI scripsit: 
Dictionarium Placidi nondum. impressum, quibus manus recentissima 
Mai auct. Class. III, 427 addidit. In fol. 1* legitur Incipiunt glossae 
Placidi grammatici, in fol. 31" Vernalis a uerno tempore dicitur. Laus. 
Deo. Amen. Hune codicem (quem Marvs non videtur novisse) con- 
tulit GviLELMVS MEYER, 

6) Cod. Hamburgensis saeculi XVI vel XVII; est formae 
quartanae; continet 148 folia chartacea. Primo loco est (fol. 1—7) 
"Index uocum barbararum uel quae barbarae uideri possent a Petro 
Dlesensi usurpatae et a Iohanne Busaeo explicatae, secundo (fol. 8—99) 
loannis Lydi glossarium latino-barbarum, uocabulorum obscurorum quae 
in Clemange atque aliis sequioris saeculi scriptoribus inueniuntur, tertio 
(fol. 100—119) Officia siue magistratus (opus ad res ecclesiasticas 
spectans), quarto (fol. 120—148) Incipiunt glossae Placidi grammatici 
... Laus. deo Amen. Glossas alia manus scripsit atque antecedentia. 


VIII PRAEFATIO 


Adnotationes marginales plerumque secundae manui debentur coaevae, 
vix recentiori. — Huius codicis apographon continet cod. Londi- 
nensis Egerton 270: Luctaté Placidi grammatici glossae hucusque 


nondum typis editae. — Ex apographo bibliothecae publicae reipublicae 


Hamburgensis describi curawit E. Spangenberg anno MDCCOXXVI | 
mense Novembri. De codice Hamburgensi haec adnotata sunt: 
Apographon a quo codice weteri -desumtum, non liquet, forte descriptum 
est sub auctoritate Frid. Lindenbrogit, cuius manum in quibusdam mar- 
ginalibus deprehendere mihi wisus sum. Cf. quae dixi ‘Sitzungsberichte 
der K. Süchs. Ges. d. W.’ 1889 p. 229 adn. Hume librum editioni 
suae adhibuit DEVERLINGIVS. Iterum Ienae contuli. 

6) Cod. Corsianus, nunc deperditus, de quo Corsivs haec 
dicit: 'E questo un uolume in pergamena in 49, di carte scritte 123, 
colla prima pagina adorna di ricche ed eleganti miniature, danneggiato 
moltissimo, perché stato fim qui mal custodito, e che, divenuto adesso di 
mia proprietà, da me si conserva diligentemente. Esso contiene due 
opere: una Grammatica in latino della lingua latina, di che non à qui 
luogo a parlare, e le Glosse di Placido Grammatico. Volendo far con- 
gettura circa la antichità del mio Codice, diró parermi che le due opere 
sieno state scritte in due tempi diversi, ed unite poscia in un corpo per 
Vattinenza che hanno tra loro. Io penserei che la Grammatica non 
eccedesse il secolo XV, benché certamente debba riporsi verso il principio 
di quello, e che le Glosse fossero scritte intorno al secolo XIV. Fan 
chiara fede della maggiore antichità delle Glosse à nessi e la forma dei 
caratteri, pin antichi molto che non quelli della Grammatica, e per la 
eta in parecchi luoghi sbiaditi e pressoché spenti: dal che deriva che alcune 
pagine di tal Glossario sono leggibili con grave pena, e che molte parole 
non si discernono affatto, mentre che facile e sicurissima ὃ la lettura 
della Grammatica? Inscriptionem suae editioni hanc dedit Comsivs: 
Incipiunt Glosae | LVCTATII PLACIDI GRAMMATICI | IN 
PLAVTI COMEDIAS | PER A LITTERAM. De aetate codicis 
frustra quaesiti (cf. RrrscuELIvs Opusc. III p. 61) recte RrrscHELIVS 
dubitavit: qua de quaestione infra dicetur. 

Ad hos sex codices accedunt excerpta codicis Vaticani 2741 
saeculi XVI: sunt cireiter 160 glossae, modo contractae, modo 
auctae, modo immutatae. Inscriptio haec est: Ha Placido gram- 
matico excerpta, subseriptio: Finis. Excerpta insunt in fol. 20'—25*. 
Apographon reliquit Lorwivs. Cf. WILMANNSIVS l. s. s. p. 3689. — 
Paucnlas quasdam glossas continet codex A mbrosianus D 498 inf. 
saeculi XVI post varia opuseula grammatica, scilicet. hoc modo: 


INCIPIVNT GLOSSAE PLACIDI GRAMMATICI Alumna ab 


PRAEFATIO IX 


alendo dicta. nam q ali et q alitur. alumna dici potest -à- nutrix et 
quae nutritur et nutrit sed melius tr q nutritur, Abuti et bene est et 
male uti, Abnuere est etc, im fine Elementi V. Vernus subdolus ser- 
wilis (haec vox lineola deleta est) οὐ malus serwilis. Vnde wernae 
dicuntur seruw? qui domi nascuntur. Vernalis a uerno tempore dicitur. 
Finis. Cf. KETTNERVS l. s. s. p. 165. 


§ 4. Inter codices Vaticanos singularem locum tenet 1889, 
quippe qui tantopere cum Vaticano 1552 congruat, ut fieri vix 
possit quin ex eo descriptum esse putemus. Quod cum iam LoEwirvs 
vidisset, breviter tetigi Ind. Ien. anni 1886 p. VII; argumenta protuli 
Ind. Ien. a. 1891 p. 3sqq.; sunt haec: 1) summa est utriusque libri con- 
gruentia; ubi differunt, corruptiorem formam ostendit 1889, qui in- 
super lacunas habet ex errore librari explicandas; 2) in Vaticano 
1889 saepius d et ol confusae sunt: in Vaticano 1552 scribendi genus 
tale est, ut errorum origmem facillime perspicias; 3) fol. 109" Va- 
ticanus 1552 habet: Facessite est frequentatiwum facite dicimus et fa- 
cessite re, dein infra versum adscriptum est cedimus; Vaticanus 1889 
cedimus omittit. Porro in 1552 est: Echo grecum nomen est est autem 
ymago wocis quae in con || concawis locis resultat; 1889 in eodem versu 
habet: im conconcaws. Harum autem rerum et similum tanta est 
multitudo, ut non dubitaverim scripturas libri 1889 ex apparatu 
excludere. 


Ad eandem familiam sine dubio codicem Corsianum referendum 
esse multae lectiones docent, velut hae: p. 7, 9 Ames pro Aneras, 
p. 13, 19 a consulendo et ractandwm est (a consulendo et tractando 
dictum est), p. 20, 27 expliciunt .c. explicuit (explicuit), p. 17, 26 De- 
duptus (Decluptus), p. 18, 21 ualde om., p. 21, 36 Falla facili 1552, 


Pulte facile cud: Corstunus ubi Facil cod. Vusmr, Falla 5216, ut alia 
mittam. Quae similitudo tanta est, ut nullo modo Corsianus liber 
ex necessitudine libri 1552 solvi possit. Quamquam non desunt 
quae discrepent; sed haec ita comparata sunt, ut modo corruptelae 
modo emendandi studio debeantur. Corruptelae assignabimus velut 
p. 7, 32 Aeruscus pro .Aeruscans, p. 8, ll inconflatus pro inconstans, 
p.14, 31 womeri pro mon erit, alia. Emendationum exempla haec 
sunto: p. 21, 27 exuspirandwm pro exipitandum, p. 4, 14 aliquam rem 
pro de aliqua re (ita etiam liber glossarum), p. 13, 14 farra pro fata 
(saxa verum est), alia multa, quibus praefationem onerare nolo: 
cuius interest plura nosse, sumat, ex apparatu DEVERLINGU. De qua 
ratione nulla dubitatio nasci potest: nam etiam quae recte exhibentur 
non posse ex antiqua traditione fluxisse consensus reliquorum libro- 


X PRAEFATIO 


rum et libri glossarum saepissime demonstrat. Neque illud obstat, 
quod aliquoties Corsiano codici miro modo cum libro glossarum 
convenit, quae nescio an ex Papia correxerit scriptor. Eidem ho- 
mini qui tot locos temptavit haud dubie debetur inseriptio Glossae 
Luctatii Placidi grammatici in Plauti comoedias, quae viros 
doctos admodum vexavit. Denique non dubito, quin liber quinti decimi 
saeculi fuerit. Quae cum ita sint, Corsiano libro aut cautissime 
utendum aut potius non utendum est: qua re scripturas eius omisi. 


§ 5. Vt Vaticanus 1889 ex Vaticano 1552 originem duxit, ita 
codex Angelicanus ex Vaticano 3441 videtur repetendus esse. 
Similia enim et permulta deprehendi possunt congruentiae exempla: 
quae discrepant talia sunt, ut Angelicanum aut ex ipso Vati- 
cano esse derivandum aut ex fratre gemello nune deperdito certum 
sit. Hoc ita esse vel ex eo videbis, quod in Vaticano saepius H 
exstat, pro quo N est in Angelicano, ut p. 21, 32 Exhauterantibus 
(Vatic.) — Exnauterantibus (Angel), p. 38, 22 PHisica (Vatic.) = 


Hi 

Pnisica (Angel), p. 38, 20 Pseudotirum (Vatic.) = Pseudotinyrum 
(Angel.), p. 38, 18 PENSOMENT corr. in PSEVDOMENT (Vatic.) 
— Psenuosomeni (Angel), alia. Etiam alibi factum est, ut quae m. 2 
in Vaticano adiecerit corrigendi vel adnotandi causa simul cum 
scriptura primae manus describeretur ab eo qui Angelicanum 
confecit, velut p. 8, 14, ubi in Vaticano FvLvivs adscripsit Bolona 
s. wide glossaria graecol. ut sit Bolona redemptorum cetariarum,. Angeli- 
canus mutilata lectione exhibet F. Bolona wide gloss. caetariarum. 
Omnino nihil inveni, quod non ex Vatieano explicari possit. Quod 
cum ita sit, ne huius quidem libri ratio habenda est. | 

Eiusdem prosapiae est codex Hamburgensis, cui iusto plus 
tribuit DEvERLINGIVS. Nam ut mittam ingentem multitudinem lo- 
corum miro modo congruentium, quomodo natam esse dicemus veluti 
hanc scripturam (p. 33, 13) Meunicare nisi ex Vaticano ducemus 


sie exhibente: Mennicare? Rem ita esse etiam id confirmat, quod 
p. 8, 14 in H est: Bolona. Gloss. Graecol. ut sit Bolona redemptorum 
quae VmsrNvM Vaticano adscripsisse supra dixi. Conferri possunt 
alia velut p. 32, 6: auctor uel curator (margo Vaticani), auctor uel 
curator (Hamburgensis in contextu); p. 9,17 sine sensu (ex falsa 
coniectura in marg. Vatic.), idem in contextu Hamburgensis, multa 
eiusmodi. Vt summam complectar, codex Hamburgensis est ex 
FvLvnu Vmsrvr exemplari derivandys; praeterea deterior etiam est 
quam Angelicanus. Accedit quod ille liber non quinti decimi 
saeculi est, ut videbatur DEvERLINGIO, sed sexti vel adeo septimi 


PRAEFATIO XI 


decimi, euius temporis etiam BvsAEI notae sunt, quas idem liber 
quamquam alia manu scriptas exhibet. Itaque non est cur codex 
Hamburgensis ad crisin adhibeatur. 

De excerptis codicis Vaticani pauca dicam: satis enim est 
monuisse, ea ad familiam codicis V rsiniani videri revocanda esse, 
sed tantopere esse deformata contrahendo augendo transponendo, 
ut facile omnino neglegi et possint et debeant. Comparari potest 
velut haec glossa: Limfari baccari est et furia quadam agitari ab 
aqua que huc atque illuc deriuata aut fusa discurrit. sunt qui dicunt 
spiritus quodam lymphatico aquarum. perturbatos agitari. 

S 6. Tres igitur sunt codices ex quibus archetypus libro- 
rum Romanorum redintegrandus est: codices Vaticani 1552, 
3441, 5216. Quae res longe plurimis locis non sine probabilitate 
expediri potuit; difficultatem praebent loci correctionibus insignes: 
quales non ita multas habet a, sine dubio ex exemplari petitas, non 
coniectura inventas, multo plures c, plurimas b, uterque saepius ex 
coniectura natas quam ex exemplari haustas. Aliquoties abe con- 
spirant, quas scripturas non dubitabimus ad commune archetypum 
revocare in eoque dupliees scripturas extitisse suspicabimur. Saepius 
soli bc conspirant, in quibus non ubique prima ab altera manu 
dignosci potest: quarum lectionum maiorem partem emendandi studio 
tribuendam esse, minorem archetypo ipsa res docere videtur, quam- 
quam certam normam et generalem qua niteremur non inveni. Nam 
ne FvrLvivw VRSINVM quidem lectiones omnes de suo addidisse exi- 
stimo. Sed quae sic nascitur difficultas, plerumque facillime sol- 
vitur adhibitis lectionibus libri glossarum de quibus mox agendum 
erit. Nune hoc addo, me lectiones librorum abe, abiectis tamen 
quisquiliis quibusdam, velut e pro ae vel e, alüs accurate pro- 
posuisse et superflua addere quam quod utile esse posset omittere 
ubique maluisse. 

S 7. Ex pleniore codice, similiter tamen disposito atque codex 
Romanus fuit, is hausit qui glossarum Placidearum longe maxi- 
mam partem in glossarium transcripsit, cuius unicum nunc exemplar 
codex est Parisinus novae acquisit. 1298 saeculi XI, de quo — 
invento a GOTTHOLDO GVNDERMANN — ipse accuratius egi primum Ind. 
Ien. a. 1886, tum libelli de libro glossarum scripti p. 59 [269]. Codex 
est membranaceus (30,5 >< 20,5 cm.), foliorum 22, scriptura visi- 
gotica scriptus. Initium et finis perierunt. Initio duo quaterniones 
deesse videntur: legitur enim in fol. 6" signum tertii quaternionis, 
in fol 1* et 14" signum quarti, in fol. 15" et 22° signum quinti. 
Primi (h. e. tertii) quaternionis folium medium intercidit: glossae 


XII PRAEFATIO 


inter Ifigenia soror et Lacertus bracium desunt. Praeterea folia 1—3 
vario modo vel mutilata vel male habita sunt. Idem de folio 22 
dicendum. Involucrum quod codex nunc habet membranaceum est, 
in quo vestigia scripturae ad opus liturgicum ut videtur. perti- 
nentis conspicua sunt. Agglutimata est scidula chartacea in qua m. 
saec. XVIII scripsit VOCABVLARIO GOTICO. Eadem m. in fol. 22 
margini VOCABVLARIVM inseripsit. Scriptura in duas columnas 
dispertita est versuum quadragenum ternum. Correxit librum manus 
coaeva, quam saepius difficile a prima manu discernas. Codicem de- 
scripsit accurate de scripturae genere tractans LEOPOLDvs DELISLE 
‘Mélanges de Paléographie et de bibliographie’ (Paris, a. 1880) p. 180, 
ubi de patria libri haec proferuntur: ‘Saint-Sébastien ou Saint-Do- 
minique de Silos, abbaye des environs de Burgos qui parait avoir 
été un foyer d'activité litteraire aprés la réforme dont elle fut l'objet 
au milieu du XI siecle, Cf. etiam ‘Catalogue de livres rares et de 
mss., rédigé par M. Bachelin-Deflorenne. Paris 1818. Apographon 
ex hoe codice confecit GVNDERMANNVS, quod cum ipso codice iterum 
in hae urbe conferre potui. 

Triplex huius glossari materia est: primum genus glossarum 
fluxit ex glossario quod ab Abstrusa incipit (C. G. L. IV p. 3sqq.: 
cf. praef. eiusdem voluminis p. XIV 8 10), alterum genus glossas 
haud indoctas amplectitur seriptorum locis notabiles, tertium denique 
glossae Placideae sunt. De primo genere non est quod amplius 
agamus; de altero genere conferenda sunt quae exposui in Ind. Jen. 
a. 1888 p. VIII sqq. et ‘der Liber Gloss.’ p.63 [213] sqq.; Placidi glossae 
ad alphabeti severiorem ordinem dispositae — praeter primam enim 
litteram etiam alteram respexit *qui excerpsit — haustae sunt ex 
exemplari pleniore quam archetypum Romanorum librorum 
fuit, ceteroquin neque ordine diverso neque materia ipsa. Severior 
enim alphabeti ordo ita demum effectus est, ut excerptor in littera JM, 
ut uno utar exemplo, primum glossas transcriberet ab Ma incipientes, 
sequi iuberet Me, Mi, Mo, Mu: unde simul elucet, eas glossas quae, | 
cum in libris Romanis non exstent, in ipsis illis ordinibus leguntur, 
non interpolatas, sed ex eodem cum ceteris fonte pleniore repetendas 
esse. Accedit quod liber glossarum, de quo mox agetur, multa 
horum additamentorum Placido diserte adscribit. Quod cum per- 
spexissem, non potui satis habere ex hoc libro glossas Placideas 
exscripsisse, ut ad emendationem adhiberem: immo ipse ordo pro- 
ponendus fuit. Itaque integrum exhibui glossarium, sed ut eas 
glossas quas Placidi esse sive libri Romani una cum libro 
glossarum sive libri Romani soli sive solus liber glossarum 


PRAEFATIO XIII 


testarentur stellulis notarem: de ceteris glossis quid existimandum 
sit ultro apparet. 

§ 8. Nune denique ad glossas Placideas libri glossarum 
pervenio, h. e. vasti illius lexici quod septimo saeculo homo doctus 
cuius nomen nescitur in Hispania contexuit varüs ex fontibus hausta 
materia (cf. quae altero eapite praefationis de hoe libro exponentur). 
"Cuius memoriae, ut LoEwrn verbis (Prodr. p. 152) utar, ‘ope vel 
corruptissimas glossas!) facile emendari posse Maivm non fugerat, 
qui in Class. Auct. t. VI a. 1834 ed. p. 554—574 emendationes et 
novas glossas codice Palatino 1773 m. saec. X usus evulgavit, qua 
in re neglegentissime eum versatum esse WILMANNSIVS ]. s. s. [h. e. 
Mus. Rhen. vol 24 a. 1869] p. 313 sqq. ostendit. Deinde O. MvEr- 
LERVS a DvEBNERO a litterae glossas e codice Parisino 1644 ex- 
cerptas impetraverat (cf. Festi praef. p. XXXIII), unde non multa 
p. 983 Festi protulit. Codice Monacensi 14429 saec. IX alüsque sub- 
sidiis item e libro glossarum derivatis usus HERMANNVS KETTNER 
laeto cum successu emendandi Placidi glossis operam navavit: cf. 
programmata *Kritische Bemerkungen zu Varro und lat. Glossaren’ 
p. 25—37 Halae a. 1868 et ‘zur Kritik der Glossae Placidi?! Berolini 
a. 1872 ed., atque commentationem ‘Zu den Glossae Placidi! Hermae 
t. VI (a. 1872) p. 165 sqq. insertam. Denique eodem illo saeculi 
noni duobusque alis duodecimi codicibus Monacensibus (cod. lat. 
13002 et 22201) adhibitis A. DEVERLINGIVS de glossis foedissime cor- 
ruptis bene meritus est: vide scriptionem ‘Zur Emendation und Ez- 
günzung der Placidusglossen’ in Diurnis gymn. bavar. t. VIII a 1872 
p. 150—163 et 319—329. His libellis et commentationibus addenda 
est eiusdem DEvERLINGI editio quae prodiit a. 1875 et supplemen- 
tum editionis *Glossae quae Placido non adseribuntur nisi in libro 
glossarum" (ed. a. 1876), denique commentatio volumini XIV 
Diurn. bavarie. gymnas. (a. 1878 p. 285 sqq.) inserta. Praeterea 
commemoranda est censura editionis DEvERLINGH quam scripsit 
HrERMANNvs HAGEN codice Bernensi adhibito in BvRsIANr annal. 
phil. a. 1874/5, et eiusdem libellus ‘de Placidi glossis in libri glos- 
sarum codice Bernensi obviis (Bern. a. 1879): quibus si adiecero 
LoEwrn censuram (Gloss. Nom. p. 77 sqq.), summam eorum com- 
memoravi, quae de glossis Placideis libri glossarum ante meum de 
libro glossarum libellum tertio decimo tomo commentationum Soc. 
Litt. Reg. Sax. insertum ab aliis scripta erant. De libris manuscriptis 
libri glossarum capite secundo agetur: nunc satis est dixisse, me 


1) Hac in re nimis bene de libro glossarum iudicasse Lozwivm mox apparebit. 


XIV PRAEFATIO 


duo libros praeter ceteros dignos iudicasse, ex quorum memoria anti- 
quissima seriptura huius lexici erueretur: codicem Sangermanen- 
sem saeculi VIII/IX et codicem Palatinum saeculi X: reliqui libri 
quotquot sunt abiei possunt, itemque qui ex libro glossarum pe- 
tierunt has glossas, velut glossaria Salomonis, Papiae, Osberni, 
Hugutionis, aliorum. Codicem Sangermanensem hac in urbe 
partim GVNDERMANNVS partim ego excerpsimus, excerpta denuo cum 
exemplari contuli, codicis Palatini discrepantiam meis excerptis 
adiecit IOANNES TSCHIEDEL. Excerpsi autem non modo eas glossas, 
quas notula praefixa (PLAC, PLACI, PLA, PLACHI, PL, P, aliae) 
Plaeido attribuit, verum etiam reliquas quae quacumque nota signa- . 
tae sunt (ut de gl. Virg. Cic.) tamen ad Placidum pertinent vel 
pertinere videntur, in his etiam eas non semel, quae non ex ipso 
Placidi codice, sed ex Isidoro transcriptae sunt (notis earum quae 
Placido non adseribuntur in fine glossarum adiecta). Saepius dtae 
vel tres glossae Placideae continuae uno signo, quod primae vel priori 
glossae additum erat, comprehensae sunt; non minus saepe aceidit, 
ut glossae vel glossis Placidi aliae adicerentur ex diverso fonte 
petitae sine sua nota. Tales ordines exscripsi, ubi non habebam quo- 
modo alienas glossas plane dignoscerem; ubi dubitari non potuit, 
abieci glossas alienas quamquam nota Placidi comprehensas. Sed in 
hae quoque re plura exseribere malui quam omittere quae Placidi 
esse possint. Quod cur ita fecerim facile intellegent qui emenda- 
tioni operam navabunt. — Glossae Placideae libri glossarum eius- 
dem generis sunt atque glossae codicis Parisini de quibus supra egi- 
mus; quod cum alis lectionibus demonstratur tum eo, quod glossa 
Lupam meretricem a rapacitate uel a libidine etus animalis unde et lupa 
lepidula festiua eodem in utraque memoria modo contaminata est, 
cum in libris Romanis glossae duae simt, sed eodem in loco po- 
sitae (cf. DEvERLINGH praef. p. VI). Cum autem liber glossarum 
insuper easdem glossas praeter Placideas receperit quas inesse in 
libro Parisino supra diximus, codex autem Parisinus ex libro 
glossarum nullo modo derivari possit — id quod vel ordine glossa- 
rum qui est in eodice Parisino excluditur — fieri vix poterit quin 
librum glossarum aut ex vetustiore exemplari eiusdem glossarii 
aut ex eodem cum illo glossario fonte repetamus (cf. commentatio 
mea de libro glossarum seripta p. 63 [273]|sqq.). Harum sententiarum 
quae priore loco posita est mihi alteram probabilitate superare vide- 
tur. Qua in quaestione ne quis opponat, quod DEVERLINGIVS con- 
iecit Diurn. gymn. bavar. vol. XIV. p. 285 sqq. (cf. HAGENvs de Pl. 
el. in l. gl. cod. Bern. p. 11), non ex uno, sed ex duobus libris fluxisse 


PRAEFATIO XV 


glossas Placideas libri glossarum: hane enim coniecturam non satis 
fundamenti habere existimo. Nam quod saepius eadem glossa bis 
extat loco diverso, velut sub Inburim et Imbwurim, Laxasterantibus 
et Exausterantibus , Fabisa especus et Fauisa especus (ef. Calwitio et 
Calbitio, Libitina et Liuitina, Ecferre et Efferre, Candis et Candius, Cabilla 
et Cawilla, Calculae et Cauculae, alia exempla), id facile sic explieatur, 
ut eum qui composuit lexicon has glossas consulto diverso loco rece- 
pisse putemus, quo qui consulerent certius invenirent quod quaererent. 
Quamquam non omnino negem, hane vel illam glossam Placideam 
ex glossario petitam esse in quo praeter alias etiam paucae Placi- 
deae glossae infuerint: cur tamen eum qui composuit librum glossa- 
rum consulto duo exemplaria Placidi adhibuisse putemus non esse 
censeo. — Forma glossarum quae est in magno lexico non modo 
vetustate, verum etiam bonitate saepissime libros Romanos vincit: 
rariora sunt exempla, quamquam non dixerim rara, quibus libri 
Romani meliorem seripturam servaverint. Liber Parisinus ple- 
rumque congruit cum libro glossarum; quod nonnulla rectius ibi 
traduntur et quaedam peius, eius rei rationem ex eis quae supra 
exposui facile perspiciemus. Vbi liber glossarum cum codicibus 
Romanis concinit, eam formam nacti sumus quam homines ante 
septimum saeculum legerunt. Ex eadem memoria ni prorsus fallor 
pendet Isidorus; quibus idem differt, us merito diffidemus, cum 
satis libere eum uersatum esse in excerpendis auctoribus dudum in- 
tellectum sit. Sed extant etiam alterius recensionis vestigia, quae 
ut a libro glossarum et codice Parisino, ita a libris Roma- 
nis pariter diversa fuit, de qua nunc agetur. 

§ 9. Inter glossaria quae Placidearum glossarum partem con- 
tinent non infimum locum obtinet codex Ambrosianus C 243 inf. 
membranaceus saeculi X vel XI, de quo paucis egit LoEwrvs Prodr. 
Ρ. 177 sq. ‘Lexicon exhibet latinum quod medium quasi locum tenet 
inter glossaria ex rerum ratione et secundum litterarum ordinem 
conlecta. Secutus est enim qui composuit alphabeti ordinem ita, ut 
singulas litteras pro varia rerum declarandarum indole in certa ca- 
pita distribueret, quorum in fine glossae a materia tractata alienae 
adduntur Ex copis Bobiensibus hunc librum in Ambrosianam 
pervenisse inscriptio testatur haee: ‘Hune codicem qui ex Bibliotheca 
Bobii a. S. Columbano instituta prodiit, Illustrissimo et Reverendis- 
simo Card. Federico Borrhomaeo B. Caroli patrueli, dum Ambro- 
sianam Bibliothecam institueret et manuscriptos codices undique 
conquireret, Religiosissimi Patres Ord. S. Benedicti simillimo munere 
donati humanissime tradiderunt a 1606. Cui glossario etiam Pla- 


XVI PRAEFATIO 


cideae glossae insunt, partim ex Isidoro haustae quas mitto, par- 
tim ex alio fonte eoque haudquaquam malo, de quibus nune paucis 
agendum erit. Primum ipsas glossas Placideas exscribam. 

1. Auspicium est inicium alicuius rei qui primum summit exor- 
dium id est inchoawit et est auspicium quod habet uel animalia paga- 
nis. — 2. Ausim uerbum est promissiui modi ut si dicas ausim dicere 
ausim recitare cuius cuius est prima uerbi persona audeo et declinatur au- 
sim ausis ausit uel audit. — 3. Altrinsecus hinc et inde uel desuper sicut 
extrinsecus dicimus ab eo quod extra est aut intrinsecus ab eo quod 
intus. — 4. Alternis utrisque ex utrisque wicibus wel hinc et inde. — 
5. Ales aquila sed et omnis auis potest dici ales. — 6. Age aduerbium est 
hortantis ad proemium dum et fit praeferendum esto ergo filium matre 
particulis sociata agendum est derebus subleuatus et raptus quasi per 
predam unde et latrones actores dicuntur. — 7. Blaterare corrupte et 
perperam rem loqui ut non. magis fari secus quam ebrius delirare cre- 
datur. — 8. Conspirare dicimus uel ad bonum uel ad malum. — 
9. Clauus interdum acutum interdum gubernaculum significat. — 10. Ci- 
nericie oues sunt cineris colorem habentes. — 11. Comesationes (sup. se. 
sunt et idest del.) conuiuia quae ad peccatum prouocant et scribimus per 
unum m et per unum s. — 12. Coerciti idest windicati idest in quibus 
crimen. punitur. — 18. Coercere windicare significat item coercere dici- 
mus circumire ut ciwitatem fossa uel campum fluuiis (corr. e fluuius). 
14. Considere est im unum sedere. — 15. Consulto a consulendo et 
atractando dictum idest. quod sic fit ut consulat et nocere non possit. — 
16. Delibutus unctus tactus. — 17. Dubium quin idest numquid du- 
bium. — 18. Dididit dispersit diuulgawit ut terris. didita fama. — 
19. Destricti enses euaginati idest euagina ducti. — 20. Deditioni dici- 
tur quando se wicti aut wincendi hostes wictoribus tradunt dedere enim 
a deditione dictum est. — 21. Desipiscentes (ex Despientes corr.) sunt 
qui minus sapere incipiunt quam solebant. — 22. Defecare est decolo- 
rare (decolare altero loco) et res quasdam commixtas a fecibus segregare. 
— 23. Discrimen aliquando duarum. rerum | separationem. ostendit. quae 
coniwnclg esse possunt ut in ornamentis mulierum aliquando uero peri- 
culum uitae et capitis. — 24. Enixa duas res significat et conata idest 
temptata ad efficiendum aliquid et que partu libera est. miti enim uel 
eniti conari uel efficere est. — 25. Facessite frequentatimum . facite. dici- 
mus et facessite recedile. — 26. Insignit insigne facit uel signum àm- 
ponit. translatum. ab animalibus quae nota signantur. — 27. In propa- 
tulo est im aperto patula enim et propatula dicuntur loca diffusa et 
dilatata. — 28. Nudius tertius cum i dicimus et est aduerbium tem- 
poris. — 29. Neuterici libri idest. noui uel recentes. — 30. Nauiter est 


PRAEFATIO » XVII 


bene et industrie et caute atque studiose ut nawis sit uel gubernator trac- 
tum anaw unde gnaui dicuntur bom? docti ignawi stulti. — 31. Oeco- 
nomia est ipsa dispositio rei alicuius que prius ordinatur et sic discri- 
bitur ut puta ne lederet uno per didonem troianorum regem uenus rogat 
cupidinem. ut didonem faciat amare hec dispositio oeconomia. dicitur. — 
32. Obstudere est aliquid in angustias «ncludere uel impellere. — 33. Opi- 
pare opulente diwitiis idest. opibus conwmum constuere. — 34. Osor ini- 
micus ab odio dictus sicut amator ab amore et est generis communis hic 


_et haec osor osria enim dici non potest misi a stultis (adscriptum est in 


margine sup. Osor qui aliwm odio habet). — 35. Ortigometra genus 
auium est id est coturnices. — 36. Oraculum est unde responsa. dantur 
uel praedicuntur nam et ipsa res idest responsum quod datur oraculum 
dicitur. — 37. Oeconomia dispositio uel praemeditatio. —. 38. Opificium 
est res aliqua que in opere est uel ubi opera fiunt. — 39. Obstinatus 
est qui aliquid praecipitanter et sine ratione (altero loco réwocatione) 
facere festinat. — 40. Pronuba est que nuptis praeest qugque nubentem 
coniwngil. — 41. Pubes modo significat. wwuentutem modo partem. cor- 
poris uerendam uel potius orrendam. — 42. Promulgatum est foras pro- 
latum est uel constitutum ut lex dicitur promulgata. 

Nune vero quaerendum est, quae ratio intercedat inter hune. 
librum (A) et P (h.e. Placidum librorum Romanorum) et G 
(h. e. Placidum Libri Glossarum). Consentit autem A cum P 
contra G his locis: 1. qui (quo); 2. promissiui (promissi huius): 4. utris- 
que (utriusque); 5. sed et (uel); 19. e wagina (de uagina); 34. misi a 
stultis (nisi ab imperitis). Porro consentit cum G contra P: 2. prima 
uerbi (uerbi prima); 22. defecare (desecare); 23. aliquando wero (ali- 
quando); 24. libera (liberata G. laborata P); 33. opipare (opipare et); 
38. uel ubi (ubi) Ex qua re apparet, Ambrosianum neque ex 
libro glossarum pendere neque ex exemplari quale fuit archetypum 
hbrorum Romanorum, nisi vitia quaedam postea demum invecta esse 
putabimus. Quam tamen coniecturam dissuadent loei quibus A solus 
genuinam lectionem servavit, pariter autem corruptam G P exhibent. 
Velut in glossa 31, ut minora mittam, ubi GP haec habent: ne lae- 
deret (laederetur P) 4wno per didonem troianorum regem, A addit: 


 4ehus rogat cupidinem ut didonem faciat amare (cf. Verg. Aen. I 


657 sqq.) Idem de glossa 11 dieendum, ubi GP habent Comesa- 
tiones conuiuia et scribimus uno, m et uno s, contra sic A: Comesationes 
sunt conwiwia quae ad peccatum. prouocant et scribimus per wnum m et 
per unum s. Hoc additamentum commendant multae glossae velut 
ex libro glossarum excerptae hae: Comessatio conuiwium. meretricum, 


Comessationes luxwriosa conuiuia cum meretricibus mixta, aliae. Duplex 
Corp. gloss. lat. tom. V. b 


XVIII» PRAEFATIO 


igitur medio quod dicitur aevo videtur exstitisse recensio glossa- 
rum Placidearum: quarum alteram et libri Romani et liber 
glossarum cum codice Parisino servaverunt, alterius frustula 
exhibet codex Ambrosianus. 

8. 10. Glossas Placideas non omnes sed multas continet co- - 
dicis Vaticani 1469 saeculo X confecti (cf. Corp. Gloss. vol. IV p. 
XVII) glossarium septimum a fol. 162* ad 223" pertinens: de quo 
glossario cum paucis egerim Ind. Ien. a. 1886 p. V, nunc accuratius 
tractandum est. Insunt glossae Bedae (h. e. liber de orthographia), 
ex Paulo epitomatore Festi non paucae, multae ex Isidoro peti- 
tae, plures ex glossariis haustae, in eisque Placidearum pars haud 
sane parva. Qui composuit glossarium, rem ita instituit, ut saepius 
quae ex uno exscriberet fonte eodem in loco collocaret interpositis 
singulis glossis alienis. Quod ita se habere ex hac serie disces: 
Puluinus et puluini gef masculino new puluinar et puluinaria sed pul- 
uinus priuati hominis ceruical uel cultura . Pulwinar uero ae puluina- 
ria principum sunt uel regun . Propter ideo . Promulgatum in omnium 
notitiam et totius wulgi intimatum .' Pronuba est quae nuptiis praeest 
queque nubentem wiro coniungit dicla quod mubentibus praeest . idem et 
para nimphi . Pollinctor qui mortuos sepelit . Postumus dicitur puer. qui 
mortuo patre nascitur quasi post humum patris idest sepulturam natus . 
Pisana pisata . Promptuarium sonantius est quam promptuarium . item 
melius. sanctuarium. quam sanctuarium . multa enim licet. similia. sint 
lamen diuersis sonis eduntur. Promtaria cella. dicitur. idest. cellarium . 
unde necessaria promuntur idest proferuntur . ceterum ipsa custos bene- 
dicitur promtaria quomodo cellaria . non tamen promtuaria uel celluaria. 
Ptisso tundo hoc est pisto . Pignora filiorum sunt uel affectuum inter 
se . Pignera que creditoribus dantur . sed haec utraque confundit aucto- 
rilas lectionis . Panchia adiacens domus . idest. quinque uolumina moysi 
unde apostolus ait quinque uerba se uelle in ecclesia loqui . Plumarium - 
clauatum . Paruipendere est contemptu anim? aliqui. magnum. despicere . 
pendere. enim estimare est . Pugio gladius mianualis . Paraclitus per à 
uenit .a paraclisis idest aduocatio siue consolatio . Preterea post haee . 
Porro aduerbium est temporis . Pagus possessio est ampla sed sine ali- 
quo iure . unde et paganos. dicimus alienos a wre uel sacris constitutis . 
Propositum. institutum . Phisica gr idest. naturalia . phisis enim grece 
natura dicitur . Presago presagas presagare primae coniug . Praesagire 
idest futura, dicere tertiae. coniugationis productae . Propatulo publico . 
Quarum glossarum longe maximam partem Placido adscribunt vel 
codices Romani cum libro glossarum et codice Parisino vel 
liber glossarum cum eodice Parisino: glossae aliunde immissae 


PRAEFATIO XIX 


plerumque viles sunt. Huius igitur libri glossas quae conveniunt cum 
libris Romanis collatas vidi omnes: ceteras initio mihi proposueram 
item conferre, mox tamen cum perspexissem ad crisin Placidi inde 
nihil disci posse, hoc consilium abieci. Sic autem ut iudicarem, hae 
me moverunt ratiocinationes: I. Glossae Placideae codicis Vati- 
eani neque ex libro glossarum pendent neque ex glossarii Pari- 
sini vetustiore exemplari: nam praeter ipsas glossas Placideas 
nihil est quod cum illis libris comparari possit. Accedit quod ordo 
glossarum ab illorum librorum ordine plane diversus est. — II. Glos- 
sae Placideae codicis Vaticani non ex recensione Romana 
pendent: nam admodum saepe cum libro glossarum et codice 


Parisino conspirant, differunt a libris Romanis. — III. Glossae 
Vaticanae pendere videntur ex eadem recensione quae in glossa- 
rium Parisinum et librum glossarum recepta est. — IV. Glossae 


Vatieanae saepissime foede mutatae mutilatae interpolatae sunt, 
id quod facile ex contaminatione complurium glossariorum explicari 
potest: itaque sicubi ab alus libris discrepat hbri Vaticani scrip- 
tura, suspecta est. — V. Glossas Placideas codex Vaticanus ali- 
quot servavit quae absunt a libris Romanis: sed hoc ita esse non 
tam ex ipso illo codice quam testimonio libri glossarum cognoscitur. 
Quas glossas illi libri Placido non adscribunt, has Placidi esse ne 
tum quidem effici potest, si ipsis Placideis glossis insertae sunt: 
nam multae insertae sunt, quae procul dubio aliunde fluxerunt. — Quae 
cum ita sint, operam et oleum perderet, si quis illius libri glossas dili- 
gentius adhiberet. Aliquot tamen exempla exscribo. Adiwua me et ad- 
ua mih utrumque dici potest. melius tamen me. adiuuo enim illum dici- 
mus nisi forte dicas adiuua mihi onus quasi releua mihi onus (fol. 165* a); 
Glaucus color interdum pro wiridi ponitur. et qui amiatum habet. wirori 
-alborem unde et uergilius glaucas salices et oliuas glaucas dixit. item in 
equis aut in hominibus glauci oculi pro splendidi ponuntur. (fol 185" b); 
Harioli insani qui spiritu quo nescio inflati circa aras et templa. uati- 
cinantur (fol. 18(* b); Lwwum pestium he lues harum tuum idest. sordes 
elui digne (fol. 195); Oeconomia dispositio rei alicuius quae prius ordi- 
natur deinde efficitur ut disponitur domus et sic fabricatur sic et a 
poetis uel auctoribus oeconomia prius ordinatur et sic describitur (fol. 
2017b). ® 

De reliquis glossariis quae glossarum Placidearum maiorem 
vel minorem partem continent non multa dicenda sunt: quorum longe 
plurima ex libro glossarum pendent. Pauca quaedam affinitate 
cum codice Parisino iuncta sunt, ut cod. Parisinus nov. acquis. 


1296 et 1297. Aliquot glossae quae in codice Vaticano 1468 et 
b* 


XX PRAEFATIO 


1411, item in codicibus Cassinensibus 90, 217, 402 exstant, eius- 
dem originis sunt cum codice Vaticano 1469, de quo modo dixi: ex 
quibus libris ad emendandas glossas Placideas nihil peti po in- 
tellexisse mihi visus sum. ) 

Haee habui quae de Plaeidi codicibus exponerem. Man edi- 
tiones neque plenas neque planas fuisse et ali pronuntiaverunt et 
ipse possum testari. KETTNERI industria quominus novam editio- 
nem perficeret immatura mors prohibuit. Operam haud malam his 
glossis navavit WOLFGANGIVS DE GOETHE, cuius excerpta a nescio 
quo facta bibliothecae lenensi sunt tradita (cf. O. Meyer, Wolf 
Goethe, ed. Vimariae a. 1889 p. 65. 96): sane libri Romani noti 
GoETHIO fuerunt omnes. Anno demum 1875 prodit DEVERLINGII 
editio adhibito apparatu multo pleniore quam antea, etsi non pleno, 
a qua editione profecti praeter ipsum DEvERLINGIVM plurima egregie 
tractaverunt FRANCISCVS BVECHELER, GvsrAvvs LOEWE, GVILELMVS ἢ 
HERAEVS, alii: quarum opera*in indice generali accurate utemur. Nam 
etsi nunc apparatu satis amplo et vetusto instruximus glossas, non 
desiit valere illud RrrscHELu (l. s. s. p. 59): “Die Hauptsache für 
Reinigung und Herstellung des Textes wird eben deese Cor- 
rectur des Bearbeiters thun müssen". 


II EXCERPIA EX LIBRO GLOSSARVM 


$11. Magnum lexicon encyclopaedieum, quod intra annos 
690 et 750 (cf. libellus meus “der liber glossarum" p. 77 [287]), homo 
doctus in Hispania!) composuit quodque VSENERO duce nune "librum 
glossarum" appellare consuevimus (cf. Mus. Rhen. vol. 24 p. 382), 
praeter excerpta multa ex Isidoro, Augustino, Ambrosio, Hie- 
ronymo, Gregorio Magno, Eucherio, Fulgentio, Orosio, 
Eutropio, variis libris medicinalibus, Prisciano, Physio- 
logo qui dicitur, Paulo abbate, aliis petita (cf. quae de fontibus 
l. s. s. p. 46 [256] sqq. disputavi) etiam glossas haud paucas continet 
quae nullo modo neglegi potuerunt. Quamquam quas ex Vergilio 
haustas esse glossas plurimas notula praemissa indicat, eas cur accu- 


ratius quam |. s. s. p. 56 [266] sqq. factum est tractemus non esse 
E 


1) In Hispania lexicon conditum esse quod ipse ex variis indiciis haud 
levibus conieceram 1. s. s. p. 78 [288], novo argumento luculentissimo confirma- 
vit MowwsENvs: cui cum locum illius lexici derivatum ex Isidori historia Gotorum 
transmisissem, eum ex tali recensione illius libri petitum esse rescripsit, quae 
Pyrenaeos montes numquam superaverit: itaque de patria lexici dubitari nullo 
modo posse. 


PRAEFATIO XXI 


"videtur: quas ex poetae exemplaribus fluxisse adnotationibus margi- 
nalibus saepe vilissimis auctas probabiliter coniecerim. De Placidi 
vero glossis primo capite satis egimus: restat, ut de glossis illis, 
quae notam de glossis vel de σύ habent, quid dicendum videatur addam. 
Quas glossas cum omnes ex uno eodemque glossario vasto repe- 
tendas putavisse& WILMANNSIVS (Mus. Rhen. vol. 24 p.316), cur rectius 
ex malore numero glossariorum minorum materiem transcriptam 
esse cum VsENERO (Mus. Rhen. vol. 24 p. 383) et LoEwio (Prod. 
p. 223) statuamus, l.ss. p. 65 [215] exposui: quo in numero glossas 
"Abstrusa? esse iam ©. G. L. IV praef. p. XXIX commemoravi. In 
qua glossarum congerie multa trivialia inesse nemo est quin videat 
qui inspexerit; sed etiam perbonas glossas ibi exstare, in his non 
paucas nullo alio loco servatas, caecus negabit. Has quomodo me- 
lius operi meo adhiberem quam excerpendo eas quae melioris notae 
essent, non inveni. Sed de hae quaestione l. s. s. p. 66 [216] satis 
egi: nune de subsidiis criticis dicam, quibus adhibitis EXCERPTA 
EX LIBRO GLOSSARVM edidi. 

Pro fundamento editionis habui codicem vetustissimum Parisi- 
num lat. 11529. 11530 (S. Germani lat. 12, 1 et 12,2) membranaceum: 
quem librum cum accuratissime descripserim l. s. s. p. 9 [219] sqq., 
summam eorüm quae dixi quam brevissime repetam. Scriptura est 
langobardica octavi exeuntis vel noni ineuntis saeculi; eiusdem 
temporis altera manus est, quae. maiores et minores aliquot parti- 
culas codicis charactere carolingico qui dieitur supplevit. Errores 
haud paucos ex exemplari emendavit corrector vetustissimus (m. 2). 
Aliae manus recentiores perrarae sunt. Excerpta ex hoc libro partim 
GVNDERMANNVS partim ego anno 1891 confeceramus: quae excerpta 
denuo contuli et auxi anno 1893. Specimen scripturae libro meo 
supra commemorato adieci. 

Praeter librum Parisinum adscivi codicem Vaticano-Pala- 
tinum 1773, olim Laureshamensem, membranaceum saeculi X, euius 
in foliis 227—349" liber glossarum continetur. Codice usus. est Marvs 
in Class. Auct. vol. VI et VII. Partem litterae B edidit WILMANNSIVS 
Mus. Rhen. vol. 24 p.368 sqq. Placidi glossas ex hoc libro ex- 
cerpsit GVILELMvs MEYER, cuius apographon mihi LoEwrvs reliquit. 
Sed cum haud paueas glossas omisisset MEYERVS, quas Placidi esse 
scire nondum potuerat, et Placidearum glossarum apographon 
meum codicis Parisini et reliqua excerpta IoANNI TSCHIEDEL Romam 
transmisi, qui meo rogatu et consilio discrepantiam codicis Vati- 
cani adiecit, sed ita, ut minores quasdam diversitates velut ae, e, ¢ et 
similes plerumque excluderet. — Ex his igitur duobus libris et Placidi 


XXII PRAEFATIO 


glossas et Excerpta edidi.. Notulas per quas fontes indicantur in* 
glossis Placidi omisi, ubi recte praemissae erant: ubi alii fonti glossa 
Placidea adscribitur, notam post glossam adieci. Eandem normam 
in excerptis secutus ubicumque nota de gl. iure" recteque "praefixa 
est, nihil adnotavi: si quae glossae quas excerpsi alia nota notatae 
sunt, id sempersadscribendum curavi. Qua in re inter eas glossas 
quibus ipsis illae notae praefixae sunt et glossas ex maiore serie 
quarum prima glossa notam habet petitas discrimen esse nolui. Ali- 
quoties, ubi per plures paginas omnino nulla nota exstat in codici- 
bus, glossis notam om. adseripsi, maiore probabilitate notas omnino 
omissas quam errore falso fonti tribui tantam glossarum molem coni- 
ciens. Ceterum de correctionibus libri Palatini, quas TscHIE- 
DELIVS accuratissime posse distinguere sibi visus est, hóc moneo, 
de temporibus manuum minus confidenter iudicari posse, sed re- 
centiorem videri quintam. Cuius auctoritatis sint illae correctio- 
nes, haud difficile collato libro Parisino intellegetur. — Nune vero 
quaerendum est cur in tanto numero exemplarium huius lexici satis 
habuerim hos duo libros elegisse, quos duces sequerer. 

§ 12. Duplex omnino genus librorum exstat, quibus coniunctis 
crisis glossarum niti poterit. Ad eam classem, cuius optimum 
exemplar codicem Parisinum esse puto, pertinent codices Cambra- 
censis, Bernensis, Augustonemetensis, Sangallensis, Mona- 
censis; ad alteram classem, cuius ducem esse volui Vaticanum, 
pertinent codices Ambrosianus, Bambergensis, praeterea Vin- 
docinensis et Turonensis, fortasse etiam Vercellensis: quos 
codices nunc paucis tractabo. 

Codex Cambracensis 633 (ef. A. LE Guay ‘Catalogue des mss. 
de la bibl. de Cambrai’ a. 1831) saeculi VIII exeuntis, 191 paginis 
membranaceis libri glossarum litteras M.— Y continet. Hunc codi- 
cem a. 1891 Ilenae contuli. Ceterum similitudo quae inter hunc 
librum et Parisinum intercedit tanta est, ut eodem fere tempore 
ex eodem cum illo fonte transeriptus esse videatur. 

Codex Bernensis 16 (cf. HAGENVS in catalogo, dein variis locis 
Aneed. Helv., Logwivs Prodr. p. 225, VsENERvs Mus. Rhen. vol. 24 
p. 385) membranaceus saeculi IX, litteras A — E continet. In 
fol. 43b seriptum est litteris capitalibus LIBER GLOSARVM, in 
margine extremo: HICEST LIBER SANCTI BENEDICTI ABBA- 
TIS FLORIACENSIS, quae verba etiam aliis locis exstant. Hune 
codicem Ienae GvNDERMANNVS et ego contulimus: ex qua collatione 
intellexi seripturam fere ubique fideliter cum codice Parisino conspi- 
rare, ut eius discrepantiae ab apparatu facile abesse possint. 


PRAEFATIO XXIII 


Codex Augustonemetensis 189 (h.e. Claromontanus) membra- 
naceus saeculi undecimi continet maiorem partem libri glossarum 
ab A littera usque ad Psallere; sed in his quoque quaedam partes 
desiderantur. Membranae folia vacua aliquot, quae librarius reli- 
querat, alis rebus expleta sunt partim àb eodem homine qui codicem 
Scripsit, partim ab hominibus coaevis. Ita in fol. 149" leguntur 
uersus de die iudicii et aduentu fiii dei; in fol. 109° de pwero inler- 
fecto a colubre; in folis 109"— 111" tractatus francogallicus de 
quo cf. Koscuwirz ‘les plus anciens monuments de la langue fran- 
caise" 1886? p. 12 sqq.); in fol. 45'—45" conquestio de morte wwilelmi ; 
in fol. 159" — 160" tractatus francogallicus; in fol. 117" carmen 
morale. Etiam hie codex, quem lenae contulit GvNDERMANNVvS, Pari- 
sini libri simillimus est, ut eius lectiones neglegi potuerint. 

Codex E ΣῈ πο ρὲ 905 membranaceus saeculi decimi (ef. 
VsENERVS Mus. Rhen. vol. 24 p. 386, SCHERRERVS Catal. p. 321) praeter 
initium (fol. 1—5 perierunt) totum librum glossarum exhibet, 
non lexicon Salomonis, ut ante VSENERVM credebatur: quo ex . 
libro praesto mihi fuerunt praeter ea quae VSENERVS enotaverat 
excerpta quae C. LEbER mihi transmisit. Codicem ad.classem Pari- 
sini pertinere ut multae scripturae indicant, ita ab ea maxime eo 
diserepat, quod saepissime in-brevius ΠΕ ΝΣ τα sunt glossae et con- 
taminatae. Ho minus fuit, cur hunc librum apparatui adhiberem. 

Codex Monacensis 14429 membranaceus saeculi noni (cf. L.TRavBE 
Archiv. VI p. 263) folis 3—214" totum lexicon continet; in fol. 914: 
versus de musis sunt; in fola214"— 220" decerptio de ino hebraicarum 
quaestionum har; in fol.9217—9221" explanatio fidei sancti hieronimi ad 
augustinum et alipiwm episcopos missa; in fol. 221" excerpta ex ful- 
gentu expositione sermonum antiquorum; in fol. 222*— 226" glossario- 
lum illud de quo cf. VsENERvs Mus. Rhen. vol. 22 p. 442 sqq., 23 
p. 618 sqq., GVNDERMANNVS ibid. 46 p. 489 sqq.; in fol. 226" regulae 
de epistolis formatis et alia quaedam. Hie liber, quo iam KETTNERVM 
et DEVERLINGIVM usum esse supra dixi, singula tantopere contracta 
habet, ut non tam librum glossarum ipsum quam eius epitomam con- 
tineri iure dicas. ltaque lectionis discrepantiam, quam accurate eno- 
taveram, merito excludi censui. : 

Codex Ambrosianus membranaceus B 36 in saeculi undecimi, 
de quo egit LoEwivs Prodr. p. XI, totum lexicon exhibet: ex quo 
ipse haud pauca olim excerpsi, alia addiderunt LoEwivs et FrRIDE- 
RICVS SCHOELL. Is codex in universum artissime cohaeret cum Pa- 
latino, ut apparatum eius leetionibus onerari noluerim. 


Codex Bambergensis P. IL 33 (ef. IAECK ‘Beschreibung’ 


XXIV PRAEFATIO 


e.q.s. p. 11 sq., DEvERLINGIVS Diurn. gymn. bay. XIV p. 285 sq.) 
membranaceus saeculi decimi vel undecimi foliis 85 (fol. T INCIPIT 
LIBER GLOSARVM) lexicon continet ab initio usque ad P litteram 
(ultima glossa est Peculator dictus pro eo quod sit pecunie). Qui codex 
ut laeunis abundat ita insuper in brevius contractas multas glossas 
exhibet. In universum easdem lectiones habet cum codice Am- 
brosiano et Palatino. Contulit librum GvNDERMANNVS anno 1891. 

Codex Turonensis 850 membranaceus saeculi noni (cf. A. Do- 
RANGE ‘Catalogue des mss. de la bibl. de Tours’ a. 1875, MowTFAVCON 
bibl. II p. 1341, O. MvELrER praef. Festi p. XXXIII) librum glos- 
sarum praeter litteras G, H et partem litterae I (littera I incipit 
ab Inpulitum herudictum) continet: ex quo libro mihi quaedam be- 
nigne excerpsit DvBozivs bibliothecae Turonensis conservator. Con- 
textus huius libri in universum conspirat cum Palatino, sed ut 
multa habeat, quae dubia sint. Ex paucis lectionibus, quas vidi, 
suspicio mihi nata est, hunc librum non semel correctoris manum 
expertum esse, qui mutationes ex Isidoro hauserit. 

Codex Vindocinensis 113 et 113"* membranaceus saeculi XI (ef. 
OuoxT, Catal..Général IIT p. 429) duobus voluminibus totum librum 
glossarum exhibet. Primi voluminis ultima glossa est: Kauponem 
tabernarium de quo cycero cuius est nomen copo, alterius: Zografume- 
nos qui pingit. Lacunae ntaiores sunt post primi voluminis fol. 184" 
(litterae F), inter fol. 227 et 228 (Karitas — Kateruae). Hune librum 
ScaLIGERVM Vindocinae vidisse iam LoEwivs Prodr. p.229 com- 
memoravit. Contulit codicem Jenae GWNDERMANNVS: ex qua colla- 
tione intellexi, eum artissimo vinculo cum Turonensi nexum esse, 
ut, quod de illo coniecerim, in hune quoque pertineat, nisi quod de 
hoe libro, eum plurima excerpta in praesto fuerint, multo confiden- 
tius potuerim iudicare. # 

Codex Vercellensis 62 I (cf. Wrmannsivs Mus. Rhen. vol. 24 
p. 367, DEvERLINGIVS Diurn. gymn. bav. XIV p. 283) membrana- 
ceus saeculi X totum librum glossarum continet nisi quod in 
littera T unum folium desideratur. Ex eo quae novi partim DEVER- 
LINGIVS publicavit, partim mihi excerpsit Contivs bibliothecarius 
Vercellensis: quae quamquam non multa sunt, tamen. demon- 
strare videntur, codicem ad familam Palatini libri pertinere, sed - 
ala quaedam ex familia Parisini codicis adiecta et correcta esse. 
Illud eonstat, erisi glossarum hune librum fundamentum praebere 
incertissimum. 

§ 13. Reliquos libros et fragmenta librorum satis habeo 
quam paucissimis. verbis tractavisse. 


PRAEFATIO XXV 


.1. Codex Parisinus bibliothecae Sanctae Genovevae B. I. 19 
duobus folüs partes litterarum A et L continet. Scriptura est sae- 
culi octavi, simillima eius quae est in codice Cambracensi Ex- 
cerpta benigne misit C. KOHLER. 

2. Codex Parisinus lat. nov. acquis. 2332 miscéllaneus quattuor 
foliis membranaceis fragmentum saeculo nono scriptum continet, ἢ. 6. 
partem litterae A (cf. ‘catalogue des mss. anciens de M. I. Desnoyen, 
par M. L. DELisLE Paris Iuin’ 1888 p. 52). 

3. “Codex Harleianus 2735 membranaceus saeculi noni, olim 
Perri DANIELIS, librum glossarum in brevius contractum exhibet 
(ef. Logwivs Prodr. p. 229 sq.). 

4. Codex Parisinus lat. 7646 (Colbert. 1107. Regius 5030. 4) 
saeculi duodecimi nonaginta quattuor folis membranaceis litteras 
A—C continet (ultima glossa est Cawere witare declinare). 

5. Codex Parisinus lat. 7644 (454. 4778) saeculi XIII folus 
262 membranaceis librum glossarum in brevius contractum ex- 
hibet (cf. O. MvELLERvS praef. Fest. p. XXXIII, qui nonnulla ex hoc 
libro protulit DvEBNERI usus apographo). 

6. Codex Parisinus 7647 A (Colbert. 1042. Regius 5041. 3) 
duodecimi saeculi exeuntis 194 foliis membranaceis non Papiam, 
sed libri glossarum magnam partem (usque ad initium M litterae) 
continet. 

7. Codex Parisinus lat. 7643 (olim PHILIBERTI DE LA MARE 
216, Regius 3803. 6) saeculi X vel XI 113 folus membranaceis epi- 
tomen libri glossarum continet, cui in fol. 114—136 alia quaedam 
opuseula adiecta sunt. 

8—10. De codicibus Vaticanis 1463 et 1461/1462 item ut de 
codice Palatino 1774 conferenda sunt quae WiLMANNSIVS Mus. 
Rhen. vol. 24 p. 366 exposuit. 

11. Codex Turonensis 851 saeculi XV in catalogo apographon 
vetustissimi codicis Turonensis esse dicitur. 

12. De fragmentis Engelbergensibus et Einsidlensibus cf. 
LoEwivs Prodr. p. 230 et Hacenvs ‘Jahresberichte’ 1876 p. 348. 

13. Fragmenta Portensia edidit C. R. FickERT anno 1843: cf. 
BECKERVS Nov. annal. a. 1863 p. 648, VsENERVS Mus. Rhen. vol. 24 
p. 388. 

14. Codicis Halberstadiensis fragmenta publicavit HILDE- 
BRANDVS a. 1845. 

15. Codicis Cizensis fragmenta tractavit PETERVS progr. a. 1850. 

16. Codicis Ienensis fragmenta saeculi decimi nuperrime in- 
venit C. C. MvELLERvS, bibliothecae lenensi praefectus. 


XXVI PRAEFATIO 


Ad hos libros librorumque fragmenta addenda sunt exemplaria 
glossarii SALOMONIS, quod quomodo ex libro glossarum alisque 
libris compositum sit |. s. s. p. 34 [244] sqq. docui, elementarii 
ParrAE (ef. 1. s. s. p. 38 [248] sq.), alia collectanea, quae ibidem ac- 
curatius percensui. 


ΠῚ GLOSSARIA AMPLONIANA 


$ 14. Codicem Amplonianum 42, quem paucis tractavi praef. 
vol. If p. XLII, accuratissime descripsit GviLELuvs ScHvw (‘Be- 
schreibendes Verzeichniss der Amplon. Handschriftensammlung zu 
Erfurt? a. 1887 p. 35: cf. idem ‘Exempla codicum Amplon. Erfurten- 
sium saec. IX — XV tab. IV p. III), LoEwivs Prodr. p. 111 sqq. 
H. Sweet, ‘the oldest Englisch texts’ a. 1885 p. 3 sq). Continet, 
si titulo fidem habemus, ‘antiquum wocabulariwm secundum ordinem 
alphabeti et de composicione wocabulorum Latinorum, Grecorum et quo- 
rundam barbaricorum et est in se triplex, ualde bonwm. Quedam. eciam 
excerpta. de deriuacionibus et exposicionibus Hugwicionis’, si rem ipsam 
sequimur, haec: 1) glossarium quod incipit a glossa Apodizen, 
exit in zociacum. sideralem, in folus 1 —14 (id quod nos propter lo- 
cum ‘glossarium primum’ appellavimus = p. 331—401 huius tomi), 
cul glossario interpretamenta saxonica permulta inserta sunt; 2) ‘con- 
scriptionem glosarum im unam | quibus uerba quoque uel nomenalia 
mixtim uel latina uel saxoniae inseruntur’, h. e. glossarium quod in- 
cipit ab .Abfet wos, exit in zozwm graece animal, in folis 14 — 34 
(= p. 259—337); 3) glossas nominum, de quibus praef. vol. II 
p. XLII sqq. satis dictum est, in foliis 34— 37. Codex est mem- 
branaceus, seriptus saeculo nono duabus ut videtur manibus, for- 
tasse in monasterio germanico, velut Werthinensi. Quo ex libro 
primum glossarium integrum, ex secundo et tertio excerpta edidit 
Franciscvs OEHLERVS in lahnii annal. suppl. XIII (a. 1847); quem 
tamen non semel erravisse iam LoEwivs monuit. Glossas latino- 
saxonieas edidit Hrenricvs SWEET l. s. s. p.36 sqq.: cuius editio 
cum aliquoties a mea differat, eos qui utentur mea mihi fidem habere 
rogatos velim. Primum glossarium ego transcripsi, alterum tran- 
scripsit GYNDERMANNVS, utrumque typis iam expressum denuo cum 
ipso codice contuli. 

Primo glossario Amploniano subieci discrepantiam codicis 
Epinalensis 7 saeculo nono scripti, qui quattuordecim foliis post 
'sermones ex libris saneti Augustini numer. XLVIIII^ glossarium. ab 
Apodixen fantasia usque ad Veterator pertinens exhibet. Quem librum 


PRAEFATIO XXVII 


cum Moneys a. 1835 tractavisset et glossas anglosaxonicas inde ex- 
cerpsisset in ‘Anzeiger für Kunde der teutschen Vorzeit' t. VII 
(a. 1838) p. 134— 153, novum apographum confecit QvrcuERaTvs, . 
quod in bibliotheca Parisina asservatur (no. 2717. supplément fran- 
cals?: ef. ‘Documents historiques inédits tirés des collections mscr. 
de la bibl. royale’ t. I p. 447): post hos totius libri imaginem pro- 
posuit Henricvs SWEET.'the Epinal Glossary ... edited with trans- 
literation, introduction and notes’ a. 1883. Cuius transcriptionem 
cum scirem non immerito a doctis vituperatam esse, ubicumque 
fieri potuit exemplum phototypice expressum sequi malui.) Ipsum 
codicem adire neque potui neque opus visum est. Ceterum moneo, 
SwEETIVM illum librum non nono, sed octavo saeculo attribuisse 
(ef. etiam ‘the oldest Engl. texts’ p. 1 sqq.). 

§ 15. Glossaruis Amplonianis subieci appendicem triplicem: 
1) specimen «codicis Cantabrigiensis collegii Corp. Christi 144 
saeculi octavi, secutus editionem quam 1. H. HressErLs (‘An eigth- 
century latin-anglo-saxon glossary’ a. 1890) ea qua par est diligentia 
confecit. De glossis huius libri quomodo cum Erfurtensibus co- 
haereant post alios breviter exposui (‘Jahresberichte’ a. 1892 p. 166): 
unde apparet, magnam partem glossarum ex glossario eadem cum 
Erfurtensi ratione disposito excerptam et ad severiorem alphabeti 
ordimem digestam esse. Quae cum ita sint cumque reliquae glossae 
ut magnam in studiis saxonicis ita in latinis perparvam habeant 
gravitatem, a consilio huius operis alienum visum est illud glossa- 
rium denuo ederé: quale sit et quid valeat, ex litteris B et D, 
quas transcripsi, satis intellegi posse mihi persuasi. — His adieci 
2) specimen codicis Leidensis, h.e. Vossiani Q 69 saeculi VIII/IX, 
. de quo paulo accuratius agendum videtur. Qui codex folus 20'—36* 
glossas continet ex variis scriptoribus ecclesiasticis derivatas, ex quibus 
non paucae transierunt in primum glossarium Amplonianum. Qua 
re qui illas glossas tractabit, his carere non poterit. Leguntur ergo 
in fol. 20'—22?: GLOSAE VERB DE CANONIBVS; a 22" ineipiunt 
VERBA DE SCI MARTYNI STOR; secuntur IN LIBR ECCLESIA- 
STICE ISTOR; a fol 23" ITEM DE ECCLESIASTICA STORIA, 
deinde BREVIS EXSOLVTIO; post DE PARALIPOMENON et DE 
SALAMONE; fol. 24 DE ECCLESIASTEN; IN CANTICO CAN- 
TICORVM; DE SAPIENTIA; fol. 24" DE ECCLESIASTICO; IN- 
LIBRO ISAIE PROPHETE; fol. 25" INNIEZECHIEL; fol. 26" IN- 


1) Meo errore factum est, ut p. 380, 43 in apparatu sperpi poneretur pro 
eo quod in codice est sperw;, 


XXVIII PRAEFATIO 


DANIELEM; DE IOHEL VEL DE PROPHETIS MINORIBVS; 
fol. 26" IN IOB; IN IVDITH; DEESTES; IN ESDRA; fol. 27" IN 
" MATTHEVM; DE MARC ET LVC ET IOHAN; IN LIBRO OFFI- 
CIORVM; IN LIBRO ROTARVM; IN LIBRO ANTONII; fol. 29* 
VERBORVM INTPTAT; DECALOGO HIERONIMI IN PROLOG; 
fol. 307 DE PONDERIBVS; fol. 380" DE CASSIANO; fol. 317 DE 
EVSEBIO; DE,OROSIO; DE SCI AGVST; DE CLEMENTS: DE 
DI ALOGORVM; INCIP VERB; DE DIVERSIS NOMINIBVS; EX 
DIVERSIS LIB; DE DIVERSIS NOMINIBVS; DE CAELO; fol 35" 
VERBA DE MVLTIS; ITEM ALIA; ITEM ATLAS ITEM DE CAS- 
SIANO. Haec Eiosidulh ex Vds transcripsit GVNDERMANNVS, 
iterum cum «adim ego contuli: ex quibus partem minorem edidi. 
Cf. quae de hoe libro exposuerunt BETHMANNVS Zeitschr. f. d. 
Alterth. V p.194.198, E. Martin ibid. XIV p. 191, Swerrivs ‘the 
oldest engl. texts’ p.3 sqq., STEINMEYER Zeitschr. f. d. Alterth. 
XXXIII (a.1889) p. 248 sqq. — His tertio loco addidi specimen 
codicis Ambrosiani M 79 sup. saec. XII, qui a fol. 124" partim 
eandem cum Leidensi materiem sine interpretamentis saxonicis ex- 
hibet his capitulis discriptam: de libro officiorum, de libro rotarum, 
de libro wite s anton, de cassiano, de eusebio, de orosio, de augustino, 
de dialogorum, glose de regula sci benedicti abbatis, prologi glose, glose 
de generibus monachorum, de diuersis codicibus glose. Ex quibus capi- 
tulis speciminis causa nonnulla partim ex meo, partim ex LOEWII 
apographo protuli. 


IV EXCERPTA EX GLOSSARIIS ROMANIS ET CASSINENSIBVS 


§ 16. Glossae ‘A A’, quo nomine a prima glossa ducto LoE- 
WIVS has quas excerpsi glossas appellavit, in quattuor codicibus ex- 
stant, quos paucis tractavi praef. vol. IV p. XI. Codex quem excerptis 
pro fundamento esse volui Cassinensis 401 membranaceus saeculi 
X 158 foliis praeter hoc glossarium alia opuscula non exhibet, si disces- 
seris a differentiis in fol. 1 et 2 positis, quarum principium perit. 
Correxit nonnulla manus saec. X/XI, paucissima m. saec. XV. Huius 
libri apographon confecit GvNDERMANNVS, a quo apographo mea 
excerpta pendent. — Ex codicibus Vaticanis duobus selectam discre- 
pantiam adiecisse satis habui. Codex Vaticanus 3320 membrana- 
ceus saeculi noni foliis 219 glossas ‘A A’ continet adiectis in singu- 
larum litterarum fine excerptis ex Isidoro aliisque auctoribus petitis 
amplissimis. Codex olim FvLvr Vrsini fuit. Ex hoc libro excerpta 


PRAEFATIO XXIX 


mihi reliquit LoEwivs. — Codex Vaticanus 1471 membranaceus 
saeculi noni praeter alia multa, de quibus mox agetur, tertio loco 
glossas ‘A A’ continet hac inscriptione: * INCIP - LIB- ETHYMOLO- 
GIARVM idest de proprietate ser uél glosa hocest hermineuata ab 
a usque in σ΄. Ex hoe libro excerpta reliquit LoEwivs, alia multa 
enotavit GVNDERMANNVS. — His tribus libris aecedit codex Vindo- 
bonensis 2404 (CDXIX EwpnLicHERI: ef. tab. Vindob. II p. 68, 
LoEwivs Prodr. p. 138) ad litteras A et B spectans; ultimae glossae 
sunt: bucones stulti rustici, bustuarü qui corpora hwmana cremant, 
bubo nomen awis nocturne, burgus castra, bullantes bullas emittentes. 
' Priorem partem mihi transcripsit CArRoLVS KRvMBACHER, reliqua 
ARTHVRVS GOLDMANN: nolui tamen huie libro modo contracto modo 
aueto quiequam depromere. Ceterum ex his libris magis conspirant 
Cassinensis et Vaticanus 3320 valdeque superant glossarum uber- 
tate codicem Vaticanum 1471 ordinibus additamentorum ex alio 
fonte adiectis. Verum ne eae quidem glossae quas codex 1471 con- 
tinet eiusdem omnes sunt originis, sed compositae ex variis glos- 
saris. Quae cum ita sint, de primaria forma glossari ‘A A’ et 
compositione quaerere desi, excerpsi quae quaestiones glossographi- 
cas illustrare posse visa sunt, trivialia abieci. Ordinem secutus sum 
codicis Cassinensis ad alphabeti litteras accommodatum: a quo 
ordine persaepe discrepare Vaticanum 1471, rarissime Vaticanum 
3320 hoe loco commemorasse sufficiet. 

Iam secuntur excerpta ex codice Vaticano 1468 saeculi decimi, 
de quo haec praemittenda visa sunt. Codex foliis 94 membranaceis 
unum glossarium continet hac inseriptione: Grece glossa latine lingua. 
Qui habet studium discendi Dalitur ei facultas intellegendi; ultima glossa 
est Zipherus est occidentalis. Inter singulos ordines quae spatia vacua 
relicta erant, ea glossis repleverunt duae manus, quarum altera fere 
coaeva est cum ea quae codicem scripsit (quam manum in editione 
stellula notavi) Accedit manus altera, saeculi ut videtur tertii de- 
cimi, quae litterae A plurimas glossas inseruit a me in editione 
praeteritas, ex quibus nonnullas hoe loeo profero: Abiugassere dis- 
iungere dissoluere, Abingruentes abimminentes, Adamantias et gorgonias 
maleficia. quedam. per quae dicunt maritis amorem timoremque immittere, 
Aditalis qui adit, Adlositum adlisum, Allubesco adwiuo ὁ placeo, Ancie 
'capilli ammissi, Anacreon pro ante aposiut. Ceterum commemoro 
lacunas esse non paucas in glossario; pergitur enim a Mun ad Nas, 
a Nep ad Nus; a Ret ad Sab. Sed etiam sic ambitus glossarii ingens 
est: sunt enim circiter 11300 glossae. Multis vocabulis accentus.ad- 
iecit librarius ex parte tenuissimo ductu: quos in editione neglexi. Haec 


XXX PRAEFATIO 


autem editio facta est ex excerptis quae mihi reliquit LoEWIVS: 
quae iterum eum ipso codiee conferre non potui. 
S 17. De codice Vaticano 1469 conferenda sunt quae praef. 
vol. IV p. XVII exposui; his addenda quae supra de Placidi glossis 
disputavi. Non excerpsit Lorwivs glossas Bedae, excerpsit glossas 
Placidi, ex reliquis delegit ea quibus quaestiones glossographieas 
illustrari vel adiuvari sibi persuaserat, in quibus excerptis acquiesci 
posse existimavi. 

Codex Vaticanus 1471 membranaceus saeculi noni (cf. § 16) 
haec continet: 1) in fol. l'—6" glossas Licenter licite usque ad Zona 
cingulum; 2) in fol. 6'b ineipit hermineumata prisca qua uetustissimi 
italie sub latino et saturno sunt usi. Alieno more alieno genere wite 
usque ad Vollo lwit fouet (fol. 16") h. e. glossarium Terentianum 
auctum in fine singularum litterarum additamentis aliunde haustis, 
quae abici posse putavi; extrema glossari verba in fol. 16" superiore 
parte leguntur; fol. 15 post 21 inserendum fuit; 3) glossarium *A A" 
usque ad fol. 927 (inter Dilatwm et Eaxperiens maior lacuna est; 
item inter Priuatwm et Restituam; ultima glossa est Virgultum silua 
minuta idest-uirgula); 4) in fol. 93'—98" glossarium Encenia noua 
edificatio uel dedicatio ad Zozamin preparatio in acie (longe plurima 
hebraica sunt: non excerpsi); 5) in fol. 98 INCIP DESTANTIA 
VERBORVM (inter absconditum et absconsum ... Profugus exilis ex-. 
lorris religatus est tempus transfuga: reliqua interciderunt); 6) in 
fol. 117* — 1241 Synonyma Ciceronis (Ductus aque iter cursus ... 
conseruabit moderatus est saluti fuit); 7) in fol. 128) --- 127) glossario- 
lum Pelir riualis ... Ypotheca uniuersa substantia (excerpta incipiunt 
a Peciosus e. 4. s.); 8) in fol. 1277— 130" INCIPIT ETIMOLOGIE 
LINGVE COMMVNIS QVA POETE VSI SVNT (excerpta incipiunt 
ab Aematus); 9) in fol. 130—156" INTERPRETATIO FILIORVM 
IACOB DE EBREO, IN LATINO (hebraica et sacra sunt); 10) in 
fol. 131* — 141" Interpretatio sermonum scolasticorum idest glosa. hiero- 
nimi presbyteri. (excerpta incipiunt ab Absportat); 11) im fol. 1417— 149* 
Nomina interpretata. de hebreo im latino sermone quod exposuit beatus 
hieronimus Adonai... Zizania ars eius uel auscultante domino; 12) in 
fol. 149"— 151" glossarium .Abgrego segrego ... Zizania lolium (ex- 
cerpta incipiunt ab Abvectio disperatio); 13) in fol. 151) — 151" glos- 
sarium "Auxiliari ... Partim diuisa per partes liberior largior. Ex: 
quo libro éxcerpta mihi reliquit Logwivs. Idem apographon glos- 
sarii Terentiani confecit, quo usus sum. — In eisdem glossis 
Terentianis adscivi Morsu, equitis Mediolanensis, codicem qui 
ante aliquot annos Lipsiae publice venit. Qui liber saeculo de-- 


PRAEFATIO XXXI 


. 
eimo scriptus praeter alia (cf. MowwsENvs *Monatsber. der Berl. 
Acad. a. 1861 p. 1014 sqq.) etiam glossaria duo continet, ex quibus 
quae profero a GvriLELMO MEYER excerpta et Lorwio transmissa 
sunt. In fol. 136 exstant haee: ITEM HERMENEVMATA PRISCA 
Alieno more .... Vestibulum limen. Cuius libri discrepantiam glossis, 
Terentianis subieci. Interpretamenta quae ibi secuntur, quamquam 
magnisgna inscriptione sunt ornata (fem hermenewmata mixta que 
post imperio enea latius promoto simul cum regibus et hominibus in roma- 
nam ciuitatem inrupit integritatem werbi quod solocissimus et barbarismus), 
tamen viliora sunt. — Partem harum glossarum in eodice Vossiano 
oct. form. 24 saec. XVII legi in Addendis libelli monui, quo olim has 
glossas peculiari editione tractavi (Ind. len. a. 1885). Quas tamen 
hoe loco accurate adferre non satis rationis habere visum est. 

Codex Vaticanus Reginae Christinae 1048, ex quo quinto 
loco nonnulla edidi, membranaceus est et decimo saeculo scriptus. 
In fol. 224" haec inscriptio est: Im nomine sancte trinitatis inmense 
incipiunt glose literarum. trium linguarum. conposite latina ebrea et greca ; 
sequitur glossarium ex qua pauca excerpsi; ceterum exitus glossarii 
intercidit (explicit in fol. 227°). o 

Codex Cassinensis 402 membranaceus est saeculi IX/X, de 
quo paucis egi praef. vol. IV p. XIX. Quod ibi tertio loco attuli 
glossarium, ex eo excerpta p. 549 sqq. exhibui. Apographo usus sum 
LoEwrz. [115 quae l. s. s. memoravi glossariis alia quaedam sub- 
missa sunt: quarto loco glossarium est, euius maior pars Isidoro 
deberi videtur (Arithmetica ... Zelus); quinto miscellanea leguntur, 
in quibus nomina Varronis -et Bedae occurrerunt; sexto loco 
scemata lexeos et dianoeas; septimo tractatus medicinalis; octavo 
denique glossae ecclesiasticae diversi generis. | 

Codicem Cassinensem 90 membranaceum saeculi decimi praef. 
vol. IV p. XVIII commemoravi (cf. Bibl. Casin. vol. II p. 324). Ex- 
cerpta quae ex hoc libro edidi reliquit. LoEgwivs: partem codicis 
denuo GVNDERMANNVS et ego contulimus. — Similem materiem con 
tinet cod. Cassinensis 217 (cf praef. vol. IV p. XVIII), sed ad- 
iectis aliis. quibusdam additamentis neque multis neque notabilibus; 
unam glossam exscribo: Awrelianus diademate primus gemmis aura- 
tam omni weste usus est et porcine carnis usum pp instituit. — Quod 
ἐν (6 codice 217 dixi, idem valet de codicis 402 primo glossario; quamquam 
hoe quoque quaedam peculiaria habet, velut haee: Laguena et sigula 
greca sunt nomina nflexa ex parte ut fierent. latina. illi enim. lagi nos 
laguena. illi sicile nos sícule uel secta dicimus; Litteriones qui legendo 


XXXII PRAEFATIO 


litteratos nihil sapere üidicerunt. Horum librorum discrepantiam ex- 
cerptis adhibere nolui. 

Codex Vatieanus Reginae Christinae 215 membranaceus 
saeculi noni (ad finem perductus a. 876 vel 877). praeter alia multa 
glossas ueteris ac nou testamenti. continet et in fol. 1127— 119" scolica 
grecarum glossarum. Ex hoe glossario edidi excerpta quae LoEwivs 
mihi reliquit. Quae glossae ut multa habent peculiaria, ita eo. me- 
morabiles sunt, quod ex hoe vel simili libro SCALIGER haud pauca 
recepit in collectionem quae postea errore Isidoro adscripta est: 
de qua collectione eis quae secuntur disputabitur. 


V MISCELLANEA 


§ 18. De glossis ScaLIGERI — vulgo Isidoro adseriptis — 
post ea quae LoEwivs Prodr. p. 23 sqq. docte disputavit paueis egi 
"Sitzungsberichte der K. S. Ges. d. W^ a. 1888 p. 219 sqq.: ex quibus 
commentationibus haud pauca repetivi.— Anno 1600 VvrLCAxivs in The- 
sauro utriusque linguae glossarum collectionem edidit hoc titulo prae- 
fixo: Liber glossarum. ex wariis glossariis quae sub Isidori nomine cir- 
cumferuntur collgctus. Paulo post VvLCANIVM iteratae sunt ‘Isidori’ 
glossae in fine libri Dionysu GorHorREDI I. C. Auctorum latinae 
linguae in unum redactorum corpus’, qui editus est S. Gervasii 
a. 1602. ‘Cum autem glossae VvLCANIANAE intra singularum litte- 
rarum ambitum sine ullo ordine coacervatae essent, sat utiliter apud 
GOTHOFREDYM ad severum alphabeti ordinem redactae sunt’ (LoEwivs 
Prodr. p. 23). Inserta sunt inter Isidori glossas 63 illa vocabula 
rariora, quae p. 615 sq. edidimus; adiecta sunt ‘excerpta Py- 
thoeana ex veteribus glossis", de quorum cum glossis a VVLCANIO 
editis necessitudine haec monuit LoEwivs Prodr. p. 25: *1) longe ma- 
lorem glossarum Pithoeanorum partem mutato ordine, additis multis 
eisque saepe corruptis coniecturis et notis, ipsam miserum in modum 
corruptam, ex VvLCANH editione ita videri translatam, ut multas 
PrrHOEVS omnino non reciperet, quaeum ratione ‘excerpta Pythoeana' 
titulus optime congruit; 2) hic illie codicum manuscriptorum opem 
videri adhibitam; 3) novas glossas perpaucas comparere. Cf. idem 
LoEwivs Prodr. p. 40sq. VvLCANr editionem repetivit suasque emen- 
dationes adiecit Io. Lvpovicvs DE LA CERDA Adversariorum Sacro- 
rum a. 1626 Lugduni editorum capp. CXLI et CXLII (ef. Prodr.. 
p. 26 sq.) Sequitur Io. Gronaivs Grarvivs, qui "Isidori glossarium 
et Excerpta Petri Pithoei cum notis et animadversionibus’ ad calcem 
"Lexiei Philologici et Cadmi Graeco-Phoenicis Matthiae Martinii? 


PRAEFATIO XXXIII 


Traiecti ad Rhenum a. 1698 edidit: cuius de opera cf. quae Logwrvs 
Prodr. p. 29 exposuit. Porro TuEgoponvs lANSSONIVS AB ALMELOVEEN 
in nova M. Mamrixu Lexiei philologiei editione a. 1701 emissa 
‘auctarium glossarum Isidori! adiecit. — sunt 96 novae glossae — 
quas ex "Isidori glossis manu scriptis PETRI et Francisc1 PrrHOEO- 
RVM' lam a SAVARONE ad Sidon. Apoll. adhibitis fluxisse LoEwivs 
p. 94 demonstravit. Denique AREVALVS in editione Isidori tomo VII 
has glossas repetivit. De viris doctis qui coniecturis has glossas 
sanare studuerunt cf. quae LoEWivs 1. s. s. composuit. 

Cuius generis essent hae glossae, ex verbis VVLCANII notarum 
p. 91 optime disci potuit: "praeter libros originum, quos olim scripsit 
Isidorus Hispalensis Episcopus, circumferuntur etiam glossae, tum 
ipsius, tum aliorum, quibus tamen authoris sui nomen non est ad- 
scriptum. Eas omnes quotquot nancisci potui collegi, et non paucas 
ex exemplari euius mihi copiam fecit Ill. Vir losephus Scaliger 
emendavi. Revera VvLCANII editionem ex ipsis SCALIGERI collectaneis 
pendere facile demonstrari potest, cum illorum collectaneorum etiam- 
nune complura exemplaria exstent. Sunt autem haee: 1) codex 
Leidensis SCALIGERI 61, qui in folüs 48'— 64" glossas ‘Isidori’ 
continet SCALIGERI manu scriptas hoe titulo: Liber glossarum ex 
uarüs glossariis collectus. — 2) Codex Hamburgensis IX (catal. 
p.117) qui ‘librum glossarum Isidori ex ms. losephi Sca- 
ligeri' continet, scriptum manu ‘FripERIcI LINDENBROGII’, si fidem 
habemus eis quae in integumento leguntur. Quae ex hoc libro ex- 
cerpsi, glossas ex codice Leidensi non esse descriptas demonstrant. 
Cf. quae LINDENBROGIVS in appendice Verg. p.334 dixit: "im glossis 
Isidori quas mihi dedit summus vir et meis elogüis maior, losephus 
Scaliger. Ceterum accuratissime congruit hoc exemplar cum codice 
Havniensi, de quo ex meis excerptis nonnulla exposuit LoEwivs 
Prodr. praef. p. X: item cum cod. Hamburg. II (Catal. p. 118) in 
fol. 1— 38. — 3) Codex Vaticanus Reginae Christinae 227 
(olim 1891) saeculi XVI (non XV, ut dicit AREVALVS in Isidorianis 
p. 306), in quo eaedem glossae leguntur et ita quidem comparatae, ut 
vix possint ex libro Leidensi fluxisse. Hi duo codices, ad quos 
VvLcANH codex prope accedere videtur, propriam classem effi- 
ciunt (cf. meam comment. p. 225). — Praeterea commemorandus est 
codex Cantabrigiensis (Vniv. Libr. LI I 2) saeculi XVII cum hac 
inscriptione: Jsidori Hispalensis glossariwm incipit feliciter. ln folio 
primo haec leguntur: Z/sidori glossae multo ampliores quin. et meliores 
quam quae sunt editae apud. S. Gervasiwm an. 1602 per Eustat. le Vignon: 


unde apparet hoc exemplar post GOTHOFREDI editionem confectum 
Corp. gloss. lat. tom. V. - c 


XXXIV PRAEFATIO 


esse. — Porro earundem glossarum exemplar habuisse ABRAHAMVM 
OrTELIVM ex his verbis codicis Hamburgensis (et Havniensis) 
. diseimus: ‘Jn ms. Isidoro Abrahami Ortelii haec. erant. addita? e. q. s. 
Denique codex OEHLERI commemorandus est, de quo LoEwrvs Prodr. 
p.42 satis videtur dixisse. — Ex eis igitur quae proposui apparet 
duo minimum habuisse SCALIGERVM glossarum exemplaria: ex altero 
nune ut videtur deperdito hauserunt VvLCANIVS, LINDENBROGIVS, 
Scriba codicis Vaticani; alterum exemplar codex Leidensis est, 
quo usum esse PITHOEVM re iterum perpensa (cf. p. XXXII) suspicatur 
LoEwivs Prodr. p. 41. 

Haee habui quae de glossis a SCALIGERO collectis praefarer. 
Quas glossas cur ex VvLCANI editione repetierim, cum ex eis quos 
commemoravi libris saepissime integriorem formam recuperare po- 
tuerim, hane fuisse rationem sciendum est: 1) plerique recentiorum 
.qui his glossis usi sunt a VvLCANIO pendent; 2) etiam si ubique 
eam formam quam SCALIGER recepit, nacti essemus, emendatio non 
ab hae forma profieisei posset, sed a vetustis fontibus ex quibus 
hausit SCALIGER, qui tantum non omnes etiam nune exstant; 
3) operam igitur meam perdidissem, si magnam apparatus molem 
adscivissem. 

8 19. ‘Excerpta ex glossis Aynardi’ fluxerunt ex codice 
Metensi 500 saeculi undecimi, eodem quo usus est SEECKIVS in 
Symmachi ed. praef. p. XIX. Codex continet praeter alia in foliis 
9'— 24" et 136'— 160" glossarium satis magnum hac inscriptione: 
Incipit glosarium ordine elementorum agregatum ab AYNARDO anno 
ab incarnatione domini DCCCCLX V I1II indi XII imperio magni ottonis 
sepulchro. diiudicatwum apri leuchorum quinti pontificis ad suplementum 
inibi degentiwm pusionum. | Obsecro ne ab aliquo posterorum destruatur 
ne incurrat uindictam dei nostramque imprecationem. Vtenti quo sit 
uenia et tollenti anathema. Tenareis erebi cum zabuli sotiis. Apofereta 
e. 4. 5. Apographon confecit Lomwivs: ex quo quae edidi excerpta 
denuo in hae urbe cum ipso codice contuli. 

De glossario Abavus maiore conferenda sunt quae vol. IV 
praef. p. XXXIII sqq. exposui: quibus addenda quae in commenta- 
tione de libro glossarum scripta.p. 87 [247] sq. dixi. Ex hoe glos- 
'sario excerpsi glossas meliores quasdam, quae in minoribus illis 
glossariis volumine quarto editis non exstant, excerptas edidi ex 
codice Vossiano 82 saeculi IX (cf. vol. IV praef. p. XXIV), euius 
lacunam ex codice Monacensi 14252 saeculi IX supplevi (ef. 
Ibid. p. XXIV). ‘In numero glossariorum minorum, quae illi col- 
lectioni materiem praebuerunt, etiam glossas Keronis quae dicuntur 


PRAEFATIO XXXV 


fuisse (editas ab EpvARDOo Sievers et ELIA STEINMEYER ‘Die alt- 
hochd. Glossen vol. I p. 1 sqq.) facile demonstrari potest. 

De codice Leidensi 67 E cf. quae vol. IV praef. p. X disputata 
sunt. Qui liber quamquam artissime cohaeret cum codice Vaticano 
3321, tamen etiam sua quaedam et peculiaria habet. Itaque omnino 
glossas meliores excerpsi et congruentes cum aliis glossariis et in 
hoe libro solo exstantes. Apographo usus sum Lorwn. 

Glossas Nonii ex codice Leidensi 67 F edidi, de quo libro 
accuratius egi praef. vol IV p. XIX. De ipsis glossis disputavit 
Lvcranvs MvELLER Adversar. Non. p. 210 sqq. Praeter codicem Lei- 
densem commemorandus est cod. Monacensis lat. 4719" (Bened. 
219") saeculi VIII/IX, qui in glossario ex variis libris collecto glos- 
sarum earundem partem exhibet. Cf. quae de hoc codice praef. 
vol. IV p. XIII monui Ibidem etiam de fragmento Tegernseensi 
similis indolis paucis egi. Vnam seriem ex apographo Lorwm tran- 
scribo (ex cod. Tegernseensi): Decalare deponere, Degolasse gole 
dedisse, Delectare inlicere, Delica explana, Deuorare absumere, Debiliter 
debilitate, Demagis ualde magis, Diu pro die, Delegare dispertire, Disco- 
binatus desectis, Desublare pertundere, Decidua occidua, Delicia numero 
singulari, Deturbare deicere, Deintegrare deminuere, Depexum dilacera- 
tum. Ex qua serie apparet non omnes glossas Nonianas esse re- 
ceptas. Certe cur apparatui codicum Monacensium discrepantiam 
adderem non inveni. 

Glossas Iuvenalis ex editione Henrici Kem (in Ind. lect. Hal. 
a. 1816) transcripsi. Fluxerunt ex codice Parisino 1130 teste KxErLIO 
saeculo decimo scripto. Ceterum etiam alibi exstant glossae lu- 
venalis, velut in codice Harleiano 3826 saeculi X in foliis 1507 
—16%" et in codice Vaticano Reginae Christinae 1392 saeculi 
XIII in folis 138 et 139. Sed quae ex illis libris transcripta vidi, 
non talià fuerunt, ut typis exprimenda esse mihi persuaderem. De 
his glossariis alio. loco paucis tractabo. 

Codex Leidensis Vossianus lat. in oct. 88 (cf. Logwivs Prodr. 
p. 162, Conrat ‘die Epit. de exactis regibus! p. CCCXXV, Lvcranvs 
MvELLERVS Mus. Rhen. vol. XXII p. 96, Nov. annal. a. 1866 p. 397), 
olim PETRI DANrIELIS, post PETAvH (qui in primo folio scripsit: in 
hoc libello sunt glosse quorundam. Ciceronis librorum), praeter alia con- 
tinet glossarium manu saeculi decimi scriptum, de quo egi Nov. annal. 
vol. 143 a. 1891 p. 429 sqq. Easdem glossas, quas ibi tractavi, hoc 
loco iterum edidi auctas et glossis in codice praemissis et aliquot 
glossis submissis: reliquas abieci. Apographon in hac urbe confeci. 
Glossas p. 659, 24 et 25, quibus olim interrogandi signum adscripseram, 


* 


e? 


XXXVI PRAEFATIO 


ad Cic. div. in Caec. 8 55 et 8 56 pertinere, antecedentes ad 8 55—58 
monuit me FRIDERICVS SCHOELL. d 

Agmen claudunt exempla ‘latinitatis’ ad litterarum ordinem 
digesta codicis Charisiani (ef. Keri praef. p. X), quae edidi et 
tractavi in Ind. len. a. 1888. Quae exempla quomodo cohaererent 
cum tractatu quem KxriLivs post Dositheum p. 426—428 exhibuit, 
ibidem exposui. Praesto fuit apographon LoEwn. 


Quinto tomo absoluto medullam glossariorum latinorum 
et latinograecorum me proposuisse existimo. Quamquam non 
desunt, de quibus mihi nondum satis constet: haec, si tanti erit, una 
cum supplementis nonnullis quae interim prodierunt prodibuntque 
primo volumine post ea quae de glossis et glossarüs in universum 
exponentur exhibebuntur. Tomis sexto et septimo glossarium ge- 
nerale — in quo concinnando occupatus sum — continebitur. 

Bibliothecarum praefectis Parisinae, Leidensis, Am- 
plonianae, quorum liberalitati hic tomus multa debet, etiam hoc 
loco lubens meritoque grates ago: item GOTTHOLDO GVNDERMANN, 
GviLELMO MEYER, loANNI TSCHIEDEL, quorum opera egregie sum 
adiutus. 


lenae, mense Dec. a. MDCCCLXXXXIII. 


Addendum. 


Ad praef. p. XIV. Glossas Placidi ex libro glossarum a me 
excerptas qui comparabit cum eis quae DEVERLINGIVS in Diurn. gymn. 
bay. t. XIV p. 293 sqq. et HaGenvs in progr. Bern. p. 9 sq. expo- 
suerunt, fortasse geminas quasdam glossas ab illis allatas desiderabit: 
quas praeter paucissimas (sid. Buteonem iuuenem, Isid. Cessantem 
tardantem morantem. aut desinentem, de gl. Crastinam dilatam a crastino 
idest postea, de gl. Deiscent dissentire uel a proposito alienari uel seiungi) 
certa ductus ratione omisi. 


) je 
ie 
— 
ζ 

ἘΞ 
P4 
= 
= 
oa 

th 

Nc 

| μὰ 
vele 


H 


" UE CI PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 
III PLACIDVS CODICIS PARISINI 


wr 


I PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Contextum reconcinnaui ex his libris: 


a = cod. Vatic. 
b — cod. Vatic. 
€ — cod. Vatic. 


INCIPIVNT GLOSAE PLACIDI 
GRAMMATICI. 

Alumna ab alendo dicta: nam quae 
alit e£ quae alitur alumna dici 
potest. id est nutrix et quae 
nutritur et nutrit. sed melius 
tamen quae nutritur. 

Abuti et bene uti est et male uti. 

Abnuere est recusare abnegare cui 
contrarium est adnuere id est 
dare uel concedere. 

Adsciuit sibi adiunxit sibi alienum 
quod non habuit. 

Altrinsecus non ex alto sed ex 

. &ltera parte. 

Abactus est de medio sublatus est 
et raptus unde latrones abactores 
dicuntur. 

Adhesio bene dicitur ab eo quod 
est hesere. 

Aedituus qui aedis est custos et 
seribimus cum diptongo editis- 
sima uero loca monotonga. 


On 


1552 saec. XV 
3441 saec, XV 
5216 saec. XVI 


Alterutra pars utraque pars. 

Aethra generis feminini et est lo- 
cus in quo sidera sunt. unde 
aethera sydera dicimus. caeterum 
aethera generis masculini supra 
caelos est igneae inuisibilisque 
naturae quem quidam deum ma- 
gnum uel eius regnum dicunt. 

Aeuitas quidem potest dici: sed 
rarum est in usu magis perpe- 
tuitas uel aeternitas dicitur. 

Aeuum autem generis neutri est. 

Auus pater patris est proauus aui 
pater tritauus ataui pater. 

Alterutrum aut illud aut utrumque 
significationes magis duas par- 
tes habet. 

Alu scribimus singulariter datiuo 
casu ut de catilma salustius 
dicit multos iuuenum pellicebat 
diuersis illecebris. alii scorta 
praebere alii equos mercari ali 
canes ad uenandum. 


1. GRAMATICI a | PRIMO PER A LITTERAM add. a || 8. haerere corr. οἷ || 


9. diphthongo b et ex corr. ac? | edidissima ac' | 


monothonga corr. οἷ. 


monophtonga corr. ἢ | 11. et om. b | sidera dicimus ex corr. c? | aethera corr. in 


aether c? || 12. quidem ex quid e? | dicit 


ex dici b | 13. Aenum ἢ | 14. aui pater. 


Atauus proaui pater corr. c? | 15. utrunque be | 16. sallustius be? | pollicebat a || 


15 


10 


4 


Aruina pinguedo. 

Altilitate ab alendo id est ipsa 
res quae alitur. 

Acti coacti compulsi. 

Autumant efferunt confirmant uel 
adseuerant. 

5 Auspicium est initium alicuius rei 

qui primo sumit exordium id 

est inchoatur ut fiat: est et auspi- 

cium quod aues animalibus pa- 
ganis auguribus demonstrat unde 
futura noscuntur. sunt igitur 
bona auspicia quae cogunt res in- 
choare. sunt mala quae prohibent. 

Actio dicuntur loca secreta circa 
mare id est in litore amena et 
uoluptaria. 

Ausim uerbum est promissiui modi: 
ut si dicas ausim dicere ausim 
a cecitate cuius est uerbi prima 
persona audeo et dicit ausim 
ausis ausit uel audet. 

Aesculus arboris nomen et glan- 
diariae ab esca dicta quod ante 
usum frumenti haec arbor uictum 
mortalibus praebeat. 

Arctos est stella ursae in septen- 
trione posita nomen est graecum 
quia ursa graece arctos dicitur 
ergo procellis septentrionalis. 

io Amphitrites est dea maris matrona 
neptuni. 

Alapari est alapas minari id est 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


foedam et superbam caedem ut 
pro iactantia. 

Adoleuit uerbum est quod ire signi- 
ficat abeo euim est cresco unde 
adulti dicuntur iuuenes flore 
aetatis et incremento ipso po- 
siti Valde aduerbium est com- 
probantis uel probantis. 

Adorea panis de adore id est laus 
in bellica. 

Adsentiae adsentationes idest con- 
sensio: ut siquis tibi de aliqua 
re dicat et tu illi adsentias ipsae 
res adsentiae nuncupantur. 

Achates lapis est ueluti galbani 
coloris in achate fluuio siciliae 
plurimo nascens ad gratiam per- 
tinens et uerl consecratus. 

Analogia est initium uel rectitudo 
alicuius uerbi. 

Accipenser genus piscis est raro in- 
uentum id est nobile. ; 

Asilum graece templum ad quod 


"μ᾿ 


5 


siquis confugiebat nephas erat 


trahi idest an trahendo spolium. 

Apporia graecum nonien est. est 
autem affluxio uel diriuatio uel 
feces uel reliquiae ac sordes ele- 
mentorum quia in aera purgantur 
unde gignuntur in terra diuersa 
animalia arbores lapideset herbae. 

Apage abscede et uade. 

Atqui immo et si sed. 


4. Autumat a || 5. inicium a | quae ὃ | inchoat b | 6. Acta corr. b?c* | litora c || 
7. Ausum ὦ | ausum ter a | 8. esca corr. a? | prebebat corr. bc? || 9. graece 
arctas ac | f. prostella .s. δ᾽ in marg. | 10. Amphitres a | 11. Alapri a | 12. adoleo 
enim corr. c* | in flore corr. b* | comprobantes a || 13. panis] f. laus s. im marg. 
b | item pro idest corr. c* | in exp. b || 14. de om. a || 15. galbam ab || 16. ui- 
cium «| 17. Anipinsier a (sed Accipenser in marg.) Acipenser corr.c?. Anipinser 
b: corr. b. in marg. | 18. Asillum e! et ante corr. a. Asyllum b. Asilum c* | a 
trahendo corr. b*c* | 19. Aporria b im marg. | est alterwm om. a | deriuatio c | 


20 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM - D 


Aiens dicens. ut aio ais ait parti- 
cipium facit. 

Ancile scutum quod olim apud ro- 
manos caelo lapsum dieitur sub 

romanorum breue 

rotundum 


numa rege 
quidem et undique 
unde omnia minora scuta an- 
eilia dicuntur. 
Aspellens expellens. 
Amiciter amicabiliter. 
5 Adsulentes adsilientes. 
Accipitres equos caeleres. 
Abdomen pinguedo carnium. 
Aeu est interiectio. 
Amoue remoue. 
10 Artemo temo. 
Aristophanes nomen poetae. 
Antistant meliores sunt. 
Adstipulator promissor. 
Alliciendos inliciendos uel persua- 
dendos. 
15 Amandata extra mandata. 
enim extra mandari 


aman- 
dari est 
quod proprie ad hominem re- 
fertur ut si quis releget aut in 
longinqua transmittit. 
Abtissime quo non sit artissime 
colligauit. commissurae enim con- 
iunctiones dicuntur siue liga- 
mina. A 
Auerruncassis auellerint uel auer- 
terint. 
Allegans deputans eligens uel de- 
legans. 
Anquirens pro adquirens uel in- 
quirens magis. 
20 Adsciscenda adiungenda. 


Abrupta sanctio aperta lex dicitur. 

Aere uitam ducit ac manu id est 
pecunia manu collecta. 

Autrix ab augendo dicta est. 

Auctor ab auctoritate generis est 
comunis ut hie et haec auctor. 

Aerarium templum ubi 
publiea ponitur. 

Altrinsecus hinc et inde uel de- 
super sicut extrinsecus dicimus 
ab eo quod extrinsecus et in- 
trinsecus ab eo quod est intus. 

Alternis utrisque hinc et inde uel 
ex utrisque uicibus. 

Absolutum bonum idest perfectum. 

Artaba genus mensurae syra lingua. 

Antelata ante portata uel prolata 
aut dicta. 

Arrogant addant. 

Abrogant detrahant uel dedicunt. 

Ales aquila. sed et omnes aues 
possunt dici ales. 

Abuti duas res significat modo con- 
temnere et non uti modo ualde 
et satis aliquam rem uti. 

Adiuua me adiuua mihi utrumque 
potest dici melius tamen me. 
adiuuo enim illum dicimus quam 
ili ni forte dicas adiuua mihi 
onus quasi releua mihi onus. 

Ante me fugit dicimus non ab 
ante me nam praepositio praepo- 
sitioni adiungitur imprudenter: 
quia ante et ab sunt duae prae- 
positiones sic et ante uadit quasi 
ante cenam ut non possum di- 
cere in antecedit inante uadit 


e. 5 . 32072 
1. facit b. fecit a | 2. numma a | 8. Eu bc| 11. Aristophones a || 14. illicien- 
dos c | 16. coniectiones a | 17. Auerrumcassis b | auerterim b | 24. auctate a | 26. quod 
est extra corr. c*| 27. Alterius a | 29. Artaa ac || 36. An me οἷ. A me c? | an et 


ab ac | cenam ut] f. cedit et s. in marg. b? | id est inante uadit b | fugit. Ah corr. b 


9 || 


i 


pecunia : 


30 


6 PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


et ab ante me fugit Aduerbium 
hortantis est. 

Accipit aut et fit una pars agen- 
dum est ergo dum natiua parti- 
cula uel pro cito hae modo. 

Amplexus autem et amplexatus 
recte dicimus nam ab eo quod 
est uerbum amplexor amplexatus 
sum facit ut singula participia 
WÜerba sua separata habeant. 

Anethum cum .h. seribi oportet. 

Allaterati palmulis qui circa latera 
palmas gerunt. 

5 Actutum statim continuo. 
Admantieulandum ad 

strofas excogitandum. 

Adinatam ad extremam fortunam. 

Adbiteret adueniret. 

Adoria gloria uel bona fama. 

10 Adorea farra ut apud uirgilium. 
Angrae internalla arborum. 
Antiquare quae ante in augures 

sunt. alii antiquare ad statum 
reuocare. 


dolum et 


Armillum uas uinarium unde antis 
ad armillum. : 
Antigerio uel quemadmodum uel 
in primis. 
15 Aequabiles aequales. 
Alitos nutritos. 
Alimones ab alimento. 


Adulterina adultera. 

Abstemius sobrius. 

Abludam paleam. 

Adiumentum adiutorium. 

Addimenta adiectamenta. 

Andram andronam. 

Auido cupio unde auiditas auaricia. 

Adfurcillaui subrui labefactaui con- 25 
cussi. 

Adagione prouerbio. 

Autummant dicunt loquuntur. 

Abstiteres abires. bitere enim am- 
bulare significat. 

Apud ad. 

Apluda furfurinam ali pannicique 
ductam a potu apege dictum. 

Apenita ab intima idest penitus. 

Adexitiarium conspirationum fac- 
tionum. 

Arusedentes circumsedentes. 

Antis capilis mulieribus ante id 
est a fronte pendentibus. 

Actutum breui festinanter prope. 

Aeque uident non uident. 

Assarlum nummum assis latini 
quasi figuram denari dicunt. 

Aut ne quod anne dicimus. 

Annitas adiutas interdum senectus 
est. 

Actum inter uicinale quatuor pedes 
latum qui iumenta agi possunt, 


1. pericula ὦ | ae modo c et in marg. b | f. s. Age accipit dum, et fit una 
uox agedum im marg. b*|| 2. autem ante dicimus seriptum. del. ipsa m. 1 a | sua 
om. b | 4. Alaterati « || 6. scrophas a. sthrofas b?c | f. s. Trufas barbara uox et 
uulgo nota ut infra in anctram in marg. 0? || Y. Ad incitam in marg. b?c' | 8. Ab- 
diteret c | 11. Angere a. antes bc* in marg. f. Ancre corr. b? || 13. f. anus in 


~ 


25. 


marg. b || 


Adfurcillani a | sóbrui b. sorbui a || 27. Autumat c. Autumniat a | 


loquuntus a | 28. bitere f, betere Non’ b, wt vid. | 30. panniciam corr. c* | a 
potu sup. ser. b | 32. conspiratorum be | factio e. factiorum b': corr. b? | 33. Am- 


sedentes corr. c? | 


34. ante om. c | 37. numum bc | figura corr. c? | dicunt de- 


nari a || 39. Adiutas (exp. m. 2) c || 40. iter in marg. b? || 


20 . 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 1 


Aginam scapum tritimanae quod eo 
mensura ponderis agatur. 
Arceram uehiculum in arcae nun- 
dum confixum non utique plau- 
strum .1. carrum. 
Aneras conualles aut aruorum in- 
terualla. 
Aginatorem negotiatorem actus 
5 Abiugare adiungere adducere. 
Adexodum ad finem uel terminum. 
Assiduos capite censos qui nihil 
dare poterant prolem unde et 
prolectarii dicti sunt et adsidui 
milites et ab assiduitate officii. 
Acceptorem salutis qui salutatus est. 
Auscultare parere obsequi obedire. 
10 Arnanti prementi murmuranti. 
Ambulaeris locis quibus ambulatur 
quoquo modo. 
Adiunctas ad summam rerum per- 
turbationem desperationemque. 
Antegenitos docmazare qui negauit 
quemquam sapientiorem fuisse 
eo qui nomina rebus imposuit. 

Aeriptas qui pedibus editiore ca- 
pite pariuntur. 

Aegre uix pene non. 

Ars euerse prouerbium. 

 Aberruneando abhominando phi- 
laxe dicunt. 

Altiboans altisonans. 

Auiditer auide. 


15 


» 


» 


Aduictare adridere inuitare. 20 

Agredulae rane parue multum in 
sicco morantes. 

Anate sollieitudine cura. 

Aeque quiequam nihil. 

Arcitus arcibus edoctus. 

Asisua petauro pernice. 

Animalibus ostiis quarum animae 
dus sacrificantur. 

Arcent tenent custodiunt unde co- 
hercere. 

Attrectant astruunt. 

Apua piscis minutus. 

Aceris pallea milliacea. 

Altrinsecus ex altera parte. 

Aeruscans aes minutum 

Accurate construens. 

Arueniet adueniet. 

Austrare ulmefacere dictum ab 35 
austro qui est pluuialis. 

Adorans alloquens. 

Adorientes adgredientes. 


25 


30 


Avilla coactione panniculario. 
Acerata offula furfuraceo pane. 


Acupedum uelocitate pedum. 40 

Agmine. 

Ausculatus osculatus. 

Amul serui, 

Anus estuosa quod in modum estu- 
arei maris hauserit id est bi- 
berit. 

Altriplicem dolosum duplicem. 45 


1. Agina ex Aginam ras. c | trutinae corr. b?c? | 2. Arcera ac | modum corr. 
b?c? | confixum om. a | carum b!: corr. b? | 1dest carrum legi non potuit in c | 8. An- 
tes a. Anctes c | conqualles ante corr. b | 4. om.a | 5. a iungere c || 7. nisi prolem corr. 
c*b? | proletarii c | assidui b || 12. Ad incitas b* in marg. || 13. quenquam b | 14. Aeri- 


ptas b. Agrippas corr. c? | ediciore a || 17. 
iuetare corr. b? | 22. solicitudine be | f. sanate s. 


Auerruncando b! | 19. Auiter a | 20. Ad- 
in marg. b? | 25. pe auro c. 


pet et auro a | 26. anima ac | 30. miliacea a || 32. 33 contrahit c | 34. Arueniaet 
aduenicet ante corr. b. Arueniae adueniae c || 35. f. humefacere b? in marg. | 
ab ex ob corr. a || 38. panniclario ante corr. b || 42. Auscultatus b | 44. estu 
arci a, aestuarii 6. f. aestuantis s. im marg. b? | 45. Altiplicem b | 


8 PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Ambronem probite improbitatis 
agente gallerum qui cum cybriste 
utonisque crassantes periere. 

Amussis regulae uel tabulae qui 
utuntur artifices ad saxa unde 
aduerbium diximus examussim. 

Agoniae uictimae uel hostiae hostia 
autem minor uictima maior quia 
icta cadit uel quia uincta ad 
aras perducitur hostiae autem 
aeque ab hostimento idest aequa- 
mento uel quod deorum mentes 
extimentur iniquae hostiae dictae 
ab eo quod per illas sacerdotes 
futura nuncient unde etiam anti- 
qui peregrinas et pari iure ui- 
uentes adeo usque fieri quod est 
propicios praeter antiquos age- 
bant. 


INCIPIT PER B LITTERAM. 

5 Boni aequique facere bono animo 
ferre. 

Blattit praecipue loquitur. 

Batioca patera argenti ad sacrifi- 
candum. 

Bibinare sanguinem inquinari ui- 
uinarium autem est sanguis qui 
mulieribus menstruis uenit. 

Boba uehemens rubor interdum 
genus serpentis. 

10 Baburra stultitia ineptia. 

Bobinator tricosus et inconstans. 


Baxae calcei mulieris alti. 

Buteonem iuuenem. - 

Bolonare demptor caetariarium ta- 
bernarum in -quibus salsamenta 
conduntur quas tabernas uulgo 
cetarias uocant. 

Batos herbae genus. 

Bascas calciamenta. 

Bulga saccus coreus. 

Bibino menstruo id est fluuio san- 
guinis. 

Bubum senium anguorem. 

Burreuatroniae fatuae a stupidea fa- 
bula quadam uatroni auctoris 
quam burra inscripsit uel a me- 
retrice burra. 

Bardum hebetem stolidum bre- 
tendum. 

Bellica columna ante aedem bel- 
lonae quae pirri temporibus 
constituta dicitur ut exeuntes ad 
bellum superiacerent eam hasta 
ueluti conspecto hoste issent. 

Bombinari combicare clamare. 

Boni consultum bene acceptum. 

Bissus generis est feminini. 

Babilonia principale ciuitatis no- 
men et ut troya. 

Babilonia uero deriuatiuum ut si 
dicas gens aut aliquas species 
ut troya troyana. nam et babi- 
lone et babilonam dicimus. 

Beniuolentia et maliuolentia per 
.l. non per .e. dicitur quomodo 


1. gallorum b*c?. galerum οὗ | cimbris teutonisque corr. b*c* || 3. qui icta a | 
nutient c | antiquas « || 5. equi a | 8. Bubinare c* | sanguine c* | bubinarium 
corr. c® | 9. £. boa s. in marg. b* |.10. stulticia a | 14. Bolona redemptor ex 


Bolonare demptor c. bolona s. uide glossaria graecol. ut sit Bolona redempto- 
rum cetariarum b? | caeterarium ac | cetarios a | 18. Bubino corr. c* || 20. Burre- 
uatonie a | 22. colunna a || 23. f. Bouinari conuiciari uide glossar. b? | bombicare 
corr. c* | 24. Boui a || 25. bisus a || 27. f. Babilona δὲ | diriuatiuum ὃ | et babilonia c | 


15 


20 


25 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 9 


benignus et malignus non bene- 
gnus et malegnus saepe enim 
ex duabus partibus compositum 
nomen aut priorem aut sequen- 
tem litteram corrumpit ideo 
beniuolentiam dicimus non bene- 
uolentiam crassum quidem so- 
nant. 

Boa quod ualde persequatur boues 
unde et boa uocatur. 

Balineum in prosa ponimus bal- 
neum in metro tamen utrum- 
que facit. 

Beli multi fuerunt praecipue rex 
assiriorum et graecorum alter 
praecipue babilonae. 

Bitumen per .b. scribimus. 

5 Blatterare corrupte et perperam 
rem loqui ut non magis fari 
secus quam ebrius delerare cre- 


INCIPIT PER C LITTERAM. 


cucumeris faciens ut uomis et 
uomer. 


Chaos monoptoton est. facit enim 


hoc chaos huius chaos huic chaos 
hoe chaos o chaos et ab hoc 
chaos. sed uirgilius sua aucto- 
ritate praesumit ablatiuo atque 
chaodensos. 


Commata sunt particulae sensum 


suum graece dictae quae nexe 
faciunt colam nam praecisus sen- 
sus coma dicitur ut apud uir- 
gihum. arma uirumque cano. 
coma est italiam fato profugus: 
item coma est: sic quousque 
perueniet ad plenam sententiam 
ut est lauinaque uenit littora id 
est illum cano qui uenit ad la- 


Cucumis generis masculini huius 15 


datur. uinia littora. 
Bipatentia bis patentia bis apta. Compedes puto magis generis fe- 
Barrire elephantorum est. minini esse ut ad catenas re- 
Bipennem bis acutum pennum enim feras nam pedicae idest quae pe- 
dicimus acutum. des capiunt generis feminini 
Babilonia ciuitas babilonia pro- ^ sunt unde et compedes quae im- 
uincia. pediunt pedes: aut manicae reor 
10 Benedicentum melius quam bene- quod feminino dici debeat ge- 
dicentium. nere grata continuit compedem 
. Balbutire male loqui et in con-- oratius dicit. 
grue. Condictum absolute dicendum. 
Biremis duum remorum nauis ex Condictaue aut dies aut locus. 20 
unaquaque parte. Cucullus est generis masculini et 
Bilo colore. declinatur cucullus cuculli cu- 


2. utrunque be | 3. Babilone αἵ: corr. αὐ || 5. Blaterare a et b correctus | 
delerare er deleare corr. b || 6. Bipatientia et patientia c | 12. duorum c | 
14. INCIPIVNT a || 15. huius cucumis c | 16. huie chaos hoc chaos om. a | uer- 
gilius c | presumit ex presumus corr. a | 17. Commota a | sensu suum c. idem 
ex suum sensu b. f. sine b in marg. | cola pro colam corr.b | uergilium c | id 
illum a | i. illum ... cano in marg. b' | lauinionia a | litora ac || 18. cathenas a | 
femini sunt a | debent c | compede corr. b?c* | dicit om. c|| 20. Condictuue a || 


10 PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


‘cullo cucullum cuculle a cucullo 
et pluraliter sic declinatur. 

Contendunt contentionem habent 
uel prodocent uel asserunt. 

Corrigiae a coriis uocantur uel a 
collectione quasi colligae. 

Culleus genere masculino geminato 
.l. dieitur est autem ex corio 
factus in quo paricidae cum simia 
et gallo et serpente inclusi in 
mare proiciuntur alias precipita- 
bantur. 

Catinum uas fictile melius neutro 
dicimus quam masculino nam et 
salhnum dicitur nihil ominus 
neutro quasi aptum salibus et 
melius sic dicimus quam catinum. 

5 Conspirare bene dicimus uel ad 
bonum uel ad malum. 

Cribrum non ciribrum neutro ge- 
nere magis dicimus quam mas- 
culino. 

Cepta incepta composite mutat. 

Caneri estus melius dieitur quam 
cryos. 

Cancrarium enim putet quam si 
putescat ipse cancer. 

19 Concordo et concordor quoquo 
modo fabrico et fabricor. 


Combusserit geminato .s. seribimus : 


faeit enim comburo combussi. 
Centurias partes exercitus dicimus 
in centenos milites diuisas unde 
et qui his praesunt centuriones 
dicuntur ergo succenturiati sunt 


non qui in prima. sed qui in 


secunda centuria sunt quasi pro 
prima centuria tamen instructi 
eliam ipsi in speculis positi in 
bello sunt ut'si primi defecerint 
isti quos sub se diximus labo- 
rantibus primis subueniant unde 
et ad insidiandum ponitur suc- 
centuriatus quasi armis dolosis 
instructus. 


Celebs per .b. seribimus hie celebs 


celibis. celibi. hicelibes accusatiuo 
celibes celibes tres .s. in numero 
plurali et si ethimologiam quaeras 
celebs dieitur quasi caelo beatus. 


Censorium per .i. scribimus non 


per.e. est autem censorius qui 
dignus est ut sit censor uel qui 
iam fuit. apud ueteres enim 
romanos magnum erat nomen 
censoris et dignitas id est iudicis 
tam primorum quam morum cen- 
sere enim iudicare est. 


Collocat melius dicimus per .l. 


mollior et leuior sonus est in- 
terdum enim praepositio praece- 
dens sumit litteram sequentis 
uerbi. 


Censura animi est non corporis 


ideo melius membrorum deco- 
rem aut pulchritudinem dicimus 
quam censuram tamen quia in 
usu censorium hominem dicimus 
pulchrum sie potest et ad pul- 
chritudinem referri. 


Caroeophilum sie scribimus quod 


uulgus cariophalum dicunt. 


3. uel precipitabantur (precipitantur c) be in marg. | 9. Canerarium a | 
quasi e | 13. hic om. « | tres scilicet c | plurari a | 14. per s b | pere b | 
ut sic a | f. praemiorum patremoniorum b* in marg. || 15. lenior b | ubi ante 


corr. b | 16. menbrorum a || 17. Carocophilum ab | cariopholum ὃ || 


n——————————— 


PLACIDVS LIBRORVM. ROMANORVM 


Caro enim sic scribimus per .o. 
Chiatum autem cum ἢ. seribi oportet. 
Caelebs generis communis. 
Caedrus cum a scribi oportet. 

5 Caruasa per u scribi oportet. 

Caelibum cum a scribi oportet. 

Cassis et retia dicitur et galea 
capitis sed hoc differt quia retia 
huius cassis facit galea uero 
huius cassidis quamuis quidam 
nominatiuum cassida dixerint. 

Capessitur non per se et est uer- 
bum impersonale ut legitur prima 
autem uerbi persona est capesso: 
est autem uerbum actiuum facit 
enim capesso capessor ut lego 
legor. 

Caelibatus appetitio castitatis qui 
habere dieitur uxorem.. caelebs 
enim qui sine uxore est quasi 
caelo beatus. 


19 Columen uel sanitas uel substenta- 


culum qui a columna fit. 
Calearia sunt acuti qui in calce 
hominis ligantur idest in pedis 
posterjore parte ad stimulandum 
ae Wohn aut pugnandum 
est aut currendum propter pi- 
gritiam animalium aut timorem. 
Coturni sunt tragica calciamenta 
quibus calciantur tragedi qui in 
theatro dicturi sunt alta et into- 
nanti uoce est autem secundum 
calciamenti genus humile quidem 


11 


inmodum crepidarum quo lerte 
sutuntur: sed tale est ut in dextro 
et in laeuo pede conueniat. 

Clima graecum est id est cardo 
uel pars caeli ut clima orientale. 

Casus emphedicleos empedocles 
philosophus agrigentinus idest 
sieulus qui naturam aethnae mon- 
tis inuestigare contendit decidit 
in igneam foueam et incendio 
consumptus est. 

Comitia dieuntur quae fiunt romae 
ad creandos magistratus KI. Ia- 
nuarii in campo martio atque 
omnis populus romanus et uni- 
uersae conueniunt dignitates et 
de italia ergo comitia conuentus 
necessarii nimis. 

Conerepare conuenire unde discre- 
pare dissentire. 

Chirrearum quod agunt inspira- 
tionum. 

Cameram curuam. 

Concinne composite. 


Cameleon lacerta quae missa in: 


igne non ardet. 
Crepidos axis extremitas rimata et 
cuiuslibet rei alterius. 
Coredulus genus quoddam uolatile 
quasi cor edens. 

Compita multae uiae quae ad unum 
locum competunt uel ducunt. 
Coniectare coniecturam facere uel 

extimare. 


1. Superiori gl. add. be || 5. 6. om. a | per a c || 7. dixerunt a || 8. non per se b? in 
marg. | 9. appetitio —caelebs om. a | f. eius qui non b? in marg. | 10. substen- 
culum a | 11. Calearici a | anima « || 12. calcimenta a | secundum om. a, 
exp. b | calceamenti ex calceamentum corr. be | humile ex humilem corr. αἱ 
vel a? | quod in modum c || 13. idest idest a | 14. Empedicleos corr. c? | f. dum 
inuestigare b? in marg. || 15. magistratos a | marcio « | romanus et uniuersae 
om.'a| 17. Chirrear.. qui c | 21. cuilibet rei alteri «. cuilibet rei alterius b | 


12 


Chelidri diri generis euiusdam ser- 
pentis. 

- Candis uestis regia. 

Colum colatorium uel unde mu- 
lieres nent. 

Celator argentarius qui in argento 
puro extrinsecus facta signa de- 
primit a caelo descendens quod 
genus ferramenti. 

5 Coliphium genus carnium quod 
athletae uescuntur ad corporis 
sanitatem ut fortes sint. 

Crisatium genus quoddam uini. 

Crepulum imbrem cum sono graui 
ruentem. 

Capillamenta summitates arboris. 

Cohereere in uincula mittere uel 
iactare. 

19 Conelassare classem iungere. 

Cit certamen excitat pugnam uel 
commouet. 

Comptissimus ornatissimus. 

Coeo conuenio. 

Conluuio congregatio sordium uel 
affluxione multa. 

15 Cuniculi genus quoddam agrestium 
animalium quod canum indagine 
concludi consueuit speluncis. 

Conluebatur conlui est si dicamus 
insinum maris conlui lues enim 
lapsus dicitur circumfluentis ele- 
menti. 

Clauus interdum acutus interdum 
gubernaculum. 

Capesso frequenter capio. 

Cariosi generis soboles ueterescen- 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


tis generis fili et a putredine 
redigenti. caries enim proprie 
putredo lignorum est quae is- 
dem euenit carentibus uirtute. 

Cidarim linteus est quod repites 
iudeorum die sabbato super caput 
habent ualde mundum. 

Cauit praecepit uel iussit. 

Cautus acutus callidus sapiens pru- 
dens. 

Cum uisum est pro cum uisum 
esset. 

Correpserunt correpte ingressi sunt 
ab eo quod dicimus repo. 

Cieretur uocaretur uel euocaretur. 

Celebraretur fama esset celebris 
fama notus. 

Clamis uestis purpurata. 

Consiturus inserturus. 

Chimba iouis nauis. 

Classicum canit celeuma nauis dicit. 

Caetarii cete dicitur genus maximae 
belluae ab hoc uero genere ab- 
usiue piscatores cetarii dicuntur 
et qui tractante aquae ex pisci- 
bus fiunt lquemanarii qui ex 
corporibus piscium humorem li- 
quant. 

Coraula cantator. 

Cinire ceobes cineris colorem ha- 
bentes. 

Calta genus quoddam floris uel 
herbae. 

Concinunt consonant consentiunt. 

Coneinis consentis. 

Choros excitare cantus dicere. cho- 


1. Chelindri diri c. Cheli dicitur idiri a | serpentes c || 4. qui arg. ante corr. b | 
in om. a | 5. adlethe a | 7. com sona c || 9. Cocere b. Coercere b im marg. || 
15. Cunieuli pro Coniculi eorr. a. Coniculi c | 16. circunfluentis ac | 18. post 24 b, 
hoe loco add. b* | 19. iisdem «|| 22. aucutus b | 25. uel] .i. b || 31. tractantae- 
aquae b | liqueant ante corr. b | 33. Cinere ὃ | 36. a chorus nova gl. incohatur || 


20 


25 


30 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


rus enim proprie multitudo est 
cantantium. 

Compos dieitur cui contrarium est 
impos id est mentis alienus. 
Comesationes conuiuia et scribi- 

mus uno .m. et uno .8. 
Calidus homo interdum feruens in- 
terdum fortis intelligitur. 
Compliees sunt qui uno peccato 
uel reatu aut crimine iuncti sunt 
ad malum ad bonum uero non 
dieimus complices. 

5 Caesim per caedes quomodo uicti 
per uices. 

Cauamina sunt loca cauata. 

Cis rhenum intra rhenum con- 
lecturae factae. 

Concitos amnes flumina igne apud 
inferos idest in baratro. 

Culmus calamus spicae qui a ra- 
dicibus eius nascitur. 

10 Caespites fructices et scribimus 
diptongum. 

Comissa lumina iuncta uel clausa. 

Contractus dicitur placitum uel 
cautio dieitur contractus et homo 
debilis per omnia. 

Clandestinat res occulta. 

Congesta dicuntur quae ex multis 
in unum congeruntur ut fata 
uestes et frumenta aut paleae in 
struem congestae. 

15 Commenta plura significat dicimus 
enim comminisci crimen con- 
fingere dicimus et commenta in- 
terpretationes commentariorum: 


13 


ut commenta iuris commenta uir- 
gilii. 

Coerciti uindicati id est in quibus 
crimen punitur. coercere enim 
uindicare. item cohercere dici- 
mus cireumuenire ut ciuitatem 
fossa uel campum fluuius. 

Considere est in uno loco sedere. 

Cultus est animi ae loci. 

Consulto a consulendo et tractando 
dictum est quod sic fit ut con- 
sulat et nocere non possit. 

Cireumspectissime nimis acute. 

Censorei sunt patrimoniorum et 
morum iudices. 

Cirea stercus unde nos ea quae ex 
ore abicimus excreare dicimus 
idest spuere. 

Cireumgranum malipunici aut um- 
bilicus lupini. 

Caculae lixae aut serui militum. 

Consonant uocem dimissam sen- 
tiunt. 

Capedulum uestimentum capitis. 

Creperae res incertae dubiaeque 
unde et crepusculum. 

Connum proximum. 

Coniecere coescere. 

Casimar senex. 

Calbae armillae quibus milites ob 
uirtutem donantur. 

Crapula cruditas lenis. 

Conciter statim continuo. 


Crassabundum dubitantem titu- 
bantem. 
Cessinire cesso ire. 


5. uicti c || 7. inter b | 8. Conatos be | 10. diphthongum 5 || 13. Clandestina ὃ || 


14. faba e | uesta b': corr. b? | 15. comentariorum a || 16. circunuenire 5 | 
19. tractandum dictum est b. tractandum est a | sit b | 20. Circunspectissime bc || 
21. Censorii a ex corr. et c || 22. Circa b. Crea c|| 23. Circungranum ὃ | 28. Co- 
mium c | 30. Casinar e. Casmar a || 32. 33. invertit a || 33. Concite« c | 


35 


1 


2 


no 
σι 


σι 


9 


on 


0 


14 PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM à 


Cordiagni qui post tempus nati sunt. 
Corruda genus herbae. 


Cossos uermiculos qui in materia 


nascuntur. 

Conditio in quo' eorpora mortuo- 
rum conduntur. 

Concubia cum omnes excubant. ᾿ 

Cicures placidi quieti. 

Crumena sacculus. 

Caluitium meror. 

Canterius equus castratus. 

Calpar uinum quod primum laba- 
tur edulio. 

Classarios classicos. 

Contiguum quod contingi potest.. 

Conlocare deputare. 

Cilones quorum capita oblonga. 

Caluitur frustratur decipitur. 

Caesditum creditum. 

Contumias contumelias. 

Caudeam iunceam quod uinceam 
caudae et mergat dicitur et scir- 
pum dicitur et tibin. 

Coniector coniectare peritus id est 
praediuinandi. 

Captabat capiebat. 

Corimeos aceruos quos rustici ex 
congerie lapidum faciunt. 

Ciet mouet uel inuocat. 

Corneta locus quem hune ex parte 
magna templum uaeios occupauit. 

Caesariati comati a caesarie dicti. 

Conieci coniecturam feci collegi uel 
suspicatus sum. 


Carensis pistoribus a caria qua afro- 
rum lingua panem esse dicimus. 

Carenatoribus lanariis quia cariunt 
id est carpunt diuidunt. 

Clunaculum pugionem dictum ab eo 
quod clunes religatus 1d est spata. 

Cliua aspera difficilia. 

Commoram coram cominus. 30 

Confeditos federe copulatos quo- 
niam enumere coniuges non erit 
usitatum. 

Congratum consatum. 

Capronas iubas equorum. 

Cadula frustra ‘et adipe cada enim 
a ruina dicitur. 

Cocetum a graeco kakyonacocina. 35 

Coeulis aeris uasi a coquendo uel 
assulis aridis glebis terra cum suo 
gramine. interdum alio loco ramis 

Colurnis ex cornu factis. nam et 
colurni qui ex corrulo fiunt. 

Choum naturam uniuersam chao 
id est inani uel chao. 

Comegit coegit. 

Comprimis imprimis. 40 

Cauilla cauillatio. 

Capta tempestate tempore capto 
id est sole consulto tempestas 
autem status caeli dicitur. 

Citarier celeriter moueri. 

Colore corpore uel eute. 

Coepere incepere. 45 

Censio multa qua citatos si non 
ponderum censor afficiebat. 


10. edolio corr. c? | 11. Classiarios corr. c* | 12. contigi ab || 14. silones noii 
Marc. marg. b | 15. Caliutur ante corr. b || 18. uinceam bc || 19. peritus om. a || 21. Cor- 
meos ὦ || 23. locus est c | nunc corr. b?c? | naieos c. uarios b | occupat Ὁ || 25. Con- 
jecit et fecit c ante ras. | 26. post qua apex eras. a | 28. ad clunes corr. c? || 
31. quoniam enumere] coemere in marg. c? | erat inusitatum corr. c? | 34. aruina c | 
36. grauamine c | 40. Comprinus inprimis a | 46. mulcta b et ante corr. c | pone- 


derum ¢ | afficiebat censor ante corr. b. 


affieiebam censor ὦ | 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Cum me sic dicebatur et cum te quod 
nune elegantius dicimus tecum. 

Cicindelas acraneorum genus quod 
uolans lucet. 

Comptula apte ornata uel decora. 

Cancros calcellos. 

5 Commodo tantum quod cum maxime. 

Carisa uetus lana percalida unde 
et immo fallaces ancillae cata- 
carisia appellabantur. 

Concinatus factus. 

Concenturiat instruit ordinat dic- 
tum a centurionibus qui milites 
ordinant. 

Computet ueneat diligenter. 

19 Conspicillo ita ut conspici possint 
quid agunt longis lineis. 

Conibus creuronitatibus. 

Centurum centaurum. 

Consectariam pernicialem. 

Cantilenas fraudes dolosque. 

15 Consultans cogitans. 

Culere quare unde etiam cur. 

Cracentes craciles tabidos. 

Controuersam ruinam sine pugna 
cum aut occurrunt hostes ob 
metum aut absentibus infertur. 

Coniectauerat correxerat contor- 
serat. 

20 Crastinam dilatam a crastino id 
est postea. 

Caelitus a caelo quomodo diuini- 
tus deo. 


D 


15 


Clataeulum clodorum. 

Callibus calealorum primigeni ap- 
pellatione. 

Contieinio tempore noctis post galli 
cantum quod cecinit et conticuit. 

Cassae erumnae. 

Ciarum doctarum. 

Curriculo cursu ueloci. 

Crassabundo titubanti. 

Calorem facies rubori erit uel exit. 

Caperassere inrugassere contrahi. 

Conspicio uideo. 

Clade clam uel occulte. 

Continari concredi uel coire unde 
continentia et continua et con- 
iuncta. 

Casnari seni oscorum lingua. 

Corporato uulnerato. 

Catialem collem ubi hune lacus 
funditur est dictus a catio loco. 

Catillo gullosus a catelli appetentia. 

Conset parabitur condetur. 

Crepero dubio incerto unde cre- 
pusculum. 

Carinator maledictus conuictor. 

Capuli lecti funerei uel rogi in mo- 
dum arae structi: est autem ca- 
pulus masculini generis. 

Conducibilem utiles inferon. 

Consulta consilia placita. 

Cluram uel glurum sim alias circo- 
fitecum. 

Cassiculo reticulo cassibus. 


2. sacraneorum im araneorum corr. bc? | 4. cancellos corr. c? || 6. pro calida 
corr. c | f. in mimo 0? | falaces a et ante corr. c | 9. ueueat a || 11. Combus c || 
18. siue pugnam ὦ | 21. caelo ex caelus a | appellatione add. a: cf. 23 | 23. primi- 
geni appellatione om. ac: cf. 21 || 24. post galli] gallum a || 26. doctorum a | 


29. uel exit adscr. bc? || 30. Caperasre ante corr. a. Caperasse ante corr. c. 
Caperare b | irugasse ante corr.c. in rugagassere a. inrugare b | con.... ¢ || 
33. Continnari ante corr. a | 36. f. fundani b? in marg. || 37. gulosus corr. c? || 


42. συμφερον δ" in marg. | 44. cireofitecum a. circo 


€ || 45. om. « || 


eo 
e 


16 


Conlatius magnus e conlatio factus. 
Caltulum cinguli genus a coacto 
lare calte. 
 Catam puerum duetam puellam si 
hoe genere dicti usi sunt antiqui. 
Coniuere oculos claudere interdum 
dissimulare. 
5 Cireum circa hue illuc. 
Cabonum equum castratum quem 
gaballum nos dicimus. 


INCIPIT PER D LITTERAM. 


Damium sacrificium quod in operto 
fit quod bonae deae mulieres 
faciunt. 

Deportat despolat detrahit sed 
proprie ad purum redigit et ex 
puro clfrum accipiemus mani- 
festum ex claro. 

10 Diaquilidii inferi aquilosi antiqui 

nigros dicebant. 

Deligauere deferre quod et dedi- 
care dicebant pro commertio 
litterarum. 

Desudatum sudore transactum. 

Demulganti defringenti uel sub igni. 

Disertum disposite digeste. 

15 Diuinum factum sacrificatum. 
Domu item domus redditum. 
Depegisse defixisse a pagendo dic- 

tum uel transegisse a paciscendo. 

Dracumis lacrimis. 

Decumane maximo a fructu decimo. 

20 Dismirando emirando. 


PLACIDVS LIBRORVM. ROMANORVM 


Derepente subito. 

Depelliculari decipere dictum a 
pellieiendo. . 

Dice dicam. 

Defresum detritum unde adhuc 
fresa faba quae obtrita frangitur. 

Dusmum incultum. dumosum uel 
squalidum. 

Desudescere desudare idest depo- 
nere sudores. 

Denixe enixe. 

Donieum euitem donec refutem. 

Diuidiose moleste. 

Demisso deuito dissimulo. 

Deiurium iusiurandum certum iu- 
rare. 

Disliquidos disperspicuis id est quod 
liqueat esse ut est sol et luna. 

Diumfidius iouis filius. 

Derupsit dispersit. 

Delioca locus depressus prope cloa- 
cam maximam ubi appropin- 
quantibus gallis sacra quaedam 
romani loco occulta defenderunt. 

Demum tum deinceps. 

Deliquo obliuio. 

Damium bonae deae sacrum. 

Diumum cum impediunt auspicia 
actionem auspicium quod quis 
secutus prospere rem gessisset. 

Deperis perdite amas. 

Decaleatis de calce ablatis. 

Delisit deliuit inquinauit. 

Ducet det dispuditum puduit ro- 
bur fuit. 


1. Consatius ex Consatis b. Compacius a | 4. idiosos del. et oculos ser. b || 


7. INCIPIVNT a || 10. Diaquilii Ὁ | 11. Deligauere ὃ | 13. uel 


c | 15. sacri- 


LX (a 


facatum b | 16. Domuitionem corr. b? | 18. Dracunus a || 19. maximae 5 | fluctu 
corr. b* | 26. Desudescere desudare in ras. a || 27. om. b | 29. Duudiose b': corr. b? || 
31. Deuirium ab | 32. idest deliqueat a || 33. Dium (ium in ras.) fidius b. Di..- 
fidius e | 35. f. Doliola b? | apropinquantibus 6 | 39. prosper a ! rem s. ser. b | 


40 


e 


e 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 17 


Diuortium dicimus cum mulier a 
uiro diuortium facit. 

Deuertit uero qui a uia uel ratione 
deflexit tamen cum deuertit di- 
catur diuersorium magis quam 
deuersorium usus obtinuit ergo 
utrumque usu et ratione dicimus. 

Decontra uideo dicitur usu non 
ratione sed melius est econtra 
quam decontra. 

Destrictus sine .n. scribimus non 
destrinctus est autem destrictus 
adtentus uel seuerus ac non so- 
lutus et lenis. 

Destringo uerbum est actiuum par- 
ticipia facit destringens destric- 
turus a passiuo destrictus de- 
stringendus. 

Diruos diruit cum r. dicimus enim 
deutrumque et docilis et docibilis. 

Dereliquerit futuro sine .n. scri- 
bimus. 

Deripere per pe non per pi scri- 
bitur. 

Deiero deos iuro. 

Delibutus unctus contactus. 

Defunctorium est quod dicitur uel 
fit ut ad finem alicuius rei aut 
terminum spectet. defungi enim 
finire significat unde morientibus 
dicimus. 

Delibutum dicimus hominem un- 


ctum oleo ut athletae solent uel 
in cereumate pueri exercere di- 
cimus et delibutum gaudio id 
est perfusum uel plenum. 

Dumis arboribus uel siluis plerum- 
que spinosis et obseuris ponitur. 

Decrepiti non qui a senectute auulsi 
sunt sed iam qui erepare desierint 
id est loqui cessauerint. 

Dubium quin numquid dubium. 

Driocalaptes auis quae in capite 
suo in modum galli eristam habet 
quae ore suo arborem fodiens 
ibidem sibi nidum facit. 

Diplosa diuisa uel separata. 

Diuidit. dedit. | 

Deciditis caditis uel inciditis. 

Dandantur frequenter dantur. 

Dispertite separate uel seiungite. 

Dididit dispersit diuulgauit ut tua 
terris didita fama. 

Deciscere desentire uel apposito 
alienari uel seiungi. 

Diriuita digesta uel separata diri- 
uatio enim dicitur aliquarum di- 
gestio uel separatio unde diri- 
uatores dicuntur qui populum 
per centuria et tribus diuidunt. 

Deplicuisse in liquorem et defectum : 
conuersam esse. 

Decluptus pelle exutus id est cute 
spoliatus. 


1. Diuorcium a | 2. Diuertit c | facit ante deflexit scriptum exp. m. 1 vel 
m. 2 α | dicitur a | utrunque c || 4. solitus δ᾽: corr. b? || 5. destructurus a || 6. Diruo b | 
deutrunque bc || 7. Dereliquerit (li ex lin corr.) a | 12. oleo sup. scr. b | 13. plenum- 


que c. plerunque b | 14. Superiori continuat a | Decrepiti . 


.. Senece om. a | qui 


iam corr. 6? || 15. quin pro quid corr. a | nunquid be | 16. Driocolaptes b || 17. Di- 
plosa (a e corr.) a || 21. Dispetite a. Dispertite (ti im ras.) b | iungite a’: se- 
iungite a? | 22. didit a. dididit ¢ | 23. 24. contrahit a || 23. a proposito solus b, 
ut vid. | seiungi om. a | 24. Diriuita digesta uel om. a | Diriuata b | diriuatio 
bis script. semel exp. a || 26. Deduptus a | est ente a | expoliatus ante corr. b || 


Corp. gloss. lat. tom. V. 


9 
~ 


18 


Depudescentem impudentem. 

Destrieti enses euaginati id est 
e uagina ducti. 

Domi humi et cet aduerbium est. 

Dissiliunt utres rumpuntur. 

5 Dedere est ab editione dictum. de- 
ditio enim dicitur quando seiuncti 
aut uincendi hostem uictoribus 
traduntur. 

Deeita est qui deum occidit ho- 
micida. 

Desipiscentes sunt qui minus sa- 
pere incipiunt quam solent. 
Desecare est decolare et res quon- 

dam mixtas a fecibus segregare. 

Diserimen aliquando duarum re- 

rum separationem ostendit quae 

coniunetae esse possunt ut est 

in ornamentis mulierum ali 

quando periculum uitae et ca- 
pitis. 


INCIPIT PER E LITTERAM. 


Elephans nulli dubium est quod 
per .p. et h. soli solitum seri- 


10 


bitur quam non per .f. ut pro 
fratre potior dicimus et propter 
fratres: sed s1 uolens pro fratre 
si inuitus propter fratrem. 

Expers carens exspes sine spe et 
est nomen expertus autem par- 
ticipilum est esper uero sine x 
nihil est. 

Expiauit dictum pro satis petiuit 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


et inimicissime ac uehementer 
adnisus est ex enim pro ualde 
ponitur. 

Euge aduerbium laudantis uel hor- 
tantis. 

Erebus per .b. non per .u. est 
autem maritus noctis paterque 
furiarum et socius chaos. 

Eques est qui equo sedet equester 
locus uel ordo. ut sidicas ille 
honor equester est. item militat 
in equestri ordine. 

Exultat melius sine .s. littera di- 
cimus nam cum ipsa x ex .c. 
et .s. conste quomodo cum 
ineam sit iam .s. rursum ei ad- 
dimus illam. 

Excrementum quod in aliqua re 
super excrescit ut puta in ar- 
boribus ea quae putantur excre- 
menta dicuntur ut uitibus et in 
corpore si quid excreuerit ex- 
crementum dici potest. 

Excreamentum uero quod spuimus 
uel excreamus habetur. item se- 
mentum uirile unde animalium 
et hominum corpora concipiun- 
tur hinc creatores parentes di- 
cuntur. 

Examussim uno.m in ante penul- 
tima. 

Expudet est quasi ualde pudet. 

Eous est homo de oriente eos 
aurora uel lucifer interdum etiam 
pro sole ponitur apud poetas. 


1. unpudentem a || 2. deuaginati c | est uagina a | 3. et cet om. c || 5. edi- 


cione ab | dedicio a | tradunt c || 7. om. 


α || 9. ostendi be et ex corr. a || 10. IN- 


CIPIVNT a | 11. per om. a | solitum ex solidum corr. a | pocius ὦ | 12. carens 
espers b | 13. minutissime a | aduisus a || 17. inca a | sic be | rursus c || 18. excreue- 
rint b | 19. Ex crementum ἢ | haberetur ante corr.b | sementuum ac | unde] tantum P. 
cum f. corr, b? | 20, Examissim a || 21, ualde om. a || 22. oriente ex ouente b. ouente a | 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Equus in tutela neptuni in uen- 
toriosci est. 

Euphonia uocis sonus suauis. 

Emiferia dimidias fere. 

Enixa duas res significat et conata 
ad efficiendum aliquid et quae 
partu laborata est mulier niti 
enim uel eniti conari uel effi- 
cere est. 

5 Ergasterium graecus sermo est id 
est operarium ubi opus fit uel 
taberna ubi alicuius operis exer- 
citia geruntur. 

Examussim integre 
musis enim dieitur regula et 
mensura fabrilis. 

Ex re ex casu ex ratione quae agitur. 

Exerte prolate exercere enim pro- 
ferre est uel expedire. 

Ergastula dicuntur a graeco ubi 
dominantur noxii ad aliquod opus 
faciendum ut solent gladiatores: 
eb qui puta exules marmora se- 
cant et tam uinculorum custo- 
dis alligati sunt. 

1) Epiteta sunt quae nominibus ap- 
ponuntur est autem graecum ut 
puta magnus homo doctus phi- 
losophus epiteta sunt. 

Elogium elogia laudes electae ut 
puta si quis in basi statuae ali- 
euius laudes scribat aut in titulo 


sine fraude 


imaginis elogia dicuntur. 


19 


Exoticum nomen est graecum id- 


est peregrinum de foris ueniens 
dieimus enim exoticum uinum 
exoticam uestem exoticum man- 
cipium. 


Exerat proferat primum uerbum 


est exero actiuum facit enim 
exeror passiuum et nomen est 
exertus. 


Etini animalia sunt quae in litto- 


ribus gignuntur parua quorum 
caro minio similis et duleis est 
duplex testula spinis acculeata in 
modum castanearum quando ad- 
hue opertae de arboribus cadunt. 


Essentia dicta ab eo quod est ali 


quid ut si dicas substantia et 
est generis feminini. 


Eifutire foras aliquid effundere uel 


producere cum garatulitate. di- 
cimus enim futiles homines ua- 
nos superfluos et loquaces et est 
methaphora a uasis quae uasa 
et rimosa non tenent quae in- 
leceris. 


Echo graecum nomen est est autem 


imago uocis quae in concauis 
locis resultat ostensa ae rosonat 
appellatus est ut herculem pa- 
trem castorem et pollucem pa- 
gani dicuntur. 


Eo ingenio ea natura omnia gene- 


rans ingenium pro natura posuit. 


1. inuictorios ei b. in uentoriosui c. inuentoris sui c?. f. inuentoris eius im 
marg. b? | 3. dimidia sfere ex dimidias fere b | 4. eo nata c | eficiendum ac | 
liborata corr. c? | 5. igitur pro graecus a | sit b | 8. exerere ex exercere corr. b | 
9. Ergastulta ac | damnantur corr. b? | 10. opponuntur b | 11. eologia a | 
basis b | ymaginis a | 12. Exocioum a | 13. expertus b | 14. minio ex mineo b. 
nimio a | aculeata e corr. b | castenearum a || 16. foris a | 41 garatulitate corr. in 
cum garrulitate δ᾽. cum ..... c | methafora be | rimosa ea aimora corr. a | 
17. ymago ab | conconcauis a | offensa corr. 0? | polucem a | dicunt c | 

5): 


20 
Ephebi imberbes. 


Exanclare exhaurire ex 
ueniens quod quidem uerbum 
plautus secularis poeta comicus 
posuit in stico neste de po- 
luini paueulo pauxilolo exanclaui 
saepe. 

Erugo uitium ferri ab erodendo 
dicta non ab eromenta. 

euenta autem 


graeco 


Euentus ipsa res. 
dicuntur quae ab euentu ue- 
niunt. 

5 Experimini experimentum capite. 
Enormia grandia uel ingentia. 
Exedram absis quaedam separata 

modicum qui aut a praetorio aut 
a palatio. 

Exphenice abisso expano roseo. 

Exciuit excitauit. 

1 Excitur excitatur. 

Exspecula spectans ex alto loco 
intendens. 

Exerte indissimulanter atque osten- 
tabiliter. 

Exerti autem dicuntur qui uirtu- 
tem suam exerunt et inpromptu 
habent. 

Euacuans exinaniens. 

15 Eguisse indiguisse. 

Enucleo perpendo. 

Examussim inquiro et est uerbum 
secundae coniugationis. 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Expopularint iactas et te apud po- 
pulum uel more populum uulga 
os lactas. 

Equinam multitudo collecta et in 
unum congregata. 

Eliminare extra limen proferre uel 
publice secretum quid dicere. 
Et per ost hostiam lustratum per 

sacrificium purgatum. 

Exsuperantissimus in exsuperabilis. 

Efficientia effectio a faciendo dieta. 

Exsul dicitur qui extra solum est: 
ideo cum .s. debet scribi ut 
est extirpata a radice subuersa. 

Exalbidas non albas sed prope 
albas. 

Emissarius flagitiorum et luxuriae 
satelles. satelles autem de satis- 
faciendo dictus. 

Explicit ad librum refertur: ex- 
plicuit autem et explicauit ad 
hominem ut si dicamus explicit 
liber explicuit homo opus suum. 

Extemplo subito continuo ilico. 

Elogia laudes enucleatae. item ar- 
chana uel misteria deorum. 

Edule cibo uel esca ab edendo dicta. 

Euitare est locum aut hominem 
periculi ae formidinis plenum 
euadere. 

Exitiabilis est homo qui alu exi- 
tium praestat: dicimus enim 


2. Exanelare ante corr. b | plautum a | sticho e corr. b | exandaui a et ante 
corr. b | 3. uicium a || 5. euentus pro euenta ante corr. a | ueniuntur a || 7. seperata 
a | a post aut om. ab | palacio a | 8. rosco a || 11. spectans e spectantis corr. ¢ || 


17. Examussim a. Examussim corr. in Examussio b. Examussimo c | 18. Epo- 
pularint b. Expopulariter b in marg. | uulgoque corr. b in marg. || 19. Equini- 
nam b. Equitium in marg. b | multido a || 20. quod a | uel — quid dicere iterat 
a | 21. ost om. b | 23. efficio (o ex e) «| 24. Exul b | 26. et] ex a || 27. ex- 


plieuit b. expliciunt .c. 
ministeria @ | 32. exicitium a || 


explicuit a | et sup. scr. ab | 29. mi steria c. mysteria b. 


20 


25 


30 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


exitiabilem et locum in quo exi- 
tium fieri potest ut fouea uel 
gladius. 

Effipia sunt equorum frena. 

Exerimus proferimus. 

Eritudo dominatio. 

Epri pica praelucida. 
5 Exanclare examinare uel exinanire. 
Eliminauit extra limen expulit. 
Effafilatus exero thumero id est 
extra filium manu id est extra 
proferens. 

Exitam finitam exactam. 

Era domina: eritum dominum. 

10 Elabore animi figurat et pro animi 

labore. 

Excetra multiplex in rediueam re- 
dilebam quae nanne significat. 
Ecrocolum palhum tenue mere- 

iricium dictum a croceo colore. 
Ergo causa uel aperta. 
Experientia experimentorum no- 
ticia. 

15 Exnuit induit. 

Enumquam et quando. 
Egregius erectus euigil. 
Expergito uelut somno ablato. 
Exdorsuandum indicandea. 

20 Experitus non peritus sed extra 
peritiam positus sicut expers 
extra partem. 

Esciterit expaui uero exeruero. 


21 


Exte esse. 

Exfigurari expurgare est. 

Exinde deinde. 

Eccere eccetilis iurerando parcere. 

Emulsitatos musim exactos. 

Exipitandum dicendum oscitandum. 

Efflictim deplorando dicere. 

Exanclata exhausta et quasi ex- 
angulata id est per angulos quo- 
que exquisita. 

Extraneam abortiuam quia pluri- 
mum exterciae abiciunt extra. 

Exlaudat extra finem laudat. 

Exhauterantibus ubertim flentibus 
ueluti exhaurientibus. 


INCIPIT PER F LITTERAM. 


Futor consentiens. 

Fugator expulsor artificii subti- 
litas. 

Facil falacia a fauco dicta. 

Fleminum uestem in qua sanguis 
ambulando inpedes fluit. 

Fauicora prouerbium in eos qui 
domesticis alimentis usi aliis la- 
borarent dictum ab eo quo ca- 
pitolium aedifieanti tarquinio 
fabros ae structores corui cum 
suo uictu miserunt. 

Faragonota intextura significans 
cuiusque dei opus. 


1. Effipia ez Epipia corr. a! : Efipia α΄. epythia a?b?c? in marg. | 4. Epari pica 
ante corr. b | 5. exandare a et ante corr. b | 6. imum c | 7. euerto humero in marg. 


b? | 9. Hera 5? in marg. | 10. laboro be | 11. quae náne b. q na 


c | 12. Ecro- 


colum c | 15. Eximit c| 16. Enunquam be | 20. peritus et c | periciam a | partem 
uero exeruero a || 21. om. a: cf. 20 | Exiterit b (sc sup. scr. m.2) | pro uero 


lac. e | exeuero b || 25. iurerando ab. iure 


6} pce ὃ". per cererem corr. b* || 


26. Emussitatos e corr. b | 28. Efflictam ante corr. b | 29. Exanglata ante 
corr. ὃ || 30. Extranea abortiua c | exterciae om. c || 33. INCIPIVNT a || 36. Fa- 
cili (et alla sup. scr.) b. Falla facili a. Falla c | falaciam a | faueo a || 38. corui a. 


communi b. om. lacuna signata c || 


bo 


3 


5 


22 PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Fauises pectus fossae quaedam in 
capitolio quae in modum cister- 
narum cauatae excipiebant dona 
iouis siqua uetusta erant homi- 
num a fruge danda. 

Forco quam nunc fallis cum appella- 
mus nunc cultra. alias secularis 
qua pontifices in sacris utuntur 
dicta ab eo quod ferianda petat. 

Formastro opere pistrino formum 
calidum. 

Feriatum perfractum. 

5 Fassitus solutus sit aut consumptus 
uel exhaustus a fatiscendo. 

Ferocientes ferociam exercentes. 

Flaxare uigilias circumire. 

Fauinorum modorum antiquissi- 
morum uersuum quibus fanum 
celebratur. 

Famulatio seruitium ut eritio do- 
minatio. 

io Forda plena dicta a praegnante 
quod proprie significat. 

Fracebunt sordebunt displicebunt 
dictum a fratribus qui sunt stilli- 
cidia sterquilinis. 

Facinus omne factum. 

Fauonium odium leue et sine causa 
uelut a uento collecto. 

Futauit fuit. 

15 Fulsit periit uel percussit fulgere 
enim ferire est unde quoque 
fulmen dictum. 


Fuctis uas aquarium perparui operis. 

Facetus iocis lusibus sallibus ur- 
banitatem. : 

Faeul facile. 

Ferentarius leuiter armatus sagit- 
tis aut fundis. 

Flixerit adflixerit. 

Fratria fratris uxoris. 

Frontesia ostenta: unde et porten- 
dere uel ostendere. 

Flatellis sordium glomusculis. 

Flatores tibicines a flando. 


Flagratores qui se flagris conducti : 


cedunt. 

Formitat formitibus exassulat. 

Funus et ferias prouerbium est 
morediat quoniam funere publico 
feriae dicuntur. 

Fratrarent turguerent pubescerent. 

Fauri compitum ubi nune lacus 
captiuus de hostibus recuperatos 
domus fabricia data est. 

Futauere fuere. 

Frugem fecisti probe fecisti unde 
quidem frugi. 

Facesse fac interdum. 

Fugitiuae aquae quae pluunt ex riuo 
publico neque deprehenduntur 
unde fugitiua dicta sunt quae fur- 
tim quis hac non suo 1ure uteretur. 

Fluxuas equitis quoddam genus ab 
ornamento equi quod fluxum 
uocant. 


1. f£ specus im marg. b* | cauata ab | 2. Foreo a | cul///ra b | 3. fornium b || 
8. Fauinorum b. Faunorum ac || 9. ericio a | 11. Fracebunt (ra in ras.) b | f. fra- 
cibus b* in marg. | sterquillinis be | 13. et om. b | iT. salibus ex corr. b | urbani- 
tate ex corr. b || 25. post Flagratores verba Tibicines a flando del. a? | se om. b | 
caedunt om. h. loco ab: ef. 26 || 26. Formitat (a er e) a | exassulat cedunt ab | 
27. mediat b (?) | 29. compositum a || 31. quidem] f. uirum s. marg. b? || 33. f. 
fluunt b? im marg. | indeque praehenduntur s. b? in marg. | firtim a et ante 
corr. b | ac b? in marg. || 34. uocat ac | 


20 


30 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Frestram fenestram. 
Fostori nomen clatori. 
Freta moeta erumata uel modulosa. 
Flatare augere uel amplum facere. 
5 Facessite est frequentatiuum facite 
dicimus et facessite recedimus. 
Fenero feneror dieimus habetque 
quatuor participia ab actiuo duo 
feneratus fenerandus. 
Foenus generis neutri est hoe 
fenus fenoris fenori fenus o fenus 
a fenore difficile in usu legimus 
plurali numero maxime nomina- 


tiuum aceusatiuum et uocatiuum 


possunt tamen fenora. 

Factus illa res dicitur et factus 
illam rem ut si dicas effectus 
est caro et effectus est carnem 
sed melius nominatiuo quam ac- 
cusatiuo. 

Foreipes non forfices dicimus. 

10 Faeneuris cum a. 

Fastus superbia et est quarta de- 
clinatio. 

Furui furorem passus sum. 

Furuarum nationem gentium ni- 
grarum indi aegiptii mauri aethio- 
pes furuum enim nos nigrum 
dicimus. unde fures qui in ob- 
scuro latent et forni furui ergo 
nigri. 

Fetutinis id est sordidis occasio- 
nibus quae per mulieres foetum 
facere possunt. 

τό Fediculae sunt ungulae quibus tor- 
quentur in eculeo ad persas. 


23 


Festinate aucto cito adulto et est 
aduerbium. 

Frimurium generis neutri. item fe- 
minini frimuria. 

Fetutina res fedae et sordidae et 
inquinatissimae ae mulieres. 
Faxo faciam temporis est futuri. 

Fornicem mohetiam. 

Fastidiosum renidens uel pro ad- 
uuens uel consentiens uel ridens 
renidens enim plerumque uultus 
dicitur laetitia uel risu profusus. 

Fastidiosum uero pro fastidiose 
dixit nomen pro aduerbio ut 
est toruumque repente clamat. 

Futura allucinentur quasi lux orioso 
sermone incerta praedicant. 

Ferrugo genus quoddam tincturae 
similis purpurae nigrioris. 

Federa dicuntur sacerdotes per 
quos federa fiunt inter duas 
gentes quae post bellum ad pa- 
cem redeant. 

Fatesceret habunde aperiretur. 

Forasticas exteriores. 

Flagitia dicuntur turpia et sordida 
libidinum crimina. 

Festiuissimus est dies plus quam 
festus dicitur et homo festiuis- 
simus et urbanissimus. 


INCIPIT PER G LITTERAM. 

Gestio sic declinatur quomodo 
audio amicio amiciebam est enim 
gestio neutrale uerbum. 


2. nomen elatori a | 3. mo..a e| 5. est om. c|| 7. plurari a | accusatiuum 
et uocatiuum om. a | oe servat c || 10. Faeneuris (a in ras.) b || 12. forni furui 
(ex furni) a m. 2. forui furui c ante corr. || 14. Fetutiuis a | 18. ros a || 21. ad- 
iuiens be | reuidens be | plerunque b | laeticia a || 24. simil b. simul a || 26. Fa- 
tisceret ex Fatesceret b | 28. Flagicia a | 30. INCIPIVNT a || 


20 


25 


30 


24 


Glaueus eolor interdum pro uiridi 
ponitur et qui admixtum habet 
uirori alborem. nam uirgilius 

hoe sciens glaucas salices et 

oliuas glaucas dixit. item in 
equis aut hominibus glauci oculi 
pro splendidi ponuntur. legimus 
nonnunquam et maris colorem 
glaucum dici sed tune quando 
canescit fluctibus unde glaucus 
deus maris senior fingitur ac 
cautiae fluctuum. 

Grates duae sunt gratiae quae agun- 
tur. sed tamen indiscrete ponitur. 

Globus dieitur genere masculino 
lunaris ut uirgilius lucentemque 
globum lunae. globum autem et 
glombum et glomera neutro ge- 
nere pensa mulierum. 

Gibbi gibbiores. 

5 Gurgustiolum antrum secrete an- 

gustum. 

Guorum qui peritiam primae ueri- 
tatis insinuant. 

Garrire autem multa uerba et sor- 
dide loqui. 

Gratificum gratum. gratificus est 
enim gratis faciens. 

Gratiosus qui non iuste unicuique 
quod meretur tribuit. 

10 Glaber rasus. 

Gimnasia dieuntur loca in quibus 
nudi homines exercentur unde 
omnium prope artium exercitia 
gimnasia dicuntur. 

Gazae dicuntur diuitiae lingua per- 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


sarum a gaza oppido graecorum 
in quo olim persarum rex diui- 
tias congesserat uniuersas. 

Gratissimus et animo et corpore 
dicitur. 

Genuinorum dentium proprie ulti- 
morum. 

Gutturneo gutto. 

Gallus pullus gallinacius. 

Gnaruris gnarus sciens. 

Gallieiola cortice nucis iuglandis 
uiridi per quem corpus huma- 
num intelligi uult. 

Grauascela graues id est anni. 


Gramis gremis quae sunt pituitae 


oculorum. 

Gerras nugas ineptiasque. 

Gorgos aduerbialis interpositio ut 
porro prorsus nimirum. 


15 


20 


Gnaricantionum sermonum conlo- 


qui parcitis ad quas cruribus 
colligatis ambulantes grauatores 
dicuntur. 

Gerro nugator dictus a gerris. 

Geniset ea parte uultus quae inter 
malas et auriculas est ideo genae 
dictae eo quod infans in utero ca- 
put inclinatum inter genua tenet 

Gnoscet sentiet experietur. 

Gnoritur cognitum sibi comper- 
tum est. 

Glomerum pallium pastoralem. 


INCIPIT PER H LITTERAM. 


Heroes dieuntur uiri aerei uel caelo 
digni id est fortes uel sapientes. 


1. a canitie in marg. b?. a canicie in marg.c?|| 3. globum autem et glomum 
6} 11. arcium a || 14. Genuiuorum ante corr. a | dentium om. a || 16. gallinaceus 
c | 18. Galliciciola a || 20. gemis a | pitutae ab || 23. conloqui parcitis] f. 
Grallam perticam in marg. b* | grallatores im marg. b? || 25. Genis.. ea parte c | 
29, INCIPIVNT a || 30. Heredes c. Hereos a | uel edo digni a | ob aera b 


5 
1 


29 


30 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


ab aera id est iunone quam 
aerem dicunt esse ubi regnum 
et sedes animarum est ut aeris 
in campis latis et cicero in 
somnio scipionis ego heros huius 
herois. 
heroanas aut heroas ut lemnias. 

Haec securis huius securis et re- 
liqua. 

Harioli dicuntur insani qui spiritu 
nescio quo inflati uaticinantes 
circa aras et templa discurrunt 
atque baccantur. 

Heliton heros apud latinos nullus 
est querendis ne in graecis aut 
persis. 

Habena id est lorum per .b. 

5 Habuena herba per u. 

Honoripetes sunt qui honores pe- 
tunt ut dieimus heredipetas qui 
hereditatem petunt. 

Hiulea sunt quae aperiuntur ab- 
hiando dicta. hiatus enim apertio 
est ut sunt rimae in uasis fula 


mulier uero hero in el 


in terra quando aer suo can- 
dore finditur aut si ouum in 
partes aperias. 
Holitores holerum distractores. 
Houis est quem pagani inter sacra 
siderum colunt. 

10 Hosirim uero pro sole accipiunt 
simili modo etiam heorum solem 
uolunt rarum sine aurore deum. 

Hesculapius asclepius medicinae in- 
uentor. 

Hilum quiequam. 

Hemdem aeque similiter. 


25 


Habitudine habitu. 

Harenam ut has aquas nos aras 
et lases quos nos lares dicimus. 

Hiare aperire. 

Hinnire stridere. 

Hariolatus est diuinauit coniectauit. 

Hastinate caua staca. 

Hispido truei horrido. 

Herbidus ab herbae colore id est 
uiridis. 

Habitior plenioris habitus. 

Herediolum possessiunculam. 

Herasintima intestina quorum di- 
minutio illae dicuntur. 

Hostita aequata lenita. 

Habeo habito quod nunc frequen- 
tatiue dicitur qui hic habet pro 
habitat. 

Hellui erapula ueterani unde hellu- 
ones dicuntur. 

Herbam dedit hoe enim conten- 
dentibus erat uulsam herbam 
qui uinceretur porrigendi ut nunc 
dieitur. 

Horno anno. 

Hirudo sanguisuga. 

Hermae simulacra sunt mercurii 
tantum caput et pedes habentia 
corpus autem truncum est et 
quadratum totum. est autem no- 
men graecum. 

Hermes id est mercurius. 

Hara locus est tenebrarum uel por- 
corum. 

Humus terra ab humanitate dicta 
quia cunctis humana est et est 
generis feminini. 


iunonem a | aer aeris c | heroinas ex corr. b | lamnias ante corr. a | 2. bacchan- 


tur c | 


3. ne om. a || 5. om. a | 6. Honoripedes a || 7. Hiulea a || 10. earum a || 11. me- 


dianae ὦ || 15. f. hasas in marg. b? | et .ases c | 21. Herbidius ab || 27. pro crapula a | 


bo 
e 


30 


26 


Harioli diuini qui concepto ante 
aram spiritu futura praedicunt. 
Hiatus proprie est omnis oris 
apertio translata a feris quarum 
auiditas hiatum id est oris aper- 
tionem monstratur imde dicitur 
et mhiare id est alicui rei acri- 
ter et uehementius incumbere. 
est et inhiare intendere aliquid 
et caute prospicere ut si dica- 
mus aruspicem in exta inhiare. 

Hirpices tribula. 

Hidra draco fuit multorum capi- 
tum lerna pallude prouinciae 
archadiae. 

5 Habilis dicitur qui se habet id 

est integer et fortis. 


INCIPIT PER I LITTERAM. 


Infamia non dubium est quin ge- 
neris sit feminini. nam si neutro 
dicas ut uerbi gratia infamia 
locutus est uerba stabit quidem. 

Incestum puto .a. litteram debere 
retinere ab eo quod est incastum 
uenit caestum dicunt zonam 
pelliciam ueneris quae legitimas 
nuptias ligat si quis ergo alieni 
legitimique matrimonii iura ulo- 
lauerit incestum dicitur admi- 
sisse id est quasi castitatis uin- 
culum zonamque ueneris uio- 
lasse. 

Indea cum a scribendum. 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Indagus indaga indagum participia 
sunt cum ut tantum. 

Inguen inguinis generis neutri no- 
men est partes corporis iuxta 
pudenda. 

Inguinis uero in latinum nomen est. 

Inclaudicabilis et inclausabilis in- 
claudicabilis ad pedem refert in- 
_clausibilis ad locum. 

Inclaudibilis uero inrationabile. 

Januarius dicitur mensis iano deo 
sacratus. 

lanuarius est enim princeps deo- 
rum quasi mundi uel caeli uel 
siderum uel mensium. 

Ianus autem qui est bifrons et 
quadrifrons bifrons qui et orien- 
tem et occidentem teneat et 
praeterita uel futura cognoscat 
quadrifrons quatuor elementa 
uel tempora uel cardines mundi 
hune quidam iouem quidam so- 
lem esse crediderunt quia limes 
et ianua sunt anni februarius 
mensis a februo id est plutone 
qui ianuarium diis superius fe- 
bruarium diis manibus cum ...... 
car ergo februarius a deo februo 
id est plutone mensis februarius 
dictus est natura febre. martius 
martis aprili ueneris quasi 
aproilis quia graece a prodi 
tuenus dicitur quod ex maris 
spuma dicatur esse progenita. 
aprilis enim graece spuma est 


2. monstrat c | idest — est et inhiare om. a || 4. draco ex droco a || 6. IN- 
CIPIVNT a | 7. gracia a | loquutus e | 8. Incertum a | caestum b. castum c. extum a | 


pelliceam α΄: pelliciam a? | legittimas a | ingestum a || 12. uero 


i c | 13. refertur 


ante corr. b | 14. inrationabile (le ex lis) a | 15. mensis om. a | 17. de mensium ap- 
pellatione /m marg. b | quadrifons a | et qui ante corr. b | a februa c et ante corr. b | quia 
in marg. b? | natura] nam corr. b* | marcius a | aprodita uenus (ἃ 1 sup. ser.) b | 


10 


15 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


uel aprilis ideo quia hoc mense 
terrae omnis aperitur fructus. 
malus a maia matre mercurii 
uel a maioribus qui erant prin- 
cipes rei publieae. nam unum 
mensem maioribus sequentem 
antiqui iunioribus consecrarunt 
unde et iunius dicitur. iullius 
in honorem gaii iuli caesaris 
imperatoris augustus 
in honorem augusti similimodo 


romani. 


imperatoris romani qui caesari 

successit. september a numero 

quia septimus est. sic etiam 
october quia octauus est. simi- 
liter et nouember quia nonus 
est et ita december quia decimus 
est mensis. 

Ius praetorium iurispraetorii iuri- 
praetorio iuspraetorium ὁ 1ius- 
praetorium ab hoe iurepraetorio. 

Intendere autem multa quidem 
significat intendere obducere 
coronare uel ligare ut uirgilius: 
intenditque locum sertis. item 
intendere minari. sallustius. ma- 
num in os tendens. intendit cri- 
minatur aut cedere aut iniuriam 
difficile tamen in bono est. 

Iuuat delectat prodest. 

Incensant recusant. 

5Impunita quae penam euasit id 
est quae punita non est. 

Indoles nobilitas generis. 

Incubitus dicitur ab incumbendo 

siue lacendo siue alieno aptando. 


27 


Inuisi inimici felicitatibus uel odiosi. 

Inurere infligere notas uel insignia 
uel maculas ut solent equos 
uarios signis ferro candenti de- 
signare uel alia animalia. 

Indespicere aliquid incipere et per- 
ficere ac potiri. 

Incola dieitur qui aliquem. locum 
ad se pertinentem incolit. pan 
uero est quem pagani deum di- 
cunt uel in cibum appellant ca- 
prinis pedibus barbatum rubi- 
cunda facie in dextra fistulam 
laeua uirgam tenentem quem uo- 
lunt rerum et totius naturae 
deum: unde pagani quasi omnia 
appellant. 

Ihtus linitus. 

Iube nalepharos semper uirens et 
numquam senescens lumen ut si 
de sole dicamus. 

Infit incipit fari. 

Infulae sunt ornamenta omnium 
horum rerum et dignitatum et 
equorum effipia siue freni. 

Ingluuies gulla uel uoracitas. 

Impraesentiarum pro impraesenti. 

Insectandi et compellandi cum in- 
iuria appellandi. 

Indiges dicitur interdum emhiteus 
ut supra dictum est ab indigendo 
diuinitatem qui cum homines 
fuerint indiguerint tamen diuinis 
dicunt etiam quodam indigentes 
deos naturales et caelestes a con- 
trario quod nullis indigeant. 


Iulius b | imparatoris bis a | augustum a | sic etiam — oct. est om. ab | quia et a | 
2. uergilius c | salustius a || 6. non sic in marg. b? | 7. incubendo ex incumbendo b 
11. incubum b ez corr. | 12. linitas a | 13. nunquam bc || 15. Insulae a | f. hono- 
rum in marg. b? | efipia b!: epythia οὐ et b? im marg. | alias epithia add. a 
16. gula ὃ | 17. Impotentiarum b': corr. b? | impotenti δ᾽: corr. b* | 19. emhites b | 


15 


28 


Itidem iterum atque iterum. inter- 


dum et pro similiter. 

In eternae uitae crepidine fuit datus 
in fine et propinquitate uitae 
aeternae constabilius. 

Inextrieabile inresolubile quod num- 
quam finitur facit aduerbium 
inextricabiliter. 

Insignit insigne facit uel signum 
imponit translatum ab animali- 

' bus quae nota signantur. 

5lmmensorum thesaurorum ratio 
quidem facit sed propter eupho- 
niam immensum dixit. 

Infersisti replesti. 


Inspeculisin aspectibusuelinuisibus. 


Infercis reples. 
Intemerare ualde contingere uel 
populari atque uastare. 
10 Iuuentus 1uuentas iuuenta. iuuen- 
tus iuuenum multitudo. iuuen- 
tas dea iuuentutis. iuuenta ipsa 
nostra aetas est sed nostri in 
plerisque locis aliter posuerunt. 
Tubar splendor solis uel lunae uel 
stellarum quod in modum iuba- 
rum radii ipsorum extenduntur. 
Ininculta demo non culta. 
Inualitudinariorum languentium. 
Impensa uel impendendo quod ero- 
gando et scribitur per .n. 
15 Impraeiudicata non iudicata non 
aucta. 
Ingeri est offerri ut ingessit se iu- 
dics id est obtulit. 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Innexis innitens ut si quis baculo 
innitatur aut columnis fabrica. 

Imburim incuruationem. 

Inpropatulo est in aperto patula 
enim et propatula dicuntur loca 
diffusa et dilatata. 

Ineuitabilis dicitur qui fugere non 
potest uel declinari. 

Ingruit imminet impendet ut tem- 
pestas. 

Influstris in porta. 

Impilasti conuicio conscidisti in- 
terdum castigasti. 

Impulsas impositas unde hodie 
quoque impulsari o fascem dici- 
mus quod magis imponi decen- 
tius dicitur. 

Interibi interea uel interim. 

Ibulsis idest illis. 

Iusta oppidum prope carceris. 

In ridiculo in risu in cachino. 

Iudace antebat in uestem. 

Impubem sine barba. 

Instragula stragula absternendo. 

Ingratis sine uoluntate. 

Infuit dictum ab eo quod praeter 
tempus significet. 

Iuueneam iuuenem puellam. 

Iugi iunoni aqua uicus ungarius 35 
arabis ita est. 

Infellicare infelicem — facere 
figere. 

Inuolant inuadunt arripiunt. 

Iterant dieunt indicant. 

Inciente innitente pariente a ciendo 


30 


in- 


1. et om. b | 3. nunquam be | 5. eufoniam be || 8. Inferas ante corr. b | 10. iu- 
uenta (a ez us) a | Iuuentus om. e, suppl. b in marg. | iuuenta om. a || 12. domo corr. 
b || 17. initens a | aut ante corr. b | inuitatur a | columnis bis a || 18. Inburim be | 
24. o om. b | magister c || 26. Ibulsis (b ez u) a. Ibulsus c. forte illibus sicut hibus in 
marg. c? || 27. carceres ante corr. a 39. Indace e corr.b || 30. Impube b | 31. Instrugula c 
et ante corr. a | 35. f iugarius in marg. 0? || 38. Interant c et ante corr. Ὁ | inducant a | 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 29 


et inuocando proximos quoque 
auxiliatores. 

Inluuie incuria sordibus. 

Inclamitari conuitium pati inter- 
dum corripl est, 

Igitur dum deinde. 

ingluuiem cornutus uentrem pli- 
nius edacitatem. 

Inmundo expedito uel ad manum 
procincto. 

Iani labor seruiam dictum a 1acu- 
lis qui sunt militares. 

Interficto interrumpe. 

Impatibile quod quis pati non potest. 

In moene improbum culpandum 
uel interdum munere liberatum. 

10 Iecore iocinore. 

Infermento est iter infermentari 
id est taciter dissimulanter in- 
traserunt. 

Imploratis inuocatis. 

Indute erga te uel ante te. 

Iurgio incursatione. 

Inter stat inter est. 

Tuge sine defectione peremne ac 
perpetuum. 

Tudieatus iudicio addictus damna- 
tusque. 

-Infrequens absens alienus dietus 
militum ignominia qui cum uo- 
cati non adfuissent infrequentes 
notabantur. 

Infindis ingens oblitus. 
20 Insequis narras refers et interdum 


pergis. 


σι 


1 


σι 


Infuruas insulas offundis. 
Immerito non merito. 
Insortem infelicitatem. 
Instabor instar uel similitudo. 


bo 
σι 


Istamcine istam ergo. 

Iactatus inductus captus. 

Impitus implicitus uel inretitus. 

Intercus rops. 

Impotens impos uel sine potentia 
interdum praepotens. 


INCIPIT PER K LITTERAM. 3 


Kalende mensis inceptio. 
Kaput prima pars hominis. 


e 


Kalumnia iurgium litis. 


INCIPIT PER L LITTERAM. 


Ludierum spectaculum. 35 

Ludibrio. 

Lemorum laruarum. 

Lupam meretricem a rapacitate 
uel a libidme huius animalis 
unde et lupanar dicitur. 

Lepidula festiua. 

Ludibunda adulescens. 40 

Laudare nominare uel referre. 

Litumos patientiam calcatam uel 
crudelitatem in ritum. 

Lorarius tortor. 

Latrinis locis quibus solebant la- 
uarl sordida. 

Lustris locis abditis in quae po- 45 
tandi libidinumque causa sece- 
debant. 


4. Incluuiem b | plenius a || 11. intra///serunt (n erasa) b. intruserunt ὁ || 15. Inter 
est stat b | 17. additus ab || 18. ignomina a || 20. perenne c || 25. Istanicine b | 27. in 
reticus a. irretitus c | 28. Intereus a | ante rops lacuna in omnibus | 30. INCI- 
PIVNT a | 31. Kaput prima pars hominis etiam post inceptio legitur in a || 34. IN- 
CIPIVNT a || 35. Ludicro οἷ: corr. c?. Ludicrorum ante corr. Ὁ | 37. laruarum 
(r prius ex corr.) a | 42. pacientiam a | 43. Lolarius ante corr. D || 


90 


Longinquius longius ulterius. 

Lacessam uocabo. 

Lucide palam. 

Lues solues. 

6 Larundam quam quidam uiam di- 
cunt. 

Limasses conlocasses. 

Latro satelles dictus a lateris cu- 
stodia sine praepositione oblitus 
immemor. 

Laterna punica a pellibus quasi 
ab unculis et gularum adfixas 
extendent. 

Libassius liber pater. 


19 Lutulentasset lutulentum fecisset. 


Luncuns nominatiuus glosei ma- 
ticos. 

Lucunti genere neutro numero sem- 
per plurali .l. mentus autem 
generi masculino dicunt iudei et 
eorum fili cimices non lecti ge- 
nialis sed scandaphilae amphi- 
teatralis. 

Lepidus mollis dieitur a lepore 
quod animal mollissimum est 
facetus uero qui iocos gestu et 
factis commendat a faciendo 
dictus. 

Libitina est dea paganorum. 

15 Libidinis deam quam quidam ue- 
nerem infernalem esse dixerunt 
tamen et libitina dicitur lectus 
mortuorum uel locus in quo 
mortui conduntur. 

Listrigonae gentes sunt crudelis- 
simae ut ciclopas diximus. 

Lepos urbanitas elegans et mollis 


5. niam b. mam c || 9. Libassus οἷ: 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


ac faceta unde homines tales 
lepidi uocantur. 

Licet aduerbium permittentis esse 
intelligitur. 

Libare est leuiter aliquid contin- 
gere ut si quis inuitatus ad con- 
uiuium uel potum per exiguum 
quoddam de esca uel potione su- 
mant non ualde uel nimium satis. 

Litua uirga incurua pastorali ge- 
neris feminini. 

Lembus nauis breuis. 

Lucinam ali iunonem alii dianam 
dicunt quae parientibus praeest. 

Limuo purpura. 

Linx genus ferae agrestis uariae 
similis similis leopardo libero 
patri sacratum. 

Liberauit de praeterito per .u. 
liberabit de futuro per .b. seri- 
bitur. 

Limphari est bachari et furia qua- 
dam aut demonibus impletum 
rotari huc atque illuc et dis- 
currere sicut limpha id est aqua 
sicut aqua hue atque illue diri- 
uata aut fusa discurrit. sunt 
quidam qui dicunt limphatico 
spiritu quodam aquarum per- 
turbatos agitari. 

Liueneia nomen fictum ab eo quod 
dieitur liuet. 

Lampenae stellae quae sic dictae. 

Liniamenta extremitates corporum 
ut puta ubi finitur tendens de- 
orsum aurieula unde pietores li- 
niamenta appellant designationes 


corr. c? | 10. Luculentasset et lucu- 


lentum corr. a'b'c? | 11. Luncus e || 12. neutri a | gemalis ab | 15. deam ab. 
dicta e | tundantur a | 24. similis semel om. b | 26. deriuata c | 27. liuer ὃ || 
28. quod be | 29. Lineamenta οἱ lineamenta ante corr. b || 


[2n 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


singulorum locorum in imagine 
uel impressiones quas postea 
coloribus manifestant. 

Lacus exceptio ue in quae aqua 
decurrit et scribitur una .c. 
Locis his quae eruerant repletis 
metaphora a fossis fossae enim 
herbi dicuntur et homines erbisi 
a multitudine denti liberentur. 

Lebeta olla generis feminini. 

Lacessere metaphora a canibus uel 
a feris quae solent lacerando 
prouocare uerbum coniugationis 
tertiae correptae. 

5 Laniena loeus ubi animalia mac- 
tantur dictus a laniatura. 

Laberintus locus in creta insula 
parietibus obscuris circumtextus 
quem aedificauit dedalus artifex. 

Lacunaria sunt quae cameram sub- 
tegunt et ornant quae et la- 
quearia dicuntur. 

Lomentis laquearibus. 

Lacteus circulus uia qua in sero 
uidetur quasi alba quem alii 
dicunt animis ereumanti quorum 
se festum est et merito resplen- 
dere. alii uero wiam esse qua 
circuit sol et ex splendoris ipsius 
transitu ita lucere. 

10 Ludibrium est aliqua res quae 
Iudo et contemptu digna est 
modo etiam ludibria pro omni- 
bus criminibus dicimus. 


31 


Luculos locus dicitur ad aliquid 
ponendum in terra factus unde 
tractum est per diminutionem 
ut locus dieimus et locellus ad 
uestes uel pecuniam custodien- 
dam. 

Lestrigones feri homines ut ciclo- 
pes fuisse dicuntur italiae uicini. 

Laneino est lanio frequenter lan- 
cinare per lances diuidere. 

Luum pescium heluesarium. 

Luum lues enim dicuntur. 

Lemiscata maior palma gladiato- 
rum est nomen productiuum ge- 
neris feminini. 


INCIPIT PER M LITTERAM. 


Multifariam multifarie aduerbiali- 
ter utrumque dicimus bene. 
Magnalia in nullo auctore legun- 
tur quia est uerbum nimis ui- 
lissimum nisi forte in aliquibus 
antiquis. 

Malus granata arbor generis fe- 
minii pomum 
neutri est. 


uero generis 

Maturimum etiam et maturissimum 
dicimus denique sallustius in 
historiis maturimum magis quam 
maturissimum dicit. 

Mausolea sepulchra seu monimenta 
regum maxime aegiptiorum a 

mausoleo illorum rege dictum 

est. : 


1. exceptóue b. exceptio c | in qua c || 2. herbae corr. in herbi b || 6. Lauerintus 


corr. in Laberintus a | parientibus ante corr. b | 9. quae b | animis ereumanti 
quorum α. animis creumáti/// quorum, ut vid., b. ...ereu.... quorum c | f. he- 
roum antiquorum refertum esse s. in marg. b | est et be. et a | plendoris b | 
11. dicamus pro dicimus corr. b | locellos ab || 13. lancinare ... diuidere in marg. 
bc? | lancem b | 15. Liuim 5. L....c| 17. INCIPIVNT a | 19. Magnalia (Maen. Ὁ) 
uile uerbum in marg. bc? || 20. femini « || 21. salustius αὖ || 


σι 


32 PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Manubiae dicuntur spolia hostilium 
quae a rege aut duce eiusdem 
manibus deportantur ut exuuiae 
et induuiae dicuntur. 

Munifica et munifieus dicitur qui 
alicui multa munera dat uel ille 
qui munus suum id est officium 


quod debet implet ut puta mu- 


nificarecilia imperio romano id 
est quae ei impositum munus 
praestet obsequium. 

Macte uerbum est bene alicui op- 
tanti ut uirgilius dicit macte 
noua uirtute puer hoc est mul- 
tum aucte magne puer et sub- 
limis. 

Meditullium dieitur in quo aliqua 
meditantur siue ad docendum 
siue ad discendum. 

Murex dicitur coclea maris acuta 
quae alio nomine conchilia no- 
minatur ex qua purpura nobilis 
infieitur dicuntur et murices 
petrae in leone similes muricis 
huius acutissimae et nauibus 
perniciosae. 

Mista graecum est id est misceri 
auctor summistra qui sub eo 
est uel uerbis blandis dele in 
reani a multo id est melle quod 
acceptum lenire fauces dolentes 
auto pletum sordibus stoma- 
cum soluit. 

Mitra pallium frigium uel per sa- 
crum autornatus capitis incesti- 


naque sordes creuit unde matici 
aril dicuntur qui eadem tractant 
aut uendunt. 

Margo pars cuiuslibet loci ut puta 
maris et est generis comunis 
ut hie et haec margo. 

Muleator corporis qui corpora af- 
ficit uel cruciat. 

Molari exiguo saxo uel breui uel 
modico. 

Morbum regium genus quod moris 
sie nuncupanti qui tanto patior 
est quanto deterior caeteris om- 
nibus. 

Meritissime dignissime. 

Medullitus capitque ad penetralia 
medulla detenti. 

Munia tributa munera uel officia. 

Moris quippe habet morem uel 
consuetudimem uel usum. 

Meticulosus metuendus. 

Municeps curialium maiores ex eo 
quod munera fisci demancipiant. 

Mordicus tenens morsu quasi te- 
nens. 

Mutillare est aliquid quod sit in- 
tegrum detruncare ut si quis 
homini manum amputet mutil- 
labit eum aut arboris partem 
aliquam uel aedificii. 

Menenca in cerebro membrana 
quaedam uel pars cerebri est 
autem graecum. 

Magnopere est ad magnum opus 
esse quemquam necessarium. 


1. hostium ex corr. b | indubie-a | 2. munificus (us pro os) a | perrestet a || 


3. hoc est...puer om. c | magis b | 5. murices a. murices pro muricis b | leone] 
f. in littore s. in marg. b? | 6. Mixta ante corr. ab'. f. Mysta s. in marg. b? | 
musceri a. mystici auctor uel curator. sum = mysta s. in marg. b? | mulso ex 
multe corr. b? | stomachum a || 7. Post capitis del. ince a, lacuna est in c | aru 
be | 8. communis 0 || 19. mutilabit bc | 20. menbrana a || 


ha ditte P bliss o dtum d mes Jine ads 


e 


10 


1 


οι 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Minitari est alieui plagas uel cae- 
des minari. 

Muleator delinitor compositor mul- 
cere enim delinire est a mulso 
dictum. 

Moliri eonamen et aliquid cum 
mora agere. 

Manticulatio falatia uel lenotisia. 

Murgissor irrisor lusor. 

Massio malo. 

Manticulam uiatoriam peram. 

Manifestarium nocentem uel no- 
xium. 

Mulcantem erumnas misere uiuen- 
tem erumna est miseria. 

Magmentem alii pinguissimum ex- 
cere alii secunda prosecta cor- 
nutus quiequid mactus id est 
quiequid distatur, 

Malhellem magis uellem interdum 
mallem. 

Multo facere magnifacere. 

Menicare communicare dictum a 
menis id est operibus. 

Multi equibus pro uiduo fingitur 
uel fungitur. 

Manas malas maxillas. 

Moragis nucibus longis. 


 Masum euendacem. 


Murrinum uinum murra conditum. 
Mulleo scaltium mentigerum a co- 
lore albo. 


4. Menticulatio pro Manticulatio 


33 


Marspiter marspater. 

Mentor inuentor. 

Mu adhue consuetudine est. 

Mide mugire dicimus. 

Minia coctum acie uox. 

Meriorem turpem ueluti miriorem 

propter feditatem. 

Macie maciel infestare. 

Molocrum mox quem graeci milan 
dicunt. 

Maleam sultimi habeat male con- 
sulat et male cogitet. 

Munifieare muneribus ornare. 


Manducum lineam hominis figuram : 


ingentem quae solet circensibus 
malas mouere quasi manducan- 
dum. 


INCIPIT PER N LITTERAM. 


Nautea aqua corii fetida in qua 
corium maceratur. 

Nanfurae quod medici naptam uo- 
cant. 

Numero prope uelociter arthera- 
therem aruspicem tuscum. 

Non quitum non impetratum. 

Nes date inquirite. 

Nageum nigrum pallium tenue. 

Narria piscis. 

Nefredem nudum den- 
tatum qui frendere cibum num- 
que dd id est frangere. 


infantem 


corr. be | 6. Masio be || 9. misere 


add. b? || 10. excernere b. exercere c | 12. Multi corr. b? | 13. Memnicare a. 
Mennieare b: wnde Municare b? | muniis in marg. b? || 14. fungitur b et in marg. 
uel fingitur δ᾽. fungitur οὐ sup. ser. uel fin c | 17. cum edacem 5. comedacem c || 
19. scaltiu tigerum c. f. caleiamenti genus .s. in marg. b? || 20. Marspitur 
b*: corr. b* | morspater a. maspater ante corr. b | 27. Molo ante corr. b || 30. ad 
quasi b? corr. | 31. INCIPIVNT a | 33. naptam (n non satis certa) c | 34. arthera- 
thorem e | 37. Noegeum eorr. b? | 38. picis, ante quod piscis deletum est, a | 


39. Nefrendem et nondum corr. ὍΣ | cibum........... i frangere e | f. non 
queat dentibus im marg. b* || 
Corp. gloss. lat. tom. V. 3 


20 


25 


[4-] 
Oo 


34 PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Noxit noxia est uel noceat. buntur tamen per .p. quia .p. 

Numellatus numella ligatus id est littera mitior est quam .b. 
umeulo quo quadrupedes all Nudius tertius cum .i. dicimus et 
est aduerbium temporis. 

Neunquam et non significat et 
Nepos luxuriosus. non ita et non adeo. 

6 Nenieni finem alias carnem mor- Nothus dicitur qui de patre nobili 

et matre ignobili gignitur cui 


gantur. 
Nasiterna uas aquarium. 


tuorum. 
Nec cicerim nihil. 
Nullationem mutationem. 


contrarius est spurius qui de 

matre nobili et patre ignobih 

Neglegens usus obtinuit utrumque ^ generatur cui nihilo setius ni- 
per .g. quamuis et per .c. in hilo minus uel nihilo aliter. 
aliquantis legatur quia .c. et .g. Noctis partes hae crepusculum ue- 


unum paene sunt. nam gaius cum 
.g. sola sit inuenimus per .g. 
et .c. positam. ergo hoc parti- 
cipium uel nomen ex duobus 
integris compositum est con- 
iunetione disiunctiua et legens 
participio quod si gradus ha- 
beat erit nomen ut neglegens 
neglegentior neglegentissimus. 
participium neglegens neglectus 
neglegendus. 


Nudus illius rei et ila re bene 


dicimus. sed frequentius gene- 
tiuo utimur. 


sperum concubium tonocinium 
intempesta gallicinium dillucu- 
lum et crepusculum matutinum. 
intelliguntur autem hoc modo 
crepusculum dicitur id est cre- 
perum quod dubium dicimus 
inter lucem et tenebras uespe- 
rum oriente stella cuius nomen 
est conticinium dicimus quando 
omnes silent. conticessere enim 
silere est intempesta dictum est 
propter gallos lucis praenun- 
tios. crepusculum matutinum 
inter abscessum noctis et diei 


10 Nuptiae quamquam a mnubendo — aduentum. 
puella eapita dicantur connubes Neoteriei libri noui uel recen- 
unde tractum est per .b. scri- tes. 


a 

1. Noxit a. Noxiat c|| 3. auarium ante corr. b || 5. Nemeim b. Neme.. ¢ | 
mortuum (um ex nm) a. mortum 6 || 6. cicerim corr. in erim b | 8. g sola — per 
in marg. b | habeant ante corr. b | 9. genitiuo be | 10. Nuuptiae c | anubendo 
(ante hoc v. ab abnuendo uel del.) dicantur a. a nubendo puella capita dicuntur 
et in marg. (ubi tota glossa praeter verba, connubes — per b iteratur) a nubendo 
dieantur b. ab — puella capita dicuntur c | connubes — per b om. a | mi- 
cior a | uel ab abnuendo puella capita dicuntur connubes unde tractum est per 
b scribuntur tamen per p quia p littera mitior est quam b a addit | 11. tercius 


ab | 15. nobili gignitur et matre ignobili a | secius be | n aliter b. non aliter c |! 
14. uesperium c | tonocimum a. f. conticinium in marg. b | diluculum b | uesperium 
€ | quando homines ex Varr. et Macrob. in marg. b? | conticescere b | prenutios a || 


"——— ———w 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Nucispimeum est quod rustici nu- 
dipineum dicunt. 

Nepa scorpius quae natos consu- 
mit nisi eum qui dorso eius in- 
heserit sursum ipse qui seruatus 
fuerit eonsumit patrem unde 
homines qui bona parentum per 
luxuriam consumunt nepotes di- 
cuntur hine quoque nepotatio 
per luxuriam ponitur qua certae 
quaeque res consumuntur. 

Numeros omni modo spulsas tuo 
plectro dicit cordas 
siue neruos citharae nam ci- 
thara diuersis numeris aut aeri- 


numero 


bus constat esse compositam 
iuxta armoniam mundi unde hi 
qui ex quatuor elementis con- 
stare uniuersa dixerunt tetra- 
cordon fecerunt quidam penta- 
cordon ad quatuor dentes ele- 
mentis diuinam prouidentiam 
nonnulli eptacordon iuxta nu- 
merum septem deorum quorum 
dies nominibus nuncupantur 81] 
ennacordon qui his septem ad- 
iunxerunt caelum et terram. uel 
propter nouenarium ab astagiis 
nauitur est bene et industrie et 
caute ut nauis sit uel guberna- 
tor tractum a naui unde naui 
dicuntur boni ignaui stulti naui 
natandi. 


INCIPIT PER O LITTERAM. 


5 Üeconoma est ipsa dispositio rei 
alicuius prius sicut ordinatur et 


35 


disponitur domus et sie fabri- 
catur sic et a poetis et ab acto- 
ribus oeconomia prius ordinatur 
et sic deseribitur utputa ne le- 
deretur iuno per didonem tro- 
lanorum regem haee dispositio 
oeconomia dicitur. 

Odorifer genere non 
odioriferus quo modo feminino 
haee odorifera neutrum hoc 
odoriferum. 

Obter nihil est ne mendosum sit 


masculino 


et fit aut propter praepositio aut 
obiter aduerbium. 

Obtundens obtusus facit praeterito 
temporis participium sine .n. et 
est uerbum actiuum. 

Obtundere et aliquid in angustias 
includere uel impellere. 

Obstruere autem si hominem pro- 
hibere si locum aedificando clau- 
dere. 

Opobalsamum dicimus succos bal- 
sami et ni fallor opus succus 
dicitur. 

Orgia est graecum id est sacra 
quae per furorem celebrantur 
ut liberi patris et matris deum 
orgi autem mensura quod latine 
dieitur ulna. 

Oppipare et opulente diuiciis id 
est opidus instru- 
ctum. 

Osor dicitur qui alium odio habet 
et est nomen generis communis 
hic et haec osor. 

Oceidio dieitur generi 


conuiuium 


feminino 


2. f. rursum δ᾽ in marg. | quia certe a | pro luxuriam 6 || 3. omnimodos pulsas 
e corr. b | numero] neruo 5 | compositam ex compositum b. compositum c | enna- 
cordon et sup. scr. m. 2 uel ci a. ennacordon ef uel cia swp. scr. be || 4. INCI- 


PIVNT a || 5. sieut prius bc || 


3* 


10 


15 


σι 


36 


haec occidio id est quando multi 
occiduntur ipsa res occidio di- 
dieitur et melius quam occisio 
quia occidi dicimus non occisi. 
uerbum est occido. 

Osrix enim dici non potest nisi a 
stultis. 

Ortigometra genus auium idest 
coturnices. 

Oenum uinum. 

Obnuberat cooperuerat idcirco nu- 
ptiae ab obnubendo puellis ca- 
pita dicuntur. 

Opera et operam opera sunt artes 
singulorum et artificum operam 
uero adiutorium esse cognosci- 
mus. 

Obleuit obliniuit. 

Orbia genus quoddam escarum quod 
quidam saturni obiam uocant. 
Ornos genus quoddam arboris fe- 
minini generis numeri singularis 

at uero pluraliter orni facit. 

Oblinire linare. 

Oraculum unde responsa dantur 
id est funduntur uel praedican- 
tur: nam et ipsa res id est re- 
sponsum quod datur oraculum 
dicitur. 

Occasio arrisit oportuna se prae- 
buit uel secunda successit. 

Oeconomia est dispositio uel prae- 
meditatio uel praeparatio. 

Opificium est res aliqua quae in 
opere est ubi opera fiunt. 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Obstinatus est qui aliquid praecipi- 
tanter et sine reuocatione facere 
festinat. * 

Obesse nocere est obesse enim di- 
citur inimicus aln. 

Offa latrantium est diminutiuum 
offellam facit. haec si in os cani 
iaciatur saciatus ilico compesei- 
tur et sileseit. 

Obstipeculus inclinato capite ut 
solent adseuerantes. 

Obuenisse nisum canimago prouer- 
bium in eos quibus praeter spem 
contingit aliquid uel successit. 

Offutiarum fallatium aut rerum ad 
decipiendum speciose compara 

arum dictum ab officiando 
quod est furtim collocare. 


Obarbas cireumscribis dictum ab : 


arbo qui est incuruatura aratri 
uel a suleo urbium qui primus 
aratro circumductus propter al- 
titudinem murus appellatur. 

Obpletum oblitum usque ad plenum. 

Oppido quemadmodum sed nunc 
ualde. 

Oppipare laute opulenterque. 

Opiteros qui obito patre et auo 
uiuente nascitur. 

Obfirmatum firme decretum obsti- 
natum. 

Occedere occurrere uel obuiam ce- 
dere. 

Oblegatum iniunctum mandatum. 

Obpetere obire uel mori 


4. nupcie a | obnuendo a || 5. adiutorum c || 7. ob///iam ὃ || 8. aut uero c || 


a 
16. Offit b | iacitur a | 17. pus super pe ab?c? sup. ser. || 18. canimaga a || 
19. comparat aarum corr. b? || 20. oburuas in marg. b? | uruo s. in marg..b? | 
circunductus c || 21. oblitam a || 22. Opido corr. c? | 23. om.b | oppulenterque c || 


26. occurre α || 27. inuinctum a | 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Obstrulenta appetenda. 

Oriefreni habenae ab ore dicuntur. 

Omenta exspectat dictum a man- 

tando id est diu manendo. 

Officio migraui ab officio recessi. 
5 Opulato praesentis ut apulis. - 

Obdet obiciet suggerit. 

Offucas offers uel infraudendas. 


INCIPIT PER P LITTERAM. 


Pedor sordes. 

10 Perpetuare coniungere. 

Pertineat perueniat. 

Persolas personas. 

Plotors a pedibus ductos. 

Parietinas parietum ruinas. 

15 Poream terra quae inter sulcos 

est lata. 

Plango cum pugnum alicui retollas. 

Plaugas splangas. 

Putium pithium apollinem. 

Portum domum uel ianuam inter- 
dum petitum. 

20 Pelluis ab eo quod pedum. 
Pelluuio sit ut malluuium manum. 
Pollubreo tulleo. 

Pullum puerum in amoribus id 
est rhetoris qui romae unde 
quauius eburnus quod natibus 
figuratus erat pullus iouis dic- 
tus est. 

Patere pacisci. , 


25 Partim dimidium hine et inde par- . 


tiri dicitur quod diuidatur. 
Papillas summa nuclea mammarum. 


3. expectat be || 8. INCIPIVNT a | 15. Portam a. Porsa.. 


37 


Patagimem cum propter patuitam 
non facile labra mouent. 

Poli iusiurandum per polucem. 

Postliminio id est qui recessisse 
decredisse erum. 

Protendi porrexi. 

Pedo fuste pastorali capite incuruo. 

Plaudo tibi unam rem potest bona 
locutio esse. 

Propetale est uergo pedibus. 

Plaudant chorui sed carmina dicunt. 

Palpitan$ est qui animam trahit 
nam palpitrans non est latinum 
potest tamen a palpebris uenire. 

Peruitam iurat melius dicimus 
quam uitam iurat tamen iurat 
etiam uitam absolute. 

Pullos quidem dicimus 
auium natos: sed et animalium 
quadrupedium — dicuntur — pulli. 
homoque paruus pullus est. uel 
recens nati pull quod pullum: 


omnium 


unde uestis nigra pulla est dieta. 
Pitho pithonis sacum scribitur. 
Pedor genere masculino dicitur hic 
pedor et hi pedores non pe- 
dora. ut lucanus longusque in 
carcere pedor. 


Putris generis communis est hic: 


et haec putris. 
Pensum cum .n.a pendendo dictum. 
Pueras pro puellis et item puellos 
pro pueris legimus nam sexum 
pro sexu non ponimus nisi per 
yroniam aliquem turpem uirum 
et muliebria patientem per pu- 


c | terram a | 


16. Planco 5 | 17. Plangas 5?c | 18. appolinem be || 21. manuum corr. b? | 22. Pel- 
lubreo e | 23. f. Q. Fabius Eburnus marg. b | f. fulguratus im marg. b || 24. f. 


pacere 5?|| 27. Patiginem a | 28. Poli 5| 29. eru.. 
corue.b!, chori corr. b? | 37. paruus est uel a || 38. sac... . 


c || 32. elocutio 5 || 34. corui c. 
€ | | 42. pacientem a | 


30 


1 


σι 


e 


38 


ellam et mulierem uelimus no- 
tare. 

Pronuba est quae nuptis praeest 
quaeque nubentem uiro coniun- 
git quod officium ad iunonem 
pertinet deam coniunctionis. 

Procos id est pronubos. 

Pulumus et puluini genere mascu- 
lino neutro puluinar puluinaria. 
sed pulumus priuati 
ceruical uel culcitral. 


nominis 


Puluinar uero a puluinaria prin- 
cipum sunt uel regum idest 
lectisternia. 

Plexeris persuaseris. 

Pelliciens persuadens dicitur. 

Pellex concubina. 

Perduelliones rebelliones per quos 
bella oriuntur duellum enim 
dicitur quasi duorum bellum. 

Protellata dillatata. 

Prolictabimi dicitur et multa signi- 
ficat nam proligi est persuadere. 

Puberes iuuenes adulti. 

Posthumus dieitur puer qui mor- 
tuo patre nascitur quasi post 
humum patris id est post se- 
pulturam. 

Pubes modo iuuentus modo pars 
corporis uerenda potius 
oriendo. 

Promulgatum est foras prolatum 
uel constitutum ut lex dieitur 
promulgata. promulgatum autem 


uel 


1. mubent.... 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


in omnium nuntiam et totius 
uulgi intimatum. 

Pellaeias pro blandicias decipien- 
tis. 

Pila si breuis .p. sillaba omnis 
ratunditas uel de ligno facta 
qua pueri in triuus ludant. si 
.p. longa est pili dicuntur tela 
grandia in bello necessaria ge- 
neris neutri ut hoc pilum et haec 
pila item pilam dicimus genere 
feminino haec pila substentacu- 
lum domus et cuiuslibet aedificii. 

Palericae sunt tela maiora pilis 
bello necessaria. 

Pensomeni dicuntur fallaces qui 
rem aliquam mentionibus co- 
nantur adserere ut diximus de 
philosophis qui dicunt sidico- 
mentarii et mentitur uerum dico. 

Pegma est genus machimenti ut 
theatris exhiberi soliti quo arte 
machanica scenici ludunt uariis 
modis. 

Pseudo tirum posticium idest la- 
tens ostium quod semotum est 
a publico. 

Pinaces dicuntur imagines mire 
depictae idest tabulae marmoreae 
aequales item penaces genera 
uasorum sunt. 

Phisica graecum est id est naturalia 
phisis enim graece natura dici- 
tur rerum. 


€ || 4. principium est uel 6 | 5. Plexeris Ὁ". Pellexeris corr. 


b* | 9. dixstillata « | 14. nuntiam ab: pro quo puncta exhibet c. f. notitiam in 
marg. b? | tocius a | 16. pili dicitur tela « || 17. Palerice b'. Phalarice b? in 


marg.| 18. f. Pseudomeni b? in marg. || 19. mach 


hy 
c || 20. Pseudotirum (hy 


add. m. 2) b | publico] pu: b | 21. ymagines ὦ | uasarum a || 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Pentesilea amazonum regina ama- 
zones uero erant feminae bella- 
trices ex genere scitharum de- 
scendentes hane ergo homerus 
introducit tempore belli troici 
in auxilium priamo uenisse quam 
achilles unus graecorum ducum 
fortissimus occidit. 

Pelta est genus sicut in modum 
lunae semis uel magis tertiae 
aut quartae quibus eaedem ama- 
zones utuntur in pugna. 

Piacularia sacrilega peccatis plena. 

Pignora filiorum sunt uel affectuum 
interesse pignera quae credito- 
ribus dantur sed utraque con- 
fundit auctoritas lectionis. 

5 Plagiatores seductores. 

Phlegetontas flumina apud inferos 
ignem flammantia. 

Priulegia leges priuatorum seu 
beneficia quae a principibus con- 
ceduntur sed interdum a qui- 
busdam pro legibus priuilegia 
dicuntur. : 

Pinnatae plagae plagae sunt uincula 
retiarum extensi que funes qui- 
bus capiuntur agrestes ferae in 
quibus funibus auium eriguntur 
pennae. 


INCIPIT PER R LITTERAM. 


19 Recensiti libri non recenseti quo- 
modo praebiti non praebeti. 


39 


Reliquatum metaphoricos dictum 
reliquatum. 

Reduuiae dieuntur spolia serpen- 
tum quibus quotquot annis se- 
nescunt sese exuunt quasi qui- 
bus exuti in iuuentam redeunt 
dicuntur enim induuiae exuuiae 
reduuiae. 

Regulus nomen serpentis basilisci. 

Rictus uocatur omnis apertio oris 
uel patefactio hiatus tam ferae 
quam hominis dicitur et rictus 
os ipsum. 

Resultatio idest reluctatio quae re- 
nititur et contra contendit item 
resultare dicuntur uocum soni- 
tus idest reaudiri. 

Recutiti iudei. 

Residuus quasi tardus. 

Raptari frequenter rapi. 

Romam ex aquilone retiae strin- 
gunt uel conlimitant uel finibus 
se el adiungunt. 

Rubigo a rodendo dieitur. 

Resultant resiliunt. 

Regulus proponentes ac magiae re- 
tecti cregulas doctrinas uel dis- 
ciplias magorum ostendi uult. 

Reduncum quasi sub rectum sur- 
sum uersum curuatum cui con- 
trarium est obuncum deorsum 
uersum curuatum. 

Rediuiuus exuuius. 

Redimiae res. quae redimuntur a 
praedonibus. 


1. Penthesilea c | ducum om.c | 2. tercie a | cedem b || 4. Pignora (ex 
Pignera) ὦ | pignora quae 0 || 6. Piriflegetontas corr. b? | flamantia c. flammantiam 
ante corr. b | 8. Pumatae c | sunt plage a | penne om. b || 9. INCIPIVNT a 
11. dictum religtum b | 12. Redubie a | senseunt a | 13. basilici « || 15. que] 

. € | 22. rectecti c | cregulas bc. eregulas a | magorum im marg. b^ add. | 


98. eul... 


curuatum om. a | 24. Rediuinus a || 


15 


20 


σι 


40 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Riuales qui quasi de uno amore Simpliciter legimus et supplicanter 


descendunt. 

Renidenti uultu interdum laeto et 
— hilari interdum splendenti item 
florenti si dicamus terra renidenti. 
Referuit iterum recaluit. 


INCIPIT PER 5 LITTERAM. 


Scamnum diminuit scabillum non 
scabellum ut cicero scabilla con- 
crepant. 

Sublinginum sonitum pessimum 
dictum est et transonas qui sub 
lingua sonat quasi non rectus 
aut bonus sonitus aut submur- 
mur. 


quia nomina quae in .i. finiunt 
datiuo accepta sillaba ter ad- 
uerbia faciunt. ut suppliciter 
agiliter si uero dieas huie sup- 
plicanti potest fieri supplicanter 
pro aduerbii qualitate potest ergo 
huie precipiti precipiter facere 
iuxta regulam suppliciter sed quia 
eufonia offendit melius praecipi- 
tanter dicimus quam praecipiter. 


Spondolus est internodium in spina 


dorsi uel imo eiusdem spinae 
quod nomen est ex desertis sed 
ex uulgaribus qui tamen locus 
dum debilitatus interdum exit 


Subleuit subiunxit a liniendo. et eminet tumes. 
Salsamenta sunt omnes res salsae Sapirinus scribimus quia lapis sa- | 
ut pisces et sardae. pirinos dicitur. | 


Salsuginem puto ipsam rem dici Suggilare est regulam constringere 15 | 


e 


quae facit salsum. 

Sacrum media res et bonum et 
malum nam dicimus sacer est 
id est alicui quem uolumus ex- 
ecrari aut occidi inter consecrari 
ad bonum ut sacra mari colitur 
medio gratissima tellus ad ma- 
lum auri sacra fames et sacrae 


quomodo dicimus strangullare 
suggilo actiuum suggilor pas- 
siuum. 


Senatus unus et uerus romanus 


est a senectute appellatus a ro- 
mulo qui uel fundauit uel auxit 
romam hic elegit de exercitu 
suo seniores centum quos sena- 


panduntur unde et ignis sacer 
dieitur ulcus horribile. 

Sciscitor uerbum est commune id 
est interrogo uel scire cupio 
aliter non dicimus. 


2. hylari a | 4. INCIPIVNT a || 5. scabellum non b || 9. Saluginem 5 | Ρ 
10. sacram mari ante corr. Ὁ | ignis sacer dicitur c. ignis sacer sacer dicitur 
ab | hulcus c | 12. supplicant.. c. supplicanter pro supplieantur corr. b | 
fieri supplicanter pro aduerbi ante: ergo iterat a, sed del. m. 2 et ‘vacat’ 
addidit | supplicantur c | hi//c pro huic b | praecipiter pro praecipitur corr. b | 


tores appellauit. dicuntur qui- 
dem et caeterarum ciuitatum an 
senatores curiae ac principes sed | 
in hoe in antiquis non senator | 
diei potest nisi qui in curia ro- 


f nus 
13. tamen] tantum b || 14. Safirinus a. Sapirimis b | safirinos a || 15. actiuum 


b! sup. scr. | passium im passiuum corr. b! | 16. appellatus Senatus est a senectute 
appellatus a romulo a: item, sed Senatus — romulo in marg. b. appellatus c | et 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


mana fuert nam primordines 
uel plurimordines dicuntur 1]- 
lustres secundi spectabiles tertii 
clarissimi iam inferius quartum 
aliquod genus est. 

Scaeuus malus pessimi ac trucis 
animi et crudelis dicitur et ae 
diptongon habet. 

Secus et aliter et equaliter ponitur. 
Subleui subignaui. ut releui re- 
signaui hoc est subsignare qui 
alio signante iterum resignat 
resigna est quod dicitur releui 
51 ea quae signata sunt aperiun- 
tur. item subhtum dicitur cui 
inposturas fiunt qui decipiuntur 
eui uerba dantur uel qui non 
satis doctus est. ut si dicas 
sublitum mihi est os non bene 
doctum uel indoctum. 

Sublegi est te legente insidiando 
furatus sum ut si quis solus 
leget et alius ex occulto uerba 
eius furetur et ea prodat. 


5 Stipulatores promissores dicuntur 


stipulari enim promittere est ex 
uerbis iuris peritorum. 

Spiris nodis. 

Sistentes uel prohibentes significat 
id est qui aliquam rem in loco 
stare facit ut uirgilius sistere 
aquam fluuus potest significare 
pro consistentes id est habitan- 


41 


tes uel stantes ut uirgilius con- 
stitit in digito significat resistere 
repugnare uirgilius econtra in 
litore sistit. 


Scythia est prouincia remota sub 


septentrione frigoribus rigens 
nuda gignentium moribus bar- 
bare. 


Scena est camera in cicinde com- 


posita quae inumbrat locum in 
theatro in quo ludi actitantur. 
item scena dicitur arborum in 
se incumbentium quasi conca- 
merata densatio ut subterposito 
legere possit. item scene uoca- 
tur compositio alicuius criminis 
quae digna sunt agi in teatro 
exclamationibus tragicis. tra- 
gedia est enim genus carminis 
quo poetae regum casus durissi- 
mos et scelera immaudita uel de- 
orum resulto sonitu describunt. 
comedia quae res priuatorum 
et humilium personarum com- 
prehendit non tam alto ut tra- 


gedia stilo sed mediocri et dulci. ' 


Suppremi et summi significat et 


imusu primi autem occultari. 


Socratica est ars uel argumentum 


philosophorum soros graece acer- 
uum dicitur. aiunt enim in hoc 
aceruo puta frumenti si addideris 


granum unum et alium et tertium 


m 


0 


ceterarum c. ceterarum b | non modo senator b? corr. | primordines uel om. be | 
pprimordines 80. 807. οὐ | ad plurimordines in marg.b uel primordines adscribit | 
inlustres c | tercii ab | aliquid genus non (non in marg. m. 1) est b || 1. Saeuus 
c: idem pro Soeuus corr. b | ae, pro quo e b, om. ὦ | diphthongon b || 2. Post 6 
habet b | 3. subsignaui b | resigna om. b | imposturas bc | 5. pretorum pro peri- 
torum αὖ | 7. littore ¢ || 8. Scythia est b. est cwm lacuna 12 litterarum superiori 
glossae coniinuantes ac | septemtrione b | 9. inumbrat ez corr. b | subterpositos b | 
agunteatro «b | tragitis a | res alto zx marg. b? | 10. sumic| et et unusu a | oc- 
cultarii b. occulta... c | 11. Soratica corr. b | soror c | tercium capere ab | 


42 


capere potest sicut ad infinitum 
procedat uel manus si capax est 
decem soldorum addas unum et 
alium et tertium capere potest 
sic ergo ad infinitum tendit. 

Spera est rotunditas mundi uolu- 
bis et quidquid tale est ad 
uolubilitatem dicunt etiam spe- 
ras ex capillis et pellibus factas 
quibus ludunt infantes. 

Separata pro seperata aut discreta. 

Subsistentia dicitur uel constructe 
fixa uel ex quibus aliquae res 
subsistunt ut dicimus substan- 
tias ut si elementa quibus factus 
est mundus uelimus substantias 
dicere. 

Suggillauit irrisit. 

5 Supertietur superiacietur uel sup- 
ponetur. 

Sanctuarium locus uel cubiculum 
ubi sanctae res geruntur. 

Subsistentia dicuntur uel consti- 
stituta uel fixa uel ex quibus 
aliquae res subsistunt. 

Scurrilitas iocus improbus qua si 
uelut caecus currit. 

Spurium baptisma falsum et cor- 
ruptum et adulterinum. 

10 Suppetit superat uel constat uel 
inuenitur. 

Subnixus est instructus aliquo 
auxilio. item subnixus suffultus 
ex omni parte. 

Supelectile dicitur omne strumen- 
tum et ornatus domus. 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 


Sacrilegium dicitur sacri furtum 
legere enim et sublegere furari 
dicitur. ^ 

Scilla uirgo pubetenus reliqua pars 
inferior cincta canibus et lupis 
quae dicebatur inter siciliam et 
italam latere quaeque nauis 
transeuntes in littore trahebat 
et ex his arreptos homines suis 
canibus lupisque proiiciebat. 


INCIPIT PER T LITTERAM. 


Tedet tediosum uel satis odiosum. 

Trutina dicitur libramentum uel 
unde ponderamus stateram la- 
nam uel examen filum. 

Theos deus est a theo dicitur quia 
caret deo. 

Teloneum. telonearius melius quam 
teloniarius. 

Temetum uinum quod _ temptet 
mentes et faciat titubare. 

Tonse remi. 

Toris membris. 

Tempestum oportunum. 

Turget tumet irascitur inflatur. 

Trux saeuus. 

Tabes orbor sanguinis. 

Tabe morbo macie aegritudine ta- 
bescunt enim qui nimio languore 
aut macie ueniunt. 

Tenax est inter auarum et medie 
arrogantem. 


tercium ab || 1. quiequid be || 2. separata c. sepata ὃ | 3. et si elementa a | 
75. superiacetur a || 8. Scurilitas a || 12. Suppelectile c. Supellectile pro Supelectile δ᾽] 


istrumentum pro strumentum corr. b? 


| 14. Scylla 5 | sicilia a | ytaliam c | 


uel in litus im marg. b? | lupis a || 15. INCIPIVNT a || 22. menbris a || 26. rubor 
in marg. b | 21. enim] ei// (ei ex en ut vid.) a | 28. erogantem in marg. 5 || 


25 


PLACIDVS LIBRORVM ROMANORVM 43 


INCIPIT PER V LITTERAM. Virgultorum id est uirgarum uel 
Vernales frictus magis quam uer- humillimarum arborum genera. 
nalis eonsideratione aliarum ex Vernullus subdolus et malus ser- 
temporibus diriuationum dicere wilis unde uernae dicuntur serui 
debemus ut autumnalis hiemalis — qul domi nascuntur uernalis a 
aestiualis. uerno tempore dicitur. 


Vltro citroque hue atque illuc LAVS DEO AMEN 
citro ad nos ultro illuc. 


1. INCIPIVNT a | 2. Vernalis a | aliarurum del. e£ aliorum supr. scr. ὃ || 
4. humilimarum 6 || 5. Vernuus c. Vernulus 5 | 


IL. PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Pro fundamento est cod. Paris. 11529. 11530 saec. VIIL/IX 
In apparatu exhibentur lectiones codicis Vatic. Palat. 1773 saec. X 


Abcisus') est de medio sublatus Abstemios sobrios 
et raptus unde latrones abauc- Abstiteris abire sibitere enim am- 


tores dicuntur bulare significat 
Ab alto caelo — Abtissime commisit artissime con- 
Abdomem grece pinguido carnium — ligauit commissure enim con- 
Abiieus?) latro iunctiones dicuntur siue liga- 
5 Abingassi abiungere asducere mina 
Ablundam paleam Abuti et bene uti et male uti 


Abnuere est recusare abnegare cui Abuti duas res significat modo 
contrarium est adnuere id est ^ contemnere et non uti modo 


dare uel concedere ualde et satis aliqua re uti 
Abrogant adtrahunt uel deducunt Achates lapis est ueluti galbani 
(de gl.) coloris in ahate fluuio sicilie 


Abrupta sanctio aperta lex dicitur — plurimum nascens et ueneri con- 
io Absolutum bonum idest perfectum — secratus 
Absque me sine me absente me Acecurate contrahens 


1) inter ci (vel oi) et s wnius apicis lacuna relicta || 2) post e 1 litt. erasa: 
Abigeus corr. alia man. coaeva | 


1, Aborsus | mediis ex medius corr. | ablatus | abactores ex abauctores corr. 
2. a caelo | 3. Abdomen | pinguedo | 4. Abbiieius || 5. Abiugassi ex Abingassi 
corr. || 6—13. om. cod. folio wno defic.: contuli cum cod. Ambros..| 13. abstiteres 
cod. Ambros. | abires ibiterreni cod. Ambros. | 17. uelutique | albani m. 1, g 
littera postea, suprascr. m. 2 | achate | 18. Augurare | 


οι 


1 


1 


2 


44 


Accentus est sonus productus 
Acceptorem accipitrem 


Acceptorem salutis qui salutatus 


[21 


e 


or 


c 


est (de gl.) 

Acera offula furfuraceo pane 

Aceris palea mileacia (Cic.) 

Accipienser genus piscis est raro 
inuentum id est nobile 

Accipitres equos celeres 

Accipitrem acceptorem 

Acte dicuntur locas et reta circa 
mare id est in litore amoena 
et *uoluptaria 

Acti coacti conpulsi 

Actum iter uicinale quattuor pe- 
des latum qua iumenta agi 
possunt 

Actutum statim continuo 

Actutum breui festinanter prope 

Aculeum ab acu diminutiue 

Acupedum uelocitate pedum agmine 

Adagonie prouerbio 

Adhesio benedicitur ab eo quod 
est herere 

Ad exodum ad finem uel terminum 

Adincitas ad summam rerum per- 
turbationum disperationemque 

Additamenta!) adiectamenta 

Adiumentum adiutorium (de gl.) 

Adiuua me adiuua mihi utrumque 
dici potest melius tamen me 
adiuuo enim illum dicimus quam 


1) ta s. ser. || 2) o e corr. || 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


illi nisi forte dicas adiuua mihi 
onus quasi reuela mihi onus 
Adlateratim palmulis que circa la- 

tera palmas gerunt ( Virg.) 
Ad lusum ad lucum 


Admaniculandum addolum et ad? 


strofas excogitandas 

Admodum ualde (de gl.) 

Adnictare inuitare arridere 

Adolebit uerbum est quod creuit 
significat adoleo enim est cresco?) 
unde adulti dicuntur iuuenis flore 
etatis et incremento positi 

Adorans adloquens (de gl.) 

Adorea panis deardore id est laus 
bellica 

Adorea farra ut apud uergilium 

Adoria gloria uel bona fama 

Adorientes adtrectantes uel adgre- 
dientes 

Adquid immo etsi sit 

Adrogant addunt (de gl.) 

Adscibit sibi adiunxit sibi alienum 
quod non habuit adsentationes 
id est consensio ut si quis tibi 
de aliqua re dicat et tu illi as- 
sentias ipse res assentie nuncu- 
pantur. 

Adscibit sociabit uel coniunxit 

Adsciscenda adiungenda 

Adsentiae assentationes id est con- 
sensio ut si quis tibi de aliqua 


1. est om. || 2. Acceptus est | accipitrem m.1, accipit rem corr. m. 2 || 
4. Acera m.1, alt. r suprascr. m. 2 | furatio | pane m. 1, panis m. 2 | 9. retu 
m.1, reta m.3 | 11. Inter | 13. breui m. 1, breuiter m. 2 | 14. actu || 17. ante 
ab deleta h littera | 19. perturbationem || 22. releua ex reuela corr. || 23. qui || 
27. Adnicitare | 28. iuuenes | 29. alloquens | 30. deadore ez deardore corr. || 
31. uirgilium || 36. Adscibit m. 1, Adsciuit m. 2 | ipsaeet || 


So So) ke ORT CREBRA E S 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


-re dicat et tu illi assentias ipse 
res assentie nuncupantur 
Adsidos capite censos qui nihil 
preter prolem dare poterant unde 
et proletarii dicti sunt et assidui 
milies ab assiduitate officii 
Adsolentes adsilientes 
Adstipulator promissor 
Adtonitus attentus siue fulmine 
tactus siue mente perculsus 
5 Adtractant attrahunt 
Aduiteret adueniret 
Adulterina adultera (de gl.) 
Adulti dicuntur iuuenes flore etatis 
et incremento posito (de gl.) 
Aeae interiectio 
10 Aeditubus quia edis est custus et 
scribimus dyptonga aeditissima 
uero monoptonga 
Aegre uix pene non 
Aegripartus qui pedibus editione 
kapite pariuntur 
Aequabiles aequales 
Aeque quiequam nihil (de gl.) 
is Aeque uident non uident ( Virg.) 
Aequimanus appellatur qui utra- 
que manu gladium incunctanter 
utitur 
Aerarium templum ubi pecunia 
publiea ponitur 
Aere uitam ducit at manum id 
est pecunia manu collecta 
Aeruscans aes minutum 
2) Aesculus arboris nomen est glan- 


45 


darie ab esca dicta quod ante 
usum frumenti hee arbor mor- 
talibus uictum prebebat 
Aethera generis feminini et est 
locus in quo sydera sunt unde 
ceterum 
ether genus masculini supra cae- 


ethera sidera dicimus. 


los est ignee inuisibilisque na- 
ture quem quidam magnum deum 
uel eius regnum dicunt 

Aeuitas quidem potest dici sed 
rarum est in usum magis per- 
petuitas aut eternitas dicitur 
aeuum autem generis neutri est 
(de gl.) 

Aexitiorum conspirationum factio- 
num 

Affurcillaui subrui leuifactaui con- 
cussi 


‘Age aduerbium optantis est ac- 


cepit autem dum et fit una pars 
est ergo dum uel natiua parti- 
cula uel pro cito aut modo 
(de gl.) 

Agina K Scapum eritiane quod eo 
mensura ponderis agatur 

Aginatore negotiatorem actus 

Agoniae uictime uel hostie. hostia 
autem minor uictima maior quia 
ictu cadit uel quia uincta ad 
aras perducitur. hostie autem 
ab hostimetu id est equamento 
uel quod eorum mentes esti- 
mentur inique. hostie autem 


4. proculsus | 6. Aduereret m.1, Aduerteret m. 2 | 8. positi| 10. qui aedis | 
custos ex custus corr. | et om. | diptonga || 12. aeditione ex aediotione corr. | 
capite | pariunt s. 1, pariuntur m. 2 || 16. gladio ex gladium corr. | 18. uite | 
dieit | ac | 21. sidera bis | 22. plac. cod. | perpetuetas m. 1, perpetuitas m. 3 | 
24. lauefactaui | 25. accipit | pars agedum (ex aegedum corr.) est | placidi 


cod. | 26. ericianae || 27. Aginatorem || 28. hictu | uicta, n swpr. scr. | 


ducitur | 


pro- 


[511 


46 


diete ab eo quod per illas sacer- 

dotes futura nuntient unde etiam 

antiqui peregrinos et parl iure 

uibentes adeo usque nunc hostes 

duelles appellabant. hostiarum 

autem deos aequos fieri quod 

est propitios praeter antiquos 

agebant. Vergilius quoque in 
primo libro. Interea ad templum 
noneque pallidis ibant hoe 6") 
irate. Non ut plerique gramma- 
tici exhistimabant non aequam 
ideo quod magis in grecis quam 
troianis fuerit non aequam ergo 
iratam dicimus 

Agredule rane parue multum. in 
sicco uel agris morantes unde 
et nuncupate (Jsid.) 

Aiens dicens aio ais ait partici- 
pium facit 

Alapariem alapas minari id est 
fedam aut superuam cedem uel 
proiactantia?) 

Allegans deputans eligens uel dele- 
gans (de gl.) 

Allegoricum altum uerbum legis 
inquisitum 

Ales aquila uel omnes aues pos- 
sunt diei ales (de gl.) 

Aliciendos inliciendos uel persua- 
dendos 

Alu scribimus singulariter adtiuo 


1) h in hoe corr. m. 2 || 2) a e corr. 


per ex pro corr. | futuram | uibentes 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


casu ut de catihna sallustius 
dieit multos iuuenum pollicebat 
diuersis inlecebris alii scorta 
prebere ali: equos mereari alii 
canes ad uenandum 

Alimones ab alimento 

Alitus nutritus pastus ( Virg.) 

Alternis utriusque hine et inde uel 
ex utriusque uicibus 

Alterutra pars utraque pars 

Alterutrum significationes magis 
duas partes habet 

Alterutrum aut hoe aut illud aut 
utrumque 

Altiboans ante sonans ut uirgilius 
reboant quae siluae cicadas 

Altilitate ab alendo id est ipsa 
res que alitur 

Altrinsecus alterutra pars (de gl.) 

Altrinsecus hine et inde uel de- 
super sicut extrinsecus dicimus 
ab eo quod est exterius et in- 
trinsecus ab eo quod intus est 

Altrinsecus non ex alto sed ex 
altera parte 

Altriplicem duplicem dolosum (de 
gl.) 

Alumina?) nutrix ab alendo dicta 
(de gl.) 

Amandata extra mandata aman- 
dari enim extra mandari est quod 
proprae ad hominem refertur 


et e s. scr. | 3) 1 eras. wt vid. || 


m.1, uiuentes m. 2 | propositios m. 1, 


propitios m. 2 | hoe est | gramatici | troianis ex troianus corr. | 1. Agraedulae 


ex Agraedillae in serib. corr. | 3. fedum 
8. catillima | sallustius ex salluscius 
m.4 | ali sarta m. 1, alüs castra m.4 
m.1, pastus m.4 | 15. alter sonams | 
18, dicimus habeo | 21. Alumna || 


| prauam ex peruam corr. | de gl. cod. || 
corr. m. 2 | pollicebat m.1, pellicebat 
| eoquos m.1, equos m.4 || 10. partis 
reboant quae m.1, reboantque m. 4 | 


[d 


[n 


to 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


ut si quis suum religet aut in 
longinquo transmittat 

Amazones foemine erant bellatrices 
ex genere seitarum discendentes 
harum regina pentesilia fuisse 
traditur quam homerus intro- 
ducit tempore belli throici in 
auxilium priamo uenisse quam 
achilles unus grecorum ducum 
fortissimus occidit 

Ambi serui 

Ambronem perdite inprobitatis 
agentes gallorum quicum cibriste 
aut omnisque grassantes periere 

Ambulatriss') loeis quibus ambu- 
lantur ex commodo 

5 Amfitrite est dea maris matrona 
neptuni 

Amiciter amicaliter 

Amoue remoue 

Amplexus et amplexatus rite dici- 
mus nam ab eo quod est uer- 
bum commune amplector parti- 
cipium facit amplexus preterito 
tempore et ab eo quod est am- 
plexor amplexatus sum facit ut 
singula participia uerba sua se- 
parata habeant 

Amussi regule uel tabule quibus 
utuntur artifices ad saxa unde 
aduerbium diximus examussim 

10 Anadiplosis replicatio 

Analogia est inicium uel rectitudo 
alicuius uerbi 


47 


Anate sollicitudine cura 

Ancile seutum quod olim apud 
romanos celo lapsum dicebatur 
sub numa rege maurorum breue 
quidem et undique rotundum 
unde omnia minora scuta an- 
cilia dicuntur 

Anchras 
interualla 

Andram andronam (de gl.) 

Anethum cum h seribi oportet 


conuelles aut arborum 


Angre interualla arborum 

Animalibus hostis quorum anime 
düs sacrificantur ( Verg.) 

Anime huius anime genitiuo casu 

Anitas adultus interdum senectus 
est (de gl.) 

Anquires pro adquirens uel inqui- 
rens magis (Virg.) 

Antegenitos dogmate pitogore qui 
negauit quemquam sapientiorem 
fuisse eo qui nomina rebus in- 
posuit 

Antelatu anteposita uel prolatu 
aut dicta 

Antemne?) fugit dicimus non ab 
ante me nam prepositio prepo- 
sicioni adiungitur inprudentes 
qui ante et abdue sunt prepo- 
siciones sicut ante uadit quasi 
ante cedit nam ut non possum 
dicere in ante cedit inante uadit 
ita et abante me fugit 

Antestant?) meliores sunt (de gl.) 


1) t s. ser. || 2) n post m deleta esse videtur | 3) m. 2 distinait: Ante-stant 


1. descendentes | pentesilia m. 1., pentesilea m. 4 | acchilles | graegorum || 
3. agente | grasantes | 4. comodo | 9. Amusi | artifices ex artefices corr. | 10. re- 


placio | 11. initium || 14. conualles | 16. 


Anetum, sup. scr. h littera | 20. Anitas 


m.1, Anilitas m. 4 | 23. Antelata | prolata | 24. ante me] antemmae | adiugitur | 
inprudenter | quia | abantene ex abanteme corr. || 


bo 


bo 


5 


48 


Antigerio uel quem ammodum uel 
inprimis 
. Antiquare queante inte inauge res 
sunt ali antiquare ad statum 
reuocare 
Antis capilis mulieribus idest ἃ 
fronte pendentibus 
Anus aestuosa quod in modum 
isbuarii maris auxerit id est bi- 
berit 
5 Apage abscede et uade (de gl.) 
Apaxte duetu aput uapage dictu 
Apenita ad intima id est penitus 
( Virg.) 
Aperire annunciare 
Apluda furfuribus alii panniciique 
10 Aporya grecum nomen est est 
autem fluxio uel diriuatio uel 
feces uel reliqui,sordes elimen- 
torum que in aere purgantur 
unde gignuntur in terra diuersa 
animalia arbores lapides et herba 
Aprilis mensis aput gentils ue- 
neris est consecratus quasi ape- 
riis quia greci aprodit uenus 
dieitur quod ex maris spuma 
dicatur esse progenita aprus 
enim grece spuma est uel aprilis 
ideo aprilis quia hoc mense terra 
omnis aperitur in fructus (Jsid.) 
Apua piscis minutus 
Apud ad 
Aquilos antiqui nigros dicebant 
(de gl.) 


1. Antigorio | 2. alii atiquare m. 1, alii antiquare m.4 || 3. muliebribus | 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Arcent tenent custodiunt unde ce- 15 


dere dieitur (de gl.) 

Arceram uehiculum in arce non- 
dum confixum non utique plau- 
strum id est carrum 

Arctos est stella urse in septen- 
trione posita nomen est grecum 
quia ursa grece arctos dieitur 
ergo procellis septentrionalibus 

Arila coceinione panniculario 

Aristophanes nomen poete 

Armanti frementi murmuranti 

Armillum uas uinarium unde antis 
ad armillum 

Arse uerse prouerbium 

Artaba genus mensure sira lingua 

Artemo temo 

Artiplicem duplicem dolosum 

Artissime commisit artissime con- 
ligabit. conmissure enim con- 
iunctionis dicuntur siue ligamina 
(de gl.) 

Artitus artubus edoctus 

Arudesedentes cireumsedentes 

Arueniet adueniet 

Aruina adeps aut pinguedo (de gl.) 

Assarium nummum assis latini 
quasi figuram denarium dieunt 

Asilum grece templum ad quod 
quis confugebat nefas erat trahi 
id est non trahendo spolium 

Aspellens expellens 

Aspera erta uel ferox 

Astui potaui dieitur enim esui et 35 


4. beberit | 6. apud || 8. annunmare m./, annuntiare m.4 || 10. reliqui, sup. 
scr. e litt. | aelementorum | herba m./, herbae m.4 | 11. apud | gentiles | 
prodit m. 1, afrodites m. 4 | mari | spuma om. | aprus m. 1, afrus m. 4 | 16. arche || 
20. murmoranti | 26. conmisit | conligabit m. 1, conligauit m.3 | coniunctio- 
nes | 31. nummus ex nummum corr. | 32. qui ex quis corr. | confugiebat | trahi 


ex trahii corr. | 


e 


Wu AA Wo € w)mMnwoe—n— «Z2 


qm 


dua (cie AULAE Or vr ptos uA Qo! 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


astui id est manducandi et bi- 
bendi 

Auena per u littera herba est per 
b uero lorum quibus qui reti- 
nentur (Jsid.) 

Auerruncassit auellerit uel auer- 
terit 

Auerruncando abominando 
filaxe dicunt 

Augustum mensem in honorem 


greci 


augusti imperatores romani qui 
cesari successib pagani conse- 
crauerunt “(de gl.) 
5 Auiditer auide (de gl.) 

Auido cupio unde cupiditas aua- 
ritia 

Ausculatus osculatus 

Auscultari obsequi parere oboedire 

Ausim uerbum est promissi huius 
modi ut si dicas ausim dicere 
ausim recitare culus est prima 
uerbi persona audeo et dicit 
ausim ausis aurit uel audet 

10 Auspicium est inicium alicuius rei 

quo primo sumit exordium idest 
incoatur üt fiat et est auspicium 
quod aues uel animalia paganis 
auribus demonstrant unde fu- 
tura noscuntur sunt igitur bona 
auspicia que cogant res incoare 
sunt mala que prohibent (sid.) 

Austrare humefacere dictum ab 


49 


austro qui est ualde pluuius 
(de gl.) 
Auus pater patris est proauus aul 
pater tritauus adaui pater (Jszd.) 
Autme quod anne dicimus 
Autrx ab agendo dictum est ut 
uero abauctoritate generis est 
communis ut hic et hec auctor 
Autumant dicunt locuntur (de gl.) 
Autumant asserunt confirmant uel 
asseuerant (de gl.) 


Babylonia principale ciuitatis no- 
men est ut troiia 

Babilonia uero diriuatiuum ut si 
dicas gens aliqua species ut 
troiia throuanum nam et baby- 
lone et babylonem dicimus ba- 
bylonia ciuitas babylonia uero 
prouincia 

Baburra stultitia inepta 

Balbuttire male loqui et incongrue 

Balineum in prosa ponimus bal- 
neum in metro tamen utrum- 
que facit 

Ballista genus machine qua sa- 
gittae plus arca iaciuntur. 

Barbaristomos!) dicitur homo qui 
barbarismis plena profert uerba 

Bardum ebecem?) stolidum 

Barrire elephantorum est 


1) hanc glossam in margine addidit m. 1 quasi fontem indicatura || 2) e prima 


ex et corr. | 


1. est pro | aequi retinentur | 2. Auersumcassit || 3. Aduerruncando || 


6. cupido ex cupio im serib. corr 


| 10. incoatur m. 1, incoationem 4 | et 


fiat | nascuntur | eogunt | 11. pluuialis ex pluuius corr. | 12. proauus autem 
pater | 14. aut uero || 17. Babyllonia | principali | 18. throiia | babyllonem | a 
Babylona ciuitas nova gl. inc. in cod. || 19. stulticia | 22. qui | areu || 23. hanc 


gloss. om. cod. || 24. ebetem stolidum braetendum et im marg. al bretendum || 


Corp. gloss. Jat. tom. V. 


4 


50 


Batioca pater argenti ad sacrifi- 
candum (de gl.) 

Batos herbe genus (de gl.) 

Baxeas calciamenta (de gl.) 

Baxea caleiamenta mulierum sunt 
(de gl.) 
5 Baxe calcei mulieris altae ( Virg.) 
Baxem calciamenti genus (de gl.) 
Beli multi fuerunt precipue rex 
assyriorum et grecorum alter 
precipue babylone 

Bellicam columnam ante edem bel- 
lone que pytri temporibus con- 
stituta dieitur ut exeuntes in 
bellum super iacerent eam asta 
ueluti conspectu ostis essent 

Benedicentum melius quam bene- 
dicentium 

19 Beniuolentia et maliuolentia per i 


non per e dieitur quomodo be- ~ 


nignus et malignus non benignus 
et malignus sepe enim ex dua- 
bus partibus conpositum nomen 
aub priorem aut sequentem ht- 
teram corrumpit id est beni- 
uolentiam dicimus nam bene- 
uolentia crassum quidem sonat 

Bolona redemptor cethariarum ta- 
bernarum in quibus salsamenta 
condiuntur quas tabernas uulgo 
cetharias uocant 

Boni consultum bene acceptum 

Bonietquique facere bono animo 
ferre 


1) at brubor margo || 


"PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Bosforui Fx 


Bosteonem iuuenem 15 


- Bootes uernum ueranum 


Bubum senium angorem (de gl.) 

Bucina erit tuba quasi signum dat 
bucinator bucinus ipse canor 

Bili colore (de gl.) 

Bimuli animantes bimatum agentes 20 
dicuntur enim et trimuli trima- 
tum agentes id est bimuli tri- 
mulique 

Bipatentia bis aperta 

Bipatentia bis patentia bis aperta 
(de gl.) 

Bipennem bisacutum pennum enim 
dicimus acutum (de gl.) 

Bipinnis securis ambas partes acu- 
tas habens 

Biremis duarum remorum nauis 25 
ex unaquaque parte (de gl.) 

Bissus generis est feminini (Euceri) 

Bitumen per b littera scribendum 

Blatterare corrupteet perperam rem 
loqui ut non magis pharisecus 
quam hebrius delirare credatur 

Blattit precipue loquitur 

Boa animales quod ualde persequitur 30 
boues unde et nomen habet boa 

Boba uehemens robor’) interdum 
genus serpentis 5 

Bobinare conuiciare clamare 

Bobinatur tricosus et inconstans 

Bobinatores inconstantes (de gl.) 

Bibilionare sanguine inquinari bi- 35 


7. babyllone | 8. Bellicum | pygri | hostis | 10. id est] ideo | 14. Bosforum || 
16. uerum | 18. bucinatur | 26. margo abscissus in cod., nomen auctoris deest || 
28. pharisaeus quam || 30. animal est er animales corr. | 31. robur ex robor 
corr. | 32. coonuiciare || 33. Bobinator | triccosus || 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


binarium autem est sanguis qui 
mulieribus menstruus uenit. 

Bibino menstruo id est fluorem 
sanguinis 

Bulga saccus corteus (de gl.) 

Burre elatronie fatue hae ytupide 
a fabula quadam butroni actoris 
quam barra scripsit uelue me 
retrae burra (de gl.) 


Cabiebes nudi masculinum 
5 Cabonem equum castratum que 
nos caballum dicimus (de gl.) 
Cadula frusta!) ex adipe cada enim 
arbina dicitur 
Celibe cum a scribi oportet 
Celicole celestis (Virg.) 
Celitibus diis (Virg ) 
10 Calbe armille que militibus ob uir- 
tutem donantur 
Calbitio meror 
Calearia sunt acuti qui in calcaneis 
ponuntur id est in pedis poste- 
riore parte ad equos stimu- 


landos 

Calcar uinum quod primum libatur 
eduobus 

Caleule lixe aut serui militum 
(de gl.) 


15 Calles genere masculino uia et rote 
transitu pecorum unde callum 
et callidos dieitur 

Callibus caleulorum primigeni ap- 
pellatione 


1) r ante a deleta || 


51 


Callidus homo interdum feruens 
interdum fortis intellegitur 

Cantilenas fraudem dolosque 

Chaos monoptoton est facit enim 
hoe chaos huius chaos huie chaos 
ochaos o et ab hoc chaos sed 
uirgilius ablatiuo casu auetori- 
tate presumpsit atque chao den- 
sos diuum 

Capedulum uestimentum capitis 

Caperasse inrogasse contrahi (de gl.) 

Capere eligere ut ante locum ca- 
pies oculis 

Capessitur non per se et est uer- 
bum inpersonale ut legitur prima 
autem persona est capesso est 
autem uerbum actiuum facit 
enim capesso capessor quomodo 
lego legor — 

Capesso frequenter capio ' 

Capessuant inuiduant 

Capiat fruatur 

Capillamenta summitates arborum 

Capronas iubas equorum (de gl.) 

Capsit coeperit 

Capso coepero 

Captare occupare uelle 

Capta tempestate tempore capto 
id est sole consulto tempestas 
autem status celi dicitur 

Candet fulget (de gl.) 

Candis uestis regia (de gl.) 

Candius uestis regia (de gl.) 

Candit fulgit uel candidum est 


2. cortus m. 1, de corio m.4 | 3. had m.1, haud m.3 | stupide | baroni | 
uel a meretricae burra | 5. quaem ez quae corr. | 6. frustra ex frustra corr. | 


adipe cada enim aruina (ex urbina corr.) dicitur || 7. oportit || 8. caelestes || 


12. id est om. || 15. rote] in | dicitur m™. 7, dieimus m. 4 | 19. Cahos | 23. pro | 


legor ex le corr. m.3 || 29. Carpsit || 


4 * 


30 


52 PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Cantarios equos castratos 

Calorem faciens robori erit 

Calpar uinum antiqui ita dicebant 
(de gl.) 

Calta genus quoddam floris uel 
herbe 

5 Caltulum unguli genus a quo acto- 
loro dictum 

Caluitio meror (de gl.) 

Caluitur frustratur decepit 

Chameleon lacerta que missa in 
ignem non ardet 

Camiris introrsum respicientibus 
croce unde camiris cornibus con- 
traria patula dicuntur camiris 
cornua fletibus rotunda 

10 Camuram curuam (de gl.) 

Caneri estus melius dicitur quam 
cancrios cancrarium putet quasi 
putescat ipse cancer 

Cancros cancellos (de gl.) 

Capuli lecti ubi mortui efferuntur 
(de gl.) 

Capuli lecti funebres anpogi in- 
modum arche instructi est autem 
capulis masculini generis 

is Carrenatoribus lanarüs quia car- 
carriunt id est carpiunt uel di- 
uident 

Carensis pistoribus a caria quam 
osquorum lingua panem esse di- 
dimus 

scribimus 
uulgo aurio fulum dicunt 


Careofilum 510 quod 


Carimatur | maledictus 
(Jsid.) 

Cariosi generis suboles ueterescen- 
tis generis filii et ad putredinem 
redigendi caries enim proprie 
putredo lignorum est que isdem 
euenit carentibus uirtutem — 

Carisa uetus lena procallida unde 
et in mino fallaces ancille cata 
carisiae appellabantur (Jsid.) 

Caro enim sie scribimus per o 

Caruasa id est uela nauis per u 
seribi oportet 

Cassabundo titubanti 

Cassabunduo dubitantem tituban- 
tem 

Cassantem tardantem aut moran- 25 
tem aut deserentem 

Casse erumife 

Cassiculo retieulo (de gl.) 

Cassis et retia dieitur et galea 
capitis sed hoc differt quia retia 
huius cassis facit galea uero 
huius cassidis quamuis quidam 
nominatiuum sic dixerunt hec 
cassida 

Casnar senes (de gl.) 

Casnari osculorum lingua so 
(de gl.) 

Castellum castra habeo quod est 
castrum diminutiue nomen fir- 
mabit 

Casus epedocleos epedocles phylo- 

- sofos agrigentinus est siculus qui 


conuictor 


bo 


0 


seni 


1. Canterios | 7. decipit | 9. croce m. 1, curue s. 4 | flectibus m. 7, flexibus 


m.4 | 10. curnum | | 11. cancros | putrescat | 14. masculini genus || 15. car- 
cariunt | 17. uulgo cariofalum || 18. Carinator || 21. enim ex enum corr. || 22. Car- 
uasa m. 1, Carbasa m. 3 || 23. titubando e corr. m.3 || 24. Cassabundum | 
26. Casse eurumnae | 27. Cassieulo in ras. m. 4 || 28. huius casis m. 1, huius cassis 
m.3 | gallea | 31. castrum diminut nomen firnauit in ras. m.4 | 32. phylo- 
sophus || 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


cum laeum ethne montis qui 
ardet msychilia inuestigare con- 
demneret decidit inigneam ἴο- 
ueam et incenda consumptus est 

Cataclum clodorum 

Catum pueram doctam puellam sic 
hoc genere dicti usi sunt anti- 
qui (de gl.) 

Catarum doctarum 

Catasceue destructio 


5 Catialem collem!) ubi nunc lacus: 


funditus est dictus a cuntico 
cuius locum 

Catilo gulosus a catelli appetentia 

Catiui seiui et cymbia poculorum 
sunt genera 

Catinum uas fictile melius neutro 
dicimus quam masculino nam et 
salinum dicitur nihil hominus 
neutro quasi abtum salibus et 
melius sic dicimus quam ca- 


tinus 
Catus acutus callidus sapiens uel 
prudens 
19 Cauamina EK utraria bello canta 
(de gl.) 


Caucule lixeunt seruunt litum 
Caudeam iunceum quod iunceam 
caude emergat dicitur et scif- 
pum dicitur et tibim 
Cauilla cauillatio (de gl.) 
Cauit precepit uel iussit 
15 Caulas stabula 


5) e ex u corr. || 


53 


Caupilus lignum cauatum cumba 
id est uelut carabum ualde pre- 
uissimum hoc enim alio uoca- 
bulo lintrem uocamus et alia 
appellatione lembum dicimus 
quod quidem caupilum cumbum 
lintrem lembum nauicula minis- 
sima siue carabum ualde bre- 
uissimum intellegere debemus 

Cedrus cum a scribi oportet (Jsid.) 

Celator argentarius qui in argento 
puro extrinsecus fracta signa 


deprimit ecelo descendens quod. 


est genus ferramenti 

Celebraretur fama celebris esset 
fama notus. 

Celebs generis communis 

Celibatus appetitio castitatis qui 
habere non uul uxorem celebs 
enim dicitur sine uxore quasi 
celo beatus 

Celibes aduliscentes sine uxore 

Celibes per b seribimus sic hie 
celebs celibis celi hii celibes 
accusatiuo celibes ocelibes tres 
scilicet in numero plural etsi 
ethimologiam celebs dicitur quasi 
celo beatus 

Celibi cum a scribii oportet 

Celicole caelestis ( Virg.) 

Celicus celestis (de gl.) 

Celidris diri cuiusdam generis ser- 
pentes 


sycilia | contenderit | incendio | 2. Catam || 5. cantico | 6. apparentia | 7. Catini | 
selui m. 1, scifi m. 3 | 10. cauta | 11. lixeant | serui | militum || 12. iunceam 
quod | cibim | 16. quasicumba | breuissimum | post enim litt. m erasa ut vid. | 


limtrem 


cumbam | bre(in ras. m. 3)ui(sup. scr. m.4)ssimum (m. 1) | 17. Cae- 


drus ez Caedsus corr. | 21. uult | 22. adulescentes | 23. cael hii caelibes | 


acusatiuo | 24. scribi | 25. caelestes || 


20 


54 


Celitus a eelo quomodo diuinitus 
a deo 
Censio multa quam citatus usi non 
pederà censor afficieba 
Censores sunt patrimoniorum et 
morum iudices a 
Censorium per 1 scribimus non 
per e est antiquum censorius 
qui dignus est ut sit censori 
uel qui iam fuit aput ueteres 
enim romanos mai. erat nomen 
censoris et dignitas id est iudi- 
cis tam primorum quam morum 
censere enim iudicare est 
5 Censura animi est non corporis 
ideo melius membrorum deco- 
* rem aut pulchritudinem dicimus 
quam censuram tamen quia in 
usu censorium hominem pulcrum 
dicimus potest hec ad pulcritu- 
dinem referri 
Centurias dicimus partes exercitus 
in centenos milites diuisos unde 
et qui his presunt centuriones 
dicuntur ergo succenturiati sunt 
non qui in prima sed qui in 
secunda centuria sunt quasi sub 
prima centuria tamen structi 
etiam ipsi in speculis positi in 
bello sunt ut si primi defecerint 
istà quos subesse diximus labo- 
rantibus primis subueniant unde 
et ad insidiandum ponitur suc- 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM E 


centuriatos quasi armis dolosis 
instructos 

Centurum éentaurum (Virg.) 

Coepere incipere (de gl.) 

Coepta incoepta initiata incoata 
(Cic.) ; 

Cerastinam dilatam inerastino id 
est postea 

Cesariati comati a cesar edicti 

Cesditum creditum 

Cesim per cedes quomodo uicissim 
pro uices 

Cesim quasi limate aut dolate 
quntilianus membratim cesim- 
que dicimus 

Cesim ire cesso ire 

Cespites frutices et seribimus dip- 
tonga 

Cespitibus glebis terre cum suo 
gramine interdum alio loco ra- 
mis significat 

Cetarii cete dicitur genus marine 
belue ab hoc genere abusiue 
piscatores cetarii dicuntur et qui 
tranctant ea que ex piscibus fiunt 
ut sunt liquaminarii qui ex cor- 
poribus piscium humorem liquent 

Cihatum cum h scribi oportet 

Cicendela scarabeorum genus est 
eo quod gradiens uel uolans 
lucet 

Ciccum granum inali punici aut 
umbilicus lupini 


2. citatus sin pedera | afficiebam || 4. sit censos | ante apud sup. scr. quod 


m 


0 


15 


m.3 | iudicis m. 1, iudicalis m.3 | morum m. 1, minorum m.3 | 5. inu sueces- 

‘sorium | pulchrum | pulchritudinem || 6. diuisos om. | in his | seeunda cen- 

tura | laborantibus primi | succenturiatos m. 1, succenturiatus m. 3 | in- 

structos m. 1, instructus m.3 || 7. Centurum centarum || 9. iniciata || 10. dila- 
tum | 11. Caesariati m. 4 (m. 1 oblitt.) | de gl. cod. || 12. Cestidum || 13. per 

uices | 14. quintilianus | 16. fructices | 18. tractant | aliqua minarii || 21. gra- 

num mali | 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Cieures placi quieti (de gl.) 
Ciddarim cinteus mundus corepites 
iudeorum die sabbato super ca- 
pud habebunt (de gl.) 
Cieretur diceretur uel uocaretur 
Ciet mouet 
5 Cilones quorum capita oblonga sunt 
Cinerice oues cineris colorem ha- 
bentes 
Cinis cineris generis masculini!) 
omnia nomina latina simplicia 
inanimalium in his desinentie 
nominatiuo casu singulari mas- 
culina sunt ut funis crinis quia 
bipennis conpositum est grece 
Ciprus sisipam in expositionem le- 
egimus cantici canticorum quod 
-est zene 
Cireum circa hue illuc 
10 Circuminspectissime nimis acute 
Cirea stercus unde nos eaque ab 
ore abicimus excreare dicimus 
id est expuere 
Cirrearum quod aiunt inspirationum 
Cis renum intra renum 
Cit certamen excitat pugnam uel 
commouet 
15 Citarier celiter moueri?) 
Citius prius 
Cito statim continuo exinde (Cic.) 
Cladibus calamitatibus miseriis 
Clausa clausa negata 
20 Clam distinat res occulta 
Classarios classicos 


55 


Classicum canit celeuma nauis dicit 

Clauius?) uestis purporata 

Clauus interdum acutus interdum 
cubernaculum 

Cliba aspera difficilia 

Climma grecum nomen est id 
est cardo uel pars celi ut climma 


25 


orientale et climma meridiana 

Clude clam uel occulte 

Clunaculum pugionem dictum quod 
ad clunes religetur idem spata 

Cluram uel glurum simiam alias. 
circopeticum 

Cocistrio grecum est id est tauer- 30 
narius 

Cocitos amnes flumina ignea aput 
inferos id est in baratro 

Coculis aereis uasis ad quoquen- 
dum uel assulis aridis 

Coeo conuenio 

Coepta incoepta composite mutat 
(de gl.) 

Coerciti uindicati id est in quibus 8 
crimen punitur coercere enim 
est uindicare item coercere dici- 
mus cireumuenire ut ciuitatem 
fossa uel campum fluuius 

Coetum agrum xe«xv«ve cocina 

Cogere in umcula mittere uel lactare 

Coire sine h scribendum 

Colipium genus carnium quod ad- 
lete uescuntur de corporis firmi- 
tate ac fortes sint 

Collocare deputare 40 


1) masculini s. scr. || 2) i ex e corr. || 3) u ante s sup. scr. m. 2 | 


2. linteus | dies | caput | habebant | 7. cineres | desinenciae | 8. cumatici 
canticorum | tenae | 15. Citharier | celeriter | 19. Claisa clausa nexata | 20. de- 
stinat | 23. purpurata || 29. cireopeticum || 31. omnes || 32. asulis | 35. uidi- 
eare | fluius || 36. xaxvave || 38. h. om. | firmate | ut | 


56 PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Collocat melius dicimus per | mol- 
lior et proclibior sonus est in- 
terdum enim prepositio prece- 
dens sumit litteram sequentis 
uerbi 

Colon neutrum est ut ucl quolibet 
colon 

Colore corpore uel eute (de gl.) 

Colum colatorium 

5 Colum colonem unde!) mulieres 
neent 

Columem uel sanitas uel substen- 
taculum quia columna factum est 

Colurnis ex cornu factis nam et 
colurn qui ex corulo fiant 

Commata sunt patricule sensum 
grece dicte que conexa faciunt 
cola nam praecisus sensus comma 
dicitur ut aput uergilum arma 
uirumque cano non comma est 
iroiie qui primus comma est 
italiam facto profugus sicque 


usque perueniatur sententia ut 


est labia que uenit litora id 
est illum cano qui uenit ad la- 
binia litora (de gl.) 

. Commam crinem 

10 Conbusserit geminatos ss scribi- 
mus facit enim conburo com- 
bussi 

Comedia est que res priuatorum 
est humilium personarum con- 
prehendit non tam alto ut tra- 


1) unde s. scr. || 2) co s. ser. || 


goedia stilo sed mediocri et dulci 
(Isid.) 

Commemoram quoram cominus?) 

Comegit coegit 

Commenta plura significat dicimus 
enim comminisci crimen figere 
dicimus et commenta id est in- 
terpretationes commehtariorum 
ut commenta iuris commenta 
uirgilii 

Commercium quod est negocium 
per duo mm (Isid.) 

Comesationes communia et scribi- 
mus uno m et.uno s 

Commissa iuneta (de gl.) 

Commissure coniunctiones dicuntur 
siue ligamina 

Comitia dicuntur que fiunt rome 
ad creandos magistratos kl 1anü 
in campo marcio atque omnis 
populus romanus et uniuerse ue- 
niunt dignitates et de italia ergo 
ad summam comitias sunt con- 
uentus necessari nimis (de gl.) 

Commodo tantum quod cum ma- 
xime praecares (de gl.) 

Compos dicitur qui contrarium est 
ifpios id est mentis alienatio 
(de gl.) 

Comptissimus ornatissimus ( Virg.) 

Comptos compositos ornatos 

Comptula abte ornate uel de- 
cora 


1. propositio | 2. colibet | 6. columen | sustentaculum | quia a || 7. fiunt || 


8. particule | coma | 


| cano] caro | non om. | coma | throiie | primus aboris 


coma | labinia littera | plac. R cod. | 9. uirg. cod. || 10. Combusserit || ii. tra- 
coedia | 14. comunisci | uirgili | placidi AEB fratr. cod. || 15. Commertium | 
negotium | mm scribendum | plac. cod. || 16. conuiuia | 19. martio | commicia | 
plac. cod. || 20. procanes || 23. conpositos || 


— di cibis dinis 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Compedes puto magis generis fe- 
minini esse ut ad catenas re- 
fertur nam pede id est que pedes 
capiunt generis sunt feminini 
unde et compedes que pedes ca- 
piunt aut manicesor quod femi- 
nino diei debeant genere grata 
continuit compede oracius dicit 

Concameratum curuum quasi con- 
uersum seu inclinatum admodum 
circuli flexum 

Concenturi instruit ordinat dictum 
à centurionibus qui milites ordi- 
nant (Ambros.) 

Concilias maiores minoribus conci- 
liantur conciliari autem dicuntur 
nouia mihi reconciliari ueteres") 

5 Concinnatus factus (de gl) Ὁ 
- Conemne conposite (de gl.) 

Coneinnes consentis (de gl.) 

Concinnunt consonant consentiunt 
(de gl.) 

Conclassare classem iungere (de gl.) 

19 Concon conueniens consentiens 

Concordo et concordor quomodo 
fabrico et fabricor 

Concrepare conibere est unde dis- 
crepare — dissentire 
(de gl.) 

Concubia cum omnes excubant (de gl.) 

Condietum absolute dicendum con- 
dietus uero aut dies aut locus 

15 Conditio in quo corpora mortuo- 
rum conduntur 

Conducibilem utiles inferon (de gl.) 


significat 


1) ueteres im ras. || 2) c eras. || 


57 


Confoeditas foedere copulatur quo- 
niam enumere coniuges non erat 
uisitatum 

Confieri profieri adiecta preposi- 
tione hoc uergilius terentius uero 
hoe confit quod uolo et spero 
confero profero 

Congestum dicuntur que ex multis 
in unum congeruntur ut saxa 
uestes et frumenta aut palee in- 
struens congeste 

Congregatum consutum 

Conibere oculos claudere interdum 
dissimulare 

Conibis crebro nutantibus (de gl.) 

Conieci coniecturam feci collegi 
uel suspicatus sum (de gl.) 

Coniectare aestimare .(de gl.) 

Coniectare coniecturam facere 

Coniector coniectare peritus id est 
prediuinandi (de gl.) . 

Conlatus magnus et conlatio factus 

Conluuione collectione sordium 

Conluuio congregatio sordium que 
fit ex aflutione multa 

Conluebatur conuolui est si dica- 
mus in sinu matris conlui lues 


20 


25 


enim labsus dicitur circumfluen- 


lis elementi 
Conperendinare in diem tercium 
reicere 
Conperendinatio recrastinatio 
Conperimus cognouimus 
Conpecta?) multe uie que ad unum 
locum conpetunt uel ducunt 


1. nam pedice | pedes capiunt ante aut om. | oratius || 2. et admodum || 
3. Concenturiat | plac. cod. || 4. maiares | conciliatur | 14. absalute | conditus | 
15. Condicio | 17. Confoeditus | federe | 18. adlecta | praeposicione | uirgilius | 


confidit | 19. Congesta | intruens || 21. 


menti| 31. tertium || 32. excrastino || 


Conibire | oculus || 27. et] e | 30. aeli- 


σι 


10 


[2 
or 


20 


58 PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Conplices sunt quia uno peccato ^ galli cantu quo cecinit et con- 
uel reatu aut crimine iuncti sunt — ticuit 


ad malum ad bonum uero non Concinium est quando omnes si- 

dicimus conplices lent contiscere enim silere est 
Conpos conpletum desiderium Conticuum proximum ( Virg.) 
Conpos conpositio ornamenti Continguum quod contingi potest 


Conprobabit manifeste ostendit | Continari congredi uel coire unde 
Conpuer bene hac diligenter et continentia et continua et 


Consectariam permitialem coniunctio 
Considere est in uno loco sedere Continuo significat iugiter tractim 
Consiet parabitur considietur perpetuo sine fine siue inter- 
Consilians deliberans missione alias statim 
Consilium uoluntatem Contractus dicitur placitus uel 
Consiturus inserturus (de gl.) acutio dicitur contractus et homo 
Consonant uocem dimissam sen- debilis per omnia 

tiunt Contra signifieat aduerbium ut 


Conspicillo ita ut conspici possint contra faciens 

quod aiunt longis lineis 
Conspicimus cireumquaque pugna cui non aut occurrunt 
Conspiceor uideor hostes ob metum aut absenti- 
Conspirare bene dicimus uel ad bus infertur 

bonum uel ad malum Contuer statim continuo 
Consulta interrogata Contumias contumelias (Cic.) 
Consulta consilia placita Conuexum conuexum est quod in 
Consultans cogitans modum circuli flexum est con- 
Consulto a consulendo et tractando ^ uexo nomen est nom participium 

dictum est quod sit fit ut con- Coraula cantator (lsid.) 


Controuersam ruinam ruina sine 


sulat et nocere non possit Corde ex animo 

Consumo consumis facit consumere Cordi agni qui post tempus nati 
enim perdere est sunt 

Contendunt contentionem habent Cordipugis uersibus litteris corda 
uel perducent et asserunt pungentis 


Contegi coniecturam feci collegi Cordum serotinum ideo uue que 
uel suspicatus sum tarde nascuntur corde appel- 
Conticinio tempore noctis post lantur 


1. qui | peccatum | reato || 3. conposicio || 6. permittialem || 15. Conspicior | 
cicer. cod. || 20. sic | 21. uirg. cod.: sed Placido glossam. sequentem. (quae praecedit 
in cod. Paris.) Consumo consumas tribuens | 22. contentionem ex contentihonem 
corr. | 25. Continium || 27. contigi || 29. 30. has gloss. om. || 31. aut || 32. Con- 
trauersam | curr | ostes | obsensibus | infletur | 34. Contumelias contumelias || 
35. hane gl. om. | 36. de gl. cod. || 38. hanc gl. om. || 39. cicer. cod. || 


25 


30 


35 


1 
^ 
{ 
I 
ΐ 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Coredulus genus quoddam uolatile 
quasi cor sedens 

Correpserunt correpte ingressi sunt 
ab eo quod dicimus repo 

Corrigie a coreis uocantur uel a 
conligatione quasi colligie (Jsid.) 

Cormeos aceruos quos rustici ex 
congerie lapidum faciunt 

5 Corneta locus quem nunc ex parte 

magna templum bacios occu- 
pabit 

Cornipeta bos ferus 

Cornipeta qui cornum petet quem- 
quam 

Coros excitare cantus dicere corus 
enim proprie multitudo est can- 
tantium 

Corus lusus 

10 Corporato uulnerato 

Corruda genus herbe 

Cossos uermiculos qui in materia 
nascuntur 

Coton cubiculum grece coiton est 
ergo quod carthago habet in 
quo naues clauduntur recte tu- 
biculum dieimus 

Coturnisunt tragiea calciamenta 
quibus calciantur tragoedi qui 
in teatro ducturi sunt alta et 
intonanti uoce est etiam secun- 
dum calciamenti genus humili!) 
quidem immodum crepidarum 
sed tale est ut?) in utroque pede 
conueniat 


1) i post 1 in e corr. m. 2 | 2) t e 


59 


Coum naturam uniuersam cauo id 15 


est inani uel uacuo 
Crapula cruditas lienis id est splenis 
Crapula cruditas aut nausia post 
potum 
Creantes graciles (de gl.) 


Crepero dubio aut incerto unde et 


crepusculum ᾿ 

Crepido saxi extremitas rimata uel 
cuiuslibet rei alterius 

Crepulum umbrem cum sono graui 
ruentem 

Crepundiis initiis 

Crepusculum matutinum est inter 
abscessum noctis et diei aduen- 
tum (Isid.) 

Cribrum setacium adpolline 

Cribrum non cibrum neutro genere 
magis dicimus quam mascu- 
linum 

Cristaticum genus quoddam uini 
(de gl.) 

Crumina sacculus 

Criminis sacculis 

Cucullus generis est masculini et 
declinatur cucullus euculh cu- 
cullo cuculum o cuculle cucullo 
et pluraliter sic declinatur 

Cucumis generis masculini huius 
cucumeris sed et cucumer dici- 
tur nihil hominus huius cucu- 
meris faciens ut nomis et uomer 

Culere quare unde etiam quur 


(de gl.) 


corr. || 


1. Coridulus | 2. correpti | 3. Corrigiae | coriis | 4. Cormeus | cos | con- 
gerice | 5. batio | occupant | 6—11. has gl. om. || 13. hanc gl. om. || 14. caltia- 
menta | caltiantur | caltiamenti | inmodum | in troque || 18. gratiles | uirg. cod. | 
19. incréto || 21. ymbrem ||23. notis || 24. Cribrum ex crebrum corr. | setatium - 
25. non cibus | 29. cucullum | cucule || 30. nihilo minus || 


τῷ 


e 


0 


1 


[2] 


. 


or 


60 PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Culleus genere masculini geminato 
li dicitur est autem uter ex corio 
factus in quo parricide cum simia 
.gallo et serpente inclusi in mari 
praecipitabatur 

Culmus calamus spice (de gl.) 


Culmus est ipse calamus spice qui | 


a radicibus eius nascitur et dic- 
tus eulmus quasi calamus (Zsid.) 

Cultus est animi ac loci (de gl.) 

Cumba locus nauis 

Cum me sie dicebant et cum te 
quod nunc elegantius dicimus 
lecum mecum 

Cumprimis inprimis 

Cum recta uerus correxerat con- 
torserat 

Cum uisum est pro cum uisum est 

Cunabula infantiae cune sunt panni 
in quibus infantes obuuluuntur 

Cuniculi genus quodam agrestium 
animalium quod canum indagine 
excludi consueuit speluneis ( Plac. 
et Isid.) 

Cuptabat cupiebat 

Curare res incerte dubieque unde 
et crepusculum 

Curriculo cursu ueloci (Jsid.) 

Curriculum cursum. temporis 


Damium sacrificium quod in operto 
fit quod bene deae mulieres fa- 
ciunt 

Damium bene deae sacrum 


Datantur frequenter dantur ( Virg.) 

Decalcatis de calce ablatis 

Deciditis cadetis uel imchiditis 20 

Deciscere dissentire uel a propo- 
sito alienare uel seiungi 

De contra uideo dicitur usu non 
ratione sed melius est contra 
quam de contra | 

Decumanu maximo a fructu de- 
cimo (de gl.) 

Dedecet non decet (de gl.) 

Dedere est a dedictione dictum 
dedictio enim dieitur quando se 
uicti aut uincendi hostes uietori- 
bus tradunt 

Dedit dispersit diuulgauit ut tua 
terris dedit fama 

Defecare est decollare et res con- 
dam mixtam a fecibus segregari 

Defrensum detritum unde adhuc 
frensa faba que obtrita frangi- 
tur (de gl.) 

Defunctorium est quidquid ita dici- 
tur uel fit ut ad finem alicuiius 
rei aut terminum expectet de- 
fungi enim finire significat ut 
demoribus dicimus 

Deguptus pelle exutus id est clite 30 
expoliatus 

Deicida qui deum occidit ut homi- 
cida qui hominem 

Deiero deos iuro 

Deirudunt expellunt liberant 

Deiscat deiscebat 

Deiscet patescet 35 


bo 
Or 


1. genera | paricide || 4. hac | 5. nauis s || 6. tum te | 8. rectauerat || 10. ob- 


uoluuntur 


11..Cuniculi genus agrestium animalium . dicti que sicanniculi eo- 


quod canum indagine capiantur uel excludantur ab speluncis (Plac.): ad Isidori 
locum (XIX 34, 5) aberrans a cod. Paris. omissum || 19. albatis | 20. caditis | in- 


ciditis | 25. honestes || 27. decolare | 


segregare | 28. faba quo | plac. cod. || 


29. alicuius | 30. Degluptus | 31. Deicida est | 33. Deiradunt | 


ιν τ eee .«— -— 


J 
3 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Deiurium iusiurandum 
iurare 
Delibatus unctus contractus 
Delibutum dicimus enim hominem 
unctum oleo ut adlete solent 
uel in creumate puerl exercere 
dicimus et delibutum gaudio id 
est perfusum uel plenum 
Delibuitur anguitur unguento 
5 Delicuisse in locorem et in de- 
fectum conuersum esse 
Delicauere deferre quod et dedicare 
dicebant pro commertio littera- 
rum 
Delioqua locus depressus prope cloa- 
cam maximam ubi adpropinquan- 
tibus gallis sacra quedam romani 
loca occulta defoderunt (Cic.) 
Deliquo obliuio (de gl.) 
Dehsit deleberit inquinauerit 
10 Demulganti defringenti uel sub igni 
Demum tunde inceps 
. Demusso dubito dissimulo 
Denixe 
Depegisse deflexisse a pangendo 
dictum uelut transsegisse a paci- 
scendo 
15 Depelliculari 
pelliciendo 
Depellit proicit 
Deperis perditur amas 
Deperit inhonesto amore stuans in 
lecebra renititur (de gl.) 


circum !) 


decipere dictum a 


1) m. 2 corr. certum || 


1. certum || 


61 


Deportat despoliat detrahit sed 
proprie ad purum redigit ex puro 
clarum accipiemus ex claro mani- 
festum (Isid.) 

Depudescentem inpudentem 

Dereliquerit futuro sine mn sceri- 
bimus 

Derepente subito 

Derupsit dispersit 

Despiscentesunt qui minus sapere 
incipiunt quam quod solebant 
(Cic.) 

Destricti enses euaginat id est de- 
uagina educti (Cic.) 

Destrictus sine n scribimus non 
destrinctus est autem destrictus 
attentus uel seuerus ac non so- 
lutus et lenis destringo uerbum 
est actiuum participium facit 


destrimgens destricturus apas- 
sibo destrietus destringendus 
(Cic.) 


Desuadescere desuadere id est de- 
ponere sudore (Cic.) 

Desudatum 
(Cic.) 

Di aquih dii inferi aquilos anti- 
qui nigros dicebant 

Dice dicam (Dicas et dicam aecu- 
5111 cas dietiones dictionem si- 
gnificat et sonat corr. m, alia) 

Didicit dispersit deuulgauit ut tua 
terris dedit fama (Cic. m. 2) 


sudore 


2. contactus | 3. dete | gaudium | 4. unguento] unguitur | 5. in 


licorem | 6. Deligauere | commercio | 7. coacam de gl. cod. | 9. inquinaberit | 
cicer. cod. | 13. Denixe enixe | 17. perdite || 18. aestuans | 19. rediget | 21. scri- 
bitur | 23. Disrupsit | 24. Desipiscentes sunt || 26. scriptus | destrictus | de- 
stricturus ez destricturur corr. | 27. sudorem || 29. τὸν aquil | 30. inelusa om. 


31. diuulgauit | terri | de gl. cod. || 


20 


bo 
σι 


transactum 


σι 


629 : PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Diecula a die diminutive nihil 
autem preiudicat quam diminu- 

. tiua recedunt an omnibus prime 
posicionis ut scutum scutula scu- 
tella canis canicula rana rani- 
culum 

Dies secundum artis regulam fe- 
minini generis est cum significat 
tempus eius diminutio diecula 
et ablatiuus casus producta e!) 
littera terminatus ut ab ac die 
ab hae re ab hac specie uerum 
masculino genere dicendum in 
trina obseruatione retinemus in 
qualitate numero aduerbio qua- 
litate ut serenus dies numero 
serena numero aut bis quinos 
silet ille dies non bis quinas 
aduerbio ut hodie non hac die 
ceterum diecula nihil preiudicat 
qui nihil diminutiua recedunt a 
nominibus prime positionis ut 
scutum scutula scutella canis 
canicula rana ranuculis 

Digamie tue illi dicitur qui secun- 
dam uxorem habuit 

Digamus secundae uxoris uir idest 
duplicata matrimonio 

Diplora diuisa uel separata 

Dirimito reserant qui suffragia po- 
puli in tabulis scripta reparabant 

Diniuita digesta uel separata diri- 
uitio enim dicitur aliquarum 


rerum digestio uel separatio unde 
discriptores dicuntur qui popu- 
lum per centarias et tribus di- 
uidunt 

Diriuo?) diruis diluid quum uno 
r dieimus (Cic.) 

Disceptio iudicium 

Discernieulum ornamentum capitis 
uirginis 

Discretum diuisum separatum 

Diserimen aliquando duarum rerum 
separationem ostendit que con- 
iuneta esse possunt ut est in 
ornamentis mulierum aliquando 
uero periculum uite et kapitis 
(de gl.) 

Dissertim disposite degeste 

Dissiliunt utres rumpentur 

Disipere per pe non per pi scri- 
bitur 

Disliquidis diis prespicuis id est 
ut liqueat esse ut est sol et 
luna 

Dismirando emirando 

Dispades genus serpentium 

Dispescite separate uel seiungite 

Dispuditum pudiuit rubur fuit 

Dispuit impletur 

Diuersum indiuersum contrarium 

Diuidiose molestes 

Diuinum uitium cum inpediunt 
auspitia actionem auspitium quod 
qui secutis prospere rem regisset 


1) e ex est corr. | 2) corr. in Diruo || 


ni 
1. quam nihil | anomibus | raniculus | 2. diminucio | terminatur | hac die | 
reseruatione | aut bis] ut ab his| quinus aduerbio hodie | diiecula | posicionis | 
ranunculus | 3. tue om. | 5. Diplosa || 7. diriuicio | digescio | centurias | 8. Diruo | 


diruit | de gl. cod. || 9. Disceptatio | 10. kapitis || 14. Dissiluunt 


15. Dissi- 


pere | 16. dies | precipuis | 20. rubor | 24. Diminutiuum cum | inpidiunt | auspi- 


cia | auspicium || 


15 


| 


1 


5 


e 


σι 


Ls 


Diuinum factum sacrificatum 

Diuortium dicimus cum mulier a 
uiro difortium facit diuertit uero 
quia uia uel ratione deflexit ta- 
men cum dicatur diuersorium 
magis qua diuersorium husus 
obtinuit ergo utrumque husu et 
ratione dicimus 

Dius fidius 10uis filius 

Docibiles pro dociles creditum di- 
cimus enim utrumque et doci- 
bilis et docibilis 

Dolosus insidiosus malignus 

Domi humi et cetera aduerbium sunt 

Dimitem domui redditum (Js7d.) 

Donicum eiurem Fk donec refutem 

Dracumis lacrimis apoto ydracrion 
(de gl.) ἢ 

Driogalaptes auis que in capite 
suo in modum galli cristam ha- 
bet que hore suo arborem fo- 
diens ibidem sibi nidum facit 

Dubium quin num quid dubium 

Dudum olim iamdudum 

Duit dedit (de gl.) 

Dumis arboribus uel siluis plerum- 
que pro spinosis ponitur et ob- 
scuris (de gl.) 

Dumus locis siluestribus uel spi- 
nosis 

Dusmum incultum dumosum uel 
squalidum (Jsid.) 


1) ex nomene corr. | 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


’ Efficientia effectio ab 


63 


Eccere ecce uel iure iurando per 
cererem (Virg.) ᾿ 

Ecferre pedem egredi (Virg.) 

Ecini animalia sunt que in littori- 
bus gignuntur parua quorum 
caro mineo similis et dulcis est 
duplex testula spinis aculeata in 
modum castanearum quando de 
arboribus cadunt 

Eco grecum nomen!) est autem 
imago uocis que in concauis 
loeis offensa resultat acresonat 
appellatus est autem ut erculem 
liberum patrem castorem et apol- 
lucem pagani dicuntur 

Ecquin nam multitudo collecta et 
in uno congregata 

Edax uorator insaciabilis 

Edule cibo uel aesca ab edendo 
dicta 

Edurum satis durum 


Effafilatus exerto humero hoe est : 


extra filium manum id est extra 
proferens 

Efoebus inbarbis id est puer sine 
barba (de gl.) 

Efferre pedem egredi proficisci 

efficiendo 
dicta 

Effigiem imaginem 

Effippia sunt equorum freni 

Efflictim de plorando dicte ( Virg.) 


2. uiua | quam | usus | usu | ration || 4. docilis et || 7. Domitem ex Di- 
mitem corr. | plac. cod. | 8. eiure | R om. | donec ex denec corr. m. 1 || 9. ydra- 
trion | 10. que m. 1, quae m.4 | que m. 1, quae m.4 | ore | 11. uirg. cod. | 
17. Eccere m. 1, Eccererem m.4 | 18. Efferre | 19. litoribus | parua om. | minio 
ex mineo corr. | 20. ac resonat | apellatus | autem om. | 21. unum | de 
gl cod. | 23. cibus ex cibo corr. | 26. inbarbis m. 1, inberbis m. 4 | 28. de 
orthographia cod. || 29. de orthographia cod. | 30 Efippia | frena ex freni corr. | 


isid. cod. || 31. isid. cod. || 


ne 


0 


64 


Effutire foras aliquit effundere uel 
producere garrihtate dicimus 
enim futiles homines uanos su- 
perfluos et loquaces et est meta- 
fora auasis que quasa et rimosa 
non tenent que ingeteris 

Egregius erectus euigil 

Eguisse indiguisse 

Elabitur precurrit celeriter 

Elaboro anim figurat et pro animo 
laboro 

Elephaus nulli dubium est quod 
per p et solidum scribatur quia 
per f similiter et elephantus 

Eliminabit extra lime extulit ut 
caput oratium sit qui dicta foras 
eliminet 

EhDminare extra limen proferre 
uel publice secretum quid di- 
cere 

Elogia laudes enucleate item ar- 
chana uel misteria deorum (de gl.) 

Elogium responsum 

Elogium elogii laudes electae sum- 
matimque collecte ut puta si 
quis in base statue alicuius lau- 
des scribat uel in titulo imagine 
elogia dicatur 

Eminat procedit 

Eminus proximus 

Emissarius flagitiorum et luxorie 


[^] 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


satelle satelles autem a satis 
faciendo dictus est (Isid.) 
Emisferia dimidia pars sphere est 
(Isid.) 
Emolumentum adquisitio cuiuseum- 
que rei 


Emussitatis mussime exactus (de gl.) 


Enigmaneum genus masculinum 

Enixa duas res significat et conatu 
ad efficiendum aliquit et quia 
partu liberata est mulher niti 
enim et eniti conare efficere est 


Enochilis piscis stagneus id est 
anguilla 

Enridibeam ridibeam quia en anne 
significat 


Enucleo propendo examussim in- 
quiro et est uerbum secunde 
coniugationis 

Enumquam equando 

Eo ingenio ea natura omnis ge- 
nerans ingenium pro natura po- 
suit (de gl.) 

Eologia laudes enucleret item ar- 
chana mysteria deorum 

Eous est homo de oriente ex 
aurora uel lucifer interdum et 
pro sole ponitur: aput 
poetas 

Epycroculum palleum tenue mere- 
tricium dictum a croceo colore 


ut 


1. aliquid | garillitate | fertiles | nanos | quassa || 2. de gl. cod. || 4. Ela- 


bitur ex Eleabitur corr. 
7. limen | apud | 


| quia] quam | elefantus | isid. cod. || 
| cicer. cod. | 8. cicer. cod. || 


| 6. est om. 
sunt | eliminent ex eliminet corr. 


9. item ex it corr. | isid. cod. | 10. isid. cod. | 11. elogia laudes | siq ex siq 
corr. | imagines | dicuntur | isid. cod. | 14. Emissarius ez Emisarius corr. | flagi- 
ciosus ex flagiciosum corr. | luxoriae satelles | a satis] usueis | 15. dimidia ex 
dimia corr. | spheriae || 16. adquisicio | 17. Emusitatis | isid. cod. || 19. aliquid | 
que | parti m. 1. partu m. 4 1 niti conare uel || 20. anguila | isid. cod. || 21. redi- 
beam | 22. perpendo | examosi »w. 1, examino m. 4 | 25. enucleate | ite ex it 
corr. | uel misteria | 27. pallium | isid. cod. | 


20 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Epygramma adbreuiata scriptura 
Epygramma épytaphion dicitur id 
est super sepulehrum uersus 
Epymenia xenia que datur per 
singulos menses 

Epyppia maceos equorum (de gl.) 

5 Epypicra prelucida 

Epyteta sunt quae nominibus ap- 
ponuntur est autem grecum ut 
puta magnus homo dictus philo- 
sophus magnus et doctus et py- 
teta sunt 

Epytimiticon concupiscibile 

Epopulariter iactas et te apud po- 
pulum uel more populum more 
lactas 

Eques et equester unum est (de gl.) 

10 Equus in tutela neptunum inuen- 
torium est (de gl.) 

Eram dominam (Virg.) 

Ere ex causa ex ratione que agitur 

Erebus per b non per u est autem 
maritus nocit pater que furtu- 
rarum et sociis caheius 

Erebrum profundum aut assidue 


15 Erebum infernum 


Erebus locus apud inferti ubi sce- 
leratorum animae concluduntur 

Erebus inferorum profunditas at- 
que recessus!) 


65 


Ergasterium grecus sermo es id 
est operarium ubi opus fit uel 
tauerna ubi alicuius operis exer- 
citi ageruntur 

Ergastula quoque et ipsa agreco 
uoeabulo nuncupatur ubi depu- 

tantur noxii ad aliquo opus fa- 
ciendum ut solent gladiatores et 
exsules qui marmora secant et 
tamen uinculorum custodiis alli- 
gati sunt (lsid.) 

Ergo causa uel opera 

Eritum dominum 

Erugo uitium erodens ferrum ab 
erodendo dieta (de gl.) 

Erutudo dominatio 

Escit erit 


Essentia dicta ab eo quod est ali- : 


quit ut si dicas substantia et 
est generis feminini 

Este imperantis modus est tem- 
poris presenti pluraliter dictum 

Estote similiter defuturum 

Et per hostia lustrarum?) per sa- 
erificium purgatum 

Et pro fratre potior dicimus et 
propter fratrem sed si uolens 
pro fratre si inuictus propter 
fratrem 

Euacuans exinaniens uacum reddens 


1) atque recessus m. 2 | 2) ex lustrurum corr. || 


2. ephytaphyon | sepulcrum || 3. dantur | 4. muecos | 5. Epypigra || 6. Epi- 


teta | phylosophus | et om. | epyteta || 7. Epytimicon | concup — scibilia || 8. iactas 
ex iantas corr. | more ultim. om. | 10. Equs m. 1, Equus m.4 | neptunium ex 
neptunum corr. | inuentorius m. 1, inuentoris m. 4 | est m.1, eius m.4 || 13. uo- 
cit | que om. | futurarum | socius | chaos | 14. Erebum ex Erebrum corr. | 
15. Erebum ex Erebrum corr. || 16. aput | inferus | 17. adque || 18. sermo est | ta- 
berna ex tauerna corr. | exercicia geruntur | 19. nuneupantur ex nuncupatur 
corr. | aliquod ex aliquo corr. | gladiatores ex gladitores corr. | exuli (margo 
abscissus) | 20. uel opera om. | de gl. cod. 22. uicium || 24. 25. margo ob- 
scissus: nomen auctoris deest || 25. aliquid | 28. hostia ex hostilia corr. || 29. po- 
οἷον | 30. uacum m. 7, uacuum m. 4 || 


Corp. gloss. lat. tom. V. 


ou 


bo 
oO 


66 


Euentum et euenta ita distinguitur 
euentus ipsa res euenta autem 
dicuntur que ab euentu ueniunt 
(Isid.) 

Eufonia uocis sonus suauis (de gl.) 

Euge aduerbium laudantis uel or- 
tantis 

Euitare est locum aut homine peri- 
culi ae formidinis plenum est 

5 Exalbas non albas sed prope albas 

Exameter uersus qui genarius di- 
citur 

Examussim uno in antepe ultima 

Examussim integre sine fraude 
mussis enim dicimus regulam 
uel mensuram fabrilem 

Exanclandi peragendi 

i0 Exanclare exaurire ex greco ue- 
niens quod quidem uerbum plau- 
tus secularis poeta comieus po- 
suit ita instic honeste de pol- 
lume paulo paxilluh sepe ex- 
anclaui 

Exanelare exanimare uel exinanire 

Exanclata exausta et quasi exan- 
gulata id est per angulos quo- 
que exquisita 

Exasterantibus uberum fluentibus 
ueluti exauirentibus 

Exausterantibus ubertim fluentibus 
ueluti exaurientibus 

Excetra multiplex serpens (de gl.) 


e 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Exciturum excitaturum 

Exciuit excitabit 

Exclaudat extra finem claudat (degl.) 

Excrementum quod in laquere su- 
percrescit ut puta im arboribus 
ea que putantur excrementa di- 
cuntur ut in uicibus et in cor- 
pore si quid expreuerit excre- 
mentum diei potest excrementum 
uero quod expuimus uel exse- 
cramus habetur it sementem 
uirilem unde animalium et ho- 
minum corpora concipiuntur hine 
creatares parentes dicuntur 

Exdorsuandum iudicandum ( Virg.) 

Execratio maledictio (de gl.) 

Exedram absis quedam separata 
modicum quid aut a praeterito 
aut a palatio 

Exeffeta senex uana uel uacua 

Exempta inclusa expulsa 

Exemtis sublatis ademptis 

Exequere exercere 

Erat proferat primum uerbum est 
exere actiuum facit enim pas- 
siuum exeror et nomen est exer- 
tas (Isid.) 

Exercit excitat fatigat 

Exerimus proferimus (de gl.) 

Exerce prolate exerere enim pro- 
fere uel expedire est (de gl.) 

Exerce liberate 


1. dicitur m. 1, dicuntur m.4 | ab euenta || 3. laudandantis | ortantis est || 
4. hominem ez homine corr. | 7. antepenultima ex antepe ultima corr. | 8. in- 
tegres in fraude | musis | 10. Exanclande | paulo]poculo || 12. exausta m.‘Z, 
exhausta m.5 | 13. ubertim | isid. cod. || 14. Exausterantibus » 1, Exhauste- 


rantibus m. 5 | uel | exaurientibus m. 1 
m. 1, exeitauit m.4 | 19. in aliqua re 


, exhaurientibus m. 5 | 17. excitabit 
| dicuntur (ante ut) ex putantur corr. 


m.1 | uicibus m. 1, uitibus m. 4 | expreuerit m. 1, excreuerit m. 4 | execramus || 
21. plac. cod. | 22. quod ex quid corr. | praetorio | 23. uacuata || 27. Erat m. 1, 


Exerat m. 4 | primum ex promum corr. 


m. 1, ut vid. | exere m. 1, exero m. 4 | 


exertus | 30. Exerte | exerre | proferre | 31. Exerte prolate liberate || 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Exerce indissimulanter atque osten- 
tabiliter exerti autem dicuntur 
qui uirtutem suam exerunt et 
in prumptu habent 

Exesus euacuatus gracilis 

Exfabillauero exeruero 

Exfebruare expurgare februare enim 
purgare est 

5 Ex fenice abisso expanno roseo 

Exinde tum. deinde 

Exippitandum hiandum oscitan- 
dum 

Exitam finitam exactam 

Exitiabilis est homo qui ali exi- 
tium prestat dicimus exitialem 
et locum in quo exitium fieri 
potest ut fouea uel gladius 

10 Exnuit innuit (de gl.) 
* Exodiarius in mimise turpitudo de- 
lectabilis 

Exoticum nomen est grecum id est 
peregrinum de foris ueniens di- 
cimus exoticum uimum exoticum 
uestem exoticum anticipium 

Expecula expectantes ex alto loco 
intendentes 

Expergito uelut somno ablato 

15 Experientia experimentorum no- 
titia 

Experimini experimentum capite 

Experitus non peritus extra peri- 
tiam peritus sicut expers extra 

Expers et exspes expers carens 
expes sine spe et est nomen 


61 


expertus aut participium est es 
pers uero sine x nihil est 


Expetiuit dictum pro satis petiuit : 


et inimicissime ad uehementis- 
sime adnisus est 

Expilatores aliene hereditatis sub- 
uersores 

Explicit ad librum refertur expli- 
cauit autem et explicabit ad ho- 
minem ut si dicamus explicit 
liber explicuit homo opus suum 

Exsul addito s debet scribi quia 
exsul dicitur qui extra solum 
suum est 

Exte esse 

Extemplo et ilico ita distinguitur 
extemplo subito ilico continuo 
(Isid.) 

Extima uacuata uel tenuis extrema 

Extima extrema ut lucretius ex- 
tima membrorum circum casura 

Extirpata a radice subuersa (de gl.) 

Extorum intestinorum extorum di- 
cere debemus non extarum 

Extranea abortiuam quia plurimum 
exercitie abiciunt ex ora 

Extream auortiuam quia plurimum 
exercitie abiciunt extra 

Extrinsecus foras 

Exultat melius sine s littera seri- 
bitur nam cum ipsa x ex c et 
s constet quomodo cum in ea 

adicimus 

aliam (fontis indicium legi nequit) 


sit iam s rursus ei 


1. Exerte | prumtu | habebant || 3. cicer. cod. || 4. est om. | cicer. cod. 
5. abysso | cicer. cod. | 9. Exiciabilis | exicialem || 12. exoticam uestem | man- 
cipium || 13. in | intendente || 15. hanc gl. om. | 17. periciam || 18. expes | 
exspes | partieium | etpers | 19. Expetiuid | hae uehementissime | 20. here- 
ditatis ex hereditate corr. | 22. dicitur addito | 26. extranea.ut | 29. qui | ex- 


ciciae | 
32. iam’ s] iam || 


extra | 30. abortiuum ex auortiuum corr. | exerticie abiciunt extra | 


22 


25 


30 


68 PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Exuperantissimus inexuperabilis 

Exuri dicitur de quo nihil superest 
incendii unde quod superat ustum 

Exuuie exinaniter 

Exuuie nuncupantur tunicae ser- 
pentum eo quod his quando se- 
nescant sese exeunt quibus exutis 
in iuuentam redeant dicuntur 

enim exuuie et imduuie quia 


exuuntur et induuntur 


5 Fabicora prouerbium in eos qui 
ad domestieis alimentis usi aliis 
laborarent dictum ab eo quod 
capitolium edificanti tarquinio 
fabros ac structores cornicum 
suo uictu miserunt 

Fabisa especus fosse quedam in 
capitolo que in modum cister- 
narum cauete excipiebant dona 
iouis si qua uetusta erant ho- 
minum a fruge danda 

Fabonium odium leue et sine causa 
uelut a uento collectum 

Fabri compitum ubi nunc lacus 
captiuos de hostibus reciperatos 
domus fabricia ducta!) est (Cic.) 

Face faciam uel dicam 

10 Facessite est frequentantium facite 
dicimus et facis site redicamus 

Facetiis iocis losibus?) salibus ur- 
banitate 

Facih fallacia?) a fuco dicta 

Faciliorem leuiorem cuius contra- 


rium est difficiliorem id est 
. grauem ^ 

Facinus omne factum 

Factus illa res dicitur et factus 
illum rem ut si dieas effectus est 
caro et effectus est carnem sed me- 
lius nominatiuo quam accusatiuo 

Facui facile 

Facula dicta eo quod focos faciat 
fos enim ignis est i5 

Facultas possibilitas potestas 

Facultas matrimonium possibili- 
tas ^) 

Faleato currum antiqui dextra 
leuaque currus faleatos habe- 
bant cum gladiis herentibus ro- 
tis bellabant 

Famulatio seruitio uteritio domi- 
natio 

Fartori nomen glatori 

Fassitur solutus sit aut consum- 
ptus aut exaustus a fatiscendo 

Fastus superuia’ est quarte decli- 
nationis 

Fatidiosum remdens?) uel pro an- 
nuens et consentiens uel deri- 
dens renidens enim plerumque 
uultus dicitur letitia uel. risu 
perfusus fastidiosum uero pro 
fastidiose dixit nomen pro ad- 
uerbio ut est toruum®) que re- 
pente clamat 

Fatim fatim enim multum signi- 
ficat sed non solum super se 
erit aut affatim 


1) t exp. | 2) ἃ pro o m. 2 || 3) prior. 1 8: ser. m.2 | 4) prior. s et bi s. 
ser. m. 2 | 5) m a m. 1 in lit. trium litt. | 6) poster. u s. ser. m. 2 || 


1. Exuperantissimus ea Exs. corr. | inexsuperabilis || 4. senescunt | exinani- 


tes | 6. cauate | 8. captiuus | reciperat hos | uirg. cod. || 11. lusibus || 15. illam 
rem | 20. curru | 21. seruicio | utericio | 23. exaustus ». 1, exhaustus m. ὅ || 
24. superbia ex superuia corr. || 25. laeticia | est est | torumque || 26. erit ut afatim | 


15 


25 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Fatisceret abunde aperietur 

Fauisa especus fosse quedam in 
capitolio !) que in modum cister- 
narum cauate?) excipiebant dona 
louis si qua uetusta erant ho- 
minum a fruge danda 

Fauniorum?) modorum antiquissi- 
morum uersuum qui fanum cele- 
brant^) (de gl.) 

Fautor consentiens (de gl.) 

5 Faxo faciam temporis est futuri 

Foedera dicuntur sacerdotes per 
quos foedera fiunt inter duas 
gentes que post bellum ad pacem 
ueniunt 

Fellibrem adhue lectum uiuentem 

Fenerus?) generis neutri?) est hoc 
fenus fenoris fenosi fenus fenore 
difficile innsis legibus plurali 
numero maxime nominatiuum 
accusatiuum et uocatiuum pos- 
sunt tamen fenora 

Fenoro et fenoror dicimus habet- 
que quatuor participia ab *) actiuo 
duo fenerans feneraturus 

19 Ferentarius leuiter armatus 
gittis aut fundis . 

Ferocientes ferociam exercentes 

Ferrugo genus quodam tineture?) 
similis purpure nigrioris 

Feste uissimus est dies plus quam 


Sa- 


69 


festus dicitur et* homo feste 
uissimus et urbanissimus 

Festinate aucto cito adulto et est 
aduerbium 

Fetutinis id est sordidis occasioni- 
bus que per mulieres fetum fa- 
cere possunt 

Fetutina res fetide et sordide et 
inquinatissime ae mulieris?) 

Fidiculae sunt ungula e quibus 
torquentur in eculeo adpensi 

Fimbrium generis neutri item fe- 
minini’) fimbria 

Finxit fecit formauit 

Finitimus proximus uicinus 

Firma robora ualida ligna 

Flagitia dicuntur turpia et sor- 
dida!) libidinum crimina 

Flagratoribus qui se flagris con- 
ducit cedunt 

Flatare augere uel amplum facere 
(de gl.) 

Flatores tibicmes a flando 

Flaxare uigilias circumire 

Flaxerit adflixerit 

Fleminum uestis in qua sanguis 
ambulando in pedes fluit 

Fletus pluraliter dicere fleti et fletus 

Fleuas equitus'?) quodam genus 
ab ornamento equi quod flexum 
uocant 


1) io m. 2 in corr. | 2) add. m. 2 in lacuna relicta | 3) o s. scr. m. 2 || 4) ce- 
lebrant’ corr. m. 2 || 5) erus in lit. pro u(?) m. 2 | 6) 1 ex is corr. ras. | 7) add. 


m.2 |.8) in ras. m.2 || 9) muliebres corr. m. 2 


| 10) poster. ni s. ser. m. 2 || 


11) 1 im lit. a m. 2 .|| 12) u iwi corr. m. 2 || 


1. Fatiscere | aperiretur || 2. si om. | uetus || 3. celebrabantur || 6. bello | 


7. laetum || 8. in nris | 9. quattuor | 10. de gl. cod. || 15. *occassionibus | 
mulieris | 16. muliebres | 17. ungulae quibus | eguleo m 7, eculeo m. 4 || 18. fe- 
mini m. 1, feminini m. 6 || 22. libidinum ex liuidinum corr. | 28. uentis || 
30. Fleuos | aequitis | quidam ἢ 


- 


5 


25 


50 


e 


σι 


10 


15 


10 


Fomes fenimanipulos iuncti radi- 
cibus ut noces pinnatos 

Fomi generis masculini eo quod 
foueat ignem unde et focibus 

Fora pluraliter dicendum 
teatrum 


sicut 


Forago nota in extum ra signi- 
fieans cuiuscumque diei opus K 
(de gl.) 

Foras coicas!) exteriores (de gl.) 

Foreipes non forfices dicimus que 
sunt fabrorum (de gl.) 

Foreo qua nune falliscum cum”) 
appellamus nune culter alias 
securis quam pontifiees in sacris 
utuntur (Jsid.) 

Forda plena dicta a pregnante quod 
proprie significat (de gl.) 

Foret et preteriti et presenti et 
futuri est temporis quia esset 
significat est aduerbium 

Formastro opere pistorio ( Virg.) 

Formitat fortibus exassulat (Cic.) 

Formum calidum feruens (Isid.) 

Fornicem moetiam (de gl.) 

Fortensa ostenta unde et porten- 
dere (de gl.) 

Fracedunt sordebunt displicebunt 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


dietima fratribus qui sunt stilli- , 


cidia sterquillini?) 

Framea aste longissime sunt qui- 
bus etiam nune armorici ut 
dentes hoc nomen tribuit qui- 
dam ita etiam gladios significari 
putant (de gl.) 

Fratellis sordium glomuscolis(de gl.) 

Fratrarent turgerent pubescerent 
(de gl.) 

Fratria fratris uxor (de gl.) 

Frestram fenestram (de gl.) 

Freta meta crumata uel modolosa 
(de gl.) 

Friatum perfractum (de gl.) 

Frondes de arbore per id quia fa- 
cit fronds fronts de homi?) qui 
facit fronts frontis sic et sort 
sortis ueruatur iniscribendo sed 
superius utrumque producitur 
sorta ero ( Virg.) 

Frugem fecisti pro bene fecisti 
unde quidam frugi fat interdum 
(de gl.) 

Fugator expulsor artificiis subtili- 
tas (Virg.) 

Fugitiue aque que fluunt ex riuo 
publico neque depreenderentur 


1) coi im ti corr. m. 2 || 2) del. m. 2 || 3) pro fontis indicio nota tironiana 


est || 4) sequitur lacuna, 3—6 litt. | 


1. fenimanipulos m. 1, fenimanipulus m. 6 | iuncti m. 1, iunctis m.6 | pina- 


tos || 2. fobeat i. 1, foueat m.6 || 3. plura inter || 4. in textura | R om. || 5. Fo- 
rasticus exteriores | 7. cum om. | de gl. cod. | 10. Formascoro || 12. de gl. cod. | 
13. moeeiam || 15. Fracebunt | dictum a fratribus | quae |.sterquilini | de gl. 
cod. | 16. aste m. 1, haste m. 5 | tribuunt | plac. cod. | 17. glomusculis | 21. mo- 
dolosa m.1, modulosa m.6 || 23. per d | frondis | fronts w. 1, frontes m. 4 | 


homi m. 1, homine m.4 | per (m. 1) t (m.4 s. ser.) et s qdi facit | fronti (priore 
loco) | sors ex sort corr. | seruatur ex ueruatur corr. | inscribendi | set | sortu | 
plac. eod. | 24. plac. cod. | 25. expulsus ex expulsos corr. | artificii | plac. cod. || 
26. plublico | deprehenderentur | 


bo 


5 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


unde fugitiua dicta sunt que 
furtim quis ac non suo iure 
uteretur!) 

Fruitis uas aquarium pro parulo- 
ribus (de gl.) | 

Fulsit ferit uel percusserit fulgere 
enim ferire est unde quoque 
fulmen dictum est (de gl.) 

Funus et ferias prouerbium morte 
dicit quoniam funere publico 
ferie dicantur (Isid.) 

Furuarum nationum gentium ni- 
grarum id est indi egiptii mauri 
etiopes furuum enim nos nigrum 
dicimus unde fures qui in ob- 
scuro latent et forni?) furui enim 
nigri (Cic.) 

5 Furui furorem passus sum (Cic.) 

Futare fuere (Cic.) 

Futabit foit (Cic.) 

Futtilis uas aquarum perparul soris 
(Cic) 

Futura alucinentur quasi luxorio- 
sos sermo inceta predicant (Cíc.) 


10 Galerum palleum pastorale (de gl.) 
Gallicinium dictum est propter 
gallos lucis prenuntios (Ambros?) 
Gallieola cortice nucis iuglandis 
uiridis per quem corpus huma- 
num intellegi uult 


11 


Gallicula calciamenta 
sunt 

Gallus pullus gallinacius 

Gargaron abemerodictum (de gl.) 

Garrire aut multa uerba aut sor- 
dide loqui 


Gaze dicuntur diuitie lingua per- 


pastorum 


sarum a gaza oppido grecorum 
in co olim persarum rex diuitias 
congesserat uniuersas 

Genas ea pars uultus que inter 
mala set auriculas est et dictas 
genas eo quod infans in utero 
caput inclitatum inter 
tenet (Jsid.) 

Genisset ea parte uultus que inter 
malas et auriculas est ideo gene 
dicte eo quod infans in utero 

genua 


genua 


caput inclinatum inter 
teneat 

Genuinorum denuntiorum proprie 
uel timorum (de gl.) 

Gerras nugas neptiasque 

Gerro nugator dictus a gerris 

Gestarum non nomen gestis est 
set mercennariorum gallarum si 
quidem alibi legi non gestarum 
set gessarum scriptum 

Gestatiuncula res minuta 

Gestio sic 
audeo amico amiciebam est enim 
gestione utrale uerbum 


declinatur quomodo : 


1) re pro r corr. m.1 || 2) 0 ex u | 


uteretur || 1. per || 3. dicebantur || 4. aegyptii | 7. Futanit ex Futabit corr. | 
9. luxuriosus | incerta | 10. pastorale s || 11. est om. || 12. Gallicula | intelligi | 
uult t | 13. sunt s | 14. gallinatius | 17. diuiciae | quo | diuicias | 18. malas 
et | eo m. 1, sed eras., eo s. scr. m. 4 |.eapud | inclinatum || 19. Geniset m. 7, 
Gene sunt m.6 | ea] ex | malus m. 1, malas m. 6 | capud | 20. denuntiatorum | 
uil | 21. ineptiasque ex neptiasque corr. | 22. Gero || 23. set gessurum | 25. gestio 
neutrale ex gestione utrale corr. | de gl. cod. 


[re 


5 


12 


Gibbi giporosi 

Gymnasia dicuntur loca in quibus 
nudi homines exercentur unde 
omnium prope artium exercitati 
ad gennasi dieuntur 

Glaber rasus lenis (de gl.) 

Glaueus color interdum pro uiridi 
ponitur et qui admixtum abet 
uirori alborem nam uirgilius hoc 
sciens glaucas!) salices et olibas 
glaucas dixit item in equis aut 
hominibus glauci oculi pro splen- 
didi ponuntur legimus nonnum- 
quam et maris colorem glau- 
cum!) diei sed tune quando ca- 
nescit fluctibus unde et glaucus !) 
deus maris senior fingitur anitie 
fluctum glaucus equs ueluti pin- 
tos oculos habens et quodam 
splendore profusos nam glau- 
cum?) ueteres dicunt (Cic.) 

5 Globus dieitur genere masculino 
lunaris ut uergilius lucentemque 
globum lune globum autem et 
glomera ne utro ne ripensa mu- 
lierum. (Cic.) 

Gmnarifieationum sermonum conlo- 
qui perticis ad quas cruribus 
conligatis ambulantes grauatores 
dicuntur (Cic.) 

Gnarorum qui peritiam prime ueri- 
tatis insinuant (Cic.) 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Gnaruris gnarus insciens (Cic.) 

Gnoritur cognitum siue conpertum 
est. (Cic.) 

Gnoscet sentiet experietur (Cic.) 

Gorgo aduerbiales?) interpossitio 
aut porro prorsus nimirum ( Oros.) 

Gramis gremisque sunt pituite 
oculorum (Cic.) 

Grates duo sunt gratie que agun- 
tur sed tamen indiscrete poni- 
tur (Cic.) 

Gratificam gratiam gratifieus enim 
est gratis faciens (Cic.) 

Gratiosus qui*) non iuste unicui- 
que quod meretur tribuit (Cic.) 

Gratissimus et animo et corpore 
dicitur?) (Cic.) 

Grauescella graues idus anni (Cic.) 

Gurturne®) oguto (Cie.) 

Gurgustiolum antrum secrete an- 
gustum (Cic.) 


Habilis dieitur qui se habet id 


est integer et fortis (de gl.) 

Habena id est lori per b auena 
id est herba per τ scribitur 
(Isid.) 

Habeo habito quod nunc frequen- 
tatrie tantum dicitur qui habet 
pro habitet (de gl.) 

Habitior plenioris?) habitus (de gl.) 


1) g ex e m.2 || 2) prior. ἃ s. ser. m. 2 || 3) e post 1 in i corr. m. 2 || 4) i 
im ras. m. 2 pro od | 5) pore di in ras. m.2 | 6) e in ras. m. 2 || 7) s in ras. 


4—6 litt. m. 2 | 


2. Gimnasia | gennusi | 4. uiride | habet ex abet corr. | oliuas ex olibas 
corr. | claueas ex glaucas corr. | set | canicie ex anicie corr. | fluctu ex fluctum 
corr. | a verbo Glaucus ine. nova gl. | equus ex equs corr. | pinctos | perfusos | 
5. uirgilius ew uergilius corr. | neripiens a mulierum || 7. periciam | 11. ad- 


uerbialis | 
21. abito | abitet !| 


interposicio | paborisi piip cod. || 


20. hauena id est erba | 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Habitudine habitu (de gl.) 

Haiote exortatiua uox eia hoc 
est age 

Hala arcosus olens (de gl.) 

Haht clam fuit non latuit non re- 
bellit!) 

5 Hareolus iucundus (de gl.) 
Hariolatus est diuinauit coniectauit 
Hariolatur diuinat (de gl.) 
Harioli diui qui concepto ante 

aram spiritu futura predicunt 
(de gl.) 

Hariol dicuntur insani qui spiritu 
nescio quod inflati uaticinantes 
circa aras et templa discurrunt 
adque baceatur (de gl.) 

10 Hasenam harenam aut asas quas 
nos aras et lases quos nos lares 
dicimus (de gl.) 

Hastinate cauastuca ( Virg.) 

Haut clam fuit non latuit non re- 
bellit (Jsid.) 

Hautne nonne 

Hee securis dicimus huius securis 
huie securi anc securem 0 se- 
curis ab ac securi et pluraliter 
secures o secures ab his securi- 
bus securnus quam legimus 

15 Heiote exortatiua uox heia hoc 
est age 

Heiula plora plange (de gl.) 

Heliton heros auput latinos nullus 
est querendum nec in grecis aut 
in persis (de gl.) 


73 


' Hellui grapula uetera unde elluo- 
nes dicuntur 
Hendem eque similiter 


Herbam dedit hoe enim conten- : 


dentibus erat uulsam erbam uin- 
ceretur porrigendi aut nunc di- 
citur 
Herbidus erbe colore id est luridus 
Herediolum pessessiunculam( Virg.) 
Herme simulacra sunt mercurii 
tantum caput et pedes abentia 
corpus truneatum est quasi qua- 
dratum totum est autem nomen 
grecum hermes id est mercurius 
Heroes dicuntur uiri aeri uel celo 
digni id est uel fortes uel sa- 
pientes habhera id est iunone 
quam haherem dicunt esse ubi 
regnum et sedes animarum est 
hut aeris in campis latis et ci- 
cero in somnio scipionis ergo 
eros huius eruis huic heros hunc 


no 


heroem ab hoc heroe mulier — 


uero heroine uel heroadas aut 
eroas?) aut lentas 

Heroibus uiris recipiat latinitas ut 
dicamus heroibus quamquam 
multi heroas non solum uiros 
sed etiam uiros?) fortes posu- 
erunt alii non solum fortes uiros 
sed diuinos siue diuino sanguine 
natos semideos intellegi 
uoluerunt et hoc inde dixerunt 
aut propter nobilitatem generis 


siue 


1) b ex f m.2 || 2) sequitur lacuna 4—5 litt. || 3) s s. ser. m.2 | 


4. febellit | 5. Hareolis || 10. quo 


5] quod | 11. cadastuca | 12. de ortho- 


grafia cod. | 15. est aie || 17. eros | apud | aut persis | 18. crapula | ueteram | 
23. habentia | 24. ab hera | ut | hergo | huic eros | eroem | eroe | eroine | eroa- 
das | 25. dicamus eroibus | set | solum uiros fortes || 


bo 


5 


σι 


14 


aut propter bona aliqua ab eis 
utiliter instituta id est aut le- 

. gum aut morum 

Herudo) sanguisuigia 

Hescolapius asclepius?) medicine 
inuentor 

Hiare aperire uel uidere 

Hiatus proprie est omnis?) oris*) 
apertio translata aueris?) qua- 
rum auiditas hiatu id est horis 
apertione monstratur inde dici- 
tur et h ini hiare id est alicui 
rei acriter et ueementer incum- 
bere est eth inhiare intemte 
aliquid et caute prospicere ut 
si dicamus aruspicem in exta 
inhiare 

Hidra?) draco fuit multorum ca- 
pitum lernu palude prouinciae 
arcadiae 

Hillum quicquam 

Hymnus-carmen in laudedomini 


" Hinnere stridere 


10 


Hira locus est tenebrarum uel 


porcorum (de gl.) 


Hiras intima intestina quorum 
nunc diminutio ille dieuntur 
(de gl.) 


Hironia est eum per similationem *) 
diuersum qua dicit intelligi cupit 
fit autem cum laudamus eum 
quem uituperare uolumus utrius- 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


que exemplum erit si dieas ama- 
torem rei .plibliee catelinam 
hostem rei publice scipionem 
Hispices tribula (de gl.) 
Hispido truei orrido 


. Hiulea sunt que aperiuntur ab hian 


dicta hiatus enim aperta est ut 


sum time?) inuasis sulci in terra ' 


quando agricolis candore fin- 
duntur aut si ouum in partes 
aperias 

Holitores dicuntur olerum distrac- 
bores 

Horitandum ortandum (Pauli) . 

Hornipete sunt qui ores petunt ut 
dicimus heredipete qui heredi- 
tatem petunt 

Horno alno 

Horus est quos pagani inter sacros 
siderum. colunt hos hirim uero 
pro solem?) accipiunt simili 
modo etiam horum solem uolunt 
rarum siue aurore deum 

Hostita equata lanita 

Humanitas habetur in latine?) 
lingua οὐ 11) recipimus sicut diui- 
nitas sicut imitus uel ceteris his 
similibus ea declinatione dicen- 
dum est etiam umantur 

Humus terra ab humanitate dicta 
quia cunctis humana est et est 
generis feminini 


1) post ἃ 1 litt. eras. | 2) e ex i corr. | 3) 3—5 litt. eras. || 4) o add. m. 2 || 
5) ἃ in f corr. m. 2 || 6) i ex u.rasura facta | 7) ἃ s. ser. ante 1, ationem in 
ras. add. m. 2 || 8) post t 1 litt. eras., r ut vid. || 9) m exp. m.2 || 10) e ma | 


m. 2.|| 11) add. m. 2 || 


1. Herundo | sanguisuga || 4. aperitio | oris | aperitione | uehementer || 


5. Hydra | 11. publice cataelinam || 12. tribola | 14. ab hiando | trime || 
17. hereditate | 19. hos innumero pro | 21. latina | humanitur ex human- 
tur corr. || 


20 


PLACIDVS LIBRI 


Tactatus inductus captus impitus 
inplicitus inretitus (de gl.) 

Taculabor seruiam dictum calculis !) 
qui sunt militares (de gl.) 

lantaculum gustare quod 
agratissima uocant 

Ianua aditus est primum in do- 
mum uel uillam hostium aditus 
in quemlibet locum similiter ut 
ianue uel claustra set fores que 
foras uertuntur ualue que in- 
trorsum aperiuntur et sunt du- 


greci 


plices conplicabilesque porte uero- 


propre murorum dicuntur 
5 lanua aditus est primus in domum 
uel uilam hostium aditus in 
quemlibet locum similiter ut 
janue uel claustra sed fores que 
fores uertuntur ualue que in- 
trorsus aperiuntur et?) sunt du- 
plices conplieabilesque porte uero 
proprie murorum dicuntur 
lanuarius menses?) a iano dictus 
cul fuit a gentilibus consecratus 
uel quia limes et 1anua sit anni 
unde et bifrons idem ianus pin- 
gitur ut introitus anni et exitus 
demonstretur 
Ianuarius dicitur menses*) a iano 
deo consecratus ianus est enim 
princeps deorum quasi mundi 
uel celi uel siderum uel men- 
suum ianua qui est et bifrons 
et quadrifrons qui et orientem 


1) a in ras. m. 2 pro ἃ | 2) et s. scr. 


GLOSSARVM 15 


et occidentem teneat et prae- 
terita uel futura cognuseat qua- 
drifrons propter quattuor ele- 
menta uel tempora uel cardines 
mundi hunc?) quidam iouem qui- 
dam solem esse crediderunt quia 
limes et ianua sit anni (Jsid.) 

Tanum pagani dicunt quasi mundi 
uel celi uel mensuum ianuam 
duas iani facies faciunt propter 
orientem et occidentem cum 
uero faciunt eum quadrifrontem 
et ianum geminum appellant ad 
quattuor mundi partes hoc re- 
ferunt uel ad quattuor elementa 
siue tempora sed dum hoc fin- 
gunt monstrum non deum fa- 
ciunt (1514. 

Ibus his ills plautus in Bue 
glorioso .ibus stipendi^) adin- 
numerem (de gl.) 

Ictus singulari numero 

Ictuum plurale numeron quia ictum 
non ictorum dieitur 

Idace ante hac 

Idea cum 

Identidem 

Identidem 

Identidem 

Identidem 

Identidem iterum 

Identidem ipse ille aut ipsum 

Ideo idcirco 

Ideo propterea 


a scribendum 
ipsum 
denuo 
idem ipsum 
ipse uel ille 


m. 2 || 3) is pro es m. 2 || 4) poster. e in 


i m.2 corr. | 5) ἃ ex a m. 1 || 6) r sup. p s. scr. m. 2 || 


1. indutus | implicitus || 4. in domum ex domum corr. | sed || 5. foras uer- 
tuntur | uero prope | E cod. || 7. mensis | cognoscat | 8. mensium ex mensuum 


corr. | apellant | domi agustini cod. | 9. 
Erossna | 12. hoe || 15. deuno || 


stirpendi || 11. Ictum | numero-n | non 


10 


15 


20 


1 


1 


16 


Ideoma proprietas aut consuetudo 
lecore iecinore 
legebat agebat 


gitur tum deinde 


or 


c 


oO 


llicet scilicet sine dubio (de gl.) 

Ilo confestim mox 

Imaguneula similitudo modiea quasi 
imago in gemma isculpta 

Imburim incuruatio 

Immolat uictimam fundit aut sa: 
crifitio deum honorat 

Inbelles qui pugnam ignorabant 

Inburim incuruatio 

Incentiua cupiditas accensio 

Incessant accusant ^ 

Incestum puto a litteram debere 
retineri ab eo quod est incastum 
uenit centum dicunt zónam pel- 
liciam ueneris quae legitimas 
nuptias ligat si quis igitur alieni 
legitimique matrimonii iura ulo- 
lauerit incestum dieitur admi- 

id est quasi castitatis 
uinculum zonamque ueneris ulo- 
lasset') (de gl.) 

Inciente innitentem — pariente 
ciendo et inuocando proximos 
quoque auxiliatores 

Inclamitari?) conuicium pati inter- 
dum corripi est 

Inclaudicabilis et inelusibilis 
claudicabilis ad pedem refert in- 


sisse 


a 


in- 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


clusibilis ad locum inclaudica- 

bilis?) uero inrationabile 
Incola dicitur qui aliquem locum 

ad se pertinentem incolit 


Incontines luxoriosus gulosus uanus 


Incretas umbra motu arborum in- 
constantes ut zefiris mutantibus 
umbra 

Incubitus dicitur ab incumbendo 
siue ab iacendo siue aliena ca- 
piendo 

Ineulta domo non culta (de gl.) 

Inde piscis est aliquid incipere et 
perficere ac potari 

Indiges dicuntur interdum emitheus 
ut supra dictum est ab indigendo 
diuinitatem qui cum homines 
fuerint indiguerint tamen diui- 
nis dicunt etiam quidam indi- 
gentes deos naturales et celestes 
a contrario quod nullis indi- 
geant 

Indigus indaga indignum participia 
sunt quum una utandum 

Indoles nobilitas generis 

Indute ergate uel antete 

Innectit inligat 

Innectit imuoluit 

Inedia stupor dentium 

Ineterne*) uite crepidine fundatus 
in fine et propinquitate eterne 
constabilitatis?) ( Virg.) 


1) is. scr. m.1 | 2) i post m ex a ras. facta, ta add. m.2 || 3) ca exp. 
m. 2 | 4) prim. e s. ser. m. 2 || 5) s pro tis m. 2 corr. || 


2. ieconire || 3. Inigebat | 6. Ilieo || 7. sculpta || 8. incuruatio ex incurbatio 


corr. | 10. pugnam ea pugna corr. || 13. Incensant | accusent | 14. que ex qui 
corr. | legitimi quem arimonii | 15. innitente | iaciendo ex aciendo corr. | 
16. conuitium | 19. Incontinens || 20. Increta sunt ubera | 24. Indigenes ex In- 
diges corr. || 25. ante una s. scr. cum || 28. Innectet|| 31. uitae ex uitiae corr. | 
constabilitus || 


30 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Ineuitabilis dicitur qui fugiri non 
potest uel declinari 

Inextricabile inresolubile quod num- 
quam finitur facit aduerbium in- 
extricabiliter 

Infamia non dubium est qui in 
generis est feminini nam s me 
atro dicas ut uerbi gratia in- 
famiam locutus est uerba istauit 
quidem 

Infelicare affligere infelicem facere 

5 Inferces reples 

Infermento estiter infermentarié id 
est tacita dissimulata temu trans- 
lerunt 

Infersisti replesti 

Infinidis ingens obitus 

Infit meipit fari (Jsid.) 
10 In flustris in portu (Isid.) 
Infortem infelicem (Jsid.) 
Infrequens absens alienus dictus 
a militum ignominia qui con- 
uocati non adfuissent infrequen- 
tes notabantur (Jsid.) 

Infudit dietum ab eo quod pre- 
teritum tempus significetur ( /sid.) 

Infule sunt ornamenta honorum 
omnium rerum et dignitatum et 
equorum ephippia siue 
(de gl.) 

is Infuruas infuscas offundis (de gl.) 
Ingeri est offerre ut ingessit se 

iudici id est obtulit!) (de gl.) 


freni 


Ti 


Ingluuies gule uoracitas (de gl.) 

Inglubiem cornutus uentre plenus 
edaeitate (de gl.) 

Ingluuies guila uel uoracitas (de gl.) 


Ingratis sine bolumtate nolentia : 


(de gl.) 

Ingruit imminet inpendet ut tem- 
pestas ruine uel hostis (de gl.) 

Inguem inguina generis neutri 
nomen est partes corporis iuxta 
pudenda inguinis uero latinum 
nomen est (de gl.) 

Innixus innitens ut si quis baculo 
(de gl.) 

Inlatas linitas (de gl.) 

Inlicio uerbum tertie coniugationis 
corrupte ut elicio (de gl.) 

Inluuie incurias sordibus (de gl.) 

Inmensorum tesaurorum ratio qui- 
dem facit sed propter eufoniam ?) 
inmensum dixit (de gl.) 

Inmerito non merito (de gl.) 

Inmoene ἢ inprobum culpandum 
uel interdum mune liberati 

In mundo in expeditu uel ad ma- 
num procincto (Cic.) 

Inpatibile quod quis 
potest (de gl.) 

Inpensa ab inpendendo quod est 
erogando et scribitur cum n 

Inpilati eonuicio proscedisti inter- 
dum castigasti 

Inrogatis inuocatis 


1) post u wna l vid. erasa || 2) r erasa post f || 


1. Inebitabilis | fugere ex fugiri corr. | declinare ex declinari corr. | 3. quin 


ex qui in corr. | nam si neutro || 5. Infertis ex Infertes corr. | 6. infermentari 
est | temus Τὺ | trans erunt | 16. id est] ideo | 18. Ingluuiem ex Inglubiem corr. 
19. gula ex guila corr. | 20. uoluntate || 21. inpendit | 22. Inguen || 25. ter- 


ciae | conligationis | de gl. cod. || 26. sordidus | 27. thesaurorum | facit | 31. In- 
pacibile | quodsi || 33. conuitio | 34. Inrogatus | inuocatus || 


pati non 


18 


Inpotens impos uel sine potentia 
interdum prepotens 

Inpreiudicata non iniudicata') non 

| audita non cognita 

In presentiarum pro in presenti 

In propatulo est in aperto patula 
enim et propatula dieuntur loca 
diffusa et dilatata 

5 Inpulsas impositas unde odie quo- 
que inpulsari fascem dicimus 
quod magis inponi dicentius est 

Inpuniti?) que penam ebasit id est 
que punita?) non sunt 

Inquires indiceres 

In ridiculo in risu in cacinno 

Insectandi et conpellendi cum in- 
iurià appellandi 

10 Insequis narrans referens et inter- 

dum pergis 

Insequitur propinquat 

Insignit insigne facit uel signum 
inponit translatum ab animali- 
bus que nota signatur 

Inspeculis in aspectibus uel usibus 
(de gl.) 


Instabor instar uel simititudo 


15 Instar ueteres pro similitudine 
ponebant inde et instaurare di- 
cebant 


Instragula istragula ab sternendo 
Intemerare ualde contingere uel 
populare atque uastare 
Intemperantia lenitas uel audatia 
Intempesta id est inportuna noctis 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


tempus est quando agi nicil pot- 
est et omnia quieta sunt (de gl.) 

Intendere multa quidem significat 
intendere obducere corona re- 
uelhgare ut uergilius intendit- 
que locum sortis idem intendere 
minari sallustius manum inons 
intendens intendit criminator aut 
cedem aut iniuriam difficile ta- 
men in bono est 

Intendere est criminare aut ad ce- 
dem aut ad iniuriam perraro 
tamen in bono est 

Intercius idrops 

Interfiat interficit 

Interficto interrumpe 

Interfusa frequentius recurrens 

Interibi interea uel interim 

Interiuit peribit 

Interiectio est motus uocis affectu 
animi demonstrans 

Interstat interest 

Inualetu dinariorum langentium 

Inuestem inpuberem sine barba 
( Virg.) 

Inuisi inimihi felicitatibus uelociosi 

Inuolant imuadunt arripiunt 


: ; E 
Inuolare inuolam idest in manum 


includere 

Inurere infigere notus*) uel signa 
uel maeulas ut solent uariis 
signis ferro candenti designare 
uel alia animalia 

Istamcine stam ergo 


1) in s. ser. m. 2 || 2) Inpunitam corr. m. 2 | 3) post a erasa m, ut vid. || 


4) u in ἃ m. 2 | 


2. non iudicata | 5. odie m. 1, hodie m. 5 | decentius ex dicentius corr. || 


6. Inpunitam | euasit | queque | 8. cacinno m. 1, cachinno m. 5 || 13. uisibus || 
15. similitude m. 1, similitudine m. 4 | 19. inportunum ex inportuna corr. | nicil 
(m. 1, nichil m. 5) potest agi | 20. coronare uel ligare | inos | criminatis || 21. ad 
om. bis 30. languentium || 32. inimihi m.1, inimici m. 4|| 35. notas 36. istam ergo || 


20 


25 


30 


35 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Iterant dicant indicant 

Itidem iterum atque iterum 

Tubat delectat libet 

Iubenca iuuenem?) puellam (de gl.) 

5 lubencula pharos I seper uirenes 

et num quam senescent lumen 
ut si de sole dicamus 

Tubentus.iubenta iubentas iuben- 
tus iubenum multitudo iubenta 
dea iuuentutis iubentas 
nostra etas est sed nostri in 


ipsa 


plerisque locis aliter posuerunt 

Iudieatus iudicio addictus damna- 
tusque 

Iugarius arabis ita est 

Iuge sine defectione per n aut 
perpetuo fluens 

1) lugi iunonia qua uicus iugarius 
arauis ita est (de gl.) 

Tulium mensem in honore gai iulii 
cesaris imperatoris romani pa- 
gani consecrauerunt (de gl.) 

Iunius maium mensem pagani ma- 
ioribus sequentem uero minori- 
bus romani consacrauerunt unde 
et iunius dicitur antea enim 
populus in centuria seniorum et 
iuniorum diuisus erat (Jszd.) 

Iunium mensem a iunione uocatum 
aiunt quam sororem uel con- 
iugem iobis fuisse testantur") 


49 


alii autem sicut maium pro ma- 
ioribus ita iunium pro iuniori- 
bus uocari dixerunt (Jsid.) 

Iurgio ineursatione (de gl.) 

Ius pistorium iuris pistorium?) 
luri pistorio ius pistorium o ius 
pistorium ab hoc iure pistorio 

Iubat delectat prode est (de gl.) 

Iuxta oppidum prope 


(Virg) - 


carceres 


Kalende mensis inceptio (de gl.) 

Kalumnia per k scribendum quod 
est iurgium litis (de gl.) 

Kaput prima pars hominis (de gl.) 


Labentibus transeuntibus (de gl.) 

Laberintus locus in creta insula 
parietibus obscuris circumtextis 
quem edificauit dedalus artifex*) 

Laberna gladiator siue fur 

Lacessam uocabo 

Lacessere metafora a canibus uel 
a feris que solent lacerando pro- 
uocare uerbum?) coniugationis 
tertie correpte 

Lacteus circulus uia que in spera 
uidetur quasi alba quem alu 
dicunt animis heremum antiquo- 
rum se fertur esse et meritores 
plendere alii uero uiam esse que 


1) post n 2—3 litt. eras., fortasse cul, et em ex am m. 2 || 2) n s. ser. m. 2. | 
3) 1 post r vid. exp. m. 2 || 4) x s. ser. m. 2 | 5) rbum in ras. m.2 || 


1. dicunt | 3. delectet | 4. Iuuenca | 5. Iuuencula ex Iubencula corr. | 


20 


bo 
οι 


semper | uirentes | 6. Iuuentus ex Iubentus corr. | iuuenta ex iubenta corr. | iu- 
uentas ex iubentas corr. | iuuenum | iuuenta ex iubenta corr. | iuuentutis ex 
iubentutis corr. | iuuentus ex iubentus corr. | 7. iuditio | 10. arabis | 11. im- 
peratores.| 12. iuniorum ex lumborum corr. | 13. iunone | testatur | 15. iuris 
pistorum | 16. Iuuat ex Iubat corr. | prodest | 26. Lacteus ex Lacteos corr. | 
merito resplendere | 


5 


c 


80 


circuit sol et ex plendoris ipsius 
transitu ita lucere 

Laeunaria sunt que camera sub- 
tegunt et ornant que et laquearia 
dicuntur (Jsid.) 

Laeus exceptorie m qua decurrit 
et scribet uno ¢ 

Lamenta dicimus genere neutro 
semper purali lamentus autem 
genere masculino dicunt iudei 
et eorum fili cimices non lecti 
genialis sed sanandam pileam 
phitea. tralis 

Lampaene stella quidem sie dicte 

Lancino est lanio frequenter 

Laniena locus ubi animalia actan- 
tur dictus a laniatura 

Larunda quam quidam niam di- 


cunt 

Laterna punica a pellibus quasi 
abunculis regularum —adfixas 
ostendunt 


Latrinis locis quibus labari sole- 
bant sordida (de gl.) 


Latro satelles.dictus a lateris cu-. 


stodia (Isid.) 

Laureatus honorem qualemcumque 
munitus 

Lebata olla generis feminini (Cic.) 

Lego dieimus librorum dicimus et 
lego id est custodiendum com- 
mendo hine uenit delego relego 
uirgilius enim phee grecie ne- 


1) e post r in i m.2 | 2) m post a eras. || 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


morique relegant et de armentis 
sie insola religant 

Lembus nauis breuis (Isid.) 

Lemniscata maior palma gladia- 
torum est nomen productiuum 
genere!) feminini (lsid.) 

Lemorum luruarum (Isid.) 

Lepidus mollis dicitur a lepore 
quod animal mollissimum est 
facetus uero qui 10cos gestu et 
factis commendat a faciendo di- 
citur (Ambros.) 

Lepos urbanitas elegans et mollis 
hac faceta unde homines tales 
lepudium uocantur (Ambros.) 

Lepos iocunditas uoluptas a lepore 
quod animal mollis simum est 
unde et gratum aliquid lepudium 
dieimus (.Ambros.) 

Lestrigones feri homines ut sie 
lepos fuisse dicuntur a loquo 
italie uicino (de gl.) 

Libare est aliquid leuiter contin- 
gere ut si quis inuitatus ad con- 
uiuium uel potum per exiguum 
quiddam de esca?) uel potione 
sumat (om.) 

Libassius liber pater (om.) 

Libentia nomen fictum ab eo quod 
dicitur libet (om.) 

Liberauit de preterito per u libe- 
rauit de futuro per b seribi- 
tur (om.) 


splendoris ex plendoris corr. | ita] ipsa || 1. kamera || 3. cimicis | sananda || 
5.6. margo abscissus: nomen auctoris deest || 9. lauari ex labari corr. | 11. Lau- 
reatur | munitur | 13. ut lego || 15. laruarum || 17. factus | 18. facetia ex faceta 
corr. || 19. iueunditas | 20. lepor | loco || 21. escam | cicer. cod. || 22. 23. cicer. 
cod. | 24. cicer cod. 


- 


5 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Libitina deea est paganorum libi- 
dinis dea quam quidam uenerem 
infernalem esse dixerunt tamen 
et libidina dicitur lectus mor- 
tuorum uel locus in quo mortui 
contutantur (om.) 

Libitus sine prepositione oblitus 
inmeror (om.) 

Licet aduerbium permittentes esse 
intellegitur (de gl.) 

Limasses conloeasses (Jsid.) 

5 Limbo purpura (Cic.) 

Limphari est baecari et furia qua- 
dam aut demonibus impletum 
rogari huc atque illue et discur- 
rere sicut. limpha id est aqua 
buc atque illuc diriuata aut fusa 
discurrit sunt quidam qui di- 
cunt limphatico spiritu quodam 
aquarum perturbatos agitari 
(Isid.) 

Liniamenta extremitates corporum 
ut puta ubi finitur tendens deor- 
sum auricula unde et pinctores 
liniamenta appellant designatio- 
nes singulorum in imaginem uel 
expressiones!) qua postea colo- 
ribus manifestant (Isid.) 

Linx genus fere agrestis uarie si- 
milis leopardi libero patri sacra- 
tum (Isid.) 

Listrigone gentes sunt crudelissime 
ut cielopes (Isid.) 

io Litumos pacientiam calcatam uel 
crudelitatem inrisam (Jsid.) 


1) ex in in corr. m. 2 || 


81 


Lituo uirga incurua pastoralis et 
est generis feminini (Jsid.) 

Liuitina dea libidinis quam etiam 
nonnulli uenerem infernalem esse 
dixerunt sed hoe poete fingunt 
(Isid.) | 

Liuitina licetus mortuorum uel lo- 
cus in quo mortui contutantur 
(Isid.) 

Locis his que eruerant repletis 
locis que uacua erant repletis 
metafora a fossis fosse enim 
erui dicuntur et homines erui 
si a multitudine detenti libe- 
rentur 

Loculos locus dicitur ad aliquid 
ponendum in terra factus unde 
tractum est per diminutionem 
ut loculos dicamus et lucellos 
ad uestes uel pecuniam custo- 
diendam 

Longe aliquotiens pro ualde acci- 
piendum ut longe discat ab illo 
sapiente ste indoctus (Cic.) 

Longe manifeste aut ualde uel ni- 
mium satis 

Longinquius longius ulterius 

Longius plus (de gl.) 

Loramentis laquearibus (de gl.) 

Lorarius tortor (de gl.) 

Lucide palam (Cic.) 

Lucinam alii iunonem alii ianam 
dicunt que parientibus preest 

Luculenter magnifice 


(de gl.) 


uel clare 


1. dea | comtutantur | cicer. cod. | 2. inmemor | cicer. cod. || 3. promit- 
tendi | 7. inpressiones | 11. incuruata ex incurua corr. | 12. libidinis ea liui- 
dinis corr. | 15. etrectum ex etractum corr. | 16. iste | 23. dianam ex ianam 


corr. | parentibus || 
Corp. gloss. lat. tom. V. 


6 


r$ 


0 


82 


Luculentus lingua clarus dissertus 
(de gl.) 

Lucuns nominatibus glosse imati- 
cos luenit 

Ludibrium est aliqua res que ludo 
et contemtu aberi digna est 
modo etiam ludibria pro omni- 
bus eriminibus dicimus 

Ludibunda aduliscens 

5 Ludiero ludibrio expectaculo 

Lues solues 

Luum pestium hae ae lues harum 
luum lues enim sordes dicuntur 
eluit igne ( Virg.) 

Lupam meretricem a rapacitate uel 
a libidine eius animalis unde et 
lupa lepidula festiua 

Lupercal sic appellatur locus ubi 
pan deus colitur cui sollemnia 
ludicra celebrantur que luperea 
uocantur 

10 Lupi ceu quasi lupi 

Lurida pallida (de gl.) 

Lustris locis abditis in quibus po- 
tandi libidinandique causa!) se- 
cedebant 

Lutulentussit lutulentum fecerit 


Macellarius lanistra qui carnes ferro 
laniat 
15 Macere macie infestare 
Macrologia longa oratio grece 
Macte uerbum est bene alicui ob- 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


tantis ut uirgilius dixit macte 
noua uirtute puer id est mul- 
tum acute hoe est magne puer 
et sublimis (de gl.) 

Magalia quasi magaria quia mager 
punica lingua uilla dieitur erit 
ergo una littera commutata 1 
pro r magalia tuguria ist est 
rotunda edificiola in furnorum 
modum parua quas alii casas 
uocant 

Mage ponitur pro magis sed hoc 
poetica licentia quam in prosis 

Magmentum alipinguissimum ex- 
terum alii secunda prosecta cor- 
nutus quidquid mactatur id est 
quidquid distratur 

Magnaha in nullo auctore legitur 
quia est uerbum nimis uilissimum 
nisi forte in aliquibus antiquis 

Magnopere est ad magnum opus 
esse quemquam necessarium 

Maium?) mensem romani a maiia 
mercurii mat quam deam?) uo- 
lunt uel a maioribus qui erant 
principes rei supplices uocaue- 
runt nam unum mensem maio- 
ribus sequentem iunioribus con- 
secrarunt unde et iunius dieitur 
(Isid.) 

Maius mensis dictus a maiia matre 
mercurli siue a maioribus natu 
qui erant principes rei publice 
nam hunc mensem maioribus 


1) ec ex e || 2) u ex corr. m.2 | 3) post m 1 litt. erasa || 


3. contemptu | aberi m.1, haberi m. 5 | 4. adulescens | 9. Luprocal | sol- 


lempnia | celebrabantur | luproca || 10. 


Lupicem | 12. eo usu ex ea usa corr. || 


18. conmutata | edifitiola | 20. alii pinguissimum ez alipinguissimum corr. | 
quiequid distratur | 23. Maiam ex Maiiam corr. | maia ex maiia corr. | matre 
ex matrem corr.| rei publice | 24. Maius ex Maiius corr. || 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


sequentem uero minoribus ro- 
mani consecrauerunt unde et 
appellatus est 1unios antea enim 
populus in centuria seniorum 
et iuniorum diuisus erat (Zsid.) 
Male consultum habeat male con- 
sulat et male cogitat 
Molliellem magis uellem interdum 
malle 
Malus granata arbor generis femini 
pomorum uero generis neutri est 
Manas malas maxillas (Vérg.) 

5 Mandicum!) ligneam hominis figu- 
ram ingentem que solet circen- 
sibus malas mouere quasi man- 
ducando ?) 

Manifestarium nocentem uel noxium 

Manticulam uictoriam peram ( de gl.) 

Manticulare fraudare uel furare 

Manticulatio fallatia uel lenoci- 
nium 

10 Manubie dicuntur spolia hostium 
que a rege aut duce eius de 
manibus deportantur ut exsubie 
et indubie dicuntur 

Manubiis aut preda est quam uictor 
exercitus de hoste reportata aut 
spola proplorum quam mihil 
hominus uictor exercitus tollet 
num hoc signifieat manubiis 
quam si mane sulpassis 

Margo est pars cuiuslibet loci ut 


83 


puta mari unde et nomen ac- 
cepit et est generis communis 
ut hic et hee margo 

Marspiter mars pater 

Martius mensis marti est conse- 
cratus (Virg.) 

Massio mallo 

Mas succum aeducem (de gl.) 

Matia in pristine que sordes emit- 
tunt unde matiari dicuntur qui 
eadem tractant aduendunt 

Maturium et maturissimum dici- 
mus denique sallutius in histo- 
riis maturissimum magis quam 
maturium dicit 

Mausolea sunt sepulchra seu mo- 
numenta regum maxime egyptio- 
rum a mausoleo illorum rege 
dictum est 

Mauult magis uult (de gl.) 

Meditullium dieitur locus in qua 
aliqua meditantur siue ad do- 
cendum siue ad discendum 

Medullis capti usque ad penetralia 
medulla deremti 

Mefitis dea que pluribus italie locis 
religiose colitur et in lucanis 
quoque uius dee fons est ex quo 
grauissimus odor reditus sul- 
foreus 

Melotis in regum libro pellix sim- 
plex quam monici egyptii etiam 


1) a ex corr. m. 2 || 2) o wm ras. m. 2 || 


consecrauerunt ex consacrauerunt corr. | iunius | 2. Maliellem || 3. feminini | 
pomum | 5. mobere | 6. de gl. cod. | 7. uiatoriam | 9. fallacia | 10. eiusdem 
manibus | exuuiae ex exsubiae corr. | 11. reportat | nihilominus ex nihil homi- 
nus corr. || 12. maris ex mari corr. | 14. Marcius | 16. aedacem | 17. Mathia | 
intestinae | mariarii | et uendunt ex aduendunt corr. || 18. sallustius || 19. se- 
pulera || 22. detenti || 23. lucanis ez lucanu corr. | cuius deae | reditur | sulphureus || 
24. pellis ex pellix corr. | monici m. 1, monichi m. 5 || 


6* 


20 


1 


1 


84 


nune utuntur ex uno latere de- 
pendens 
Menenca in cerebro membrana’) 
quedam uel pars cerebri est est 
autem grecum 
Mentis genitibum casum pro no- 
minatiuo posuit debuit enim di- 
cere mens 
Mentor inuentor 
Meotide palus scistiae 
5 Mergier mergi 
Meriorem turpem uel temeriorem 
propter feditatem 
Meritissime dignissime gradus su- 


perlatiuus 

Metafora uerbi usurpata trans- 
gressio 

Meticulosus metuendus 

o Metuere timuerunt et metuere 


autem timere hoc uere accentus 
distinguit (de gl.) 
Milium genus semini minuti pi 
Minacotum acie uox (0m.) 
Minatus rubicundus 
Minitari est alicui plagas uel cedes 
minari (de gl.) 
Miscillani conmixtan (Virg.) 
Miscius nomen fluun 
Multi facere magnificare 
Multifaria multifarie aduerbialiter 
utrumque dicimus bene 
Multifieo frequenter mulceo mul- 


or 


cere enim blandire est uel uer- 


1) ex mecana corr. m.2 || 2) a ex 


1. Meneca | cerebrorum | est poster. 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


bis blandis delinire animum?) 
translatio a; mulso idest melle 
quod acceptum linire fauces do- 
lentes aut opplectus ordidus sto- 
macum solet 

Multitie | quibus 
fungior 

Munia tributa munera uel officia 
uel consuetudinem uel usum ha- 
bet sensus nominis ex parte ipse 
sit sermo animi enim a quo 
dicti sunt ammanite uocatur po- 
pulus meus (Virg.) 

Moenieare communicare dictum a 
moenis id est operibus (de gl.) 

Molan exiguo saxo breui uel mo- 
dico 

Molliri conari est et aliquid com- 
mora agere 

Molocrum morbum quem greci 
milion dicunt 


prouidi uideo 


Monachia unius principatus 

Monoscoticon opus unius uersi 

Monumenta posteritas memorie con- 
tinens uel memorie signatos 

Monumentum sepulchrum siue me- 
moriam quod ideo appellatum est 
monumentum ab eo quod moneat 
mentem et memoriam ingerat 

Moragis nucibus longis 

Moralis dieitur omnis auctor qui 
res i. ab tas et conuenientes 
moribus seribsit 


um. 2 || 


om. || 4. scisciae m. 7, scithiae m. 4 (ut 


vid.) | 6. timiriorem m. 1, timidiorem m.4 (ut vid.) | 7. super latiuus | 11. se- 
minis ex semini corr. | 12. aciaei ex aciae corr. | isid. cod. | 13. Miniatus | 
15. commixticii | plac. cod. || 16. fluuii ex flubii corr. | 19. translacio | opplectu || 
21. haec gl. deest, dimidio folio cod. abscisso || 22. Moenicare ex Moeniare corr. | 
a moe | 23. brebi | 24. cum mora | 25. molion || 26. Monarchia ex Monachia 
corr. || 27. uersus | 29. sepulerum || 31. i om. | seribit | 


20 


1 


σι 


Θ 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Morbum regium genus quoddam 
morbi sic noncupati qui tanto 
potiores quando deterior omni- 
bus ceteri item regium morbum 
quidam inde ex estimant dictum 
quod uino bono et regalibus 
cibis facilius curetur (Virg.) 

Mordieus tenens morsu quasi te- 
nens 

Moris quippe habet morem uel 
consuetudinem uel usum habet 

Motacismus m littere geminatio 

Mugis sor callidus murmurator 
(de gl.) 

Mulcantem erumnas misere uiuen- 
tem erumna miseria est 

Muleator qui corpora afficit uel 
cruciat 

Muleator delitor conpositor mul- 
cere enim delinire est a mulso 
dictum 

Mulleos calciamenti genus a quo 
lore mullorum 

Mista grece id est misterii auctor 
simmista qui sub eo est siue 
qui conscius misterii (Jsid.) 

Mitra pilleum frigeum uel prosa- 
. tum aut ornatus capitis de ueste 
( Euceri) 

Muniacotum acie uox (de gl.) 

Municebs curialium maiores ex eo 


1) én ras. m. 1 || 


85 


quod munera risei!') idem acci- 
piunt 

Municeps dietus ab eo quod munia 
capiat 

Municeps curiarium maiores dicti 
eo quod fici munera accipiunt 

Munifex qui munera fert (de gl.) 

Munifiea uel munificus dicitur qui 
alicui multa mul ta munera dat 
uel qui munus suum id est offi- 
cium quod debet implet aut puta 
munifica sicilia imperio romano 
id est que ei inpositum munus 
praestat obsequium 

Munificare muneribus honorare 

Murex dieitur coclea maris acuta 
que alio nomine concilio nomi- 
natur ex qua purpura nobilis 
infieitur dicuntur et murices 
petre in litore similes murices 
uiuis acutissime et nauibus per- 
niciose 

Murgison inrisos lusor 

Murgiso callidus murmurator 

Murrinam unum murra conditum 

Mussus regula uel mensura fusilis 

Musitanter leniter 

Musitantes murmurantes 

Mutilare est aliquid quod sit in- 
tegrum detruncare ut si quis 
hominum animam amputet muti- 


1. nuncupati | ceteri omnibus | existimant | 5. murmorator | 7. Multator || 


8. delitor ex delictor corr. | de=lin=re | 9. Mulleos ex Malleos corr. | co- 
lore ex quolore corr. | 10. qui ex quis corr. | ab eo | 11. psarum (sic) | 
kapitis | 12. Muniacotum ex Moniacotum corr. | aciei | 13. Municipes ez Muni- 
ceps corr. | fisci ex pisei corr. | accipiant | 15. Municipes | dicti qu — eo | fisci 
ex fici corr. || 17. multa alter. del. signo dist. | inperio | 19. concilio m. 1, con- 
chilium m. 5 | muricis uiuis | 20. inrisor || 21. murmurator ex murmorator corr. | 
22. uinum ex unum corr. || 23. fabrilis | 26. ut si quis om. | anum ex animum corr. | 


[m 


5 


20 


1 


86 


lauit eum et arbori partem ali- 
qua uel edificu auferat 


 Mutilo inminuo generis hacti uerbi 


co 


So 


ων 


Mu adhue in eonsuetudine est unde 
et mugire dicimus 


Nageum nugium palleum tenuem 

Naidas comitatum esse ueneri aiunt 
pagani (de gl.) 

Namfure quod medicinapton uocant 

Nandi natandi (de gl.) 

Narria piscis 

Narthe terem auspice tuscum (de gl.) 

Nasiterna aquarum uas 

Nauiter est bene et industrie et 
caute aut nauis fit uel guuerna- 
tor tractum naui unde naui di- 
cuntur boni ignaui stultum 

Natam et nauitam haec distinctio 
est nauita poeticum est nam 
rectum est nauta sed causam et 
tria potis una littera addita est 

Nautea aqua corium fetida in qua 
coria macerantur (de gl.) 

Ne interdum aduerbium proibentis 
interdum interiectio est (de gl.) 

Nee ciecum nihil (de gl.) 

Nefrendem infantem nondum den- 
tatum qui frendere cibum non 
queat id est frangere (de gl.) 

Neglegens usus obtinuit utrumque 

per g quamuis et per c in ali- 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


quis legatur quia e gi unum 
pene sunt'nam gaius cum ¢ 
sola sib inuenimus per c et per 
g positam ergo hoc participium 
uel nomen ex duobus integris 
conpositum est coniunctione dis- 
iunctiua et legens participio 
quod si gradus habeat et erit 
nomen ut neglegens neglegentior 
neglegentissimus participium ne- 
glegens neglectus neglegendus 
(Jsid.) 

Neminis nullus 

Neniam finem alias carmen mor- 
tuorum 

Nemus deleramenta sed proprie 
carmen funebre (de gl.) 

Nepa scorpios que natos consumit 
nisi eum qui dorso eius inheserit 
rursum ipse qui seruatus fuerit 
consumit patrem unde et ho- 
mines qui bona parentum per 
luxoriam consumunt nepotes di- 
cuntur hinc quoque nepotatio 
pro luxoria ponitur qua certe 
quoque res consummuntur (de gl.) 

Nepos luxoriosus (Cic.) 

Neptibus luxoriosus 

Neptieula res brebissima 

Nequiquam et non significat et 
non ita et non adeo 

Nesciate inquirite 


aliquam | 1. actiui uerbi ex hacti uerbi corr. | 4. ueneris ex ueneri corr. || 
5. medici naptan || 10. gubernator ex guuernator corr. | tractum a ea tractum 


corr. | 11. Nautam et | distinccio | causam et triapotis m.1, causa metri a poetis 
m.4 | 12. corium ex corum corr. | macerantur er maceruntur corr. | 16. perig 
quamuis | e om. | legatur cigi | eumque sola | inuenimus pro ei| pro=positum | 
neglegens neglegentur | participium et legens | neclectus | neglendus || 18. de 
orthogr. cod. | 19. Nenias | deliramenta ea deleramenta corr. | plac. cod. 
20. scorpios ex sicorpios corr. | qui | consumit ex consumat corr. | 23. breuis- 
sima ex brebissima corr. || 


25 


σι 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Neuterici libri noui uel recentes 

Neutrum dicimus ab hoc ipsum 
genus ut puta neutrum nolo 
pecus neutrum scam num id 
est nec hoc nec illud neuter 
enim ad masculinum genus re- 
fertur ut putata neuter amico- 
rum uenit id est nec hoe nec 
ille et neuter dicitur de duobus 
sinestrum uis dicere sic ergo 
dicimus et uter et utrum ut 
puta utrumuis eligere aut hoc 
aut ilt!) uter autem sic uerbi 
gratia uter uult ueniat?) ad me 
id est qui uult de duobus 

Nexa coniuncta ligata (de gl.) 

Nihilo secutus nihil ominus uel 
non aliter 

Noctipugam obscenum quod quasi 
noctibus conpungatur 

Noluntas ab eo quod nolumus sicut 
uolumtas ab eo quod uolumus 

Nostrate id est de patriam suam 
ut puta si dicas nostrate uinum 
nostrate femine nostrate uiri 

Notus dicitus qui de patre nobili 
et matre ignobili nascitur est 
autem hoc nomen grecum et 
in latiniate defecit (Jsid.) 


87 


Notus aput grecos appellatur qui 
aut ex ancilla aut ex concubina 
nascitur qui aput nos amittit 
nomen notus enim dicitur qui 
de patre nobili et matre igno- 
bil gignitur cui contrarius est 
purius qui de matre nobili et patre 
ignobile est generatus (lsid.) 

Notus qui de adulterio nascitur 

Notus dicitur quia nota culpa tur- 
pitudo macula est uel infamia 
potest etiam et de filis concu- 
binarum dici notos 

Noui?) stringat fabricam firmam 
et insuperabilem faciat 

Nox noctis partes octo sunt ue- 
sperum crepusculum concubium 
intempesta gallicinium contici- 
nium diluculum anteluculum diei 
uero partes sunt tres mane me- 
ridie suprema*) ( Virg.) 

Noxit noxarit uel nocet^) (de 
orthogr.) 

Nuptiae quamquam 
puellis capita dicantur et nubes 
unde tractatum est per b seri- 
bamus tamen usu per p seri- 
bantur quia p littera mitior est 
quam b 


adnubendo 


1) ut in ras. m. 2 | 2) t ex d m. 1 || 3) post 1 1—2 litt. eras. || 4) suprema 


add. m. 2: 


sed ipsa m.1 iam seripserat, quod postea erasum est || 5) t ex corr. 
in. 2: fortasse erat nocea vel item nocet || 


2. uolo | illut | a verbis neuter enim nova gl. inc. | puta ex putata corr. | hic 


ex hoc corr. | sineutrum ex sinestrum corr. | illud ex illut corr. | 4. hominus | 


5. Noctipuga ex Noctipugam corr..| conpungatur ex conpugatur corr. | 6. uo- 
luntas | 7. patrian sam | dicus | 8. dicitur | est] hoc ex hec corr. | hoc om. | 
latinitate ex latiniate corr. | deficit ex defecit corr. || 9. apellatur | spurius ex 
purius corr. | 10. 11. has gl. in wnam coniungit cod. | 12. Nouam | insu. re- 
liqua sunt abscissa | 13. concubitum ex concubium corr. | intemperata | meri- 
dies |. auct. nom. deest | 14. noxerit uel noceat | de gl. cod. | 15. Nubtiae ex 
Nuptiae corr. | ab obnubendo | scribuntur || 


0 


"᾿ 


88 


Nudius tertius quum i dicimus et 
estat uerbium temporis 

Nudus aestitutus 

Nudus illius rei et illa re bene 
dicimus sed frequentius genitiuo 
utimur 

Nullationem mutationem 

5 Nullum pronicit 

Nullum reuerturum non 
rum 

Nummellatus numella ligatus id 
est uinculo quod quadrupes alli- 
gantur 

Numero prope uelociter 

Numeros omni modos pulsas tuo 
plectro numeros dieit cordas 
siuener uos citare nam citha- 
ram diuersis numeris a ueteri- 
bus esse conpositum iuxta ar- 
monia mundi unde hii qui ex 
quattuor elementis constare uni- 
uersa dixerunt tetracordon fece- 
runt quidam pentacordon adden- 
tes quattuor elementis diumam 
prudentiam nonnulli eptacordon 
iuxta numerum septem deorum 
quorum dies nominibus nuncu- 
pantur ali enim cordon qui his 
septem 1uxerunt celum et terram 
uel propter 
astigiis 

1) Nuncupare nominare 


reditu- 


nouendariam ab 


1) post b 1 litt. eras. || 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Nune modo (de gl.) 


Nune speneum em quod rustici . 


nunc lipidineum dicunt 


Obdendi claudendi obdendi pessuli 
quod elaudi diligentius seruanda 
consueberunt inuitro illo spatium 
non fuisse deampulla olearia 
dictum 

Obdet obiciet suggerit 

Obesse nocere est obesse enim di- 
citur inimicus aln 

Obfirmatum firme decretum ob- 
stinatum repugnans obstinatum 
(de gl.) 

Oblectatur quasi cum lacte quum 
fraude ut terentius nisi me lac- 
tasses amantem unde et ob- 
lectare dictum est (de gl.) 

Oblegatum iniunctum. mandatum 

Obleuit oblinuit 

Oblimestuleos obducat id est limo 
repleat (de gl.) 

Oblinire linare 

Obpetere obcumbere mori (Virg.) 

Obstinatus est qui aliquid preci- 
pitanter et sine reuocatione fa- 
cere festinat (Cic.) 

Obstipeeulus inclinato capite ut 
solent adseuerantes (Cic.) 

Obstrudulenta adpetenda (Cic.) 

Obtundens!) obtusur facit preteriti 


1. quam | est aduerbium || 2. destitutus ex aestitutus corr. | 6. reuersurum || 


7. ligatus ex ligatur corr. | quo ex quod corr. | 9. pulsus ex pulsas corr. | cordas 
i.1, chordas m.5 | conpositam ex conpositum corr. | armoniam | hi ex hii corr. | 
prudentiam (u ex o) | dies ex diis corr. | alii ennacordon | adiunxerunt | 
nouenarium ex nouendarium corr. | 12. libidineum || 13. consueuerunt ex con- 
sueberunt corr. | 14. suggeret ex suggerit corr. | 17. cum ex quum corr. | plac. 
cod. | 20. Oblimes sulcos ex Oblimes tulcos corr. | 21. linire ex linare corr. || 
25. Obstrudulenda ex Obstrudulenta corr. | 26. obtusus | 


or 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


temporis spatiam sine n et est 
a uerbo actiuo (de gl.) 

Obtundere est aliquid in angustiis 
includere uel inpellere obstruere 
autem si hominem proibere si 
locum edificando claudere (de gl.) 

Obuenisse uisum cam mago prouer- 
bium in eos quibus preter spem 
contigit aliquid uel successit ( Cic.) 

Oburbas circumscribes dictum ab 
arbore que est in curbatura 
aratri uel a suleo urbium qui 
primus aratro circumductus pro- 
pter altitudinem murus appel- 
latur (Cic.) 

Oecedere occurrere uel obuiam ce- 
dere (Isid.) 

Oecidio!) dieitur genere feminino 
et occiduo id est quando multi 
occiduntur ipsa res occiduo di- 
citur et me illus quam occisio 
quia oecidi dicimus non occisi 
uerbum eius est occisio 

Octuber mensis a numero sumsit 
uocabulum est enim octauus a 
martio qui est principium anni 
aput hebreos (Isid.) 

Odit audit ut froger frages et 
clodus claudus (om.) 

Odos odor ut colos et arbos et 
labos (Galen?) 

Odoramenta quasi timiama mas- 


89 


culino genere non doriferus quo- 
modo letifer feminino hoc odori- 
feraneutrum hoc odoriferum (om.) 

Oeconomia ipsa dispositio rei ali- 
cuius que prius ordinatur ut 
disponitur domos et sic fabri- 
catur sic et a poetis uel ab 
auctoribus oequonomia prius or- 
dinatur et sie discribitur ut puta 
ne lederet iuno per di donem 
troianorum regem hec dispositio 
oeconomia dicitur (Galeni) 

Oeconomia dispositio uel preme- 
ditatio aut preparatio (Galeni) 

Offa latrantium est cuius diminu- 
tiuum offellam facit haee sic 
ani iaciatur satiatus ilico con- 
pescitur et silescit (om.) 

Officio migrauit ab officio recessi 
(om.) 

Offuciarum fallacium aut rerum ad 
decipiendum spaciose conpara- 
torum dictum ab offucando quod 
est furtim collocare (om.) 

Offuscas offers aut in fraudem das 
(om.) 

Omentat expectat dictum a ma- 
tando?) id est a diu manendo (om.) 

Opera et operam opera sunt artes 
singulorum et artificum operam 
uero adiutorium esse cognosci- 
mus (om.) 


1) dio ex dit corr. || 2) do add. m. 2 in ras. || 


spatium | a uerbo ez aberuo corr. | 1. prohibere || 5. Occiduo | ipsa res ex ipsa 
corr. | me om. | ilius | 6. October ex Octuber corr. | octauus ex mooctauus corr. 

9. hic odorifer ex non dorifetur corr. | feminino hec | odorifera neutrum || 10. regis 
m. 1, vei m.6 | ut m. 1, aut m.6 | domos m. 1, domus m. 6 | oeconomia || 12. di- 
minitiuum | sieani ez sicane corr. | ilico ex illico corr. | hippocr. cod. || 13. re- 
cessi ex recessit corr. | 14. fallatium | conparatarum ex conparatorum corr. | 


colorare ex collocare corr. || 


15. frauden dus || 


16. manendo ex diu manendo 


corr. | haec gl. invenitur inter gll. Noluntas et Nostrate | 17. artificium || 


[2 


μ᾿ 


0 


9 


90 


Oppido quemadmodum sed nune 
ualde (de gl.) 

Opificium dicitur res aliqua que in 
opera est uel ubi opera fiunt (Cic.) 

Opipare laute opulenterque (de gl.) 

Opipare opulente diuiciis id est 
opibus conuiuium instructum 
(de gl.) 

Opiteros qui obito patre et!) auo 
uiuento?) nascuntur (de gl.) 
Oppletum oblitum usque ad ple- 

num (de gl.) 

Opobalsamum dicimus sueus bal- 
sami quia ni fallor opo sucus 
(de gl.) 

Opter nihil est nemendosum sit et 
sit aut propter prepositio obiter 
aduerbium (de gl.) 

Opulato presentis ut apulis ( Virg.) 

Oraculum unde responsa dantur id 
est fundantur uel predicuntur 
nam et ipsa responsum quod 
datur oraculum dicitur (de gl.) 

Orama uisus somni (de gl.) 

Orbia genus quodam escarum quod 
quidam saturni obuiam uocant 


(de gl.) 


Orgia grecum est id est sacra que 


per furorem celebrantur ut liberi 
patris et matri deum orgia item 
mensura est quod latime dicitur 
ulna (Virg.) 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Orie freni et habenae ab ore di- 
cuntur (Cic.) 

Ornos genus quoddam arboris ge- 
neris feminini numeris singularis 
ad uero pluraliter orni facit 
( Hieron.) 

Oro uerbum actibum est facit pas- 
sibum oror ergo orantur directe 
dicimus orantur autem dicere 
pro orant poeticum est quod os 
poliantur prospoliant ( Hieron.) 

Ortigo metra genus auium id est 
cuturnices cuturnix (Virg.) 

Osor dicitur qui alium odio habeat 
et est nomen generis communis 
hic et hee osor osrix enim dici 
non potest nisi ab inperitis 


Pacere pacisci (de g/.) 


Phalarices sunt?) tela maiora pilis 2 


uello necessariam (de gl.) 
Palpitans^) est qui animam trahit 

nam palpitans non est latinum 

potest tamen a palfebris uenire 


(Isid.) ' 


ND 
o 


Pan quem pagani deum dicunt uel 


incubum appellant caprinis pe- 
dibus barbatum rubicunda facie 
in dextram fistulam in leua uir- 
gam tenentem que uolunt rerum 
et tocius nature deum unde pan 
quasi omnia appellant (Jsid.) 


1) s. ser. m.2|| 2) o in e m. 2| 3) add. m. 2 | 4) s s. ser. m. 2 | 


4. diuitiis | 5. uiuente | 7. sucum ez sucus corr. | 8. Optet | nicil | aut 


obiter | 10. fundatur m. 1, funduntur m.6 | predicuntur m. 1, predicantur m. 6 | 
ipsa m.1, ipsum m.6 | dicitur ex dictum in scrib. corr. m.1 | 11. sommii ex 
somni corr. | 12. quoddam ez quodam corr. | iscarum || 13. per ex pro corr. | 
furorem ex furore corr. | 16. passiuum ex passibum corr. | quomodo spoliantur 
ex quodospoliantur corr. | 17. coturnices ex cuturnices corr. | 18. ostrix | 20. bello 
ex uello corr. | necessarium ἢ 21. iam | palpebris ex palfebris corr. | 22. dextra | 
quem ez que corr. | totius || 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Papilas summa nuclea mamilla- 
rum (de gl.) 

Parecausis adgressio 

Parietinas parietum ruinas (Jsid.) 

Parissia similia dieta (de gl.) 

5 Partiliter diuise aut per partes 
distribute (Isid.) 

Partim dimidium hine et 
partiri dieitur quod diuiditur 
(Isid.) 

Parui pendere est contemtu animi 
aliquid etiam magnum despicere 
pendere enim estimare est (Cic.) 

Pataginem quum propter pitui- 
tam non facile labra mouerunt 
(de gl.) 

Patibulum crux et loca penarum 
in quibus cruciatus omnes pa- 
ciuntur dicitur et patibulum tra- 
mes id est pertica in qua pulli 
dormientes adpensi sunt (de gl.) 

10 Patronimica grecum est a patre 
ut si dieas tidi') desti dei filius 
eneius enae filius (de gl.) 

Patronomica dicuntur eo quod 
trahantur a patribus ut tides 
tidei filius eneus?) enee filius 
quamuls et a matribus et a ma- 
ioribus dicuntur (Jséd.) 

Peculator depopulator et fur a pe- 
coribus dietus (Isid.) 

Pedor sordes (de gl.) 

Pedor genere masculino dicitur hic 
pedor ethii pedores non pedora 


inde 


91 


ut lueanus longusque in carcere 
pedor (de gl.) 

Pedo fuste pastorali capite incur- 
uato (de gl.) 

Pegma est genus macinamenti in 


teatris exiberi soliti quo arte- 


mecanica?) scenic laudant uariis 
modis (de gl.) 

Peiuro peiuras peiurat facit uer- 
bum quamuis periurus nomen 
dieitur iurat uero eietat et de- 
lerat facit ualde iurat uel deos 
quasi per deos iurat tamen in- 
terdum iurat est et iure alicuius 
tulit (de gl.) 

Pellacis pro blandantia decipientur 
(de gl.) 

Pellexeris persuaseris pellicens per- 
suadens dieitur (de gl.) 

Pellex coneubina (de gl.) 

Pellieia uestis indumentum de pelle 
factum (de gl.) 

Pelta est genus scuti in modum 
lune semis uel magis tercie aut 
quarte quibus amazones utantur 
in pugna (de gl.) 

Pelui ab eo quod pedum pelluuio 
sit ut nulluui uel naui (de gl.) 
Pensum cum n a pendendo dictum 

(de gl.) 

Pente silia amazonum regina ama- 
zones uero erant foemine bella- 
triees ex genere scitarum de- 
scendentes hane ergo homerus 


1) d ex t m.1| 2) u ex a | 3) artem pro autem, ut vid., m. 2 || 


1. subma || 7. pen=<dere | contemptu || 8. cum ex quum corr. | 9. Patibulum 
— 


est | patiuntur || 10. desti ex destiti corr. | 11. dicantur || 14. longusque ex 
lengusque corr. | 16, machinamenti ey macinamenti corr. || 17. periurus ex per- 
iusus corr. | eierat | pro | 18. Pellucis | 22. tertiae | utuntur | 23. pellouisio | nul- 


lum ui | nani | 


92 


introdue tempore belli troici in 
auxilium priamo uenisse quam 
acillis unus grecorum ducum 
fortissimus occidit (de gl.) 

Precellit percutit procella et pe- 
nitus amputat quem percelht 
(de gl.) 

Perduelliones rebellationes per quod 
bella oriuntur duellum enim di- 
citur quasi duorum bellum (de gl.) 

Perfunctorium uerbum transitorium 
et leue (de gl.) 

Periodus clausula siue circuitus 
nam cola totus uersus est co- 
mata autem ipse incisiones pe- 
dum periodus uero tota sen- 
tentia 

5 Permulgatum in. omnium notitia 
et totiusuulgi intimatus (de gl.) 

Perpetuare coniungere (de gl.) 

Persis mulier nominatibo dicitur 
genetibo!) persidis persidos la- 
tini hos tamen persidis (de gl.) 

Persola personabilis (de gl.) 

Persolas personas (de gl.) 

Persum non dicimus sed persicum 
et est generis feminini fructus 
autem neutri (de gl.) 

Per uitam iurat melius dicimus 
quam uitam iurat tamen iurat 
etiam absolute uitam (de gl.) 


10 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Piacularia sacrilega?) peccatis plena 
(de gl.) 

Piaculari uoce peccatori uoce (de gl.) 

Piaeulum peccatum rursus et sa- 
crum quod purgat peccatum pia- 
cula dieuntur unde quidam sacri- 
ficia placula dicunt 

Pignera et pignora filiorum sunt 
uel affectuum interesse pignora- 
que greditoribus dantur sed 
utroque?) que^) confundit aucto- 
ritas lectoris 

Pila si breuis pi sillaba omnis 
rotunditas uel de ligno facta 
qua pueri in triuüs ludunt si 
pi longa?) est pila dicuntur tela 
erandia in bello necessaria ge- 
neris ne utri ut hec pilum et 
hee pila item pilam dicimus 
genere foeminino hec pila su- 
stentaculum domus aut cuius- 
libet edifici 

Pinnaces dicuntur ymagines mire 
depicte id est tabule marmoreae 
equales sint pinaces genera ua- 
sorum sunt (de gl.) 

Pinnate crepidines celeres ualde 
et ueloces (de gl.) 

Pinnate plage plage sunt uincula 
retiarum extensis que funes qui- 
bus capiuntur agrestes fere in 


1) poster. e s. scr. m. 2 || 2) i eras. post g || 3) o n as m. 2 || 4) del. m. 2 || 


5) on im ras. m. 1 | 


introducit | acillis m.1, achillis m.5 | 1. Percellit | quem procellit | 3. leue ex 
lebe corr. || 4. comata ea commata corr. || 5. notia || 6. isid. cod. || 7. prosidos 
m. 1, persidos m.4 | 10. prosicum m.1, persicum m.4 | femini | 13. peccatri 
m. 1, peccatrici m. 4 || 14. purgat ppeccatum | quidem | dicuntur ex dicunt corr. | 
15. greditoribus m. 1, creditoribus m. 4 | utrasque | autoritas m.1, auctoritatem 
m.4 | 16. ligno uel de ligno | sustentacula ex sustentaculum corr. | 17. sint 
pinnaces | 19. extensi | 


[e 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


quibus funibus auium eriguntur 
pinne (de gl.) 

Pirate sunt predones maritimi ab 
incendio nauium transeuntium 
quur capiebant dicti nam pira 
ignis est 

Pirile pars simile aquile 

Piriplegecontus flumina apud in- 
feros ignem flamantium (de gl.) 

Phisica graece id est naturalis 
phisis enim graece natura dici- 
tur rerum 

5 Piissimum apud nos antiqui dicere 
noluerunt nam pius positiuo 
magis conparatiuo non habet 
superlatiuum et reuera cum ipso 
positiuo perfecta sit ut si uellis 
dicere hic inmortalis est ille 
inmortalissimus 

Pitho pithonis sa cum h scribitur 
(de orthogr.) 

Pixis pixidis pixidem quam nos 
corrupte buxidem dicimus 

Placiatores seductores 

Plango cum pugno alicui res tollas 

10 Plaudo tibi illam rem pottest bona 
locutio esse prophetale est in 
uirgilio pedibus plaudunt coreas 
et carmina dicunt 

Plaudunt coniugationes tercie cor- 
repte 

Plaugas plangas 

Plostrum!) et plaustrum genus 
uehiculorum sed prostrum dici- 


1) o pro au corr. m. 2 || 


93 


mus magis quam plaustrum 
(de gl.) 

Plotus a pedibus dietus (de gl.) 

Plubereo tulleo (de gl.) 

Poemaneum carmen poeticum ge- 
nus masculini 

Poeta uatis 

Poeticus subaudis liber beleantus 

Poli ius iurandum per pollucem 

Pollieens promittens (de gl.) 

Pollilocus multilocus id est uer- 
bosus uel uanilocus 

Pollinetum funeratum aut sepul- 
tum pollinctores enun funera- 
tores dicuntur 

Pollinetus insepultus 

Poliptoton diuersis et pluribus ca- 
sibus uariata oratio 

Pomonum huius pomonis apud la- 
tinos nihil est sed pomona est 
dea pomorum interdum pro hu- 
bertate pomorum metonimicos 

» ponitur quod si est hec pomona 
pomone pomonam et ab hoc 
pomona dea facit plurarem non 
habet 

Pomones pomorum custodes 

Porcam terra que inter sucos est 
lata (Isid.) 

Porro autem aduerbium temporis 

Porta domum uel ianuam inter- 
dum porticum 

Portendere significare aliquid de 
futuris id est porro tendere unde 


1. quas ex quar corr. || 3. aput | flammantia | 5. aput | perfectus | uelis || 
6. scribitur pithon est nicromantia id est diuinatio | 9. alicui ex alienas corr. | 


10. potest | prophetadeest | uirgilium || 


11. coniugationis | tertie | 14. Plotos | 


17. uates | 19. pro | 21. multiloquus ez multilocus corr. | uaniloquus ex uani- 
locus corr. || 25. dea pomarum | metominicos | plurarem ex pluralem corr. | 


ND 
e 


94 


et portenta dicuntur que signi- 
fieato suo aliquid futurum ho- 
stendit 

Portuosa loca dicimus ubi multi 
portus sunt id est nauium sta- 
tiones 

Pos pes 

Postliminio!) id est qui recessisset 
iterum et redisset (de gl.) 

Posthumus dicitur puer qui mortuo 
pater nascitur quasi post humum 
patris id est sepulturam post- 
huma puella similiter dicta 

5 Preceps acusatiuo casu locum al- 

tum et et periculosum dicimus 
ex quo praecipatare quidquid 
possit si autem hominem signi- 
ficare uolumus precipitem dici- 
mus omnia sine modo”) et peri- 
culo pungentem 

Praecessit hiems in temporibus 
melius dixit precessit quia aliut 
sequitur uel quod illut ipsum 
dicturum est nam quod preterit 
redire non possit 

Predictus est aliqua re detemtus 
aut honore aut ingenio 

Preme fero deum supra kapud in- 
genii mel extollo deum 

Prepositiones superpositiones han- 
casibus seruiunt hane loquellis 

10 Presago presagis presagare facit 

et est prime coniugationis 

Presago presagire id est futura 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


dieere tertie coniugationis sunt 
produete?) 

Prescribunt nobis contra dicunt 

Prescribunt nobis occurrunt 

Presentiscunt uerbum est compo- 
site fugure a sentiendo sed modo 
ualde sentiunt 

Preses retor prouintie aut alieuius 
loci tutelam presidialiter agit 

Presidium ausilium militum 

Presidium perfugium 

Presidium auxilium 

Presidium locus refugi 

Presignem designatum iam ad ali- 
quam dignitatem 

Prestigium prestigiator facit non 
prestringent cetera 

Prestringens prestigium prestigia 
tor facit non prestringens et 
cetera (de gl.) 

Preuertit et praeuertitur dicimus 
quia uerbum est hactiuum loco 
loco suo tamen et ipse inuicem 
uerba ponuntur ut in uirgilio 
uolueremque fuga praeuertitur 
ebrum pro uertit 

Priuata dicuntur quensis iuris sunt 

Priulegia leges priuatorum seu 
beneficia que a principibus con- 
ceduntur sed interdum a quibus- 
dam pro legibus priuilegia di- 
cuntur 

Proeos principes (de gl.) 

Profundissima pax dicitur iugis 


1) mi pro mo corr. m. 2 | 2) odo add. m. 2: fwit a m. 1 m | 3) u pro i corr. || 


potenta | 2. Pos oblit. | nom. auct. oblit. || 3. idest] idem | recensisset| 4. pater 
m.1, patre m.4 || 5. et alter. om. | precipitare | 6. illud | peterit | potest | 
8. fere | super | capud | cicer. cod. || 9. hancusibus || 11. prodictae | 14. figurae || 
16. auxilium | 20. ad om. || 23. hene gl. om. | 24. Priuati | que s is iuri sunt 


m. 1, qui sul juris sunt m. 6 || 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


continua diuturna plena per 
omnes 
Progeniem subolem 
Prolietabimini dicitur et multa 


significat nam prolici est per- 
suaderi uerbum autem eius est 
prolector (de gl.) 

Promtuarium sonantius est quam 
promtuarius item melius est 
sanctuarium quam sanctuarius 
multa enim licet similia sint 
tamen diuersis sonis seduntur 

Promtuaria cella dicitur id est cel- 
larium unde necessaria promun- 
tur id est proferuntur ceterum 
ipsa custos bene dicitur prom- 
tuaria quomodo cellaria 

5 Promulgatum est foras prolatum 
uel constitutum ut lex dicitur 
promulgata permulgatum autem 
in omnium notitiam et totius 
uulgi intimatum 

Pronuba est que nubtibus prehest 
qui nubentes utroque coniungit 
quod offierum ad iunonem per- 
tinet deam coniunctionis ( Virg.) 

Properiter propere 

Properiter celeriter 

Protelata dilatata (de gl.) 

10 Protelata in longum missa (de gl.) 

Protelata dilata qui aliquem differt 
(de gl.) 

Protendi porrexi 

Protinus aduerbium temporale est 
ut mox continuo statim 

Pseudomeni dicuntur fallaces a 


95 


greco quire mali quam mentio- 
nibus conantur adserere ut dixi- 
mus de philosophis qui aiunt si 
dico mentire et mentior uerum 
dico 


Pseudeorum posticium id est la- 1: 


tens ostium quod semotum est 
a publico 

Psile siecitas 

Psile lene 

Psile purum 

Pubes modo iuuentus modo pars 
corporis ueneranda uel potius 
orrenda 

Pubescunt crescunt pubes enim iu- 
uentus dicitur que incremento est 

Pueras pro puellis et itém puellos 
pro pueris legimus nam sexu 
pro sexu non ponimus nisi per 
hironiam aliquem turpem uirum 
et muliebria patientem per puel- 
lam aut mulierem uelimus notare 

Pugna pugna est unius diei pre- 
lium uero pars pugne est (de gl.) 

Puligor puligallaris pugillatur uer- 
bum est deponens 

Puluinaria lecti strati (de gl.) 


Puluinus et puluini generis mascu- : 


lini neutro hoe puluinar pului- 
naria sed puluinus priuati homi- 
nis ceruicul uel culcita puluinar 
uero hac puluimaria principum 
sunt uel regum id est lectister- 
nitaque sternebantur in templis 
Pullum puerum in armoribus id 
est rectioris qui rome unde 


1. sobolem ex subolem corr.| 2. proletor ez prolector corr. || 3. sonancius | 
promptuarius | 4. custus | 5. noticiam | tocius | 6. nubentibus | praeest | que 
ex qui corr. | 11. aliquando ez aliquem corr. | 14. doco || 19. pocius | 21 hyro- 
niam | pacientem | per ex pro corr. | 22. proelium || 25. ceruical | id est] idem | 
lectisterniaque er lectisternitaque corr. || 26. minoribus | id est] idem | 


ren 
on 


96 


quamuis ebernus quod natibus 
figuratus erat pullus iouis dictus 
pullos quidem dieimus omnium 
auium natos sed et animalium 
quadrupedum dicuntur pulli et 
homo paruus pullus est uel re- 
cens nati pulli quod polluit unde 
et uestis nigra pulla dicta est 

Puneta particule quedam orarium 
(de gl.) 

Putei loca defossa ex quibus auriun- 
tur aque et sunt generis mascu- 
lini 

Putris generis est communis hic 
et hee putris hii et he") putres 
faeit neutro hoc putre et hec 
putria 


Quid nisi quare non 

5 Quocirca pro ideirco ponitur id 
est qua de re aut si dicas iu- 
diei ile mihi rem iuris mihi 
inde uite peruasit conueni sine 
lite non reddit quocirca iudex 
tu mihi ea iustitiatur restitui 
iube 

Quodpiam quoddam et est neutri 
generis 


Rapter frequenter rapiar 

hationes huiusmodi saltabat 51- 
militudo aut retro et precipue 
pantomimis qui sub aliis mani- 
bus alias historias aliut intellegi 
uolunt 

Recalent adhuc calent quasi si di- 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


cerent et non longum est tem- 
pus quod fuerunt (de gl.) 

Recensiti libri non recenti quo- 
modo preuenti non preneti 

Recidit incidit 

hecidit deuenit 

Recutiti iudei 

Redibue dicuntur spolia serpentum 
quibus quodquod annis senescunt 
sese exeunt quasi quibus exutis 

iuuentam redeunt dicuntur 
enim indubie exubiae redubiae 

Redimie res que redimuntur a pre- 
donibus 

Redun?) nasi subrectum sursum 
uersum curuatum cui contrarium 
est obuneum deorsum uersum 
curuatum 

Referuit iterum recaluit 


in 


Regionem intra degit petico more 
fecit nam si uolumus rectius 
loqui regione degit aut intra 
regione dicimus et postposuit 
preposicionem et perdidit uiam 
suam ut in arte legimus 

Regulus nomen serpentis basilisci 
(de gl.) 

Regumen regimen unum est sed 
propter euphoniam melius re- 
gimen 

Relegabit in exilio aliquo longe 
misit (de gl.) 

Relegit sublegit 

Reliquatum metaforicos dictum li- 
quatum 

Relugas preponentes hac magis 


1) e ex ec m.1 || 2) post redun lacuna ll 


quadrupedum dicitur | 2. hauriuntur (ἢ m. 5) || 3. hii et haec | neutrum ex neutro 
corr. | hec] ex | 4. Quid ni||5. prouasit | iusticia tua | ὁ. Quodpium || 8. pan- 


tominis | istorias || 11. Recedit || 14. 


Redibue ex Redibu corr. | iuuentum | 


margo absc.: nom. auct. deest || 16. Reducum | 18. praepositionem || 


[em 


20 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


ceretis hic relugas doctrinas uel 
disciplinas magorum ostendi uult 

Renidenti uultu interdum leto et 
ilari interdum splendenti item flo- 
renti si dicamus terra renidenti 

Residuus quasi tardus (de gl.) 

Responsum et responsorium re- 
sponsum quod datur responso- 
rium uerbum aut uersus qui 
sepe iteratur 

Restitit stetit (de gl.) 

5 Resultant resiliunt 

Resultatio est reluctatio. qui reni- 
titur et contratendit item resul- 
tare dicuntur uocum sonitus id 
est reaudire 

Rictus uocatur omnis apertio oris 
uel patefaccio oscitatus tam fere 
quam hominis dicitur et rictus 
os ipsum simpliciter 

Ripatim ripanea loca designat ita 
enim dicimus ripatim quasi ul- 
tatim quasi hostiatim quasi minu- 
tatim et cetera talia 

Riuales qui quasi de uno amore 
descendunt 

10 Riuales duo uiri qui unam habent 

uxorem 

Riuales uxori altera uxor in colle- 
gium iuncta proprie tamen ri- 
uales est qui cum matrimonio 
legitimo uxorem possidet alienam 

Riualis uxoris proprie moechus 

Robigo a rodendo dicitur id est 
uitium segetum 


HI 


Rura numero plurali singulari uero 
rus dicimus et est generis neutri 


Sacrilegium dicitur sacri furtum 
legere enim uel sublegere furari 
dicitur 

Sacrum media res est et bonum 
et malum nam dicimus sacer est 
id est alicui quem uolumus exe- 
crari aut occidi et item conse- 
crari ad bonum ut sacra mari 
colitur medio gratissima tellus 
ad malum auri sacra fames et 
sacre panduntur porte unde et 
ignis sacer dicitur ulcus orribile 

Salpinta serpens que non uidetur 
(de gl.) 

Salsamenta sunt omnes res salse 
ut pisces et sarde 

Salsugine puto ipsam rem dici que 
facit. salsum 

Salsugo muria 

Sancit confirmat 

Sanctuarium locus uel cubiculus 
ubi sancte res geruntur (de gl.) 

Sandapila feretrum uel loculum in 
quo defuncti portantur sic enim 
de domitiano imperatore legimus 
cuius eadaber populari sanda- 
pila per uespelliones reportatum 
atque ignominiose sepultum est 

Sappirnus scribimus quia lapis sap- 
piros dicitur 

Satelles a satis faciendo dictus 
(de gl.) 


maiorum | 1. hilari | 3. et resposorium | 4. Resultumoc (s?c)|| 5. renitus | idest] 
idem || 7. apercio | patefatio || 8. quasi uicatim || 9. discendunt | 11. uxore | 


riualis | 13. id est] idem | uicium || 16. id est om. | hoceidi || 17. hanc gl. 
om. ||. 18. et saroq || 23. uel] siue | domiciano || 25. dictus ez dictis corr. 
m. 1 | 


Corp. gloss. lat. tom. V. 


-1 


98 PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Scamnum deminuit scabillum non 
scabellum ut cycero scabella 
concrepant 

Scema figura grece 

Scena est camera hine inde con- 
posita que inumbrat locum in 
teatro in quo ludi actitantur 
item scena dicitur arborum in 
se incumbentium quasi conca- 
merata densatio ut subter posi- 
tos tegere possit item scena 
uocatur conpositio alicuius car- 
minis que digna sunt agi in in 
teatro exclamationibus tragicis 
tragoedia est enim genus car- 
minis quo poete regum casas 
durissimos et scelera inaudita 
uel deorum res alto sonitu de- 
scribebunt comedia quae res 
priuatorum et humilium perso- 
narum conprehendit non tam 
alto ut tragoedia stilo sed me- 
dioeri et dulci 

Sceus malus pessimi ac trucis animi 
et crudelis dicitur et e a dyp- 
tonga habet (lsid.) 

5 Scilla est uirgo pupecenus reliqua 
pars inferior cincta canibus hac 
lupis que dicebatur inter sici- 
liam et italiam latere queque 
naues transeunte stahebat in 
litus et ex eis arreptus homi- 


1) exp. m 2 | 


nes suis,canibus lupisque pro- 
hiciebat - 


Scintillam perset 1 dicimus non 


per etscintillam 


Sciscitatur uerbum est commune 


id est interrogo uel scire cupio 
aliter non dicimus 


Scitia est prouintia est remota sub 


septentrione frigoribus rigens 
nuda gignentium moribus bar- 


bara (de gl.) 


Scropea prominentibus saxis in 


mari et ut melius intellegi possit 
acuminata 


Scurilitas inocus inprobus qui quasi 


uelut eaeeus currit 


Secreti diuisi separati (de gl.) 
Secreti in secreta parte 

Secus et aliter et equaliter ponitur 
Senatus unus et uerus romanus 


est qui uel fundauit uel ausit 
romam nam romolus primus de 
exercito suo centum exenioribus 
suise’) legit quorum consilio 
omnia ageret quos senatores 
nominabit propter senectutem 
(Eutropi) 


Senatus a senectute apellatus qui 


uel fundauit uel auxit romam 
isti a romolo electi sunt cen- 
tum a populo qui ob etate se- 
natores ob similitudinem cure 


1. scabilla | 3. agi in teatro | casus | res ex rer corr. | describebant || 4. et 
e-a | diptongam | de gl. cod. || 5. pubetenus | transeuntes trahebat | et ex] 
ex | arreptos | lupisque ex lupis aque, wt vid., corr. | proiciebat || 6. per ex 
perset corr. | et scentillam || 8. plac. cod. || 9. intelligi | 10. Scurrilitas | qui om. | 
11. plac. cod. || 14. fundauit ex fundabat corr. | aucsit ex ausit corr. | romulus | 
exercitu ex exercito corr. | ex senioribus | suise om. || 15. fundauit ex fundabat 
corr. | romulo ex remolo corr. | aetatem ex aetate corr. | 


i 


σι 


[- 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


patris appellati sunt eo quod 
sicut patris filiis ita prouiderent 
rei publice dieuntur quidem et 
ceterarum ciuitatum senatores 
curie principes sed hoc in anti- 
quis nam modo senator dici non 
potest nisi qui in curia romana 
fuerit nam primi ordines dicun- 
tur inlustres secundi expecta- 
bilis tercii clarissimi jam in- 
ferius quantum aliquod genus 
non est (Isid.) 
Separia pro separata aut discreta 
(de gl.) 
Sillaba litterarum congregatio 
Sillemsis cum et pro uno omnes 
et pro multüs 
solet 


unus apellari 

Symbolum signum siue fides siue 
peccunia congregata quem ulo- 
lare nefas est 

Sinalipha ubi duae sillabe conflan- 
tur in unum 

Sincope detractio 

Sindesmos coniunctio 

Sindo sindonis generis masculini 

Syneeche dicitur figura a parte 
totum ponere ut uirgilius pup- 
pesque tuae pubesque tuorum 
pro nauibus et iuuentutae 

Synecdoche conceptium receptio 


1) i in corr. || 


Synonima’) plurinomium 

Sintonomia concisio 

Syrtes offosinos africe qui nune 
accedunt nune recedunt dicti 
figura greca quod trahere dicitur 

Sistentes uel prohibentes significat 
id est qui aliquam partem in 
loco stare fecit ut uirgilius si- 
stere aquam fluminis potest si- 
gnificare pro consistentes id est 
habitantes uel stantes ut uirgi- 
lius consistit indigitos significat 
resistere repugnare uirgilius con- 
tra in httore sistit 

Solus solius soli solum solus facit 
per omnes casus 

Somptophanech quod sonat lingua 
egyptiaca saluator mundi 

Somptophanech lingua egyptiaca 
ioseph a pharaone appellatur 
quod latine dicitur saluator mundi 

Soritica ars est uel argumentum 
philosophorum 

Soros grece aceruum dieitur aiunt 
enim granum unum et alium et 
tertium capere potest sic ergo 
ad finitum tendit 

Sparsas oues quasi uarias 

Sphera est mundi rotunditas uo- 
lubilis et quidquid tale est ad 
uolubilitatem dieunt etiam speras 


patres | patres | senatores ea senetores corr. | expectabiles | quartum ex qua 
circum corr. | 1. hanc gl. om. | 3. Sillempsis ex Sillemsis corr. || 9. Sinecdohe 
ex Sineche corr.| ponens ex ponere corr. | pupesque tuae | 10. Synecdoche ex 
Synecdoce corr. | 11. Sinonima | 13. Sirtes | sinus ex ofosinus corr. | affricae || 
14. idest ex idem corr. | potest signifine | id est] idem | litore | 16. Sumpto- 
phanech | 17. Sumptophanech | egypcia | à paratione m.1, a pharaone m. 4, 
ut vid. | 18. phylosophorum || 19. aliud ex alium corr. | 21. Spera ex Sphera 
corr. | rotunditas er rutunditas corr. | speras ex spheras corr. | 


q* 


em 
e 


1 


σι 


e 


100 PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


ex capilis et pedibus factus legat et alias ex oceulto uerba 


quibus ludunt infantes (Cic.) eius furetur et ea prodat 
Spiris nodis Subleuit subiunxit a liniendo 
Spiris circulis Subleui subsignaui resignaui hoc 


Spiris uoluminibus ex giris est subsignare qui alio signante 
Spectat intuetur (de g/.) iterum resignat resigna est quod 
Spondius tractus dieitur releui si ea que signata 
Spondolus est internodium spina sunt aperiuntur item sublitum 

dorsi uel imo eiusdem spine quod — dieitur qui inposture fiunt qui 


nomen non ex disertis sed ex uul- — decipiuntur cui uerba dantur uel 
garibus qui tamen locus dum de- — qui non satis doctus est ut si 
bilitatur interdum exit et eminet — dicas sublitum mihi est 
tumens Sublinguium sonitum pessimum 
Spurium!) baptisma falsum et cor- — dictum est est tamen sonus qui 
ruptum et adulterum (de gl.) sub lingua sonat non bonus aut 


Sterologian pos loquium rectus sonitus aut submurmur 
Steron proteron sententia ordine?) Subnixus est instructus aliquo ui- 
mutata ut postquam altos teti- ^ xilio item subnixus sulfultus ex 
git?) fluetus et ad equora uenit ^ omni parte 
antea enim adecora uenit et sic Subrexerunt erexerunt 
tetigit. fluctus Subsistentia dicuntur uel consti- 
Stipulatores promissores (Jsid.) tuta et fixa uel ex quibus alique 
Strideo et istrido secunde et tertie res subsistunt ut dicimus sub- 
coniugationis sed tamen melius — stantias ut si elementa quibus 
secunde quia crebrius istridere ^ factus est mundus uelimus sub- 
de producta quam correpta ef- ^ sistentias dicere 
fertur strideo ergo strides facit Suggillaut guile manum iniecit 
strido stridis inrisit (de gl) 
Subigens hostem subiugans (de gl.) Suggillare est guilam stringere 
Sublegi est te legente insidiando ^ sugillo uerbum?) actiuum et 
furatus sum ut si quis solus facit passiuum sugillor 


1) glossam. suppl. m. 2 || 2) add. m. 2 im ras. | 3) tigit m. 2 in ras. || 4) um 
ex om m.1 | 


pellibus | factas ex factus corr. | plac. cod. | 1. nudis | 3. et | 5. Spondeus ex Spondius 
corr. | 6. desertis | exsiit | 7. adulterinum ex adulterum corr. || 8. Sterologia | post 
loquium | 9. sententie | enim ad aequora | isid. cod. | 11. et strido | stridere | 
13. alius | perdat ex prodat corr. || 14. subiunexit | 15. aperiantur | 16: pessime | 
quasi non | submurmor || 17. instructus ex intructus corr. | auxilio | subfultus | de 
gl. cod. | 18. etrexerunt | 19. dicuntur ex dicitur corr. | alique e corr. | res ex re 
corr. | factus ex factum corr. | 20. Suggillauit ex Sugillauit corr. | gule ex guile 
corr. | post iniecit nov. gl. ine. et Suggillauit add. || 21. gulam ex guilam corr. | 
suggillo | suggillor || 


[2 
eo 


Or 


10 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Suppelleetile dieitur omne instru- 
mentum et ornamentum domus 

Supercietur superiacietur uel sup- 
ponetur 

Suppetit suppeditat uel constat uel 
inbenitur (de gl.) 

Supplieiter legimus non suppli- 
canter quia nomina quae in i 
fimunt datiuo accepta syllaba 
ter aduerbia faciunt ut suppli 
citer agiliter uelociter si uero 
dieas huie supplicanti potest 
fieri supplicanter pro aduerbii 
qualitate potest huie precipiti 
precipites facere iuxta regulam 
suppliciter sed quia euphonia 
offendit melius precipitanter di- 
cimus quam praecipienter 

Supremi!) et supprimi inter se 
differt supremi et summi signi- 
fieat et ultimi supprimi?) autem 
ocultari (Isid.) 

Suspendio suspicio uel strangui- 
laticius 

Suspendiose multauit laqueo se- 
emit 

Suspensa sollieita 

Suspensae dubiae cogitantis 


TTabes. cruore sanguis 
Tabe morbo machie aegritudine 


101 


tabescunt enim qui nimio lan- 
guore ad machiem ueniunt 

Tabes eruor sanguinis 

Talione per τι) 1 scribitur 

Tedet tediosum uel satis odiosum 

Tela tiphoea fulmina quo tiphoeus 
gignans fulminatus est uel oc- 
cisus ideo dixit quasi gladium 

Thelia distinctio 

Thelicon foeminum 

Theloneum thelonarius melius quam 
tolonarius 

Telluris dea terrae 

Telluris terrae 

Tellus terra dicitur tellus quia 
fruetus eius tollimus 

Thema norma uel forma siue ma- 
teria 

Temetum uinum quod teneat mentes 
et faciat titubare 

Tempestas status celi dicitur 

Tempestiuum oportunum a tem- 
pore dictum 

Theos deus est ad theus dicitur 
qui caret deum (de gl.) 

Thesis positio grece 


Tetracolon quadrimembris sen- 
tentia 
Tetrametrum quartuor pedum 
uersus 


Tetraptota quattuor casuum ua- 
rletas 


1) ἃ s. scr. m. 1| 2) ri pro re m. 1]|| 3) post u lacuna 2—3 litt. | 


1. Supellectile || 2. superlacietur | 3. inuenitur || 4. sillaba | agiter | dicans | 
qualitate post ergo huic | suppliter | eaphonia | 5. summis | suprimi | occul- 
tari | 6. Suspendio suspensio | uirg. cod. || 9. dube | 10. cruor et | 11. macie ex 
machie corr. | languore ex langore corr. | maciem ez machiem corr. || 13. Ta- 
leone ex Talione corr. | u] uno || 15. quo tiphous | gigans | dixit tela || 16. di- 
stintio | 17. feminum || 23. Temecum | 26. est atheus | 29. quattuor || 


M 


5 


20 


25 


c 


c 


σι 


102 


Tetrarcha quarta pars regni di- 
citur 

Tetrasyllaba quattuor syllabarum 

Tyrannus imperator sed non uoto 
senatus aut cum uelle populi 
romani aut consensu exercitus 
et tyrannus dieitur ab eo quod 
usurpat!) imperium 

Tytos throcheus syllaba post quar- 
tum pedem remanens 

Thomum incisio grece (Isid.) 

Ton altitudo 

Tonsi remi nauis (Virg.) 

Thonus accentus 

Toris membris (Virg.) 

Tragoedia?) est genus carminis quo 
poete regum casus durissimos 
et?) scelera inaudita uel deorum 
res alto sonito describant co- 
media uero est quae res priua- 
torum et humilium personarum 
conprehendit non tam alto ut 
tragoedia stilo sed mediocri et 
dulci 

Tribracis trium breuium 

Tricolon trimembris 

Tricora tres*) cameras siue tres 
absidas?) 

Triptota trium casuum uarietas 

Tris esma grassitudo 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Trocheus celer 

Thropus locutionis modus 

Trutina dicitur liberamentum unde 
ponderamus stateram lana uel 
examen filium (de gl.) 

Trux saeuus (de gl.) 

Turget tumet irascitur inflatur 
(de gl.) 


Valde aduerbium est conprobantis 
uel adprobrantis (de gl.) 

Velit preteritum est ut uello uellis 
uellit uelli uellisti uellit 

Vernalis fructus magis quam uer- 
nilis consideratione aliorum ex 
temporibus diriuationum dicere 
debemus ut autumnalis 1aemalis 
aestiualis 

Vernantes florentes 

Vernilis subdolus et malus et ser- 
ulis unde uerne dicuntur serui 
qui domini nascuntur uernalis 
autem a uerno tempore dicitur 

Vesperascit uesperat sic enim dici- 
mus uesperascit sicut alebescit 
sieut senescit sicut iuuenescit 

Vesperum est oriente stella cui 
hoc nomen est (Isid.) 

Vicatim uicissim aut per uices aut 
per singulos 


1) r add. m.1 || 2) poster. à s. scr. m.1 || 3) ita corr. m. 2 ex durissimo 
sed | 4) s add. m. 2 | 5) as pro es m. 1 || 


1. Tetrarchia ex Tetrarcha corr. | 2. Tetrasyllabus | sillabarum ew silba- 
rum corr. | 3. Thyrannus | cum uoto | cum consensu | thyrannus | usurpat ex 
usupat corr. | 4. throcheos | sillaba || 5. incisio ex inciso corr. | 10. et scelera 
ex sed scelera corr. | sonitu | describunt ex discribant corr. | 11. Tribracis 
m.1, Tribrachis m.5 | 17. modus trossolus | 18. libramentum ez liberamentum 
corr. | lances ex lana corr. || 21. aduerbium ex deuerbium corr. | conprobantis 
€x conprobrantis corr. | adprobantis ex adprobrantis corr. | 22. Vellit ex Velit 
corr. | 23. auttumnalis | hiemalis | 25. domi ex domini corr. || 


20 


ἐπ 


PLACIDVS LIBRI GLOSSARVM 


Vicatim castellatim sunt enim loca 
que ab ingenuis habitantur et 
quia nee uilae nec ciuitates 
possunt appelari uicus dicuntur 
nam latinitas recipit ut dicamus 
uicatim et oppidatim quasi uicus 
et ciuitas quod est oppidum 

Vicissim qui sibi inuicem succe- 
dunt alioquin operando at aquis 
sibi inuicem aliquid mutuo pre- 
stant uicissim!) dieitur 

Viliter dicimus aduerbialiter non 
uile enim nomen est 

Vipera genus quodam serpentum 
quod actenus sicoit masculus 
inos faemine inserit caput et 
illic impia libidinem agitat que 
exagitata per feminam cum acri- 
ter fuerit actenus a libidine ni- 
mia conprimitur sicque trucida- 
tur cum uero conceperit partum 
catuli perforato exesoque latere 
matris procedunt sicque fit ut 
utriusque impii generis uel co- 
eundo uel generando natura de- 
pereat 

Virgultorum id est uirgarum uel 
humillimarum arborum genera 
( Virg.) 

Vltro citraque huc atque illue citro 
ad nos ultro illuc 

Vomis et uomer dieitur (de gl.) 


1) post uicissim lacuna 7 litt. || 


103 


Votissimum quod iam dedicatum 
uotum uotis in capituleo solito 

Votis in capitulio rite nuncupatis 
morentur cupatis id est cele- 
bratis 

Vouet obtet promittit consideran- 
dum sane est quia qui uouet 
suum suum proprium mouere 
debet id est promittere 

Vulgus regulariter generis masculi 
est uirgilius uero posuit et neu- 
traliter . 

Vulgus nota masculini generis 
magis esse quam neutri uirgi- 
lius spargere uoces in uulgum 
eb.masculini generis esse opor- 
tere indicat casus genitibus sin- 
gularis to idem syllabis quod 
nominatibus in hoc genere 


Xenia quod sunt proemia uel dona 
per x scribendum 


Yaspis per y greca scribendum 
(de gl.) 

Yaspis nomen gemmae uel lapidis 

Yaspis gemma generis foeminini 
uigilus yaspides fulua nam ui- 
ridis est sed pro uiridi fuluam 
posuit ut alibi fuluam dieit fulua- 
que caput nectentur oliua 


1. appellari | 2. aut quis | praestat | uicissim id fieri || 3. aduerbialiter ex 


auerbialiter corr. | 4. collatenus ea quolactenus corr. | siccoit | masculus ex ma- 
culus corr. | inhos | foemine | impiam | per | foeminam | libidini ex liuidine 
corr. | nimia] foemina | exe=soque || 5. id est] idem || 6. Vitra ex Vltro corr. | 
iluc citra | ultra ex ultro corr. | 8. dedicatum est | uotu ac | capitulio || 10. ob- 
tat | suum alter. om. | uouere ex mouere corr. | permittere | 11. masculini | et 
om. |.12. genitibus m. 1, genitiuus m. 6 | sillabis | nominatibus m. 1, nomina- 
tiuus m. 6 | 14— p. 104, 15. has gl. om. | 


10 


104 


Ydaea cum a scribendum 
Ydillion opus paucorum uersuum 
Ydin uidere crece 
Ypatia consulatum 
5 Yppocondriarum id est- praecor- 
diarum (Galeni) | 
Ypocrisin simulationes grece 
Ypoerita simulator 
Yppodiastule subseparatum 
Yppostigmae subdistinctio grecum 
10 Ypozeuxis ubi in singulis sensibus 
propria unicuique clausula est 
Ypozeuxis est figura zeume con- 
traria ubi diuersa uerba singulis 
quibusque elausulis proprie sub- 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


iunguntur ut regem adit et regi 
memorat nomenque genusque et 
cetera et illud uindentia inuitat 
inflammat superbia iracundia in- 
flammat rapacitas inquietat cru- 
delitas stimulat ambitio delectat 
libido precipitat 
Yronia placiloquium 


Zaba munimentum in prelio uiro- 
rum fortium 

Zaberna ubi uestes ponuntur aut 
quodlibet aliud 


III PLACIDVS CODICIS PARISINI 


h. e. eod. Bibl. Nat. lat. nov. acquis. 1298 saec. XI 
Glossas Placido alibi adseriptas asterisco notavi 


fol.1'a Forsitam') * * * * + «?) 
Forte . c//asu furtuitu?) for + * * 
Forsan . fortasse * * * + 
Fortuitum . subitus casus 
5 Fore 
Fornicem 


eK) ea) etre eerie SE NR 


Kl ESSE Ser EER. d: Gk 

fol. itp Frendet . dentibus stridet 

Fremit * * * * 

Frigias . troianos 

10 Frigus et frigura*) dicimus 
Frigia.a troia separata est pro uel 
quia a priamo subacta frigia 

troie uocabulum abiecit 


Zmaragdum lapis pretiosus 15 
Frigia. troiadicitur afrigia asopi filia 
Fribolum . turpem aut uanum 
Fribus . sol 

Friba . luna 15 


Fruges . troiani 

Frigos?) ignes . troianas flamas 

Frigida bruma . gelida yems®) 

Fronimos . sapiens.gr. bene ergo 
fronimus‘) sapientissimus 


X 3k 8 be eee 


* ck ck Ὁ See 
Frugi homo . * * * cus homo 
* . ki DE TOC CERES 


20 


* * * * * * * * * 


1) m incerta | 2) maior paginae ita detrita est, ut nihil aut non multum 


legi possit. 


apices litterarum. verborumque frustula cur accurate enotarem non 


fwit | 3) u prior incerta || 4) u incerta || 5) Frigios corr. m. 1 | 6) ms incertae | 


1) us incertae || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


fol. 1" *Frestram . fenestram 
*Freta.meta.crumata uel modulosa 


subtilitas 
F//ucata. mendaeiis subornata 
Fucum . mendacium 
5 Fugacem . uelocem 


Fuliea.genus auicule nigre qua 


greci. erodium uocant 
Fulus . rufus 


105 


*Fugitiue aq*** ex riuo publieo ?5 


neque depreenderentur?) . unde 
futiua?) dieta sunt que furtim 
quis h** non suo iure uteretur 
*Furui.furore* passus sum 
*Furuarum nationum.gentium ni- 
grarum india et psc 
furuum enim x**sxigrum xx x 
unde fures qui in obscuro la- 


Fumea . fumosa tent et forni furbi ergo nigri 
Fungeretur.exemplum operis facere. 

prouaretur . urg . sumoque ad- 

tingit ore. ut uiuentis fungere- Galatea. prouincia.grecie.ubi gallie 


tur officio uiri.migrantes.a nomine nomen 


19 Funesta . scelesta dederunt 
Fundus . possessio Galea . capside 
Furias . deas infernales Gammos . nuptie 30 


Furie.tres fuisse dicunt pohete. Ganimedes deus paganorum 
allecto . tisefone . et megera Ganeon.siue ganeo gluto uel co- 
Furiosus.a quo furor numquam?) . mesor 
secedit?) Ganea . taberna 
15 Furibundus . ualde iracundus Ganimedis . filius troi regis qx 
Fusi . iacentes uel accubentes in silua aborisua uenatus ἘΞ 
Futtilis?). inanis uanus uacuus **xx* ab aquila rabtus est 
*Futura alucimentur.quasi luxu- Garos.liquamen gre 35 
riose sermone incerta predicant Garrit.murmurat 
*Fugator.expulsor artificii *Garire . aut multa uerua aut sor- 
30 *Futauit . fuit dide loqui 
*Fulsit . feriit uel percusserit) ful- *Gaze dicuntur. diuitie lingua per- 
gere?) enim ferire est unde et^) ^ sarum a gaza?) oppido greco- 
quoque?) fulmen xxx rum in quo olim rex diuitias 
*Foxx*s.uas aquarum perp*rui 
*kKS 


congesserat uniuersas 

*Gallus. pullus gallinacius 

*******O prouerbium *Gallieiola . cornice”) nucis ingu- 
laxdis uiridix per quem co«*s!") 
humanum intelligi uult 

Gelli. nomen est x**?) 


~ 


*Hunus 9 
m+rt+ diet qm ***** publico 
fexie dicun xx» 


*l'utauere . fuere 


. 1) am incertae | 2) se incertae | 3) corr. ex Futilis | 4) 1 incerta || 5) g in- 
certa, || 6) et incerta | 7) ue incertae || 8) en incertae | 9) ua incertae | 10) z s. 
ser. || 11) ut vid. | 12) omnia incerta | 13) membrana abscissa || 


106 


Gelonos.gens ara *+*") 
Gelos . ri x!) 
Gemi x x * !) 
Generat x) 

5 Genitibus cas») 
Genexla x») 


G ulus . portit** 

*Gestio . si declinatur . quomodo 
audio . amicio . amiciebam . est 
enim?) +***** neutrale ueruum 

fol. ?* *Genuinorum . denuntium proprie 
uel timoris 
10 *Gerras.nugas ineptiasque 

*Gerro.nugator dictus a gerris 

*Gene .ea parte.uultus que inter 
maculas.et auriculas est ideo. 
gene dicte eo quod infans . in 

utero . caput inclinatum . inter 
genua teneat 
Gimnasius . locus ubi haclete nudi 
exercitantur 
Gimnos enim nudus dicitur 
15 *G1ppl. gypperosi 
*Gymnasia dicuntur. loca in qui- 
bus nudi homines exercen- 
tur. unde homnium prope ar- 
tium exercitia gymnasya dicun- 
tur 
Gladiatores . qui in spectaculis 
mutua se cede trucidant 
Glarea . stricto?) gluctinore 
Globus . rotunditas 
20 Glaria . claritas 
Glomerantur.colliguntur *cerua- 
tim congregantur 
*Glx**x**x«olor.interdum + * + 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


xxx onitur. οὐ quia ad ** x 
**x*. ulrorl alborem + * x 
** * x xx *S. ClaucUS * ** * x 


* ck 
* ck 
******S claucas dixit * * + 
KOK KKK KKK KKK minibus * * KX 


Ἐκ 


xxx x * endidi ponuntur 
eco x ee m et maris?) 
* dici. et tunc?) + * * uctibus*) 
*xrist) xx 


TG 


* 


* 


ἘΠ6Ὶ καὶ esp oe Red 

*Glomerum . pallium. pastoralem 

Gnarus . sciens cui contr * * * + + 
ignarus nesciens 

Gnatus . natus 

*Gnaruris . ngarus sciens 

*Gnarorum . qui peritiam prime 
ueritatis insinuant 

*Gnaricationum . sermonum conlo- 
quii perticis . ad quas cruribus . 
conligatis ambulantes grauato- 
res dicuntur 

*Gnoscet . sciet experietur 

*Gnoritur . cognitum siue conper- 
tum est 

*Gorgo . adueruialis . interpositio ut 
porro. prorsus . nimirum 

Gorgos .agilicis gr. bene. gorgo- 
nius agilissimus 

*Grates.due sunt. gratie que agun- 
tur . set tamen . indiscreto poni- 
tur 

Gray . greci 

Gregosto . uigilo . 
uigilans 

Gregoras . uigilas 

Gregatim . glouatim 

Gripes . quadrupedes . dicuntur gri- 
pedes . infestum equis . aput iper- 
boreos . riumdum 


gre. gregorius 


1) membrana abscissa || 2) ut vid. | 3) vel sericto || 4) reliqua abscissa || 


30 


35 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 107 


Grifus . belue pignnate Harioli . incanta totes . siue diuini. 
Grossus suas. id fiei fem ge- qui concepto .ante aram -spu 
nere futura predicunt 


Grus . siuespertilionem uiderit.fu- Haut.segnis.non piger 
git . uipera . erua . dracontion Hausit .b . uidit . ut hauriat . hunc 
timet.ex ippopomane.adtritas ^ oculis ignem 
manus.equus si olefecerit.in- Hausit.audibit.ut uocemque his ? 


o 


sanit auribus hausit 
*Gratificam . gratiam . gratificus Haut. non 
enim est. gratis faciens Haut dubie.non dubie 
$ *Gratiosus . iuste . uniquique quod Haut sanus.non sanus 
merentur tribuit Haut grandis . non grandis 
*Gratissimus . // et") animo et cor- Haut diffieulter . non tarde 25 
pore dicitur Haut frustra.non sine causa 


*Grauescella?). grauesidus anni — Hautne.nonne 
*Gramis .gremis que sunt pituite Haut secus .non aliter 


oculorum Hauritur . bibitur. potatur 
*Gurgustiolum . antrum?) secrete. Haustum bibitionem 30 
anguste Habile . abtum 
10 Gurdus . ineptus . inutilis Hauspiees . auruspices diuini 


Haus . profundum 
*Habena.id lori*). per b.auena 


Habena . lora quibus equiretinun- — id erua. per.u. scribitur 
tur *Habitudine . habiti 35 
Habitus . ad naturam pertinet.eul- *Habitior.plenioris abitus 
tus ad homines *Habeo. habito.quod nune fre- 
Habitus . cultus quentatiue . tantum dicitur . qui 
Habe . salutatio abet pro abitat 
15 Hamon . iobis *Habilis dicitur.qui se abet id 
Hamon . liber pater inter et fortis 
fol. 2° Harundo . sagitta . quia cupidinem *Harioli dieuntur.insani.spu ne- 
amorum abere pagani.unde le- — scio.co inflati uaticinantes circa 


talis arundo amor. usque ad aras et templa diseurrunt adque 
mortem .raro aum inuenitur baccantur 
canna.a ueteribus dicta nisi tan- *Ha//riolatus est?). diuinauit con- 4° 


tum a uarrone iectauit 
Harundo . calamum sagitta siue *Harioli . diuini. qui concepto ante 
canna aram spu futura predicant 


1) 1 littera. erasa. | 2) la ex le corr. m. 2 || 3) um ex corr. m.2 || 4) i in- 
certa || 5) 1 litt. erasa || 


108 


ut has . as 
quas nos aras.et lasas dicimus 
*Haut clam fuit.non latuit . non 


*Harenam . hasenam . 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


pientes. ab area.id 1unonem. 
quam aerem dicunt esse ubi re- 


fefellit 
Hebrum . amnem 
Hebenus . arbornigra indie 
» Hebes . stipidus amens 
Heceui . alieui 
Hee . ste 
Hecine . hee ergo 
Hedium . predium 
10 Hedax . satis manducans 
Heiulat . ululat 
Heiate . exortatiba 
hoe est age 
Hellespontum . frigium equor 
Heleps . ferrum 
15 Helluantes . abide comedentes 
Hellubas . uorax insatiabilis 


Hemus.mons macedonie. uel tes- 


sallie 


Hem.ecce trntis h««»lter Ἐπ ex 


homine hune n* * * * + * das 
Hercule, uere idest iur * * * * 
20 Heroes . uiri fort + + 
Heros.wuirm ******xxxxxtls 
Herile Ξ ΠΟΥ 
Herus - dns * KKK 
Hermes . grece la!) 
25 Hersutus . ca illu?) 
Hertus . asp * * * «x mal!) 
Hesperia + **spa Ἐν) 
Hox n n n 
Hx & * & KK x 
30 H***xx* 
Hx * & * kK «x 


Hx & kK * 


uox est. heia 


enum . et sedes . animarum est . 
ub aeris in campis latis.et ci- 
cero . iN sommio. scipionis . ergo 
hie heros huius herois.huie. 
hero . hunc . heroem . ab hae he- 
roem. mulier uero . heroin.e. 
uel heroadas . aut eroas . ut . le- 
mnias | 

*Hee securis dieimus.huius se- 
curis . huie. securi. hane secu- 
rem.o securis.ab hae securi. 
et pluraliter.secures . o secures. 
ab his securibus . secur . nus- 
quam legimus 

Hesperidum . spanorum 

*Heliton . heros aput latinos nullus 
est querendum ne in grecis aut 
persis 

*Hescolapius . 
inuentor 

*Hendem . equesimiliter 

Heres. dominus proprie 

*Herbidis. herbe colore id luridis 

*Heridiolum . possesiunculam 

*Herbam dedit. hoc enim conten- 
dentibus erat 

*Herme . simulacra sunt mereuri . 
tantum caput et pedes habentia . 
corpus aum truncum est. et 
quasi quadratum totum . est aum 
nomen grc . hermes id mercurius 

Hyad ses que idas 


asclepius medicine 


dicuntur 
Hoxxxxxxxxxxxx**las in simili 


OK OR ROK ok ok oe o b o x o e x 


*Heroes . dicuntur +***aerii”) uel Hs************** uel profun- 


celo digni.id uel fortes uel sa- 


1) reliqua abscissa || 2) 11 incertae || 


dum 


fol. 


40 


45 


3 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


kK KK KK KK KK e x x x £10 
KKKKK KKK x x KETC! 
**c cursus hi cnauigatio !) 
Hi *********unt 
5Hi *****r *** uisio par ** 
Hiem **** d*es nubtia + «+ 
Hi. uade 
Hilico . statim . aut. confestim uel 
iterato 
Hilo . aquilo 
10 Hilicias . troianas 
Hymnum .laudem sibe canticum 
Hymago . similitudo 
Hine .iam ex hoc 
Hiniantes . incipientes 
15 Hine adque hinc . ex utraque parte 
ab utraque latere 
Hypoerita . simulator 
Hyronia.inriuis adictio . aliut. di- 
cens . aliut. significans . sic enim 
laudat.ut eam uituperare in- 
tellegat : 
Hir .quod interpretatur uigil 
Hironii . sannatores et detestatores 
20 Historius . pantomimus qui storia?) 
scribit 
Hisdem . his 
- Hiscere . loqui 
His . istis 
Hiuleus . pastor 
25 *Hiulea (a ex u) sunt que. aperiun- 
tur.ab hiando dicto//?). hiatus 
apertio est. ut sunt rime in uasis 
enim.sulci in terra . quando aer 
suo candore fincduntur. aut si 
ouum in partes aperias 
*Hillum . //quiequam ^) 
* Hinnire . stridere 


109 


*Hispido . truci orrido 

*Hyras . intimauitestina quorum 
nune deminutio ille dicuntur 

*Hirundo . sanguisugia 

*Hiralocus est. tenebrarum uel 
porcorum 

*Hiatus. proprie est homnis oris . 
apertio translata a feris. qua- 
rum auiditas id horis 

inde di- 

. id alicui 

et uehementius . incu- 
muere . est et iniare . intente ali- 
quid . et caute prospicere. ut si 
dicamus . auruspicem . in 
iniare 

*Hirpices . tribula 

*Hydra . d///raeo?) fuit multorum 
capitum . in lerno palude pro- 
uincie arcadie. 

Hoe ine. hoc uero 

Holfatum . odoratum 

Hominesne . numquid homines 

Homo eusyon.simils substantie 

Honore functus . honore usus 

Honus . pondus . honor . dignitas 

Horror est . admetum . est orror a 
turpitudine.orrora turpitudine). 
orror ad onorem est . metus sibe 
pabor 

Horret . expabescit . orrendus . me- 
tuendus 

Horcus . mors 

Horonte . lumine syrie 

*Honoripete?) sunt. quiores’) pe- 
tunt ut dicimus heredipete . qui 
hereditate petunt 

*Horus est.quos pagani inter sa- 


hiatu . 
apertione monstratur . 
citur et iniare 
acriter 


rei 


exta 


1) omnia fere incerta: tres quae sequebantur versus legi nequeunt || 2) o 
vel a | 3) 1 littera erasa. || 4) p erasa || 5) 1 littera erasa || 6) in pro on corr. | 
7) nori ex corr., fort. m. 2 | 8) qui honores corr., h m. 1, no m. 2 || 


30 


35 


ὡς 


0 


fol. 3" 


110 PLACIDVS CODICIS PARISINI 


eros siderum colunt. hos irim lanto.gusto ante prandium 25 
uero pro sole aecipiunt.simili- laspis . gema generis femenini . 
modo.etiam horum solem uo- ^ urg.iaspis de fulua. nam uiri- 
lunt rarum sibe aurore dm dis est.set pro uiridi fuluam 
Horundo . sagitta posuit.ut alibi flauam dicit. 
Hospita . peregrina flauaque caput nectentur oliua 
Hoscine . os uero Ianuam . aditus est . primum in do- 
*Holitores dieuntur. olerum di- mum uel uillam . ostium aditus 
stractores in quem libet locum. similiter 
5 *Hostia . equata lenita ut ianue//*) uel claustra . set 
Horitantum . ortatum foresque forus?) uertuntur . ual- 
*Horno . anno ueque introuersus . aperiuntur. 
Humilis. quasi humo adclinis eb sunt dupliees . multiplices . 
Humunculus!).homo quiade humo — eonplicabilesque. porte uero pro- 
sunt prie murorum dicuntur 
10 Huminitens . ambulans reptans Tamtum .iam ex illo tempore hoc 
Humanus . iucundus Tam dudum.iam pridem ante hoc 
Huncine . istum uero Iam olim . ante p// aululum*) 30 
Huiusmodi . istiusmodi Iam pridem . ante hoe tempore 


*Humus . terra . habhumanitate lam . transsactum 
dicta . quia cunctis humana est. *laculabor . seruiam . dictum a ia- 
et est generis feminini culis qui sunt militares 
*[aetatus . indoctus . captus 
*[bus.hiis.ilis.plaut*«* in mi-s5 
i5 Tactat . gloriatur. ut illa se iactet. — li«* glorioso.ibus sti+++++** 
in aula eolus KK KKK KK xe o x 
Iaculum . genus retis piscatorii qui *lecebat. ***bat 
effunda appellatur. uel gladium *Iecore . iecinore 
lactanti. quasi in cassum dicenti. Ibidem .in ipso loco 
urg . talia iactanti . et inrita Icones . immagines 


iurgia lactat . inertes Ictus. plurah numero x***** 40 
Taciuntur. porro iactantur Idieo . non ictorum dicitur. 
Iactura.damnum aut mortalitas Idiota . inperitus . gre. 

20 Jacit . mittit Idionia®) . proprie®) . gr . genere 
lactitant . frequenter iactant masculino 
laculabo . sagittabo : Ideireo*) . ideo . uel. propterea 
lam pridem.iam olim Idemtidem*). ipse ille. aut in ipsum 45 
Jam dudum.iam pridem uel iterum 


1) us ex is corr. | 2) 1 litt. erasa | 3) u ex o corr. || 4) 1 litt. erasa: lw add. 
in. 2 | 5) oni incertae | 6) prop incertae || 7) circo incertae | 8) m prior incerta || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Id . hoe 
*I[deoma . consuetudo uel proprietas 
Id metuens.hoe timens 
*Idea . quum . a . seribendum 
* *[dache . ante hac 
Ifigenia . soror!) 


X cena ἘΦ ΝΠ fs Sero RS RED o 


fol. 4 Lacertus . bracium 
Laeerti. murices in braciis 
Lacernam . stola aut uestis 
10 Lantumie . locus sub terris cauatus 
Lances . diseum . missoria . urg . lan- 
cesque et liba feremus 
Lanterne.areule sunt. uitro in- 
cluse in quas lucerne . aut cen- 
eidilia. uentu flatu adire non 
possunt unde et ad preuendum . 
lucerne facile ubique circum- 
ferunt 
Lanigeras . obes 
Lanistra . lanarius 
15 Lanist//a?) . macellarius qui fero 
laniat 
Lapihte.geris est tessalie . iuxta 
pelium montem 
Lapsus. cecidit uel casus 
Lar . domus 
Larualis . demonita uel incantator 
20 Larua . humba aut maleficus 
Laruales . demoniaci 
Laseiba . libidinosa 
Latex . uinum eo quod uuas lateat 
nam omnia humerosa quasuo 
fructu clauduntur . latices di- 
cuntur 


111 


Latinum . latinorum 

Latie . latina 

Latebras . oceultationes 

Lator. deportator 

Latices.aquas ab eo quod peruenas 
terre lateat 

Latet . patet 

Latentia . occulta 

Laudato . 
rum 

Latumnia . eustodia . custodia 
catene 

Lauerua .latro aut qui filios ali- 
enos seducit 

Lauamen . requies 


ingentiarum — ingentia- 


uel 


Laureatus . honorem quale eumque 
munitus 

Laureas . uictorias 

Laxis . lassatis quassatis prope so- 
lutis 

Laxiores . uite remissores 

*Laudare.nominare uel referre 

*Latrins.locis quibus labare so- 
lent sordida 

*Lacessam . uocabo 

*Larunda . quam quidam nimiam?) 
dicunt 

Labentibus . transeuntibus 

*Laniena . locus ubi animalia mag- 
tantur dietus a lianatura 

*Latro . stellis dictus a lateris cu- 
stodia 

*Laterna punica.a pellibus quasi 
ab ungulis regularum . adfixas 
extendent 

*Lamenta dicimus. genere . neutri . 
numero semper plurali . lamentus 
aüm.genere masculino . dicunt 


1) inter foliwm 3 et 4 duo folia interciderunt | 2) 1 littera erasa | 3) nimiam 


ex nimam cor. m. 1 || 


ro 
e 


45 


112 


iudei.et eorum fili. cimices . 
non lecti generalis !). sed sandam 
phileam . phiteatralis 

*Lampene.stelle quidem sie dicte 

*Lacus.exceptorie in que aque 
decurrit . et scribet una.c. 

*Lascessere.metaphora.a canibus 
uel a feris?) que solent lacerando 
prouocare.ueruum coniügtionis . 
tertie correpte 

*Laberintus . locus . in creta . in- 
sula parietibus obscuris . cireum- 
textus . quem ediuicabit . deda- 
lus . artifex 

5 *Lacunaria sunt. quecamaram sub 
tegunt.et ornantque.et lacu- 

. maria dicuntur 

*Lacteus . circulus . uiaque insfera?) 
uidetur. quasi ablaquem alii di- 
cunt animis heroum . antiquo- 
rum refertum esse.et merito. 
resplendere . alii uero uiam esse 
qua circuit . sol . et exsplendoris 
ipsius . transitum ita lucere 

*Lancino est.lanio frequenter 

Lebetas . ollas. fii. siue neutri 


fol.4* Lectitant . legent 


10 Legiomartia . numerus militum . 
quasi moreconsecratus 
Leini . romani 
Lembus . nauis genus 
Lemannus . fluus gallie lucanus 
desuerecauo . tentoria fixa le- 
manno 
Lebamen . requies 
15 Leneus . liber pater.ab eo in quo 
uue premuntur . quia poete di- 
cunt. quod ipse inuenisset uinum 
Lenis . placidus 


1) i ex e corr. || 2) feris pro feri'ous 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Lenocinatur . turpi adolationo fa- 
mulatur — 

Lenocinium . uxori emeretrieationes 
mariti consensu 
Lena . toga duplex 

regia 


. uel uestis 


Lenones . uani fornicatores 20 
Lentrix . genus nauicule 
Lepores . auritos. aures grandes. 
abentes . masli.gnr.urg. 
tosque seque lepores 
Leporem . suabitatem gratiam 


auri- 


Lepos . iucundus . puleer . bonus 

Lepide . urbane 

Lepus . blandities . leporem blan- 
ditiem uel urbanitas 

Lernapalus . locusue . ubi erculis 
idram serpentem qui multa ca- 
pita abuit . occidit . argiuepalus 

*"Lestrigones.feri homines ut ci- 
clopes dicuntur . italie 
uicini 

Let.fluuius. et leteus . inferorum 

Leuigati. politi.lenes effecti 

Leuia . lenia 

Leuum. contrarium sinistrum 

*Lepidula . festiua 

*Lemorum . larbarum 

*Lebeta . olla. gnris masculini 

*Lepidus . mollis dieitur . alepore 
quodam animal mollissimum est . 
facetus uero.qui iocos gestu. 
et factis commendata . faciendo 
dieitur 

*Lepos . urbanitas . elegans . et mol- 
lis. hac faceta. unde homines 
tales . lepi . uocantur 

Leuis . lenis 

Libanus . degustamus 


25 


fuisse 


30 


35 


corr m.1 || 8) s add. m. 1 postea || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


113 


Liberum uium .alibero qui uinum *Limasces . conlocasses 


inuenit 
Libabit . tetigit . unde. inlibatum 
intactum dieitur 
Libica . africa 
Libee . africe 
5 Libicos . africano 
Libabit . profudit") 
Librat . equat [ 
Liceus . mons?) fridus . urg . et ge- 
lidi?) fleuerunt . saxa licei 
Lienis . splenis 
10 Ligustra . flores candidi 
Limfàáto.uario diuerso . luc limfato 
trepidas semetu 
Limfaticus . quasi faticus. qui ex 
aqua quasi diuinat 
Linx . lupus. uariis coloris . unde 
et uestis uaria linx dici potest 


Linquens . preteritum non abet — 


presens participium est 
i5 Liquens . deserens 
*Libassius . liber pater 
*Libitina.est dea paganorum. libi- 
dinis dea. quam quidam uenerem 
infernalem . esse dixerunt . ta- 
men.et libitina dicitur lectus 
mortuorum uel locus in quo 
mortui contuantur 
*Libare est.aliquid leuiter con- 
tingere. ut si quis inuitatus ad 
conuiuium . uel potum perexi- 
guum quiddam de escam uel 
potionem sumat 
*Libaberit^).de preterito per u.liba- 
berit.de futuro per.b.scribitur 
20 *Licet adueruium . permittentis esse 
intelligitur 


*Liniamenta . extremitates 


*Limfari est.baecari.et furia qua- 


dam.aut demonibus impletum 
rogari. hue adque illue . et dis- 
curre sicut limfa.id aqua. hue 
adque illuc diriuata.aut fusa 


 discurrit.sunt quidam qui di- 


cunt . limfatico spu . quodam 
aquarum perturbari sagittari 


*Linx . genus fere.agrestis uarie 


similis leopardi . libero patri sa- 
cratum 

corpo- 
rum.ut puta.ubi finitur ten- 
dens deorsum . auricula . unde et 
pictores liniamenta appellant. 
designationes singulorum loco- 
rum in imaginem.uel inpres- 
sione qua postea coloribus mani- 
festant 


Logus .sermo ratio 
*Loculos . locus dicitur.ad aliquod 


ponendum in terra factus . unde 
tractum est. per dimunitionem ut 
loculos dicamus . et lucellos ad 
uestes . uel pecuniam custodien- 
dam 


Longe . aliquotiens pro ualde ac- 


cipiendum ut longe distat. ab 
illo sapiente . iste indoctus 


Loculentus . lingua clarus 
Loridam pallidam 

Loculenter . magnifice clare . 
*Lorarius . tortor 

*Locis . his que heru erant repletis 


locis . que uacua uerant . repletis 
metafora.a forsis.fosse enim 
erui dieuntur.dieuntur et ho- 


1) ex profundit | 2) mon////// et s s. ser. || 3) i prior ex e corr. || 4) be in 


ue mut. m.1 || 
Corp. gloss. lat. tom. V. 


8 


fol. 5r 


25 


114 


mines. erui.si a multitudine. 
detenti liberentur 
Lucus . locus siluosus spissus ab 
eo quod parum luceat 
Lucrub** bat . uigilabat 
Lucubratio . nocturna uigilia 
Lucifer . genere neutro.ut dona- 
tus . 
5 Luctamen . inquietudo certamen 
*Lucinam ali.iunonem . alii ia- 
num dicunt. que parientibus pre- 
est 
*Lucide . palam 
Ludicra . ludorum eantamina in- 
onesta : 
Ludificatur . inluditur 
19 Ludo . certamine 
Ludibrium dedecus 
Ludus . 10cus 
Ludis . decipis inludis 
Lues . mortalitas pestilentia 
15 Luentes . penas persoluentes 
Lumine turbo . diro hac truculento 
uultu 
Luminelustro . oculis 
spicio 
Lupata frena . duriora in equalium 
et asperrimorum dentium ad do- 
mandos . equos . lupata dicuntur 
Lupanaria .lupa dicta est.de qua 
hoe uocabulum est sumtum 
20 Lupanar . cella meretricis 
Lurida . liuida . luc . lurida pallens 
Lurdo . gloto 
Luridus . deformis 
Lustrum . quinquennium 
:5 Lusores . falsi testes 
Lustro . circum inspicio 
Ludicro . ludibrio expectaculo 
*Lues . solues 
*Luum pestium. hee lues harum 


circum in- 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


+ luum.lues enim. sordes dicun- 
tur 

*Lupam . meretricem . a rapaeitate 30 
uel a libidine eius animalis. 
unde et lupa lepidula festiua 

*Lustris.locis abditis in quibus 
potandi libidinandique .ea usa 
secedebant 

Luxoriem . ubertatem . urg . luxorie . 
segetum teneram depascit 
erba 

Luxus.poma regia uel luxoria 

Lux . salus 

Lux. ultima . nouissimus dies 


m 


35 


Maccarius . beatus . gre 
Macina . fabrica 
Mactare . inmolare 


Macros . longus . gre 


Macrologia . longa oratio 40 
Mactus.multum auctus id maior 
facte 


Machina .sillaua secunda per ἢ 


‘Macchinatur . parat instruit 


Macula . turpitudo 

Macte . magis aucte 

Maceriem . sepem 

Maculose . uarie 

Macinat . conficit 

Macera . gladius 

Madidus . infusus uel umidus 
Madefactus . infusus 

Madentia . humida loea 

Magalia. ease pastorales 
Magistratus . pretores aut consules 
Magnis modis . magnis precibus 
Magnopere . magno opere 
Magnifice . preclare 

Magister . gubernator 

Magna caterua. magna multitudine 


45 


50 


55 


fol. ὃν 


PLACIDVS CODICIS PARISINI TI 


Maius?) . amplius Mareotides . a regione egypti 30 
Maiegenitum . mercurium Martires . testes grc 
Malatus . maxillatus Mars. uir uel pugna 
Malacia . serenitas absque uento ^ Marsus. incantator 
5 Malunt . uolunt . Mares . masculi 
Malagma . medicamentum Marsupium . saeculum 35 
Malum . melum Mas . masculus *) 
Malo.magis uolo Matuta . dea paganorum . hune grc 
Malim . magis uoluissem leucotea dixerunt 
10 Mamme . moma. id auia Materia. occasionem uel silua 
Mammona . diuitie siriaco sermone *Magnalia.in nullo auctore legi- 
Mampalia . pastoralia tur.quia est ueruumnimis uilissi- 
Manzir . descorto natus mum. nisi forte in aliquibus 
Manicas . catenas antiquis 
15 Mantua . ursbs italie *Malus granata . arbor generis 
Manes . inferos gnus . masli.urg. —frmn.pomum uero generis neutri 40 
subducta.ad manes.imos.ma- est 
nes.dii mortuorum *Maturimum etiam. et maturissi- 
Manubrium . quod rustici manicum mum dieimus . denique | sallu- 
dicunt stius.in historiis maturissimum . 
Manubie.spolie?) que manibus de- magis quam maturissimum di- 
trauntur cimus 
Mandit . comedet *Mausolea sunt . sepulera . seu mo- 
:) Mansa . comesta . manducata numenta . regum . maxime egyp- 
Mandiuola . mola dentium tiorum . amasoleo illorum rege 


Manubie.res de preda collecte uel ^ dictum est 
preda.de hostibus?) facta. uel Mauult. magis uult 


uestes mortuorum *Manubie dicunttur . spolie ho- 
Mancipare . quasi manu tradere uel — stium?). que a rege et duce 

commendare eiusdem manibus deportantur 
Manticulare . fraudare *Macte.ueruum est bene obtan- 45 

25 Manuale . orare tis. ut urg. dixit. macte noue 

*Manticulatio . fallacia uel lenoci- . uirtute puer.id m*ltum aum 

nium hoe est. magne puer.et sub- 
Manet . alta mente.alto pectore limis 
Mantelia.mappas dicit uellosas — *Matia intestine . que sordes . emit- 
Marillis. roma antiqui ita appella- ^ tunt. unde matiarii dicuntur. 


berunt qui edem- tractant aut uendunt 


1) i ex g facta | 2) i sup. scr. | 3) h sup. scr. || 4) s sup. scr. | 5) ex hosti- 
sum ut vid. corr. || 
8 * 


116 


fol. 6* *Magnopere est. ad magnum opus. 
essenec essarium quemquam 
*Masio . mallo 
*Manticulam . uictoriam. peram 
*Manifestarium . nocentem uel uo- 
xium 
5 *Magmentem . alipinguissimum ex- 
terum . ali secunda prosecta. 
cornutus quid mactatur . quid- 
quid distraitur 
*Maliellem . magis uellem inter- 
dum 
*Manas . mallem 
*Manas . malas . maxillas 
*Massucum . edacem 
10 *Marspiter . marspater 
*Macere . macere infestare 
*Male consultum abet. male con- 
sulat.et male cogitet 
*Manducum . ligneam hominis figu- 
ram ingentemque solet. circen- 
sibus!) mala sumouere . quasi 
manducare 
*Margo . pars cuiuslibet loci ut 
puta maris.et est generis co- 
munis.ut hic et hec margo 
15 Meditaris . imitaris 
Media arma.in medios hostes 
Medimna . mensura 
Melicebat . micilicebat . urg . meli- 
cebat casum misereri insontis 
amici 
Melanerux fuscus gre 
20 Meleto . medito . gre 
Melas niger . grc . melancolis ergo 
nigri coloris 
Melos . duleis sonus 
Membratim . sequestrata membra 
uel sigilatim 


1) 1 littera erasa || 2) en sup. ser. | 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Memet .me xpsum 

Memento.in mente habe 

Memet ipsum.et me ipsum 

Memnonis . tithonis et aurope filius 

Mene.me ergo 

Meroen . insula nili 

Merum . quidquid null rei. mix- 
tum est. merum dicitur 

Meras . probatas 

Mero. animo puro. uel simplici 

*Meritissime . dignissime gradus 
superlatibus 

Merentia . tristitia 

Metito . mete . urg . postremus me- 
tito 

*Meticulosus . metuens 

Metas . fines 

Menicius . ericius 

*Meditullium dicitur . locus in quo 
aliqua meditantur. siue addocen- 
dum.siue ad discendum 

*Meditullitus . capti usque ad pene- 
tralia . medulla detemti 

Metuere.timuerunt.metuere aum. 
timere. hoc uero accentus de- 
stinguit 

*Mergier . mergi 

*Menenca?) . in cerebro?) membrana 
quedam . uel pars cerebri . est 
autem gre 

*Mentor . iubentor 

*Mentis.genitiuum casum. pro no- 45 
minatiuo posuit. debuit enim 
diceremens 

Mieat . fulgit 

Micans . fulgens 

Migdonides . migdoni filius uel ex 
migdonia regina 

Mimi . ioculares . gre 


3) e post e sup. ser. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI LI 


Minator.et munitor.set munitor 
dieitur dicitur. cum pronuntiat 
bona.minator cum nuntiat ad- 


uersa 


Minotaurus. monstruum quod ex 
minoe.et tauro natum fuit 

Minitatur.frequenter minitatur!) 

Minotaurus?) monstruum caput uel 
tauri. ceterum membra homo 


5 *Miniatus . rubicundus 
Mirice . genus uirgulti 
: Miranes . fantasie miratores 
Miratas . probatas 
Missilia . astilia 


10 Miserescite . miseremini uos potius 


miserescite uenti 
Misticum . secretum 
Miserandum . dolendum 
Misterium . secretum 
Miserrime . infelicissime 
15 Miscentur . turbantur 
fol. e Mitia. poma matura 


. Mitram . coronam uel mitellam sibe 


capitis . ornamenta 
Mittite . omittite 


*Mista . grecum est.id misteri 
auctor . summista . qui sub eo 
est. slue qui conscius est mi- 


sterii 


20 *Mitra .pilleum frigium . uel per- 
sarum aut hornamentus capitis 


de ueste 


*Mmitari est. alicui plagas uel 


. cedes minari 
*Minia cotum . ecie uox 
*Micius . nomen fluuii 
Moenia . edificia 

25 Modestus . placidus 
Modestat . temperat 


Modificat . temperat 

Modum . rationem 

Modestia . bonitas uel mansuetudo 

Modestus . dignus uel mansuetus 

Moderatur . frenat continet . gu- 
bernat 

Moles. magnitudo uel uastitas 

Molitur . parat . aut iustruit uel 
disponit 

Mollis. effeminatus uel qui barba 
non abet 

Molimine . conatu 

Mollia . blanda 

Mollit . mitigat 

*Moenicare . comunicare dictum . à 
moenis .id operibus 

*Moralis dicitur. homnis auctor qui 
res abtas et conuenientes mori- 
bus scribit 

*Morari. exiguosaxo . brebi uel mo- 
dico 

*Moruum .regium?). genus quodam 
morui 510 nuncupati. qui tanto 
portior. quanto. deterior ceteris 
omnibus 

*Moris quippe abet. morem uel 
consuetudimem uel usum abet 

*Mordieus tenens . morsu quasi 
tenens 

*Moliri.conari est. et aliquid co- 
mora agere 

*Moragis . nucibus longis 

*Moloerum . morbum quem greci 
milon dicunt 

Monile .ornamentum ex auro ge- 
misue . urg - colloque munile uac- 
catur 

Monstra . prodigiosa *) 

Monogamus . unius uxoris uir 


1) it sup. scr. | 2) Mi ex Mo corr. || 3) i sup. scr. | 4) gi sup. ser. || 


fol. 7 


118 
Monodiam .longum carmen 
Monstruum . deformitas membro- 
rum 
*Monarcia . unius pricipatus 
Monacosmum . genus ueiculi . quod 
ab uno iumento ducatur. 
5 Monopolium . statio ubi una res 
uidetur 
Monile.torquem uel ornamentum 
muliebre 
Monit . tuetur 
Mo //ron?) . fatuum . gre 
Moro . fatue . grc 
10 Moribundo ore . morti proximo 
stat . ultimus ille sonus mor. 
bundo emisit abore 
Morigera . mores conponet 
Mores . leges 
Multifarie . multis partibus 
Multum . diu 
15 Multabi . condemnabi 
Munia . officia ciuitantium 
belli pro munia partes 
Munus . donum 
Munifex . munerarius 
Mundirota . tempora qui uolbuntur 
20 Munacos. regis consiliarios 
Mutilat . conuelliet?) uel contami- 
nat uel uiolat 
Musa . carmen 
Mussant . dubitant set in loquendo 
Mussat . murmurat 


.lue. 


25 Musitat murmurat 

Mutuo.inuicem. uicissim aut de 
accepto fenore. 

Murice.aput?) purpura uel acutiora. 
templo.minus quam asperis saxa 
ut ille. et acuto murice remo 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Mutauisse . mutasse 

Mutilat . placitum . uiolat 

*Murex dicitur. coclea maris acuta 

*Murrinum. uinum murra conditum 

Murmure . sonito 

Mutua. uicaria alterna 

Mutuo .alter uero. uel inuicem 

Mutuatus . dissimilis 

*Munifiea . uel munifieus dicitur 
qui alicui munera multa dat 
uel qui munus suum . idest offi- 
cium debet . implet. ut puta 
munifiea . sicilie imperio . ro- 
mano.id que ei inpositum mu- 
nus . prestet obsequium 

*Muleifico . frequenter mulceo . mul- 
cere enim. blandire. est . uel 
ueruis blandis linire animam. 
tanslatio a mulso .id melle. 
quod acceptum linire fauces do- 
lentes . aut oppletum . sordibus 
stomacum solet 


30 


*Muleator corporis*). qui corpora . 


afficit uel cruciat 

*Mutilo.inminuo . güris actiui uerui 

*Munia . tributa munera uel of- 
ficia 

*Municeps curialium. maiores ex 
eo quod munera fisci?) idem ac- 
cipiant 

*Mutilare est. aliquid quod sit 
integrum detruncare . ut si quis 
animam homini amputet . muti- 
lauit eum et ut arbori partem 
aliquam uel edificii auferat 

*Muleator . delinitor conpositor . 
mulcere enim deliniri®) est.a 
mulso dictum 


1) 1 littera erasa | 2) u ex b corr. | 3) p paene erasa || 4) cor sup. scr. || 


5) s Sup. scr. | 6) ri ex re corr. || 


40 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


_ *Murgison . inrisor lusor 
*Muleantem erumnas. misere ui- 
uentem . erumna miseria est 

*Multifaceret . magnificaret 

*Multitie. quibus prodiui duo fin- 
gitur 

*Mu////// ^) adhue consuetudini est 
unde mugire dicimus 

*Munificare. muneribus honerare 


σι 


Nais. genus erue.urg.tiul can- 
dida nais pallentes . uiolas 
Narcissum . genus erbe odifere pur- 
puree 
Nais?) . nauis 
10 Nausiam . uomitum 
Naofilax . templicustus . grc 
Naos . templum 
Nardus mea. genus fmmi 
Naiadas.comitatum esse ueneris 
. ub pagani 
Nantes . natantes aut nauigantes 
Naualia loea .ubi naues fabrican- 
tur.quod et textrmum appel- 
latur 
*Nandi . natandi 
Nanciscitur . adipiscitur 
Nanetus . adeptus uel inuentus 
Nauit.strenue egit 
Nardum.genus odoris obtimi 
Nauantes . operam dantes 
Nauiter . studiose . uel fortiter?) 
Nauale . prelium 
25 Nauus . efficax. unde naui dicun- 
tur boni . ignaui. stulti . nabus 
anaul 
Nauere . strenue officium facere 


1 


o 


2 


c 


119 


Nablum . psalterium 

Natos . filios 

*Nautea . aqua corium fetida in 
qua coria macerantur 

*Nam terte herem .auruspicem. tus- 30 
cum 

*Nag//eam*) . tullium pallium te- 
nuem 

*Narria. piscis 

*Nasiterna . aquarium uas 

*Nauita. poeticum est.nam rectum 
est nauta.unde causa metri.a 
poetis additur littera 

*Naulter est . bene et industri//e?) 35 
et caute ut nauis fit.uel gu- 
bernator . tractum a naui. unde 
naui dieuntur boni. gnaui stulti 

Nebulo .latro . uel mendax . uel 
uanus ; 

Nebris . coreum cerui®) 

Nec non. etiam . siui parimodo 

Nectit . alligat 

Neene . neenon . albi melle 

Nectar . suabitas dulcedo 

Necessitudo . adfinitas 

Nenie . deleramenta . set proprie 
nenie carmem funebre 

Nectareum . odoriferum 

Necopinans . nec sperans 45 

Nequis . nec aliquis 

Nec quicquam . nec modicum 

Nex . mors . necem . mortem 

Necne . quod si non 

Nec cui. nec alicui 50 

Necdum . non adhuc 

Nequis . nequisquam 


40 


. Necesse est.confirmandis aduer- 


uium est 


1) rrim ut vid. erasum || 2) Naus pro Nais corr. | 3) i ex e corr. | 4) g in 
ras. | 5) n wt vid. deleta | 6) cerius ante corr. | 


fol. 7” 


120 


Nec procul . nec longe 
Nectareas . mellifluas , 
" Nectam . uersos . equos tiria.sol. 


iungit ab urbe .id non tam cru- 


deles sumus . ut sol.a nobis 
fugiat!) tangit aum storiam . at 
remi. ety est.et fratrum. qui 
cum grauiter discordassent . uisi 


sunt in gratiam redisse. tum. 


atres ut sestis filios in secreta 
parte . occisis . hos membratim 
concidit.et coxit.eosque epu- 
landos . inscio fratre adposuit . 
quod sol.cum uidisset . medio 
diei . ortus suos redisse dici- 
tur 
Nec dubis . manifestiis 
5 Ne. interdum . adueruium proiben- 
tis . interdum interiectio est 
Nefandus . nedicendus 
Nefarius . sceleratus 
Nefas.scelus uel crimen 
Nefarii . criminatores . scelerati 
10 Nemus omne. silua. homnis generis 
neutri 
Nemeus . mons in quo erculis leo- 
nem occidit . urg . et uastum ne- 
mee supripe?) leonem 
Necmirum . profecto . sine dubio | 
Nempe.recte uel certe 
Nec mirum.sine dubio 
15 Nemora inter frondosa . inter fron- 
dosas arbores 
Neomenia . kalende . nouilunium 
Neofitus . nouella plantatio 
Neptunia . trolana. quia neptunus 
fecerat muros troie 
Nepotes dicuntur . et uirgulte noue. 


1) g sup. scr. | 2) i pro e corr. | 
erasum || 5) c erasa || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


eo quod de pomo id est de filio 
nascuntur ' 

Nequid//i*) . non potest 

Nequa . pessimus 

Nequire . non posse . cernere te ne- 
quire 1 

Nequod .ne aliquod 

Nequitur.fieri non potest 

Nequeo.non possum 

Nequiuit.non potuit 

Nequa.pessimus nequiter agens 

Nequit.ne tale aliquid 

Nequeunt . deficient non possunt 

Nequiuerunt . deficient non possunt 30 

Nequiuerunt.non potuerunt 

Nequaquam . nullo modo 

Neque enim . non enim 

Nequis . ne aliquis 

Nequam .ex eo quod //////////// ne- 35 
quam*) sit .id ex eo quod nicil 
sit. ueteres dictum esse uolu- . 
erunt 

Neu.neque 

Neet . filat 

Nethe?).corda ultima 

Neutericus . nonicus aut neutri par- 
tis. uerui causa. nec storicus 
nec profeta 

Neuter . neque ille. neque ste 

Neentes . fila torquentes 

Neunt . filant 

*Neuterici . libri noui uel recentes 

Nexa . coniuncta . ligata 

*Nesciate . inquirite 

*Neminis . nullius 

*Nefrendem . infantem . nondum 
dentatum qui fredere ciuum non 
queat . id . frangere 


20 


40 


45 


3) d ut vid. erasa || 4) nicil sit wt vid. 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


fol. &* *Neptibus . luxuriosis 


*Neniam.finem alias carmen mor- 
tuum 

*Neciccum . nicil 

*Neglegens . husus obtinuit ut 
utrumque per g . quamuis et per 
c.in aliquantis legatur .quia 
.c.g. unum pensunt . nam gallus 
quum g. sola sit .inuenimus.per. 
g. et c. positam . ergo hoc parti- 
cipium uel nomen ex duobus 
integris conpositum est . con- 
iunctione disiunctiua . et legens . 
participio . quod si gradus abeat . 
erii nomen. et neglegens . et 
neglegentior . neglegentissimus 
participium . neclegens . necletus. 
neclegendus 

5 Necesse est . confirmantis aduer- 
uum est 

*Nequiquam .et non significat et 
non ita.et non audeo 

*Neutrum dicimus . ab hoe ipsut 
genus.ut puta. neutrum uolo 
pecus.neutrum scamnum .id nec 
hoc nec illut.ne utrum enim. 
ad masculinum genus refertur. 
ut puta .neutrum amicorum ue- 
nit . id nec hic nec 1116. et neuter 
dieitur de duobus.sine utrum- 
uls dicere. si ergo dicimus et 
uter et utrum . αὖ puta. utrum- 
uis eligere. aut hoc.aut illut . 
uter aum sic uerui gratia. uter 
uult . ueniat ad. me . id . qui uult 
de duobus 

*Nepa.scorpios que natos consu- 
mit.nisi eum qui dorso eius. 
ineserib.rursum .ipse qui ser- 
uatus fuerit consumit patrem . 
unde homines.qui bona paren- 


121 


tum . per luxuriam consummunt 
nepotes dicuntur . hine. quoque 
nepotatio pro luxuria ponitur. 
qua certe queque res consum- 
muntur 

Ne . interdum . adueruium proiben- 
tis . interdum interiectio est 

*Nicil os etius . nicil hominus . uel 
non aliter 

Nicil hominus.nec minus uel . sine 
dubio 

Niel pendens. pro nicilo abens 

Ni. nisi 

Nimfe . dee fontium 

Nimfios . sponsus 

Nimfe . sponsa . grc 

Nimfas . nimfarum. genera multa 
sunt ut oreades . pediades . nai- 
des . potamides . napet 

Nimirum. profecto . sine dubio 

Nimirum . 
dubio 

Nimquid . non aliquid 

Nimquis . non aliquis 

Nisa.mons indie 

Nisi.conatu.uel conamine 

Nitela.rex solinus . nam precipua 
uiris gloria es. in armorum uitela 

Nitar . coner . molar 

Nitens . participium est . adueruo 
quod est nitatur 

Nitentes . nitidos 

Nitens . nitidüs 

Nitet . splendet uel lucet 

Nitidus . splendidus 

Nixus . incumbet premit 

Nixa . coniuncta 

Nodor . odor 

Nodo . inligatione 

Nomisma . moneta . uel forma 

Non secus.non aliter 


ualde mirum uel sine 


15 


20 


25 


30 


35 


fol. 8v 


122 


Nonne.numquid non 

Nonquiuerunt .non potuerunt 

Nonnumquam .interdum aliquando 

Non secus.non simile 

Nonnumquam . frequenter © 

Non nedó.numquid nondó 

Non uiolandum .non contaminan- 
dum 

Non tulit.non sustinuit 

Non prius.non ante 

Noram . noueram 

Nonnulla . nulla 

Norma. regula uel forma 

Noti filii .ex indignis matribus nati 

Noscit . agnoscit 

Noscitabant . agnoscebant 

No// uales) . agri. fm gn. urg. 

alternis idem tonsas nouales 

Nouerca . patris. uxorsecunda 

Nouus pauor.amirabilis timor 

Noxa.crimen culpa 

20 Noxium . malum 

oualis . campi culturedediti 

*Non quitum . non inpetratum 

*Noxit.noxa sit uel nocea 

*Notuus dicitur. qui de patre no- 
bile . e& matre ignobile gignitur. 
cui contrarius est . spurius . qui 
de matre nobile . et patre igno- 
bile generatur 

Nostrate .id de patria nsa . ut puta 
si dicas . nostrate uinum . no- 
strate . femine . nostrate uir. 
nouam stringant f//abricam") 
firmam et insuperabilem faciant 

Nuees . cuncta?) poma que textu*) 
clauduntur nuces dicuntur..urg. 
castaneasque nuces 


Zz 


τῷ 
c 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Nubo . eoniugem duco 

Nugi . gerulus . turpis 
odium portans 

Nuit. operuit texit 

Nullatenus . nullo modo 

Numquiddam . quid ideo 

Num. numquid 

Numen . maiestas 

Numquid . quid aliut 

Numularius . numorum prerogator 35 

Nundine . loca mercati uniuersa . 
quod greci. panegiris uocant 

Nunc . modo 

Nuntio . promitto 

Nuptum.ueniens.nuptura adueniens 

Nurus filiorum coniuges 

Nurus.uxor filii 

Nutu . maiestas 

Nutuans . titubans 

Nux plurima . agymidala. eo quod 
plurimum floreat . nam homnium 
nucum primase flore conuestit 

*Numero . prope . uelociter 

*Nullum reuenturum mon reditu- 


nuntius 


30 


40 


45 


rum 

*Numellatus . numella ligatus . id 
uinculo quo quadrupedes alh- 
gantur 

*Nuncoperare . nominare 

*Nullum . pro nicil 

*Nullationem . mutationem 

*Nudus. illius rei. et illa re. bene 
dicimus. set frequenter . ius . ge- 
nitiuo utimur 

*Nuptie®) . quamquam ab obnu- 
bendo puellis capita dicantur .. 
et nubes.unde et tractum est. 
per b.scribimus . tamen super 


1) n ut vid. erasa | 2) 1 littera erasa || 3) ex cunta corr. | 4) u ex e vel a ex 


u corr. | 5) p ex b corr. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


p. seribuntur . quia . 
mitior est quam 

*Nudius tertius. quum . in . 1 . dici- 
cimus et est adueruium temporis 

*Nucispineum . quod rustici . nucli- 
pinium dicunt 

*Numeros . homini modos . pulsas 
tuo plectro . numeros . dieit cor- 
das.siue neruos . chitare . nam 
chitaram . diuersis numeris a 
ueteribus constat esse conposi- 
tam . juxta armoniam mundi. 
unde hii qui ex quattuor ele- 
mentis constare. uniuersa dixe- 
runt .tetracordon fecerunt . qui- 
dam pentecordon . adtendentes 
quattuor elementis. diumam pro- 
uidentiam . nonnulli") eptacor- 
don . iuxta numerum . septem 
deorum . quorum dies numinibus 
nuneupantur . ali ennacordon . 
qui his septem . adiunexerunt 
celum et terram . uel propter 
nouennarium ab astigiis?) 


p - littera 


Oa. οὐδ. gre 
5 Obantes . exultantes . saat 

Obaudiens. ab aure eo aes audit 
imperantem | 

O . prptr . tertis. quodnam vifa 
prpr 

Obelaudit . obstruit 

Obcubere . mori 


fol. 9* Obcepit . incipit 


11 Obeulit . abscondit 
Obducata . opposita . aut ae 
circumfusa 
Obesus . pinguis 


1) lli etiam 8. ser. | 2) ex astigis || 


Obest . donatus . dolosus est qui 
inpugnanti obest 

Obetiam . rogo supplico 15 

Obediens . dictoparens 

Ob hec. prpr hee 

Obes . contrarius es 

Obesset . contrarium esset 

Obfectus . infectus uel infusus 

Obit . propter hoe 

Obiectu . oppositione 

Obiurgat . aduicem litigandi zedin 
guit 

Obiectantur . opponuntur 

Obid hoc. prpr . hoc 

Obiit. moritur 

Obit . mortus est 

Obit . recessit 

Obitem . intentionem 

Obices . qui opponuntur?) contrario 30 

Obiectum . oppositum 

Ob iram . prpr iram 

Oblinuiscor . obliuione trado . cicero | 
obliuiseor iniurias tuas clodia 

Obliqus . transuersus 

Oblectat . delectationem infundit 

Oblato . offerto 

Officio . beneficio 


20 


25 


35 


. Obliqua . non recta .uel contraria 


Obliqui . non recto itinere gra- 
dientes 

Oblustro . cireumeo 

Obnitere . resistere 

Obnixe . conate 

Obnubet . obtegit 

Obnoxius . subditus . 
obligatus 

Obniti . repugnare 

Obnixus . qui obligatus est.nexi- 
bus culpe 


40 


firmus uel 


45 


3) pe ex pu factum || 


124 PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Ob nsa effugia’).prpr nsam fugam Obtatius . obtabilius 


Obortus . subito natus Obtatum . desideratum 
Ob hoc. pro hoe Obtata . desiderata . 
Obpanso . obiecto extenso Obtata arena . non quod africam 35 
5 Obprobrium . maius crimen uel uenire obtaberunt.set quia naui- 
maledictus gantes . quacumque terra uidere 
Obpignorabit . dato pignore con- —exobtant 
ligabit | Obtare eligere . et concludere . qm 
Ob rem . ob causam nobe urbes.tauro et bacce. a 
Obruimur . obprimimur?) consule sulco circumduci sole- 
Obseura . persona uilis uel tene- ant 
brosa Obtabam . cupiebam 
19 Obscenus . turpis aut sordidus Obtestor . rogo 
Obsceni . inmundi ᾿ς Obtemperat . obedit 
Obscenitas . turpitudo Obtuns . gurda 40 
Obscenos .amans mulibria Obtentu . occasione 
Obscenus . inpure libidinis uel uitio Obtendere . occasione 
obscurus Obtio.electio uel obtatio 
15 Obsecro . adiuro Obtonsa . stulta quia acie . sa- fol. 9* 
Obsecrat . rogat ‘pientie caret 
Obsecundat . obsequitur Obans . rogans 45 
Obsceptus . circumdatus Obtorpuit . friguit obri/////guit?) 
Obsecro . coniuro Obtruncat . occidit interficit 
20 Obsillaregis . marsus Obtrectans . resistens 
Obsidio . obsessio Obtutu . inmobili uisi 
Obsistat . stat contrarius Obuius®) occurrens 80 
Obsitus . obsessus . id insidiis?) Obuallat .-undique munit 
undique conuallatus Obumbrare . obtegere 
Obselebit . adtritus est *Obleuit . obliniuit 
25 Obstinatio . mentis duritia. u.in- *Oblinire . linare 
tentio *pstinatus est . qui aliquid preci- 5 
Obstupida mens . mente turbata pitanter . et sine reuocatione fa- 
Obstrepat . inpendit*) cere festinat 
Obstrepit . obturbat *Obesse . nocere est. obesse enim 
Obstentui . uisibiliter dicitur inimicus alibi 
30 Obstipuit . admiratione stupefacta *Obstipeculus . inclinato capite . ut 
est solent . adseuerantes 


Obstimatus . deprauatus disperatus *Obuenisse . uisum canimago . pro- 


1) i sup. scr. | 2) mi sup. ser. || 3) ex insidis corr. | 4) n post e paene 
erasa | 5) 2 litterae erasae | 6) Obius ante corr. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


ueruium . in eos qui preter spem 
contigit . aliquid . uel successit 

*Oburbas . cireum cribes . dictum 
ab arbore qui est incuruatura 
aratri. uel.a sul//co') urbium. 
qui primus aratro circumductus . 
propter altitudinem . murus ap- 
pelatur 

*Obfirmatum . firmedecretum . ob- 
stinatum . ue 

*Obstrudulenta . adpetenda 

*Oblegatum . iniunctum mandatum 

5 *Obdet . obiciet . suggerit 

Occasus . occisus 

Occasu . subitu 

Ocius . citius . uelocius 

Ocipitium . uertex capitis 


10 Ociter . uelociter . celeriter 


Ocistrio . gr. est id . tabernarius 

Ocreis . quibus milites . tibiis ute- 
bantur 

Occulit. pro occuluit . et clausit 

Occursare . sepius occurrere 


15 Occulta . absconsa 


*Oeciduo dicitur . gene feminino . 
hee occidio . quando multi occi- 
duntur . ipsa res occidio dicitur . 
et melius quam occisio . quia 

occidimus . non occisi . ueruum 
est . oecido 

*Oceasio. adrisit. oportuna se pre- 
buit.uel secunda succesit 

*Occedere . occurre . uel ouiam ce- 
dere?) —— | 

Ode . cantio . grc 

20 Odere . claudere 

Odiis . inimicitiis 

Odoe . cantores . grc 


125 


Odos . uia . gre 

*Odorifer . masculino genere . non 
odoriferus - quomodo letifer . fe- 
minino hec odorifera . neut//rum 


hoe odoriferum?) 


Odos . odor . ut colos . et arbos . et »; 


labor 

Odit . audit . ut froger . fruges . 
claudus . claudus 

*Oeconomia.id ipsa dispositio rei 
alicuius que prius ordinatur. ut 
disponitur.domos.et sie fabri- 
catur. sic et a poetis uel ab 
auctoribus . oeconomia . prius 
ordinatur . et sie discribitur . ut 
puta. ne lederet .iuno perdido- 
nem iroianorum regem . hec dis- 
positio . oeconomia dicitur . oeco- 
nomia . dispositio uel premedi- 
tatio .uel preparatio 

*Üenum . uinum 

Oenotri . greci 


Oenotri.cultores.italie primi tus : 


dicti . quod ipsi primi. uites co- 
luissent 

Ofis . coluber 

Offendidit . preterriti tempus est 

Offendit inpigit aut lesit 

Officit . infecit . aut obest . uel 
nocet 

Offula . pena. uel persecutio 

*Offa . latrantium est. cuius dimi- 
nutiuum*) . offellam facit . hec 
si.in hos caniiaciatur 

*Offuciarum . fallacium . aut re- 
rum.ad decipiendum . speciose 
conparaturum . dictum ab offo- 
cando quod est furtim collocare 


1) 1 littera erasa || 2) cedere ex dare corr. m.1 | 3) ri sup. scr. | 4) mi 


ex mu corr. || 


tg 


ww 
e 


fol.10r 


126 


*Offucas . offers. uel in fraudem das 
"Officio migraui . ab officio re- 
cessi !) | 
Olenee?) . Oleneus?) . ad quem . 
urg loquitur pro homnia genera 
frugum | 
Oleagina . radix ollue . urg . tradi- 
ture.sicut radix oleagina ligno 
5 Olimpum . nune celum.nune mon- 
tem . olimpus tamen mons est 
excelsus in prouincia macedonia . 
ubi nullus . aer . neque pluuia 
uadet 
Oleastrum . gnris masculini 
Olli . aut tunc. aut illic significat 
Olimpus . mons macedonie . sub 
quo manentes . uentum .1.apiga 
eius defensione . non patiuntur. 
nee totum. septemtrinem uident. 
illie enim . cito fit solis occasum 
montis altitudinem 
Olee . frena equi 
10 Olim . antiquitus . aliquando . quan- 
doque uel antea 
Olocausta . sacrificia 
Olitores . ortulani 
Omentum . mappa 
aguria maiora 
O///mittit*) ignoseit . 
mittit . uel redarguit 
15 Omen . agurium 
Omerum . maiestate 
Omni opere. omni uirtute 
Omnis modis . omnino 
Omnes aure.omnes uenti 
20 Onomia . nomina 
Onus .asinus.recte sarcine 
Opacat . inumbrat . opacant . inum- 
brant.et rami matris opacant 


. uentus . uel . 


aut preter. 


 PLACIDV$ CODICIS PARISINI 


Opaca . secreta 

Oppanso . obiecto extenso 

Opperiens . expectans 

Ope . auxilio 

Operepretium . due res uno opere 
consummate 

Operosa .ingentia certamina 

Operiebar . expectabar 

Opis nse . facultatis nse . 
nume 

Opimam . 
cunda 

Opimus . pinguis copiosus 

Oppidum . urbem . siue municipium 

Oppinor . estimo . nisl. fallor 

Oppinio . estimatio 

Oppinor . suspicor 

Oppido . ualde fortiter . urgls 

Opimus . diues 

Opifex . opus faciens 

Opmam . diuitem . fertilem 

Opinantes . arbitrantes 
gentes 

Opifex . diuites 

Optimates . primarii uiri 

Opulentia . abundantia 

Oportunus . necessarius 

Opobalsamum .lacrima balsami 

Optime . unice preclare : 

*Opter . nicil est . ne mendosum 
sit . et sit.aut propter prepo- 
sitio . aut obiter . adueruium 

*Optundens . obtunsus . facit pre- 
terii temporis . participium 
sine.n.et est adueruium acti- 
uum 

*Optundere est . aliquid im angu- ὃ 
stias includere . uel in pelle ob- 
struere. aum. si hominem pro- 


25 


Sing . 30 


opulentam . pinguia fe- 


35 


40 
intelle- 


45 


1) ce ex sie wt vid. || 2) ee ex te corr. | 3) us postea add. m. 1 || 4) m erasa 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


ibere . si locum edificando clau- 
dere 

*Opubalsamum dieimus . sucus bal- 
sami.quam fallor opus sucus. 
dicitur 

*Opyparet . opulente diuitiis . 
opibus conuiuium . intructum 

"Opera . et operam . opera sunt. 
artes . singulorum . et artificum . 

adiutorium esse 


id 


Operam uero . 
cognoscimus 
*Opyficium . res aliqua que in opere 
est. uel ubi opera fiunt 
5 *Oppletum . oblitum usque ad ple- 
num 
*Oppido . quemadmodum . set nune 
ualde 
*Opypare . laude . opulenterque 
"Oppiteros . qui obito patre.et auo 
uiuente nascuntur 
*Oppetere . obire. aut mori 
19 *()pulato . presentis . ut apulis 
Oraculum . oratorium . uel . 
eloquium 
Oracula . responsa 
Oraculum . diuinum eloquium 
Oratio . oris ratio 


oris 


fol.10v Orat . rogat 


16 Ora . tenebant . tacebant 
Ora parentum . genitorum aspec- 
tum 
Orbis mundus girus quod grc. 
spheram uocant 
Orbita . strata 
20 Orbitas . admissio filiorum 
Oreades . nimfe . montane 
Orion.sidus nauigantium infestus 
Oriundus . natus 
Oriona . stella in septemtrionem 


1) ex Orsis corr. | 2) o sup. scr. + 


127 


Orfeus. citharedus . egregus fuit 90 

Ortus.nati uitates. urg . nee fru- 
stra signorum obitus specula- 
mur.et ortus pluraliter dictum 

Orologo . oraduco . gre 

Orna . sepulerum 

Orsus.loqui cepit 

Orosis!).uisiones somnium 

Ortodoxus . recte gte 

Ornatus . cultus 

Oro . ueruum actiuum est . facit 
passiuum oror . ergo oratur di- 
recte dicimus . oratur.aut dicere 
pro orant poeticum est . quo- 
modo . expoliantur . pro spo- 
liant?) 

"Orgia.grcem . idest sacraque per 
furore celebrantur . ut liberi pa- 
iris. et matris. dm . orgiam . 
item mensura est. quod latine 
dicitur urna 

*Ortigometra . genus auium . 
cuturnices 

*Orbia . genus quoddam escarum . 
quod . quidam . saturni 
uocant 

*Ornus.gns quodam -arboris . gnsis 
feminini . numeris singularis . 
aduero . plurali . ornifacit 

*Oraculum.unde responsa dantur. 
id fundantur . uel predicantur . 
nam et ipsa res.id responsum 
quod datur. oraculum dicitur 

*Orie . freni . et abene. abore di- 
cuntur . expectat dietum . ama- 
tando id . aruuamendo 

Ostentabantur . monstrabantur 

Oscila . urg . tiuique oscilla ex 
alta suspedunt . mollia piu 


30 


id 35 


. oulam 


40 


128 


Ostia . 
nare 
. Osores . sico osores.ab odio sicut 
. ab amore uocantur 
Osia . natura 
Ouans . exultans . gaudens 
5 Ouantes . gaudentes 
*Osor///////*) . dicitur . quialium . odio 
abet.et est nomine generis co- 
munis . hic , et hec. osor. orix 
enim diei non potest . nisl ab 
stultis 
Osorem .inimicus odio factus 
Oxos . acetum . grc 
Oxines . uappa . grec 


exitus") sunt fluminum in 


amatores 


10 Pabulator . pastor qui prebet pa- 
bula 
Pactum . conuentum 
P//enum . cellarium 
P//ena . cellaria 
Paela .iaculum aut tella 
15 Pafus. insula ueneris sacrata 
Pagi . apta edificiis loca . iuxta 
fortes et firmam terram . com- 
positum ex grco 
Paganus . ab eo quod paga colat 
Pagus . fluuius 
Palabundi . errantes 
20 Pallantes . gaudentes 
Pallax . dolosus fallax 
Palladium . minerue simulacrum 
Palestra . locus ubi luctameditan- 
tur . aut. exercent . prüceatiarii 
Palestras - luctatores . grc 
25 Pallen . adulescens . gr 
Pales.dea.palem.eandem cererem 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


et uesta.et tellurem dicebant . 
pagani . pales aum. abispalando?) 
pecore dicta 

Palledixit . intellexit 

Phalerata . hornamenta 

Paliurus . erbaspinosa . altero ad- 
unco.altera mucrone erecto _ 

Palmes. uitis est. ubi uua nascit . 30 
ut palma 

Palmas . manus . uel uictorias 


Palmatus.laureatus uel coronatus folii: 


Palpo.fobeo.blandeo aut pertracto 

Palpitia . trementia reliquo ad 
huspia 

Palus . fem . gn . est 

Palumbe.que in arboribus dege- 
runt urg .///////^) rauce palumbe 
plaunt.aliter . unum expetitis . 
inquid . palumbe 

Paludamentum . clamidem 

Pampinum . fem. gn . dix. uarro et 
facit . harum pampinarum . ergo 
hec pampinus. et harum pan- 
pinorum 

Pando . expono 

Pan .imago .inquina.quam uulgus. 
incobum uocat.habet ergo cor- 
nua.quibus significat solem et 
lunam . caprinas ungulas habet 

Panchaia.ipsa est arabia 

Pandis.curuis.ut pandas ratibus 
psuere carinas 

Panget . carminat . uel conponit 
iungit 

Pandit . aperit 

Paninea?) terra .transita africa 

Pansis . extensis 

Pangat.cantet.siue psallat 


35 


| 45 


1) i sup. scr. || 2) Osorem ante ras. || 3) b ex ἃ corr. | 4) 3—4 litterae 


erasae | 5) Panica ante corr. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 129 


Parapsis . acetabulum . maius ali- 
qui.et catimum appellari pu- 
tant 

Parabolice . per parabolam 

Par . geminum . equale 

Parasituli . bucellatari 

5 Paraschepe . cenapura . id prepa- 
ratio qui fit pro sabbato 

Paradisum . uiridiarium 

Parasitans . adolans 

Parabula’) . similitudo 

Paratanece . morti parate 

10 Pareas . fata dicebant pagani eo 
quod nemini parcerent 

Parentia . apparentia 

Paret . obsequitur 

Parentalia.dies festi paganorum 

Parere . obedire 

15 Parili modo . similitudo 

Parilitas . equalitas 

Patrietinas . parietem. ruinas 

Parissima . similia dicta 

Pariter . parimodo . uel simul 

20 Parma . stitutum . brebissimum 

Parsis . sparsis solutis 

Parsimonia . continentia 

Pars cetera .reliqua pars 

Parthenos . uirgo . grc 

25 Partim . per partes 

Particulatim . per partes 

Parta . adquisita. aut parata 

Partus . //////////”) . eiuis de paratio 

Partum . paratum 

30 Pa///ruipendit?) . nicil dauid 

Parumper.paululum aliquantulum 

Parumper . perparum 

Pastinantes . plantantes 

Pascha . passio . gre . est 

35 Passim . abundanter. uel ubique 


Patenam . fialam . pateram?) . fia- 
lam 

Pateris . fialis anquis àureis . urg. 
qualem pateris.libamus et auro 

Pater. patruum. sacerdos. uel pre- 
positus 

Patere . apertum esse 

Patens. quod aperitur . et clauditur 40 

Patefacit . aperit 

Pater . grecum est 

Patescunt . manifestantur 

Patet ianua . aperta est uia 

Patibulum . stipis . uel crux 45 

Patiliter . patenter uel diuise 

Patrabat . perpetrabat faciebat 

Patriarca . patrum princeps 

Patrantes . admitentes 

Patricii . senatores . antique fa- 5° 
milie 

Patrissat . patris similis fiat 

Patruelis . filius patrui uel filia 

Patruus . frater patris 

Patres . conscribti senatores . qui 
rem publicam gubernant 

Patrite . uel a patre.aut a patria .fol.11" 
uerumque intelligimus . set me- 
lius a patriam . nam et pater. 
ad patria dicitur 


. Patron . patronus 


Patronissa . patrona . gre 

Patros uitruncus .id maritus matris 

Patrieus . paternus . grc 

Patrias micenas .- patriciam ciul- 60 
tatem 

Patri esedes . paterne domus 

Patulum dicitur . quo naturaliter 
pateat 

Patula . ampla. uel diffusa 

Patule . patentes 


1) u ex corr. || 2) 4—5 litterae erasae || ke 1 littera, erasa | 4) x ex n corr. || 


Corp. gloss. lat. tom. V. 


9 


150 


Pauitans . timens 
. Pauper. aut uir aut mulier 
Pauxillum . paruum . pusillum 
Paululum . modicum 
5 Paulisper . aliquantisper . 
quantuli 
Paulo ante. parbo ante 
Paulatim . modice 
Pauidus . semper timens 
Paulatim . particulatim 
10 Paxillum . palum 
Pabe . lunam 
*Pacere . pacisci 
*Partim . dimidium . imc . e£. inde. 
partiri dieitur . quodiuiditur 
*Papillas . summa nuclea mamma- 


uel ali- 


rum 
15 Parissima . similia uitia 
*Palpitans est. qui animam trait . 
nam palpitans.non est latinum. 
potest tamen ad palfebris uenire 
Patronomica . grem ἃ patre . ut 
puta si dicas . tididesti dei . 
filius . en . eius . en. eae. filius 
Partiliter . diuise . uel per partes 
distribute 
Parpipendere est. 
aliquid . etiam 
cere . pendere 
est 
20 Patibulum est. crux et loca pena- 
rum .in quibus cruciantur ho- 
mines . et patiuntur. dicitur et 
patibulum trames . id partica 
in qua pull dormientes ad- 
prensi*) sunt 
*Phalaricesunt . tela maiora pylis. 
bello necessaria 
Peculium.proprie minitiarum per- 


contemtu animi 
magnum despi- 
enim . estimare 


1) adpensi corr. m. 1 | 2) u sup. scr. 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


sonarum.et seruorum.et pasto- 
rum.et id.urg. peculium dixit 
à pecore 

Peculatus . furatus de peculio 

Pectit . pectinat 

Pectore ab imo. ex intimo corde 

Peculator.pro eo quod sit pecunie 
publice defraudator?) 

Pedetemtim . caute quasi pedem 
temtans 

Pedites.et pedes tres unum est 

Pedagogum . eruditorem puerorum 

Pedora.aurium sordes 

Pedor . squalor . uel sordes 

Pedicas . laquei quibus pedes 
liquantur / 

Pedor . gns . mascl . dicitur . hic 
pedor.et hii pedores.non pe- 
dora . ut lucans . longisque in 
cadore pedor 

Pegaso . homo iocularis 

Pege . fons . gre 

Pelerare . fallere 

Pellacis . callidi astuti 

Pelle . expelle 

Pellex . adultera uxori legitime . 
consortio . superducta 

Pellacem . dolosum . fallacem 

Pelices . concubine 

Pela . iacula . uel tela 

Pelte . scuta amazonum 

Pelasci . gre 

Pelopea . moenia . poloponnes . uel 45 
‘hoc est grecia 

Pelides . pelei . nupus . pirrus 

Pellecti . seducti 

Penetralia . interiora 

Penitus . introrsus 

Penitat . tristis sit 


25 


30 


. in 


35 


40 


50 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 151 


Penteros . socer Pheplum . mafortem 
Pentera . so// erus!) Pepum . uestem uotiuam 
Penus.in omne genere inuenitur. Pepula.stolam uel pallium 
id cura penum . et hic. penus. Pepulit. ammouit.reppulit expellit 30 


et hee penus dicitur Pepigit . pactum . posuit 
foli?: Penates . deos cellariorum quos Peplum . speculum 
pagani abuerunt Peragro.per diuersas uado 
5 Penuria . inopia . paupertas stabi- Peragrat.cireuit.uel girat 
litas Peragraui. perambulaui 35 
Pensitat . librat Peragrare?) . percurre 
Pendeo . expendo . soluo Per artus. per membra 
Penes . aput?) Perculsus . animo commotus 
Pentomen . circumcisio Percontatur . interrogat 
10 Pene . prope . aut iuxta Percitum . celerem . uel momentum 40 
Peni . afri?) Percontat . perrogat 
Penitudo . penitentia Percitat . percelerat 
Pernox . peruigilans Perduellis . hostis uel bellator 
Penetro . pertranseo Perduellium . rebellatio 
15 Penetrat . intrat inrumpit Perdocilis . ualde docilis 45 
Peniculum . palleolum Peremtum . occisum 
Penetes . domus Peremti . occisi 
Penesme . aput me Perendie . postcrastina 
Penitus . interius Peregrinus . longa patria positus 
:0 *Penitesilea . amazonum regina. quasi alienigena 
amazone uero erant.femine bel- Perfer . porta . baiula 50 
latrices ex genere . scitarum de- Perfossam . perforatam . stant per- 
scendentes. hance ergo.homerus. fossam . teloniu . eam gemis . 


introducit . tempore belli troici ^ eole9) frontem 
in auxilum . priamo uenisse . Perflexa.inutilis. conligatur modis 
quam acilles . unus grecorum . Perfidus . qui semel fidem fregit 


ducum . fortissimus occidit Perfidiosus . qui semper 
Peneste . aputte Pergula . tuguria parua alto posita . 55 
Pendent . suspensi . suspensi sunt quod . gre . yper oe//cion’) uo- 
Penitus . introrsus cant 
P//eonium*) . salubre medieamen- Perge . ambula 

tum Pergama . muri troiani 

25 Peperimus . parturibimus Peripatos . ambulatorium . gre 

Peperere . pepererunt Periodos . ipsas . fm . generis 


1) r erasa || 2) p ex u|| 3) ὧν marg. add. m. 2: Penulam . stola uel lacerna || 
4) o sup. scr. || 5) ra swp. ser. || 6) o sup. scr. || 7) n erasa | 
9* 


132 PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Peritus . scientia plenus *Pellui.ab eo quod pedum. pellu- 25 
Peritia . doctrina uio. sunt . ut malluuium nani 
Perimetrum . lineam *Peruitam iurat . melius dicimus 
Perlata . perportata quam uitam iurat .tamen iurat. 
5 Perlabitur . pereurrit etiam uitam absoluet 
Perniciosum . ualde nociuum . uel Peiero . peieras . peierat.facit uer- 
pestifer uum quamuis peiuras . nomen 
Pernicius . uelocius dicatur . iurat uero . eiurat . et 
Pernicies . malitia!) deiurat . facit ualde . iurat uel 
Perosum . odio habitum deos . quasi per deos iurat.ta- 

10 Perorabit . preclara adseruit men interdum iurat 
Perperum . peruersum *Pensum quum.n.apendendo di- 
Perpetratum . commissum ctum 
Perpere . erradice Persum non dicimus. set persicum. 
Perruptus.in altum leuatus et est generis. fmi . fructus ta- 

15 Perstromata . gemia men neutri ; 
Persona.eo quod perse. una est Persis. mulierum . nominatiuo di- 40 
Persuperos . perdeos citur . guitiuo . persidis.persidos. 
Perse . temtantes latinius tamen persidis 
Pertinaciter . callide austere *Pellexeris . persuaseris . pellieiens 

fol.i2v Pertella. per hostis perarmatos ho- ^ persuadens dicitur 
stes *Pellex . concubina ! 

21 Peruium . per planum *Perduelliones . reuelliones . per 
Peruicax . constans?) perseuerans |, quosuellaoriuntur.duellum enim 
Pestifero . mortifero dieitur . quasi duorum. uellum 
Pesulum . pesculum Pellicere . blandiendo elicere 

25 Petere . adpetere *Peoma est. genus macinamenti 45 
Petulanter . inprudenter in teatris exiberi soluti . quo 
Petuleum . lasciuum aum . hec anica.scenici ludunt 
Petuleus dietus . ab appetendo . ^ uarus modis 

hunde etiam. et meretrices pe- *Pentisilea . amazonum regina 
tuleas uocamus amazone uero erant.femine bel- 
Petulanus . proteruus . inuidiosus latrices . ex genescitarum . de- 

30 Petrus . agnoscens scendentes . hanc ergo. homerus. 
Peduint . perdant introducit tempore. belli troici . 
*Perpetuare . coniungere | in auxisilium priamo uenisse . 
*Pertineat . perueniat quam acilles . unus grecorum 
*Persolas . personas ducum fortissimus . occidit 


1) Pernox peruigilans . Perniciem mors uel perdictio add. m. 2 in marg. || 
2) s prior s. scr. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


*Pelta est.genus scuti in modum 
lunesemis . uel magis tertie. aut 
quarte . quibus eadem amazone 
utuntur in bello 

Perfunctorium . ueruum transito- 
rium et lebe 

Peculator . depopulator.et fur.a 
pecoribus dictus 

*Permulgatum . in homnium noti- 
tiam et totius uulgi intimatum 

» Percellit . percutit . procella . et 
penitus amputat . quem percellit 

Pellicia uestis . indumentum de 
pelle factum 

Piaret . absolueret et expiaret 

Piacula . expiamenta peccata 

Pietas . religio 

10 Piget . pudet. penitet * 

Pile . porta . grc 

Pila . iacula . uel tela 

Pila . hasta 

Pilacteria . carmina 

15 Pilleus . masculino . 
neutro.neutro antiquius . mascu- 
lino usitatius ut pilleus dicatur 

*Pila . si brebis est . pi. sillaba . 
omnis rotunditas est . uel de 
ligno facta . qua pueri in triuiis 


melius quam 


ludunt . si pi . longa est . pila 
dicuntur . tela grandia in bello 
necessaria . generis neutri . ut 
hee pilum . et hec pila. item pi- 
lam dicimus . genere feminino . 
hec pilasus ten tacu lum domus . 
aut cuiuslibet edifici 


fol.13: Pinus ipse plurari. singulari que 


numero.per.u.pinus.hec pinus 
Pipulo . conuicio 
Piram . struem lignorum 


133 


Pirum . genus arboris pomifere 

Pirum . puto generis fmi . erecta 
ingentia pira 

Pirata . latro 

Piston . eredibile 

Pistos . fidelis grc 

Pisto uno. credo . grc 

Pissa . pix . pice 

Pitium . apollinem 

*Pytho . pytonissa . qum . h . seri- 
bitur 

*Piissimum . aput nos antiqui dicere 
uoluerunt . nam pius positibo . 
magis pius . conparatiuo . 
abetsuperlatiuum.et reuera. qum 
in ipso positiuo perfectio sit.ut 
si uelis dicere . hic inmortalis 
est . 1116 inmortalissimus 

*Pisshica. grecum est .id naturalia 30 

orece . natura di- 


non 


phesis enim . 
citur rerum 
*Pinaces dicuntur . hymagines mire 

depincte .idest tabule marmoree. 
equales . item pinaces genera 
uersorum sunt 
*Piacularia.sacrilega peccatis plena 
*Pionera . et pignora . pignera fili- 
orum sunt uel affectuum inter- 
esse pignora . que creditoribus 
dantur . set utraque confundit 
auctoritas lectionis 
*Piriphlegetantar. flumina. aput in- 
feros .igne flamantia 
*Pinnate plage . plage sunt . uin- 35 
cula retiarum . extensisque ') fines 
quibus capiuntur .agrestes fere. 
in quibus funibus auium eri- 
guntur . pinneque faciunt motu 
suo ignauis animalibus terrorem 


1) pro sis videtur si corrigere volwisse librarius || 


134 


Pinnate crepidines . celeres ualde 
: et ueloces 
Piaculari uoce. peceatoria uoce 
*Piaculum . peccatum . rursus et 
sacrum . quod purgat peccatum 
*Piaculum dicimus . unde quidam 
sacrificia piacula dicunt 
5 Placidum . mite tranquillum 
Placat . lenitermi//tigat*) 
Plaüduut . percutiuntur pedibus 
Planetas . stellas sidera currentia 
quia relique stelle . celo fixe 
sunt 
Plaga celi. tractus uel pars 
19 Plantario.siue pomario.siue orto 
Plaudet manus . conplaudet 
Platea . ula speciosa 
Plaustrum . reda . aut carrum . uel 
ueiculum 
Plateus deus. qui in?) se omnes. 
abet significationes . quasi om- 
nium ds 
15 Plane . aperte . ordinate 
Plebeius . homo sine dignitate 
Plereque . aliquante 
Plerumque. aliquotiens . uel adsidue 
Plerosque . multosque 
20 *Plotos .a pedibus ductus 
*Plango.quum pugnum alicui re- 
tollas 
*Plaugas . plangas 
*Plaudo tibi. illarem . potest bona 
locutio esse . propetale est in. 
urg.pars pedibus plaudunt co- 
reas .et carmina dicunt 
*Plaudunt . coniungtionis tertie cor- 
repte 
35 *Plagiatores . seductores 


Plostrum . et plaustrum . genus 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


ueiculorum ; set plostrum dici- 
mus.magis quam plaustrum 

Podorem . talarem 

Poeria . poeta femina 

Poesis . materia totius carminis 

P//ollens *) . potens 

Pollet . exellit . uel prefulgit 

*Poli.ius iurandum. per pol lu- 
cem 

Pontus.regio asie.iusta constan- 

: tinopoli 

Pontifiees . iudices 

Pontus . prouincia 

Pone.a posteriore parte 

Pone . post 

Populus . arboris . gn . feminini 

Popon.gn.pomi 

Poposcit . expetibit 

*Porro aum . adueruium temporis 

Postes . fmo . postesque sub fol.13" 
ipso 

Post tridie . post tertio die 

Post//eri . postea nati 

Posco . peto. uel interrogo 

*Postumus dicitur . puer qui mortuo 
patre nascitur . quasi post hu- 
mum patris . idest sepultura . 
postuma.puella similiter dicta 

Poscit . postulat siue petit 

Potissimus . potiores 

Potius . consecutus uel melius 

Potitur . fruitur . uel adquirit 

Potissimus . obtimus 

Potiorem . meliorem 

Potiebatur . fruebatur 

Potita . possessa 

Potiri . uti 

*Porcam . terramque in suleo est 
lata 


30 


35 


40 


gn. 


45 


50 


55 


1) 1 littera erasa || 2) in sup. ser. || 3) 1 littera erasa || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


*Portum.domum. uel ianuam inter- 
dum adpetitum 

*Polubreo . tulleo 

*Polhlogus . multiloquus . 
uosus uel uaniloquus 

*Post liminio . id qui recessisset et 
redisset iterum 

*Pomonum . huius pomonis . aput 
latinos . nicil est . set poriona 
est .dea pomorum interdum pro 
ubertate pomorum . metonomicos 
ponitur quod si est. hee pomona . 
pomone.pomonam . et abh///oc!) 
pomonam dea facit . plur . non 
abet 

*Pomones . pomorum custodes 

*Portuosa loca dicimus . ubi multi 
portus sunt.idest nauium. sta- 


id uer- 


oO 


tiones 

*Pollinetum . funeratum . uel se- 
pultum 

*Pollinetores enim. funeratores di- 
cuntur 


10 Pollieiens?) . promittens 
*Po/////rtendere?) est . signifieare 
aliquid in futuris . idest. porro 
tendere . et portenta dicuntur . 
que significatu suo aliquid fu- 
turum hostendit 
Proletarior. capite censos . qui nicil 
propter prolem dare poterant 
Precipuum . maximum 
Precipitantes . saltus de excelso se- 
mitunt 
15 Precoqua . prematura 
Pre. ante . aut . supra 
Preconio . laude 
Precalidum . plus quam calidum 


135 


Precursor . precedens 

Precelit.exelsior eunetis*) est 

Precipue . plusquam obtime 

Precellit . antecedit 

Preceptor. magister 

Precare . exorare 

Preceps . accusatibo casu . locum 25 
altum . et perieulosum dicimus . 
ex quo precipitari?) quid possit . 

aum hominem significare 

precipitem dicimus . 


20 


51 
uolumus . 
omnia sine modo et. pericule 
pungentem 

Preconare . laudare 

Predicit . qui futura nuntiat 

Predes . fidei iussores 

Predictus est . adueruium tempo- 
ralem est . ut mox continuo. 
uel statim 

Predestinabit . dirigit uel ambulabit 30 

Prefecit . premonuit 

Preforibus . ante osteum 

Prefatus . ante locutus 

Prefectus . prepositus 

Prelorum . prelus est . materies . 35 
qua uba exprimitur 

Prelatus . antepositus 

Premia . mercedes 

Preopimus . preceteris . copios//us 
prepinguis 

Prepostere faciam . anteponere . 
postrema prioribus faciam 

Prepeti . uelocissimo®) celeri 

Prepediente . inpediente 

Prerogatius . excellentia 
rum 

Prerogans .ante inpendens 

Preruptum .excisse rupes 


40 


merito- 


1) 1—2 litterae erasae | 2) ex Pollicens corr. || 3) 4 litterae erasae || 4) ec 
cuntis corr. | 5) ri pro re corr. || 6) e sup. scr. || 


136 PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Presagum . quo etiam bona futura 


presentiuntur 
Presagium . uaticinium . diuinatio 
de futura . adnuntians 
fol.14* *Presago. presagas.presagare facit. 
et est prime coniugationis sunt 
Presagia . futura 
5 Presbiter . ueteranus . gre 
Presertim . certim 
Presertim . preterea . aut maxime 
Presertim . quam maxime 


*Preses . rector prouincie . aut qui 
alicuius loci tutela . presidialiter . 


gerit 
10 *Presidium . perfugium . uel ausi 
lium 
Presidium . ausilium 
Presole . auctore protectore 
Prespicuum . manifestum . uel ce- 
lerum aut lucidum 
Prestantior . melior 
15 Prestringit . leniter tangit 
Prestolare . expectare 
Prestigiis . fatasiis circumeuntibus 
Prestare . concedere 
Pre//terfuit . iuxta fluit 
20 Preterluit . quod supra 
Pretiosum . satis ualentem 
Pretores . secundi sunt consulibus 
Preuertimur.cum ipsi preimus. 
preuertimus . dum aliquid pre- 
mittimus . sall.neu preuerteret 
desenutos 
Preuignus . ante natus 
25 Preuigna . ante nata 
Preuilegium . pribata lex 
*Preseribunt nobis . contradicunt 
uel occurrerunt 
*Prestringens . prestricturus . pre- 


1) 2 litterae erasae || 


stringendus . prestriguum . pre- 
stiator facit . non prestringens . 
et cetera 

*Preuertit et preuertitur . dicimus . 
quia ueruum est actiuum . loco 
suo tamen .et pro se inuicem 
uerua ponuntur. ut in uirgilio . 
uolu///crem*) que fugata preuer- 
titur hebrum pro preuertit 

*Precessit benus . in temporibus 
melius dixit precessit.quia aliut 
sequitur . uel quod illut . ipsum . 
ideo rediturum est . nam quod 
preterit.redire non potest 

*Presentiscunt . ueruum est con- 
posite figure . a sentiendo . set 
modo . ualde sentiunt 

Pregnate . genite 

*Preuilegia . leges pribatorum. seu 
beneficia que a principibus con- 
ceduntur . set interdum . a qui- 
busdam pro legibus pribilegia 
dicuntur 

*Presignum . designatum . iam ad- 
liquam hutilitatem 

*Premeferodm. supra cap//tum in- 
genii mei.extollo dm 

*Preesse.rector proumcie.aut qui 
alicuius loci tutelam presidia- 
liter regit 

*Preditus . aliqua re detemtus . ad 
honore . aut ingenio 

Premeret . insequeretur . urgeret 

Pridie . ante die 

Pristinus . prior 

Principio . inprimis 

Prisca . antiqua 

Primordium . initium 

Priuatus . alienatus 


e 


0 


ῷ9 
ex 


40 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Principium . initium 
Primo somno . prima nocte 


Principibus . achiuis . principibus 
grecis 
Priameia uirgo . priami filia ca- 
sandra 
5 Priame sedis reuiso . domum regis 
repeto 
Priuata dicuntur . que nsi iuri 
sunt 


Probus . iustus obtimus 
Problema . parabula 
Probra . conuicia 
10 Probabilis . doctus 
Probus . bonus 
Problemate . questiones 
Procul . nec longe . nec prope 
Proceres . dicti proceres 
procedes.quod ante oms honore 
precesserint 
15 Proceres . principes 
Procaciter . intemptanter 
Proeella . plubia cum tempestate 
Procinctum . adp//aratum 
Procacitas . inpudicitia 
20 Procul o procul.longe longius 
fol.t4v Procinctum belli. abtatum pugne 
. Proeul dubio.sine dubio 
Procellis . impetus uenti et fluctus 
Procacitas . inuerecunde poscens 
25 Proeinctus.expeditus. unde in pro- 
cincto . id cum belli causa arma 
summebant 
Prodest.prode est 
Prodiamus . examus 
Produc///antur').ea enin produ- 
cuntur que seruant productio- 
nem in gentibo . ut lis?) litis dis 
ditis. glis gliris 


quasi 


131 


Prodigium?). ut uarro ayt. unum 
de quinque rebus est.que sunt 
ostentum . portentum. prodigium 
iraculum martirum 


Prodolor.o dolor 30 

Proditor . pro eo quod detegit . 
item proditor. proditor ut unus 
ob iram prodimus 

Produetus. quasi porro ductus 

Proimus . initiis litterarum . id uer- 
siculi 

Profundum . uel sursum . uel deor- 
sum dicitur ut celum que pro- 
fundum 

Profatur . loquitur 35 


Profanat . uiolat 

Profugus .longe fugatus 

Profectus est . ambulabit 

Profectus etate . senior 

Profligare . prouidere 40 

Profanus . pollutus 

Profuga . fugitiua 

Progenitore . proauia 

Prognonte . genite 

Proinde . itaque 

Proibe.remobe.uel ueta 

Prolis . filius 

Prologus . sequentis operis prefatio 

Prolata . donata 

Prolixa . longa 

Prolatus .in medio adductus 

Prolibor . immolor 

Promtum . facile manifestum 

Promeritus . aput antiquos diceba- 
tur. quicquid bene fecisset pro- 
merita profuisse prestitisse 

Promurale. murus ante murx* 

Promulgata . depromta 

Promulgata . propagata patefacta 


45 


50 


55 


1) 1—2 litterae erasae || 2) lis sup. scr. m. 2 | 3) gi s. ser. | 


138 PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Promtus . paratus . uel expeditus tur.id proferuntur . ceterum ipsa 
Promimus ?) . dicimus custos bene dieitur . promtaria . 
Pronus?) . inclinatus quomodo cellaria . non tamen?) 
Pronefas . obscelus promtaria . uel cellaria 
5 Propter . iuxta *Promtarium . sonantius est quam fol.15* 
Propere . festinanter protuarium .idest melius scua- 
Properate . festinate rium.quam sanctarium . multa 
Propere . uelociter festinato enim licet similia sint.tamen 
Proprium . suum sibi diuersis. sonis eduntur 
10 Propudor.o confusio *Protelata . dilatata quialiquem dif- 
Propedie . alia die fert 
Propitiatur . placatur *Prolictabimini dicitur . et multa 35 
Propediem . cito significat.nam prolici est per- 
Proras . priores . nauium partes suaderi. ueruum . aum eius est. 
15 Proreta .nauis gubernator prolector 
Prorsus . omnino *Profundissima pax dicitur. iugis 
Pro reditu. pro reuersione continua . diurna per lena per 
Proscenia.teatralia.urg.et uete- ^ omnes 
ros . ineunt . proscenia ludi?) *Promulgarum est.foras prolatum. 
Prosilitus . aduena uel constitutum . ut lex dicitur. 
20 Prospectat . desuper aspicit promulgata . permulgarum aum 
Prosapia . generis origo in omnium notitiam . et totius 
Prostibulata . meretrix uulgi intimatum 
Prostituta Pseudos . mendacium 
Protelata . dilatata uel in longum Pubetenus.usque ad inguinem 
missa Pubentes . adulescentes 40 
25 Protinus . statim . sine mora Pubescere . iubenescere 
Proteras . pedibus teras Pudiei . casti 
Proueruium .similitudo aut para- Puerpera. puella primi partus pu- 
bola. uel comparatio erum generans 
Prouidus . prouisor Puer . filius . grc 
*Protendi . porrexi Pugnaciter . quasi pugnando . ut 45 
30 *Pronuba est . qui nubtiis preest. ^ est illut . quintiliani . pugnaciter 
queque nubentem. uiro coniun- que dicendum 


git.quo officium ad iunonem Pulmentum. latine cibum 

pertinet. deam .coniunctionum Puppes. posteriores. nauium par- 
*Procos . pronubos tes . aliquotiens naues . intelle- 
*Promtaria.cella dieitur.id cella- ^ guntur 

rium.unde necessaria promun- Puniceis . roseis 


1) i sup. ser. || 2) ex Pronusi| 3) u ex i corr. | 4) tamen incertum || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Pusillum . parum 

Punica terra . africa 

Pura . serena 

Pusillianimis . pusillo animo 

5 *Pullum puerum . in amoribus . id- 

est rectioris qui rome . unde 
quamuis eburnus quod natibus 
figuratus erat.pullus.iouis di- 
citur 

*Pullos quidem dicimus . omnium 
auium. natos.set et animalium 
quadrupedium . dicuntur pulli et 
homo paruus. pullus est. uel 
recens nati pulli. quod polluti . 
unde et uestis . nigra pulla dicta 
est 

*Putris. generis . comunis est. hic . 
et hec putris.hi.et.he.putres. 
facit neutro . hoe putre . hec 
putria 

*Pueras . pro puellas.et item pu- 
ellos. pro pueris legimus . nam 
sexu. pro sexu.non ponimus. 
nisi per hironiam aliquem tur- 
pem. uirum.et muliebriam pa- 
rientem per pellum . aut mulierem 
uelimus notare 

Pugna est.unius diei prelium?) 
pars pugne 

10 *Pugilor . pugi//laris . 

ueruum est deponens 

*Puluinus . et puluini . genere mas- 
culino.neutro hoe puluinar. pul- 
uimaria 


pugilatur . 


. set pulninus priuati 
hominis ceruical . uel culcita . 
puluinar . uero . hac puluinaria . 
principuum sunt.uel regum. 
idest lectisternita que sterneban- 
tur in templis 


1) r ex 1 corr. | 2) à ex corr. m. 2, 


139 


*Puberes . iubenes adulti 

*Pubes.modo iubentus.modo pars 
corporis. uerenda . uel potius or- 
renda 

Puluinaria . lecti strati 

Pupula.primeipale.quod est pu- 
pila diminutibe 

*Putei.loca defossa . ex quibus 
auritur aqua. et sunt generis 
masculini 

Pugio . gladius . manualis 

*Puncta . particule quedam orarum 

*Pubescunt . crescunt . pubes enim 
iubentus dicitur.que in cremento 
est 


Quadere . propter quam rem 

Quam ob rem propter quam rem 

Quam pridem . iam olim 

Quam primum. ante omnia 

Quaquam . quamuis 

Quassatis . conlisis uel uexatis 

Qua .i.inqua parte. per qua 

Quadrifidum . in quatuor partes 
fisum 

Qua . quomodo 

Quantus.quam magnus 

Quatit . concutit 

Quam de re.quod supra 


Quam totius. uel celerius sibeci-fol.15" 


tius 
Quandoque . quadocumque 
Quapropter . quid ergo 
Quasdam . aliquis 
Quatenus . qua ratione . uel qua- 
liter aut pro eo quoad usque 
Quam?) . cum sit 
Quamuis . scilicet 
Quanam . uel qua 


wt vid. || 


20 


30 


35 


140 


Qua . unde 
. Quassatum . fractum!) 
Quantus . quam fortis 
Queamus . possimus 
5 Quedam . aliquem 
Quemquam . aliquem 
Quemque . quecumque 
Quennam . interrogatio de persona 
feminee 
Querimonie . querellegraues 
10 Queror.iniurias meas indico 
Questus . lucra aut querella 
Questor . consiliarius qui pecunia 
publica . prerogat 
Questio . examinatio 
Queam . possum 
15 Queritat . exemplum flagitat 
Queritos . populos romanos iudices 
Quercus . arbus 
Questum . lucrum 
Quat . possit 
20 Quempiam . aliquem 
Querulus . frequenter 
abens 
Que . unde 
Que .ue. uel que 
Que fortuna. quis euentus 


querellas 


25 Querinus . romulus 
Quem . aliquem 
Quemadmodum . sicut 
Quesumus . precamur 
Questionarius . quesitor 
30 Queo . possum 
Queunt . possunt 
Quibusque . quibuscumque 
Quidue . uel aliquid 
Quidni. hoe magis.hoc potius 
3) Quid differet . quid interest uel 
quid obest 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Quid ita. propter quid 

Quiquam . aliquid 

Quidquid id est . quocumque 1d est 

Quierunt . quieuerunt 

Quies . tranquillitas 

Quies . pax . silentium . somnium . 
secretum 

Quin immo . hoe magis . hoe potius 

Quin. nisi uel siuero 


40 


Quin .ut non etiam 

Quin potius. magis magisque 35 

Quippe. utique uel reuera 

Quippiam . modicum 

Quippe. uere sibe amen 

Quirinus . sabinorum lingua asta . 
unde et postea .romulus dietus 
est 

Quiritis . populi romani/////*) 

Quiritum . romanorum 

Quiui . potui 

Qui inde. quo modo 

Quis quantus. quam magnus 

Quisquis es. quicumque es 

Quidni.quare non. uidelicet . pro- 
fecto 

Quocirea . quade causa 

Quo?) sidere cuius sideris ortu. 
uel oecasu .idest quo tempore 

Quo sub celo.sub qua celi parte 

Quominus . qualiter 

Quocirca .pro qua re ideo 

Quo . ubi 

*Quodpiam . quoddam 


or 
e 


60 


Quodammodo . quodam ratione 
Quondam . aliquando 
Quoque . singulare 
Quorsus . quoquerens 
Qnm . quia 
*Quocirca.pro id circo 


65 


ponitur . 


1) m add. m. 2, ut vid. || 2) i sup. ser. || 3) Quo ex Quod corr. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


quadere aut si dicas . iudici ille 

.iuris mei. inde uite 
peruasit . conueni sine litem. non 
reddit quodeirca iudex.tu mici 
eam iustitia tua restitui iube 

Quod . quando 

Quur . quare 

Quur uli.sella.in qua purpurati 
sedent 


micirem 


fol.16™ Rauida . furore plena 


5 Rabamini . arbitrabimini 
Rabies . iracundia 
Racemi . ube parbe 
Racel . obis uidens dm 
Raca. uanus aut inanis 
10 Radicitus . id a radice 
Radii . a radendo 
Radiat . micat inluminat 
Radiatur . inluminatur 
Raptim . rapide uelociter 
15 Rafanos . radices . set ortulanas ἢ) 
Rastrum . ferramentum culture aut 
a radendo terram . aut a raritate 
dentium . rastros . est 
generis masculin pluraliter hi- 
rastri. et hos rastros . his ra- 
stris. et. aratra dicimus rastri 
Raptim . cursim . celeriter 
Ratibus . nabibus 
Rati sunt. arbitrati sunt. estima- 
berunt 
20 Ratum abuit . acceptum abuit 
Rasescunt”) . rari fiunt . aut parte 
fiunt 
Ratum . acceptum 
Rata . acceptabilia 
Rapidus?) . uelox 


dicimus 


141 


Rapax . predo 25 

Ramnum . lignum spimosum 

Ratum . fixum inmobilem 

Rapidi . ueloces 

*Rap///ter*) . frequenter rapiar 

*Rationes. uius modi saltabat 

Raptaberat . frequentius rapuerat 

Rapidus torrens .ueemens fluuius 
factus de pluuia 

Raptores . predones 

Rapiunt . diripiunt 

Rauco . tinnulo 35 

laptor.eo quod corruptor . inde et 
rapta .eo quod corrupta 

lationator dictus . uir magnus quia. 
de omnibus . qua esse mirabi 
les constat possit reddere ra- 
tionem 

ltecubans . iacens 

Recidiua . crescendo et pullulando 
dicta sunt . bene ergo recidiuum 
ubi mors aut casus 

Recusat . denuo tractat . aut 
currit 

Reciprocum . inuicem redditum . hac 
receptum 


re- 


Recens. nuper in ipso tempore 

Recinunt . cantantat . cantanti re- 
spondent 

Receptaculum . habitaculum 

Recipiendas . recuperandas 

Reeursat . reuoluit recurrit 

Recessus .locus secretus 

Reconciliat . reamicat 

Recisum . subcisum 

Recondam . reponam 50 

Redarguere?) . reprobare . uel casti- 
gare 


45 


1) n ex s corr. || 2) es sup. ser. || 3) i ex u corr. || 4) 1—2 litterae erasae || 


5) e post u sup. scr. || 


142 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Redamat .amantem mutuo diligit Regia . regina 


_Redarguit . conuincit de reatu ar- Regius puer. regis filius 


guit 
Redibet . inpensam sibi gratiam 
reddet 
Redimiculum . ornamentum 
5 Redimitus . coronatus 
hediuiua ,.denuo uita reddita 
Rediuere . reddere 
Redicula . retinacula 
Redibere . reddere presentare 
10 Reditus . reuersio 
Redinsertare . denuo inserere 
Redolent . olent . uel male uel bene 
olent bene 
Redolet . odorem spargit 
Redundat . exuberat 
15 Reductos . retrorsus ductos 
Reducis . incolomesque reuersis 
Referto . refer . reporta. urg . et ual- 
los primos subrecta referto 
Refellit’) . recusat 
Refercit . replet . constipat 
20 Refragatur . dissentit. remutat 
Refert . interest uel loquitur 
Referis . renuntiabis 
Refertum . repletum 
Refutat . reprobat 
25 Refello . recuso 
Regimonium . regimen 
Regulus . secundus a rege 


fol.16v Regia . regnum . luc . regia lagi 


Regia nili . regnum tholomei alex- 
andrie 
30 Regnum . imperium 
hegius puer.ascanius regi senee 
filius 
Regiam petit.ad regnum direxit 
Regis . gubernans 


1) 1 sup. ser. || 2) gi sup. scr. || 


35 
Relauitur . recurrit reuertitur 
Religat . exilio dat 
Relictus . dimissus 
Relatiuum . dumunus 
alius demonstratur 
Relauitur . recidit 
Relatum . reportatum 


nominatur . 
40 


Relatio .sermo qui refertur 

Religio . metus ab eo quod religet 
mentem 

Relatam . reductam 

Relatis unt.reducti sunt 

Religiosus . 


45 

ayt cicero . a rele- 
gendo appellatus. qui retractat 
et tamquam relegit ea que ad 
cultum diuinum pertineant . hu 
sunt dicti religiosi.ex relegendo . 
tamquam ex elegando eligentes 
ex diligendo . diligendo. ex in- 
telligendo . intelligentes 

Remigio . gubernatione 

Remiges . gubernatores 

ltemex . quomodo tubex dicitur no- 
minatibo casu . non aum . tubex . 
sed tubicen dicendus est. et tu- 
bicen cornicen 

Reminiscitur . recordatur 

Remis . fessuris 

Remulcens.replicans uel reducens 

Remeare . regredere 

Remur . arbitramur 

Reminiseor . recordor 

Remote . de medio ablate 

Remeat , redit 

Renidit . splendit 

Renuit . recussabit 

Rennuere . respuere 


50 


55 


60 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Rennitere . recusare 
Repetat . reuertitur 
Repacula . inpedimentum 
Repente . subito 
5 Repudians . respuens 
Repentinus . subitus 
Repente . statim uel subito 
Reportat . refert?) . renuntiat 
Requieuit . cessabit 
10 Requiras . queras 
Rere . arbitraris . et extimaris 
Restat . superest 
Respectant . respiciunt 
Respondit . consentit 
15 Resultat . reluctatur . contradicit 
Reserat . patefacit 
Resides . residuos aut otiosos 
Respectat . respicit uel expectat 
Resipiscit . intellexit 
0 Respersus . aspersus 
*Resultatio est . reluctatio?) . qui 
renititur . et contra contendit. 
item resultare dicit. uocum so- 
nitus . id reaudiri 
Res tracum. rex ausiliaris priami 
Resipiscit . amissam recipit sapien- 
tiam 
Retractat . recogitat . utrum ex- 
pediat 
5 Reticulata . catenata 
Retexit . aperit 
Reticet . tacet . conticescit?) 
Retractator . repetitor?) . nam re- 
tractare est . repetere quod omi- 
seras 
Reuisam . reuideam 
30 Reuexit . reportabit 
Reuiso . repeto recognosco 


1) rt ex ret corr. | 2) c sup. ser 
5) n erasa || 


143 


Reuunt . procidunt cadunt 

Reuisit . uisitat . aut requirit 
Reuinctum . conligatum 

Reuola . clamosus 

Reuulsus . eradicatus 

Reuelat . aperit uel demonstrat 
Reuocate animos . mente resumite 


35 


*Responsum . et responsorium . re- 
sponsum quod datur . responso- 
rium ueruum.aut uersus qui 
sepe iteratur à 

*Recensiti libri.non re//censeti?) fol.17" 
quomodo prebiti.non prebeti 

*Reliquatum . metahforicos dictum 
liquatum 

*Redubie dicuntur.spolia serpen- 
tum . quibus quodquod annis . 
senescunt . sese . exuunt . quasi 
quibus exuti.in iubentam red- 
eunt . dieuntur enim indubie. 
exuule . redubie 

*Regulus . nomen serpentis . basi- 
lisci 

*Recutiti . iudei 

*Regione . intradegit.poetico more. 
fecit . nam si uolumus rectius 
loqui.in regione degit . aut intra 
regionem dicimus.set postposuit 
prepositionem . et perdidit uiam 
suam. ut in arte legimus 

*Residuus . quasi tardus 

Restitit . stetit 

*Regumen tegimen.unum est . set 
propter eufoniam regimen dici- 
mus 

*Resultant . resiliunt 

*Recidit . incidit deuenit 

*Relegit . sublegit 


. || 3) it ex et corr. | 4) ta sup. scr. || 


144 


*Regulas proponentes . ac magia 
eretes . hie regulas doctrinas . 
uel disciplinas magorum ostendi 
uult 

*[teduneum nasi.sub rectum .sur- 
sum uersum curuatum .cul con- 
trarium est . obuncum . deorsum 
uersum curuatum 

* Reduuius . exuuius 

tecalent . adhue calent. quasi‘) si 
dicerent . et non longum est 
tempus . quo fuerant 

5 *hedimie.res que redimuntur a 
predonibus 

Religabit . in exilium . 
longemisit 

*henidenti uultu . interno leto . et 
ilari.interdum splendenti . item 
florenti. si dicamus terra reni- 
denti 

*Referuit .iterum recaluit 

Residerent . remanerent 

10 Itepleuerit . id releueris 

Itimosa . rimans . habens 

Rimatur . serutatur . aut finditur 

Rithmus . numerus 

Rite . more consuetudinis 

is Rictus . extensio, oris 
Riget . friget aut infricdat 
Rigentem . splendentem 

animal est in nilo 


uel alico 


Rinoceroth 
flumine 

Ringitur . irascitur aut indignatur 

29 Rimaris . scrutaris 

Rite. studiose. uel firmiter ex more 
aut iure proprio 

Rimas . iuneturas 

Rite . recte uel ordina ////biliter?) 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Rite . rome consuetudo 

Rigor . rigiditas 25 

Ridiculum . risum « 

Ritus . consuetudo 

Rictus . uultus et oris positio 

Rithron . ribus 

*Rictus uocatur . omnis aperti///*) so 
oris uel parte factio heiatus 
tam fere.quam hominis dici- 
tur . erictus . os ipsum simpli- 
citer 

*Riuales . qui quasi de uno amore 
discendunt*) 

Robigo . non rubigo 

Roborum mora. poma agrestia 

Robustus . fortis ualidus 

Robor . fortitudo 

Roborare . confortare 

Robus . senicem inmanem 

Rodani// . trama . gre 

Rodanizo . torqueo 

Roda . rosa 

Rogi.fo//ci.rogi constructio?) 

Rogitans . interrogans 

Rogatu meo. me rogante 

Rogitatus . interrogatus . sepius ro- 
gitus 

homani.sublimes uel tonantes 

Romfea . gladium in latino.sonat. 
nam ubi in genesi dicitur . gla- 
dius flameus . adque uersatilis . 
in greco romfea ponitur 

Roma post excidium (troie. post fol.17v 
coc®).et xxx annos condita 
est 

Romulea . romana 

Romuleus*) romanis romensis 

Rostro . os cogreci rigchos dicunt 5o 


35 


40 


45 


1) si post a. sup. ser. || 2) 2 litterae erasae || 3) s deleta || 4) i ex e corr. || 
5) s sup. ser. || 6) CCC ex XXX corr., ut vid. || 7) e sup. ser. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 145 


rostro hore.urg . rostroque in- 
manis uultur . adunco inmortale 
jecur tondens 
Ros . generis mslini 
Rosea . purpurea . aut pulcra uel 
rubea 
Rostra . prima pars nauis 
Roscidum . umidum 
5 Roscida . rore infusa 
Roseo ore.ispecioso ore 
Rostra . initia incipientia siue pe- 
ctora . nauium 
Rotas . acculum 
*Romam ex aquilone!) reties trin- 
gunt.uel conlimitant uel fini- 
bus . 5661. adiungunt 
10 Ruat . inruat 
Rubea uirga.ex arboris rubi faeta 
Rudis . nouus 
Rudentem.plaüt genere feminino. 
dixit.dum ergo hanc quam trais 
ruden//em conplico in fabula 
rudente 
Rudimenta . initia noua 
15 Rudentes.funes in naue striden- 
tes 
Rudior . nouior 
Rusti . genus uirgulti . urg. aspera 
rusti . uimina persilum 
Rursus . rursum . iteratis . iterum 
Rustus . uiminis genus 
50 Rusticus . rus colens 
Rus eamus.ad uilam eamus 
Rutilare . effulgere 
Rutilantior . splendidior 
Rutilum . splendidum 
25 Rutili . corusci . splendidi 
Rutilo . puro 
Ruris opaci.terre umbrose . urg . 


et ruris opaci . falce premes 
umbras 

Rumpent.pro implebunt . urg . et 
cantaque rule rumpent . arbusta 
cicadea . ergo rumperunt im- 
pleuerunt 

Ruit.et patientis est.et facientis. 
urg.utque data portarunt.terét 
alios . raperent ruerem . tunderem 
et proster?) nerem 

Ruit . tria significat . aut cadit aut 
deicit . aut festinat 

Rupes . saxa ingentia 

Rufum .nigrum uel fuscum 

Rumorem . consuetudinem 

Rumigerulus . rumoris inuentor 

Rubus . montibus 

Rupi . seidi 

Ruit . cecidit. 

Ruis . properas 

*Ruuigo . a rodendo dicitur . id ui- 
tium segetum 

*Rura. numero plural . singulari 
uero.rus dicimus. et est.geris. 
neutri 


Sabaoht . exercituum . aut aliqui 
uolunt onps 

Sabet. uirgulti.aput ebreos nomen 
est . ingenesi.ecce inquid aries 

Sabaa . arabia uocitatur 

Saccatum.uinum expressum persac- 
cum .inde nomen accepit . gre 

Sacratius . deuotius. uel sollemnius 

Sacrilegus dicitur.ab eo quod sacra 
legit .id futura 

Sagene . sagena.id uereclum.grc. 
est retie. uulgo aum . eueruclum 
dicitur 


1) post aquilone del. m.1 detendunt || 2) r post p sup. scr. || 


Corp. gloss. lat. tom. V. 


10 


co 


0 


ceo 
e 


40 


146 PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Sagina . pinguedo Sateltum . templum modicum 30 
Sagacius . cautius Satellites . regum comites?) 
Sagax . acutus . peritus . preseius Satrapes . sapientes 
futurorum Sat est. satis est uel sufficit 
Sagaciter . prouide uel astute Satius . melius 
5 Sagacitas . prouidentia Sat . sufficit 35 
Salue.haue —— — Satagit . deliberatum cogitat 
Salix lenta . fmi geris . idem et Satrape. perfecti persarum 
saliuncula . Satagere . festinare 


Salicta . salices . urg . populus et Saturnia.iuno saturni filia 
clauca canuerunt . frondesalicta Saturnia . aurea italica quod illie 40 
Salum . mare saturnus regnaberat 
10 Saltus . silua Sat. satis est 
foli8' Saltem . uel nunc. aut.aliquando Satigerum . caprarum 
Saliuncula . salices . ab eo quod Sator. genitor 


ueloces . crescunt Sator . ////////minator*) pater 
Saltim . uel aut certe Sauia . oscula 45 
Salectus.locus in quo salices sunt Saucius . semiuibus 
15 Saltu/// . precipiti . iactu Sauricem . soricem . antiqui si di- 
Sales . urbanitas . honestiua iocu- ^ cebant 
laritas Saucius . uulneratus semianimis 
Samus. insula. in egeo mari.in Saxideuertice . de montis cacu- 
qua iuno nata est mine 
Sanciuit . statuit *Salsamenta . omnes res salse . ut 50 
Saneit.statuit.concidit.scm facit ^ pisces et sarde.salsuginem puto 
20 Sanxit . iussit ipsam rem dici que facit salsum 
Sambucus . saltator *Sacrum . media res est. et bonum 
Sambucistra . qui in cithara ru- οὖ malum . nam dicimus . sacer 
stica canitur est . id alicui quem uolumus 
Sane .uero.uel tamen execrari . aut occidi . et item 
Sanctuarium’).locus uel cubiculus ^ consecrari ad bonum . ut sacra 
ubi sce res geruntur mari colitur . medio gratissima 
25 Saron . scopa . grec tellus . ad malum aurum sacra 
Sarga . non idoneus . cuius libet fames et sacra panduntur porte. 
artis unde et ignis sacer dicitur . ulcus 
Sarabara . uestimenta : orribile 
Sata . segetes *Sappirinus scribimus . quia lapis 
Satrix . nune nmn .nunce partici- —sappiros dieitur 
pium *Sacrilegum dicitur.saeri furtum 


1) e sup. ser. || 2) uel ministri malorum add. m. 2 || 8) 3 literae erasae || 


legere enim uel sublegere futura 
dicitur 
Seandit . ascendit . urg . scandit fa- 
talis. macina muros feta armis 
Seatebris . scaturrientibus 
aquis 
Scalmum . nabem 
Serabra . uetusta . urg . excesa in- 
uenit scrabra rubine pila 
5 Scanoele . scindule 
Sca//lens') . capars orationis?). et 
sordes significat . et ornatum 
sordes . cum dicit . squalentem 
barbam .a scalore ornatum . ut 
auro squalentem loricam.a squa- 
mis 
Scaturrit . currit aqua inter angu- 
stum 
Seatit . ebullit . efferuit 
Seatebra . aquarum emundatio 
10 Scalidum . sordidum . deformem 
Scapum . summitas 
Scansum . ascensum 
Scena .summa pars teatri dicitur 
Scena 
Sceptron.sceptrum.id regnum uel 
uirga regalis 
15 Scema . figura 
Scelestus . proteruus 
Scena?) . ludus mimieus 
Scelera . flagitia . crimina 
Scenicus. qui in teatro agit.teatrum 
enim scena est 
20 Scillam.una et duabus . urg. quod 
loquar . aut scillam . nisi quam 
famam locuta est 
fol.18v Scilicet . scire licet 


uenis 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


147 


Scipones.duo auus et nepos.alter 
uite cartagine legem dedit. alter 
eam diruit . et arauit que et po- 
suit numantia coepit 

Scilleam . rabiem . due?) scille fu- 
erunt . equibus unam uersam 
fuisse in nimfam . iuxta scilla- 
ceum dicunt . de quo loeo la- 
tratus fluetus conlisi uidentur 
exprimere . in ma///ris equus 
caulonem locum.scille ea qua?) 
sicatula a greco 

Scilleis®) . Iuens. qui mox scilleis *) 
exul grassatur.in undis 

Sein///dit*) diuidit 25 

Scille . saxa latentia in mari 

Sciscitatur . interrogatur?) 

Scifum . calicem regium quod et 
pateram uocant 

Scita . clues exinde 

Scirpus . iuncus 30 

Scilicet . reuera 

Schola . grc 

Scolaces . quod nos funalia dici- 
mus .eo quod sint. scolie hoc 
est imtorti. hos romani funes. 
et funalia . nominabant 

Sconna . sponsus 

Seortator. meretricum amator 35 

Scorta . meretrix 

Serobrem . luc . fmno . gn. dixit. 
secutus //// plautum !?) 

Serupulum . suspicionem 

Scrupulosa . suspecta 

Seriptat!!).frequenter scribit 49 

Scurra . uaniloqua indisciplinata 

*Seamnum . deminuit . scabillum . 


1) 1 wt vid. e erasa | 2) is ex es corr. || 3) e sup. scr. | 4) ex duo corr. m. 2 || 
5) ex que fort. m. 2|| 6) is ez us corr. || 7) e sup. scr. | 8) di erasum || 9) in ras. | 
10) ex paulatim m. 2| 11) i sup. ser. (m. 1?) || 


10* 


148 


non scabellum . ut cicero sca- 

billa concrepant 

Sceleratum . gramatici dicunt. sce- 
leratum esse in quo scelus fit . 
scelestum . per quem fit . scele- 
rosum qui facit . terentius . ubi 
ergo illum . scelerosum . misera 
adque impium inueniam 

*Sciscitatur . ueruum est comune . 
id interro .scire cupio.alter non 
dieimus 

*Scita est . prouincia remota sub 
septem trionem . frigoribus ri- 
gens.nuda gignientium barbara 

*Sceuus?) . malus . pessimi . hac 
trucis animi. et crudulis dicitur 
et . ce . diptongamabet 

5 *Scena est camera. hine indecon- 

posita . que inumbrat locum in 
teatro . inquo ludi . actitantur . 
item scena dicitur, arborum in 
se iucumbentium . quasi con- 
camerata condensatio.ut subter- 
positos tegere possit.item scena 
uocatur.compositio alicuius car- 
minis . que digna sunt agi in 
teatro . exclamationibus tragicis. 
tragoedia . est enim genus car- 
minis.quo poete.regum casus?) 
durissimos . et scelera .inaudita. 
uel deorum . res alto sonitu. 
describebant . comedia que res 
priuatorum . et humilium per- 
sonarum . conpreendit .non tam 
alto .ut tragoedia stilo.set me- 
diocri et dulci 

*Scurrilitas . iocus inprobus . qui 
quasi uel cecus currit 


PLACIDVS CODICIS PARISINI . 


*Scilla est. uirgo pube tenus. reli- 
qua pars inferior . cincta cani- 
bus . hae lupisque dicebantur . 
inter siciliam.et italiam latere. 
queque naues transeuntes . tra- 
ebant in litus . et ex h//is®) 
arreptos homines . suis canibus 
lupisque proiciebant 

Secludite . excludite 

Secundo mari. ut secundum*) flu- 
men idest iuxta 

Secunda . necessaria?) prospera 

Secreti.diuisi uel separati 

Secessus . locus remotus 

Secta . institutio 

Secutus . imitatus 

Secubat . sequestrate cubat?) 

Secus . aliter 

Secundis . prosperis 

Sectatur . sequitur uel insidiatur 

Secernite . separate 

Sedes . domicilia abitacula 

Sedes . hee sedes.ee sedes 

Sedulo curret . sollite agat 

Sedulitas . blanda officiositas 

Sedare . placere 

Sed tuum. tet tunc 

Sedule . frequenter 

Seditio . rixa 

Segnities . ut materies . hec signi- 
tiones . declinant 

Segnes . pigor . aut lentus 

Semente una. fmi. gnr. ratio uero 30 
est agriculture 

Sementis hee . nominatibo casu 
facit hac sementem 

Semicaput . dimidium caput 

Semet.se ipsum 


10 


fol.19* 


20 


1) e sup. ser. | 2) ex cassus corr. || 3) à erasa || 4) dum ew do corr. || 5) ce 


sup. scr. | 6) e 2n vas. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Semipes . claudus 
Sensa .nota pro sensus corporis. 
sensa dici . donatus . ait . opicu- 
reus . hostendit . homnia con- 
preendi posse . sensa corporis 
Sensim . molliter . uel leniter 
Senatus . nobilium cura 
5 Sententia . decretum 
Seorsum . separatum . uel seque- 
stratum 
Septem arces.septem montes intra 
roma 
Seponit . sequestrat 
Septus . circumdatus 
19 Sepius . frequentius uel crebro 
Sequoque . etiamse 
Series . ordo 
Seram . tardam nouissimam 
Seria .necessaria. ut donatus 
15 Serpens . aput. urg. gn. masi.aput 
sallust feminino . neque serpens 
perniciosa 
Sermo .ad serendo dictus 
Serenus . letus placidus 
Serpulum . poleium capestrem 
Sertor . cultor 
20 Serta . corona florum 
Serenos. multus.letam figuram 
Sese . seipsum 
Setigeri . cilicio. uestiti 
Seu . siue 
25 Seuit . furit . fremit . insanit 
Seuerus . ueridicus 
Seueritas . integritas iudieii 
Seuitia . iracundia) 
Seuiter.crudeliter . 
80 Seuum . nune potentem uel cru- 
delem 


149 


Seuissima . atrocissima 

Sexus.natura genus 

*Senatus. unus et uerus romanus 
est.a senectute appellatus . qui 
uel fundabit uel auxit romam . 
hic elegit .de exercito suo. se- 
niores centum . quos senatores 
appellabit . dicuntur quidem . et 
ceterarum ciuitatum . senatores 
curie principes . set hoc in anti- 
quis . non modo senator dici . 
non potest . nisi qui in curia 
romana fuerit. nam primi?). 
ordines dicuntur . inlustres . se- 
cundi . inspectabiles tertii . cla- 
rissimi . iam inferius quartum 
aliquod genus iam non est 


*Sequus . et aliter et equaliter 
ponitur 
*Separia . pro separata . aut di- 95 

stracta 


Septa . circumdata 

Sibilus . gn . masli . semper est . 
nam sibila pro participio poni- 
mus 

Sicuitas . iniquitas 

Sicayt . ita dicit 

Sicarius . homicida percussor 

Sica.genus gladii parui 

Sicubi.sie alicubi 

Sidon . ciuitas . syrie 

Sidona . patria iunonis?) 

Siforte . sicasu subito 

Significantius . expressius 

Signan////ter*) . euidenter expresse 

Signat . exprimit 

Signifer.auctor.uel qui signa fert 

Signis . sigillis 50 


40 


46 


1) Seuit furet fremet uel insanit add. m. 2 in marg. | 2) mi pro mo corr. | 
3) Sydereus luminosus add. m. 2 | 4) 2—3 litterae erasae || 


[01.195 


σι 


μι 
οι 


20 


150 


Silues///trem*) . agrestem 
Sil//ix ruda .lapis durus.fm . gn 


Siliqua . spica . urg . unde prius. 


letum . siliqua . quassante legu- 
men 

Siliquis . silucis . spicis . urg . gran- 
dior ut fetus . siliquis fallacibus 
esset 

Siliere . silie//runt . legitur . et sa- 
luere. ut rapuere. ad eiusdem. 
regulam . uerui 

Simonidis . poeta quidam qui ayt. 
eupidinem . ex uenere . tantum 
fuisse natum 

Sin . si uero .uel non 

Sineletus . senatus . gre. sincletius . 
ergo senator 

Sindonem . genus masli 

Sinus. uas testeum . plautus .ei. 
necum uinos infertur 

Sinodus . conuentus 

Sinus.exesum fluctibus litus aut 
flexus maris . sibeamnis inclu- 
sum 

Sine discrimine . sine. periculo 

Sine cauillatione.sine argumento 

Singrafa . cautio . uel scribtio 

Sine . permitte 

Singultus.uiscerum pulsus uel su- 
spirium 

Sinister . noxius. uel conuentus 

Sinodus . comitatus uel collectio 

Siquidem . sitamen 

Siqua.si aliqua aut quecumque 

Siquominus . si aliter quam dico 

Sirtes . alternis accedunt recedunt- 
que 

Sirtes . scopolis 
maris 


supra dorsum 


1) 2 litterae erasae || 2) us e corr. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Sirtes . loca arenosa.in mare .uel 25 
arida 

Sirena . umbra in mare. hoe est 
lamia 

Siuisset . permisisset 

Siste . sta 

Sit mici fas . liceat mici 

Sinus. sinum uasui fuit antiquitus . 30 
tamen.urg.sinum lactis. et hec 
te . priappe . quod annis expec- 
tarsatest . uarro quidem dixit. 
tribus. hune a romanis nomini- 
bus . uoeitari . primo lepriscam . 
deinde galenum . tertio. sinum . 
pro quibus nune acrata forum. 
nominant . iuxta grecum . nam 
plautus?) eine . hic sine fertur 

Sisimus?) . terre motus 

Sistro . R . urg . regina in mediis 
patrio uocat .agmina sistro 

Situ . positione 

Situm . positum 

Sitonius. monstracie.in quo per- 
petue niues sunt 

Sitat . statuat 

Sita . posita 

Sistitur . statuitur 

*Sistentes . uel proibentes signi- 
ficat . id . qui aliquam rem . in 
loco stare facit. ut urg . sistere 
aquam . fluuiis.potest significare . 
pro consistens . id. ubi tantes. 
uel stantes . ut urgls . consistit. 
indigitos . significat . et resistere. 
repugnare . uirgilius . econtra in 
litore sistit 

Socors . inpudens 

Socordia . stultitia . neglegentia 

Sodalis . familiaris . intimus 


40 


3) si sup. scr. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Soffia . sapientia 
Soffistice . astute . aut captiose 


Sofisma . comentum uel confictio *Solis . 


aut figmentum .eo quod fingitur 
Sofistica . argumentosa uel callida 
5 Sofista . sapiens 
Sofistiea . filosofia 
Solabere . solaberis . consolaberis 
Sollers . peritus 
Sollertia . sollicitudo 
19 Solida . firma uel stabilita 
Sollemnitas . letitie . conuentus 
Sol ruit .sol occidit 
Solamen . solacium uel consola- 
lionem 


fol.20" Sollemne . religiose 


15 Sollemnia . annua uel sollicita festa 
Solistitu//um . qui adicitur 1pso die. 
uno momento . solerescere 
Soles . dies 
Sollertia . uigilantia sollicitudo 
Sollieismum . uitium sermonis 
20 Solium . tronum 


Sollicitus . quiasollers . adque in- 
quietus 
*Sompthophanet.quod sonat in 


lingua egyptiaca . salbator mundi 
Sontes . rei nocentes 
Sonoras.bene sonantes 
25 Sonuere . sonitum dederunt 
Sopitum . somno grauatum 
Sortitur . adipiscitur 
Sororius . sororis filius 
Sorec . dilectam sic uti est . in 
esayam 
30 Sorte datum . sorte concessum 
Sorte traebat.exorte ducebat 
Sospites . sanium colomes 


151 
Sospes . incolomis 
Sospitat . salutat 
solius . solum . sole . solo 35 


facit per oms 

*Soritiea.ars est uel argumentum 
filosophorum?) 

*Soros.grece . aceruum dicitur . 
aiunt enim.in hoc aceruo puta 
frumenti . si addideris granum 
unum.et ahum.et tertium ca- 
pere potest. sicub ad finitum . 
procedat.uel manus sicapax est. 
decem solidorum . addas unum 
et alium . et tertium . capere 
potest. sic ergo . ad infinitum 
tendit 

Spatale.delicie.gre | 

Spatulor . delicior 

Specimen exemplum boni operis 40 

Spelea . spelunca 

Specular . singulari numero 

Speciale.ubi propria quedam unius 
cuiusque persone, facta nar- 
rantur 

S//pectator . inspector . luc . specta- 
tor nila 

Specimen . indicium uel signum 45 

Spectacula . ubi omnia publicis . 
uisibus prebetur . inspectio 

Speculatur®) . adtendit 

Spectata . probata 

Spiramenta . proprie funis nauticas. 
tortus . gi. fem . sedm homerum 

Splen . splene ^ 50 

Splen . liene . gre 

Spondit . pollicitus est aut pro- 
misit 

Spumeus.spumosus.utisquamosus. 


1) gi sup. ser. || 2) in margine una vox erasa: an filosophorum? | 3) ur 


ex or corr. || 


152 


pro isquammosus . et frondea . 
pro frondosis 
Spurius. qui ex matre nobile et 
patre infimo . nascitur 
Spurcitia . inmunditia 
Spurius . meretricios 
Spumeus.nereus spumosum mare 
5 *Spondolusest.inter nodumispina ') 
dorsi. uel 1mo eiusdem spine. 
quod nomen . non ex dissertis . 
set ex uulgaribus . qui tamen 
locus dum debihtatur . statim 
exit et eminet. tumens 
*Spiris . nodis 
Spectat . intuetur 
*Spurium . babtisma factum et cor- 
ruptum . et adulterinum 
*Sparsas oues . quasi uarias 
10 Squalidus . incultus 
Squalentem . sordidum 
Squatit . ebullit 
Stabulis . eurtibus ouium . urg . 
terris te lupus . etabulis . stabulis 
maris.frugibus imbres 
Staros . crux 
15 Stagna . refusa . eoncita turbata . 
ut refuso . submouit . oceano . 
stergo . intellectus . ut& imis ua- 
dis . stagna que sunt. tempestate 
turbentur 
Stater. genus masculini 
Stater .duo didragma abet 
Sternit . disiungit?) 
fol.20» Sternit . igterficit . aut occidit 
20 Stenit . deiecit uel equat 
Stiua dieitur . quod aratro manu 
tenet . urg . stiuaque currus a 
tergo torqueat ymos 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Stipem . elemosinam 

Stilla.abstella. quid differt . quia 
dum. stat . stella. cum ceciderit. 
stilla 

Stilio . a stellis macularum . quas 
abet . appellatus . qui et stello 
dicitur 

Stipatum . turba cireumdatum 25 

Stigmata . ornamenta regalia 

Stigmata . signa ciccatrices uel 
catracteres 

Stipendium . laboris fructum 

Stimulat.agitat instigat 

Stipulatur . testatur 30 

Stilum . grauium uel calamum 

Stipulatores . promissores 

Stolidus . stultus 

Stragem . cedem 

Strages . occisiones 

Strepitant.sepre strepunt 

Strepitum . sonum tumultum 

Strenuus . efficax 

Strenua . fortis 

Strepere . clamare 

Stridore . sonitu 

Strionicis . mimicis 

Strutio.genus auis maximum. grc 

Strues . aceruus lignorum dicitur . 
luc . struem membra recumbunt 

Strofam . uariatim’. et semet in- 45 
uicem continentem 

Strofa .fraus et nequitia 

Strofa . argumentatio suffugii 

Strofium . palleum uirginali 

Strophea . aspera . prominentibus 
saxis cacuminata 

Struprum . uirginitatis perdictio?) so 

*Strideo . et strido . secunde . et 


35 


40 


1) i initio addidit m. 1 || 2) add. m. 2 in margine quaedam, nune paene de- 


leta | 3) ὁ sup. scr. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


tertie coniu///gationis (n erasa) 
set tamen.melius secunda. quia 
crebrius . stridere . de producta . 
quam correpta effertur . stredeo') 
ergo .strides facit.strido . stri- 
dis.per.i.dicimus . non per.e. 
escentellam . promissores dicun- 
tur.stipulare enim . promittere 
est. eX ueruis iuris peritorum 
Suauia?) . dulcia 
Subactum . uictum 
Subactis . deuictis edomitis 
Subdiuo.subauras subcelo 
5 Sub dicione.sub potestate 
Subegit . coegit 
Sub fasce?). sub honore 
Sufragium . interuentum 
Subinde . frequenter 
10 Subit . subcedit : 
Subicio . respondeo .addo uel sub- 
lectum facio 
Subiit . intrauit 
Subiectis . flamis subpositis ignibus 
Subit.ingressa est 
15 Subit.in mente uenit 
Subitum . repentinum 
Subindius . frequentius 
Sublimatus . exaltatus 
Sublatum . subtractum 
20 Sublegit . subtrait . colligit 
Sublimis . altus 
Sublimi . alto 
Sublato genitore . portato patre 
Submissi . inclinati 
25 Subnix//us*) . humilis 
Subnexa . subiecta subposita . set 
melius .suffultam uel subfirmata 
Subnectit . subligat 


153 


Subnoctem . circa noctem 

Subpetit . subest 

Sub pectore.in animo 30 

Subpeditabat . pendebat . aut pre- 
stabat 

Subrigens . erigens 


Subrogatus . substitutus fol.21" 


Subsidium . presidium . auxilium 

Subter . subtus 35 

Sub . subter 

Subuleus . porcorum pastor . sicut 
buleus.a cura bouum 

Subcepit . suscepit 

Successu . euentu 

Suceus . uirtus 40 

Subeubuit. uictus est 

Succurrere . subuenire?) 

Suecendunt tecto. domum intrant 


Sudes . stipites . urg . quadrifidas 
que sudes . fmno 
Sudum . serenum 45 


Suffragium . auxilium. adminiculum 
uel interuentum 

Suffragatur . ausilium dat 

Suggillat . stranguilat 

Suleatur . diuiditur 

Suum . porcorum 50 

Summite . capite 

Summit . accepit 

Summatim . partibus. aut singulas 
summas 

Summus . magnus 

Sumo . alto 55 

Summa ope.summa uoluntate 

Summa ab arce. 
ciuitatis 

Summe . exelse 

Sumtis . acceptis 


a suma parte 


1) stedo ante corr. || 2) in raswra || 3) ¢ sup. ser. || 4) i erasa || 5) ἃ post 


b sup. ser. || 


154 


Sunto . sint. urg . nullus amor po- 
pulis.nec federa sunto 

Suo robore.sui firmitate 

Sub pellex . duo sunt .g . rustica 
et urbana . et secundum artem 
hec suppellectilis . declinabitur . 
non suppellex . quia gramatici . 
negant a nominatibo singulari. 
genitiuum . singularem . duabus 
sillabis esse crescere 

Suppellex . ornatus uel facultas 

Superis . diis 

Supera . uince 

Supercilio. tipo. uel fastidio aut 
superuia 

Supero . ascendo 

Superuacuus . non necesarius 

10 Superuum . inclitum potent(em) ἢ) 

Superuum . nobilem 

Superbas.nobilesadque magn(ificas) 

Suprestitio. superfluitas reli(gionis) 

Super . insuper 

Superant undas . super undas (sunt) 

Supremum. postremum uel (nobis- 
simum) 

Supremum . exelsum 

Suprestiti . uiui filii 

Suprestes . superuiuens aut fil(1us)?) 

Suppliciter . humiliter 

Spplex. precem fundens 

Suprestitiosus . ayt cicero ap(pel- 
latus) qui totos dies precaban- 
tur et in molabant. ut sibi sui 
liberi subprestites essent 

Surgere luna. oriri nasci . qu(ia) 
crescens luna orientem corni(bus) 
spectat. decrescens occidentem 

Suspensi.solliciti suspecti 

25 Sustenta . tolerata 


or 


~ 
or 


2 


S 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Sustulit . sursum tulit 

Susurro . murmurator 

Suspensi . dubii uel cogitantes 

Suspicit . miratur 

Suspecta . sollicita 

Sustulit . erexit 

Susurro . idest sono locutionis . 
apellatu . quia non in facie ali- 
cuius . set in aure loquitur. de 
altero detraendo 

Sutilis . que consueta fuerit hoc 
iuxta anticum morem 

*Subleuit . subiunxit . alimento 

*Suppliciter legimus. non suppli- 35 
canter.quia nomina que in.1. 
finiunt . datibo . accepta sillaua . 
perscintillam .adueruia faciunt.ut 
suppliciter . agiliter . uelociter . 
siuerodicas . huie supplicanti . 
potest fieri. supplicanter . pro 


30 


adueruii qualitatem . potest ergo . fol.21v 


huie precipiti . precipiti . preci- 
piter facere iuxta regula . sup- 
pliciter. set quia eufonia offen- 
dit.melius precipitanter dieimus 
quam precipiter 

*Sugillareest.guillam constringere. 
quomodo dicimus strangulare . 
suggillo ueruum actiuum. et facit 
passiuum sugillor 

*Subleui . subsignaul . resignaul . 
hoe est. subsinare qui alio si- 
onante . iterum resignat . resi- 
gnare est quod dicitur. releui . 
si eaque signata sunt. aperiuntur. 
item sublitum dicitur . cui in- 
posturas.fiunt . quid ecipiuntur . 
cui uerua dantur. uel qui non 
satis doctus est . ut si dicas 


1) quae uncis inclusi, ca antiquitus abscisa m. 2 supplevit | 2) os pro us corr. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


sublitum miei est. hos non do- 
ctum bene uel inductum 

*Subrexerunt . erexerunt 

*Sublegi est. te legente . insidiando 
furatus sum . ut si quis solus 
legat . et alius!) ex occulto . 
uerua eius furetur.et adprodat 

*Supremii?).et summi.significat . 
et imi.suprimi aum occultari 

*Subsistentia dicitur uel constituta 
et fixa uel ex quibus alique re. 
subsistunt ut dicimus . sustantias 
ut si elementa . quibus factus 
est mundus . uelimus subsisten- 
. tia dicere 

*Sugillabit . inrisit 

*Supercietur . superiacietur uel sup- 
ponetur 

Subigens . hostem subiugans 

*Suspendio . semultauit . laqueo se 
peremit?) 

*Suppetit suppeditat uel constat 
uel inuenitur 

*Subnixus est . instructus alico . 
auxilio . item . subnix subfultus . 
ex omni parte 

*Superlectile . dicitur. omne stra- 
mentum et hornatus domus 

*Sublingium sonitum pessime di- 
ctum est.est tamen.sonus qui 
sub lingua sonat . quasi non 
rectus aut bonus sonitus . aut 
sub murmur 

Subastra . subcelum 


σι 


1 


c 


Taburnus . mons apulie 


15 Tabe . consumptione 


155 


Tabo . ablatiuo casu tantum dici- 
tur alium non recipit 

Tabo. corrupto sanguine . rumpente 
uiscera.nam tabo die stillant. 
qui pestilentia conrumpuntur 

Tabida.lues.ut pigrum frigum 

Tabies . macies 

Tabescunt enim.qui nimio langore 
admaciem^) . ueniunt 

Tabentes . tabidos langidos 

Tactus fulgore . percussus?) . tria 
enim sunt.tactus adflatus . ad- 
tonitus 

Taciturnus . in tacendo diuturnus 

Tafos . sepulcrum . grec . epitafium . 
ergo dici potest . quiquid . in 
memoriis?) scribitur 

Talpa . genus murisimilis . urg . 
aut oculis capti.fodere cubilia 
talpe . fmi 

Talassa.mare.grc.talassus ergo 
marinus 

Talamon . cubiculum 

Talionem facti.repensationem si- 
militer 

Talia . uiusmodi 

Tali . hoc 

Tam sera.tam tarde 

Tam nefas .tam detestabile factum 

Tam clara .tam manifesta 

Tamquam . sicut 

Tam totius.tam citius 

Tantisce . pro tantis 

Tanais. fluuius . exnife//1s ") . monti- 
bus . ueniens augetur . dirimit- 
que . europan ab asia. duas mundi 
partes 

Tanais.fluuius egypticus.ponitur. 


1) ἃ ex o corr. || 2) p ex b corr. || 3) e post p sup. ser. | 4) m post d suppl. 
m. 2 || 5) 8 prior sup. scr. | 6) i in fine sup. scr. || 7) ni incerta: n vel r erasa | 


30 


[01.221 


96 


1 


1 


9 
Z 


or 


i) 


σι 


c 


τ 
Qt 


156 


contra nilum . tantum enim. ab- 
est agradibus tanais . quantum 

et nilus 

Tantulum . modicum 

Tantillius . modieus 

Tantisper . interim uel iterumque 

Tandem . aliquando 

Tantotius . tanto uelocius 

Tantane . tanta ergo 

Tante molis . tanta magnitudo 

Tanti.tam magna 

Tapsum insula . stadiis decem a 
sicilia remota 

Tartarus . locus aput inferos tene- 
bris confusus 
anime detruntur 

Tauromata . miracula 

Taurominitana . urbs sicilie ubi 
est . caribdis 

Taxat. ponderat.tangit uel minat 

Taxata . subnexa uel intexta 

*Talionem’) . uno . 1. scribitur 

"Tabes.cruor sanguinis 

*Tabe . moruo . macie egritudine . 
tabescunt enim. qui nimio lan- 
gore.ad maciem ueniunt 

Thecinam . fraudem 

Tedet . tediatur 

Tedit.tedio adficitur 

Teda . lampade 

Tegit . celat 

Tegmine . uelamine 

Telum . omne quod uulnerat 


ubi impiorum 


Tela . arma 

Telum.inbellem . infirmum iaeulum 

Telluris . terre 

Tellorem . terrorem 

Temerata . uiolata 
presumta 


. contaminata 


1) e ex i corr. || 2) er ex ar corr. || 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Thema . materia dictionis 

Tempera loca . uicina ocülis . urg . 
sanguineis frontem moris et tem- 
pera pingunt 

Temo . longitudo aratri uel plostri . 
urg . huie astirpe . pedes temo 
protentus .in octo id aratro 

Temme . trama . urg . fert pictura- 
tas auri sub temine uestes 

Temeratum . pollutum . uiolatum . 
ut miscuit . ignotas temerato 
lito regentes 

Tementum . uinum 

Temulentus . ebrius 

Temnunt . contemnunt 

Temtari.scrutare perquirere 

Temere . propere. aut uiolenter 

Temeritas . uiolentia 

Temtorio . papiliones 

Tempestiuum . oportunum a tem- 
pore dictum 

Tenuia . tenuissima . urg . tenuia . 
nec lana percelum uellera?) ferri . 
item uellera que ut folus de- 
pectant tenul asseres 

Tenaron . loeus est qua ad inferos 
descenditur . luc . et apertam te- 
naron umbris . urg . tenareus 
eliam fauces alta ostia ditis 

Tendit . nititur .librat aut conat 

Tendieula . quasi retia que tendi- 
tur leporibus aut auibus 

Tenuere . tenuerunt . uel posside- 
runt 

Tenus.usque uel iuxta 

Tenor.ordo sermonis 

Tenedos . insula uicina troie 

Teneras . palmas . delicatas manus 

Tendere . festinare 


30 


35 


40 


50 


PLACIDVS CODICIS PARISINI 


*Theos . deus 
Terres .timere facis 
Termon . calda . grc 
Terebramus . perforamus in rotundo 
5 Terga.fuga dicitur.quotiens milites 
fugientes. a tergo occiduntur 


fol.22v Terrigine . gigantes 


Terga. posteriors pars 
Terrificant . timorem incutiunt 
Terminatum . finitum 
10 Tergiuersatur . elidit aut frustratur 
Teredio . uermis in ligno 
Testatur . testibus presentibus lo- 
quitur 
Testor .iure aut uoco 
Testudo . coniunctio scutorum 
15 Testudo . glarea. id palmentum 
Testudo . cihtara 
Testamentum . quod testibus . con- 
seribta est . et confirmata uo- 
luntas 
Tetarces . tetarces sunt quattuor 
reges. hunum imperium abentes 
Tetricus . obscurus . aut seuerus 
20 Tetarcia. qui quartam partem regni 
tenet 
Teterrimus . proferonimium!) te- 
trum enim . ueteres pro fero 
dixerunt . ut ennius tetros ele- 


fantos 

Teucria . troiana . a teucro rege 
dicta 

*Teloneum . telonarius melius quam 
tolonarius 


"Tementum . uinum . quod temtet 
mentes et faciat titubare 

25 "Teterca.quarta pars regni dicitur 

*Tedet.tediosum uel satis odiosum 


erasae || 


{5a 


Tempe . locus quidam . nebulis 
super tectis . in ualle cuius ca- 
cumina saxosa et alta multum . 
puto statuis stat . super occidue 
nebulosa . cubilia noctis etiopas- 
que alios nulli penetrabilis astro . 
lucus iners . subter que cauis 
graue rupibus antrum . id ua- 
cuum in montem qua desidis . 
atria omnl securum . securum- 
que larem. segnis natura locabit 
limen opaca que quies et pigra 
obliuio . seruant otia uestibulo 
pressisque?) silentia pinnis . muta 
sedent abigunt que truces a cu- 
lumne . uenturum . et ramos er- 
rare uetant . et murmura de- 
munt altibus non hic pes lagi 
licet omnia clament litora . nul- 
lus celi fragor ipse profundus?) 
uallibus effugiens spelunce pro- 
ximus amnis saxa.interscopolos 
que iacet . nigrantia circum . ar- 
menta .omnesolo recubat pecus 

Tiaras.genus palliorum aput persas 

Tibicen . qui in tibia canit 

Tidides . diomedes . a tideo patre 

Tilon. insula in india ubi omnium 
generum arborum folia num- 
quam cadunt 

Thiminum . mel suaue multum et 
odoriferum . nam flos eius ama- 
ris est 

Timicon . irasci/////bile *) 

Tifoheus . gigans qui flumine per- 
cussus est.unde et tela tiphoea 
dicuntur 

Tipus . forma . gre 


1) ni pro no corr. | 2) ss pro s corr. | 3) us ex os corr. | 4) 2 litterae 


35 


158 PLACIDVS CODICIS PARISINI 


Tipo . figura uel draco 

Tirrenum . mare. quod oms terr+* 
interluit . ita nominatur 

Tirones . milites 

Tihrsus . tihrsum . gns cimbali in 


modum fenestre///') quadrate fa- 


ctum . quod utraque manu tene- 
tur .et tam aperiendo quam 
etiam . elaudendo sonat . gre . 
enim fenestra”) ehtirides dicuntur 
5 Tirsum. genus cimbali in modum 
fenestre quadrate factum . fene- 


stra enim gre.tiridem dicitur . 
statius tirsumque uirentem armat 
quia dele«ro «bantur quando 
eam cantabant 

Tirannus . ind+***** usurpans . im- 
prec 

Tironicum . initia uel rudimenta 

Titillationes . incentiua uitiorum 

Tirus *) 

Titulus . see sIgoeex 

T bees 


1) es sup. scr. | 2) e sup. scr. || 3) interpretamentum aut omissum fuit aut 


detritum est || 


10 


EXCERPTA 
EX LIBRO GLOSSARVM 


“le 
| 
FX" 
H 
; 
í 
, ay . 
* 
ὧδ 
T^ 
7 
: 
fe 
* : 
| d 
E à | 
i 
i 


FLA A 


EB. c sien a0 Hor Osta b AS 


‘ 
J* 
! 
i 
- 
γι 
E = 
* τ ' 
NEU 
E à 
Y ᾿ 
" prt "ὦ 
! 4 Fw 76 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Pro fundamento est codex Parisinus (11529. 11530): in adnotatione adferuntur 
lectiones codicis Palatini (Vat. 1773) 


Abeuro fluctu ab ea parte unde 
eurus fluctus facit 
Abingere expelre 
Abiurare est rem creditam negare 
periurio 
Abiurate furate 
5 Ablegurrit degustat 
Abligurigine uoracitate 
Abliguriri gluttire sorbere uel de- 
uorare 
Ablutione emundatione 
Abluuione inundatione sordium 
10 Abolescet in obliuionem uadit. uir- 
gilius tantique abolescit gratia 
facti 
Abhorris!) scandalosus 
Abreceptabat ire incipiebat 
Abreptas cum impetu ambulatas 
Abscidens abrumpens. uirgilius hic 
plantas tenero abscidens de cor- 
pore matrum 
15 Abseidit?) de memoria exit 
Absiliunt descendunt statius ab- 


siliumt nubes et fulgure claro 
astra patent 

Absorta est gluttita est ant de- 
uorata est 

Abspernatur contemnit 

Abstemus sobrius 

Abstemios cibi abstinentes cibo 

Abstrusurus oceultaturus an ab- 
sconsurus 

Abtans abte obtemperans 

Abusitatus minus instructus scien- 
tia 

Academicha?) uilla ubi tractabat 
plato 

Academitus philosophus 

Aéalantia auis uepribus adsueta 

Acalantus cardellus alibi carduelis 

Achantus genus floris quo uestes 
inficiuntur 

Acerbus asper ira mouens poeta 
et ingratum regnum mihi munus 
acerbus 

Acceris arculis turariis (Cic.) 


1) h sup. ser. et r ante i corr. m. 2 | 2) di postea deletae || 3) ch add. s. v. m. 2 || 


1. uirg. cod. | 2. Abigere ex Abingere corr. | expellere || 5—20. om. cod. 
folio wno defic. || 24. Academica | ubi ex ibi corr. || 25. A==cademicus | phylo- 
sophus || 26. asueta || 28. quo om. m. 1, sup. scr. m. 2 | 29. ira m. 1, iram m. 2 


ut vid. | poeta ex poetra corr. || 
Corp. gloss. lat. tom. V. 


11 


162 


Acet ast uero 
Aciare ferrum?) darum 
Acidiari indignari 
Acidiatur stomacatur 
5. Acies plura significat aut enim 
oculorum est ut huc?) geminas 
nunc flecte acies aut exercitus 
ut hine acies atque hine acies 
stare latinas aut ferri ut stat 
ferri acies mucrone corusco (K) 
Accingier accedere 
Accingier accingi id est adgredi 
Accingier accingi parari 
Accisam circumcisam 
10 Accissis consumptis circumcisis 
Accisus circumcisus 
Accitat sepe agit 
Aclus tucorum lingua iunius men- 
sis dicitur (Ex) 
Acnonintus qui nulli communicat 
15 Accole uieini conciues aduenticii 
Aconita uenenata 
Acpadi hebreorum lingua nobem- 
ber mensis dieitur ( Virg.) 
Achratofors uas uinarium 
Acrimonia seuicia 
20 Acrimoniosi saeuitiosi 
Acromata scenicorum carmina 
Actuarius actu qui fecit 
Actuarius scriptor publicus 
Acturam pariter planus sine mora 
?5 Acuant acuminent 
Acucula exsilium 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Aculeum peccatum 

Adamans lapis durus qui ferro di- 
uidi non potest nisi sanguine 
hircino diuidi 

Adar syrorum lingua marcius men- 
sis dicitur (x) 

Adarzios hebreorum lingua mar- 30 
tius mensis dicitur (E) 

Adcommodantius utilius 

Adeo inuisibile locum hoc est in- 
fernum 

Adflarat adspirauerat 

Adfulauit leuiter tetigit 

Adgreditur iracunde adloquitur 

Adgressa insidiose adlocuta 

Adigebant cogitabant 

Adineos machedonum lingua ianua- 
rius mensis dicitur (E) 

Adio ingredio 

Adipem pinguedinem 

Adlabimur deferimur 

Adlabimur nauigando decurrimus 

Adlobrus gallus de gallias 

Adluuione inundatione sortis 

Adluuium ruina riparum ex aqua 45 

Adluuium consumptio riparum ex 
aquis 

Admorunt admouerunt tradiderunt 

Adnitendum attencius conandum 

Adobta adfiliat 

Adobtio adfiliatio 

Adobtiuus qui adobtatur in filio 

Adobtiuus loco fili receptus 


35 


40 


50 


1) r post e s. ser. || 2) hune ante ras. || 


1. aest | 2. Atiare | durum || 3. Accidiari || 4. Accidiatur | 5. hune | nune 
m. 1, hue m.3 | isid. cod. | 10. Accisis | 13. tueorum τι. 1, tuscorum m.3 | 


R om.| 19. saeuitia | 24. Acturum || 26. Accucula | exilium || 29. Syror | martius | 
31. utillius | 34. Adf=lauit || 36. iusidiosae ez insidiosa im scrib. corr. || 44. sor- 
dis | 45. riparum litera ἃ ex a correcta in scrib. | 48. attentius || 49. Adoptat || 
50. Adoptio || 51. Adoptiuus | adoptatur | 52. Adoptiuus || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Adobtiuus pro loco pigneris aut 
pro filio conputatus 
Adorat triumphat laudat 
Adorat ueneratur rogat 
Adorea frumenti genus proprie di- 
citur id est far 
5 Adorea libamenta sacrificiorum 
Adorea gloria bellice uirtutis 
Adorea liba farrea libamina 
Adorea liba e farre facta ador 
enim far dicuntur 
Adoreas triumphorum laudes 
10 Adoreis sacrificiis 
Adpendix socia comis 
Adplectitur adgaudet 
Ad prestolandum ad obseruandum 
uel sustinendum 
Ad prestolandum ad suscitandum 
15 Adredit aduenit 
Adrobus gallus de gallias 
Adrumauit rumorem attulit ( Virg.) 
Adruncat euertit alienat 
Adsecula domesticus 
20 Adsecula cliens?) uel susceptus 
Adsecule subiecti 
Adseculae pedisequi uel lenones 
Adseculae qui causa esse quem- 
piam consectantur 
Adseculae qui sectari aliquem so- 
lent cibi gratia 
25 Adsoletum allisum (Virg.) 
Adsuetudine consuetudine 


A}. 5: 807. | 


163 


Adsuissent adnexuissent uel con- 
suissent 

Adsultibus adsumere salutibus 

Adtaminat usurpat uel inquinat 

Adtrepida aduero anceps 30 

Adtractauit attaminauit 

Aduena peregrinus uel hospes 

Aduena nuper adueniens 

Aduliscentia est flos etatis 

Aduncis naribus curuis naribus 80 

Aedicula domuncula 

Aeditubus ianitor uel custus aedis 

Aegeatur ornatur 

Aegrotaticius qui frequenter in- 
firmat 

Aegrotus corpore infirmus 40 

Aelementa maris aqua aer ignis 
terra et omnis factura 

Aemacites lapis admodum liuidus 
et ferrugineus 

Aemulus eiusdem rei studiosus 
quasi imitator et amabilis alias 
inimicus inuenitur 

Aena uasa aerea 

Aena ollas aeneas 45 

Aena grecum est quod latine di- 
citur unus 

Aeneator aeneae coniuratio 

Aeneatores tubicinis 

Aeni ollas quas caulas dicimus 

Aeni & aeni uergilius e foliis un- 
dam trepidi dispumat aeni 


σι 
e 


1. Adoptiuus | pignonis ex pigneris in scrib. corr. | 5. sacrifitiorum | 
8. Adorrea | dicitur ex dicuntur corr. || 8. triumforum | 11. comes || 18. uirg. 
cod. | 19. Adsecula m. 1, Assecla m. 4 || 20. Adsecula m. 1, Assecla m. 4 || 21. Ad- 
seculae m. 1, Asseclae m.4 || 22. Adseculae m. 1, Asseclae m. 4 | 23. Adseculae 
m.i, Aseclae m.4 | causa escae | consectentur | 24. Adseculae m. 1, Adseclae 
m.4 || 91. ataminauit | 34. Adulescentia | 38. ornatur | 39. Aegrotus ez Aegro- 
tacitius corr. | infirmat || 42. Aematites | 43. rei om. | imitatur | 48. tubicines || 


50. despumat || 


11: 


164 


.Aenormate cui addi minuiue nihil 
potest 
Aenormis inattinguibilis 
Aeoo orientem solem 
Aeoo orientali aut matutino 
5 Aeoas orientalis 
Aeous est homo de oriente aeoos 
aurora uel lucifer interdum et 
pro sole ponitur ut apud poetas 
Aepytaphius titulus mortuorum 
Aepos uersus heroicus quod ipso 
dicuntur gesta heroum 
Aepulaticius quia epulis dat operam 
19 Aeque similiter lucanus uenerabilis 
aequae 
Aequidem ego quidem 
Aequi locus iusta loquens 
Aequitas numerus aequitum uel 
iustitia 
Aequora non tantum aque sed et 
campi propter equalitatem dicti 
is Aequora maria aut campi diffusi 
ab eo quod equales sint 
Aequorandum nauigandum eo quod 
carina sulcum faciat 
Aestimium aestimationem puto dici 
Aestiuolum aestiua tempora 
Aestus uis marina uis uentorum 
uis uertigo 
20 Aestus reciproeus maris tractus 
Aesu manducatione 
Aesu comestio aut manducatio 
Aesui mandueationi 
Aesui datum manducationi datum 
25 Aesum comestum manducatum 


1. Aenorme || 5. Aeoo | orientales || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Aesus manducatio 

Aesus quod est cibus per a et e 
scribendum 

Aesuritio fames id est edendi eupi- 
ditas 

Aesuriuit familicabit 

Aesuriunt familicant ieiunant 

Aetatula etas modiea 

Aezypia tenebre 

Aezyopes tenebrosi 

Aezyopes gens solis ardoris sub- 
dita 

Affectitores appetitores 

Afluentia abundantia 

Afluunt abundant 

Afrodiseos ellenorum lingua au- 
gustus mensis dicitur ([sid.) 

Afrodisios bitiniensium lingua 
augustus mensis dicitur (Jsid.) 

Affusi humiles defecti uel suppli- 
ces lucanus affusi uinci socerum 

Agagula lenocinator 

Agagula conciliator id est leno 

Agagula uanus fornicator 

Ageneuotes qui se sanctificant 

Agger monticulus uel aceruus 

Agitator uentilator gubernator 

Agitatur uentilatur uel mouetur 

Agmen ordinata multitudo id est 
exercitus ambulans 

Agnitione cognitione 

Agonia alaeritas uel uigor 

Agonia fiducia confidentia alaeri- 
tate 

Agoniat certatur 


7. Aepitaphium ex Aepitaphius 


corr. | 8. eroicus | gesta eorum || 9. Aepulatius | qui epulis | 14. et om. || 
17. dici ex dieit corr. | 21. Aesus | manducationes | 22. Aesus | 24. secwnd. 
datum ez dictum im serib. corr. ut vid. | 31. uirg. cod. | 32. Aetiopia | tenebrae || 
33. Aetiopes | 34. Aetiopes | ardori || 35. Affectatores | 39. Afrodiseus | IY cod. || 


46. gubernatur || 


30 


35 


40 


45 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Agonista certator 
Agralia lex lex agri populi romani 
Agrantos bizantinorum lingua 
augustus mensis dicitur (E) 
Agratisma iantaculum grece 
5 Agrippa qui in pedibus nascitur 
Agripeos ellenorum lingua febroa- 
rius mensis dicitur (E) 
Aie incipe dic 
Ailia uermis fabe 
Alaerimonia letitia 
10 Alapa colaphus 
Alapsa incaute ueniens 
Alarica asta uehemens trium an- 
gulorum ferrum habens 
Alaris caballaris 
Album quieneum 
15 Alea quasi bellum quod alterum 
faeit uictum alterum uictorem 
Alea tabula ad ludendum eo quod 
alio uicto uincet 
Alea ludum tabule a quodam mago 
alea nomine qui hoc lusum ad- 
inuenit 
Allecit adlactat delactat 
Alecris nutrix 
20 Allegurrit degustat 
Alget infrigidat 
Allicula signus uestis 
Allidere interficere mactare 
Alimonium alendi curam 
25 Alipides equi ueloces 
Alnus arbor unde naues fiunt 


165 


lucanus et fluctibus aptior 
alnus 

Alogia conuiuium grece 

Alternati cogitati 

Altilia uolatilia 

Altricem nutricem 

Aluaria presepia 

Aluaria uasa apium 

Aluaria aluares id est uasa apium 

Aluearia uasa apium 

Alueare apium examina slue uasa 35 

Alueus quidquid aquam recipit 
canales fluuii 

Aluus precoris ubi conscripti qui 
recitandi sunt tabula est et ha- 
bet albis litteris iudices et se- 
natores 

Amaracus genus floris unde et 
amaratinum unguentum fit 

Amarthath chappadocum lingua 
augustus mensis dicitur 

Amata catenata ab eo quod sunt 40 
amici 

Amatores riuales duo qui amant 
unum quasi de uno riuo 

Ambigiosus circulosus aut pro am- 
bages circuiens 

Ambatum ambicionem 

Ambesas circumesas 

Ambigia dubitat 

Ambigiatur dubitatur 

Ambiguata dubias figuratas 

Ambro deuorator 


30 


3. bitantinorum || 4. iantatulum || 6. Agripeus | februarius | 7. Age | 
11. A=lapsa | 15. priws alterum ex altere corr. | 16. quod alter alio || 17. hoc 
im. 1, hunc m. 4 || 26. apcior || 27. gracae || 31. Aluaria m. 7, Alu earia m. 4 ut vid. Il 
32. Aluaria m. 1, Aluearia m. 4 ut vid. || 33. Aluaria m.1, Aluearia m.4 ut vid. | 
37, praetoris ex praecoris corr. | tabulae ex tabula corr. | sunt ex est corr. | in- 
duces m. 1, scriptos sup. scr. m.4 || 38. amaracinum | ungentum || 39. Amartath || 
42. Ambigiosus m. 1, Ambiguosus m.4 | 43. Ambatum m. 1, ambitum m. 4 | am- 
bitionem || 45. Ambigit || 46. Ambigitur | 47. Ambiguato || 


/ 
/ 


1 


166 


Ambro decoctor aut profusus 


. Ambulatrum!) spacium ambulandi 
: Ambusilla uenter : 


σι 


c 


or 


Amendabit abscondit 

Amendat iffigiat aut longe mittit 
uel extra commendat 

Amentum ligamentum aste 

Amfiballum birrum id est planeta 

Amfiballus birrus bellatus 

Amger spatarius qui uulgo ( Virg.) 

Amiclis Ix uirgilius et tacitis re- 
gnabit amiclis nomina statius 
interdum uirides non excipietis 
amicle 

Amis ansulis 

Amites fustes aucupales 

Ampiles tucorum lingua maius 
mensis dieitur (EX) 

Ampulla dicta quasi ampla bulla 
similis est enim rotunditate 
bullis que ex ispumis aquarum 
fiunt atque ita inflantur uento (EK) 

Amurea fex olei 

Amurca humor sordidus qui oleo 
subsidit 

Amurga fex olei uirgilius semin 
auidi equidem multos medica 
reserentur et nitro prius et nigra 
profundere amurga 


1) t e corr. m. 2 || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Annales annos aut libri annua acta 
continentes 

Annales antiqui libri singulorum 
annorum historiam continentes 

Anbrones deuoratores hominum 

Ancillatur famulatur prosequitur 

Ancipite gladio ex utraque parte 
acutum 

Ancipites dubii uel incerti siue 
gladii bisacuti 

Ancones incastratores 

Anctras grece carbuneulus dieitur 
(de gl. X) 

Andes pagus ubi uirgilius natus 
est ciuitatis mantue uicinus 

Anediosus tediosus 

Anelantissimus ad imaginem an- 
elantis expressus 

Angena glandule 

Angilla serpertina 

Angina tubera 

Anguine glandule 

Anila fatuitas amentia 

Animatione uindicta 

Anniuersaria anni dies expleta 

Anquiromacus genus nauigii est 

Ansas circulos 

Antagonista recertator incertator 
prouocator 


5. effugat | commendet || 7. id est] uel || 9. Armiger ex Amger corr. || 10. amiclis 


ex amicalis corr. | stacius | 13. Ampiles m. 1, Amphiles m.5 | tuscorum || 14. rotun- 
ditate ez rutunditate corr. | spumis ex ispumis corr. | aque ita | 16. sordibus in 
ras. m. 1 | 17. Amurga m.1, Amurca m.4 | uergilius | semina uidi ex semina- 
uidi distinct. | reserentes | perfundere | amurga m. 7, amurca m.4 || 22. acuto 
ex acutum corr. | 23. Ancipites ex Accipites corr. m. 1 | 25. Anctras o. 1, 
Anchras m.5 || 26. unde | 28. Anelantissimus m. 1, Anhelantissimus m. 5 | an- 
elantis m. 1, anhelantis m. | expraessus ex corr. || 29. Angina ex Angena corr. || 
30. Anguilla | serpentina | 32. Anginae ex Anguinae corr. || 33. fatuitas ex fa- 
tuetas corr. | 35. expleta ex expletu corr. || 


25 


30 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Ante destinas quod grece paraste- 
. des dicunt 
Antebiblium pignus codicis 
Antebiblium codex datus pignus 
pro codice 
Antemna lignum quo uela depen- 
dent 
5 Antes uinearum angulos 
Antes extremi ordines uinearum 
siue arborum 
Antes capita ordinum uinearum 
summa uirgilius iam canit ef- 
fectos extremus uinetor antes 
Antestatus') testatus 
Antestatus testis est primus in 
testamento iuris 
10 Antesterion thenerum lingua iulius 
mensis dicitur 
Antesterion perinciorum 
september mensis dicitur 
Antie cincinni dependentes 
Antie capillos quos mulieres pro- 
missos in capite conponunt 
Antiquabit uacuauit 
15 Annuis aniculis 
Anui anicule 
Anus uetula 
Anus senes 
Anus anicula uetula 
Anxiferis mestifices 
Apalustria ornamenta nauis 
Apamoinama cappadocum lingua 
nouember mensis dicitur 


lingua 


2 


eo 


1) ἃ pro 1 corr. m. 2 || 


1. graeci | 6. uinearum ex uenearum corr. 


167 


Aparchius septentrio grece 

Apelleos macedonum lingua de- 
cember mensis dieitur (IX) 

Apex summitas uerticis uel montis 25 

Apex summa potestas aut cacumen 

Apex interdum distinctionis nota 
aut summa pars kapitis 

Apiciosus caluus 

Apiciendo ligando 

Apissima otio largissima 

Apissimo diu largissimo 

Apissimo otio largissimo 

Apodix sotia comes 

Apoleterium ubi ponuntur res la- 
uantium 

Apostuta qui recedit de uia iusta 35 

Apostuta idolorum cultor 

Apostuta transgressor a fide 

Aqua minucium 

Aqualiculum uentriculum 

Aqualis alicuius 

Aqualis aqualiculus 

Aquileum fuscum uel nigrum 

Aquilo eorpore nigro corpore 

Aquilieulum pinguidum super um- 
bilicum 

Ar apud hebreos uocatur mensis 45 
secundus (Virg.) 

Arrabonem arram 

Arcessire ad superos euocare 

Archi eunuchus id est princeps 
eunuchorum 

Arciscendum exibendum 


40 


| 7. ordü | uinitor ex uinetor 


corr. | 13. Anciae | 14. uacuhabit|| 19. hanc gl. om. cod. | 20. mestificis | 21. Ap- 
plustria ex Apalustria corr. || 23. Aparcius | 24. Appelleos || 27. capitis | 29. Ap- 
piendo || 33. Appodix | socia || 35. Apostata || 36. Apostata | ydolorum || 37. Apo- 
stata | 38. minutium || 41. aqualiculis | 45. uocatur ex uocantur corr. | 46. arrum 


48. eunucorum || 


168 


Arcisterium monasterium grece 
Arcitector instructor fundamenti 


 Arcitectus magister fabricarum , 


or 


1 


c 


5 Aries 


Arcitectus fabricator edis matio 

Arciua armaria (Virg.) 

Arciua tabularia ubi carte publice 
sunt (Virg.) 

Archoitoth egyptiorum lingua 
augustus mensis dicitur (E) 
Ardulio acutus cum malignitate 

Arebant siecabant 

Arebant siccabantur 

Arentia arua aridas terras uergi- 
lius scatebris querens 
temperat arua 


quam 


Areos bitiniensium lingua iulius 
mensis dicitur (EC) 

Argilla terra uiuida 

Argua coruata’) uirgilius forte sub 
argua considerat iliee dafnis 

macinamentum quo muri 
dissoluuntur 

Ariolus diuinus 

Ariolus qui aras colit uel diuinus 

Arlopagita ara paganorum 

Ariopagite curiales 

Ariopagus curie aput athenienses 
nomen est que a marte nomen 
accepit 

Arrissat grus quando clamat sicut 
et milbus iugit canis baubat 


1) curuata corr. m. 2 || 


2. Arcitector m. 1, Architector m. 5 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Aristotelici plathonici id est arte 
sapientie 

Aritmeticus numerarius 

Arma belli sunt armamenta uero 
nauium 

Armellum uasa sanctorum uel ui- 
cinarum 

Armenta greges ouium equorum 
ferarumque 

Armiger qui arma gerit et portat 

Armiger arme potitor 

Armilum uas uinarium 

Armoracea hoe est lapsena 

Arquature forfices 

Arsippio arcus 

Artana cappadocum lingua aprilis 
mensis dicitur (E) 

Artatus constrictus 

Arteisti cappadocum lingua maius 
mensis dicitur (HE) 

Artemesios perintinorum lingua 
october mensis dicitur (Virg.) 
Artemesios bizancinorum lingua 
aprilis mensis dicitur ( Virg.) 
Artemisios macedonum lingua 
maius mensis dicitur ( Virg.) 
Arcepta genus uasis ut pugella 
Atriplices humidam et frigidam 
uirtutem habent in cibo sumti 
uentrem soluunt 
Aruatim membratim 


| 3. Areitectus m. 1, Architectus m. 5 || 


4. Arcitectus m. 1, Architectus m. 5 | matio | 5. Arciua m. 1, Archiua m. | hie- 
ronimi in esaia expositio cod. || 6. sublicae | hieronimi in esaia expositio cod. | 
7. Arcoitoth || 8. inalignitate | 10. Arebantur | 14. Arguta ex Argua corr. | ar- 


guta ex argua corr. | consederat || 15. macinamentum m. 1, machinamentum 
m. 5 | 17. colet | 19. Ariopagatae || 20. apud || 21. Arisat || 22. platonici | archae || 
23. Arithmeticus || 28. armeportitor ex armepotitor corr. | 37. bizantino- 


rum | 38. maius ex madius corr. | 39. Artepta || 40. Artiplices | humidam ex 
humidum in scrib. corr. | sumpti | solbunt m. 1, soluunt m.3 || 41. hane gloss. 
om. cod. | 


25 


30 


1 


2 


2 


oO 


0 


or 


0 


οι 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Aruina caro feria 

Aruina est pinguedo coti aderens 

Aruina caro pinguis feria uel 
mappa interius sanguinis 

Arruncat auertit alienat 

Aruo terre uergilius hie istirpis 
obruit aruo 

Assares latinum est 

Assares lattas 

Arcella locus sub brachia 

Ascellule pinnae uel squame 

Ascultat aduertit intente 

Assecula cliens uel susceptus 

Assecule subiecti 

Assecule parasti qui secuntur ali- 
quem 

Aselum confugu templum 

Asseres pali uel paxilli 

Asilum tabanum 

Asilum quem grece uestrum rusci’) 
tabanam appellant 

Asotus luxoriosus 

Aspiculatione adsensione 

Aspita ruina 

Astarium ubi uenduntur bona pro- 
scriptorum 

Asturio equus ambulator 

Astus fraus 

Astus astutia 

Athlantides stelle orientalis 
unam posite uirgilius ante tebi 
eoue athlantides abscondantur 


in 


169 


Athomi tenuissimi pulueres qui in 
radiis apparent solis qui diuidi 
non possunt grece enim atho- 
mos indiuisio tomus diuisio in- 
terpraetatur 

Attonitus stuperatus 

Atrade cappadocum lingua decem- 
ber mensis dicitur (E) 

Auctoratum consuetudine primo- 
rum auctoritate firmatum 

Auena?) herba seminalis segetis 
similis uirgilius urit enim liui 
campum seges urit auene poni- 
tur et pro clamo aliquotiens 

Auencat eradicat 

Augur qui aues colligit 

Augures qui auguria intendunt 

Augurium auguriandi periciam 


Augustum mensem ab octauiano : 


augusto romani uocauerunt 
Augustus super omnes claros atque 
amplificatos 


Auigerus auguriator aues 


qui 
aspicit 

Auitus antiquus 

Auortit siue auertit conceptum in- 
maturi partus effudit 

Auras ponitur 
auditu 

Aurugo morbus regius 

Ausis admissis 

Auspices?) sunt que interficientes 


aliquotiens pro 


1) ex etruscici | 2) u s. ser. || 3) ἃ s. ser. |] 


2. cuti || 3. interiis | sanguinum || 5. stirpis | 8. Ascella | 10. Asculat m. 1, 


Ascultat m.4 || 11. Assecula m. 1, Assecla m.4 || 12. Assaecule m. 1, Assaecle 
m.4 | 13. Assaecule m. 1, Assaecle m. 4 | parasti m. 4, parasiti m.4 || 14. Asi- 
lum ex Aselum corr. | confugi m.1, confugium m.4 || 17. cestrum | rustici | 
tabanus (ut vid.) m.1, tabanum m.4 || 18. luxoriosus s. 1, luxuriosus m.4 | 
22. Astureo || 24. astucia | 25. orientales | unum | eo-—e || 26. enim achomos 
27. stupefactus || 30. segitis | calamo ex clamo corr. || 34. peritiam || 40. aliquo- 
ciens || 43. iterfacientes | 


σι 


10 


15 


110 


obseruant dicta sunt autem 
auspicia quasi auium ospicia duo 
sunt autem genera auspiciorum 
unum ‘ad oculos alterum ad 
aures pertinentes ad oculos sci- 
licet uolatus ad aures uox 
auium 

Auspicia signa quod per aues osten- 
ditur quasi auieria 

Auspiciis in initiis uel potestate 

Auspicuum auis signum uel ini- 
cium mensuum 

Astera irata cycero tum austera 
siecus estum fusa si laudes 

Austeritas seueritas 

Austeritas sterelitas 

Austra id est et rota ab auriendo 
aqua dicta 

Austri nimbi 

Autumabam aestimabam 

Autumat aestimat dicit 


Babiger stultus 

Baccalem gellonem ubi infusa fit 

Baecapulus in quo mortui effe- 
runtur 

Baecatam baecarum sacris frequen- 
tatum 

Baccilatex uinum 

Baecum uinum et pro uno quem 
a libero pater inuentum fuisse 
poete fingunt 

Baceunis rusticis stultis 

Bafer grossus 


auium aspicia ex auium uspicia corr. 
4. Austera irata | 7. id est] idem || 13. 
24. deseretores ex desecretores corr. || 
cum || 28. Barrus | 29. Bascaudas || 31. 
tingit | 36. siuelatrare | 37. Bancalem || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Baiulus portitor 

Balbus qui habet duleem linguam 20 

Balbus qui uerba non explicat aut 
frangit 

Balista genus machine unde ex- 
cutiuntur sagittae 

Balteum cingulum 

Baratrum puteus est in quo de- 

^ secretores precipitantur 

Barbastereli duribucius 25 

Barritus uox elephanti 

Barrit cum uocem emittit 

Basus rufus niger 

Bascuudas concas aereas 

Basilla regina 30 

Basilissa imperatrix 

Basiliscus serpens qui flatu suo 
quod attingit incendit 

Basium quod uxori datur nam 
distantia hec est uerba siuel 
uxori osculum filis suauium 
scorto sit deputatum 

Basterna tecta manualis 

Batillum turabulum 35 

Baubare sibelare canum est sicut 
gannire uulpium 

Baucalem gellonem ubi infusa fit 

Belligerant pugnant 

Bellona dea paganorum latine a 
bello nominata 

Benalia benigna 40 

Bendidios bitiniensium lingua apri- 
lis mensis dicitur (Ix) 

Bombix aranea 

Bombus imitatio uocis 


| isid. cod. | 1. awigeria || 3. initia | 
Baccaulus | 14. bacarum || 22. Ballista | 
25. sterili | duributius | 26. elephans 
Bassilissa m. 1, Bassilisca m. 4 || 32. ad- 
41. aranea.,:s || 


m M 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Bombus sonus aut uox!) 

Bombus sonus tumidus 

Bosporius bizantinorum lingua iu- 
nius mensis dicitur (LX) 

Bortama tecte manualis 

5 Brabia merita munera palme di- 
gnitates 

Bratthea aurilamina 

Bratthea tenuis auri lamina 

Bratthea auro similis sed non ue- 
rum aurum 

Brittaneum deambulatorium mar- 
moratorum 


10 Broecha labrosa 


Brutescunt stulti fiunt 
Brutos insensatos 
Bucerum pecus bubulum 
Buceta loca bobum 


15 Buccidine armenta 


Bueide qui boues cedunt 

Bucinarie uoces 

Biles tristitia 

Bili eoles 

20 Bilices duplices 

Bilinguis bifabrius id est eloquens 

Dihtatis amaritudinis 

Biliuit adumbratio uocis aque yca- 
turrientis 

Bimareus?) secundus maritus 


25 Bimareus iterum maritus 


Bimatur duplicatur 
Bipatentia bispatentia bisaperta 


1) ab bomis margo | 2) e ex i | 


1. uox. s | 3. bitantinorum || 4. Borcama | 6. Brattea | aurilamina.,- s | 


171 


Bipatentia bis aperta duas balbas 
habentia 

Bipedalem id est duorum pedum 

Bipennem securemque duas pinnas 
habet id est acutas partes 

Bipennis dicitur qui utrumque 
habet aciem 

Biremis nauesque duorum remo- 
rum ordinibus aguntur 

Birsa coria 

Bisiltes porcus fissis ungulis 

Bis innare bistransire 

Bisfurius bisformis 

Bisuleum diuisum ungula 

Bisuleum utraque parte sulcatum 

Bissum sericum tortum 

Bissum sericum 

Bissum sincerum et 
genus 

Biti profieisei (Virg.) 

Bitidum biformen ( Virg.) 

Bittit hit ambulat 

Biuiria secunda coniux 

Blas stultus 

Blasto cubicularius 

Blata purpora 

Blata purpora infrangat 

Blatte genera animalium 

Blattera sonus rane 

Blatterat stulte eloquitur 

Blatterat camellus sicut equus in- 
nit rudit asinus 


uestimenti 


7. Brathea | aurilamina-, s || 8. Brathea || 12. Brutus | insensatus | 18. tristicia || 
21. bifarius ex bifabrius corr. | 23. atque | scaturrientis | 28. ualbas ex balbas 
corr. || 29. Bipedalem ex Bipedulem corr. | 31. Bipinnis || 32. Biremes | 36. Bis- 
farius | 37. uincula || 42— 485. murgo abscissus in cod., nomina auctorum 
des. | 48. Blatta | purpura || 49. Blatta | purpura | infrangit || 53. Blaterat | 


aequis || 


35 


40 


50 


5 


112 


Blenones putidi hyrcones 

Blenones putidi aut hyrcosi 

Blenones inpudici hyrcones 

Blesum balbom uerba frangentem 

Blesus balbus 

Blesus qui uerba frangit 

Blesus balbus id est inpeditioris 
et tardioris lingue 

Blicea stultitia 

Blitea herba saporis euanidi 


10 Boa nomen serpentis 


2 


σι 


Φ 


or 


Boaba channin hebreorum lingua 
octuber mensis dieitur (EH) 

Boabit clamabit 

Boando uociferando 

Boare sonare sterpere!) 

Boare clamare uel sonare 

Bocones stulti rustici 

Boedromion perintinorum lingua 
maius mensis dicitur (Fx) 

Bestiarius uenator bestiarum 

Bibebat inbibebat percipiebat 

Bibera bis acuta 

Bibex ex uirga plaga 

Bibix pugna 

Bibliopola qui codices uindet 

Bibliopolus antea nominatos quos 
nune librarios dieimus librum 
enim greci biblum uocant 

Bibhotecarius qui codices recensat 

Bibola papirus dicta eo quod 
humorem bibat lucanus confi- 
citur bibola memfidis carta pa- 
piro 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Biburna genus est ligni minutis- 
simi 

Biburna humilia uirgulta?) et ge- 
nere et forma a cupresso re- 
mota 

Biburnus genera sunt uirgularum 
humilium 

Bieeps bibabitis 

Bicerra bestis guffa 

Biclinium quasi bicellium id est 
duae cellulae 

Bidental sacrificium 

Bidentat fodit 

Bidentes oues bimas sibe que duos 35 
dentes habent 

Bidentes oues que in hostias pa- 
gani offerebant uocauerunt 

Bidentes oues trimas 

Bidentis bimas oues siue que duos 
mutauerit dentes 

Bidento fodio 

Bifera secunda coniux 

Bifidum biformem 

Bifidum in duas partes fissum 

Bifissum quod supra 

Bifores duplices 1anuae 

Biformes que duas formas habu- 45 
erint 

Bigenerum eduobus generibus con- 
ceptum quo se exercitus recepit 
unde signa receptui canere di- 
cuntur 

Bucinum clangor bucine 

Buceones stulti rustici 


30 


40 


1) corr. ut vid. in strepere | 2) t s. scr. || 


1. puditi | 2. puditi | 4. balbum | 8. stulticia | 11. Boabacchanin | october || 
18. uenatur | uirg. cod. | 23. uendet || 24. Bibliopolas | nominatas | 25. recensat 
m.1, recenset m.3 | 26. Bibula | post dicta sup. ser. est m.3 | memfitis || 
27. minutissimis | 28. et secund. om. | 30. bicapitis | 35. sibique || 37. Bi- 
dentis || 44. Bifores ez Bifortes corr. || 46. unde et | receptum | 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Bulle ornamenta regalium puero- 
rum uel equorum uel camelorum 

Bulle bullas dicuntur que pro- 
pluuiam ex aere fiunt inlacunt 

Bumasta genus est uitis uirgilius 
et humidis bumasta racemis 

Burbalia intestina maiora 

5 Burgos castra 

Burgones caules 

Burim ea pars aratri que inflexe 
sicium temo adiungitur 

Burrit uox beluae 

Burritanici flores qui in silua na- 
seuntur 

10 Bursa. cloaca 

Bustantes funestantes 

Bustieeta sepulera antiqua ubi 
antiqui mortuos incendebant 

Bustuarius qui humana corpora 
conburet 

Bustuarius cremator corporum hu- 
manorum 


i5 Bustum iam exustum uocatur ro- 


gus uero cum ardere cepierit 
Bussus pinguis obesus 
Buto genus animalis 
Butum inbutum ab inbuendo 
Buxum neutro lignum est buxus 
feminino arbor est 


2) Cabiabit perforabit 
Cabilla cabillatio 


1) corr. m. 2 pro sciui || 


173 


Cabillantur tergiuersantur 
Cabillator calomniator 
Cabillatur mordit rodit 


Cabillatur iocus cum turpitudine 2 


Cabo eaballus 

Caboi caballus 

Cabreas tuquorum lingua aprilis 
mensis dicitur (Ex) 

Cabro uerba longa 

Cacentos graciles tabidos 

Cadauer a cadendo dictum 

Caducarius quicumque fit heres in 
bona alicui qui heredem non 
habet 

Cadum uas ligneum 

Cadum grece quod latine situla 
uocatur 

Cadus uas uinarius 

Cadus genus uasis eneae 

Calamaula camna de qua canit 

Calameos perintinorum lingua ia- 
nuarius mensis dicitur 

Calamostro iscos uel cariscos quasi 
in nucis modum deformatos 


Calati eiati seiphi!) 

Calatum canistrum uel cartallum 

Calatus poculi genus 

Calce fine 

Caleulator a caleulis id est lapi- 
dis minutis quos antiqui in 
manu tenentes numeros con- 


ponebant 


2. perpluuiam ex propluuiam corr. | in lacu | 6. caulas | 7. aratri ex arari 
corr. | inflexe m. 1, inflexa m. 3 | sicium del. m.3 | temo m.1, temoni m. 3 || 
12. sepulehra | 23. calumniator || 24. rodit;s | 28. tusquorum ex tuquorum 
corr. | 32. alicuius || 34. uocantur | 35. uinarium ex uinarius corr. | 36. eneae] 
adnetique || 37. canna | 38. Calameus | perintinorum (orum in ras. corr. m. ὃ 
wt vid.) | 40. sciui || 44. lapillis | quod | antiqui ex antiquis corr. | conponebant 


ex eonponentes corr. m. 1 | 


30 


40 


114 


Caleulus lapillus ealix enim lapis 
est unde eo caleulari dieitur id 
est numerus : 

Caleulus lapillus 

Caleulus lapis minutissimus 

Caldicum fori deambulatorium 

5 Calibem ferrum generis feminini 
lucanus insertam manibus ca- 
libem 

Calibum ferri metalla uirgilius in- 
sula in exeusatis calibum gene- 
rosa metallis 

Calice genus mini 

Caonio portu uergilius portuque 
subium caonio 

Caonia regio in epyro ubi templum 
dodone iouis fuisse dicitur 

10 Capelle hec eapelle non hae apelle 
ut donatus 

Caperatu erectum rigidum 

Capetoleos ellenorum lingua de- 
cember mensis dicitur (HK) 

Capillascit capillis porrectis 

Capila tenus usque ad capillum 

15 Caplosus elisus 

Caprigenum caprarum 

Capsus est carrucha undique con- 
tecta quasi capsa 

Captura detentio 

Capulum manubrium gladii 

20 Capulus pars gladii que tenetur 

Capulus manicus despata 

Capulus locus in quo mortui ef- 
feruntur siue manica gladii 

Caniet leno 


1) a ex o corr. || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Canistris ferculis 

Canistrum sporta 25 

Canistrum fissis cannis contexitur 
unde et nuneupatum alii gre- 
cum asserunt 

Canon hebreorum lingua 1anuarius 
mensis dieitur (Virg.) 

Canon syrorum lingua ianuarius 
mensis dicitur 

Cantarium uel cantarum equus 
castratus alii autem aumarium 
uocant 

Cantarus grecum nomen est 30 

Cantarus uas quondam uirgilius et 
grauls adtrita pendebat cantarus 
ansa 

Calht auxitat 

Calones?) negotiatores 

Calones calari emilitum 

Calones nauicule que ligna militi- ss 
bus portant 

Calones qui ligna militibus por- 
tant tectum dicta culmina ab 
eo quod antiqui de culminis 
tecta tegebant 

Caltulum ubi mortui feruntur 

Caluentes frustra calumniantes 

Caluitium caluum 

Camara latinum est acuruitate dicta 4o 
est enim uolumen introrsum re- 
spiciens 

Camilla sacerdos 

Camillus preminister sacrorum 

Campestria lumbaria. sibe pre- 
cinctoria 


1. eo] et | caleularis | 9. epiro | 10. non hic capelle | 11. Caperatum ex 


Caperatu corr. | 13. Capillasunt | 20. qua tenetur. s | 28. uirg. cod. || 29. aut. 
aumar.| auetes aumarium || 31. quoddam | 34. callariae militum || 36. tectus || 
40. introrsus || 43. siue praecinctoria (ez pracintoria corr.) | 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Campiter fundus qui in campo est 

Camuris E uergilius et camuris 
iste sub cornibus aures 

Camuris curuis unde et camesa 
appellatur 

Cammus apud hebreos 
quartus 

Cana fides antiqua fides 

Cana fides ideo quia aput senes 
fides maxima inuenitur 

Cana aula lanuginem habentem id 
est gidoniam 

Cancer forceps aut ulcus 

Caneri cancelli 

Caneriace in austro ubi est pro 
humero euo ignita lucanus ieiuna 
soluant meroenem cancrique 
subace 

Candens unda K quia colles ascendo 
riuus uergilius unda candens rau- 
cum per leuia mur mur saxigiet 

Caput auis armata unguibus quam 
nos faleonem uocamus 

Caractere simo die locutionum dicit 
esse donatus quos greci carta- 
teras uocant scinos qui tenuis 
melos qui moderatus adeos qui 
ualidus intellegitur 

Carice acuta EK 

Carice fieus a copia nominate sunt 

Caries ossa 

Caries uetustas 

Caries quod de antiquitate loqui 
scit Καὶ 


mensis 


ex 


10 


[en 
on 


175 


Cariosum uetustum 

Cariosum senem uetustum anti- 
quum 

Caristabat cassidatus aut galeatus 
fulgebat 

Carnios bizantinorum lingua no- 
bember mensis dicitur (HE) 

Carpa cepulla 

Carpasu lini genus linteum gros- 
sum 


Carpessus insula spanie iuxta quam : 


sol occidet 

Carpiter fundus qui in campo 
est 

Carpobalsamum fructus sibe semen 
balsami 

Carpoforus deus paganorum grece 
quem latini frugifer dixerunt 

Caruasus lini species sed nune pro 
uelis posuit 

Carruca grecum est 

Cassare uacuare 

Cassatus effectu priuatus 

Cassatum solutum uel euacuatum 

Cascum antiquum 

Casses genus masculinum uergilius 
suspendit teneros male fortis 
aranea cassis 

Casa flores olentes unde unguen- 
tum conficitur 

Casia odoris genus quod decoqui- 
tur oleo et fit unguentum 

Casia herba est odifera unde oleum 
cassium 


2. uirgilius | irte | 3. camera | 4. aput | 5. Cana ex Cane corr. || 6. apud | 
7. aula] mala | 10. Cancriaxe | ubi ex hubi corr. | meroen ex meroenen corr. | 
subaxe | 11. ascendor.uus m. 1, ascendendor.ut m. 4 | saxiciet | 13. cartatras | 
momoderatos | adros | 20. senero | 22. nouember || 25. Carpensus || 26. cicer. 
cod. | .27. siue | isid. cod. || 35. Cases | uirgilius | cassis] cursis || 36. Casia || 
37. dequoquitur | oleo et fit unguentum in ras. m.4 || 38. odorifera | cassium 


in ras. m.4 || 


20 


n 
[1] 


5 


c 


116 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Casia herba ruti coloris est odo- Cauerna caua aut grata gratia aut 20 


rifera persius hee sibi corrupto 
casian dis soluit oliuo . 

Cassibus retibus 

Cassibus retiis 

Casleu inzaccaria nobember mensis 
qui et nonus (Hucer/) 

5 Castigant accusant uirgilius de- 
fornieas ait pars agmina cogunt 
castigam atque moras 
omnis semita feruet 

Castoreum testiculi fibrorum 

Castoreum medicamenti genus quod 
conficitur ex testiculis fibrorum 

Castratorum eunucum 

Casula casa modica 

10 Catamitum quidam uir fuit plau- 
tus ubi aquila catamitum ra- 
peret aut ubi uenus adoneum 

Catasta aeculeum 


opere 


Catasta scala aeculeo similis 

Catasta genus pene est eculeo si- 
milem 

Catax clodus 

15 Catus belua marina 

Cattus latinum est 

Caudicatus radicatus 

Caudicibus codicibus iuxta radice 
unde caudicibus sectis omnino 
excisis taleis 

Cauernas cauerne proprie latera 
nauis dicuntur 


rauca ruua et letam letitiam plau- 
tus dixit 
Cauillator calumniator 
Cauillatur mordit rodit 
Cauillatur cum conuicio 
aut ridet 
Cauo caballo (Virg.) 
Caupilu schapha canale locellum 90 
Cauponule taberna 
Cauriones sesta offitia 
Causarius reus 
Cautes petre genesis feminini lu- 
canus asperas cautes 
Cea insula salustius ait iuristeum 30 
insulam quam relicta 


iocatur 


primo 
patria coluisse 

Cebetem que uirgilius dilexit ni- 
mis cum alexandro quem alecim 
uocauit 

Ceci ignes fuimina 

Cedet consentit proprie cedere est 
qui contra sententiam suam al- 
teri non consentit 

Celebs edra per quod ore colli- 
guntur 

Celes brachia scorpii eo quod fissa 35 
sint lucanus celosque perrures 

Celeus cui donatus dicit acterre 
rustici operis instrumenta fuisse 
monstrata unde uirgilius celes- 
que subpellex dixit 


1. ru?i m. 1, rufi m. 3 | persius haee im ras. m.4 | sibi om. | casiam | de 
gl. cod. m. 1, per. cod. m. 5 || 2. retibus in ras. m.4 | 3. Cassibus retiis im ras. 
m. 4 | 4. Izacharia in ras. m. 4, In zacharia m. 3 ut vid. | nouember || 5. accusa 
m.1, nt im ras. add. m. 4 | uirgilius in ras. m.4 | efornicas m.1, d in ras. 
«ntepos. m. 4 | castigatque || 7. Castoreum || 8. Castratum e corr. m. 3 || 
11. aetuleum | 13. similem m. 1, similis m. 3 | 20. ruua] raua | plaustus | 22. Ca- 
uillator | 23. Cabillatur | conuitio || 25. scapa || 27. sacra || 28. Causa eius || 
29. generis || 30. sallustius | aristeum | paria m. 1, patria m.3,| 31. alexim | 


33. non m. 1, non (sic) m. 3 
suppellex || 


ut vid. | 35. caelasque || 36. acterrat | uergilius | 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Celeus rex eleus ineob quod cere- 
rem ospitaliter accepisset usum 
uini abea didicisse fertur 

Celidres serpentes 

Celidris serpentibus 

Celidris quasi celidris id est aterra 
et aqua 

5. Celius tuquorum lingua september 
mensis dicitur (Rx) 

Centaurus bestia medius equus 
medius homo sed hoc poete 
fingunt . 

Cenulentus renouatus 

Cennum acutum quia antiqui cen- 
num dicebant 

Cephe cepullae 

10 Ceraunius lapis flammeus similis 
hispano nam et hispanum lapi- 
dem antiqui ceraunium uoca- 
berunt a calore 

Cereale papauer quia longum hoc 
cibo ieiunium cerer soluit 

Cereale solum crustam ex ferre id 
est mensam 

Cerearma instrumenta pistoria 

Cereasius pigtor 

15 Cerebellum cherebrum 

Cererem corruptam frumenta ui- 

tiata 


177 


Ceruci lineae in malo nauis 

Ceruci linea illa at qua in nauibus 
uela suspenduntur ut ipsa uela 

Ceruerus canis horci qui aput in- 
feros stigium custodire dicebatur 
fauces eum habuisse scribit uer- 
gilius 

Ceruesia genus potius 

Ceruesia uini genus ex frumento 

Ceruix dum singulari numero dici- 
tur significat collum dum plurali 
superbiam ut cicero in uaronem 
praetorem tua causas ceruices 
frangere et superbiam inclinare 

Ceruis uocata quod per eam par- 
tem cherebrum ad medullam 
spine dirigatur quasi cherebribia 
ueteris autem plural tantum 
numero ceruices dicebant prius 
ostensius ceruicem singulariter 
dixit 

Ceruix autem numero singulari 
membrum ipsum significat nam 
pluraliter contumationem sepe 
demonstrat. cycero in uerinis 
pretorem tu accusas frangere 
ceruices 

Cessare cessus esse uirgilius etsi 
quid cessare potes 


Ceres dea que frumentum repperit Cesariem comam unde et omnés 
que a grecis demetra dicitur inperatores antiqui qui cesares 
Cerniclu cribellum ad polline dicti sunt quod comti essent 
Cernuus magnus infinitus excelsus Cessio multa qua citatos si non 
acer .ponderá censos afficieba 
20 Ceruei linea de arbore nauis Cespitat cadit 
1. celerem || 4. a om. | 10. ispanum | uocauerunt || 13. Cerealia arma 


pistoria | 14. pictor || 15. cerebrum | 16. uiciata | 18. apolline || 22. ad | 23. orci | 
apud | 24. potionis | 26. pluralibusque uiam ut | cussus | superuiam || 27. here- 
brum | cerebribia | ueteres | ortensius | isid. cod. | 28. contumatium | demon- 
strant | isid. cod. || 29. Caesare in ras. m. 4 | cessas | cesare | 30. Caesa(m. 4)riem 


(m.1) | omnes | 
Corp. gloss, lat. tom. V, 


12 


bo 
ὧι 


178 


Cespitat offendit 
. Cestus cestus est corium quo ma- 
nus suas pugles armat et in- 
uicem cedunt 
Ciacin aegypitorum lingua nouem- 
ber mensis dicitur 
Ciclopes semiferi homines qui in 
sichilia in ethna monte fuisse 
peribentur qui humanis corpori- 
bus consuerant uesci ut poeta ait 
5 Ciddarim antea sacerdotum erat 
quod a plerisque mitra uocatur 
ornamenta capitis feminarum 
diadema nimbum capitulum et 
mitra 
Cidones puerorum amatores uir- 
gilius iuxta quoque flabentem 
primula nugine malas dum se- 
queris citium infelix noba gaudia 
eydon (Virg.) 
Cigneo candido 
Cigneum aluum 
Cigni poetae 
10 Cillaris equus. pollueis 
Cilipsidra uas aquarium qua iudi- 
ces habent pro oras nocturnas 
metiendas 
Cilio unde fabri 
cidunt 
Cymbia poculorum sunt genera ex 
quibus cymbia pocula dieta sunt 
ex similitudine cumbe nauis 
Cymon ciminum 


ferramenta in- 


1) idem omni moda add. m. 2 || 


2. que | 3. Ciach | aegyptorum || 4. 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Cinuath syrorum lingua 
mensis dieitur (Hucer?) 

Cincinni capilli dependentes de 
capite mulierum 

Cincinnosus cui capili pendunt 
crispl 

Cinereus dosin equus 

Cinomia musca minuta idem omni 
moda!) 

Cintius Kk uergilius cum canerem 
reges et praelia citius auram 
bellit (Jsiq.) 

Cintius auctor trohie uirgilius et 
troie cinctius auctor (sid.) 

Cinnus torcicoris 

Cyo uoco interdum et pro clamo 
ut si dicam omne sciebam eos 
(Isid.) 

Circa uergilius carminibus circe 
socios mutabit luxit 

Circulator qui famam adportat 
periculi 

Circulum armillum 

Circum inspicit querit cernere nam 
circum inspleere est querere 

Circum inspicit ubique inquerit 

Circum inspexit contra undique 
uersus 

"Cireum inspexit in ambitu uidit 

Cireumluit circumsoluit aut fruit 

Cireumluuium locus quem aqua 
circumluit 

Circumscribtorie callide subtile 


sicilia | peribentü | peta || 6. primalanu- 


gine | dumsecuris | 9. paetae | 10. pollutus | 13. quibus cimbia | 14. Cimon | 
15. Cinaath | sinorum || 17. pendans || 18. dosina | 19. idest | 20. Cinticis | 
cincius | de gl. cod. || 21. Cincius | throie | uergilius | cincius | auctor,s | 
de gl. cod. || 22. tortiooris | 23. omnes ciebam || 24. ulixi || 26. armillam || 28. in- 
quirit | 29. Cireuminspexit in scrib. ex Circuminspicit corr. | 33. Circumseriptoriae | 


iulius 15 


t2 
e 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Cireumscribtorie callide subreptiue 
Ciritat populum adloquitur (Jsid.) 
Cirne insula grece dicta a cirno 
erculis fiho habita de qua uir- 
gilus cirnea taxos idem et cor- 
sice (Isid.) 
Cirron grece obridium aurum quod 
ebrel ophaz dicunt 
» Citisi genus arborum pinguis uir- 
gilius tondentur eitis tedas silua 
alta ministrat 
Citisum genus arboris quasi cata- 
num erba odoribera uergilius et 
uix humiles apibus casias ro- 
rem que 
Ciuieat!) ciuem facit 
Cibili quercu quia qui patriam uel 
ciuem ab hoste liberasset apud 
gentiles huius arboris frondibus 
arboris coronabatur 
Ciuilitas mansio ciuium 
io Ciuita. frequentia 
Clandire clandicare 
Clangor bueinarum est : 
Clangor sonus tube 
Clangor nune sonus proprie autem 
uox anseris est 
15 Clarescunt augentur 
Clarigantes elarentes florentes 
Clarimum clarissimum 
Classes naues uergilius quando ar- 
matas deducere classes 
Classia exinanita 


1) ex Ciuificat ut vid. corr. | 


1. Cireumscriptoriae || 2. de gl. cod. 


179 


Classibus nauibus uergilius latet 20 
sub cassibus aequorum 

Classica exinanita 

Classica sonus tube 

Classica tubam lucanus classica 
dicta sunt quod per classes di- 
uidebatur exercitus qui postea 
manipuli dicti sunt 


Classica tuba lucanus succendunt 


classica cantum id est bellum 
mouent 
Clatri ligna uolubilia in eabeis — ?5 
Claudentur cludentur 
Clauditur cluditur 
Claudunt ineludunt id est celant 
Clauis manice temonnis 
Clauso eluso (Virg.) 30 
Clauus temo aut kaput remi uer- 
gilius clauumque alitoratorque 
Cleptus gippus uel fur 
Clibanari quasi tunica ferrea 
Clibanicius panis in testo coctus 
Cliens amicus uel susceptus 
Cliens amieus minor 
Cliens -domesticus tenatur 
Clientala obseruatio domestica 
Clientela subiectum amicum 
Clientela officium domestici id est 4° 
clientis 
Clientela familiaritas 
Clientes amici uel serui 


35 


Clientes famule humiles 


Clientille amicitie 


| 3. uergilius | 4. ophat || 5. Cicisum | 


odoribera m.1, odorifera m.3 || 8. aput | 17. clarismum pro clarissimum || 
20. nouibus | casibus || 21. exinatimpta | 23. tuba | lucanus rauco | 24. tantum | 
mobent | 25. cubeis | 26. Claudentur claudentur || 31. caput | alitoraturque | 
36, amicos | 37. tenator || 39. sublectum || 42. amihi m. 7, amici m. 3 || 


12* 


180 


Climacter necamacula 

Climacteria nature rei incerta per- 
fugia uel auxilia . 

Clinci qui de lecto non descendunt 
dieti appellatione greca quia cli- 
nos dieitur lectus 

Clinicus paralitieus 

5 Clinsit decurtabit 

Clipeum imago rotunda in qua 
solum kaput pingitur 

Clisciscere disiungere 

Clitumnus lacus est 
boues ex eo aquam bibentes 
maximi fiunt 

Clitumnus lacus in finibus pollen- 
tionorum huius ut fertur aquam 
bibunt cuiuslibet coloris grauide 
et candidos pariunt 

10 Cloaee fosse balnearie 

Clonia grece quod nos ramalem 
dici possumus hane greci pis- 
simo?) nos picem uocamus 

Clostrum clausuram ostii cum uer- 
miculos suos 

Cluram simia que cum cauda est 

Coarcutiatio concameratio id est 
coniunctio arcuum 

15 Codrus nobilissimus pastor et poeta 
fuit ; 

Codrus nobilissimus pastor signi- 
ficatur et poeta quem uergilius 
eleges laudat 

Coheres coniunctus 

Coetanei unius etatis 


in umbria 


1) o ex corr. || 2) uel s. scr. | 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Coetaneus quasi conpar etatis 
Coetu cireulo non conuentu dicit 20 
donatus quod greci χασϑὸ dicunt 

Cognabo ignarium unde ignis ex- 
cutitur 

Cohibilius constabilius 

Colla genus pigmenti quod greci 
ecidam dicunt 

Colafus alapa uel?) pugnus 

Colafis pugnis alapis 

Colatoria liquatoria 

Colatum liquidum 

Colatum «mundum purum 

Collegarius unus ex ipsis 

Colore quare unde eciam quur 

Collibia dieuntur aput hebreos que 
nos appellamus tragemata uel 
uilia munuscula uerbi gratia cy- 
ceris uuarumque passarum et 
poma diuersi generis 

Colifium quod greci ἀρχρανυχῶν 
dicunt 

Colifama boues opus facientes 

Colina coquina 

Colinda subcinericius panis 

Colirmis ex arborico libri factis 

Colito cole uergilius laudato in- 
gentia rura exiguum colito 

Colos color conciliatus 

Coltax clodos a coxa uel claudicans 

Colum est instrumentum laneficii 
et dictum colum quod sit in 
longitudinem et rotunditatem 
quasi columna 


30 


2. Climactria | 3. discendunt | clinus | 6. caput || 8. bibentes ex uibentes 


corr. || 9. bibant ex uibant corr. | 11. dice | hanc om. | pissima || 12. oseii || 
14. Coargutiatio | arcum || 15. partor | 16. poeta] postea | 20. kaceo | 22. Coi- 
bilius | 30. Colere | etiam || 31. fixi cyceris | 33. Colifaria | 35. Collirida || 36. Co- 
lirnis | arbore colibri | 39. clodus acoxa || 40. longitudine | rotunditate | isid. cod. || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Collaria latii — sonat quod uitia 
oculorum detergant 

Colurnum Fx uergilius pinguia in!) 
uermibus turberimus extat co- 
lurnis 

Comatiarius qui mimarus obse- 
quitur 

Comaticus uersificator breuis 

5 Comedia historia tragoedia 

Comedie cantica agrestica grece 

Comedia est que priuatorum ho- 
minum continet acta comediam 
autem inuenisse talem unam ex 
musis poete finxerant dicta autem 
comedia siue a locum quia cir- 
cum pagos agebatur quos greci 
comas uocant siue a comessa- 
tione solebant enim post cibum 
hominis ad eos audiendos uenire 
sed prior ac uetus comedia ridi- 
cularis extitit postea ciuiles uel 
priuatas adgressas materias in 
dictis adque gestu uniuersorum 
delicta corripiens in scenam pro- 
ferebat nec betabatur poete pes- 
simum quemque discrimine uel 
cuilibet peccata moresque re- 
prehenderet auctor eius aorion 
traditur sed in fabulas primi 
eam contulerunt magnas ita ut 


1) verba in — colurnis in ras. | 2) m ex n m. 


1. Colluria | latinum | occulorum | isid. cod. || 


181 


non excederent in singulos uer- 
sos tricenos postea autem omissa 
maledicemdi?) liberatur?) priua- 
torum hominum uitam cum hi- 
laritate imitabant ammonentes 
quid ad petendum quidue cauen- 
dum esset. home tragoedias co- 
mediasque primus egit idemque 
eciam conposuit libius androni- 
eus duplici toga infolatus aput 
romanos quoque plautus comedie 
coros exemplo grecorum inseruit 
(Isid.) 

Comedis inde nomen est castellis 
et cantilena 

Comercere coercere (Isid.) 

Comessationes luxuriosa conuiuia 
cum meretricibus mixta 

Comesationes a comedefi superflue 
appellate 

Comesator gule ac uentri inmode- 
rate deditus 

Comesatum conuiuia sunt quibus 
mulieres intersunt 

jomesatur turpiter conuiuatur 

Comescitur pariter comedit 

Comesset comedisset 

Comesor guile ac uentris super- 
flue deditus 

Comesum manducatum 


2 || 3) tur in lac. add. m. 2 | 


2. pinguiatque | ueribus | tor- 


biremus.| exta | 3. mimariis | 4. uersificatur || 5. tragoedia] draconedia || 
7. finxer | loco | comesatione | homines | audiendos ex odiendos corr. m. 6 | 
uerus comedia | atque gestu | putabatur ex betabatur corr. m.6 | petae m. 1, 
et litt. del. m. 6 | quemque] que | discrimine m. 1, discrimina m. 6 | cuilibet m. 1, 
cuiuslibet m.6 | adfion traditur | magnes m.1, magnas m.6 | singulis | tri- 
cenus | maledicendo m. 1, maledicendi m. 6 | libertate | hylaritate | imitabant 
m.1, imitabantur m.6 | admonentes | egit] exit m. 1, exercuit s. ser. m. 6 | 
etiam. | lilius | infolutus | 9. de gl. cod. || 10. Comesationes | 11. comedendo | 
appellatur | 13. Comesatum in scrib. ez Cometatum corr. | 17. Comessor | ciuile | 


15 


182 


Cometa nomen stelle masculini 
generis uergilius nec diri totiens 
arsere comete | 

Cometes stella est noxa que quasi 
comam habet in cuius ortu pe- 
stilentia oritur 

Cometem stella luminum in modum 
faeule dans cum apparuerit regni 
mutationem facit lucanus et ter- 
ris mutantem regna cometem 
et uergilius nec diri totiens ar- 
sere cometem 

Comitemne uirum quod comitem 

5 Commodat qui commendat mutuat 
uero qui recepturus est 

Commodat quidquod dat sibi red- 
dedissent 

Comopolis municipium grece 

Compita loca adque undique con- 
uenitur 

Compita ubi plures uie in unum 
iunguntur 

19 Compta bene uestita 
Commune inmundus 
commune 
Communicare coinquinare 
Communicarium partiarium 
Communicat coinquinat 
Cona fructus cypressi cona dicitur 
eo quod conum imitetur 
Conamina librorum incipientia 
Conatus ibi uirtutem magna dare 
braccliam amplexare 
Coneabisto concludito 


dicitur eo 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Coneadit ruit 

Concameratio fornix transuolutio 

Concapito concipito 

Concapsit conprehenderit 

Concas testarum sunt concas autem 
et cancres inimica inter se ani- 
malia 

Concentus uocis est conuentus cor- 
poris 

Concessio est cum reus non id 
quod faetum est defendit sed ut 
ignuscatur postulat quod nos ad 
penitentes probabimus pertinere 
(Ambros.) 

Concessitum inter 
turba (Virg.) 

Conciliabant dissidentes pacifica- 
bant 

Conciliabulum locus in quo multi 
homines sui iuris sedent 

Concinnant artificiose conponant 

Concinnum breuiter ornateque con- 
positum 

Conciplet corripiat 

Concubi accubare siue dormire 
duorum personam posuit 

Concubi simul cubari 

Concubitatur dubitatur 

Concunctatur dubitatur 

Concunctatis dubitabit 

Condecibilem congrum 

Condecibiliis conuenientius 

Condi poculum uel sciuum unde 
bibitur id est caucum. 


considentium 


1. genus | tociens | assere m. 1, arsere i. 3 | 2. quasi] ausi | 3. flaminam | 
facule damas | terris mutatem | tociens || 4. Comitente | 6. qui id quod | reddi 
desiderat | 8. atque | conuenitur; s | 11. inmundum | eo] et | 14. quo inquinat || 
16, Conamine || 17. uirtute | amplexaretenere | 20. Concamentatio | transuolatio | 
23. cancros || 25. ignoscantur | paenitenti | probamus | isid. cod. | 26. Conces- 
sum | cicer. cod. | 27. Conciliabunt | 28. iures || 29. Concinnat || 30. ornatque | 


33. cubare || 38. Condecibilis | 


20 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Condieiis conditionibus 
Condormescunt pariter dormiunt 
Conferrata consociata 
Confertissimi plenissimi 
5 Confidentia in malis rebus esse 
solet fiducia uero in bonis 
Confieri compleri 
Confieri perfici 
Confinalibus aut a finibus genere 
aut a finibus 
Confinalis dicitur ab eo quod sit 
genere uel loco afinis 
10 Confinius urbanus 
Confiteri propri arbitri est fateri 
autem coacti est animi non uo- 
luntatis 
Conforaneus unius fori 
Confessus!) contrucidatus 
Confragmentum simul confragosum 
ut?) mons 
15 Congaudebat simul gaudebat 
Congaudet pariter gaudet 
Congelascunt gelant frigore 
Congeluit induruit 
Congessere proprie congerere aues 
dicuntur quando nidos faciunt 
20 Congrus genus piscis 
Conibentia consensus 
Coniboli concordes coniuncti 
Coniebat constituebat edificabat 
 Coniectores interpretes 
?5 Coniectorum coniectare peritus id 
est praediuinandi 


183 


Coniurat qui leuiter iurat uel qui 
occulte iurat 

Connixa partu liberata 

Conixa conantes 

Conixi laborantes conantes 

Conixus conatus 30 

Conlatum contultum 

Conlatum contultum id est inroga- 
tum uel datum 

Conlibescit quia: ualde delectat 

Conlibrum genus penie 

Conliuum crematum 35 

Conlocupletatus dilatatus *) 

Conmaculat conculcat 

Conmanipulares collegas 

Conmanipularius*) conscius collega 

Commentabundus cogitabundus ad- 40 
inueniens 

Conmercatur mercibus merces coe- 
munt 

Conmilito militie socius 

Conminicipes ciues 

Conmolestant conspirantur mole- 
stant 

Conmolunt dentibus conminuunt 45 

Conmulat conculeat conturbat 

Conmuleit conculeat uel turbat 

Conon samnius uel quidam uolunt 
alexandrinus matematicorum ma- 
gister maximus aciuis medis 

Conopeum stragulum uel super- 
lectile 

Conpagibus tabularum texturis 50 


1) e exp. et o sup. scr. | 2) ut pro at corr. | 3) corr. in ditatus | 4) u 


ante 8 8. scr. || 


1. Condiciis condicionibus 4| 6. conpleri | 9. sit generum || 13. Confos- 
sus | 17. Congelescunt gelant || 19. fatiunt | 21. Connibentia | 26. hoc- 
culte | 27. Conixa || 36. ditatus | 39. Comanipularius | 40. Conmentabundus | 


42. miliciae | sotius || 
non corr. | 


44. conspirentur | 45. conminunt | 48. Conon ex Con- 


184 


Conpagibus iuneturis 
Conpagine iuncture 
 Conpago coniunctio 
Conpago iunctura 
Conpago kapita sunt ossuum dicta 
eo quod sibi conpacta neruis uel 
glutino quodam adereant 
Conparcendo sepius parcendo 
Conparietici consortes 
Conpascuus ager dictus quia diui- 
soribus agrorum relictus est ad 
pascendum communiter uieinis 
Conpendium lucrum 
Conperendina qui pcrastina diem 
fert 
Conperendinare in die tertio 
Conperendinatio dilatio iudici 
Conperendinat in longum procra- 
stinat 
Conplex dictus quia uno peccato 
uel crimine alteri est applicatus 
ad malum ad bonum uero num- 


LI 


σι 


i 


c 


quam dieimus conplicem 
5 Conplices consen 
onplueretur pluuia inficeretur 
onplueta pluuia infecta ad area 
dictum 
Conplusculos conpluressime 
Conpotatu pariter bibere duorum est 
20 Conpotem conpossessorem 
Conquassabit confregit 


= 
c 


C 
C 


Conquassatum conlisum uexatum 
Conquestus querellans 


1) po post s s. ser. || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Conquirentes causantes 

Conregionalis ex una eademque 25 
regione 

Consarsum plumatum uel acute 
textum 

Consessu id est spectatorum turba 

Consistis stos commemoras 

Consit iudicat 

Consors dieitur qui sortem iungit 30 
sicut et consors uocatur qui cor 
iungit 

Consponsum conpromissum 

Conspopondit!) pariter spondit 

Consponsum conpromissum 
pollicitum 

Constipuisse stuporem perpessum 
fuisse 

Constuduit simul cum illo studuit 35 

Consubrini qui de singulis sorori- 
bus nascuntur 

Consubrini fihi auunculi aut ma- 
tertere 

Consuetio consuetudo 

Consuisceret inferret 

Consuit ordinabit 1udieabit 

Consulere aliquando in malum ut 
est illut throgi in libro sexa- 
gesimo secundo de fraata rege 
cum muka crudeliter consuleret 
in exilio a populo suo pellitur 

Contagies contactus in culturis 

Contagio coinquinatio | 

Contagio contaminatio eriminum - 


uel 


1. Conpagibus ex Conpagines corr. | 2. Conpagines | 5. compacta | ad- 
hereant | 8. isid. eod. || 10. post crastina | diem difert | 11. die tertio ex diem 
tertium corr. | 12. iuditii | 14. dicitur | aplicatus | a bonum | conplicon || 15. con- 
stii | 16. plua || 28. stas e corr. || 30. uocator | 37. Consubruni || 39. Con- 
suiscere | 41. illud ex illut im scrib. corr. | sexsagesimo | cum multa || 43. con- 


quinatio | 


σι 


10 


μ᾿ 
c 


20 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Contagium morbus 

Contagium ab eo quod inquinet 
quidquid attingit 

Contemplabo uidebo intuebo . 

Contemplare inuenire uel conpin- 
gere 

Conterminalis confinalis 

Contingua proxima 

Continguus pessimus dictus 

Contiguus proximus 

Contionarius qui populum allo- 
quitur 

Contionator multitudinis allocutor 

Contionatorem principem exercitus 
alloquentem 

Conualles montium interualla 

Conualles humilia loca 

Conuertilitate conuersione 


5 Conuersuiri conuerti 


Conuicium sermo iniurie uel in- 
properii 

Conuinna genus uehiculi est 

Conuicibile est quod euidenti ra- 
tione conuincitur sicut fecit cy- 
cero pro milone eius igitur mortis 
sedens ultores cuius uitam si 
putetis paruos restitui posse mo- 
litis 

Copadia particule carnis quod greci 
yoravea dicunt 

Copadium particulam carnis 

Copo negociator 

Cops copia 

Copsus copiosus 


1) Alb Cornix in marg. | 


185 


Coragio pars est in ludis quando 
prouerbia dieuntur 


Corbos femini generis dicit esse : 


donatus 

Coreas sonus in ludorum a coro 
dictum 

Coreas cantica a coro tractum uer- 
gilius pars pedibus pladunt co- 
reas et carmina dicunt 

Coreas ludicrum cantilene uel sal- 
tationes clausium sunt 

Coree cantus cantantium 

Corimbata nauis 

Corna genus arboris uergilius et 
pronis lapidosa rubescere coroa 

Cornicenes orniatores qui de cornu 
tubas habent 

Cornifina macello 

Coroccitus clamor corui 

Coronam duodecim signis proxima 
in qua mariane liberi uxor figu- 
rata est 

Corporantur solidantur in corpus 
religantur 

Corpulens pinguis 

Corpulentus corpore ualidus 

Corticem ueteres corucem uoca- 
bant dictus autem cortex quod 
coreo lignum tenet 

Corticem corium arboris uergilius 
ille rudem nodis et cortice crudo 
intorquet summis adnixis uiri- 
bus asta genus masculini!) 

Cossi uermes in ligno 


2. quo | atingit | 10. multitudinis alloquutor | 11. exertitum | 13. Con- 


uallet | 15. Conuersuri || 16. Conuitium | inproperi | 18. Aanc gl. om. || 19. parti- 
cula | 21. negotiator | cicer. cod. || 22. cicer. cod. | 23. Copus | cicer. cod. 
25. feminini | isid. cod. | 26. in om. || 27. post pladunt inc. nova gl. | Corea 
termina | 28. saltutiones | 31. hanc gl. om. || 33 — 35. has gl. om. B 36. eliguntur || 
31 —40. has gl. om. || 


3 


He 


Lo 
σι 


0 


0 


e 


186 


Cossi quos uulgo teredonem uocant 


. Cotidianitas assiduitas 


on 


μ᾿ 
c 


Cotidiantes assiduantes 

Cotio adacominandum 

Cotis dignitas corporis uirgilius 
nune scio quid sib amor nudis 
in cotibus 

Coturnis genus calciamenti uergi- 
lius direptis crura coturnis 

Coturnus uenaticum et agreste 
caleiamentum est quia 
pedi utrique conuenit unde si- 
quis duobus discordantibus fuerit 
amicus coturnus dicitur 

Coturnus superbia aut calciamenti 
genus 

Couenum indigestio 

Coxe perne 

Crassator depredator ergo crassa- 
tor depredatur 

Crassum sanguinem spissum uer- 
gilius et crassum uomitore cru- 
orem 

Crassus pinguis uergilius crassique 
paludibus alani 

Crateres duos uasa uinaria sed 
masculinum est (Jsid.) 


unius 


5 Crates solidi masculinum est 


Creagras tridentes 

Crebrescunt spissiscunt 

Crebrescunt multiplicantur aut in- 
ualescunt uel innotescunt 

Crebrosus qui in cherebro habet 
uitium 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Crede confide sallustius uirtutis 
satis credebant 

Cremare incendere seu urenatus 
uergilius que sit fare consanguine 
cretus 

Cremato cremare facito uergilius 
primus deuecta cremato sar- 
menta 

Crepere in corpore dubitare 

Creperia dubia incerta 

Crepidinem sumitatem riparum uel 
cuiuslibet alterius rei 

Crepitaculorum puerilium sonorum 
minutissimarum uoces 

Crepundia insignia uel indiciaque 
expositis infantibus adhibentur 

Cretum natum uergilius uenisse 
eneam throiiano a sanguine cre- 
tum 

Crinulem cerastim serpentem de 
capite pendentem poeta crinalem 
attollet longo stridore cerastim 

Croeitus uox corui 

Crocum et neutro et masculini 
genere dieitur salustius ne utro 
in quo erocam gignitur (Jsid.) 

Croinon perintinorum lingua iunius 
mensis dieitur (Ix) 

Crudescunt crescunt 

Crurum tenus usque ad crura ( sid.) 

Crustii consumimus partes proprie 
manducamus 

Cucullus a sono uocis conpositum 
nomen habet 


2. adsiduitas | 5. quotibus | 6. uirgilius | 7. caltiamentum | 8. superuia | 
caltiamenti | 11. ergo crassa crassator | 12. spisssüs (sic) | uirgilius || 13. uir- 
gilius | 14. uiniaria | 17. spiscunt || 18. inuialescunt uel inualescunt | 19. cerebra | 
20. uirtuti ex uirtutis corr. | 21. fari | 22. crematos armenta || 24. increta | 
25. summitatem || 26. Crepitoculorum || 27. inditiaque | 28. uirgilius | ineam || 
29. Crinum lencerastim || 31. masculinum | generum | sallustius | crocum || 34. Cru- 


rarum tenus || 


20 


30 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Cuium cuius terentius qui uirgo- 
cula est quia ueteres prono- 
minibus uniuersis addebant ge- 
nus 

Cuium pecus antiqui declinatio 
necius masculma ciuitatem fe- 
minino sie possessiua nomina 
declinantur — 

Cuiuscemodi qualis euius spei 

Culleus follis bubalus 

5 Culleus tunica ex sparto in modum 
eronis facta qua liniebatur pice 
et bitumine in qua eludebantur 
parricide cum simia serpente et 
gallo insuta mittebantur in mari 
ut condentibus inter se ipsis 
animantibus homo maioribus pe- 
nis afficeretur 

Culice muscione 

Culice tinea deallece quod innabi- 
bus nascitur 

Culices tentiale 

Culine cucume 

10 Culmen aut a calumine dictum est 
aut a calamo 

Culmus acus frumenticia 

Culmus calamus quo spica con- 
tinetur 

Culponei rustica calciamenta sunt 

Cultus diligentia cultura uirgilius 
hee super arborum cultu pe- 
corum que canebant 

15 Cumaticus uersificator 

Cunctare causare 

Cunieulum transitum occultum 

Cupressus arbor mortuis dicata de 


1. qui || 5. paricide | mare | contendentibus | afficeretur ea afficerentur corr. | 


181 


qua uergilius feralisque cupres- 
sus id est mortuis dicatus 

Curia zoga 

Curis asta.dicebatur lingua sabi- 
norum 

Cuturno fasto (Isid.) 

Cuturnum supercilio fastu (Isid.) 


Damme generis feminini oratius et 
superieto pauidenataruntaequore 
damme 

Damnabilis hie liberabis consecra- 
bis:alias dedolabis 

Damulus capras siluatieas 

Dari ouium fieri 

Daticius dediticius 

Daticius pro filiis datus 

Datici hostes qui uicti tradunt se 
in seruitute 

Datusa cappadocum lingua ianu- 
arius mensis dieitur (HK) 

Decacinnantem deridentem 

Decatus deputatus dedicatus 

Decat dedicat idest consecrat 

Decemnale bellum decem annis 
gestum 

Decidentia uerba que molliter de- 
sinunt hoe est adolatio 

Decidium quod cito decidit 

Decidium quod uelociter cadit 

Deciduus degidiosus ignabus 

Decipula deceptio 

Decipula laqueus muscila 

Decipula peduca laqueus a deci- 
piendo 


7. deullic et ex deullie e corr. | 10. aut prius om. | columine | 11. fromen- 
ticia | 18. uirgilius | id est] idem | dicatur | 19. toga | 23. dame || 25. Damu- 
las (as im ras.) | isid. cod. | 27. Daticius deditius | 31. Decacinnante || 38. desi- 


diosus | 41. pedica ex peduca corr. | 


t2 
= 
ς 


c5 
c 


40 


1 


2 


[21 


e 


or 


e 


188 


Decluere decorare 


Decoramenta templi supersellia id 


est scamnalia i 

Decrepitus senis ualde 

Decudes decurionis 

Deculearunt ualde occultarunt 

Decuriat conbibas aut cogitat con- 
uiuum aut in decem uiros 

Deeurionis decani 

Decurserat detraxerat 

Dedecoratio dehonestatio 

Dedecoratio inhonestatio 

Dedecoracius inhonestacius 

Dedecuit dehonestaui sta ofidusque 
sacerdos si non dedecuit tua 
1ussa 

Dediscere est amittere quod dice- 
baris late longe que togetram 
quillior usui dedicit iam pacem 
ducem hoe est amisit 

Deditieius si barbarus tradat se 
romanis 

Defectus pluraliter defectus solis 
uarios luneque labores 

Deflagrari deuulgari 

Deflagrat furorem ponit lucanus 
sic deflagrarem inaces 

Deflat inridet dedignatur 

Defluet dissoluitur 

Defluet quod etate uel uetustate 
dissoluitur ut etas hominis fo- 
lium arboris 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Defretum uinum quoquendo de- 
frudatum 

Defrudat defraudat 

Defrudat minuit quod frui debuit 

Defrudatur defraudatur uel minui- 
tur 

Defrudauerat defraudauerat 
intelligitur et rennuerat 

Defruta quod aruit grece enim 
dicitur exema unde et defretum 
eo quod coquendo arescat mi- 
nusue fecit 

Defunctorie opere leui transitorie 
( Virg.) 

Degenerascere degenerare ( Virg.) 

Degeneris animi timidi lucanus 
degeneras trepidant animi ( Virg.) 

Degladiandi deoccidendi 

Degluere decoriari 

Deiera quicumque maiestati iurat 

Deierat uerum iurat 

Delapidat erogat 

Delapidat euertit 

Delfica ciuitas lucanus defica te- 
bane et hec tebane ciuitas 

Delibat degustat aut sanguinem 
detrahet aut tenui') sermone 
praestingl 

Delictus uerruculato quem dicunt 

Deliquium defectum 

Demetreos bitiniensium lingua sep- 
tember mensium dicitur 


sub- 


1) Huc refertur in marg. ALB tenué sermoné | 


2. prosellia | 3. senes || 4. decuriones | 5. Decultarunt || 7. Decuriones | 


10. inhonestio | 11. Dedecoratius | 12. Dedecui | statfidusque || 13. diceris | tran- 
quillior | pace | 17. deflagrare | minaces || 18. cicer. cod. | 20. homins || 21. plae. 
cod. | 24. Defrudatur ex Defraudatur corr. | defraudatur ex defrudatur in scrib. 
corr. | 25. subintellegitur | 26. minusuefiat | 27. operi | leue || 29. Degeneres | 
degeneres | 31. decoriare || 36. delfica tenebane | hec] ex | tenebane | 37. de- 
thraet | prestringit | AEB tenuem sermonem in mg. add. | 38. uerruculato ex 
uerroculato in scrib. corr. || 40. mensis | 


25 


30 


40 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Demiratus diu miratus ualde mi- 


ratus 
Demoniciones superstitiones 


Demutilare est aliquid integrum 


detruncare 
Demutilat detruncat dissipat 


5 Denicalibus ferus aput paganos 
erant ea efarie quando aquam 
non licebat inducere agris pa- 


ratis ob honore nimfarum 


Densat spissa coniugatio secunda 
denset uos unimi densete ka- 


terbas 


Dentales aures dieuntur aratri qui- 


bus latior redditur sulcis 

Depalata siue deuoluta 
Depalata manifestata deuoluta 

10 Depectio pacis confederatio 
Deperiebat turpem rem diligebat 
Deperiebat turpi amore diligebat 
Deperire perire 
Depisci pacisci 

15 Depiscor transigor 
Depoculatur deprehenditur 


Deprecare excusare uel expurgare 
 eyeero quid inquid facit orten- 
sius auaritie ne crimina fragili- 


tatis laudibus deprecatus 
Deriguit obstipuit 
Diriguit stupefactus est 


20 Describtibus descriptioni oportunus 
et necessarius aut totus hic lo- 


cus discriptiuus est 


Desiderantissimus qui desideratur 


189 


Detrudit excludit lueanus nune sude 
retrudit muris 

Deuaricat procobit 

Deuerticula sunt semite transuerse 


Deuerticulis diebus uertentibus siue. 2: 


deuoluentibus 

Deuertieulum ubi diuertitur 

Deuotatio per furorem maledictio 

Dextra data fidutiam salutis fidei- 
que custodire promittit cycero 
dextreque fidei teste esse solent 

Dibalatio disignatio 

Dicabit deuobit consecrabit 

Dicabo consecrabo 

Dicabo dabo terentius hane operam 
tibi dieo id est diapassio parti- 
cipium dictus facti non dicatus 

Dieabo utrum dabo an ut potiori 
in obsequium tradam ut dicam 
diis dona dicut 

Dicassit dicauerit 

Dicat dedicat id est consecrat 

Dicata consecrata 

Dieatis consecratis 

Die quibus in terris e terris mihi 
manus apollo 

Disculsio expulsio 

Dictamnum hoe est poleium martis 

Dictitat frequenter dictat uel dicit 

Dictu effabilis sermone narrabilis 

Diei senectus uesperam significat 

Diem domus per diem dona 

Diem ponet diem finit 

Dies cum multa significet signi- 


2. superstitiones ex suprestitiones corr. || 5. feris ex feras corr. | apud | 
paganus | erunt | et ea | eferie | 7. lacior| 17. nec | depraecatur | 19. Deriguit || 


20. Descriptibus descriptioni | discribtiuus | 22. sude detrudit | 23. proeobit: 


m.1, prouehit s. ser. m. 4 || 24. Deuerticula sunt ex Deuerticulos corr. | 28. fidu- 
ciam |.testes | 29. Dibulatio | designatio | 30. deuouit || 32. diapassiuo | parti- 
cipiam | 33. potioribus | obsequio | dicari | diunt | 37. Dicati | 40. uirg. cod. | 


46, multus || 


ss] 
on 


45 


οι 


10 


» 
or 


190 


ficat etiam tempus plerumque 
generale quod et dies et nox 
conprehendatur y 

Dies generis masculi bonum 
tempus foeminini malum signi- 
ficat 

Differat in diuersum ferat teren- 
tius orationem sperat inuenisse 
qua differat ae et 

Diffitiscit dissoluitur aut marcescit 

Dis diues singulari numero 

Diis diues terrentius si diis qui- 
dem esses demetas 

Dilapidat erogat 

Dilapidat dispicit 

Dilapidator prodigus pesditud 

Dilargus multitu donans 

Dilucidae diserte scolastico latino 
planó sermone 

Diluculascit dilucescere incipit 

Diluculesceret dilucesceret 

Dinumerans conputans 

Dionisius bizantinorum lingua fe- 
broarius mensis dicitur (Bx) 

Dios macedon unum lingua nouem- 
ber mensis dicitur 

Dios bitiniensium lingua martius 
mensis dieitur 

Dionisios bitimensium lingua 18- 
nuarius mensis dieitur R S di- 
ploidis appellatus (Hwcer?) 

Dipsa serpens intolerabilis 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Diriuitores diuisores 

Diriuitorium locus contubernii 

Discere mussant dubitant obtimore 

Discipulati edocti 

Disclusum diuisum 

Discribere dictionis uel ordinatio- 
nis est 

Diseribere dinumerare 

Diseriptores dicuntur qui popu- 
lum pro centuria set tribus di- 
uidunt 

Disserenat 
(Isid.) 

Dissertos scolasticos 

Dissertus seolastieus 

Dispalatum diffugatum 


20 


25 


in diuersum serenat 


30 

Disspectare disspicere 

Disperit perit 

Dispersi separari 

Dispicatis discordati inruptis!) 

Dispicaui*) dispectui 

Dispiculare sagittare (Cic.) 

Displodit classoluit 

Dispuncta extorta 

Dispunctoreque discolisque 

Distros macedonum lingua martius 40 
mensis dicitur (Rx) 

Disturio occupatio 

Ditior plus diues (Virg.) 

Diuersa contraria num praelata 
suis numquam diuersa dolebit 
castra ducis magni 


1) alb decoriatis in marg. m.1 | 2) icaui e corr. || 


1. feminini | 2. difert ate || 5. esse | demeta || 10. deserte | cicer. cod. || 


11. cicer. cod. 


| 12. dilacesceret | cicer. cod. 


| 14. februarius | de gl. cod. || 


:15. macedonum pro maced, unum || 16. marcius || 17. bitiniensium | RS om. | 


diploides | apellatus | isid. cod. | 18. intolerabiliss | 21. Disceremus sunt | 
22. edoti || 26. per | centurias | et || 30. difugatum || 31. Dispectare | dispi- 
cere || 33. Dispesci || 34. Discordiatis || 35. Dispicatui || 39. Dispuntareque || 40. mar- 
cius | 42. Dicior | 43. contrarianam | doleuit | magnii | 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Diuinacula sortes ( Virg.) 

Diuertieulum uia 

Diuertieulum ubi camsatur!) 

Diuiritorium locus contubernis 

5 Diuisa ospiclis dis qui auspiciis 

fabent id est initiis 

Diuorsorium receptorium hospitale 

Diuorsorium receptaculum aut ho- 
spitale 

Diuorsorium cellula hospitalis 

Diuorsorium ubi uiator callem di- 
uertit 

19 Diuorsorium ubi uiator callem di- 

uertens potest succidere 

Dolabra asicia lapidaria 

Dolones tela abscondita 

Donaria loca templi ubi dona re- 
ponuntur 

Donarium est in quo conlocant 
oblata?) 

15 Doreones auidi uoratores 
Dossemus genus parasitorum 
Draco dicitur et dracena sicut et 

leo laeena 
Dromes cursores greci: ideo et 
drome de quia ueloces ἢ 
Druseos ellenorum lingua iulius 
mensis dieitur (Isid.) 

20 Duellio perditis 
Duellio rebellis 
Duellum bellum uel pugna 
Duellum bellum 


191 


Duellum pugna 

Duellum secundum bellum 

Duellum bellum pro duellum re- 
pugnantem 

Duent dent tribuant 

Duere uincere 

Duet det 

Duint dent torentius at tibi dii 
dignum factis exitium- duint 

Duleolatur ^ duleedine 
( Virg.) 

Dumis spina in qua nascitur mo- 
rum siluestre id est rubus 

Dumi 
asperi uel spinosa 


repletur 


loca siluestria uel colles 


Dumosa loca siluestria uel spinosa 

Dumtaxat sine preiudieio tamen 

Durius fluuius nascitur in campis 
hispanie infundit in oceano oc- 
cidentali inter duos oppidos post 
occurrit milia quingenta octu- 


ginta (R) 


AEbetatus obtunsus 

Aebis gurdus 

Ecatombeon tenerum lingua 1a- 
nuarius mensis dicitur (Ex) 


Ecors sine corde uel a consilio: 


alienus 

Ectasis productio contra natura 
ut italiam fato cum italia cor- 
repte didicebat 


1) ex cusatur corr. | 2) ta pro te corr. || 


1. de gl. cod. | 3. cà-satur | 4. conturbernii | 5. Diuis auspiciis | 
7. hospitalem | 11. ascia | 14. conlocantur | 16. Dossenus | isid. cod. | 17. dra- 
cene | laena | 18. grece | ideo om. | 19. B cod. | 20. Duuellio ex Diuellio corr. 
21. Duuellio ez Diuellio corr. | 22. Duellum ex Duellium corr. || 30. terentius | 
a | 31. Dulcoratur | 33. mora | 36. Durios m.1, Durius m.4 | fluuios m. 7, 
fluuius m.4 | spanie m. 1, hispanie m.4 | duos m.1, duo m.4 | oppidos m. 1, 
oppida m. 4 | hoc currit | octuaginta | 39. tenerarum || 40. a om. || 41. naturam | 
correpta | diei debat m. 1, dicidebeat m. 4 || 


25 


30 


σι 


e 


σι 


192 


Ketasis est extensio sillabe contra 
naturam uerbi ut italiam fato 
profugis cum italia correpta 
prima littera dicere debeamus 
item correptum silla forum stauit 
cornelius hoe itali urbem 

Eculeus genus tormenti 

Eculeus tormentus argentus penalis 

Edentat dentes excludit 

Editui ianitores 

Aedituis custodes aedis 

Aedulia alimenta 

Edulia alimenta abta ad mandu- 
candum 

Aedulio manducatio 

Aedulium manducationem 

Eduram ualde duram eduram que 
pyrum ut emortuum pro mortuo 

Efoebi a foebo dieti necdum uiri 
aduliseentuli lenis lucanus mix- 
tis armabit efoebis 

Effemerides libri in quibus quoti- 
diani actus scribi solebant 

Efemerides commemoratio actus 
cotidiani 

Effidatus perterritus 

Effugia effugium est affectus fuge 
efoebi necdum uiri id est adu- 
liscentuli lucanus mixtis arma- 
bit efoebis 

LEffugium qui de bello ad alteram 
partem transfugit 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Effugium fuga fugacitas et effueium 
perit habent 

Effuneare radicitus eruere 

Egerare spernere detestare 


Egerare dispernere detestare 


Aegestuosus miserus pressus 

Egloga quasi inerlocutio dragi- 
matico curactere inducitur 

Egrotacieius qui frequenter in fir- 
mat 

Eiclios bizantinorum lingua mar- 
tius mensis dicitur 

Elactare a lacte tollere 

Electat rutat 

Elices duleis in maribus per quos 
aque liciuntur 

Eliqua manifesta uel aperta 

Elisium elisi sunt campi aput in- 
feros in quibus uentus comma- 
nere ait poeta uirgilius quamuis 
elisos miretur grecia campos 

Elogus carminibus uel eriminibus 
malis 

Elogium eloquium fama 

Elogium ignominia 

Elogium textus gestorum malorum 
notarum quod dicunt 

Elogium responsum diuinum 

Elogium ordicriminum uel elo- 
quium 

Eluctabile extinguibile id est quod 
uincl possit 


1. profugis m. 1, profugus m. 4 | correptam silla | statuit | hoc m. 1, hoe 
est m. 4 | 2. hanc gl. om. | 6. Editui ez Edituis corr. || 8. apta || 9. hane gl. om. || 


11. piro | aut | mortuum | 12. Effoebi | lenes || 15. isid. cod. || 16. fuge. | arma- 
bat ex armab corr. | efoebis ex efoebit corr. | 18. habent| ab eis | 19. Effun- 
dare ex Effuncare corr. | 23. dragmatico | inducitur ex dicitur corr. m. 1 || 
24. Egrotatius | infirmatur ex infirmat corr. | 27. rutat m. 1, ruetat m. 4 || 
28. dulei | 30. Elisum | apud | uentis | cum manere | poeta] fata | isid. cod. || 
32. isid. cod. || 33. isid. cod. | 34. isid. cod. | 35. isid. cod. | 36. ordocriminum | 
isid. cod. | 37. extinguibile] expugnabile | potest || 


no 
σι 


or 


10 


T 
σι 


20 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Elul in machabeorum libros augu- 
stus qui apud nos sextus uo- 
catur 

Elumbis lumbo conuulso 

Em etenim cum inerepas en cum 
ostendis 

Em admiratio 

Emacitas emendi auiditas 

Emacitas macitudo 

Emarcitas marcitudo 

Emarcuit elanguit 

Emembris membro conuulso 

Ementitur ualde mentitur 

Emereor conplaceo 

Emeritis ementi dieuntur ueterani 
soluti a milicia ut locumque 
sedes emeritis 

Emeriti antiqui lucanus dum ta- 
men emeriti 

Emeritus miles ueteranus qui iam 
conplebit miliciam qui 
militare dicitur 


emeri 


5 Eminieule eminentes 


Empos inpatiens amens 

Empus inpatiens 

Emsoe eo ipse 

Enascitur quod et terra et aqua 
exsurgit 

Encausta pigtura que etera ino- 
litur 


1) ius sup. scr. m. 2 || 


193 


Encenia inicia uel dedicationes 

Encetecia macinola lignea qua an- 
phora sustinetur 

Encliti gloriosi 

Endocetum indigestum 

Endogenia naturaliter amoena 

Endoplorato inplorato 


25 


Endoriguum inritum 

Enica R& adultera 

Enici E ydolorum eultores 

Enidris colubra in aqua uiuens so 
greci enim ydrei dicunt 

Enodare elucidare aut planum fa. 
cere 

Ensicium a secundo uel ab ense 

Ent syllaba futuri temporis est 
eunt uero presentis sicut fa- 
cient faciunt 

Eparcua patula aquae 

Epatula pacula aqua 35 

Epycurus quidam casi philosophis 
manicheis urbi cuius") qui luxo- 
riam carnis summum bonum 
esse dixit 

Epycureorum secta ab epycoro 
philopho coepit qui summum 
bonum in corporis uoluntate 
putabit 

Epidaurus ubi gratie aquoscola- 
pius rome est aduectus 


1. libris ex libros corr. | 3. et-en-em- | 10. ualde ex uualde corr. | men- 
ditur | 12. emeriti dicuntur | locumquem | se deseritemeritis | 13. lucanus ex 
lucianus corr. || 14. compleuit ex complebit corr. m. 4 | quia | emeri m. 1, emerire 
m. 4 | isid. cod. || 19. quod de terra aut aqua || 20. pictura | uetera | 22. En- 
cetegna | 29. idolorum ex idulorum corr. | 30. aqua] qua | bibens ex uiuens 
corr. | enim aquam | ydros m.1, ydor m.4 | 31. isid. cod. || 32. Enisicium || 
33. sillaba | 34. hanc gl. om. | 35. patula aqua || 36. quidum m. 1, quidam m. 4 | 
casi m. 1, quasi m.4 | philosophus | manicheus | urbicis qui | luxuriam | isid. 


cod. | 37. Epycoreorum | epicoro m. 1, 


epicuro m.4 | phylopho | uoluntatem | 


putauit | isid. cod. | 38. urbs | gratiae m. 1, gretiae m. 4 | aquo scolapius m. 1, 
aquo ascolapius m. 4 | aductus m. 1, adductus m. 4 || 


Corp. gloss. lat. tom. V. 


13 


194 


Epyphi aegyptiorum lingua iunius 
mensis dicitur 
Epygramma titulus I 
Epygrammate epygramma es pau- 
cis uersibus abta oratio super 
sepulchrum 
Epytaphium carmen mortuorum 
5 Epytalamium carmen nuptiarum 
Epotata ebibita (Jsid.) 
Equatus uita priuatus 
Equa lance equo pondere equa 
lance 
Equa lance equa rectitudine eque 
temperatione 
10 Eraclios uitiniensium lingua fe- 
bruarius mensis dicitur (R) 
Errata errores at illud et sua er- 
rata emendent 
Erratice erroneae 
Erbum genus leguminis 
Erbum de quo tauri inpinguantur 
15 Ereule uere id est iuratio 
Erebi inferim lucanus cessissent 
leres erebi 
Ereo bizantinorum lingua october 
mensis dicitur 
Ergastulum carcer priuatus 
Ergastulum carcer uel locus ubi 
damnati marmora secant uel ali- 
quid operantur quod latine me- 
tallum dicitur 
20 Ergastula conpedes uel rustici car- 
ceres in quibus conpediti serui 
tenetur 


1) e s. ser. || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Ergata uicinus aut operator 

Ergatiuum contemplatiuum 

Eri domini 

Ericii idem et icicini 

Erietat custodit 

Erile dominicum 

Erile filius dominicus 

Eriles domini 

Eriles dominicus nouus 

Eriles lectos dominorum lectus 

Eris dominicus 

Eripidem uelocem 

Eris flos caleantium 

Aeris flos origo aeris 

Eris dominis 35 

Ermeos bitiniensium lingua no- 
uember mensis dicitur (EK) 

Ermius tucorem lingua augustus 
mensis") dicitur (sid.) 

Ermula statua sine manibus 

Eoroas uiros fortes aut celo dignos 

Eruca quam uulgo dulam uocant 40 
( Euceri) 

Eructuat effudit uel ex corde emittit 

Eruderans purgans rudera 

Eruderans expurgans 

Eruderat purgat rustollet 

Eruh domini 

Eruncare eradicare 

Eruncare radicitus eruere 

Esseda basterna 

Essedum uechiculum 

Espes sputas 

Espuo sputo 


25 


30 


45 


50 


1. Ephyphi | mesis | isid. cod. || 3. est | abta oratio] abortatio | sepulerum | 
isid. cod. | 4. isid. cod. | 5. isid. cod. || 8—10. has gl. om. || 11. ut || 16. inferi | 
leges ex leres corr. || 19. marmores || 20. ten, reliqua resecta || 25. Erictit || 30. do- 
minicos | lectos | 37. menses || 39. Eroas | fortis m. 1, fortes m. 4 || 40. dolbam || 
41. euertere | 49. uehiculum ex uechiculum corr. | 50. sputus || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Esquilinus mons in urbe roma 

Estidram quam ueteres canapum 
nominant 

Aestiter intercapitur 

Ethesiae fabra ab aquilonis sunt 

5 Ethnici ydolorum cultores 

Ethnieus gentils quod est pa- 
ganus 

Eu interiectio dolentis est 

Eu uox respondentis eus uero uox 

clamantis est 

Euerriatores qui defunctorum um- 
bras colligunt 

10 Kuirat exanimat euacuat 

Euiscerat excomedit euacuat 

Euitatus occisus uita priuatus 

Euitatus perterritus uel contemptus 
aut occisus 

Eunucizati qui ab hominibus eu- 
nuci facti sunt 

15 Kuocati qui militant sine sacra- 
mento 

Euocati dei qui uocatis ardor tuus 
ut transeant euocantur 

Eurotas amnis laconices cuius ar- 
bores edidisse carmen poeta re- 
fert quem et beatum dicent 

Eurus subsolanus donatus notus 
austereurus dictus nomine uentus 

Eurus dictus eo quod habeo flat 
id est ab oriente est enim con- 
iunctus subsolanum 

20 Eu interiectio dolentis 


195 


Eus uox clamantis 

Eu uox respondentis 

Ex interdum pro ualde ponitur 
sicut excelsus pro ualde celsus 
sicut eximius quasi ualde emi- 
nens 

Examplat exaperit exinuat 

Exanclauerint perculerint 

Exanimis mortuus exanimis autem 
et exanimus dicimus sicut uni- 
animus et unianimis inermus et 
inermis et hoc nostro arbitrio 
subiacet 

Excanet precanet 

Excapillato exto brachio ad mam- 
mam 

Excecabit obtenebrabit aut ualde 
cecauit ex enim pro ualde po- 
nitur | 

Excepit aut insidiose suscepit aut 
ad curam suam pertinere ait 

Exceptoria cisterna 

Exceptoria lacus collectoria 

Excertantem erigentem 

Excetra secunda est uelut in- 
exauste malitie hoc est ydram 
quem ueteres nominarunt 

Excilare cum uxore esse 

Excipulum uenabulum ueteres di- 
cebant 

Excisum cappulatum 

Excite excitate lucanus nune urbes 
excite feras 


1. eutropi cod. | 2. nominarunt | 4. flabra | ab om. || 6. Etnicus | 8. eus 
uero uox clamantis est om. | 9. defunctor=um || 10. exanimat | 14. Eunucizati 
"m.1, Eunuchizati m.5 ut vid. | enuci m. 1, enuchi m. 5 wt vid. | 17. dicit || 


18. dietus] et notus | nomina | uentorum || 19. ab eo | 


subsolano | isid. cod. || 


21. hanc gl. om. || 23. isid. cod. || 24. exemplat | 25. pertullerint | 26. et om. | 
uniamimis ez uniaminus corr. | ante inermus add. et unianimus (sic) | inhermis | 
haec | 30. pertinere ait m. 1, pertineat m.4 | 34. inexaustae m. 1, inexhaustae 
m.5 ut videtur | hoc est om. | que || 35. excillare | 37. capulatum || 


13* 


© 


196 


Exciuit euocabit lueanus exciuit 
populos 
Exclitorio lacu italie qui biberint 
uini tedium habent 
Excomedit euiscerat euacuat 
Excrementa ungues manuum lu- 
canus excremento manus 
5 Exereta plena malicia hoc est ira 
quam ueteres canapum nomina- 
runt 
Exdignum non dignum 
Exedra absida id est locus sub- 
seliorum 
Exemplicabo narrabo 
Exemsit eripuit 
19 Exententia ex uoto feliciter 
Exerate -execrate 
Exeredatus extra hereditatem factus 
Exernuit extraneum fecit 
Exerto eleuato 
15 Exerto enudatos stat tune uero 
exercito circumuolat igneo arcu 
Exercus nudus uel apertus 
Exereum nudatum 
Exfretat nauigat 
Exigerent expellerent siue exige- 
rent praefrenata siue furiosa sine 
frenis rationis 
20 Exigitus experrectus expergefactus 
comestionem dixit dicitur enim 
et austum id est potaui 
Exiliuit saliuit 
Exim deinde 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Exim ex hoe deinde 

Eximietas sublimitas magnifica 

Exinuat exemplat exaperit 

Exinnuit innuit 

Exippitare lare id est os aperire 

Exippitare oscitare 

Exoletus infamis turpis 

Exoletus uanus solutus 

Exordiis incipis prie exordium est 
quod in causa facit dicturus 
orator 

Exordium cantio in teatris ludicre 
et scurrilis 

Exoticum odibilem 

Exotieus alienus 

Exotieus peregrinus 

Exparata euacuata 

Exparta partu uacuata 

Expergiscor post satietatem somni 
euigilo 

Explacato uehementer placato 

Explodens elidens 

Explorator inquisitor 

Explosus excussus 

Explosus electus aut aut exclusus 
uel foris missus 

Exproderem excluderem 

Exprodita exclusa 

Expuncta fibras pectorum 

Exsolat extra solum suum habitat 

Exsulare extra solum suum ire 

Exta intestina uirgilius lancibus 
et fundis fumantia reddimus exta 


30 


35 


40 


1. euocabit m.1, euocauit m. 4 | populus || 2. tedio || 4. lucanus excrement | 
5. canopum || 9. Exempsit || 15. Exertos ez Exerto corr. | enudatos | stut || 
16. Exertus | 17. Exertum | 20. commestionem | austum 1, haustum m. 5 ut 
vid. | 23. Exin ex Exim corr. || 25. examplat || 26. Exinuit| 27. perire | 31. pro- 
pria ez priae corr. | 37. Exparata || 38. sacietatem | somni ex somin im scrib. 
corr. | 41. exquisitor | 43. eiectus | aut e. q. s. om. | fori m. 1, foris m. 4 ut vid. | 
49. famantia | sexta ut vid. m. 1, sed bene distingui non potest . exta s. scr. m. 


poster. || 


1 


2 


οι 


[-] 


or 


e 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Exta medie pecodum partes 

Exterminati extra terminos facti!) 

Extimat in re mala est dicenda 
existimatio 

Extinesem extincsissem 

Extinesi extinesisti 

Extinxti extinxisti (Virg.) 

Extinspex qui exta inspicit 

Extispici aruspices ab eo quod 
fibra id est interiora considerat 

Extraneos ex alia terra uel in- 
maturi quos exterrita mater 
auulsos eiecit quod genus ho- 
stiarum sacris non adibetur 

Extuberat tumet excitat?) ~ 

Extuderant expresserant uirgilius 
et lapsa anchilia celo extuderant 

Extulentus esce satis mnportunus 

Exuberans afluens uel abundans 

Exulcerat exasperat 

Exumtuauit pauperabit 

Exuuiae ducum sunt spolia priua- 
torum (Jsid.) 

Exuuie hominum dieuntur indubie 
deorum aput paganos (lsid.) 
Exuuie spolia quae occiso hosti 

tolluntur (Isid.) 


Faber naualis qui nauem fabricat 
Fabiscor fautor aut fabens 


197 


Fabonius uentus fabonius dicitur 
etiam solis radius qui non num- 
quam uitro aut argento reper- 
cussus uagiat tremuli fulgoris 
simul a claritate resplendet aliter 
bres prosus 

Fabulo fabulas conponens?) 

Fabulones fabularum inuentores 

Fabulonus fabularum inuentor 

Facissant faciant aut recedant*) 

Facissat facit uel efficit 

Facissat designat cessit 

Factiosus fallax deceptor sepe fa- 
ciens 

Factitare frequenter facere 

Factitat frequenter facit 

Facto opus sit fieri conueniat 

Falangarius ut gladium 

Falanx id est exercitus alias legio 
alibi multitudo alibi 
ordo militum 

Fallare consolari 

Falarica genus arce grandi aut 
genus teli 

Faleitat putat secat?) 

Falcones qui polices pedum intro 
euruos habent 

Falera ornamenta equorum 

Faleras?) ornatus sermonum 

Faleras‘) uirgilius galeam que ni- 


militum 


1) facti non satis dispici potest | 2) atb existat et alibi extat margo | 3) n 


ante s s. Scr. m. rec. | 4) recidant corr. m. 2 (2) | 5) corr. m. 


scr. m. 2 | 7) ras add. m. 2 || 


9 


(v 


ex siccat || 6) r s. 


1. pecudum ex pecodum corr. | 3. Exstimat ex Extimat corr. | 4. ex- 


tinexissem | 5. Extincxi | extincxisti | 9. quos genus | adhibetur | 10. alibi 
existit alibi extat margo | 11. uirgilius elapsa | achillia | 13. affluens | habun- 
dans | 15. pauperabit m. 1, pauperauit m 4 wt vid. | 16. priuatoria ez priuatori 
corr. | 17. induuiae | de gl. cod. || 18. tollitur m. 1. tolluntur m. 4 | de gl. cod. 
20. fabens m. 1, fauens m. 4 | 21. repertus (alibi respersus margo). su . suagi . ac 
tremuli | aliter bres prosus om. | 24. Fabularius ex fabulorius corr. || 25. reci- 
dant | 32. Falangaris | 34. Fallere | 35. arte | 37. pollices ex polices corr. | 


30 


e 


10 


198 


tentem!) messapiet multos fa- 
leras sude receptas 
Faleratus ornatus aut pigtitius - 
Faleratis ornatis ficticiis 
Falere ornamenta equorum sunt et 
est sermo grecus 
Fa//letra?) adolatoria uerba 
Fa//letras?) adolatores?) uerba 
Faliseis ciuitas italie quaeopulenta 
condam fuisse dicitur 
Falsata falsitatibus corrupta 
Falsosum circumuentum aut de- 
ceptum 
Famelicus 
Famelicus 


indignus 

aesurlens leiunus 

Fame gerulus famam nuntians sic 
enim dicimus et rumigerulus 

Familiari seruire 

Familia gerulus famem nuntians 
fame gerulus uero qui famam 
nuntiat?) 

Famosum est de quo fama loqui- 
tur seu bene seumkle 

Famulare seruire 

Famulare obsecundare obedire 

Famulus est unus ex familia ser- 
uus uero ex conditione seruitutis 

Famulumne an famulum 

Fanatici ministri templorum dieti 
eo quod futura canebant siue a 
fauno 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Fanatici qui futura canunt dicti a 
fauno 

Fandi figtor dolosi sermonis in- 
uentor 


Fantasia est incognitarum rerum 


ex cognitis coniectura 

Faonum deum siluestrem aput?) 
paganis?) dicebatur?) 

Faonicus?) siluestris 

Farrago fruges adhue in herbe 
colore 

Farathonie sirtes extra libicas alias 
esse ait lucanus sirtes uero li- 
bice austro flante siccantur 

Farias carnes faraonicas scilicet 

Farmati?) aegyptiorum lingua mar- 
tius menses!?) dicitur (Galeni) 

Fartu impletum 

Fascet honores siue dignitas con- 
sularia 

Fasces honores consulum lucanus 
tuli fascer!!) id est accepi con- 
sulatum 

Fascinat grauat 

Fascinat adolando 
dando decipit 

Fasele nauicula 

Fasti libri quos consules habe- 
bant 

Fastigia summa parietis edificatio 
alibi summe partes edificiorum 


impetit lau- 


1) tem pro ter corr. || 2) wna 1 eras. | 3) e in i corr. m. 2 || 4) in fine seum 
kle del. m. 2 | 5) t md corr. m. 1 || 6) 1 in o corr. m.2 || 7) n post a eras. | 
8) post a wna litt. eras. || 9) in ras. a m. 2 | 10) e post s in 1 corr. m. 2 | 11) r 


in 8. corr. m. 2 || 


sude m.1, sudore m. 4| 1. pigticius | 5. adulatoris ex adolatoris corr. || 6. quon- 
dam ez condam corr. || 9. Famelicos | indignos | 10. aesuriens ex aesurien corr. | 
11. fama | 14. seu male | 17. condicione | 22. incognitorum || 23. apud | paga- 
nos | 24. Faonius | 28. mensis | R cod. | 30. Fasces | 31. consolum | fasces | con- 
solatum | 33. adulando ex adolando corr. || 36. alibi — edificiorum in textw om., 
in mg. add. m. 1 || 


20 


ce 
σι 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Fastigia de imis scobrium dicta 
ait lucanus ad inrigui premit 
fastigia campi 

Fastiscitur soluitur uel rumpitur 

Fastis hbellis ubi nomina con- 
sulum inseribuntur lucanus noua 
nomina fastis 

Fatessat facit uel efficit 

5 Fatescente soluente 

Fatescit dissoluitur euanescit 

Fatescunt feriendo dissipantur ac 
diuiduntur 

Fatidicus mathematicus diuinus 

Fatidicus fata canens sortilegus 

10 Fatidici fata canentis id est re- 
sponsa dantis 

Fatiscat aperiat seb ut rimis que 
fatiscunt fatiscere est enim fa- 
timiscere id est multum iniare 

Fatiscit dissoluitur diuiditur 

Faufi aegyptiorum lingua septem- 
ber mensis dieitur (Cic.) 

Fauni dicuntur quidam siluestres 
homines quos nonnulli faunos 
fiearios uocant 

15 Fauni dii alia suates*) a fando unde 
et fatidici dieti eo quod futura 
canebant 

Faunus latini pater a quo fanatici 
dicti qui futura canunt 

Faunus pati?) filius latini pater 
dictus autem a fando quod re- 
sponsa hominibus darat 


1) tes m. 2 in litura | 2) t ex e m. 


corr. m. 2 || 5) add. m. 2 | 


199 


Faunus saturni nepos latini pater 
ex saturno pigtus et a pico 
faunus et a fauno latinus 

Februa plato?) dea paganorum 

Februare purgare 

Februarium mensem a februis sa- 
cris lupereulorum gentiles ap- 
pellauerunt 

Fecinia genus uitis 

Foedicula genus tormentorum 

Femellarius feminis deditus quem 
antiqui mulierarium appella- 
bant 

Fenice obisso panno roseo 

Fenile locus ubi fenum ponitur 

Fenix auis regia unde fenicium id 
est miniatum nomen accepit 

Ferra‘) ueteres ferre uiuebant uel 
cymbri unde et ferrago dicta 

Feralis eupressus id est mortuis 
dieatus cupressum enim quod in 
modum hominis exsecta non 
pollulat mortuis consecrata est 
(Virg.) 

Ferascit ferum facit 

Fercula missoria 

Ferculum uasculum aut discum 

Feretrius fertilis 

Feretrum?) est?) ubi funus defer- 
tur a ferendo mortuum dictum 

Feri feri tribus rebus ostenditur 
uultu uoce gestu quadrumpedes 
enim sunt 


2 corr. | 3) a mu corr. m. 2 || 4) à in 


1 
1. scobrium ex scobrium corr. | fastia | 3. libellus | angulum m. 1, con- 


sulum m.4 | 8. matematicus | 9. sortilecus m. 1, sortilegus m. 4 || 8. 9. hae gl. 
ordine inverso leg. || 11. seu ex seb corr. || 14. quidum | fauno | 15. alias uates | 
18. nepus | 19. pluto | isid. cod. || 20. isid. cod. || 21. isid. cod. | 29. Ferali | mor- 
tuus | cupressus | pullulat ex pululat corr. | mortuus ex mortuis corr. | 33. uirg. 
cod. | 34. dicto | uirg. cod. || 35. quadrupedes | 


20 


25 


e 


5 


1 


1 


or 


e 


on 


200 


Feros fructus siluestres uirgilius 
fructus’) que feros molité co- 
lendo?) 

Ferrugina obscuritas uel ferricole 


Ferruginea ferruginei coloris id. 


est nigri 

Ferruginem?) obscuritatem aut 
ferrei coloris aut ferri rasura 

Fessile subile est et quod finda- 
tur cito 

Festiuo celebri sollemni id est con- 
suetudinario 

Fessus ad omnia refertur uirgilius 
fessi rerum ideoque aliquotiens 
inopes sallustius fessus in pam- 
phiam se recepit alias fessus?) 
consili incertum 

Fetiales qui ante foediales dieti 
sunt foedus uero a fetialibus 
dictum ( Virg.) 

Fetuitum generatum 

Fiar efficiar 

Fibri genus animalium ipsi sunt 
et castores qui etiam ponti ca- 
nes uocantur 

Fibrina uestis tramam 
lana habens 

Fieatum quod greci ficoton uocant 

Ficatum iecur 

Fictum ad poetas pertinet ubique 
facta non sunt ficta dicuntur 


de fibri 


1) add. m.2|| 2) o post d in lit. m. 2 


;XCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


ergo fictum dicitur quod tan- 
tum ueri simile est 

Fidelis de seruo fideli unde hoc 
uocabulo censuitur bene crudelis 
serui 

Fidibus cordis fides autem dicte 
quod fidem sibi seruent nec al- 
terius sonos imitentur 

Fidicula citharedus 

Fidieula citharam antiqui fidicu- 
lam uel fidicem nominarunt quia 
tam concinunt inter se corde 
eius quam bene comueniat inter 
quos fides sit 

Fidieule corde cithare 

Fidieula genus tormentorum 

Fiendum faciendum 

Figida tela eo quod omnibus sint 
contraria a figendo 

Fihatum curuatum 

Finctus formatus 

Finxit plasmauit conposuit for- 
mabit 

Fingit format alias tergit cycero?) 
paui corripitur mentum sfungia 
fingebant et corpora fingere lin- 
gua id est ursa natos 


Finitimi ad fines uicini conlimi- 
tantes 

Fiscellam uas uiminis gracilis 
factum 9) 


2 || 3) gi in ras. m. 2 || 4) sup. scr. m. 2 || 


5) cero m. lit. m. 2 || 6) is factum in ras. m. 2 || 


1. fructos | ferus || 2. ferricule | 3. nigra | 7. aliquociens | salustius | 8. foe- 
tialibus | 12. Fibrinam | lanam || 13. Ficatum ez Ficato in scrib. corr. m. 1 | 
figoton | 14. iecor | 15. ad ez a corr. | sunt facta || 17. fidesa | sonus || 18. citha- 
redus-s | 19. conueniat | 20. cythare | 23. Fida | uirg. cod. || 26. plasmauit ex 
plasmabit corr. | formauit ex formabit corr. | 27. praui ez paui corr. | cor- 


pore | linqua | 29. factum om. || 


20 


οι 


e 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Fiscennia earmina nuptiale 

Fiscella a fiscinam') diminutie 

Fiscina saccus sarcma uirgilius 
nune facilis rubea texatur fiscina 
uirga 

Fiscina a fisco per diriuationem 
est autem fiscus publicus sacculus 

Fiscus est pellis in qua testiculi 
sunt (Isid.) 

Fisimatis specularibus 

Fistulor subilo 1 

Fistulor sibilor fibus psol 

Flaba russea?) fulua uirgilius aut 
tibi flaba seres mutato sidere 
farra 

Flabentem rufum 

Flagitat cum clamore interrogat 
proprie autem est flagitare de- 
bitorem in publico sepius inter- 
pellare 

Flagitiorum turpiam peccatorum 
que per libidinem?) admittun- 
tur) 

Flagra ferule uel flagella 

Flagrantes oleutes ardentes uel 
refulgentes 

Flagris flagellis 

Flagrum incendium 

Flammea uirginitas 

Flammieus locus in urbem 


201 


Flamonium pontifiealis apud gen- 
tiles honor quo uriu iunctus 
fuerit apicem obtinet dignitatem 
et dicitur flaminalis 

Flammonius honor pontificalis aput 
gentiles?) 

Flexilis qui cito flectitur id est 
flexibilis 

Floralia flora dolos habet in urbe 
roma 

Flora dea paganorum quam floren- 
tibus frumentis pagani praefece- 
runt 

Florea rura melius florida dicatur*) 
( Virg.) 

Florus ager est quo sunt orti api- 
bus congruentes et floribus quod 
etiam uirgihus in quattuor h- 
bros ieorgicorum secutus est 
(Isid.) 

Flumen torrens quia flumen pro- 
prie dicitur et ipsa aqua quando 
crescit differentia est inter flu- 
men et fluuium 

Flus deeus ornamenti 

Fluscellam floseulum 

Fluuii flumina uirgilius tunc alnos 
plurimum fluuii sensere cauatas 

Fodito fodi uirgilius primus hu- 
mum fodito 


1) m exp. | 2) quae secuntur add. m.2 in lacuna relicta | 3) nem in lit. 
m. 2 | 4) tun s. scr. m. 2 | 5D) e ex 1 m. 2 corr. | 6) tur add. m. 2 | 


1. nuptialia ex nuptiali corr. || 2. Fiscilla | fiscina | diminutiuae || 3. uirge | 


bo 


τ 
σι 


4. sacculus publicus | 6. Fissimatis | 7. sibilo ex subilo corr. | 8. subilor | 
9. Flabra | uirgilius ex uergilius corr. | flaua | sidera | 10. Flauentem ex 
Flabentem corr. | 12. Flagiciorum | turpium | libidine | admituntur | 14. olen- 
tes in ras. om. || 19. et om. | flamminalis || 20. pontificalis ex pontificales corr. | 
apud | 22. Flocalia | 23. frumentis ex frumentes corr. | 25. horti ex orti corr. | 
libris ex libros corr. | 27. ornamenti ex ornamenta corr. | 28. Fluscellum | 
29. fluuii sensere ex fluii sensere corr. || 30. umum || 


202 


Foliatum curuatum (Virg.) 
‘Folonicia uanitas 
Fomenta nutrimenta 
Fomenta medicina 
5 Fomenta adiutoria 
Fomen nutrimentum 
Fomes incendium aut radix aut 
origo aut firmitas 
Fomes lignum aridum quod’) ignis 
fobetur id est nutritur 
Fomites ligna uel stipule eo quod 
ignem foueat 
10 Forceps forfices?) fabri eo quod 
fortiter teneant 
Forfuraeulum tenebre (Pauli) 
Formidines pinne inligate quibus 


uenatores ceruos capiunt (ex 
differ.) 

Forni areus de fornacis coctura 
extructus 


Fornicatio adulterium 
15 Forniceo opere camerato”) 
densissimo _fornicibus*) 
structa 
Fornices concamerationes 
Fornix fornicatio 
Foros medias partes nauium id 
est sedilia nautarum 
Foros ubi uia caleatur aut tran- 
situ nauium 
20 Forpices tenaces sunt autem ton- 
sorum 


uel 
con- 


1) d exp. || 2) alt. f ex corr. m.2 | 
5) prius ta fungo leviter delet. | 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Fors fuat fortuitu futurorum si- 
gnificat 

Foros et fori dicuntur id est plures 

Fotauit foit 

Fotus fomentatus refectus 

Fraga florum uel ciui genus rubi- 2s 
cundi euius erbe terre aderent 
et dicuntur camelia 

Fraglantem odorantem 

Fraglantia olentia 

Fraglantia bene olentia 

Fraglat odorem dat 

Fragmenta que fracta siue con- so 
minuta sunt fractamenta®) di- 
cuntur 

Framea asta longissima 

Framea romfea gladius 

Framea gladius uersatilis id est 
bis agutus 

Fratrueles sa uocatur 

Fratruelis matertere filius 

Frado defrado alieno 

Fredens fremens siue murmurans 

Frendere est dentes conprimere uel 
concutere 

Frendant comminuant 

Frendet stridet 

Fredet dentibus stridet 

Frequentatiua a sepius agendo ut 
lectio clamito 

Fresa moduta 

Fresa fraeta diuisa 


35 


40 


3) to in ras. m. 2 || 4) cis. ser. m. 1 | 


8. quo | fouetur ex fobetur corr. | plac. cod. || 9. foueant ex fobeat corr. || 


11. Forforaculum || 15. Fornicem | opere 


om. | camera || 19. transita || 22. Forus | 


23. fouit ex foit corr. | 25. cibi ex ciui corr. | herbe || 30. comminuta | frag- 
menta | isid. cod. || 31. asta m. 1, hasta m.3 || 33. acutus | 36. Fraudo ex Frado 


corr. | defrudo | 37. Frendens | 


murmorans m. 7, murmorans m. 4 | 41. Frendet | 


42. leccio m. 1, lectito m. 4 | 43. moluta ex moduta corr. || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Fribola uasa fictilia 

Fribolum turpem aut uanum uel 
uacuum 

Friedor frigus frigidum (Cic.) 

Frigoris duo genera sunt alterum 
quod fugimus hieme alterum 
quod captamus 


5 Frondatur pomatur (Isid.) 


Frondatur purgatur (Isid,) 
Frondatur fusieatur (Isid.) 
Frontem caperatam aut tristem aut 
superciliosu!) ac minacem 
Fructa sit pro fruta sit adepta 


10 Fructurus fruiturus 


1 


οι 


Frugi parci donatus cartaginenses 
aecumbent ut luxuriosi italis 
edent ut frugie fortes 

Frundescit uirescit 

Frustra frustella uel particulas 
modicas 

Frustantes 
cuantes 

Frustum uocatum quod capiatur 
frumine est enim frumen summa 
pars ouile 

Fruscellam floccolum 

Fuat erit (Cic.) 

Fucos uermieulosus unde uermis 

‘tinguntur (Cic.) 
Fugeus et sagaris nomina seruo- 


rum (Virg.) 


adnullantes uel eua- 


203 


Fuginat adolando inpedit laudan 
decipit 

Fugitare fugire 

Fulica genus auicule nigre quam 
greci herodius uocant quidam 
per h haeam scribunt 

Fulica auis stagnensis habens ni- 
dum in petris in medio aque 

Fulmen fulcimentum editum ia- 
culi 

Fulmentum adminiculum fulcimen- 
tum 

Fuluidus impetosus 

Fumantem ad similitudinem sur- 
gentem 

Fumata fumo plena 

Fumidus igneus 

Funalia lignalia 

Funalia in modum funalium can- 
dele intorte 

Funalia candele in modum funium 
intorte 

Funda fundibalum 

Fundibalus quasi funda emittens 

Funiculum 
( Virg.) 

Fungeretur exemplum operis facere 
monstraretur uirgilius summo- 
que adtigit ore ut uiuentis fu- 
neretur officiis 

Functuria transitoria (lsid.) 


cubitum mensuram 


1) alt. u semideleta fungo ante lacunam 2 litt. || 


1. Friuola ex Fribola corr. | 2. Friuolum ex Fribolum corr. || 3. de gl. 
cod. | 8. superciliosam || 9. pro fruita | adepta sit | 11. cartaginenses ex carti- 
genenses corr. | 12. Frondescit ex Frundescit corr. | 15. Fructum | uuile m. 1, 


gule m. 6 «t vid. | isid. cod. | 16. Fluscellum | isid. cod. | 17. de gl. cod. | 18. de 
gl. cod. | 20. adulando ex adolando corr. | laudando decipit | 21. fugire m. 1, 
fugere m. 4 | 22. herodios ea erodios corr. | eam || 23. stagnensis ex istagnensis 
corr. | 32. intorte in modum funalium || 33. fundibulum ez fundibalum corr. | 


35. mensura || 


20 


ho 


5 


30 


10 


20 


204 


Funus imaginarium tumultus sine 
cadauer (Isid.) 

Furea supplicii genus in co ho- 
mines adpensicito exanimantur 
(Cic.) 

Furfuraculum tenebras (Cic.) 

Furiatum perfractum (Cic.) 

Fuseia fuscinula (Cic.) 

Fusum solidatum (Cic.) 


Gabbares mortuorum condita cor- 


pora 

Gabbaros inelusos barbaros unde 
gabbares mortuorum corpora 
condita 


Galla genus pigmenti quo greci 
cecidam dicunt 

Galacteam uirgilius mamtuam uult 
intellegi 

Galantes sperantes 

Galenum uas uimarium romani anti- 
qui dixerunt 

Galenus moedicine artis peritissi- 
mus aput romanos fuit 

Galleros calamaucos pelliceos 

Galeros coreum inde et galea 

Galerum pastoralem palleum 
iunco 


de 


Gaharia negotii alieni mercator 
Galit perit 

Galiuit periuit 

Ganel lenones 


1) z £n ras. | 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Ganeo tabernarius 

Ganeo gulosus propinator . 

Ganeo tabernareo teneor 

Ganeo tabernio deuorator consum- 

. mator 

Ganeon siue ganeo glutto aut co- 
mesor 

Ganeus luxoriosus 

Gangalizes titillas 

Gangaridum EK uirgilius solidoque 
elefanto gangaridum faciam uicto- 
risque arma quirini (Jsid.) 

Ganimedes deus paganorum latini 
catamitus dixerunt (Galeni) 

Gannire uulpium est sicut latrare 
canum (Galen?) 

Gannit muttit (Galeni) 

Ganniunt cantant (Galen?) 

Garrulitates uerbositates 

Gaupulum EK scaua canale uel lo- 
cellum 

Gaza lingua persica tesauri uel 
erarium id est peeuniam gaza!) 
enim superlectilem — aceipimus 
meliorem uirgilius iniet gaza le- 
tus agresti excipit 

Gazofilacium diuitiarum eustodem 
conpositum de lingua persica 
et greca 

Generatura scelum posteritas 

Geniatus gratus 

Geniculare adorare 

Geniculationibus adorationibus 


2. quo | 5. fuscinula 1 || 7. isid. cod. || 8. isid. cod. || 10. mantuam | intel- 


ligi | 13. apud | 14. Galeros | pelliceos, s || 15. corium ex coreum corr. || 16. pa- 
storale | pilleum ex palleum corr. || 20. leones || 22. golosus || 23. tabernareum er 
tabernareo corr. | 24. consumator || 25. comesus ex comesor corr. | 26. luxu- 
riosus | 34. Gaupolum | 35. supellectilem ex superlectilem corr. || 36. Gazo- 
filiatium | diuiciarum || 


25 


30 


35 


40 


e 


10 


15 


20 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Geniculat genibus fixis adorat 

Genieularis erba substenditur ob 
is corpionum uim repellendum 

Genimen generatio 

Genimina germina 

Genimina generationes 

Geniolus qui habet genium 

Genitiuus casus status est ut dicit 
donatus (Isid.) 

Genituras posteritas 

Genua pal febre genua et genis 

Gerula nutrix portatur (de orthogr.) 

Gerulus baiulus (de orthogr.) 

Gerulus portior aulator (de orthogr.) 

Gerulus portitor aut suasor ne- 
gotii (de orthogr.) 

Gessarum gestarum 

Getagegarrit gotice loquitur 

Geumeter mensor agri 

Geumetrice mensura mensurate 

Giluus melinus color est subalbi- 
dus (Cic.) 

Gymnasia ludi palestrici id est 
adletarum 

Gymnases abitacula ubi filosophi 
exercentur 

Gymnasium locus ubi atlethe nudi 
-exercitantur gymnos enim nudus 
dieitur geminasi exercitatio 

Gymnasius exercitationis cella phi- 
losophorum grece 

Gladius marcellus pronepos mar- 

celli octauiae augusti sorori filius 


205 


ualde iuuenis decessit et in campo 
martio sepultus est roma cuius 
studiis uirgilius praefuit ( Hieron.) 

Glarea istricta glutinosa (Cic.) 

Glarea stricto glutinore (Cic.) 

Glarea terram conpugimenta id est 
condensa (Cic.) 

Glareas lapillos fluminum apella- 
mus quos aqua defluens trait 
(Cic.) 

Glaream minutissimi lapides sunt 
quos aqua fluuialis trait (Cic.) 

Glebe?) arator (Cic.) 

Glebo rustieus arator (Cic.) 

Glescit crescit (Cic.) 

Gliciriza genus herbe (Cic.) 

Gliscet?) crescet*) (Cic.) 

Gliscit ardescit increscit (Cic.) 
Gliscit crescit aumentatur aut quod 
ex tota uirtute procedit ((ic.) 

Globata agmina inunata (Cic.) 

Gluuauit excoriauit (Cic.) 

Glauit excoriat (Cic.) 

Gnauus istrenuus solers (Cic.) 

Gradiuum patrem martem dictus 
gradiuus quod in gradu stet 
(Cic.) 

Gramine oripe aggere in prato 
(Cic.) 

Grando a rusticis calamitas appel- 
latur unde et terrentius sed ecce 
ipse greditur nostri fundi cala- 
mitas (Cic.) 


1) poster. e in o m. 2 corr. | 2) e ex i corr. || 3) alt. e ex i corr. | 


2. herba ex erba corr. | ob scorpionum ex obiscorpionum corr. | 


repellen- 


dam ex repellendum corr. | 5. Genimini | 6. habet ex abet corr. | 9. palpebre | 
10. portator | 13. negocii | 19. Gimnasia | adletarum;l || 20. Gimnases | habita- 
cula | 21. Gimnasium | gimnos | 23. marcio || 24. stricta ez istricta corr. | 26. con- 
puimenta | 27. appellamus | 28. fluuialis ex fluialis corr. || 29. Glebo | 32. herbe 
ex erbe corr. |} 35. aumentatur m. 1, aucmentatur m. 4 || 38. Gluuit | 39. strenuus 
ex istrenuus corr. | sollers | 41. Grane || 42. terentius | nostri] nisi || 


το 
σι 


ς᾽ 


5 


ΠΝ 


0 


1 


1 


206 


Graneo golosus propugnator (E) 


. Grassabantur latrocinabantur (KR) 


σι 


0 


σι 


e 


Grassator latro depredator (HE) 

Gratantium gratulantium (Cic.) 

Gratatur gratulatur (Cic.) 

Gremia siccamina lignorum (differ.) 

Grina locus oraculi apollinis fuit 
in mirneorum finibus (differ.) 

Gripes quadrupedes uolucres do- 
natus ait gripides in festum 
equis aput yperboreos oriundum 
(differ.) 

Grosa rosaria argentari 

Grossus suas de fico ait id est fe- 
minini generis 

Grus si uespertilionem uiderit fugit 
uipera herbam dracontion timet 
ex lippo mane adtritas equus 
siole fecerit insanat!) 

Grumulus ageriens congregatio 
cuiusque rei siue monticulus ro- 
tundus 

Grunnitus poreorum est 

Gubernio nauta 

Gurda inutilis 

Gurda inepta stulta 

Gurdus ineptus inutilis 

Gurgulio genus nociuum frugibus 
(Cic.) 

Gurgulio guttur quod greci lari 
dicunt (Cic.) 

Gurgustium guturem (Cic.) 

Gurgutia loca tabernarum tene- 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


brosa ubi conuiuiatur pia fiunt 
(Cic.) 

Gurgutium cellula modica (Cic.) 

Gurgutium domus pauperis (Cic.) 

Guttat parum fluet quasi rotat 
(Cic.) 

Guttatus color in equo albus ni- 
gris interuenientibus — punctis 
(Cic.) 

Habitudo habitus corporis siue 
custos?) uestium 

Habitus uestimentus forma 

Habitudo conpossitio eorporis 

Halant redolent odorem dant 

Halat oscitatur aut olet 

Halitores olerum cultores 

Halitum spiraculum 

Hamatum uncis circumdatum 

Harenosum id est harenis plenum 
(Pauli) 

Hariolus diuinus augur seu ad- 
repticius 

Harundo sagitta quia cupionem 
sagittas dicebant amorum habere 
pagani unde letales harundo 
amor usque ad mortem raro 
autem inuenitur cannama uete- 
ribus dictam nisi tantum a uar- 
rone 

Haruspicina quam arum CX primo 
tuscius inuenit euius domus ful- 
mine cremuit 


1) poster. a in i m.1(?) corr. | 2) o ex u corr. || 


6. sicamina lignorum || 7. apollonis fuit | 8. quadrupes | iperboreos || 


10. Intr. cod. (= ex differ.) || 11. erbam | dracontionciam et ex | ippo | insanit | 
14. Intr. cod. || 20. gutturem | 22. modica;s | 24. Gutta | 25. albus ex albos 
corr. | interuenienb; || 26. eustus || 28. conposicio || 32. ispiraculum || 33. cir- 
circumdatum || 34. arenis | 36. cupidinem | letalis | cannam a ueteribus | 
37. arum || 


ae ee 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Haue salutatio 

Hauet uult cupit lacunus scire se- 
natus auet 

Hausit uidit uirgilius ut auriat 
hunc oculis hausit audiuit ut 
uocemque his auribus ausit hau- 
sit animaduertit ut simul hoc 
animo hausit autsit adtrahit re- 
primit hausit bibit ut nunc ille 
inpiger ausit (Pauli) 

Haustum bibicionem 

5 Haustus bibitus 

Haustus acceptus ebibitus 

Hebenus!) arbor nigra indie 

Hecce cum hostendis 

Hecine ista 

10 Hecine hec ergo 

Helluabundi | multum 
ebriosi 

Helluet tremet defecit 

Helul in macabeorum libro augu- 
stus qui aput nos menses?) sex- 
ius uocatur 

Hem heece terentius hem alterum 
ex homine hune tantum credas 

15 Hemus mons tessalie uirgilius et 
latus hemipis guescere campos 

Herculaneus eunucus?) 

Hercule tarenti quoniam tarentum 
oppidum herculis filius tares 
condidisse dicitur 

Heredipete*) qui hereditate petunt 


bibentes 


201 


Hereos biti mensium lingua octu- 
ber mensis dicitur 

Herma eastratio 

Hermala statua sine manibus 


20 


Heroas per a inueni 

Heroicorum antiquorum 

Heroum antiquorum aut iubenum ?) 
(Isid.) 

Hersutus capillutus®) barbutus*) ss 
(Jsid.) 

Hertus asper et malus (lsid.) 

Hesperia spania 

Heu ue 

Heu interiectio dolentis 

Heu interiectio sermonis 

Heu uox plangentis 

Heus uocatio 

Heus uerbum est interrogantis 

Heus inuocatio 

Heu responsio 

Heus aduerbium interpellantis 

Hianio margarita preciosa 

Hibernas hibernas magnas et tur- 
bidas hoc uirgilius plautus enim 
increpui bernum 

Hidri*) serpentes aquatici 

Hedrinis?) serpentinis 

Hidrias uasa terrena aquarum 

Hidromates qui ex aqua diuinant 

Hidroplasmus quas cantio?) con- 
ponit organi 

Hiema lapis in oculis hieme bestie 


30 


HJ 
οι 


40 


1) n ex m corr. | 2) mensis corr. m.2 || 3) ucus im ras. m. 1 || 4) ?nter alt. 
e et d litt. re eras. | 5) post n 1 litt. eras. || 6) prior. ἃ ex a m. 2 || 7) prior. i 
ex corr. m. 2 || 8) d ex r m.1|| 9) post n litt. ta eras. | 


2. cupitur | 3. hunc ez unc corr. | ausit animaduertit | animo ausit | ausit 


bibit | 4. bibitionem || 8. ostendis || 


13. apud | mensis | 14. em alterum || 


15. campis | 16. enucus | 17. terentum | opidum || 24. uel | iuuenium | 30. ser- 
monis. s ex sermonis corr. | 38. hibernus magnus | increpu iberna || 40. Hi- 


drinis | 


208 


inuenitur qui si sub lingua ho- 
minis subditus fuerit futura eum 
magi precinere dicuntur 

Hileum patens apertura 

Hilidri serpentes aquatici 

Hilitor ortica 

Hieronia inrisua dictio aliut dicens 
et aliud significans sic laudans 
ut eum uituperare intellegas 

5 Hironii sannatores et detractores 

(Jsid.) 

Hisquis uirgilius nouissimus et qui 
transuersat uentibus hirquis 
Hirtus asperatus historiam ut ui 

corporis adsignans 
Hisce histis') 
Hiscere findere aperire stant olor 
cupit scife ripam 
10 Hiseinditur diuiditur 
Historia est rerum preteritarum 
praesentiumque narratio histo- 
ram autem speciebus ceteris 
hoeprestat quod ipsi ceteris sub- 
iacent ipsa nulli 
Historicus pantomimus qui storia 
scribit 
Historiografi historiarum auctores 
Histridio historiam motu corporis 
significans 
Histriones iscenici 
15 Histriones prepositi meretricum 
Hiulea scissa fissa uirgilius hiulca 
siti findit ganisa estiuer arua 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Holfactum odoratum 

Holitor ortolanus 

Holitor orti siue olerum cultor 

Holocausta sacrificia 

Holocaustomata 

Holocaustum totum conbustum hoe 
ideo quia integra hostia igni 
tradita consummebatur 

Homuncio non grandis forme 
«homo 

Homunculus monstrum 

Homuculus non grandis homo 

Honos et arbos contra regulam 
dieitur flos autem lieet dicere 
quia regulam monosillaba non 
admittunt 

Honos antique honor ut labor 

Hornus species arboris uirgilius 
sub pedibus terram et descen- 
dere montibus hornos 

Hortatores celerarum suasor istius 
inlate crudelitatis 

Horticuli ortulani ortum colentes 

Hospes et qui peregrinum sucepit") 
et qui suscipitur sicub quam 
hospes hospiti perrexisti 

Hostia ueteres uocabant que de- 
uictis hostibus immolabatur hec 
et uictima uocabatur alii uicti- 
mam ideo dietam putant quia 
hictu percussa cadit uel quia 
dieta ad aras perducitur 


Hostieus et ostilis unum est 


1) is in ras. m. 2 | 2) e in i m. 2 corr. || 


futurum | pertineri | dicunt | 4. Hironia | et aliut | 6. uentibus hisquis | 7. Hir- 
cus | 11. historia autem | isid. cod. || 12. historias ex historia corr. | 18. Ol- 


factum ex Holfactum corr. || 19. Olitor ex Holitor 
ex Holitor corr. | 21. sacrifitia | 23. consumebatur 
ex antique corr. | 30. suasior | in luce | 32. Hospes 


33. ictu | 


corr. | ortulanus || 20. Olitor 
|| 24. Homuntio | 28. antiqui 
— qui | suscipit | qui s. ser. 


20 


25 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Hostimento eualitat 

Hostimentum dieitur lapis quo!) 
pondus exaequatur 

Hostire equare aput antiquos sic 
dicebantur unde etiam ostimen- 
tum dieitur lapis quo pondus 
exaequatur 

Hostispisces aruspices 

6 Hostit equat adplanat 

Humens humens est quod fact 
umidum non quod fit 

Humescunt humidi sunt 

Humescunt humorem accipiunt 


Tactati quasi in cassum dicenti 
uirgilius taliam iactanti”) et in- 
rita iurgia iactat et uoces dum 
lactat inhertes 

19 lactat gloriatur ut illa se iactat 
in aula?) eolus preferet 

Iactati periculati uexati (Virg.) 

laculum genus retis piscatorie qui 
et funda appelatur 

Ianto gusto ante prandium 

Jaar uocafor aput ebreos menses?) 
secundus (ceri) 

is Iateos bizantinorum lingua iulius 
mensis dieitur (Hucer?) 

Ibiscum est genus frondis in ar- 
boribus nascitur unde hieme ani- 
malibus datur cibus 


209 


Ibiscus genus uirgulti uirgilius et 
gracili fiscellam texit ibisco 
Ibiseus genus uirgulti quod pasto- 
res pro flagello utuntur 

Tecor ficatum 

Ignea rima etherius fulgor aut 
argenti aurique materia 

Ignita ignea 

Ignitior ardentior siue argutus 

Ilicet hactum est 

Ilicet ilicem infundum cuncti contra 
omnia bellum 

Tlicuit Ic rursum?) 

Ilius sali pater quilium condidit 
unde et nomen accepit 

Imburim pars curua quae aratro 
iungitur 

Imitus medullitus funditus 

Immolatores mulierum struprato- 
res (Virg.) 

Imperiorior ualde imperiosus 

Imperitat imperat iudicat 

Imperitat frequenter imperat 

In plerumque quod inuenerit ser- 
uat plerumque medium tenet 
mutat in contrarium ut fortuna- 
tus seruat curuum incuruum 
medium tenet ut si quis inpotens 
dixerit significat enim et satis 
potens et non potens 

Inabstinenter inpacienter 

In angiporto quasi in anfracto par- 


1) ex qui corr. m.2 || 2) prior à in ras., n s. scr. m. 2 || 3) au Zn ras. 
m.2 || 4) poster. e im 1 m. 2 corr, || 5) rsum ezp. vid. a m. 2, virgulam supra 


prior. ἃ add. m. 2 | 


1. equalitat | 3. hostimentum || 5. ac planat ex atplanat corr. | 6. humi- 


dum | 9. Iactanti | talia ex taliam corr. | iactantiae irrita | inaertes ex inhaertes 

corr. | 10. uula | 11. Iactanti | 12. apellatur | 14. Iaas | hebreos | mensis || 

16. hieme ex ieme corr. | 17. gracilis || 19. eicatum || 20. matheria | 25. rum || 

26. acepit | 27. curua ex curba corr. | 29. stupratores || 35. angiponto | 
Corp. gloss. lat. tom, V, 14 


e 


1 


e 


_ 
ex 


210 


tium hedium huius edificidrum 
( Virg.) 

Inaudiuile inhonorabile (Virg.) 

Inbremata ornamenta uasorum 

Inbrutus inprudens sine sensu sine 
intellegentia 

Inbumentis documentis 

Inburim pars curua que aratro iun- 
gitur 

Incabillatione*) indirisione 

Incabillatur inderiditur 

Ineana inbenalia 

Incanigenia primigenia ( Virg.) 

Incapitatum sine capite 

Incelebre desertum 

Incentiua desideria carnis 

Incestum est quod?) in parente 
uel uidua fit dictum autem in- 
cestum quasi incastum 

Incestum qui concumbit cum no- 
berea sua uel cum sorore uel 
cum uirgine sacrata aut qui 
parentem suum strupauerit 

Ineireumseriptus terminum carens 

Incireumseriptus quia concludi et 
cireumueni nequid 


Incibiles non cibile id est abe 
dicimus enim incibiles dis- 
cordie 


Inclitus inuictus aut gloriosus aut 
sublimatus 

Incolatus peregrinatus 

Incolomitate te sano 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Incondita extemporalia quo greci 
excidiam uocant 

Inconperendi natione indilatione 

Inconperendinat dilatat 

Inconscriptus termino carens 


Incubidus incudes dicuntur quibus : 


fabri ferrum. domant (Virg.) 

Incunabula initia infantie 

Indagine inuestigatione 

Indagine inquisitione 

Indago ordo (Virg.) 

In dedieationem uenit presentem 
dicit 

In dedicationem uenit preteritum 
dieit 

Indegiam subaudiendum?) conse- 
quitur 

Indemnem sine damno 

Indemnis sine culpa sine periculo 

Indicit honorem sacrificium celebrat 

Indigitare inuocare 

Indigitem inuocem 

Indipiseitur adipiscitur 

Indoles etas iubenalis etasque do- 
lorem nescit 

Indubitatim non dubie 

Indubitare ualde dubitare 

Indulgere permittere uirgilius in- 
dulgere doloris 

Induperator imperator 

Indusias uestire 

Industriare docere 

Indutie dilationes 


1) ca s. ser. m. 2 || 2) od add. m. 2 | 3) um m. 2 in litura: fuit o vel a | 


medium | aedifitiorum || 1. Inaudibile | 3. Imbrutus | imprudens | 6. inderi- 
sione | 7. inderidetur || 8. Incana ex Icana corr. | iuuenalia ex iubenalia corr. || 
14. nouerca | stuprauerit | 17. nocibile | 20. Incolomite | 22. Inconprehendi ex 
Inconperendi corr. | 23. Inconprehendinat ex Inconperendinat corr. | 25. In- 
cudibus | 30. deditionem | 31. deditionem | 32. Indegnam ex Indegiam corr. || 
33. Indemmem || 34. periculo ex periculum corr. || 35. sacrifitium || 38. Indi- 
spicitur | 39. iuuenilis ex iubenalis corr. || 42. dolori ex dolores corr, || 


no 
cu 


eo 
on 


40 


45 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Inergumina demoniaca!) 
Inermis sine arma alias nudus 
Inertiosus piger segnes tardus 
Inextimabilis extimatione carens 
5 Inextricabilem inexplicabilem 
Infabricata non conposita - 
Infalso non falso 
Infatua non fatuabit fatu effice 
Infatua non fatua salsa aut fatuum 
efficit 
10 Infe incipe die narra 
Inferciale inlacrimabile 
Infinis dicens 
Infinitabilis negabilis 
Infitiabilis negabilis (om.) 
15 Infitiale ius infandum nec dicen- 
dum (om.) 
Infitiauit negauit (om.) 
Inflationibus id est uentositatibus 
(om.) 

Inflexuosus qui non plectitur (om.) 
Influetuat estuat fatigatur (om.) 
20 Infortunium infelicitatem aduersam 

te fortunam (om.) 
Infrendens sonum faciens (om.) 
Infrendens dentibus stridens (om.) 
Infrusta inpartes secundi diuidunt 
(om.) 
Infrusta in partes minutas (om.) 
25 Infucacis sinceris puris (om.) 
Inglorius qui non pugnat 


211 


Ingluet*) inruet instat 

Ingluuiem famem alibi non inueni 

Ingluuies guila uel guttor 

Ingluuies orrida uoracitas nimietas 
leiunus uenter fames alias uora- 
cem auiditatem guile que aper- 
cionem 

Ingluuiosus uorax gulosus 

Ingrate urbi quo parui extimen- 
tur uanique rusticis magma con- 
stant non numquam grauls ere 
domum mihi destram redebat 
quoniam maior est prestitis fruc- 
tum 

Ingruentia super uenientia 

Ingruit inminet inruit 

Ingruit ingrauescit 

Inguem inguinem 

Inifens dicens 

Iniuriosus insectator procax con- 
uineiatur 

Inleeita iniqua resumens 

Inlecium iniquum faciunt 

Inluuies morbus uel sordes 

Inmarciscibilem incorruptum sem- 
piternum 

Inmundus est qui cum uxore sua 
dormierit aut mortuum?) teti- 
gerit non tamen ideo peccator 
est (Cic.) 


Inobseruit contemsit (Cic.) 


1) ca in lit. m. 2 | 2) gluet in ras. m. 2 || 3) poster. u s. sc. m. 2 (2) | 


2. armis ex arma corr. || 3. Inerciosus | segnis ex segnes corr. | 4. Inestima- 
bilis ez Inextimabilis corr. | extimationem || 8. Infatua ex Infantia corr. | fana- 


bit | 9. Infatua ex Infantia corr. || 14. 


Infitiabilis ex Infitabilis corr. || 15. In- 


ficiale | 16. Inficiauit || 17. Inflacionibus | id est ex idem corr. || 20. te || 23. diui- 
dunt (id in ras.) | 25. Infucatis | 29. gula | guttur ex guttor corr. || 30. horrida | 
post nimietas inc. nova gl. et add. Ingluuies | gulae | apertionem || 32. qua ex 


quo corr. | 


F : yi Jae 
estimentur ex extimentur corr. | ua==ni que | rustici= | constat | 


dextra ex destram corr. | rediebat ex reddebat corr. | prestiti ex prestitis corr. || 
40. Inlecitum || 42. Inmarcessibilem || 44. contempsit || 


14* 


ge 
e 


35 


212 EXCERPTA-EX LIBRO GLOSSARVM 


Inorruit pauorem fecit uirgilius de Inredditus suasus uel captus 
apro intremuitque ferox et inor- Insertio insitio 


ruit armis (om.) Insertio insertio dicitur quod de 
Inpandum nota esse aduerbium ut — alia arbore alie inserit 
donatus dieitur?) Iuseta*) inserta 30 
Inpariens ubi nicil nascitur Insignificabilem quod significari 
Inpendium erogatio non potest 
5 Inperitat imperat iudicat (Hx) Insignitus de signa dicit hoe est 
Inperitat frequenter imperat (Hx) signo notare 
Inpetiginem seabiem (Cic.) Insitibis grafiolis qui inseruntur 
Inplicisceret inplicaret ; Insitores qui mserent arbores in- 
Inpluuium solarium certa intisitiore 
10 Inporcitorem deum pagani abebant Insitus insertus ' s35 
agrieole (Cic.) Inspectura speculator 
Inpressus signis sigillatum (Virg.) Inspicat risse faeule tedas mittit 
In procinctum in milicia uirgilius ferro”) que faces in- 
In proeinetu in apparatu spicat acuto 
In procinctum ex apparatum Institat qui mortuum inuoluet 
15Ín procinctu qui in milicia?) est Insuadibile incredibile 
semper Insuadibilis incredibilis sine arti- 4o 
Inpudieus est qui turpitudinem ficio piger 
flagitio infert Insubidus setosus 
Inpulitum hercidictum Insuetare insolenter inuadere 
Inpuratus inpurus semper Insutum et hirsutum ita distin- 
Inquilini coloni?) condicionales guitur insutum non sutum hir- 
20 Inguilini aduene uel accole sutum pilosum 
Inquilinus colinus Integumentis inoperimentis 
Inquimus dicimus Integumentis inopertoriis 45 
Inquis dicis Interpres trius stant in uerbis in- 
Inquisti dixisti temprestribus anelet 
25 Inquiunt dicunt Intercapedo interspatia 
Inquiberunt dixerunt Intercapedo interiectum temporibus 


1) ur im ras. m.1 || 2) ci s. scr. m. 1| 3) ni m. 2 im ras. || 4) s Zn. ras. m. 2 || 
5) 1 del. post o | 


1. Inorru= m. 1, Inhorruit m. ὅ | inhorruit | ciceron. m. 7 || 2. dicit | 3. nicil 
m. 1, nichil m. 5 | 8. Inplicesceret ex Inplicisceret corr. || 10. Inportitorem | habe- 
bant ex abebant corr. | 12. militiam ex militia corr. | 15 militia | 21. colonus 
er colimus corr. | 26. Inquiuerunt ez Inquiberunt corr. | 28. insicio | 30. in- 
certa || 34. inserunt | 41. securus || 42. insuenter | 43. Insuto | irsutum pilosum | 
46. anhaelet || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Intercapetio interiectio temporum 
Interex qui nuntiat consules ( Virg.) 
Interlitus interlinitus 
Interlietus uarieque maculatus 
5 Interminalis terminum carens 
Intermina inseparabilis aut ter- 
mino carens 
Internieium bellum?) in quo omnes 
pereunt?) nullo remanente 
Internuntias mediatores qui inter 
partes nuntios deferunt 
Interstinximus interposuimus E 
10 [ntersticiam interstantiam 
Intextus plumatus 
Intextus infabricatus 
Intiba uirgilius strimonieque grues 
et amaris intiba fibris 
Intimat indicat notum facit 
15 Intritum infusum 
Intristi parasti 
Innubata uirgo 
Inueterator subtilis malitiosus 
Inuices et auillantes inuicem in se 
ridentes (Isid.) 
20 Inuncauit manu adprehendit per 
um manus intulit 
Inuneauit manu adprehendit uim 
manu intulit 
lobis armiger aquila baiula enim 
iobis fulminis dieitur ( Virg.) 
louanti os aperienti 
lobentabilis benefieus 


213 


Iscenouatis funabulis 25 

Isceptra uirga regalis 

Ischifus recentales 

Ischinifes uerniculi 

Isciscitari interrogare 

Iscurrilitas iocus inprobus 

Ispeculator episcopus 

Ispeculatur adtendit 

Ispeculator carnifex 

Ispelunea locus est in profundum 
terre diffusus 

Ispida pilosa 

Ispidus irsutus idest pilosus uel 
squalidus?) 

Ispiris circulis 

Isqualida inculta 

Isqualidus sordidus 

Istipem modicitatem 

Istipem alitionem 

Istipendia uicti necessaria 

Istipendium laboris fructum 

Istromatis conmentariis scientiae 

Istromateas opus?) uarium siue 45 
laciniosa uel uaria diuersitate 
contextum : 

Iubam comam uirgilius talis et 
ipse iubam cerbicem effudit 
equina 


30 


35 


40 


Iubeneus bos qui iam a uitulis 


discessit et labores hominum 


iubat 
Iubentas etas siue dea iuuentutis 


1) b ex ἃ m. 2 corr. | 2) add. m. 2|| 3) dus m. 2 in lit. | 4) in ras. m. 2 || 


2. nunciat | 5. termino ex terminum corr. | 7. perierunt | 6. Internuncias | 
nuncios | 9. HE. om. || 10. Interstitiam | 15. Interitum | 18. maliciosus | 19. In- 
uicem se cauillantes | 20. uim ex uin corr. | 22. Iouis ez lobis corr. | iouis ex 
iobis corr. | 24. Iouentabilis ex Iobentabilis corr. | beneficis ex beneficus corr. || 


27. Ischifos | 28. uermiculi || 29. Isciscitare || 38. Isqualida ex Isqualidam corr. | 


i 


44. istromacis | 46. ceruicem ez cerbicem corr. | 47. Iuuencus er lubencus corr. | 
iuuat ex iubat corr. | 48. Iuuentas ex Iubentes corr. | iuuentulis ex iubentu- 


tis corr. | 


1 


1 


σι 


φ 


e 


214 


sed melius accipitur etas sicut 
aput uirgilium tunc mihi gena 
istillat flore iuuentus 

Iubentabilis beneficus 

Iugamenta iuncturas artuum 

Iugit miluus cum clamat 

Iulium mensem!) a iulio cessare 
uocatum romani dixerunt 

Iurgialis contentiosus in?) lite 

Iusticium luerum publicum siue 
publici iuris silentium 

Iusti dies sunt continui XXX 

Ixionis uirgilius tortosque ixionis 
angues (Fx) 


Kacloristas inseparabilia 

Kalones gallie militum (Virg.) 

Kalones negotiatores ( Virg.) 

Kaltulum in quo mortui deferun- 
tur uel uestitum detritum seu 
linteum. (Virg.) 

Kaluus xguvuu uocatur licet celio 
et uarro kaluariam dicant nam 
caluarie plurale est kaluaria sin- 
gulare 

Kalumnia conpilatio kalamitasque 
ideo kalumnia appellata est a 
kaluendo id est a tribuendo 

Kapadinarius uolumtarius 

Kapedines quod manu capiantur 

Kapedo cupiditas ardor auiditas 

Kapisterium EK quod agnis aut 
furonibus in eaput inponitur 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Kaplosus elisus 

Karmantes inludentes uel inridentes 20 

Karistabat kassidatus aut galeatus 
fulgebat 

Karitat propeat loquitur plebem 

Kasleu in zaccharia propheta no- 
uember mensis qui et nonus 

Kasula kasella modica 


Kasulas kasellas siue pastorum 25 
cubilia 
Kateias gallica lingua dicimus 


lancias unde et?) uirgilius teu- 
tonicori tusoliti torquere kategas 
et oratius ac inaces posuit pro 
cladios mediorum (Isid.) 
Katerua gallorum lingua dieitur 
quod aput nos legio uocatur (Zsid.) 
Kauponem tauernarium de co cicero 
euius est nomen ypoco (Isid.) 


Lauacrum balnearum genus 
Labescitur mouetur (Cic.) 
Labescitur conuellitur (Cic.) 
Labescit commouetur (Cic.) 
Labescit conuellit mouetur (Cic.) 
Labet succumbet lucanus terra 
labet (Cic.) 
Labina lapsum inferens 
Labina aque peruium alluuiones 
Labos labor sicut honos honor 
Labrusca uua siluatica (sid.) 
Labrusea uitis siluestris dieta quod 
in labris rubi nascuntur (Isid.) 


30 


35 


1) em im ras. m. 2 || 2) in s. scr. m. 2 | 3) del. m.1 et m. 2 | 


iuuentas ez iubentas corr. | 1. Iuuentabilis ex Iubentabilis corr. || 4. cesare || 
6. Iustitium | 8. Ixionis ex Ixiones corr. | 13. Kpanyw || 14. id est] idem || 23. za- 
charia | 26. lanceas ex lancias corr. | et om. | kateias || 27. apud ex aput corr. || 
28. quo | ycopo | 29. Lauacrum ez Labacrum corr. || 36. adluuiones || 38. siluatica 
ex silbatica corr. || 39. rubi in ras. m. 1 || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Lactentia quasi suco lacteo plena 
dictum de secretibus 

Lactare circum fraude uocare te- 
rentius nisi!) me lactasse aman- 
tem 

Laeune aque laeus aque lacuna 
dicitur omnis aquarum congeries 
(Jsid.) 

Lena amictus rotundus duplex ut 
iulius suauis suetonius uero ait 
toga duplex qui infibulati fla- 
mines sacrificant huius uestis 
inuentor lenas appellatus est 

5 Lampadas solistitium estibum quod 
est octabo kalendas iulias ideo 
lampadas dicitur eoquod ex eo 
die lampas solis claritatem ma- 
lorem accipiat calorem que ni- 
mium aduenientis estatis 
fundat 

Lampade feminino genere extant 
nec lampade clara 

Lanarus reciarius (Virg.) 

Lances missoria uirgilius lancesque 
et liba feremus 

Lancinat bellicat trucidat (Virg.) 

10 Lancinata cute oculis mordatibus 
laceratum (Virg.) 

Lancinatum est laceratum 
(Virg.) 

Lancinauerunt lacesserunt?) 

Lancinauerunt lacerauerunt 


in- 


est 


1) poster. i s. ser. m.2 || 2) sserunt 


add. m. 2 | 4) a m. 2 in ras. | 


215 


Laniauit minutauit frustatim ?) dis- 
rumpit siue dilacerauit 

Lanista macellarias qui carnes ferro 
laniant 

Lanitium cura ouium diligentia ut 
lanas abeant 

Lanterne arcule sunt uitro cluse 
intra quas ponuntur lucerne quas 
circumferant ad praebendum lu- 
men quod uenti flatus adire non 
potest 

Lanterne areule sunt uitro cluse 
in qua lucerne aut cicendelia*) 
uentorum flatus adire non pos- 
sunt unde et ad praebendum 


lucerne facile ubique circum-. 


fereruntur 

Lapicedina locus ubi lapides ce- 
duntur 

Laquearia funiculi de quibus can- 
dele decamera suspenduntur 

Laquearibus legitur et lacunaribus 
luerecius laqueata aure ad aque 
tecta 

Largiuscule largius 

Larua humbra 

Larua malefieus aut incantator 

Laruales demoniosi 

Latex uinum eo quod in uasa la- 
teat nam omnia humorosa qua 
suo fructu clauduntur latices di- 
cuntur 


m. 2 in ras. | 3) post a 2 litt. eras., im 


1. segetibus | 2. terrentius | 4. inflabulati | 5. estiuum ez estibum corr. | 


ὙΠ]. | kalendas] k: | nimium] nin: | 6. 


Lampades ex Lampade corr. | lampa: | 


7. retiarius | 8—18. margo abscissus: nomen auct. deest | 10. mordacibus || 11. la- 
ceratus | 14. frustratim | disrupit ex disrumpit corr. | 15. macellarius | laniat || 
16. habeant | 17. circumferunt | 18. circumferuntur | 20. dekamera || 21. lucre- 
tius | aurea | 23. umbra x ex humbra HW corr. || 26. uasis er uasa corr. || 


20 


25 


1 


σι 


e 


or 


216 


Latifundius late possidens 


Latini dicuntur qui sic libertatem 


accipiunt sicut ante romam con- 
ditam aput latinos fiebat ut nec 
ex testamento aliquid caperent 
nec suos heredes facerent tan- 
tum ut ipsi uitam liberi dege- 
rent (Isid.) 

Lauerna dea furum 

Lauerna ferramenta latronum 

Laberna latro 

Laberna homo qui filios alienos 
seducit 

Lausantes lauantes 

Lautumie carceres aput siracusas 
ubi est mons excabatus’) 

Lea leena stant ut lea quam seuo 
petam?) pressare cubili uenantes 

Lecticalis qui lectulos facit 

Lectitans frequenter legens 

Lectitant legent 

Lectorio id est legere uolo 

Legatarius testationis est 

Lembus lemniculus barca scapha 
eumba?) liburna acatus myoparon 
(Isid.) 

Lemnunculum lembum (Jsid.) 

Lemnunculus nauicula ipse -est et 
lembus (Isid.) 

Lemures umbre sugillatorum (Isid.) 

Lena amictus rotundus duplex ut 
iulius ait toga duplex qua in- 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


fibulati flamines sacrificabant 
huius uestis inuentor lenas dictus 
est (Isid.) 

Leneos pro iniciorum lingua mar- 
tius mensis dieitur (R) 

Leneus liber pater?) ab eo in quo 
uue premuntur quia poete di- 
cunt quod ipse inuenisset uinum 
(R) 

Lenocinante suadente (om.) 

Lenocinantes conciliantes (om.) 

Lenocinantibus male blandientibus 
et adsentientibus (om.) 

Lentem lenticulam leguminis uir- 
gilius nec pelus iace curam sperna 
uere lentis (om.) 

Lentiscentes sensim se flectentes 
de ungultis dietum (om.) 

Lentescit aut diminuitur (om.) 

Lepiscam uas uinarium antiqui ita 
non cupabant (Ambrosi) 

Lepores auritos aures grandes ha- 
bentes masculini generis uirgi- 
lus auritosque seque leporem 
(Ambrosi) 

Leptis filius fratris 

Lepto meres greci appellant oleum 
sabinum qui est omnium tenuis- 
sime uirtutis ac penetrabilis 

Lepudium homo elegans et mollis 
ac facetus lepudium uocatur 

Lepusculos tesserae 


1) ca in ras. m. 2 | 2) r post p eras. || 3) ante b 1 litt. eras. || 4) liber pater 


ex libet patet corr. m. 2 || 


9 
LI 


caperent] appeterent | 5. Lauerna ex Laberna corr. || 6. Lauerna || 8. apud 


er aput corr. | excauatus ex excabatus corr. | 9. pecum || 10. Lecticulis | fa- 
ciunt | 13. Lecturio ex Lectorio corr. | 14. Legatarius ex Legaturius corr. | 
15. lemnuculus | 18. umbre ex humbre corr. | 19. infabulati || 20. inpiorum ex 
initiorum corr. | marcius | dicitur ex dicitor corr.| 21. patet|| 26. Lentescentes | 
uirgultis | 28. nuncupabant | 31. quod ex qui corr. | 


30 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Lepuseulus lepuscellus 

Lepus animal timidum lemeal!) 
uescens et in suum colorem re- 
diens 

Lepusculus timidum animal in terris 
in mari formidabile citametque 
non facile possit auferri cor- 
ruptelam inbehit 

Leta armenta pinguia ut ecce le- 
tabo um passim 

5 Letalis arundo arundinem pro sa- 


gitta dicit quia cupidinem sa- 


gittas dicebant amorum habere 
pagini unde letalis arundo id 
est amor usque ad mortem 

Letosque saerabo significat quin- 
decim uiros quos augustus libris 
sibillinis praefecit (Cic.) 

Leucas lucanus aspera classis leu- 
cas bellum nauale quod eneas 
cum antonio gessit unde et uir- 
gilius feruere lancatem lenis in- 
barbis (om.) 

Leugas galli uocant greci stadia 
nos milia dieimus (om.) 

Leuga finitur passibus mille quin- 
gentis (om.) 

10 Leuia lenia ut donatus (om.) 

Leuidensis uestis dicta quod raro 
filo si leuiter que densata (om.) 

Leuigabis liniuis uel dealbabis (om.) 

Leuigare linerae (om.) 

Leuigatis limpidatus (om.) 

15 Leuigati politi lenes effecti (om.) 


1) pro prior. 1 m. 2 corr. i || 2) na 


217 


Leuigatum unetum (om.) 
Leuigato lenifacto uel uncto (om.) 
Leuir mariti frater (om.) 

Leuir mariti frater leuir dicitur (om.) 

Leuitina arca ubi mortui portan- 
tur (om.) 

Leuitonarium?) est colobium li- 
neum sine manicis quale egypti 
monachi utuntur (om.) 

Liba degustamenta sacrificiorum 
prima dicimus autem hoe libum 
et aclipa pluraliter (om.) 

Liba dicta eo quod libeant et pla- 
ceant hec et placente dicun- 
tur (om.) 

Libenos ellerorum lingua marcius 
mensis dicitur (om.) 


Liber est corticis pars interior 2 


dictus a liberato cortice id est 
ablato est enim medium quid- 
dam inter lignum et corticem 
(om.) 

Liberum alieotiens uinum quia li- 
berum patrem uinum inuenisse 
poete finexerunt (om.) 

Libistidis libieae (om.) 

Libistidis urse libica fere sicut et 
scipiadas pro duos sciopines (om.) 

Libidine popinae (om.) 

Libripens stateram tenens aut an- 
testatus id est testatus (Cic.) 

Libum genus dulciamenti (Isid.) 

Lieini candelae (Isid.) 

Licini lucernae (Isid.) 


sup. Or s. scr. m. 1 || 


2. ieme albescens | 3. inuehit ex inbehit corr. | 5. amorum ex amo?um 
corr. | pagani ex pagini corr. | 6. sublimis || 7. antonino | lancatem m. 1, leu- 
caten m. 3 | 11. siue | 12. linibis | 13. linire | 14. limpidatis | 22. sacrifitiorum | 
acliba m. 1, hac liba m.3 || 26. aliquotiens ez alicotiens corr. | uinum ex unum 
bis corr. | finxerunt || 28. fera | scipiones || 


bo 


0 


bo 


e 


1 


1 


σι 


ς 


or 


218 


Licinr cicendelia lucernae (Jsid.) 

Licios bizantinorum lingua maius 
mensis dieitur (HR) 

Lietores apparitores qui ante iu- 
dices faces ferunt (Virg.) 

Ligones fossoria (Isid.) 

Ligulatis coci sunt quos nos filia- 
tos uocamus (Isid.) 

Ligurrit summitatem degustat 
(Isid.) 


Ligurrire summatim gustare ( sid.) 


Lilia non lilia uirgilius et grandia 
lilia quassans (Isid.) 

Limbo alibi per i inueni (Cic.) 

Limbos clauos in osteo regale 
(Cic.) 

Limbos uestis (Cic.) 

Limbum clauum transuersum in 
ueste ut sidoniam pigto clami- 
dem cireumlata limbo (Cic.) 

Limbus fasciola quedam adsuta 
extrinsecus uel extrema pars 
inaurate uestis (Cic.) 

Limbo cireuitus clamidis uel cir- 
euitus cuicumque rei aut ora 
maris (Cic.) 

Limbuneulus nabincula non gra- 
dis (Isid.) 

Limbum nabicula parua (lsid.) 

Limen K campus hostii prineipium 
sunt inmense reserato limine 
portae (Isid.) 

Limen greci uocant quos nos sta- 
gnos uellatus appellamus (Isid.) 

Limpatam mente motam (Jsid.) 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Limpatica aquatica (Isid.) 

Limphatica stolida furens sive 
aquanea (Isid.) 

Limphaticus furiali motu exagita- 
tus (Isid.) 

Limphaticus quasi fanaticus qui ex 
aqua quasi diuinat (Isid.) 

Limphaticus demens amens insa- 
nus (Isid.) 

Limphatieus furiosus (Isid.) 

Limphatus baccatus (Jsid.) 

Limphato uario diuerso lucanus 
limphato tripidasse metu (Isid.) 

Linarius reciarius (1516. 

Linaria recia (Jsid.) 

Lini cicendelia lucernae (Jsid.) 

Linquitur extomacatur angustiatur 
(Isid.) 

Lintres nauieule siue carabi bre- 
uissimi (Jsid.) 

Lirantes arantes (Isid.) 

Lita inlita id est distineta (Isid.) 


Litandum sacrificandum ( sid.) 
Lites serere detraere defamare 
(Cic.) 


Litinices cornices qui in cornu 
canit . 

Lituum baculum ineuruum quo 
augures utuntur ut ipsi quiri- 
nali litio (Isid.) 

Liuitinum locus est rome quo oc- 
cis gladiatores precipitantur 
(Isid.) 

Lixa aqua dicebant antiqui unde 
et elixare dicitur 


4. fussoria || 5. Ligulati ex Ligulatis corr. | filiacos | 7. Ligurrure || 10. cla- 
bos. inosteo regale m.1, clauos- in hostio regali m. 5 ut vid. | 11. Limbus | 
14. cuiuscumque ex cuicumque corr. | 15. nauicula ez nabicula corr. | grandis Il 
16. nauicula ex nabicula corr. | 18. uel lacus || 19. Limphatam | 20. Lim- 
phatica | 26. baceatus m. 1, bacchatus m. ὅ || 27. trepidasse || 28. retiarius | 
29. retia | 31. aut angustiatur || 36. detrahere | 37. galen. cod. || 


20 


30 


35 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Longa intercapedine longo inter- 
istitio!) (Virg.) 

Longa intercapedine longa inter- 
uallo longo interstitio?) (Virg.) 

Longeuo seni uel deo facto hic 
enim longeuos dixerunt deos id 
est longe etate non perpetuos 
qui dicunt cum suo mundo esse 
casuros 

Longo interuallo ex longo tem- 
pore sed a locis tractum est 
inter murum et fossatum locus 
in medium interuallum dicitur 
hoc iam translatum est et ad 
tempus 

5 Loramenta plura lora 

Lotus labatus id est mundus 

Lucar locus aptus 

Lucar erogatio que solebant in 
lucis fieri 

Lucar uectigal 

1 Lucifer genere neutro dicitur ut 
donatus 

Lucina dea que lucem nascentibus 
prestat hoc poete fingunt 

Lucina luna uirgilius casta faue 
lucina 

Lucinantes suadentes 

Luctificis luctum faciens stant ad 
tuba luctificis pulsat elamoribus 
urbem 

15 Lucus locus siluester spissus ab 
eo quod parum luceat 

Ludices sagos 


219 


Lugentes dicti quasi luce egentes 
unde et luctus dicitur lugere 
autem dicitur dum quis piam 


eum dolore habitum sordidum: 


utat 

Luit soluit sicut lutio 

Luicio iuris uerbum est 

Lunatica quod fit pleno lunio 

Lupanar locus ubi scortum est uel 
prostipule siue ubi meretrices 
consistunt 

Lupanaria mulier enim lupa dicta 
est meretrix 

Lupanaria lupa dicta est meretrix 
de qua hoe uocabulum sum- 
tum est 

Lupanaria cellule meretricum 

Lupanaria ludibriosa meretrix de 
qua hoe uocabulum sumtum est 

Lupas meretrices 

Lupatis frenis lucanus lurida pal- 
lens 

Lupercalia gentilium cultor quod 
mares colunt 

Lupercalia gentium cultus marti 

Luricones deuoratores 

Lurgo glutto 

Lurida libida lucanus spuma lu- 
patis?) 

Lusciuosus qui uespertino aut pa- 
rum aut nichil?) uidet 

Luscus minus uidens 

Lusitacio lasus brebis 

Lustrato inspecto aut uisitato lan- 


1) ante tio 2 litt. eras. || 2) t ex corr. m. 2| 8) ichi in ras. m. 2 | 


6. lauatus ex labatus corr. | 7. aptus ex abtus corr. | 12. caste | faue ex 
fabe corr. || 17. mutat | 18. lucio || 19. Luitio || 21. prostibulum | 22. isid. cod. || 
23. sumptum | isid. cod. | 24. isid. cod. || 25. sumptum | isid. cod. || 26. isid. 
cod. || 28. Luprocalia | 29. Luprocalia | gentilium || 32. liuida ex libida corr. | 
33. nicil m. 1, nichil m. 5 || 35. Lusitatio | lusus | breuis || 


30 


35 


220 


cinat acute oculis mordacibus 
laceratum 

Lusus frater matris 

Lusus frater mariti 

Luteola erocei coloris 

Luxuriem ubertatem uirgilius luxu- 
riem segetum tenera depascit 
in erba 


» Machanios bizantinorum liggua de- 
cember mensis dieitur 

Machiones constructores parietum 

Maculant quoinquinant 

Maculatum contumeliatum 

Madidus infectus id est infusus aut 

uino aub quacumque re 

10 Mafortiam masuppius bazena 

Mafortia enia marcia id est romana 
palatia 

Mabros mars 

Magali casa. pastorum maxime 
maurorum 

Magnes lapis qui ferrum rapit 

Mais kalendis ea die marius deiuro 
triumphabit ( Cic.) 

Mala obsetrix grece 

Malatus maxillatus 

Malegratum ingratum 

Malidus mollitus effectus 

Mammas esse et ubera hominis 
scilicet pecodis ubera solum moda 

Mancipialis origenis ciues uel lo- 
cum officium gerens 


[E 
σι 


1) t in c m. 2 corr. || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Mancipare quasi manu tradere 

Maneipare mancipium facere in 
seruitutem redire 

Mancipat manu eaptum adducit 


Mancipat nutrit siue alit 25 

Maneipio conmendatio 

Mancipium duum dicitur non sexus 
significatur hoc nomine sed con- 
dicio 

Mandulus genus clausure hortii!) 

Mandet credat sallustius adeom- 
modatum mandatum credat 

Mandibole dentes molares 30 


Mandibola mola dentium 

Mandit masticat 

Manes inferos genus masculinum 

uirgilius subducta admones imas 

Manieas uincula catenas 

Manicas manuum uincula sicut pe- 35 

duum pedice 

Manicis catenis 

Manipulatis adgregatis 

Manipulosus directus 

Mansa camesta manducata 

Mansa mansueta 

Mantelia mampos dicitur bellosus 

Mantelia mappe uillose mensales 

Mantelia uelamina mensarum uel 
mappas 

Mantica bargila 

Mantica uisaccia 

Mantica macellaria siue porcella 

Manticulare fraudare uel furto de- 
cipere 


40 


4. herba || 7. coinquinant ex quoinquinant corr. || 11. moenia ex enia corr. | 
12. Mabros m.1, Mafors m.4 | maris | 15. Maius | manus | deiura | triumphauit 
ex trhiumphauit corr. || 17. uirg. cod. | 20. pecundis ex pecodis corr. | modo ex 
moda corr. | 21. Mancipalis | 26. Mancipatio | 27. conditio | 28. horcii | 33. ad- 
manes ez admones corr.|| 39. comesta || 41. mappas | uillosas ex uellosas corr. | 


47. plac. cod. || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Manuales forfiees ferrari 
Manubia expolia siue expoliacio 
Manus equus breuior est quem 
uulgo brunieum uocant 
Mappalia casa pastoralis 
5 Mappalia pastoralia tabernacula 
Mappalibus edificiis numidarum 
Marcor quolapsio 
Marcor defectus quidam stant cer- 
nitis expositas turpi marcore 
cohortes 
Marillis roma antiqui ita appellare 
uoluerunt 
1» Maritima loca mari uicina et dicta 
maritima quasi maris intima 
Marmor aliquotiens mare uirgilius 
infidum remis inpellere marmor 
conueniat 
Marsi genus marsorum fuit ge- 
neris neutri 
Marsi incantatores 
Marsorum incantatorum 
15 Marsuppium sacculum penucie 
Marsus incantator 
Marcellus mediocris malleus dictus 
pro diminutionem (1516) 
Martium mensem Romani propter 
honorem romuli sic appellaue- 
runt qui eum martyris filium 
esse crediderunt (Virg.) 
Marrubium herba campestris amara 
20 Mas masculus 
Massa norma 
Masculus non ut quidam mascel 


221 


Masticina crocea 

Mastigia male serue serue nequam 

Mastigie taure flagella 

Mastruga barbarorum nomen est 
latinis loquellis insertum 

Mastruga fortis aut fortissimus 

Matura dea paganorum quam greci 
leucote adixerunt 

Mauors mars 

Mauors belligerator 

Mauortiam mars subpius bazena 

Mauorcius campus martius campus 
qui est rome ubi iuuenis mar- 
cellus sepultus est (Virg.) 

Meapte mea ipsius 

Meatus currus pluraliter lucanus 
quur signa meatus deseruere suos 

Mecenas K qui uero octauino uir- 
gilium conmendabit 

Medaor medicor illam rem et me- 
dicor illi res dieitur unsensibus 
medieantur angelus et semina- 
uidie equidem equidem multos 
medica reserantes 

Mediea citria latine 

Meditolium in medio campo emi- 
nens locus 

Meditullium medius locus terre 

Meditullium locus meditationis 

Meliceat pro mihi liceat et con- 
cedatur 

Melicebat mihi licebat uirgilius me 
licebat casum miserere insontis 
amihi 


2. expoliatio | 7. quolapsio m. 1, collapsio m. 4 wt vid. | 8. coortes || 9. ro- 
mam ex roma corr. | appellari | 15. pecunie | 17. Martellus | per | 18. martis | 
25. taurea ex taure corr. | 28. leucoteam ex leucotea corr. | dixerunt | 31. mars- 
suppius | 32. Mauortius | marcius | 35. uero] uerg. | octauiano ex octauino corr. | 
uirgil] aug. ex uirg corr. | conmendauit ez conmendabit corr. | 36. Medicor | 
rei | ut senibus ex unsensibus corr. | angelis m. 1, anhelis s. ser. m. 4 | se(m. 1)- 
mina uidi (m. 4) | equidem om. | resere(m. 1)ntes (m. 4) | 42. amici ex amihi corr. | 


25 


30 


a 


0 


σι 


10 


ν 


222 


Melieus poeti carminum que ad- 

. Seribuntur ad liram 

Melotam lanutam 

Memasterion tenerum lingua aprilis 
mensis dicitur 

Membratim sequestrato 
idest singulatim 

Mena iobis filia quam pagani di- 
xerunt deam esse que menstruis 


corpore 


fluoribus feminis preest 
Mendacem inficiatirem 
Menia sunt solaria de cenaculorum 
parietibus eminentia dieta a quo- 
dam puero nomine meniano qui 
ea primus inuenit aec 


uxeunopgoee appellant (Jsid.) 
Mensis nouorum marcius mensis 


rome 


quia anni initium hie mensis 
est apud ebreos (Jwceri) 

Mensi sextilis mensis agustus hii 
menses eo tempore appellati sunt 
iulus et agustus quando iulius 
cesar agustus inperium adeptus 
est (Euceri) 

Mentem ab animo antiqui sepa- 
rauerunt mentem ut scias ut 
scias!) animum ut uellit aut 
possit dicere praeterea nonnum- 
quam et animus pro uiribus po- 
nitur 

Mentiriosus fallacem aut mendacem 


1) alt. ut scias del. m. 1 || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Mentita tela spina quasi pacato 
more significata 

Mentita tela non uera sed pro do- 
lum capta 

Merendare meridie edere (V27g.) 

Mere nuge manifeste turpitudine 
siue ingrate macule 

Meretricatio lenocinatio fornicatio 

Meretrix fornicatrix adultera aut 
libidinosa 

Mergites fasces spiearum uel lini 

Meritoria loca tauernarum ubi adul- 
teria committuntur 

Mensas nunc panifici a deorum 
penatium dicit 

Mesoro egyptiorum lingua iulius 
mensis dicitur (R) 

Metreos bitiniensium lingua de- 
cember mensis dicitur (R) 


Metuere timuerunt et metuere 
autem timere hoc uere accentus 
distinguit 


Milisse amatorie 

Milisie huma toria gesta 

Militaris opmator id est uectus 
miles 

Miriees sunt humilia uirgulta que 
in aquosis locis et interdum in 
desertis nascuntur 

Mirmice formice 

Mirones phantasie miratores 


1. poeti carminum m. 1, poetica carmina m.6 | scribuntur ex adscribuntur 


corr. | lyram || 5. iobis m. 1, iouis m. 6 || 6. infitiatorem | 7. NXOHOOdQ€C || 8. apud 


ex aput corr. | haebreos | 9. Mensis | iulius m. 1, et iulius m. rec. | imperium || 
10. separauerunt | sciat | uelit | ut possit | 11. Mentiriosus m. 1, Mendosus 
m.6 | 12. 13. hae gl. hoe ordine in cod. leg., sed mumeris II I antepos. ord. 
invert. m.1 | 12. pacata | 13. prodolum ex prodolum corr. | 14. de gl. cod. | 
15. turpitudines | 16. lenecinatio || 19. tabernaria ex tauernaria corr. | 20. dicit 


penatium | 21. egiptiorum || 26. uetus || 


25 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Miscellaneum conmixtum 
Misellus mortuus miselli mortui 
Misellus dicitur qui miser uel mi- 
nor est 
Multilatum fraudatum 
5 Multimoda multis modis 
Multiuolam multis delectationibus 
Multiuolus desideria habens 
multis 
Munda ciuitas uel fluuius in fine 
spanie ubi cum cessare pugnauit 


in 


fidus pompei et uictus est 

Mundum muliebre liniamentum !) 
muliebre 

10 Mundum muliebre lenteamina mu- 
liebre 

Munerarius qui munera dat 

Modestus et moderatus unum est 

Modieat temperat 

Molendinus molinus 

15 Mollis inerbosus euiratus 

Mollit mitigat alias per unum 1 
parat 

Molossi?) dentes molares 

Molossos eanes dracontius et rau- 
eos timuit discurrere damna mo- 
lossos 

Momordit melius dicimus quam 
morssit 

20 Monile ornamentum ex auro et 


1) poster. i e entum m ras. m. 2: 
corr. m. 2 || 3) post o 1 litt. eras. || 


223 


gemmis uirgilius colloqui monile 
baccatur | 

Mordicis morsu graui 

Moribundo ore morti proximo stant 
ultimus ille solus moribundo di- 
misit abore 

Morigeratio uitiositas 

Morigeratur mores gerit moribus 
obsecundat 

Morio a morte uocatus eo quod 
non uigeat intellectu 

Morsit non dicitur sed momordit 
ab eo quod est conteros con- 
triui facit. conterui 

Morunt mouerunt 

Motilat?) placitum uiolat 

Motilum sime cornibus aut semi- 
truncum 

Mugillatio tarditas 

Muleare manducare 

Muleare calcare uexare contendere 

Muleat pugnis caleibus cedit 

Muleat pugnis calcibusque afficit 

Muleat plaeat linit mitigat delectat 

Muleat percutit uel affigit 

Muleat frangit 

Muleat quassat uel afflictat 

Muleat corrumpit aut uexat 

Muleatores peremtores 

Mulcatur ab uno separatur 


α m.1 erat linteamina | 2) ex Mollosi 


1. commixtum | 8. uius in fine spa abscissa | cesare | auit filius pom abscissa | 
9—11. hae gl..desunt dimidio folii abscisso | 15. inherbosus m. 7, eneruosus ss. m. 4 


ut vid. || 16. uirg. cod. | 17. Molosi ex 


Mollosi corr. | 18. Molosus ex Mollosus 


corr. | canis ex canes corr. | dragontius | raucos t | damma | molosos | 19. mor- 
sit | 20. colloque | 22. Morib. ore] Moribundo ex Moribundore corr. | 26. mo- 


mordit ut | contero ex conteros corr. | 
cod. | 31. Multare ex Mulcare corr. || 


non supra conterui scr. m.4 || 28. plac. 
32. Muleare ex Multare corr. | comten- 


dere | 35. lenit | 36. afflictat | 38. affligit | 40. peremptores || 


30 


T 


co 


40 


σι 


= 
σι 


20 


LI 


224 


Muleatus condemnatus 

Muleauit uinexit ligauit 

Muleifer ignis quod omnia mulceat 
ipse dicitur uulcanus 

Muletra uas quo pecudes mulceritur 

Mulero uas in quo mulgitur 

Mule genus calciamenti est 

Mulearia uasa in quibus lac mul- 
gitur 

Mulieriosus adulter 

Mulsum mitigatum baccum quod 
uulgus conditum dicit 

Missitat frequenter mittit 

Missum facit non moratur absoluit 
aut liuerat 

Mitificat mitem facit 

Mitificat mitigat 

Mitificabit mitem fecit 

Mitre cappadorum lingua octuber 
mensis dicitur (R) 

Munia officia ciuitatum locum belli 
pro munia patres 

Muniaeos regis consiliarius 

Munieeps ciues municipii 

Munieipibus medicamentis adiuto- 
rüs (lsid.) 

Municion tenerum lingua septem- 
ber mensis dicitur (lsid.) 

Munificentia liberalites 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Munificentia puplicum opus id est 
donatio s: 
Munila pectoralia aequorum uel 

ornamenta in ceruice mulierum 

Munimen firmamentum 

Munimina municionis 

Munuseulam donatio 

Munuseula dona modiea 

Muratum uinum amarum id est 
eum felle mixtum 

Mureisso est ueterator 
( August.) 

Muriees sunt petre in litore simi- 
les?) muricibus?) uiuis acutis- 
sime et e?) nauibus perniciose 
arua tam fluminis quam asperi 
itineris saxa ut ille ait et aeuto 
murice remmi 


fallax 


25 


30 


Mussant dubitant sed in loquendo . 


Mussant timent pauent uel mur- 
morant 

Museus lanugo in partu similitu- 
dine munde et muscosi fontes 
(Isid.) 

Musinatur mulcet placat lenit 

Musitat pre timore murmurat siue 
dubitat (de orthogr.) 

Musitat murmurat (de orthogr.) 

Musmo monstrum simile sime 


1) 6 ex i m.2 corr. | 2) bu s. scr. m.1 (an m.22) | 3) e deleta || 


3. mulcet | 4. Mulcera | mulcentur | 5. mulgetur | 6. calciamenti ex calcia- 


mentis corr. || 7. Mulgaria | mulgetur | 8. Mulierosus || 9. baccum m. 1, bacchum 
m. 5 || 10. mittit ex misttit corr. || 11. liberat ex huerat corr. | 14, Mitificauit ex 
Mitificabit corr. || 15. october || 16. ciuitatium | belli om. || 17. Muniacos ex Mo- 
niacos corr. | consiliarios || 18. Municeps ex Municebs corr. || 20. Monicion || 
21. liberalitas | 22. publicum || 25. Munitiones | 26. Munusculum || 28. Mur- 
ratum ex Muratum corr. | 30. muricis uiuis | et e] et ex et et corr. | muri | 
remmi om. | 32. murmurant || 33. similitudinem unde ex similitudine + munde 
corr. | 35. timorem | hebetat ex habitat corr. | 37. simile simie ex simile 
sime corr. || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Musteum uis cedum medium uiride 
Mutilo kapite tonso kapite 
Muttit gannit 


Nais genus erbe uirgilius tibi ean- 

dida nais pallentes uiolas 
5 Nando natando 

Napet det florum agrestium sieut 
naidas ueneris hore ad has diane 
ut donatus 

Napta purgamenta lini uel cuius- 
libet rei sallustius scribit?) in 
storüs quod nabta genus sit 
fomitis aput persas quo uel ma- 
xime nutriuntur ineendia ali 
ossa olibarum qui proiciuntur 
cum amurca arefacta naptam ap- 
pellari putant unde et grece 
πυρήνη dicitur ab eo quod est 
zvB id est ignem nutriat 

Naralbus flubius tuscie uirgilius 
sulfurea naralbus aqua 

Nardum spicatum ab eo quod spe- 
cles ipsa nardi in modum spece 
sit que infusa conficitur 

10 Naroneos ellenorum lingua iunius 

dicitur (EK) 

Narus sum cognoui didici 

Natum nates hominum dicit id 
est femora 


Nauare studiose implere 

Nauargus nauis magister 

Nauiargus nauis magister 

Nauicularius est qui tantum na- 
uium est fabricator et artifex 

Nauit strenue agit 

Ne interdum aduerbium proibentis 
interdum interiectio est 

Nebulones aut obscure nocentes 
aut occulte malignantes 

Necne canis dum gannit?) 

Necopinans nec sperans 

Necopinans non arbitrans 

Nee opinum nec expetatum 

Nec opinum nec expectantum idest 
contra opinionem 

Nee potis nec poterat 

Nec tam uersos equos tyria sol 
iungit ab urbe nec tam crudeles 
sumus ut sol cursos suos auertit 
a nobis tangit autem storiam 
atrei et hieste atreus autem 
thieste frater membra filiorum 
eius posuit ad comedendam quod 
facinus sol cum uidis set cursus 
suos in ortum reuocasse dicitur 
(Virg.) 

Nectareas mellifluas 

Necta redulei mellifluo sapore uel 
odore 


1) e in ras. m.2 || 2) g ez c a m. 2 ut vid. || 


2. tonso capite | 6. Napee | dee | naides ex naidas corr. | ore | diano 
7. salustius ex sallustius corr. | istoriis | napta | apud ex aput corr. | oliuarum 
ea olibarum corr. | que | apellari | TTYPHN | TTYP | 8. fluuius ex flubius corr. | 
sulfurea ex sulforea corr. | 9. spice sit ex spece sit corr. | 18. proibentis m. 7, 
prohibentis m. 5 | interiectio ex interiection corr. || 19. obscure ex obscore corr. | 


nocessitas m. 1, nocentes m.6 ut vid. | 


occultum | tenebrosa in fine add., sed 


del. | 21. 22. hae gl. ord. inverso in cod. leg. || 23. opinam m. 1, opinatum m. 6 | 
expectatum || 24. expectatum ex expectantum corr. | 26. tum uersos | cursus | 
auertat | utrei | iesse | arneus | aposuit comendenda | 27. mellifluus ex melli- 


fluas corr. || 
Corp. gloss. lat. tom. V. 


15 


25 


226 


Nefingere non fingere et putare 
Ne magis nec plus 
Nenias dicuntur carmini senilia et 
mortalia 
Nenias nouissima cantica qui ad 
mortu dicuntur 
5 Nepotes dicuntur et uirgulte noue 
eo quod de pomo id est quasi 
de filio nascuntur 
Nequitiam ex eo quod nee quie- 
quam sit id est ex eo quod 
nihil sit ueteres dictum esse 
uoluerunt 
Nerea K uirgilius dum durare so- 
lum et diseludis cludere nerea 
ponto 
Neream camporum aut dea aut musa 
Nere id est dea paganorum grece 
quasi aquarum quam latini salcia 
uocauerunt quasi marina 
10 Nereus istagnus 
Nibarus splendidus 
Nibata aqua ex nibibus facta 
Nibosus nimbos concitans 
. Nictiti canis cum acute (Zsid.). 
15 Nimphe deae fontium uirgilius et 
extinctum nimphe crudelis fu- 
nere das K 
Ninnarus') murro euius uxor me- 
chatur et tacet 
Ninguidis loca nibalia 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Ninxit niuauit 

Niquitur ferri non potest 

Nisan in libro ster mensis quem 
dieunt martium quique in seri- 
pturis uoeatur mensis primus 
(Eucert) 

Nisan baath hebreorum lingua apri- 
lis mensis dicitur (Huceri) 

Nisan syrorum lingua aprilis di- 
citur 

Nitela solinus nam precipua uiris 
gloria est in armorum tela 

Nocte conmiscuit in aerem con- 
cessit 

Nocticula luna 

Nomeneulator nominis citatur ca- 
lare dicebant antiqui id est ca- 
lamare 

Nomismata solidos uel pecunia 

Nonnulli pene omnes multi 

Nonnulli aliqui aliquanti 

Nonnullus aliquis 

Nonnulla hoc est nulla 

Nonnullum aliquod 

Non quiuerunt non potuerunt 

Nosciosus qui melius uespere uidet 

Noscitabant agnoscebant 

Noscitabimus agnouimus 

Notios et borios duo poli dicit 
donatus quod sint quasi notas 
et boreas 


1) to vid. eras. post a: us add. m. 2 || 


2. Nec ex Ne corr. | 3. carmina ex carmini corr. | 4. que ex qui corr. | 


mortu m.7, mortuum m.6 | 


7. discludere ex ,disclu discludere corr. | 8. Nere 


ex Neream corr. | 10. instagnus ex istagnus corr. | 11. Niuarus ex Nibarus corr. || 
12. Niuatu er Nibatu corr. | niuibus ex nibibus corr. | 15. crudeli ex crudelis 
corr. | dafni [ 16. mecatur | 19. fieri| 20. ester | qui ex quiquum corr. | 21. ba- 
hat | 24. commixuit m. 1, commiscuit m.6 ut vid. | 26. sciscitatur | clamare ex 
calamare corr. | 28. poene || Inter 32 et 33 inser. gll. quae leguntur p. 229, 3—11 || 


36. Noscitauimus ex Noscitabimus corr. 


37. quasi notus || 


| agno=uimus | 


20 


25 


30 


35 


e 


10 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Nouales nota generis esse com- 
munis ex feminino et neutro le- 
gitur enim ut tonsas cessare 
nouales 

Nouales agri feminini genus uir- 
gilius alternis id est tonsas ces- 
sare nouales 

Noualia agri qui alternis annis 
uacant nouandorum uirium gratia 

Noualia loca in quibus e mare 
naues eiciuntur 

Nuces cuncta poma que extu clau- 
dentur nuces dicuntur ut uir- 
gilius cas taneas que nuces sti- 
chabantur in ortis 

Nuga turpitudo macula 

Nugas qui ad nullam utilitatem 
pertinet 

Nugigerulus turpis nuntius 

Nugigerulus odium portans 

Numen locus in qua numen con- 
secrabatur numen tar pagani 
dicebant 

Nummi uel a nomine uel a nu- 
mero dieti eo quod numerantur 

Numulanus numerorum preroga- 


tur?) (Virg.) 


:Nundina locus mercati quod greci 


agoreus uocant 
Nundinarii mercatores 
Nupedalia nuditatem 


1) ur im ras. m. 1 || 


Nuscibant noscebat 

Nuscit noscit 

Nusciosus qui plus uespere uidet 

Nutrimenta alimenta 

Nutrimenta quibus ignietur 

Nux plurima amigdala eo quod 
plurimum floreat nam omnium 
nucum prima se flore conuestit 


Ob propter terentius quodnam ob 
factum 

Obest donatus dolosus est qui in- 
prudenti obest 

Obesat inpinguat obesatque terga 
distenta et quasi subfareiminata 
quod forinsecus obesum est quod 
extrinsecus crassum dieitur 

Obfabulare concludere 

Obgannit obturbat 

Obgannit obloquitur 

Obgannit obstrepit 

Obgannit obmurmurat 


20 


ho 


ων 


Obiter serpens dicta quod colorem 30 


harene habeat de qua peta quam 
pars pigtus maculis tebanus obi- 
tes concolor exutis adque in- 
diseretis arenis amoditus 

Oblegare contra dicere uel contra 
leges uenire 

Oblegat circummittit 

Oblimat limpidat 


1. trensas m. 1, tonsas m.6 || 2. generis ex genus corr. | tonsas ex intonsas 
corr. || 3. nouandarum ez nouandorum corr. | 4. mari ex mare corr. || 5. clau- 
duntur | istichabentur | 7. Nugax ex Nugas corr. | 10. Numenta | locum ez locus 
corr. | quo ex qua corr. | numentum ex numentur corr. | 12. Nummulanus | 
nummorum ez numerorum corr, | prerogator ex prerogatur | de gl. cod. | 13. ago- 
reos ex agoreus corr. | 16. Nuscibat ex Nuscibant corr. | 20. ignis nutritur ex 
ignis nutrietur corr. | 21. comuestit | 29. obmurmurat ez obmurmorat corr. | 
30. poeta ex peta corr. | exutus Τὸ cod. | 


ΤῸΝ 


228 


Oblitus pice linitus pice 
Obnuerat obtexerat 
Obnuet operuit obtegit 
Obnuit operit 
5 Obnutus ueste circumdatus ueste 
Oborti euriati uel in se inpliciti 
Obperimento expectatione (Virg.) 
Obpignerabit dato pignere con- 
ligabit ( Virg.) 
Obrizum obrude aurum dicitur 
(Cic.) 
10 Obrigescunt indurescunt calore aut 
rigore (Cic.) 
Obsequella 
Obseratum clausum 
Obses sequester 
Obsilla regis marsit 
15 Obstrangui latus suffocatus 
Obstrigillum genus caleiamenti est 
Obstupida amens uel mente tur- 
bata (om.) 
Obsurdescit surdus efficitur (om.) 
Obtensa gurda 
20 Obstentu occasione 
Obtiones officium militum apud 
romanos ab electione uocati 
Obtunsa haeuetatia 
Obtunsa marcentia 
Obtunsior haebetior uel occlusior 
25 Obtunsum surdum 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Obuallat undique munit 

Obuallatum undique munitum uel 
erectum 

Occatorem insitorem abartorem 
subruncinatorem satorem uel 
actorem aratorem') hos homines 
agricule?) pagani deos habue- 
runt (om.) 

Occentauisset concinnasset conpo- 
suisset condidisset centonizasset 
(Isid.) 

Occentare contracantare (Lsid.) 

Occentare id est infame carmen 
cum certo nomine dicere (Jsid.) 

Occipitium locus post auriculas 
‘quod greci bregma dicunt 

Ocistrio grecum est id est taber- 
narius 

Oct teos ellenorum lingua aprilis 
mensis dicitur (Isid.) 

Occursare sepius occurrere (omi) 86 

Odeporicam intinerarium uiatorum 
(om.) 

Offabulare concludere (om.) 

Offella partieula (om.) 

Offella ab offa diminutiue (om.) 

Officiant uirgilius illie?) offieiant 4o 
leti sue frugibus aerbe (om.) 

Olla illa alas uas ad quoquen- 
dum (om.) 


1) add. m. 2 | 2) cule ὧν ras. m. 2 || 3) vel illa || 


3. Obnuit ex Obnuet corr. | 6. curuati ex curiati corr. | 11. Obsequellat || 
13. Obses ea Obset corr.| 15. Obstrangulatus ex Obstranguilatus corr. || 17. tur- 
patus ex turbatur corr. | de simma cod. | 18. de sinma cod. || 20. Obtentu || 


21. aput | 22. Obtusa ex Obtunsa corr. 


| haebetia ez haeuentia corr. | 23. Ob- 


tusa | 24. hebetior ex habetior corr. || 25. Obtunsum ex Obtunso corr. || 27. erep- 
tum ex erectum corr. || 28. agricolae | cicer. cod. || 34. mensis ex mensiis corr. || 
35. margo abscissus: nomen auctoris deest || 36. Odeporicum | itinerarium ec in- 
tinerarium corr. | 37. hippoer. cod. | 38. 39. hippocr. cod. || 40. officiant letisne 
frugibus ex officiunt leti siue fragilius corr. || 


οι 


15 


t5 
[-- 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Oleagina radix oliue uirgilius tra- 
diture sicco radix oleagina ligna 
(om.) 

Oleene oleneus ad quem uirgilius 
loquitur pro omnia genera fru- 
gum (om.) 

Olli illi (om.) 

Olli ibi interdum illi uel illine (om.) 

Ollu illi aut cui aut tune (om.) 

Olimat limpidat (om.) 

Olitor ortulanus (om.) 

Olocaustum totum incensum gre- 
cum est hoc ideo quia integra 
hostia igni) tradita consume- 
batur (om.) 

Omentrum auguria maiora (om.) 

Omentum mappa uentris (om.) 

Omitta obuoluta (om.) 

Onager asinus siluaticus 

Oppanso obiecto extenso 

Oppansum uelut in scema quod 
undique panditur 

Opperimentum expectatio 

Operimenta expectatio 

Opperolato clusa per solis dictum 

Oppilat obdurat obcludit 

Opinatores extimatores uel arte 
militares 

Opipara?) conuiuiam opidus para 
ab opulentia 

Opitularia auexilia 

Optunsa stulta uel stolida 

Orbes anni 


229 


Orbia fiffarunda 

Orbita strata 

Oreades nimphe sunt a montibus 
cognominate sieut triades ab ar- 
boribus 

Oreades nimphas montium ore ades 
pagani dixerunt 

Ornos species arboris uirgilius sup- 
pedibus terram et descendere 
montibus ornos (Hieronymi) 

Oroatata cappadocum lingua iu- 
nius mensis dicitur (Hieronymi) 

Orticuli ortulani ortum colentes 
( Virg.) 

Osamanai cappadocum lingua fe- 
broarius mensis dicitur (Cic.) 
Oscitacio oris apertio uel extensio 

Oscitantes patefacientes ora 

Oscitauit os aperuit 

Ostire equare (Augustini) 

Ouans exultans uel gaudens 

Ouat bacatur exilit excrescit 

Ozirat sirorum lingua iunius mensis 
dieitur (Jsid.) 


Pabulator pastor qui prebet pabula 

Pacatorio plantatorio 

Paces pluraliter dicere debemus 
sicut panes 

Paeon aegyptiorum lingua aprilis 
mensis dicitur (K) 

Paeturio plantatorio 


1) ni ex ne m. 2 corr. || 2) i add. m. 2 || 


1. truditur e ex traditume corr. || 2. 


omni ex omnia corr. | genere ex genera 


corr. | hieron. cod. || 5. Olli ex Ollu corr. | 7. hippocr. cod. || 8. Olocastum | ideo 
om. || 10. mappa ex mampa corr. || 11. Omitta ex Omita corr. || 12. hieron. cod. || 
14, uelud | 17. pro | 18. oddurat || 19. existimatores ex extimatores corr. || 20. con- 
uiuium ex conuiuiam corr. | opibus ex oppidus corr. | para m.1, paratum m. 6 
ut vid. || 28. subpedibus | 29. Oroatuta | mensis ex mensi corr. || 32. Oscitatio ex 
Ossitatio corr. || 33. prefacientes | 37. baccatur || 


25 


40 


1 


1 


oO 


0 


or 


* 


230 


Penum cellarium 

Paganicius ut occultus 

Phalanx lingua macedonum quod 
nos legionem appellamus 

Phalariea genus teli 

Palearia pelles que bubus a mento 
pendent (lsid.) 

Palearia pelles dependentes ex gut- 
tore (Isid.) 

Palearia latitudo pellium a mento 
ad crura dependentium genero- 
sitatis in bubus signum est 
(Isid.) 

Palearia guttor a pendentia boum 
uirgilius et crurum tenus amento 
palearia pendent (Isid.) 

Paleatus ueste non candida usus 
(Isid.) 

Pales dea postoralis pagani dice- 
bant uirgilius te quoque magna 
pales et te memoranda caremus 
(Virg.) 

Pales a pabulando unde et pasci 
(Virg.) 

Pales unde palee hanc deam cere- 
rem et uestam et tellurem dice- 
bant pagani pales autem a pa- 
bulando pecora dicta (Virg.) 

Paliurus herba spinosa hoc est zura 

Paliurus spina quam tugzira dicunt 

Paliurus herba spinosa altero ad- 
unco altero mucrone erecto 

Palmatus laureatus uel coronatus 


1) add. m. 2 | 2) ἃ in ἃ m. 2 corr. 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Palmes letus uitis braciolum quo 
uue sunt masculini generis uir- 
gilius dum selectus ad aures 
palmes agit 

Palmes pars uitis est ubi uua 
nascitur quasi palma 

Palmes in uitibus uelut principia 
flagellorum generis feminini ut 
palme fecunda 

Palumbes qui in arboribus degunt 
uirgilius rauce rauce palumbes 
plaudunt aliter unum ex peritis 
est?) inquid palumbe (Virg.) 

Pampinum feminino genere dixit 
uarro et facit arumpam pinorum 
ergo hec pampinus et arum pa- 
pinorum 

Paneaia ipsa est arabia ut donatus 

Paneraciari flagellis aut tormentis 
subiecti aequo animo tollerantes 
coronantur 

Panemos perintinorum lingua de- 
cember mensis dicitur 

Panemos macedonum lingua sep- 
tember mensis dicitur 

Pangatorio plantatorio 

Panget carminat uel conponit 

Panteus deus qui in se omnes 
significationes habet quasi om- 
nium deas?) 

Pape interiectio est admirantis ut 
pape uiuere non licet et forni- 
càri licet (Isid.) 


1. cellarium ez cellerarium corr. || 6. gutture | 8. guttura ex guttur a corr. | 


pendent ex pendunt corr. | 10. deam ex dea corr. | canemus || 12. hanc ex hunc 
corr. || 17. se letus ex se lectus corr. | auras | 19. femini | palma | 20. dequunt | 
est om. || 21. arumpam qm. 1, harumpam m.5 | et harumpam (ex arumpam corr.) 
pinorum | 22. Pancaia m. 1, Panchaia m. 5 | 23. Pancratiari | tolerantes | 25. di- 
citur december mensis | 28. omnium deus || 29. fornicari ex fornicare corr. || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Papia uirgilius solido pape de ro- 
bore uirtus 
Papille mammille siue kapita mam- 
millarum 
Papilio auis est que numquam 
orescis!) 
Papotentia ebrietas grece paponius 
ergo ebriosus 
5 Papula principale quod est populla 
diminutiue 
Paradionum prope balteum 
Paragoge est apposicio ad finem 
dictionis littere aut sillabe ut 
magis pro mage ut potestur 
pro potest”) hanc alii prospera- 
lem sim apellant sicut et uir- 
gilius?) bellantur pigtis ama- 
zones armis pro bellant sicut 
estus pro est*) (Jsid.) 
Parapsides suffusaria 
Parapsis gabata uel patena 
10 Parasangas perse uocant quod greci 
stadia nos miliaria appellamus 
Parentilia?) dies festa paganorum 
Parentilia?) propinquitas 
Parentat umbris uel tumulis*) mor- 
tuorum frequenter paret id est 
obsequitur aut ministrat 
Parentilitas parentele 
15 Parenticida qui parentem occidit 
Parizomata tunica ex foliis con- 
suta alii lumbarem dicunt 


231 


Parsit soluit exparsit 

Parsurus parciturus 

Parsurus ignosciturus miserturus 

Parturicionibus feminum partubus 

Paruunculus mauigium pyratarum 

Pasco pascor conposco conpescor 

Pastoricias casulas pastorum cu- 
bilia 

Pateris fialis antiquis argenteis 
uirgilius qualem pateris libamus 
et auro 

Patrissat patris") similis fit 

Patrissat patris similat 

Patruelis filius patrui aut filia 

Pauiatur tundatur a pauimento 

Pauitantem formidantem timentem 

Pauitant pauere se simulant 

Pauni egyptiorum lingua maius 
mensis dicitur (Isid.) 

Pauperiantur?) pauperes efficiuntur 

Paupertas honesta esse potest ege- 
stas uero turpis 

Pecua loca que pecuaria appellantur 

Pecua armenta 

Pecua pecus femina 

Pecuaria pecora 

Pecuarius armentarius 

Pedatum carcerem 

Pedes dicuntur duo fines nauium 
qui extremos uelorum angulos 
tenent | 

Pedisequa ancilla famula serua ( Cic.) 


1) o add. m. 2 | 2) st in ras. m. 1| 3) sim — uirgilius suppl. m. 2 in lacuna 
relicta | 4) pro — est suppl. m. 2 in lacuna | 5) prior. 1 in a m. 2 corr. || 6) is ex 


us fact. | 7) s s. scr. m.1 || 8) 1 exp. m. 2 || 


2. mamillarum | isid. cod. || 3. crescit ex crescis corr. || 5. est papula | 7. ap- 
positio | promagis | potestitur | appellate m. 1, appellant m.4| pro bellant] pro- 
babant || 10. Parasangus | 11. Parentalia | 12. Parentalia | 14. Parentilia in ras. 
m. rec. | 20. Parturitionibus | 21. piratarum ex pyratarum corr. | 32. Pauperan- 


tur | 34. apellantur || 35. Peccua | 36. Pecua om. || 39. Padatum || 40. angelos || 


41. Pedissequa ex Pedisequa corr. || 


I 


20 


. 


232 


Pedis equus iuxta ambulans (Cic.) 
Pedora aurium sordes 
Pedore sordium inundatione 
Pedore sordium infectione 
5 Pedueas laquei sunt quo pedes in 
laqueantur de quibus in iob ab- 
scondita est in terra peduca eius 
Pedum fustis recuruus quo pasto- 
res pedes ouium capiunt 
Pedum baculum curuum est quo 
pedes ouium detinentur et pasto- 
rale gestamen 
Pedum dieitur uirga pastoralis 
euius uncus additur ferreus qua 
pedes tondendarum ouium ca- 
piuntur et in se habet pares 
nodos eredecoratos queque aliter 
claua appellantur 
Peierare fallere 
10 Peierat iurat 
Pelieatum luxoriosum a concubinis 
Penetralia interiora uel loca peni- 
tus abdita domusque regia 
Penitiora penetralia intus posita 
Penitioribus occultioribus 
15 Penitissima interiora 
Pensitat lbrat 
Penus in omni genere inuenitur id 
est cura penum et hie penus et 
hec penus dicitur 
Percatabsas blandecedit 
Percatabsat ualdecedit 
20 Pereiscere percognuscere ante co- 
onuscere ante prescire 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Perduelis hostis bellator 

Perendie pos crastina 

Perfidiosus qui semper 

Perfidus fraudulentus sine fine 

Perfidus periurus scelestus 

Perfidus qui semel fidem fregit 

Perflubies sordis effusio 

Perfossa perforatam stant per fos- 
sam tele niueam gemis eole 
frontem 

Perfrugis fugitiuis quur de per 
frugiis nostris copias conparantes 

Perfunctorie inaniter 

Perfunetorie ymaginarie liuiter aut 
transitorie 

Pergenuat pergenibus perget 

Pergula tuguria parua alto posita 
quod greci ypero etchion uocant 

Periclum periculum 

Peripsema rasura aut limnatura 
cuicumque rei 

Peripsima purgamenta pomorum 

Peripsima antiqui salutabant an- 
cillantes maloribus quia peripsi- 
mora uel linatura cuiuslibet rei 

Periscelides armillas pedum mu- 
lierum 

Peritos macedonum lingua febro- 
arius mensis dicitur 

Permensi pernauigauimus eo quod 
equor quasi mensurasset 

Pero calciamenti species 

Perpessicius qui semper perpassus 
est 


1. Pedissequus ex Pedisequus corr. | 7. gesta m. 1, gestamen m.4 || 8. de- 
coratus | apellantur || 20. percognoscere | cognoscere || 21. Perduellis || 22. post || 
24. fraudulentus ex fraudolentus corr. | fide || 27. Perfluuies ex Perflubies corr. || 
29. profugiis | 31. leuiter ex lebiter corr. | 32. progenibus | pergit || 33. alto 
m.1, alte m.4 | cicer. cod. || 35. Peripsima ex Peripsema corr. | 37. molori- 
bus | uel limmra || 38. Periscelides ex Periscellides corr. | 39. Peritios | fe- 


bruarius | 40. equorum || 42. passus || 


30 


co 


5 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Perpetem perpetuum 
Persicus qui frequenter aliquid pa- 
titur 
Perstomata tegimina acubitus 
Perstromata gemina 
5 Persuastri persuasione 
Pertesum K deserta loca et noctem 
petet pertesum lucis 
Petagnieios bizantinorum lingua 
ianuarius mensis dicitur 
Peticus qui amat petere alienum 
Petitrix’) sequax et prouono dici- 
tur sequax 
10 Petrino cultello ex lapide facto 
Petulce petulans petule 
Petulei petentes aut ilares 
Petultio iniuriosi stulti 
Petuleis lasciuientibus 
15 Petuleum libidinosum 
Petuleum luxuriosum aut totum 
appetens 
Petulcum laseiuum 
Petuleus lasciuus 
Pigredo pigritia 
20 Pigredo torpor stupor 
Pila proprie dicitur ... prebet (cf 
Isid. XVIII 69) peritissimi lu- 
sores habiti sunt coelius adque 
uiturius de coelio sie dieit lu- 
cilius coelius conlusor galloni- 
scurra trigonum cum ludet solus 
ludet et eludet 


233 


Pilentis ueetis ubi uirgines por- 
tantur 

Pileus masculi nomelius quuam 
nentro antiqui masculino usitati 
sunt pillens?) dicatur 

Pilumnus auus turni grece ramen 
significat unde et propina est 
appellati 


Pinnaculum altitudo parietis excelsi : 


Pincernam pro quo nos posuimus 
principem uinariorum in hebreo 
scribtum habet masech quem 
nos posuimus more uulgato uo- 
care pincernam nec uile putetur 
officium cum aput reges bar- 
baros usque odie maxime digni- 
tatis sit regi poculum porrexisse 

Pinguis grassus nam obesus plus est 
quam pinguis catulus ait aut pin- 
guis ubera aut obesus et grossus 

Pinnis raptus secutores gladiatores 
eo quod pinnis rapiant 

Pipolo conuieio 

Piram congeriem lignorum uirgi- 
lius pinguem tedis et robore secto 
ingentem in sacsoxere piram (Jsid.) 

Piraticus subaudis aut caster 

Pisculenta piscibus copiosa 

Pisculentissimus pisculentus pis- 
cosus 

Pistores ueteres non molitores sed 
pistores dicebant quasi pinsa- 


1) ti s. scr. m. 2 || 2) n in ἃ m. 2 corr. || 


3. accubitus | 4. Perstomata || 6. uirg. cod. | 9. probono ex prouono corr. | 
11. Peculce | petulans ex petulans petulans corr. | 12. Peculi| hilares ex ilares 
corr. | 13. Peculcio | 14. Peculcis | lasciuientibus ex lascibientibus corr. | 15. Pe- 
cultum | 16. Pecultum | luxuriosum ez luxoriosum corr. | autotum | 17. Pecul- 


tum | 18. Pecultus | 21. isid cod. | 22. Pilentus || 23. quam | neutro | pilleus | 


24. famen | apellata ex apellati corr. | 25. excelsum || 26. posuimus ex pos- 
suimus corr. | ebreo | scriptum | hodie ex odie corr. || 27. nabobesus || 28. seca- 
tores || 29. conuitio | 30. incoxerepiram ex incosuxerepiram corr. || 31. et || 34. pinsi- 


234 


tores a piiidendis granis frumenti 
persius Oiane a tergo quem nulla- 
clone pinsit 
Pistris belua maris lucius pistrices 
dixit pluraliter 
Pixides uasa modica argentea uel 
lignea in simitudine capselle uel 
calix uel sciphus 
Pixos grece quod nos ex parte cor- 
ruptum buxum uocamus (Galen?) 
Placentem dulcia eo quod placeant 
edenti " 
5 Plagiarius qui indicit pueros et 
sollicitat seruos alienos 
Plagiarius mancipiorum uel peco- 
dum alienorum distractor 
Plagiarius abigeiator qui manci- 
pium aut pecus alienum sedu- 
cendo distrait 
Plaudunt pedibus percuciunt fidibus 
Plausibile et plausibile unum est 
19 Plaustrit quod e plaustro sonat 
Plaustrum uehiculum aut carrum 
Plautinarum plaucti auctoris re- 
gestas ( Virg.) 
Plebiseitat plebem alliquitur 
Plectrum gubernaculum siue lingua 
in corpore siue percussorium 
cythare 
15 Plosculus plus quam obtat 
Pluris et plures ita distinguitur 
pluris est quod maiores summa 


1) no add. m. 2 || 2) a add. m. 2 || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


.taxatur plures uero de multitu- 
dine scribimus 

Pluseulam uindemie pluriorem 

Pluseulum plus quam oportet 

Poenicentaurius auis que quasi pur- 
poreas pinnas habet 

Poeria poeta foemina 

Polemos bellum pugna grece pole- 
mitum ergo quasi pugnas textas 

Pollieibus manubriis id est manus 

Polipticus liber wita urbana 

Polumum locus sacrorum 

Pomeos ellenorum lingua octuber 2 
mensis dicitur (Isid.) 

Pomerium quod est circa muros 

Pomerium ipse locus arborum 

Ponipulentus pompa plenus 

Poplites genuum flexura 

Poplite suffragine 

Poplite genu 

Popula prineipale quod est popilla 
diminutiuae 

Popularitas populi festiue congre- 
gationes 

Populatates populorum festiue con- 
gregationes 

Populea uirga populee arboris uirga 35 

Portentum nouum aliquid pro 
signo') natum aut”) factum 

Pos postea 

Postergum a retro 

Postergum post dorsum 


20 


30 


tores | iane | at egr que | nullationa || 1. lucius ex lacius corr. | 2. similitu- 
dine | 6. pecudum ez pecodum corr. | distructor || 7. aligenator ex abigeiator 


corr. | mancipium ex manticipium corr. 


| distruit | 12. plancti | res gestas ex 


regestas corr. | 13. alloquitur | 14. gubernaculum ez guuernaculum corr. | cithare || 
16. maioris | 17. Plusculum | 19. purpureas ex purporeas corr. || 21. polemetum | 
ergo] autem | textus | 30. sufflraginae s || 32. est pupilla | 34. Popularitates | 


37. Pos oblit. | nom. auct. oblit. || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Postergum ad posteriore parte id 
est post scapulam 
Postes tabule hostii masculinum est 
Postes seratos hostia seratà 
Posticium est latens hostium eo 
quod renotum est a publico 
5 Postliminio post captiuitatem 
Postliminium qui post captiuitatem 
reuertitur ad iura quam admi- 
serant 
Postpridie altera die 
Postpridie post tertio die 
Postpridie post tero die 
10 Postulaticius ille qui postulatur 
Prefocare guttur obstranguilare 
Prerogatiua beneficium ante do- 
natum 
Prerogatiua excellentia meritorum 
Prerogatiua beneficium ante obla- 
tum quem si reddideris iam non 
reddideris praerogatiua 
15 Presentiscat ex toto sentiat 
Presole auctore 
Presole protectore 
Presole iudices ab eo quod prae- 
sunt iudicio 
Prestigiarent ludificarentur 
20 Prestrinxerim permunerim 
Presules qui regionibus uel solo 
prehe sunt 
Presules indices presidentes 


1) add. m. 2 | 


235 


Presules iudices ab eo quod praehe 
sunt iudicis 

Presule auctore 

Presule protectore 25 

Presule auxiliatore 

Presule fabente 

Presule opitulante 

Presule factore 

Pretor qui ciuibus praehest nego- 30 
tiator quod est predes id est 
fideiussores 

Pretores secundi sunt consulibus 

Preuelox ualde uelox 

Prietios bitiniensium lingua iunius 
mensis dicitur (lsid.) 

Primipilus portator prime aste nam 
pila asta genus telorum est 

Primipilares numerus est milicie 3s 
primo probatus 

Primiuirgius cabellaris quod prima 
est militiae ius") in uirgis 

Priuignus uxoris fihus 

Priugnus fihus matris ex alio 
matrimonio 

Priuigna quibus. quelibet mulier 
nouerca est hii priuignae prius 
appellantur 

Procella pluuia cum tempestate 

Procella subita uis uentorum cum 
pluuiis 

Proceres uarra dixit ligna esse 


40 


1. posteriorem partem ex posteriore parte corr. | 2. Postes ipsi | ostii 


4. Postitium | ostium | 5. captiuitatem ex captibitatem corr. || 6. captiuitatem ex 
captibitatem corr. | admiserunt | 16. autore | plac. cod. || 17. 18. plac. cod. | 
20. Prestrinxerit | permunérim m. 1, pernumerit m.4 | 21. presunt ex prehesunt 
corr. | 23. presunt ex prehesunt corr. | iudicio || 27. fauente ex fabente corr. || 
28. oppitulante | 29. fautore || 30— 32. hae gl. om. || 34. Primipilas ex Primi- 
pilus corr. | aste m. 1, haste m.5 || 36. caballaris | milicia eius | 39. hi ex hii 
corr. | 42. ligna esse ex lignicesse corr. | : 


οι 


e 


x 


236 


tectis prominentia quod proce- 
dunt extra parietis sic appellata 

Proeeres dieti proceres quasi pro- 
cedes quod ante omnes honore 
precesserint 

Procudit edifieat uirgilius dudum 
procudit arator uomeris obtunsi 
dentem 

Proculus qui nascitur absente patre 

Proculus qui naseit uel cum patre 
peregrinatur 

Proculum qui nascitur cum patre 
eius longe peregrinatur 

Prodigium ut uarro ait unum de 
quinque rebus est que 
ostenta portenta prodigium mira- 
culum monstrum 

Pro dolor id est cum dolore lo- 
quor interiectio est dolentis se- 
dulius pro dolor eterni fuerunt 
duo crescere postquam (Cic.) 

Producantur ea enim producuntur 
que seruant productio enim in 
gentiuo ut litis dis diti dis glis 
gliris 

Proelium orant et proelio ditam 
caleno tum bibis uuam pro uino 
dixit 

Profesti dies festis contrarii id est 
sine religione nam festi tantun- 
dem oti et religionis!) sunt 


sunt 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Progenitores primatum uindicans 

Progenitores ataui quasi porro ge- 
nerantes 

Proletarii filios generantes fuerunt 
autem rome et ad bella non pro- 
cedebant prolis gignende gratia 
id est filiorum procreandorum 
causa 

Proluit KR perduxit aut in curcula 
prolue claucam 

Promeritus apud antiquos dicebatur 
quidquid bene facis et promerita 
profuisse prestitisse 

Promtuaria cubilia 

Promtuaria interna cubiculi 

Promtuaria thesauri 

Promtuarium thesaurum 

Promtuarium cellarium 

Promunturium locus in mari emi- 
nens commune est enim insulis 
ut promineant inde et loca earum 
promunturia sie sallustius?) de 
sardinia?) in orientem quam oc- 
cidentem latior prominet 

Promurale murus autem urum 

Promurium spatium que cirea mu- 
rus (Isid.) 

Promuralem ante muralem (Isid.) 


20 


Pronuba mulier qui preest nubtiis 25 


hoc est paranimpha 
Pronubante adsistente (1516. 


1) li pro le m. 2 corr. | 2) ius ex inus corr. || 3) ia ex a m. 2 corr. || 
prominentia ex pramentia ut vid. corr. | procedant | parietes ex parietas corr. || 
2. obtusi ez obtunsi corr. || 3. uirg. cod. || 5. pater ex patre corr. m. 1 || 6. unum] 
un || 7. sedilius | posttiuam | 8. seruamus | ut lis litis ex ut litis corr. | 9. Proe- 
lum | proelo | caleno ex calemo corr. | 10. Profecti | 11. uendicantes ex uindi- 


cant corr. | 13. generantes ex generanter corr. | 15. aput | quicquid | preste- 
tisse | 16—18. Promptuaria ex Promtuaria corr. | 21. Promunctiorium ex Pro- 
munturium corr. | promunctoria ex promunturia corr. | lacior || 22. ante mu- 


rum | 23. quod ex que corr. || 24. Promurale er Promuralem corr. | murale ex 
muralem corr. || 25. que ex qui corr. | nuptiis | parenimfa || 


σι 


1 


e 


1 


ex 


20 


25 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Propalare protendere 

Propalat manifestat 

Propalat diuulgat 

Propalatum notum omnibus factum 

Propinquauit proximauit 

Propinquant proximant 

Propinqui quia femina ueniunt con- 
sanguinel dicuntur 

Propinquus mixto!) sanguine post 
adfinitate iungitur 

Propudiosam rubore confusioneque 
plenam 

Prosapia genus 

Prosapia progenies 

Prosatis progenitus 

Proscenia theatalia uirgilius et ue- 
teres ineunt proscenia ludi 

Proselitus aduena 

Proselitus peregrinus 

Proselitus transiens de lege ad al- 
teram 

Proserpiant germinent 

Proserpiant inualescant 

Proserpiant inerescant 

Pro sexibus dualiter posuit pro 
sexu masculino 

Prosiliuit resiliuit et hoe melius 
est quam prosiliuit 

Prosum productum 

Prosum rectum 

Pruina dicitur aqua alba hiemalis 
que ante lucanum cadit super 
herbas 


Pruna carbones uiui 


1) to im vas. m. 2 || 


23 


Pruna cerea pomi genus 

Puberes noncupantur qui iam gi- 
gnendi- possibilitatem sumunt 
pubertatem autem egressi mox 
adulescentes appellantur 

Pubescere iuuenescere 

Pubescere crescere 

Pubescere inualesceret 

Pubescit ad nubtialem transit he- 
tatem 

Pube tenus usque ad pubem ubi 
sexus dinoscitur 

Puerpera mater pueri primo partu 
editi 

Puerpera puella primi partus 

Puerpera mulier que primo partu 
puerum parit 

Pugnatiter quasi pugnando ut est 
illut quintiliani pugnaciter que 
dicendum 

Pullati nigri qui in luetum uesti- 
bus nigris utuntur 

Puluerulenta puluera habens aestas 

Puluillum plumacium 

Purulentum putridum 

Pus sanies 

Pus corruptus humor 

Pus sanies 


Quadriiugos eurrus quattuor ro- 
tarum 

Quadrifidas quattuor fissuras 

Qualos corues quibus uue portantur 


8. adfinitatem ex adfinitate corr. | 12. Prosatus || 13. teatalia ex teatali 


corr. | proscedia || 24. hyemalis | erbas | 26. Pruma || 27. nuncupantur | ado- 
lescentes ex adholescentes corr. | 30. Pubesceret | 31. nuptialem | etatem | 
32. dinuscitur | 33. partu ex parto corr. | 36. Pugnaciter | illud || 37. lucta ex 
luetum corr. | 46. Qualos m. 1, Quales m. 4 || 


40 


238 


Qualos corbes colaque prelorum 
per quos mustus fluit a colendo 
dicta 

Quando sepe pro coniunctione po- 

. mitur hoc est quoniam ut est 
illut hie tibi fabor quando hec 
te curare mordet et quando?) 
nequeo crudelem abrumpere ui- 
tam hinc ad tarpeiam sedem ad 
locum ad capitolia ducit aurea 
per locum tacit tune qua manus 
redadtollere nobis a tergo possit 
custodie et consile 

Quattuor quattuor species diuidunt 
uirgilius bonum maritos gregis 
uictimas aratores armentiuos te 
quorum quattuor currules dori- 
farios admessarios armentiuos 
(Isid.) 

Queritatur qui assidue clamosus est 

5 Questionarius quesitor 

Questor prepositus et consiliarius 
qui publicam pecuniam prerogat 

Questores dieti quasi quesitores eo 
quod questionibus presunt con- 
silium autem et causaput eos est 

Questor a querendo dietus quasi 
quesitor 

Questores siue quesitores uocamus 
auctores iuditiorum et praeposi- 
tos iudicium enim olim inqui- 
sitio uocabatur 

10 Questuosus querimoniosus 


1) post quando lacuna 3—4 litt. || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Questuarius qui questu corporis 
uiuit 

Quesumus rogamus 

Quin potius quin modo quur non 
alius immo ut quin ages inquid 
habes alias ideo quin protinus 
omnia perlegerent oculis 

Quin etiam quin aliquando signi- 
ficat etiam ergo quod quia immo 
aut uero 

Quiniei philosofi sunt a canibus 
uitam ducentes quinos 
grece canis dicitur 

Quinquatria quinque portieorum 
ambitus puto 

Quintilis nomen mensis iulii quia 
quintus est a martio qüi est 
caput anni aput hebreos 

Quirinus sabinorum lingua arta 
unde et postea romulus dictus 
est quirinus quia sabinos sub- 


enim 


egit 
Quiritat querit 
Quiritat qui per publicam clamat 
Quisquilias purgamenta sibe tegu- 
menta de sumitatibus cortitibus 
que pomorum 
Quodni quod nisi 
Quo sidere cuius sideris ortu uel 
occasu id est quo tempore 
Quousque tandem quousque moram 
Quousque tandem abutere catili- 
nam patientiam nostram quous- 


1. Qualos m. 1, Quales m.4 | fluit ex fliit corr. | colando || 2. quando ager 


1 
nequeo | turpéiam (sic) | aurea nunc | locum. utae; tune | sed adtollere | possi | 
et] ex || 6. et ex ex corr. | 7. autem ex ausa put [ est E ex est corr. || 9. iudi- 
ciorum | 13. pocius | eur ex quur corr. || 15. philosophi | 17. kapud | hebreos ex 
ebreos corr. | 18. asta | 19. Queritat ex Quiritat corr. | 20. Queritat ex Quiritat 
corr. | 21. siue | corticibus | 23. occausu || 24. Quoustandem || 25. pacientiam | 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


que uel quamdiu male uteris 
catilina patientiam nostram 

Qurules lueanus uacuoque loco 
cessare quurule sedile uel sub- 
sellia 

Quurulis sella acurru quia equi 
de curru quurules dicuntur 

Quurulis sella in qua purpurati 
sedent 


Rafimenta interramenta 
5 Ramalia pro ramalibus posuit seu 
pro frontibus uel pro opatitate 
dieitur enim et ramalibus 
Ramalia rami arborum uel frondes 
hamenta aeramenta 
Ramenta rasura cuiuscumque rei 
Ramentum tenuem ramum tenerum 
10 Ramentum tenuem ramum aridum 
Ramentum puluis qui ratur ex ali- 
qua specie 
Ramieosus erniosus 
Rancet rancidum est 
Raneidolum amarum 
15 Ranunculus a rana diminutiue ut 
canis canicula 
Raptauerat frequentius modo ra- 
puerat 
Rarescunt pauci fiunt 
Rarimantes rimantes 
Rastri lgones 
20 Rastrum ferramentum culture aut 
arando terram aut aritate den- 


1) add. m.2 | 


239 


tium rastros dicimus et est ge- 
neris masculini pluraliter hii 
rastri hos rastros his rastris et 
aratra dicuntur rastri 

Rates naues proprie ligna quibus 
rustiti profunda fluminum tran- 
seunt 

Rebelles pace facta bellum mo- 
bentes 

hell post pacem factam rursum 
redintegrans bellum 

Reboare resonare uirgilius rebo- 
abant que silue cicades 

Reboantes clamantes 

Reboant resultant 

Reboant remugiunt 

Reboabant resonabant 

Reboare clamare 

Recalent adhuc calent quasi si‘) 80 
dicerent et non longum est tem- 
pus quod fuerunt 

Recidiua ex ruinis nascentia 

Recidiua restaurata ex ruinis 

Recidua renouata 

Recidua reparata 

Heeidua crescendo et pullulando 35 
dicta sunt bene ergo recidiua 
ubi mors aut casus 

Reeidiua reparata (Virg.) 

Recidiua rediuina ( Virg.) 

Recidiuari id est renouare (Galen?) 

Recidibant denuo ad quod prius 
fuerant reuertuntur (Galeni) 


ueteris | catalinam | pacientiam || 1. Quuriles | uacuoploco | quurile | 2. quia et 
qui | quarules || 5. frondibus | opacitate | 11. raditur | 14. Racidolum [|| 15. Ra- 
muneulus | 20. terra | araritate || 21. rustici | 23. redintegras | 24. Rebcare | re- 
sonare e corr. | 27. remagiunt | 28. Reboabunt | resonabunt | 30. Recalet | 31. Re- 
cidicia | 32. Recidicia | 35. ergo redicia | cusus || 37. rediuiua | 38. Recidiuare | 
39. Recidebant ex Recidibant corr. | fuerunt || 


240 


Recidiua uerborum sunt que aliis 
sectis repullulant ali recidiua 
accedendo dieunt quia post ca- 
sum nascitur alii a reeidendo et 
repullulando dixerunt ergo reci- 
diuum ubi mors aut casus (Galen?) 

Reciproca rediuiua 

Redimieula retinacula 

Redimieulum ornamentum 

5 Redinserabit denuo inseruit 

Redinsertare denuo inserere 

Rediuiua renascentia 

Rediuiua de nouitate reddita 

Rediuiuam a morte aut a uetustate 
reuocatam 

10 Rediuiuam a uetustate renouatam 

Rediuiuus qui redit ad quod fuit 

Redolent olent sed hoe interest 
quod olent res uel male uel 
bone redolent tantum bone uir- 
gilius respondit 

Redoluerunt?) fraglauerunt 

Redubius exubius 

15 Referto reporta uirgilius et uallos 
primus sub tecto referto 

Refocilabit recreauit 

Refocilabit reficit 

Refocilabit humanitate fouit 

Regia regnum lucanus regia lagi 

20 Regimonium regimen 

Regulus dictus eo quod rex ser- 
pentium sit unde et a grecis 
basiliscus uocatur hu sicut et 
Scurplones arentia queque sec- 


1) lu ex lau m. 2 corr. | 2) po ex 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


tantur postquam ad aquas ue- 
nerint hydrofobas et limphati- 

cos faciunt | 

hemex dictus quod remum gerit 
sic autem remex quomodo tubex 
dicitur nominatiuo casu non 
autem tubex sed tubicen dicen- 
dum est ut tubicen corricen | 

hemugiunt rapidus extus feruens 

Remulcens rem placans 

Remulcens repropicians 

Remulcens reducens 

Remulceri replicari 

Remulgens reducens 

Repagula inpedimentum 

Repagula aditus 

Repagula introhitus 

hepagula retinacula 

Repagula que ad inpedimento op- 
ponuntur?) 

hepagula ostia carcerum in circo 
euntibus unde equi cum quadri- 
gas egrediuntur 

hepedat reuertitur 

Repedat redit 

hepedat regreditur 

Repedat remeat 

Replum species mulieris ne peplum 
facere debuisset 

Reseratum apertum 

heseratione patefactum 

Resides resides proprie sunt qui 
militiam detrectant a rege de 
militibus uero ignauis dictum est 


pu m. 2 corr. || 


1. arborum | isid. cod. | 3. 4. margo abscissus: nom. auct. deest || 3. recina- 
cula | 8. denuouit areddita | 9. reuocatum || 10. renouatum | 12. respondit]. E || 


15. uallus | tecta | 16. Refocillabit || 17. 


Refocillabit | 18. Refocillabit | 21. gre- 


gis | uenerit | limpaticos | 30. aditos | 31. introitus | 33. obponuntur | 34. hostia | 
quum || 40. Reseruatum || 42. miliciam | a rege] agere | ignams || 


25 


30 


35 


40 


Retiea genus uitis 
Retica ligna quibus uites retinentur 
Reticulata concancellata 
Reticulatos cancellatis 
5 Reuocilauit refecit 
Reuocilauit humanitate fouit 
Rictus extensio oris 
Rictus uultus est oris positio 
Rictu morsu 
10 Rima fissura tabularum fissura et 
rames 
Ripas pinnacula terrae 
Robora roboens namque uolens 
robora fuluus iouiales inechera 
Rorem ros marinus dicitur quod 
est uirgulti genus 
Ros roscida id est humor desuper 
cadens 
15 Roscidolum rore madidum 
Roscum lignum foliis spinosum 
Rostris ceptis sciendum tamen est 
^ quod rostra rostris ad rem publi- 
cam pertinet initium siue certum 
Rostro ore uirgilius rostrosque in- 
manis uultur') adunco?) inmor- 
tale iecur tundens 
Rostrum os quod greci riechos 
dieunt proprie tamen rostrum 
dieitur quod ineuruum est ut 
uulturis accipitris uel reliquis 
auibus 
20 Rubum lignum spinosum rubus 
spina 
Rubus sentix agrestis minor ma- 
lorue 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


241 


tudentem plaus genere. feminino 
dixit dum ergo tibi hane quam 
trahis rudentem conplico in fa- 
mula rudentem 

Rufata gladu 

Rufatus sanguine truentatus 

Rufa insula terreni maris in qua 
ferri fodina exercetur 

Ruit et patientis est et facientis 
uirgilius utque data porta ruunt 
terent alios raperent ruerem tun- 
derem et prosternerem 

Ruit tria significat aut cadit aut 
deicit aut festinat 

Ruma gula unde ruminant animilia 
in rumam reuocant id est in 
gulam 

Rumigerulus portitor rumoris 

Rumigerulus rumoris inuentor 

Rumigerulus famam renuncians 

humigerulus?) timoris opinionem 
portans 

Ruminat regustat 

Ruminare remandere 

Rumpent pro impleuerunt uirgilius 
etcacta querule rumpent arbusta 
cleadea ergo rumpent imple- 
uerunt 

Rurigena a rure natus 

Rurigena ruris habitans 

Rurisopoce terre umbrose uirgilius 
et ruris opace falce premes sub 
umbras 

Ruscum lignum foliis spinosum 

Ruscus spina longa uncus habentem 


1) r ex s m.2 | 2) c ex ic | 3) ru ante 1 add. m. 1 | 


2. uitis | 4. Reticulatis | 7. Rictus ex Ritus corr. | 8. posicio | 10. ramis | 


12. inethera || 13. ros] ro | 19. Rostru | hauibus || 20. « voce rubus nov. gl. ine. || 
21. maiore | 24. cruentatus | 25. tireni | 28. animalia | reuocat | 31. renun- 
tians | 35. et catta | que ruge || 38. Rurisopace ex Rurisopoce corr. || 


Corp. gloss. lat. tom. V. 


16 


242 


Ruseus uiminis genus 

Ruseus frutieis genus spinosum 
uelut alii herbae asperae 

Rusticus genus herbe aut uirgulti 

. uirgilius aspera rustimina per- 
silum 

Rusticanus ruralis 

5 Rustieanus gurdus 


Sabastos ellenorum lingua ianua- 
rius mensis dicitur (HK) 

Sabatus antitulatus an uenalis ideo 
de astario fundi aliqui conpa- 
rantur id est qui iam fisco fu- 
erant subastati siue titulati di- 
cendum et pluraliter subastate 
tamquam plurime passiones sta- 
tute sub asta fisei hoc est de- 
cantate 

Sabiatur osculatur 

Sabina genus ligni similans iuni- 
pero 

Saccatum uinum expressum per 
saceum inde nomen accepit grece 


10 


Sagene sacra id est uerruclum greci 
retiae uulgo autem neruclum di- 
citur 

Salacia de paganorum quasi mari- 

. tima 

Salamandra EK animal quodam in- 
butrum 

Salambonem genus monstris est 

5 Salebra uia inequalis id est la- 


T 
σι 


pidosa 


1) ex ii corr. | 2) prae pro per m. 2 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Salicta salices uirgilius populus et 
clauca canentia fronde salicta 

Salmentum piseis confectio 

Saltatores nominatos uarro dicit 
ab arcades alio quem eneas in 
italiam seeum adduxit quique 
primo docuit romanos aduliscen- 
tes nobiles saltare 

Sambucus saltator 

Sanctus a ueteri consuetudine ap- 
pellatus eo quod hii?) qui puri- 
fieare uolebant sanguine hostie 
agebantur ex hoc sanctionem ac- 
ceperit 

Sandara cappadoeum lingua mar- 
tius mensis dicitur 

Sandix genus coloris qui sandici- 
nus dicitur quia sandix herba est 

Sanguinarius parracida homicida 

Sanguinarius sicarius latro 

Sappappa quasi dulce acidum uinum 

Sacrabara crura et tibie siue brace 
quibus erura teguntur et tibiae 

Sarga non idoneus cuilibet artis 

Sarga non idoneus artis sue pro- 
fessor 

Sartus consutus iuuenalis scandun- 
tur tunice sartum (ex libris med.) 

Satigeri cilicio uestiti iogularius 

Sationales agros seminales 

Satrape praefecti?) persarum 

Sauricem soricem antiqui enim 
saurice?) dicebant*) quod nunc 
soricem appellamus 


3) 1 add. m. 1 | 4) ba ex baba «m. 7 || 


5. gardus | 7. an uen.] auenalis | asturio | passionis | 11. gré || 12. dea | 


16. glauca | 18. adulescentes | 20. appellatur | purficari | acceperunt || 21. cap- 
padoeum ex Quppadocum corr. | 23. parrachida | 24. sicharius | 26. Sara- 
bara | 28. siue | 29. escanduntur | de gl. eod. | 30. iocularius | 32. perfecti || 
33. Sauricem] em | enim sauricem | dicebant] ....nt || 


20 


25 


30 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Scaber asper scabrosus 

Scafer tofus inequalis 

Scabra uetusta uirgilius ex sesa 
inuenit scabra rubiginae pila 

Scabrones uespe longiora crura 
habentia 

5 Scala abscandendo id est ascen- 
dendo uocata erent enim pa- 
rietibus *) 

Scandaebat ascendebat ut est illud 
scandebat roseo medi fastigia 
celi luna iugo 


Seandit ascendit uirgilius scandit . 


fatalis machina muros freta armis 

Scaphe barca alueum quo panis 
maceratur grece 

Seatebris scaturriginibus —scatit 
enim aqua dum in sicco et arido 
quasi bullit hoc facit et cum 
erumpit uenis et cum auide sor- 
betur temperat rusticus scilicet 
scatebris ideo excetra dicta est 
γάτα quod scateret percussa in 
multitudinem kapitum sie plau- 
tus multorum penium recepta- 
iricem uel malam ancillam ex- 
cetram quod ab ea uenena scateant 

10 Sceda carta scripta per sola s 

Scena teatri pars summa dicitur 
scena ab altitudine aedis 

Scenicus qui in teatro agit teatrum 
enim scena est 

Scenophegia dies festi quibus 1udei 
casas faciunt 

Scida secta 


Scinifos cupudos grece 

Seinidonta dentes duplices habens 
dentes 

Scintilla minimum igniculi semen 

Scholia idem et excerpta 

Sconna spansus 

Seordalus ferox 

Scoria sordes metalorum 

Seoria scuria quod de ferro cadit 

Scorta meretrix 

Seratte despecte?) enugatorie 


Seriba librarius quod pertinet ad: 


libros et cartas publieatus 

Serobibus scrobes sunt fosse ubi 
uitis ponuntur 

Serobonem lucanus feminino ge- 
nere dixit secutus pautum 

Seurra inrisio ergo scurronem ?) in- 
risorem dicimus 

Seurra quasi parasitus publicus 
qui non deserit cecus publicus 

Scurra uocatur qui causa ecce 
quempiam consectatur 

Scurrula*) publieus inportor 

Sebastos perintinorum lingua agu- 
stus mensis dicitur (ex libris med.) 

Sebastus agustus grece 

Sectores proprie dieuntur qui bona 
proscribtorum diuidunt et se- 
cant 

Sedilia loca in quibus sederi possit 

Sedulo curet sollicite agat 

Seges ager est in quo seritur unde 
uirgilius illa seges demum uotis 
respondit auari agricule 


1) ti add. m. 2| 2) de ex di m. 2|| 3) s ex is corr. | 4) ul ex il m. 3 | 


1. Seaber] ...ber | 2. Seafer tofus] ....rtofus || 9. capitum || 15. eupidos | 
17. igniculi ex igniculis corr. | 19. sponsus || 21. metallorum || 22. cadet | 28. iscur- 
ronem || 29. cenas | publicas | 32. perintorum | 33. Sebastos | 34. secant er se- 
cunt corr. | 35. loqua || 36. sollicite e corr. || 37. illu | auari ex auar corr. | isid. cod. || 


16* 


20 


r2 
[2] 


e 


e 


10 


1! 


n 


244 


Segnis id est sine igne ut securis 

. sine cura et sedulus sine dolo 

Selinis ciuitas uirgilius palmosa 
selinis 

Sementeuna femini generis ratio 
est agriculturae 

Sementem tuam femini geris de 
fructibus dictum 

Sementis') hec nominatiuo casu 
facit hane sementem 

Sesemensam semicomestum 

Semensam semicomestum 


Semiustum semiustumulatum et 
incessum 
Semiustum ex partem preflam- 
matum 


Sensa nota pro sensus corporis 
sensa diei donatus gramaticus 
ait epicureus ostendit omnia con- 
prehendi posse sensa corporis 

Saepedium refugium 

Sepes munimenta santorum?) sunt 
unde et apellate 

Seplassarius negotiator qui multa 
uenundat quem greci pantapoles 
uocant 

Seplassu statio ubi pigmenta ue- 
nundantur quod greci miropilion 
dicunt 

Sequester susceptor pignoris 

Sequester pedisequis aut discretor 


1) n add. m. 2 | 2) nt pro c m. 2 || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Sequestres pedisequi discretores 
Sequester qui certantibus medius 


interuenit per quo utraque pars, 


et quam fidem sequatur 

Seras Ix serotinas se enim syllaba 
in huiusmodi nominibus produ- 
citur almar enim serum ex lacte 
dicimus 

Serculis plangis 

Seria necessaria grauia ut donatus 

Serpens aput uirgilium genere 
masculino apud salustium foe- 
minini neque serpens pernitiosa 

Sibila sibilantia 

Sibila ora pro sibilant sallustius 
cohortes festinas conposuerat 

Sibilus ex generis masculi semper 
est nam sibila pro participio 
ponitur 

Signis aegyptu mensuras uiarum 
uocant quod gall leugas et greci 
stadia nuncupant 

Silanos tubos 

Siliqua siluea ispicano uirgilius 
unde prius letum siliqua quas- 
sante legumen 

Siliquis silucis spicis uirgilius gran- 
dior aut fetus siliquis facilibus 
esset 

Sime capelle hoc est naribus pressis 
unde simie quoque dicte sunt 


1. idest ex idem corr. | securus | isid. cod. | 3. feminini ex femini corr. || 


4. feminini ex femini corr. | generis ex geris corr. || 6. Se —me--sam | semi- 
comestam || 7. Semesum || 8. semiustum latum | incensum || 10—14. has gl. 
om. | 16. Pedisequus ex Pedisequis corr. | 18. et quam] equam || 19. sillaba | 


serum ez seram corr. | 22. aput sallustium | feminino ex feminini corr. | perni- 
ciosa | 24. Sibilant | ora om. | coortes || 25. ex del. | masculini ex masculi corr. | 
participio ex participia corr. | 26. Signes | aegiptu || 27. Sillanos || 28. siluca 


m. 1, silique s. ser. m.6 | ispica ex ispicam corr. | 29. facilibus m. 1, fallacibus 
m.6 | esse || 


20 


25 


e 
e 


1 


5 


or 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Sindonis amictoria lmea quibus 
operiuntur humeri 

Sinosuasis genus fuit antiquitus 

Sinus sinum uas fuit antiquitus 
tamen uirgilius sinum lactis et 
hec teliba priape quod annis ex- 
pectaris ut est uarro quidem 
dixit tribus hunc a romanis no- 
minibus uocari primo lepiscam 
deinde galenum tercio sinum 
pro quibus nunc agrato foro 
nominat iuxta grecunt nam plau- 
stus ei ne hic sinus fertur (Zsid.) 

Sinus uas testeum plaustus ei ne 
cum uino sinus fertur (Isid.) 

Sirena umbra in mare hocest lamia!) 

Sisaman genus pomi 

Siticulosus qui semper sitit 

Sobath hebreorum lingua febroa- 
rius mensis dieitur (August.) 

Soe ita 

Sorba poma siluestria 

Spadices equi russel 

Spadicis subnibeus color 

Spadix calor palme quam siculi 
spadicam uocant glaucus spadix 
equus qui oculos habet glauci 
coloris corpus uero pudicis 

Spalangus musca uenenosa 

Sparcos persa lingua canem uocant 


1) amia in ras. m. 2 || 


Sparus genus gladu 

Spata framea 

Spica messis unde credo spiculum 
diei sed ispicas dicimus generis 
feminini 

Spiramen spiraculum 

Spiramine uento prospero 

Spiramento ab spirando aere 

Spiram spira proprie funis nauti- 
cum tortus genus feminini se- 
cundum humerum 

Stabulis curtibus ouium uirgilius 
terriste lupus stabulis matris 
frugibus imbres (Js?d.) 

Stellione genus animalis 

Sterillum barba de capra iocai 

Sterquilinium scupiliarum aceruus 

Sterquilinium locus stercore plenus 

Stilhadia gutte rectorum 

Stilio ab stellis macularum quas 
habet appellatus qui et stello 
dieitur 

Stipem modicitatem 

Stiria gutta grece 

Stiria pendens glacies 

Stiria spine nomen est cuius fructus 
grana habet guttis similia ergo 
stiria stillicidium congelatum et 
sinaribus mucci congelauerint 

stiria dicitur 


1. Sindones | amictorea || 2. Synos uasis || 3. expectares | ut est] adest | uoci- 


tari | acrato | plautus ex plaustus corr. | 4. uas ex bas corr. | plaustus ex plau- 
tus corr. || 6. Sisamam | 11. rufi ex russet corr. | 12. subrubeus | 13. color ex 
calor corr. | palm | spadicum | glaucus ex glauous corr. | colores ex calores 
corr. | spadicis | 14. Sphalangus | 18. set et | spicas ex ispicas corr. | 21. Spira- 
menta || 22. propie m. 1, proprie m. 6 | nauticum m. 1, nautarum m.6 | genus 
m. 1, generis m. 6 | homerum | 23. testes (wt vid.) lupus ex terres stelupus corr. | 
maturis ex matris corr. | de gl. cod. || 24. Stelione ex Stellione corr. | 26. Ster- 
quillinum || 28. tectorum || 29. Stellio ex Stilio corr. || 30. mendicitatem ex modi- 
citatem corr. || 32. 33. hae gl. in un. coniung. || 33. spine ex spinne corr. | muci 
ex mucci corr. || 


20 


bo 
σι 


90 


246 


Stirma aqua dura tenuis in gelum 
conuersa 

Stiua manubrium aratri 

Stiua ea pars aratri quam manu 
tenet arator uirgilius stiua que- 
que curris a tergo torqueat imos 

Stiua uelut manubrium est aratri 
quod manu tenet arator aratrum 
sistit ut dirigat suleum 

Stranguilat laqueo uitam finit 

Stranguilat guile manum premat 

Strata uia munita 


σι 


Strauus trambus grece 
Sthrophium palleum uirginale 

10 Stromateas opus uarium siue la- 
ciniose uel uaria diuersitate con- 
textum 

Strues aceruum lignorum dicitur 
nune struem membra recumbunt 

Stultatus qui differre nescit 

Stultomalus qui stultus et malus est 

Suauium uoluptatis est adque la- 
sciuie unde est illud suauia lasci- 
uis miscentur grata labellis 

Subcentoratus adiunctus 

Subgrunda quod greci yposte con- 
ducunt 

Subgrunda inter tectum et parietes 


1 


σι 


1) alter. l s. ser. m. 1 | 


1. gelu ex gelum corr. || 3. currus | 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


subgrunda dicitur uulgo uero 
subundra 

Subrigens erigens 

Subrinus qui de sorore naseitur 

Subrini sunt consubrinorum fili 

Subsannat inridet 

Subseciua subsequens 

Subseciua subsequentia succedania 

Subtrinum locus ubi suuntur ali- 
que species 

Subulei porcorum pastores sieut 95 
bubuleià eura bonum 

Succedaneus succersor 

Succelli a soccis diminutiue 

Succendia fomenta 

Sudes fustes utraque parte acuti 

Sudes protice quibus nabes pro- »o 
ducuntur 

Sudes stipites uirgilius quadrifidas- 
que sudes feminini 

Suggillat suadendendo concitat 

Suggillat stranguilat 

Suggillat suffocat 

Suggillatio suggestio 

Sugillet*) condemnet 

Suille porcinae 


20 


Suinum porcinum 
Sulcatus diuiditus 


6. gulae ex guilae corr. | premit || 7. uia 


ex uiam eorr. | unita | 8. Strabus ex Strauus corr. | strambus || 9. Strophium | 
pallium ex palleum corr. | 10. laciniosum ex latiniosum corr. | 11. aceruus ex 
aceruum corr. | struem ex strumem corr. | 12. Stultus ex Stultatus corr. || 


13. Stultomalis | 14. uolumtatis:| 


15. adiectus ez adiatus corr. || 16. Subgrinda | 


poste | isid. cod. | 17. subunda isid. cod. | 19. Sobrinus ex Subrinus corr. || 20. So- 
brini ex Subrini corr. | consobrinorum || 21. Subsannat ex Subsanat corr. || 22. Sub- 
sesciua ez Subseciua corr. | 23. Subsesciua ex Subseciua corr. | succedentia ex 
succedania corr. | 25. Subulei corr. m.4 ex? | 29. ueraque | 30. pertice ex pro- 
tice corr. | naues ex nabes corr. | 31. Stipites ex Stipitres corr. | quadrifidas ex 
quadrifidasque corr. | 32. Sugillat | suadendo || 33. Sugillat | 34. Sugillat || 35. Su- 
gillatio | suggestio ex suggectio corr. | 36. plac. cod. | 39. Suleatur | diuiditur || 


\ 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Superaria uestis que super induitur 

Supercilio tipo fastidio 

Supercilio superbia !) 

Suppetitium refugium 

5 Supinus ad celum erectus ( Virg.) 

Supinus semet ferens (Cic.) 

Suscepimus ad animum et men- 
tem refertur ut susceptumunus"?) 
perfiee munus suscipimus cor- 
pore ut suscipiunt famulum con- 
lapsa que membra suscipimus 
aliquem uenerantes (HK) 

Susurro murmurator 

Sutilis quae consuta fuerit hoc 
iuxta antiquum morem 


10 Tabanum auxilium 
Tabida lues morbo plena siue cor- 
rupta 
Tabida lues ut pigrum frigus tar- 
dusenectus 
Tabificum pestilentia 
Tabifieus tabem faciens 
15 Tabo sanguine corrupto. siue ma- 
chiae siue pallore 
Tabo notandum quod ablatiuo casu 
tantum dicatur et alium non 
recipit casum 
Tacitum silens latens uel occultum 
uirgilius interea tacitum uiuit 
sub pectore uulnus ( Virg.) 
Tactus fulgore percussus 


tria 


1) Ὁ ex u m.2 | 2) unus del. m.1 | 3) poster. a ex o m. 2: 


241 


enim sunt tactus adflatus ad- 
tonitus 

Tafos sepulchrum grece epitaphium 
ergo dici potest quidquid in me- 
morns scribitur 

Tagax furunculus 

Talare pecturale uel umerale qui 
usque ad pedes est 

Talea?) surculus quod rustice graf. 
arb . dicuntur 

Taleo similis uindicta id est ut 
taliter qui spaciatur ut fecit 

Talione facti repensatione simili 

Talpae genus foeminini 

Talpa genus marisimilis*) aut ocu- 
lis capti fodere cubilia talpae 
feminini genus animalis auribus 
noxium hortis 

Thamax haebreorum lingua iulius 
mensis dicitur (Jsid.) 

Tarea uestis regia aut toga purporea 

Tautanos cateias de quibus uirgi- 
lius teutonico ritu solito tor- 
quere catelas 

Thebet libro ester december 
mensis qui et decimus (Juceri) 

Thebet in hebrea lingua ianuarius 
mensis dicitur ( Hieron.) 

Tector cautior cycero quis tectior 
quis prudentior ( Virg.) 

Tegularia maleficia eo quod supra 
tegulas sacrificet 


in 


surculus . 


dicuntur add. m.2 | 4) ante aut rasura, im qua uirgilius vid. fuisse || 


3. superuia || 7. susceptum profice | fumulae | menbrá || 11. lues om. || 12. tarda 
senectus | 15. maciae ex machae corr. || 19. epitafium | dici ex dic corr. | 21. pec- 
torale ex pecturale corr. | humerale | quodusque ex quiusque corr. | 22. hanc 
gl. om. | 23. uindictam | 24. Taleone ex Talione corr. | 25. feminini | 26. muri- 
similis ex marisimilis corr. | uirgilius aut | talpe ex talipse wt vid. corr. | foe- 
minini | generis ex genus corr. | animali ex animalis corr. | muribus scriptum 
et del. | 27. Taniaz | 28. puporea || 32. caucior | cicero | 33. malefica | 


20 


25 


248 


Theloneum quasi omnium litorum 
fiscalis cductio 

Temeitum uinum 

Temeratum pollutum uiolatum ut 
. miscuit ignota temerato litore 
gentes 

Temine trama uirgilius fert pictura 
thesauri sub temine ues ter 

5 Themo longitudo aratri uel plaustri 

uirgilius huie a stirpe pedes 


themo 
Tempe locus quidam frigidas ne- 
bulis semper tectus in ualle 


cuius cacumina saxosa et alta 
multum puto statuis stat super 
occidue nebulosa cubilia noctis 
ezyopas quae alios alios nulh 
penetrabilis astrologus iners sub- 
terque cauis greue rupibus an- 
trum id uacuum in montem qua 
desidis atria omni securumque 
larem segnis natura locauit li- 
meno pagaque quies et pigra 
oblibia seruant otia uestibulo 
presisque silentia pinnis muta 
sedent abeunt que truces acu- 
lum neutus et ramos errare ue- 
tant et murmurare demuntaliti- 
bus non his pelagi licet omnia 


clament litora* nonnullus celi 


1) ne add. m. 2 || 2) tu ex ti m. 2 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


frigoripse profundus uallibus ef- 
fugiens spelunce proximus omnis 
saxa inter scopolos quae iacet 
nigrantia circum armentia omne 
solo recubat pecus 

Tempestiuius Ek tempestiuius in 
domum pauli purpureis alis olo- 
ribus comes habere maximi 

Tempora uicma oculis 
sanguineis frontem moris et tem- 
pora pingunt 

Tenaces foreipes fabrorum (Isid.) 

Tenilis qui teneri') potest 

Theniis uittis infulis 

Theniis fasciolis ex corona depen- 
dentibus 

Tensa genus uehiculi 

Tenui hauena E fistula?) uulgo 
fiscla dicitur 

Tenuia tenuissima uirgilius tenuia 
nec lane pro celum uellera ferri 
item uellerque. ut folis despec- 
tant tenuia seres 

Tenus praepositionem uirgilius ne- 
cesitate metri genitiuo plurali 
iunxit ut crurum tenus amento 
palearia pendent 

Tergiuersatur eludit frustratur 

Tergum dorsum 

Tergus terga dorsa coria 


uirgilius 


1. conductio | 4. pictura ex pigtura corr. | uestis ex uester corr. | 5. aratri 
ex arari corr. | stirpe ex stir corr. || 6. frigidus ex frigidas corr. | ualle ex ualles 
corr. | statius ez statiis corr. | nebulosa ex nobolosa corr. | alios alter. om. | 
astrolocus | iners] inter | graue | pacaque | obliuia ex oblibia corr. | praessisque 
ex praesisque corr. | pennis ez pinnis corr. | à culmine cautus ez aculum neutus 
corr. | nonullus | fragoripse | armentum ex armentia corr. | solore tubat m. 1, 
solo recubat m.4 | 7. tempestiuus | purporeis | 8. loca uicina ez locauicia 
corr. | uirgilius ez uigilius corr. | timpora ex tempora corr. [ 10. teri | 12. Theniis 
ex Thenuis corr. | 14. habena | fistula ex fistila corr. || 15. per | uellera ez uel- 
lara corr. | uelleraque | depectant | 16. necessitate || 


10 


15 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Testa uasa argillatia que!) ignem 
efficiuntur tosta 

Tetricus superciliosus 

Trimentum nutrimentum 

Textiha plumata 

5 Textilibus id est speciebus 

Tyaras genus palliorum apud persas 

Tibicofach egyptiorum lingue de- 
cember mensis dicitur (HK) 

Tigillum trabem 

Tigillum tegula sed tegula prime 
positionis nomen cuius diminu- 
tiuum tigillum 

10 Timbre locus propellium 

Thymum flos quod odorem refert 
uirgilius redolent quidhymo (ex 
libris med.) 

Thymum appellatum quod flos eius 
odorem refert de quo uirgilius 
redolent quo thymo flagrantia?) 
melle (ex libris med.) 

Thysri sirorum lingua octuber 
mensis dicitur (EK) 

Titilationes incitamenta inflama- 
tiones 

15 Titillatio stimulum luxoriae 

Titillat inflammat uel ad cupidi- 

tatem accendit 

Togam aduocationem iuridicam ali- 
quotiens de uirgilio namque sic 
quidam ait togam est consecutus 
egit causam non amplius quam 
unam 


Toga puella toga nigra 

Toga palmata quae palmas habet 

Toga gallia pacifiea quae italica 
uocatur 

Togiferium locus ubi scolastici 
disputant 

Togiperium toga pura 

Tonditantes sepe tondentes 

Tongillatim singillatim 


Tongellaria EK malefica eo quod 9: 


supra tegulas sacrificet 
Tonsis bellis conpositis bellis (Jsid.) 


. Toreularia ubi oleum aut uium 


exprimitur 

Torrida ignita?) 

Torridis Fk extuosis 

Torris fustis ustus in foco 

Terris titio ustio 

Torrita adusta 
exausta 

Toris stefadus a lectis tortis qua 
herbis lecti torique dici (Virg.) 

Torquis circulus a collo usque ad 
pectus dependens 


siccata ustulata 


Tostas siccas aridas uirgilius et: 


medio testa estu hereret area 
fruges 

Tostrina officina tonsoris sic enim 
dicimus textrinum a texendo et 
pistrinum apisior eum et cetera 
talia 

Tot ad numerum refertur terentius 
tot peecata in hac re ostendis 


1) e ex ia | 2) ex fraglantia m. 1 | 3) ni ex na m. 2 | 


1. argillaciaque | igne ex ignem corr. || 2. cicer. cod. | 6. aput || 7. Tibicon- 
fach | lingua | 10. Thimbre | 11. que thymo ex quidhymo corr. | 12. que thymo | 
mella || 13. ocbr | 14. inflammationes | 15. stimulus ez stimulum corr. | 18. pulla 
ex puella corr. | 26. bellis m.1, uillis m. 6 bis | 29. exustuosis ex extuosis 
corr. | 31. Torris ex Terris corr. | 33. que | torisque | 34. Torques ex Torquis 
corr. | 35. heteret | 36. Tonstria ex Tostria corr. | apistore ex apistoreum corr. | 


37. hae ex ac corr. | hostendis || 


20 


30 


: jl 


250 


Toxieatas toxicis uenenis infectas 
Trabaria nauicula est quam fluuiis 
utuntur 
Trabea porticus tecta dicitur 
Trabea genus uestis id est regiae 
5 Trabea uestis regia uel toga 
Trabeati trabea ueste induti ut 
est illud 
Tractim') lente 
Trahe que sustici tragula uocant 
( Virg.) 
Tracoedia est quae res publicas 


amplissimas et regum historias , 


continet tracoediam autem a?) 
melpoemene musa asserunt poete 
inuentam dicta autem est ut 
quidam ferunt a trogo hoc est 
hyreo quod 
premium erat hyrcus iam dehine 
tracoedia pro insequentes poetas 
multum florem adepta est in 
choris in canticis et argumentis 
fabularum ad ueritatis imaginem 
fictis tracoedias autem ennius 
fere omnes ex grecis transtulit 
plurimas euripides nonuallas ari- 
starchus 


initio canentibus 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


egit idemque etiam conposuit 
libius andronicus duplici toga 
infulatus?) 

Traguedorum coturni sunt quos qui- 
dem etiam colonos appellarunt 

Trames conpendiosa uia quae trans- 
mittit 

Tranat proprie de mare dieitur sed 
transfertur aliquotiens adarem 
ut gemina senauit ad arches 

Tranas quidam putant esse quibus 
in area colligitur paululum do- 
natus uero dicit uehicula*) esse 
trahas sine rotis (Fx) 

Traneus tucorum lingua iulius men- 
sis dieitur (Ix) 

Trastra sedilia nautarum siue me- 
dias partes nauiam 

Tribula machina quo fruges tribu- 
lantur (Cic.) 

Tribula ad triturandas messes ma- 
china (Cic.) à; 

Tribula genus uehiculi unde terun- 
tur frumenta et obita?) uocatum 
(Cic.) 

Tribulatio contritio amaritudo 

Tribuh spanarum genus 


1» Tracoedias comedias quae primus Tribuli genus erbe spinosae 


1) c ex cta | 2) postea add. m.1 (m.2?2)]| 3) hanc glossam in ras. m. 1 ser. 
4) u ante 1 s. scr. m. 2 || 5) ob ex lb m. 1 || 


1. Toxicatus | 2. quam in ex quam corr. | 8. rustici | 9. Tragoedia ex Tra- 


coedia corr. | tragoediam | melpomene ex melpoemene corr. | proemium | hircus | 
tragoedia ex tracedia corr. m.6 | per | florem m. 1, honorem m.6 | coris | yma- 
ginem | tragoedias | nonnullas ex nonuallas corr. | isid. cod. || 10. Tragoedias ex 
Tracoedias corr. | liuius ex libius corr. | dupli ex duppli orr. | isid. cod. || 11. co- 
turni ex cuturni corr. | quidam ex quidem corr. | isid. cod. || 12. conpendiosa ex 
conpendiora corr. | 13. mari | adrem ex adarem corr. | arces ez arches corr. || 
14. Trahas ex Tranas corr. | paululum om. | uehicula ex uehicla corr. | 15. tus- 
corum ez tucorum corr. | 16. Transtra ex Trastra corr. | siui | 17. machina ex 
machia corr. | qua ex que corr. || 19. ob hoc ita | 21. spinarum ex spanarum 
corr. | 22. herbe || 


15 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Triclinium grecum est eo quod 
ires lectos antiqui in domo ha- 
berent ad prandendum 

Trielinium caenaculum id est tri- 
niles uel superior nidus 

Trieres naues sallutius dorso fluctus 
trieris adequatum 

Trifaucis tria guttura habens 

5 Triones aboriginum lingua aratores 
bobes triones quasi terriones 
dicebantur uirgilius geminos qui 
triones 

Tripudia gaudia 

Tripudiat gaudio exultat 

Tripudiat gaudet uel exultat 

Tripudiantes gaudentes 

10 Tripudio exulto 

Tripudi salutare manibus 

Tripudium ylaritas exultatio 

Triquetra lucretius appellat quem 

uirgilius litore trinagrio nominat 
in tria pro munturia 

Triturat comminuit 

Triturat conteret 

Tribiliter uulgariter 

Trium litterarum homo homo fur 

plautus tu trium litterarum homo 

( Virg.) 

Tropea uictoria uirgilius et ua 

rapta manu diuerso hoste tropea 

Tuberes tubera 

Tusallaria malefica eo quod supra 

tegulas sacrificet 


mÓ 
σι 


2 


o 


Tugurium casa pauperis 

Tugurium hospitium modicum 

Tugurium casam 

Tugurium cellula parua agendo 

Tugurium hospitiolum casa 

Turabulum ubi thus 
(Virg.) 


Turbine uolubilitate uentorum 


incenditur 


Turbine uentorum uertigine 

Turbine tempestate 

Turgores tumores 

Turibulum turabulum quod greci 
thymarion dicunt 

Turifica sacrifica 

Turificatus purificatus 

Turtur auicula blanda de qua 1u- 
uenalis turture magno generis 
masculini 


Vadatur promittitur pollicetur fide 
dicit 

Vades dicuntur qui legaliter causas 
agunt 

Vadimonia iudicia sunt unde apud 
iudicem pro fidem iussorem dat 

Vagiant plangant 

Vagitus infantium fletus 

Vagitus uocis infantie fletus 

Vagitus clamor infantium 

Vagurrit per otium uacuus 

Vagurrit haetio deperit uel uagat 

Validissimus nimium fortissimus 


3. sallutias || 5. Trines | boues ex bobes corr. | que | 11. Tripudium | munus 
ex munibus corr. | 12. ilaritas | 13. uirgilis m. 7, uirgilius m. 4 | litora ea litore 
corr. | triinacria ex triagrio corr. | nominat ez nomina corr. | in] id est | pro- 
muncoria ex promunturia corr. | 14. conminuit | august. cod. | 15. august. cod. || 
16. uulgariter ex uulguriter corr. | 18. Tropea m. 1, Trophea m. 5 | ua m. 7, duo 
m.6 | hoste m.6, ex hoste m. 6 | tropea m. 1, trophea m. 5 || 20. Tugallaria | 
23. casa ez casum corr. | 24. tegendo ez agendo corr. | 26. Turibulum ez Turabulum 
corr. | 31. thymaterion | 37. per || 42 ocium | 43, actio ex hactio corr. || 44. fortis 


ex fortissimus corr. || 


bo 
σι 


30 


οι 


10 


252 


Valimonium sponsio siue officium 

Vallis depressa planities 

Valitant ualent id est sani sunt 

Valitudinarius qui — frequenter 
egrotat 

Valus qui genibus!) iunctis am- 
bulat 

Vannus argumentum de uimine 
factum in modum secuti necés- 
sarium tempore messis uas pur- 
gatorium est et mundandi farris 
instrumentum legitur et uallus 

festuculo 

amicta uallus mitis iacta uentit 


uarro hane pallio 
lem ad auram crassas quae ut 
fere pale et unicos cortices 
Varicat ambulat 


Varicat diuertit 


Varices uenas contortas adque 
plenas 

Vaxea calciamenta mulierum sunt 
( Virg.) 


Vbertim habunde 

Vbertim afluenter 

Ve interiectio dolentis 

Ve syllaba est quae pro uel po- 
nitur 

Vehieulum currus reda carrum 

Vehiculorum plurima genera sunt 
id est carrum reda carpentum 
plaustrum cara capsum fpilen- 
tum uel pretoritum 

Vellificant nauigant 


1) n ez r m.2 corr. || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM. 


Vellus lana qui ab ouibus uellitur 
Vendibilis qui in uenalibus adstat 
res uenalis uendibilis dicitur 
Ventilabrum | instrumentum quo 

palea uentilatur 

Ventris prolubies ab stercoris fluxu 
dicitur proluuies autem uel capax 
audita faucium uel fluxus uentris 
intellegitur nam omnis humor 
intra corpus proluuies dicitur ut 
plenose proluit auro (Cic.) 

Veractum dictum quasi uereactum 
id est uerno aratum (Isid.) 

Verrant inuolant uexent trahant 
plautus uersa sparsum strata et 
quemadmodum uerris id est 
trahis (Jsid.) 

Verba infit in uerba prorumpit 

Verbenas frondes sacre uirgilius 
uerbenas que adole pingues et 
masculatura (Galeni) 

Verbene sacre frondes ut laurus 
olea mirtus poeta aut alibi uer- 
bene inueni 

Verrere trahere aderete quod uerri- 
culum dieitur 

Veretrum percussorium 

Veretrum portum urinae 

Verret scopat uirgilius ima uerret 
uestigia cauda de uacea dictum est 

Veribus uirgis ferreis uirgilius pin- 
guaque in ueribus torrebimus 
exta colurnis 


6. de uimine ex demmine corr. | messisuas ez messuas corr. | hunc | pallio 


om. | uenti talem | auram ex aurem corr. | fert | palea | 11. abunde | 15. reda ex 
redda corr. | 16. reda ex redda corr. | capsus | precoritum | 17. Velificant ex 
Vellificant corr. | cicer. cod. | 18. que | 21. proluuies ex prolubies corr. | 23. in- 
uolunt ex inuolant corr. | 24. prorupit ex prorumpit corr. | 27. Verere || 29. urinae 
ex uirinae corr. || 30. Verrit ex Verret corr. | 31. pinguiaque | torrebimus ex 
torrebilis corr. m. 4 || 


25 


30 


X — 


c we m 3 EE | ΟΝΝ 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Veriloquium Ix unde et ueriloquium 
beati uolentia et ueriloquio iuncta 
est 

Verris sus porcus uerris dictus 
quod grandes abet uires!) 

Vernat floret 

Vernat laetatur 

5 Veruile seruile 

Vertex locus in mari uel in flu- 
minerapacissimas propriaeautem 
est uertex kaput hominis 

Vertex ea pars est qua capilli ka- 
pitis colliguntur et in aqua ces 
aries uertitur 

Vestibula uestibella 

Vertibula?) cardines 


10 Verueis uiridis frondibus siue co- 


rona ex frutice uiridi 

Veruti gens a genere caeli nouati 
in quo ferrum solidum est adque 
productum 

Vespellio sepulerorum uiolatur 

Vesperascit ad hoe casum declinat 

Vesperascente die uespere incum- 
bante 

15 Vesperescit sero fit 

Vesta dea paganorum uirgo nudis 
salutantibus 

Vestas quasi nomen ignis quae 
celebratur roma 

Vestiarius qui uestibus preest 


253 


Vestiplica femina qui uestes plicat | 


Veteris baeci ueteris uini baccum 20 


autem metonimicos aib uinum 
ab inuentore 

Viantes ambulantes 

Vibex ex uirga plaga 

Viuices caese plagarum 

Viuix pugna 

Viburna humilia uirgulta et genere 
et forma a cupresso remota 

Viburnus genera sunt uirgultorum 
humilium 


— 


Vicorium et cistifer nomina sunt 


metallorum 
Victantem uiuentem nitidum leges 
uel tuo se uictantem dictum de 
femina 
Viduata nudata 
Vilieat uillam agit uel colligit 
Vilieat offieium uilici agit 
Vilicare uilici officium peragere 
Vilieus actor quasi ab illa 
Villos grandes generis masculini 
uellera a uellendo dieta 


Vinitor uimeae castus uirgilius aut 3 


coatura uinitor uuae 
Viocorug, nomen aliquo appellatus 
Vir a uirtute nomen accepit ut 
uarro docet sicut et mulier a 
mollitiae tamquam mulier de- 
tracta littera uel mutata appel- 


1) uerris — uires add. m.2 | 2) r pro s m. 2 corr. || 


1. beatiuolentia m. 1, beniuolentia m. 4 || 2. post porcus nov. gl. inc. | habeat || 
5. Vernile | 6. rapacissimus | caput || 7. capitis | et om. | qua || 8. Vertibula | 
uertibella | 10. frutice ex fructice corr. || 12. uiolator | 13. occasum ex hoccasum 
corr. | 14. uesperi | incubante | 15. Vesperascit ex Vesperescit corr. | 17. romae 
ex roma corr. || 19. foemina | que | 22. Viuex || 25. cupresso ex capressu corr. | 
26. Viburna ex Viburnas corr. || 27. cystifer | 33. auilla ex abilla corr. | 34. uel- 
lare m. 1, uellera m.4 | 35. custos ex custus corr. | maturae ex coatura corr. | 
36. aliquod ez aliquo corr. | appellatur | 37. tamquam mollier | detracta ex de- 


ructa corr. | 


bo 


e 


5 


1 


σι 


-— 
- 


254 


lata est mulier uernaculae fa- 
miliaritatis et intime libertatis 
ideo autem uiris plus roboris 
datum est quo facilius ad pa- 
tientiam eoniugalem femine con- 
gerentur 

Virecta uirida 

Virecta mollia uirgulta 

Virginal membra uirginis in quo 
habitat 

Virus malum qui erant et non 
malum unde uerteres uirus et 
uenenum dixerunt 

Virus proprie est humor fluens a 
natura uiri id est semen unde 
et ueretrum dictum est 

Virum et uirus differt quod uirum 
hominem uirus uero uenenum 
dieit 

Vis plus significat quam multitudo 
salustius qui tempestate uis 
piscium ponto erupit 

Viseum genere masculino plautus 
uiseus merus et uera moratio 
uiseus qua similitudo — uisce- 
rum 

Vittae proprie erant insigng,deorum 
penatium et ueste uirginumque 
uestalium 

Vitieella herba est que sicut uitis 
queque proxima habuerit uin- 
ciendo circumligat 

Vitreo limpida 


1) fi s. scr. m. 1 || 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Vitricus patraster 

Viuifices!) uestigia plagarum 

Vligine sordes limia ut aquae 

Vligine lutosus puluis uirgilius 
duleique uligine laetae 

Vltriees dire de poenitendi aput 
paganos erant mensuras exten- 
torum in utroque parte brachio- 
rum digitis summis usque ad 
summos digitos has latini primo 
olas postulans greci olenase di- 
xerunt 

Vltroneum ultroneum 

Vltuire uindicare ulcisci 

Vlua herba palustris uirgilius pro- 
pter aquerium uiridi procumbit 
in ulna 

Vluia genus auis uirgilius certent 
et cignis uluiae 

Vmbelicus est nota inpressa quae 
medium uentrem designat ad 
hoe factus ut' per eum fetus 

--dum est in utero nutriatur 

Vnguinae unguento 

Vnguine adipe uncione 

Vocitat appellat 

Vocitat uocat 

Vola manus uel palma uel manu 
in latu diuidant 

Viola media pars manus unde et 
inuiolare dicimus 

Vola eaua manu uel manu inlata 
aut malima uel palma 


libertatis ex liuertatis corr. | foemine | cogerentur | 4. ueteres ex uerteres corr. | 
6. differ | 7. qua ex qui corr. | 8. quasi ex qua corr. | 11. Vitrea || 14. sorde ex 
sordes corr. | limi==a || 15. Vligo ex Vligine corr. | laetae om. m. 1, add. m. 4 || 
16. dee ex de corr. | penitendi | apud ex aput corr. | utraque | olenas ex olenase 
corr. | 19. aquaereum m. 7, aquarium m.6 | ulua | 20. Vlula ex Vluia eorr. | 
ulule | 21. ho | isid. cod. || 22. unguenti | 23. Post adipe add. Vnguine et mov. 


gl. inc. | untione | 27. Vola | inuolare | 


15 


EXCERPTA EX LIBRO GLOSSARVM 


Volutabra ubi apri porcique se 
uoluunt 

Vomis aratritofus ferreus quem et 
dentem dicunt 

Vopiseus nominatus uno ab orco 
filio alter qui legitimae natus 
fuerit (Galen?) 

Votiuum immolatiuum 

5 Votiuum quod promissum et uotis 

Votorum nuptialium desiderabilium 
seilicet 

Vri üituli agrestes quos bubalos 
uocant 

Vrtice genera sunt duo masculus 
et faemina masculus si tangatur 
ustulat femina non urtica cum 
sale trita morsu canis non suc- 
currit 

Vstrina locus ubi conburuntur pe- 
coram 

10 Vter unus lucanus quo sunt uter 

imperit urbi 

Vterus generes') masculino et ute- 
rus et neutro?) dicitur ut do- 
natus grammaticus ait 

Vuleanalia festiuitas erat pagano- 
rum quod greci efestia uocauerunt 

Vulgus imperitum quia generis est 
neutri 


1) s exp. | 2) neutero m. 2 || 


255 


Vulnera morsa apium sunt quibus 
eliam quae percusserint mo- 
riuntur 

Vulnificus uulnera faciens 

Vultuire R uindicare ulcisci 


Xystarches atletarum princeps 
Xosfer turcorum lingua octuber 
mensis dicitur 


Yalium uitrum grecae 

Yar sirorum lingua maius mensis 
dicitur 

Ydra multorum capitum serpens 
fuisse fertur cuius absciso capite 
uno multa pro eodem nasceban- 
tur sed hoe pagani fingunt 

Ydria uasa terrena aquarum 

Yer hebreorum lingua iunius mensis 
dicitur (Jsid.) 

Yerana hebreorum lingua iunius 
mensis dicitur (/sid.) 

Ymbrices tegulae eo quod acci- 
piant ymbres 


Zar apud hebreos uocatus mensis 
secundus id est aprilis (Hucer?) 

Zybinnas lanceas 

Zybinnarum aculeis lancearum 


3. Vobiscus | nomipatus | ab orco] adorto | legittime | 5. est | 7. bubulos 
ex bubalos corr. | 8. masculus ex masculos corr. | et faemina | masculus om. | 
non bis in ras. om. | 9. lucus | pecora ex pecoram corr. | 10. quorunt | imperet 


ex imperit corr. | 11. genere | uterum | et poster. del. | neutero | gramaticus | 


H 
i 


129. erat ex era corr. | efectia | 13. inperitum | 19—28. has gl. om. || 


15 


25 


ν πον » ie ] v4 τ . 
Tan Co o μα OE PHONE APR 
, u a Max elis. c DM diia p Sis " 
μ᾿ L . . s , o t CE © 
" laur vie dr E Hu i a 
Aa Side jut 0 pe umrota reels Ss Sau en CDI] "LIU ee 


nel) homage ep DER aae vf. CA 5 
; Ligrdvukat le. leno mreeriod nuke 2a 


s ani, and ierat ὁπ ΨΥ s io . dnnailt! TE 1 
amr ap SAONE 33] 


jwiol. ara Mero p oov ds 
aj üt ΤῊ ΩΣ ; TP oue 

RITA αι hdl 22 uu tasa ἡ - (inii 
ia & . aptos infernal 


*£4 ] L * 
ΠΟ + +N BAO hang 4 


.» 


ἐμάν ree os = nro 
γι ιν αὐ πὴ. 
araiiduis Suid sime 


ΓΙ Berd TSRMT ut i 


TT Me. i) Lae es Lk (t IT) tif ΠΣ "Io t ELA ü 
"74 ἢ τῷ " 
af 4 G3 Áá 
: ; CU 
JTUM FoU. ΜΓ ΚΡ ΣΎ "hn hiv SA urit exa Md L 
o2 ἢ 
£i a ee if oie Age aty | 34m we ΕΙΣ II . 
d HA ἡ D bti HIH wi δι ιν CM va "S 1 
HAUS h ju Jd nubi «zum 'TITS 4 m (ae nir imos LE 
; «(ἡ 
n ἰ ;ὦ ur YSSCS aire 
ΕἾΜ hg roads i μετ ΠΗ P 4 (in mnm " "uH 
w MU ae ἘΠ (0 i x av : 
) 
x z Ui od aie KW; Otis 41 unie Ires i m pM meine 
(wieh). girl) aise ay dedit d 
tr le ἥν ξνημο, ὅν onim OATES onda odii τ t 
te le Swit TI ἶ y ὧν cu ^nod Cl'aytittalt 
(wert - ! IA uu M ! 


" i den T buda : qux sexo dp utfioiiwol 


arian au ΠῚ ἀπ} - 14 
fiac) ig ndm e gie firinaasae serie Tig 
adv mur anid He sone Auge nae 


εν Hinting inu ὙΠ 


M 


Lo og mo E M 


sumi", oe LET bmi Miso 5a (on dat EUM 
iab Lond aaa Iac piu. serosom x^ eos “a? 5 
ven | iniong Ur. 8 vw nes Ὧν wu witout A1 2 
| «tolum ] ehh. | A58 c te} ἰνῶν ὦ CRON, Thy 
bte Pu s, fet le ΩΝ o 

J "TE Z2 S. fom 
apt ns. i. | ee re, NM 


T i 8 esL 
Lsotsequr sta ien geni OL NN ΡΝ 

7 ! "um s 4 uU fume," n DM" " 

— ny Xe belo EN. ΤᾺ PEN e 

ὼ πώ 4 Tum ico i L 

- : E » 
^ 4 

' 2, y 

NL Δ᾽ 4 ] hi P 

cn a νὰν 2o ΑΝ Ole 


GLOSSARIA AMPLONIANA 


Corp. gloss. lat. tom. V. 17 


᾿ P ὃ on ce / n" Da 
F EOD a MP W 

à E í eru 

E "MEN ) 


E XO KTWOJSMA À 


. . 
* 
4 
ΙΝ i 
b 


K LI 
" 
, 
! 1 
} a N 
* 
^ 1 
K. Ἢ 
* m 
^ nid 
, a ua 
vi 
me 
c ves » e. v « 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 
(Codex Amplon. in fol. 42 saec. IX) 


foL14xINCIPITU CONSCRIPTIO GLO- 
SARU INUNAM QUIBUS 
UERBA QUOQ-t NOM ALIA 
MIXTIM t LATINA 1 SAXO- 
NIAE INSERUNTUR 
Abtetuos impleatuos 
Abtemus adiungere 
Abba pater syrus est 
5 Abdicat abiecit reppellit 
Abeliata inuiolata 
Aboliri obliuisci 
Abrizum splendoraum 
Absidias aedificii lautioris conculas 
10 Abolere tollere delere obliuisci 
Aboleri abducere 
Abicies turba 
Abstrusum remotum latens 
Abacta inuiolata 
15 Ablatere longe 
Abtauit conparauit 
Absurdus rusticus 
Abstrusa abscondita 
Abducit asportat 
20 Abstenus sobrris uel uigil strenuus 
Abactus abactu remotus 
Abrogare legem tollere 
Abstitit longe?) est 
Abaso infirmadomus 
2% Abit discedit 


Abutitur recusatuelmaleutitur 

Abutimur recusamur 

Abusitatus minusinstruetus in co- 
natiae scientia 

Abitus abilocus 

Abigit?) minat uelabillare agit uel so 
expellit 

Abigelus qui seruum seducit uel 
qui tolht aut pecus alienum 

Abimo detiosu uel funditus 

Abhominat?) negat suum quemque 

Abolit tollit ueldomemoria aufert 


Abspernatur contempnit 35 
Aberruncat abstirpat 
Ababsente | secundumpraesentem 


idest iuxta praesentem 
Aborsus exeo quod ordior 
Abortus exeo quod orior 
Abnuit negauit infestiatur 40 
Abruptus princeps inconsideratus 
Abaetor cabelli fur uel ceterarum 
animalium 
Abigei ipsum quod supratemplum 
Absurdum ineptum dissonentem 
Aboletur diletur obliuionidatur — 45 
Absonus sinesono homo 
Absistit recessit abut 
Aborret longe est 
Abiurant abnuunt negant 


1) ex lege m.1 || 2) posteriorem i superscr. m. 1| 3) h pro a corr. m. 1 || 


11^ 


260 


Abiudicas negas 
Abernum infernum 
Aboris afinibus sineinitiis 
Abit cupit gaudit 
5 Abrogandas euertendas 
Abios scopularios summitates 
Aborrens discrepans 
Abarcit prohibit 
Abgrego segrego 
19 Absedito abesto proculesto 
Abtemius parcus 
Abstusum remotum latens 
Abicimusne ergoneabicimus 
Abutor contempnit 
15 Abrogat aufert 
Absis fabricatus est 
Acti fatis factorum legem inpulsi 
Accitus euocatus arcesitus 
Aciem gladii uim gladii . 
20 Acculae uicini uel alieni cultores 
Acuelud idestque 
Accatasticus adstans 
Accedunt mala 
Actutum sine mora 
25 Accensi irati uel conciti 
Aceruusmalusinmaturus uel amarus 
Aceruos cumulus uel tumulus uel 
condonatio frumenti uel terrae 
idest multum turba 
Achus grecus 
Acceptator auctor 
30 Aconitum genus ueneni uel herbe 
uenenosae 
Arcessit uocat 
Achatae senuslapidis 
Acrocera ligaturaarticulorum 
Acta ripa nemorosa 
35 Accipitrem acceptorem 
Acnonitus quinulli communicat 


1) tarcor m.1 sup. ser. || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Acies extensa militum inpugnatio 

Acrimonia seuitia 

Acturius acta qui faeit 

Accentus uoxalta siue produeta 40 

Aculeus abacudiminutiuae 

Acidus acae sore 

Acisculum quod habent instructo- 
res quasi malleolusest adceden- 
dos lapides 

Aculeum stimulum 

Acies etordo militum etoculorum 45 
uisus et ferri acumen 

Acti deportati conpulsi 

Acrinomium aciamen idest herba 
uenenosa 

Acuto sapientia utueloci 

Aconitum quod in portu ad conedes 
spuce uentum est 

Aceliti admodum 50 

Acris fortis uelox 

Acuius coactus 

Aconi populi 

Actitio uoeatio 

Acte litora amoena 55 

Aceron fluuius inferni 

Acutum sinemora summotum uel 
turris sarcula 

tacerua fra quod sacri- 

ficiisadibebatur 

Acinari tricari') mora arit 

Acenaces pugio particus 

Acidiatur stumacatur uel tristatur co 

Acuria cura dicta 

Actionarius grafion 

Acolitus calicemgestat subsequens 
subdiacono 

Adamans lapis ferro durior 

Admisum peccatum uel receptum οὗ 

Adcliue oblique erectum 


fol. 15° 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 961 


Adfectat temptat adpetit 
Adfatim habundae uel statim aut 
optimeloquens 
Adfinis proximus 
Adfactores adpetitores 
5 Adstipulatus adiunctus 
Adire proferrae 
Adminiculum adiutorium 
Adeptus consecutus 
Adtonitus stuporedefixus uel stupe- 
factus 
10 Adamantite duritiae genus gemmae 
durissime 
Adseiscum adsuciunt idest consen- 
tiant 
Adnuit consentit 
Adulti matures uel adolescentes 
Adrogantia superbia 
15 Adimit tollit 
Adio ingredior 
Adoritur gignitur nascitur uel ad- 
greditur 
Adeo intantum 
Adextollendum adlaudandum 
20 Adamans ualde amans 
Adclibatum obliquum erectum 
Adigebant cogebant 
Adlositum adinlisum ?) 
Adromauit rumorem adtulit 
25 Aditalis quiaudit 
Adsaecula domesticus 
Adlubrus galluscibus degallia 
Attaminat usurpat 
Adpraestolandum adobseruandum 
30 Adfabuli dilectabis 
Adornat plusquam ornat 
Adoptat adfihat 
Adsertit dicit adfirmat 
Adulciscendum addifferendum 


Adsaecular pedisequisuel 35 

Adolet incendit 

Adforet adesset 

Adsentatur adolatur blanditur. 

Adgregat addicit cumulat 

Adcingant praeparant 40 

Adesa comesa consumpta 

Adgreges strues congeriesuia 

Adpulit aduexit adportauit 

Adbiguus ancepsdubius 

Adbages dubietas etcircuitus 

Adrogatus superbus 

Adlicet suadet magissollicitat 

Adorti conatiae contrauirtutae 

Adtenuatus subtilis 

Adsit praestosit iamque etiam 

Ademanicipilandum adliberandum 

Adstultibus*) transitus afaliendo 

Adspiret fauet 

Adcommoda amplica apta 

Adligare scristi insinuare id pu- 55 
bliee anteiudicesinsinuare et con- 


45 


20 


firmare 

Adsortor defensor 

Adsiscere adsumere 

Adiguntur conpelluntur 

Adeo sictantum autem uel aut 
ualde 

Adorat ueneratorrogat 

Adoram maris adlitus ore maris 

Adorri incipere 

Aditis secretis locis uel interiori- 
bus partibus 

Adeptum ablatum 

Adniuitae praesentes facite 

Aduentabat adueniebat 

Adtesascondit protinus conruit 

Aduecta adporta 

Adegit conpulit 


65 


1) li pro si corr. m.1 | 2) s post d sup. scr. m. 1 || 


262 


Aduentieio peregrino 
Adoriar adgrediar 
Adseitum adiunctum factum 
Adnitentem adiuuantem 
5 Adolescit aderescit 
Admentum corrigia loncae etiam 
consules adiaciant 
Adoria speciosa uictoria uel laus 
bellica uel copiosa uel bona 
existimatio uel expola trium- 
phalis 
Adescit aderit 
Adurit genus farris 
10 Adolere incensum offerre 
Adibitis congregatus conuocatus 
Adstirpe radicitus funditus 
Adeat appellaet 
Adimentium tollentium 
15 Adiurat negat 
Adstiplantem spondentem cauien- 
tem 
Adcisum abimocensum 
Ad hoc locurum ad hoe tempus 
Adineitatam adextremam fortunam 
20 Ador farrigenus 
Adoreis uictoreis 
Adea ubinumini adludendum 
Adar mensi feb qui et XII 
Adoretur incipit temptat 


τῷ 
or 


Adtumbam sepulchrum 
Aequemons magnitudo 
Aequoretotum per totum mare 
Aetheris uicinitas caeli 
Aepiphaniae apparitio 
30 Aemulas emitator et 
emitatrix bonorum 
Aeneum aereum 


inimica et 


Aequeuüs elusdem etatis 

Aeneatores cornices laeticines 

Aegre uix uel moleste uel dolenter 
35 Aeuum aetas longa , 


2 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Aerarium thesaurum publicae etubi 
peccuniae mittuntur 

Aere nubes 

Aeculos genus arboris 

Aetatula aetasmodica 


Aetus motusmaris uel calor 40 

Aequor mare uel campus 

Aerumna miseria uel calumnitas 

Aequum iustum 

Aequipperat aequat idest aequa 
etporia facit 

Aetus procellae 45 

Aedes domum uel templa 

Aequieul coetanei 

Aeneatores tibicines 

Aegeatores ortator 

Aethera partes caeli superiores — 5 


Aether aer superior 


Aestiuum uel 


etestiuatempora 
castra 

Aestiuale tempus 

Aesciliae monsinurberoma 

Aeneadae coniurati tenete 55 

Aera rotacaeli 

Aethra possessiocaeli ignea 

Aedicula domus modica 

Aedituus templi custus 

Aeuum saeculum etetas 60 

Aer cauum tuba utquicquidcauum 
aeris 

Aes alienum dubiae uel peeuniae 

Aere aelienum ut supra 

Aelius ossuum elifantis 

Aequiperca aequalem faciat 65 

Aedilis curulis sallam magistratum 

Aeriperdem uelocem 

Aestatenoua uernotempore 

Aestus uapores calor 

Aethon tertius aequilonis 70 

Aethiopum nigrum 

Aequate planatae 


fol. 15" 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 263 


Aegedas scutum minerue 
Aethere unsen caelestem spiritum 
Aegregium magnum praeclarum 
Aeuitas aetastemporalitas 
5 Aestubus uisceribus 
Aequipnus aequat adsimilat 
Aemolire adduceret 
Aemuli inimici 
Aer subtile corpus inter celum et 
aquam 
10 Aeolus rexuentorum 
Aeachides achilis 
Aelam porticum misa uel preces 
agenda fae 
Aethiorion aquila 
Affecta ornata 
15 Affatibus habundanter 
Affluit habundat 
Afuturum absenserit 
Affatim habunde 
Affectatur cum adfeetumane reni- 
titur 
20 Affatur loquitur 
Affricus uentus meridianus 
Afflaret inspirauerat 
Afines proximi 
Affectat temptat appetit 
25 ÀÁgga circa 
Agustae sanctae 
Agens persequens 
Agger monticulus uel terrae 
Agrippago quiinpedibus nascitur 
30 Agimanes explicantes 
Agon certamen 
Aggressus!) infectum inruit 
Agrestae foenum uel rusticum 
Agmen multitudo 
35 Agnatus filius 
Aggerat congregat acerbat 


1) primam s supra scr. m. 1 || 


Agriculae rusticani agrestes uel 
cultoris agri 

Agaso domesticum 

Agrarius utlimes 

Agonica hostia 40 

Agmen quadratum miles initinere 
quadrata acie incedens 

Agrigentinum abagrigentino ciui- 
tate siciliae 

Agasones quiuinum portant uel 
tristicum aduicturas 

Agello diminuti modica possessio 

Agrissius filiusgratiae 45 

Agite festinate 

Agitator auriga 

Agorium auium uoces 

Agrestes ferinae 

Agerem caelebrarem 50 

Ageta utagirum nauis 

Agitata uexata calea camensura 

Agressus esse interfecisse 

Agitanti cogitanti 

Augustum sanctum uenerabilem 55 

Agusta sancta aucta 

Agrediar incipiam 

Agonetheta qui praeest luctu 

Agamus sine nuptis grecus apro- 
nonponet gamus nuptias 

Agoniae uictimae 

Alites aues 

Aligere idest pinnatae 

Alga herbamaris uel spuma maris 

Alma sancta praeclara pulchra 
candida 

Altum mare uel caelum 

Algor frigus . ainuero 

Altrix nutrix (aiumenta 

Altercatio contentio (auxilia 

Aluus uenter.ain.aisne. aintandem 


60 


65 


264 


Aluearia uasa apium uel sinuasa 
Alueum profundum uel sine flu- 
minis 
Alea prodigus origine 
Alte praeclare 
5 Aleator lusorcupiditatis 
Alapiciosus caluus 
Alliciunt prouocant uel sollieitant 
Alacer fortes expeditus uelox letus 
Altores cultores 
10 Allisus affectus . afflictus inpiger 
Alligoria similitudo 
Alummi fili uel serui.abalendo 
dieti 
Albet splendet 
Aerimonia letitia 
15 Alter uter alter et ambo 
Altereatiti contendit uel htigat!) 
Allectat spectat 
Alget infrigidat 
Ala multitudinis pars exercitus 
20 Alber uentus 
Alaris cabellarius 
Allegat imsinuatmittit 
Alienum aes peccuniaueneratica 
Alsit frigauit 
25 Alsosus frigorosus 
Alioquin quod sinon uel aliter uero 
Aliquantisper aliquandiu 
Alibi etali ubiunumest sedinusum- 
est 
Alter uterues uter duosunt idest 
alter deduobus 
30 Alternis subaudisuicibus ut modo 
hoe loco hoe modo illud 
Alter amboue unus etambo 
Alternatur latinum non est sed 
alternat idest postalterum facit 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Alternis agunt nonsimulagunt sed 
primo post alterum 

Ala equitum qui equites quasi uo- 
lant et quod inaciae extrema 
utrumque conponuntur 


Albus?) praetorium ubisuntcon- [01.161 


scripti quirecitansunt tabula est 
et habetaluis lateris iudices et- 
senatores 

Alsiosus quodalget idest frigo- 36 
rosus 

Alogia conuiuum.g. 

Alipedes utpastaobolendo?) etequi 
et uolucres 

Aleatur cotizat.g. 

Altilis utpasta obolendo 

Almum sanctum fulgidum insignem 

Aleualea cotista etlocus ubi tabli- 
gant 


40 


Alitum spiritum 

Alias dieo postea aliatempore dico 
Altrinsecus exutraque parte 
Alites aues 

Aligere pinnae 

Allecto nomen furiae 

Albula nomen fluminis uel ciuitatis 
Allabitur infertur uel abluetur 
Alisplaudit pinnispercutiens 
Alliuitur leniter decurrit 
Alimentae intimo corde siuesecreto 
Alterna uicaria 

Alno scapulariae summitates 
Aleides nomen herculis 

Alionia uictulia . 

Alligat asserit uel aduenas 
Alebrae quod bene aquibus alitur 
Altecomans alte sonans 

Altilia uolatilia 


60 


1) ti supra scr. m.1 | 2) lez b corr. m.1 || 3) utpastaobolendo post de- 


letum: ef. 40 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Alipes aequosan fraetum 
Alicet inuitat 
Alabastrum!) genus marmoris pre- 
{1051 
Allegauerunt retexerunt 
5 Allidat adiecit 
Amoenum fertile iucundum 
Amites fustes aucupales 
Amurca fexolei aquam olei 
Ambrones?) deuoratores?) 
10 Aenilecit uertit 
Abagiex nauticum 
Ammentum ligamen inmisile 
Ambitus circuitus uel potentia 
Amendat extracommedat quod di- 
cimus 
15 Alegare idest asuoloco commendare 
Amburit incedit 
Amatorem ribalesduo quiamant 
Ambages cireuli uel circuitus 
Amens quimentem nonhabet sanum 
20 Ambustum exustum 
Amanet extramanet 
Amminiculum adiutorium 
Amietorium uestimentum 
Amaracus*) genus floris 
2 Amolitus reppellens?) 
Amouet adponet 
Amendare apatria exulare 
Amine congregatio?) multitudine 
Ambrosiae diuinae supulchre 
30 Amisum proditum 
Ambages incertum dubietas 
Ammoneat edicat 
Amusis regula‘) fabri aequalis quia 
diabulae diriguntur | 


265 


Amnis fluuius grandis 

Ammioenia delectabilia 35 

Amellum cateruaruinarium 

Ambro consumpto matrimoniü 

Ampitrioniadis herculis ab arbi- 
irione uitricio suo 

Amaratha sic die perditio inaduen- 
tum domini 

Amfitriate mare 40 

Anguis serpens 

Angor tristitia uel tristissum 

Anchores remotio etrecessio 

Anceps dubium 

Ancilia armacaelestia 45 

Antes extrimi ordinesuinearum 

Anate faleosin repeticiones 

Anfretum iter difficile tortuosum 

Ancipites inritant 

Angiportus?) locus secreta 50 

Anaturali sapore anaturali sapientia 

Ancipitis acutus aut gladium qui- 
inmedio habetmanubrium 

Antrum spelunca uel locus ob- 
scurum 

Anticipat praeoccupat uel praeuenit 

Ansportat adducit 

Auehit bernit 

Anfritri frete mare 

Antebiblium pignum codicium 

Antentes sacerdotes uel pontifices 

Anathematum?) abhominatum 60 

Anxiferum mesti figus 

Anim . aduersum intellectum !?) 

Anim . aduerte animo illuc uerte '°) 

Anim . aduersio 
dictauindicta 1") 


σι 
σι 


sententiainreum 


1) ba ex bra corr. m.1 || 2) b pro o corr. m.1 || 3) ra ex ia corr. m. 1 || 
4) ma pro mi corr. m. 1 || 5) repplellens ante corr. | 6) a ex i corr. m. 1 inter 
seribendum || 7) a ex 1 corr. a. 1 inter scribendum. || 8) us pro as corr. m. 1 | 
9) na ex ne corr. m. 1|| 10) has tres glossas alia manus eiusdem aetatis (saec. IX) 


in margine summo addidit || 


266 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Anediosum tediosum Anhelitus imeitatiospiritus 35 
Animum aequum Animum audaciam 
Animus iustus Anne anuero 


Anchila seuta uel arma caelestia Annexa coniuncta 


s Anget sollicita uel stimulat uel Ancilae sicuti buecula quibus ad- 
meret intus tenetur 
Angit consignat Ancti exeruciati 40 
Annales annuos Anatum miserum 
Annus anniunius Ancia ferrum est quod manutene- 
Anci uirga aurea tur in cotum?) 
10 Antestatus testatus Anguipes gigantes idest draconte 
Animus aequus duae partes ora- pedefruitur 
tiones Anbiantibus eireumdantibus 
Aniaequus ipse homo Anthiae eapilh amisi fol. 16" 
Annieulus unius anni Ancellare humiliareseruire 46 
Annuus anniuersarius Anatores tubicines 
15 Anquirit ualdequirit Animosum humilem fieri 
Anfratibus circuitus Anconiscos ineastraturas 
Anceps dubii capitisexutraque parte Anathema perdicio 50 
Anthlia rota exauritoria genus est Ancxius adnitenscomam 
uasis quasl pigella Anfibulum 
Annuit promittit spondet pollice- Anticristus contrarius christi 
tur Ansersiluatica gregos 
50 Anser auca idest gos Aceles neglegentes uel obliuisci ὅδ 
Antes statuncula uel subpositura ^ agere 
ubi libet Aplestia crapula uel saturitas 
Anteriorem ubi Aporearia defluens 
Antemma pertica nauis ueli — + Aptata perfecta 
Antecellit praecedit ante Apustra armamenta nauium 
2, An aut utrum Apocatasticus aditans 60 
Anceilae seutum decelo dimisum Apex summapars litterarum uel 
Anastassin g resurrectio dignitas 
Animiscaelestibus mentibus diuinis Apocrifis absconsis 
Annabat adnatabat Apricitas color 
s» Annixi adiuncti Apocrissarios?) legatos 
Anienis fluuius italiae Apocrisim depulsio 65 
Anplexa conte nens Aprica extifa calens 
Annus orbis annicirculus Apodixen ostensio 
Annua anniuersalis . Apricum lacustemperatus sine uento 


1) o pro ἃ corr. m.1 || 2) os ex us corr. m. 1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Apodixi . g . est probatio uel exem- 
plum 
Apolitarium .g . est ubi!) ponun- 
tur reslabam?) idé ipsa concessio 
ipsorum 
Apologia . g . defensio 
Aprieus ubi uentus non est sol 
5 Apex interdum distinxtionis nota 
interdum summa capitis uel 
cuiuslibet rei 
Appulit adplicauit 
Apes amorte 
Apellit uetat?) prohibet 
Aquilum fustum uel nigrum 
19 Aquosus*) pluuiosus 
Aquiliuer idest aquile signé ale- 
gin ^) 
Aquimitti mrequieta 
Areartustuus erictus*) 
Arcius grauatus 
15 Archis?) grecis 
Aristotilis nomen auctoris 
, Artem summitatem 
Arcere repellere 
Arctauit adflixit siueconligauit 
20 Arcessiti aduocati 
Arua propris seminibus agri uel 
campl rure 
Armilum uas uinarium 
Armoniae consonantiae exmultis 
Armilla uocibus arualis 
25 Archimandrita princeps 
arrectis 
Aruma caro pinguis ferina 
Archanum secretummisterium 
Arctus propria iunctura membro- 
rum 


ouilium 


261 


Armenta maiora 

Archarius dispensator 30 

Argolicam grecam 

Are altare. 

Arctum angustum uel strictum 

Arctus stellae vir trionales?) 

Arces aedificia munita abarcendis 35 
hostibus dicta 

Area ubiexcutiuntur fruges 

Archontes principes 

Arche eminentia 

Arcit appellituetat prohibet 

Arbiter iudex quem lex non prae- 40 
finit quidiudicet aduobus 

Armentum pecuaria 

Argustus urbanus astutus 

Armiger armiportatur ὁ 

Arbitrium uoluntas siuepotestas 

Aruspices quiintendunt sina cor- 45 
poris uel qui adaras sacrificant 

Artus menbrum 

Arathimeticum numerarius 

Arbitrium collegio arbitrorum mul- 
torum idest ipsa consessio ip- 
sorum 

Arma possunt etunius esse hominis 

Arduri altum deficere 

Arcturum vII trio 

Armatura totius militis 

Armamentum instruetio uel cuius- 
libet nauis locus autem inquo 
omnia reponuntur armamenta- 
rium dicitur 


Armilustrium quod armis locus 
lustretur 
Artemon malus?) nauis 55 


Articulatis articulis conpactus 


1) ibi ante corr. m.1 || 2) babam ante corr. m.1 || 3) uetat bis scriptwm est, 
sed alterum lineola. deletum | 4) Aquosum ante corr. m.1 || 5) alegione corr. man. 
recens || 6) hereticus scriptum deletumque exstat ante erictus | 7) h supra scr. 
m.1 | 8) es ex is corr. m. 1 || 9) raanus ante corr. m. 1 || . ; 


1 


σι 


c 


m 
[27 


20 


τῷ 
σι 


3 


c 


268 


- 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Arietat admodum arietis aliquid Assiriun opprimens ueltribulans 


impendit 
Arrabonem arram 


Artepta genus est uasis quasl pi- 


gella inpingit 


Arcia initium grece 


Armata catananta abeoquod sunt 


armi 


Arida arbum solum tellus idest 


terra 


Angi greci 
Aretusta fons siciliae 
Armelle brachialia 
Areeti stabiliti erecti 
Aruina axungia.g. 


Areopagita 


Argilla !) terra inquafigulioperantur 


2. locus inathenis 


Arualis rusticus agrestis 


Armilla ornamentum circa por- 


cellum 


Arrectis adaudientium paratis 
Ardentibus festinantibus 
Arectis erectis 

Arrepte excitate 

Argiui greci uel medii 
Armipotens bellator 


Aries genustormenti expugnati 


Arciti arcessiti uocati 
Aruina pingnido exungia 


Ariolus quasidiuinisaris sacrificans 


Araxis fluuius orientis 


Armonia confistulae organi per- 


ordinem repulatae 


Arioni eytharidus?) qui delfinum 


sedit utaquis neptulus 
Armaria arcamaiora 
Argata ualtae 
Assiani greci 
Asteriscus stella 


Ast statim aut uerum 

Aspicitur utilitatem consequitur 35 

Assotus luxoriosus 

Aslum spolium 

Astrologi quuntendunt tractant 
signa caeli 

Astra stellae 

Astyr .g. stella 40 

Astrologia ipsa res 

Asper lapidosus 

Astarium ubiuendunturbona pro 
scriptoribus 

Aspigatus 

Asparagus quiuirgas habet asperas 45 

Asper ásserculum 

Aspargo roro 

Aspernatur fastidet comtempnit 

Ast ego ego autem 


Astula asta rustice dicta fol. 


Astu ingenio uel asticia δ1 

Asperrima ferrocissima 

Asedibus habitationibus 

Astit stetit 

Ascessio febrisaccidit δῦ 

Assopos filius thefanorum 

Astillum illum uerum 

Asylum locus sacer uel fermis 
peecoribus infestum 

Assia prouinciatroiae 

Aspediscos astutia uncinos 60 

Asportam abduei auferri 

Assello loeus refugi 

Aseculo buccellarius 

Astir .g. stella 

Asellus quem nonlicetspoliare pro- 65 
pter uener 


Asaeculis pedesiquiscursoribus 


Astra mala uel nigra 


1) Argillia ante corr. m. 1 | 2) d superscr. m. 1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 269 


Atrox malus seuus uel innaturus Augurans hominans 


Ater niger Auencat eradicat 
Antenet pertinet Auleum fielum 
Attomi tenuissimi pulueres qui in- Augures qui augurium intendunt 
radibus apparent solis Ausim audaciter 35 
5 Atellanus cantore campaniatella Augor quiaues colit qui per auspi‘) 
enim ciuitas est in campania aulum uoces 
Attaminat inquinat Auctoramentum ipsaresuocatur 
Atrium quadriporticum-idest me- benedictionis 
saulum Auctio crementum 
Atquin atque ideo uel Auctoratio benedictio nam subto- 
Atrio coram portico ratione sunt glatiatores quise 
10 Atris faucibus inferni nigris fendunt benedicunt 
Athalans mons mauritani Auspicium idest abinspiciendo nauis 40 
Attinutus subtilis nuntium quod imaue aspicitur 
Attonitus intentus ueluotum uel augurium 
Atta quiprimis plantis ambulat ^ Auitussubaudis utegre quem posse- 
15 Attridae filiaregisalemnon et mine- — dit obos 
laus Augurium signa auium uolantium 
Auium secretum uel longe positum Autiuncula auctio mino ut supra- 
uel inuium fundum 
Auctam ampliatam Auctionarius quiemit 
Auctionem uenditionem Augustum amplificum 45 
Aurugo dolor est et caloreius gal- Auctionatur auctionem facit 
gimnum Aurifodima metallum 
20 Aueruncat auertit aliena Austis potatis inanitis 
Auctiumat aestimat dicitur no- Auspicia auguria 
minat Auspicantia inchoantia 50 
Auitis antiquis Aurifamens auaritia auri 
Aut immo Autornamentum fidutiam 
Auena herbamessibusnoxia uel Aut secus nonaliter 
agrestis Austus fluenta 
25 Auet cupit gaudet Auxessis augmentum 55 
Autumet dicat Aurimant adfirmant 
Aula domus regia uel proatrio ^ Ausonia italia 
Aulea genus curtinarum Ausiliis praesidiis 
Aurora matutinumtempus diei ini- Auexerat exportauerat 
tium uel nubes rubes antesolem Auerrat abalienat uel auertat 60 
30 Austri nimbi aliter uenti Auitum canticum uel donum auim 


1) post auspi lacuna 9 fere litierarum relicta || 


10 


15 


25 


270 
Aulicus ministerialis domus regiae 
Aueta sub posita commolata 
Aurorans inluminans ealore rutilo 
Auximum romanum aut latinum 
Aurire liberare erigere 
Auctenticum auctoritas 


Auto cefalus per seipos habent 
capud 


Bachum uinum 

Basilica g. domus regalis 

Baratrum terraehiatum uel pro- 
fundum 

Bachenalia bachaeiones uel furores 

Barrit eleuans eum uoce emittit 

Bachi antiqui 

Basterna tecta manualis 

Barbarica auro!) ornata uel sub- 
tilis incoloribus 

Baptismum tinctio 

Baccus uinum?) 

Babbus qui habet dulcem linguam 

Babilonia confusio 

Basilla regina 

Ballistra genus est machinae unde 
excutiuntur aste 

Basiluseus serpens est qui flatu 
suo quae attigerit inurit 

Baecanalia baeeatio furor uel uo- 
cationes furiis 

Balantes cumque exundant uel oues 
balantes 

Bacillatex uinum 

Baubant latrant 

Bassarides bacce 

Baxem quarbusceius dieunt 

Balaemen uitium linguae 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Barrans elefans 

Ballena piseisinmanis 

Battis nomen sernantis 

Baccatum margaritatum uel pru- 
nellatum 

Bascarides bacciae mulieres in mo- 
lestia hbri patri 

Baratro quod adnigrum inpella 

Baceatur discurrit 

Bartus hebis stultus ineptus 

Bacioca patera 

Bagario orceo lineus 

Barbitum genus organi 

Baxea genus caldei muliebris 

Bacerius barofactus 

Bardus carminum conditor 

Bacarium uasaquarium 

Baiolus gerulus 

Bacanal sacrarium quod libri patris 
pagani dicebant 

Baecar floris genus 

Bacillum modicum baculum 

Baleei genusafricani 

Barritor genus organi 

Bachantes turpiter iocantes 

Bellicosum bellum superbum uel 
cupidum 

Berulus genus saxi candidi 

Belue bestiae maris terreque 


Bellum intentissimum bellum ciuile 55 


Bellum italicum romanum 

Bellum domesticum intradomo 

Bellum maritimum quod inmare fit 

Bellum punicum’) affricum 

Belliger*) et bellator unumest idest co 
uir fortissimus 

Bellum eiprieum gallicum quod 
ciprigalliit ?) 


1) a ex or corr. m. 1 inter scribendum || 2) post uinum deletum est qui habet 


dulcem linguam || 3) pu pro pe corr. m.1 || 4) ll pro lg corr. m. 1 || 5) postremam 


i superscripsit m 1 || 


fol. 17" 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Bellum nitri daticum*) quod gessit 
nitri dates rex ponticae pro- 
uinciae 

Bellum marsicum marsi populi sunt 

Bellum mutimense gallicum mutina 
enim ciuitas ingallia 

Belum antonianum quod gessit 
antonius 

5 Bellum — teotonicum ?) 
theoni enim gall sunt 

Bellum pelopunense graum pelo- 
pensis dicitur ciuitas grecie 

Bellum terrestre quod interra agitur 

Bestiarius uenator bestiarum 

Berbene genera sunt florum 

10 Beabis beatum facis 

Beatisti beatum mefecisti 

Berecentia pater deorum 

Berce nomen orfei 

Belli potens mas uel minerua 

15 Beluus morbus bestiarum 

Belligerat pugnat 

Bilempasus amaritudinempassus 

Bilem amaritudinem inuidia tri- 
sticia 

Byssum syricum tortum 

20 Bypliotheca ubilibri custodiuntur 

Bidentes oues balantes 

Bissuleum utrumque sulcatum 

Bibliothecarum qui codices resecat 

Biti profieisti 

25 Bimator duplicator 

Bilinguis bibarius 

Bimatus uel timatus puer .1. uel 
trium annorum 

Bibulus bibator uel multum bibens 

Bibliopula quicodices uendet 

30 Biceps duorum capitum 

Bichnium quasiuicellium 


gallicum 


211 


Bipedalis duorum peduum 

Bibarius bilinguis 

Biles holera. g 

Bilatis genus animalis pusillis 

Bipinnis securisamazonica 

Bimatur liber pater 

Bibinatur tricatur insidiat 

Bisuleis diuisisungulis porcus 

Bistonis trahis 

Bitere irae 

Bidental locusdecelo tactus 

Bialeis nomen gigantis 

Bimenbris centauri 

Bigamus quisecundo nubat 

Buira quisecundo nupta 

Bimaritus iterum maritus 

Bimetrum geminum metrum 

Bititemon nomen gigantis 

Bifrons?) ianus 

Bigulis iugatisanimabus 

Birrum grossior cappa 

Bisoretorto genulini insiluis 

Blesus balbus 

Blata genus purpure uel uermis 

Blax stultus undeplacerari 

Blosforus transitus ponat inassia 

Blandiciae affectabilis 

Blenni putiditeri 

Bobulum bouium 

Borea uentus aquilo 

Bombus sonus tumidus uel uox 
inepta 

Boare clamare sonare 

Boa nomen serpentis 

Boetes septemtrio 

Bonum fastum felixque hoc est 
faustum quod felix 

Boantes clamantes 

Boeri strepare personare 


1) t nitri dumticum ante corr. m. 1 | 2) e superscr. m. 1 | 2) r superser. m. 1 || 


e» 
c 


40 


50 


55 


60 


65 


212 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Bobinatores instantes Burgos 
Bobilia stabulum bouum Brustrum 
Bootia terra tabernorum Buecones stultirustici 35 
Boreus uentusaquilo Bustantes sepelientes 
5 Boceantes stulti rustici Buceriae armamenta 
Bouisiuas!) elefantus Bursa clausa 


Boas est serpens miremagnitudinis Bucernum pecus bobalium 
ettumor ineraore suffuso san- Bubo auis uel nocturna inpalustris 40 


guine uel gufo?) uel rurex siluester 
Buas serpensinormis abeo quod Burrus rufus niger 
bouem glutiat Bullantes aque cum exundant id- 
Bolus iactus est bullas 
10 Brumaria rosina pluuia Buratum incensum 
Brumorus annus rosinosus Bullit scatit ueruet 
Brittanica floris quinsiluanaseitur Buteum herba plaustris 45 
Bradium genus palme uel munus Bubinare sanguine inquinare mu- 
uictoriae liere menstruum 
Brustum matyriaegenus Buceta pascua 
15 Brabygera stulta Buteo auis auricaria 
Brantia iacula fulgentia Buxus tibiole fol. 18" 
Braceata?) gallea gallea incola s Bulimus famis magna 50 


Bolum stabulum 
Brualia suos braccatos habent?) 


20 Brauebita quipalmas dat Cano idest dico canto refero 
Breui stata temporis Causa irarum origo indignationum 
Brattea aurea lammina Catacuminus instructus 
Bromius liber pater Causator causas dieit 
Briarius giganstentimanus Catholicus rectus iustus 55 
% Bromum sordummaris Caelitus caelestis 
Brunda solida Cahinnant imridunt 
Brontes discipuliuleani Calamizare laeta cantare 
Broeeus qui labrum superiustumi- Catablasma medicamentum 
dum habet?) Caeruleus niger 60 
Bacula uaccadiminutiuae Caessios uario poculus®) 
30 Bustum conbustum suecensum ubi Cauillatio calumna uel lusio uerbi 
homines conburuntur Catda uas uinaria 
Burgos castra Carbasus tumor ueli auento factus 
Bustrum supulehrum Carptim sparsim 65 


1) uas pro gas corr. m. 1 | 2) r superscr. m. 1|| 3) n superscr. m. 1 | 4) habent 
ante corr. | 5) oe vel x super u scripsit m. 1: bufo corr. man. recens | 6) us pro 
os corr. m.1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


213 


Caulae ouilae uel ouium cohortes Canninnus ridiculus 


Capitolium summum caput reli- 


gionis 
Calornes galiaria militum 


Casses retia uel leporum minuta 


uenantia 
5 Case ruine inmaiti 
Cautes saxa ingentia uel rupes 
Causatur queritur 
Calles uia insiluis 
Cabo caballum grandis 
10 Casa bundus uacellans instabilis 
Capulum | manubriumgladii 
spatu 
Catex acoxaclaudus 
Canone rectum 
Catamontem caeli aspectum 
15 Cassibus calamitatibus 
Capacitas amplitudo 
Carpit uellit 
Casse inaneuacuum 
Caleptra genusmitre uel frugis 
20 Capisere parere uel capere 
Canit loquitur praedicat cantat 
Calta genus floris 
Calumnia accusatio!) falsa 
Cantha ubiaqua mittitur 
25 Caelesti animo dei sensu 
Cheruchi linieae inarborenauis 
Cassum uacuum 


Capessit libenter accipit uel tenet 


Calpes galeae militum 
30 Carres retiaemilitum 


Cantaber etcantabri genus est in- 


hispania 
Caelicoli quicaelum colunt 
Canities senectus 
Caule ubisuntaduocati 
35 Cariscia diesfestusintercognatus 


uel 


Casmonia musca uenenosa 

Caplosus inlirus 

Caudix roburi radix 

Canier leno 

Candius uestisregia 

Capillacis capillis porrectis 

Capite census taxatione possessio- 
num 

Candes uasa fictilia 

Casmauit oscitauit 

Capitura detensio 

Cassinar senex 

Capillatur dragmatur 

Capicolinus capitolio deseruiens 

Caducus daemoniacus 

Capedo spatium 

Cataplus aduentus naurim 

Cantiri cancelli 

Capitecensus quisolum capud suum 
uel diuitias deducit?) ad censum 
uel in honorem 

Castellum diminutia castris 

Capillus locus eumconuicino 

Cabillatur cumceonuicio locatur 

Caduceum uirga mercuri 

Caducarius adquempertinentomnia 
quae cadunt defuncto aliquo 
cumnon est quisuccedat fit qui- 
cumque here et dicitur cadu- 
carius 

Carpdis mere uerticorum 

Castrensis subaudis uthonor digni- 
tas 

Caleulus comptus alapillis quossibi 
componunt calx enim lapis est 

Calculus diminutiuum 

Caduea folia bonaquae non habent 
dominum et cadere possunt 


1) o ex on corr. || 2) ante deducit deletum est decit || 


Corp. gloss. lat. tom. V. 


40 


45 


50 


ex 


10 


τῷ 
σι 


ς 


214 


Caterbarius quiin cateruis popili est 

Caltolum ubi mortui feruntur 

Caupona meraria 

Carinantes inludentes 

Carpsit discerpit 

Cardo ubi uertitur ianua 

Carptus discerptus 

Canicula acane 

Cachinna tractumsolutusqueri') 

Cataputa genus calicis 

Cararis nomen saxi 

Caleulatur eonputatur 

Caedit homicidium facit 

Caedes homicidia hoe est fons 

Caracter imago effigies 

Cessaries capill crines coma 

Caula inandra .g ouium 

Capitia dolus insidiae 

Cerula collauaria distincta 

Canora uox suauis 

Canor cantus 

Captura locus piscosus?) et ubi 
sedet capturari quibalneati cum 
exigit 

Carpentum carrum 

Cassus cassibus euentus 

Cassaream comam capitis 

Camillum funem nauticum 

Cabillatur cumderisione dolatur uel 
calumnias faciens 

Caleulus lapillus et ratio et sen- 
tentiam et numerus 

Cancinnat ridet exalto idest sono 

Caenum lutum inaquis foetidum 

Cardellus genus auis eristati") 

Caestos arma pictorum 

Caros seruus uel minister militum 


GLOSSARIVM AMPL, SECVNDVM 


idest quiunum uendit uel pro- 
pinnatur 
Caupo caupuncula tabernarius in- 
taberna idest qui miseunt 
Cartilago grurzapa dicitur rusticae 
Calamistratus comptus aduanitate 
Cauponium taberna 
Caleem infinem 
Catalogus 9. enumeratio 


Caelata sculpta 


Catagorias .¢ accusatore uel prae- 
dicationis 
Cauee theatrali spectacula in- 


diuersa animalium g includunt 

Caeca laetantia 

Calioppe musa noua 

Cadus situla enea*) 

Causter fluuiustraci 

Caerustae serpentes cornutae 

Caerulis?) uiridis uel glaucus uel 
summitas 

Caculae seru militum 

Caristia g quasi gratia 

Caloetra ubiuesque nascuntur 

Calleat sciat excellat 

Capulessent condidisse iminutum 

Capescere adprehendere 

Caeremoniae religiones eo quod 
cereant aliquid 

Calleo noui intellego 

Cascum uetus antiquum 

Caperrata rugoso contraeta 

Caluitur frustratur moratur 

Cauerne foramina siue ligna quae 
abintus naui cauafiunt 

Capa cauallus 

Callere scire ettenere 


1) solutüs seriptum exstat, ut us pro ἃ correctum. videatur m.1 | 2) pis- 
copsus ante corr. | 3) cristatis ante corr. || 4) «nte enea deletum est noua || 5) r 


ex 1 corr. m.1 | 


40 


45 


fol. 18" 


50 


55 


60 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Calator minister sacrorum 

Caminuatae mirum confusum 

Catamitus gaminidis uel stuprum 

Castorium medicamentum 

Calabri obsceni foetore 

Campe aequi marinae 

Calare uocare 

Caduciatus ligatus 

Camuribus breuibus cornibus 

Caelono arfigia 

Capit male?) diuidit 

Castaos calciamenta 

Cariosus uetustus 

Caelox nauisgenus 

Capere optinere uel dissipare 

Caleptra genus metribilia 

Caper hircus castratus 

Caeles caelitesunt qui dr caelico- 
lunt 

Capiscar capiam 

Calatris fluuius ethorum 

Caseleo mensis nouembris 

Castra metati?) exercitus posuerunt 

Caraxatus autem 

Campages capita regionum ubi- 
urbes nonsunt 

Cancer nefern 

Caracalla uestis?) sinemanicis auro- 
texa 

Caelotes idest ueloces 

Capiniea^) hramsa 

Catarticum fectio plurimorum 

Caladi similitudoliliorum 

Cereali armapicturalia 

Cheruei linea inarbore nauis 

Ceruleus uiridis uel glaucus 

Cererem satis segetem etmessem ?) 

Ceres frumentum etdeea frumenti 


* 


215 


Celebatus uiduatus 

Carastes serpentes cornute 

Certatim paulatim 

Celebritas conuentus 

Censeo decerno estimo siuideiudico 

Cernnus incaput ruens uel inclinus 

Celebra uoluntas 

Ceu quasi 

Cesorius excensore 

Census diuiciae censi dicuntur quo- 
rum patrimonia publice adnocata 
sunt et asoppita 

Cerulus niger uel niger cumsplen- 
dore 

Ceruleus etcolor est canes marini 

Cerebrosus insanus qui incerebro 
habet uitium 

Cespes gleba eui inherba leuata 

Celeps uir sine uxore uel sine 
marita inuestis innupta 

Cetra scutum breue 

Censet statuet iubet 

Celeber frequens uel sollemnis 

Cennit cantauit dixit 

Cedit subeumbit concessit 

Cespis frutex 

Cerulus niueus uel glaueus^) 

Censura decus puleritudo 

Ceremonis religionis obseruationes 

Celer uelox 

Cerebrum narium altitudo 

Cementum mendatium cogitatum 

Census iussus 

Censor iudex qui mores populi se- 
creto requirit 

Censius glaucis oculis uel lentigi- 
nosus 

Cepit prendit occupauit 


1) a ez e corr. m. 1 | 2) metata ante corr. m.1 || 3) priorem s superscr. 
m.1 | 4) super p scripsit c m. 1 | 5) menssem ante corr. m.1 | 6) gladeus ante 


corr. m. 1 | 


18* 


40 


45 


50 


60 


65 


e 


10 


μ᾿ 
or 


20 


bo 
or 


30 


276 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Cerealis pistor Chaelns cythara 35 

Cecatit cecus uel caligat Chroma color 

Centipes nomen serpentis Chorona muralim qmaceipiunt illi 

Centrum punetum medietas cuius- ^ quimuros ascendunt 
- libet Chasma chiatusterrae sirumpatur 

Cera uria terra 

Censare passare Chonea idest coclea 

Centonum centuplum Chymera lector formis 40 

Cerere nimpha Cytatum aeris mobilitatem aeris 

Cernus insola cursicae Ciet commouet uel uocat 

Cebat excitabat Ciuispariens et patricius unum sunt 

Cerunia nomen sulae Circum septus circumdatus 

Ceces genus beluae marinae Cineillà auri redimicula 45 

Ceterum nam quomodo Cyterius ulterius exterius 

Censura uigor seueritatis Citate cursim 

Cerritus furiosus) Cicor placidum mansuetum uel 

Cesse date prudens 

Cetant uocant acersunt Cinthia luna 

Cecun noctua Ciere bellum inire 50 

Cestus quosanthetae inmanibus cum Ciuita ut frequentia fol. 19" 
certantur cum aliis Ciuis patricium sanator maior 

Ceram tabulas imagines Cireulus girus 

Ceruerus canis inferni Circiter plusminus quoddicimus 

Caerebri cogniti cireanumerum significat 

Celticae gens Circulator qui famaadportat peri- 55 

Cerea manualis culum 

5 Celiuma imperia Circa. iuxta 

Ceteriore ulteriore Cireus girus 

Cymiterium g domitatio Ciuicat ciuem facit 

Chaos?) profundum uel confusio Ciuis romanus romatus natum 
omnium rerum uel inmense- Circurare mansufacere 60 
tenebre Cilex pirata 

Caut non Circum?) earpentem 

Charipdis g. uorago inmari siue- Ciuilis et ciuicus unum est sed- 
profundas subauditur aliquid effectum 

Chos militus numerus peditum Circum. undique 

Caraxatis scriptis Cirea fluminis inurberoma afluminio 65 

Choelere uentrissolutio qui fecit illum 

Christallum genus saxi candidi ^ Circumseripta deleta 


1) furiosius ante corr. | 2) o superscr. m.1 | 3) cum ex ium corr. m. 1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Cista corbes grandes 
Cilium ubi sunt pili super oculos 
caput 
Cinnus tortio oris inde est dicunt 
cincinus 
Cillet cutit concutit mouet 
5 Cierentur uocarentur 
Cinidi quosapos molles uocitauit 
Ciuica corona 
Ciemus uocibus cantitamus 
Cicatrices plage sciscirae etinuesti- 
bus etincorpore 
19 Cilo homo caput longum habens 
Cireumscribere discerpere circum- 
uenire 
Ciebo concutio 
Cieropes athenenses 
Cispis terra cum herbis 
15 Cicones gens intracia 
Cymbia poculorum genera 
Cyciminium locus ubioratio age- 
batur eunabula cynna 
Cytimum cytra omnia proximum 
Cis citra idest ultra 
20 Cyaneum aroleeum 
Cyclades inmargo 
Cycus nomen insulae 
Cyterea uenus 
Cynnauit innuit promisit 
95 Citero monstepanorum 
Cycer genus "leguminum minor 
follo 
Cincer seruus 
Cinicomore canmo more 
Clientius subnixius 
30 Clyentes suscepti 
Classis nauigiamilitum 
Clericus heredi uel sors 
Clam oceultum uel subito 


277 


Cloacas fossas baleneares per quas 
aqua decurrit 

Cliuosa inclinata 35 

Clasica tuba uel nauticum siue 
examinata 

Clandestina occultamachinatio 

Cleniee letus uel textus!) 

Clangor sonitus tubarum 

Clausum manubrium gubernaculi 40 

Cluamentia stultitia 

Clanculum mare 

Classibus celeuma 
sonus 

Clemsedra per quod ore colligun- 
tur idest suscepto familiariter 

Clientala obseruatio domestica 45 

Cliens susceptur 
sessus 

Clammum carissimum 

Clan claudicare 

Clientella offierum clientis 

Clypsidra onelogium?) dictumest so 
afurti aquarum hocuas habent 
uel innauibus iudices atempora 
mentienda scolastieis dicentibus 

Clibanum quasi tonica ferrea 

Classica uoxtubaebellicae uelquae 
sonant intubis 

Clinorum semicolumnium 

Classicum uttuba bucina 

Clanculat celat abscondaet 

Clunes renes 

Clymata plagae .g. 

Cloneulae absconsae 

Classes naues 

Clato nomen parcae primae 

Clauum gubernaculum 

Clyuus flexuosi montuosi 

Clyuosa inclinata 


nauibus uel 


amicus minos 


σι 
or 


60 


1) posteriorem t superscr. m. 1 | 2) um pro om corr. m. 1 || 


218 


Clangulum occultum 
Cladere ledere 
Cluet nominatur ingloria 
Clades barbari cum fame 

5 Clepere subreppere furare 
Clacendex conca 
Clarigatio pigneratio rerum 
Cladicariae naues honorariae 
Ciscit crescit 

10 Clientile susceptionis 
Clauculas uilucas 
Clasma damna 
Claneulo occultae 
Colus interior pars uentris 

i5 Coluisse amasse uel aduenae 
Caenubium congregatio 
Collui contagio 
Caetus genus biluae 
Cohorta est commotataest 

20 Cossam diuinam 
Cohibetur cohortatur 
Coacti prouocati 
Coarcuatio concameratio coniunctio 
Coaucta collecta uel coadunata 

25 Colaphus pugnus 
Coercit corrigit 
Coitio genitura 
Coit ambulat 
Cont ambulauit 

30 Coalescit conglutinat uel connutrit 
Coit conuenit 
Cornices idest 

lasciue 
Corona capitulina triumphantium 
quam ponunt in capitalium 

Corona sacra deorum est 

35 Corimbus cacumen’) 
Corimbi bachae in hedra 
Corniculum diminutiuae cornu 


corniculae aues 


1) cu swperser. m. 1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Corona uollaris qm accipiunt illi 
quiobseditiones uallauerunt eiui- 
tatem 

Cornifieium ubicornua fiunt 

Cornificena mallum 

Cogiarium donatio imperatoris 


40 


Colos color conciatus 

Coluber quihabet incaudacaput 

Columen culmen unde et columnae 
dicuntur 

Coluseolaor uthonus honor 

Coltax collo dura coxa 


45 


Corona ciuica qm accipiunt illi 
qui uicem inbello seruauerunt 

Copulatus inunculis missus 

Copiscit quirem alienam cupit 

Chors numerus militum 

Collectarii nummularii 

Corylus arborabellanus 

Cornipes sonipes alipes aequus 
^orpulentus pinguis crassus 

Cothorno genus calciamenti rustici 55 

Corbem fiscina coffinum ¢. 

Codex taleamacellariorum 

Co qualiter 

Coebuum coetaneum 

Colligerunt recteintellexerunt 

Colustrum laeconcretum inmammis 

Corpora materia quaelibet 

Cohortata est nata est 

Cuturnis calciamenti genus 

Coroseus cretensis 

Cossi uermis inligno 

Cocus ponticumsacerdos 

Corporat sauciet feret 

Cola frustra dictionum 

Coluuiem sordem 

Coaluerit concreuerit 

Coaltus enutritus 


fol 
50 


60 


65 


70 


᾿ 19" 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 219 


Columbare g natare 
Colophium symplexcappa 
Comma breuisdictio uel duaeparti- 
culae ditionum 
" Cummulcat conculcat conturbat 
5 Comis ornatus hilaris bonus con- 
positus 
Compta pulchra 
Comminus simul inse uel prose!) 
uel proximus 
Commentum mentitus est uel com- 
mone mendatium quod?) con- 
finxit mendatium 
Comat frondet 
10 Commenta astutiae machinationes 
Compagines coniunctura 
Comodat adtempus praestat 
Commodus utilis 
Commissatio bonitas innocentiae 
uel urbana loquia astitiosis 
35 Comicus quicomedia seribit 
Commanipularius conscium conlega 
Comitius locus honorum ubi do- 
mantur®) honores 
Comitia tempora honorum quando 
honores sedubisunt mulieres uel 
locus ubi consulesdesignantur 
Commertium commutatio mertium 
20 Commentus cogitauit 
Commenticius liber 
Comatagallia que comatas habet 
Commenta fraudes 
Comodio uorax edax 
25 Commoda emulamenta lucra 
Comptus honoratus capite uel com- 
positus 
Commodius facilius incommodius 
difficilius 


Commodatieae breuiter 

Commendo insinuo dico 

Comptus uotisui adsecucus effectum 5 
Commerus puplicae 


[n] 


Commenta argumenta 

Commentium transeuntium 

Compoterem conbibitorem 

Comiter hornatae benignae 35 

Conuexae hirotundo uergenti 

Commactores argentarii 

Concentum quod hine et inde ca- 
nitur 

Conpaginauit coniunxit 

Contionatus declamat uel deiudicat 40 

Concinnent consonent conpagiant 

Contamini interrogamini 

Conpegisti conpaginasti 

Conmuleauit concludit 

Conclinunt porregunt 45 

Concha coclea 

Consternatus confusus uel uictus 
uel metu perterritus 

Continuare congeminare 

Condet constituet 

Concedit exutraque parte cadit ^ 50 

Conerederis conmitteris 

Conmentabar commorabar?) 

Conpellat alloquitur 

Conducunt conueniunt 

Constipatus repletus 55 

Consternarentur deiecerentur 

Coniectura consimili siue con- 
parationes uel argumentatio in- 
terpretatio 

Conicies consimiles 

Coniuuentia conspiratio 

Conchula ligna arida uel uasa erea 6 

Conclauis locus conclusus 


e 


1) prose pro prope corr. m. 1 || 2) ante quod est t apex deletus | 3) daman- 
tur ante corr.|| 4) ante commorabar deletum est constituet || 


280 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Consentaneum conueniens aptum Contum conpositum 35 
consors Conserit interponit conmiscet 
Conluuione inmunditia ') Conibo concordes coniunctio 
Commentus excogitauit Contionarius quiadloquitur popu- 
Conus summa pars galeae lum 
5 Conubium coniugium Conlegium societas conlegarum 
Conciliabulum congregatiouellocus ^ inuno honore possitorum 
inquo multi homines sui iuris Conlegarium unum exipsis 40 
sunt Conlidit elidit 
Conpagutum iterum nascendi Coneunctatus condubitatus 
Conserimus conponamus Contrafaus contraiusdiuinum 
Conatus uoluntas Congiargium erogatiouini quod ac- 
10 Conrogauit congregauit cipit miles percongios 
Conlocu pletatus ditatus Conliuum tantumnumerum sui- 45 
Conperendinat post crastinum dif- ^ genus est certe peccuniae 
fert inalium diem Conmentum quodconfixit menda-fol.20" 
Contio conuotiopopuli uel eec! con- — tium 
uentum Conmenticius liber 
Connixi conantes Conmissatur turpiter conuinuatur 
15 Conferrata consotiata Conforaneus unius fori 
Coniectus inuinculis misum Consularia utornamenta 50 
Conereta commixta Conclauis cubiculum intra cubi- 
Congeries congregatio culum 
Consiti constipati contempsi Confragmentum . simulconfragos 
20 Contribuli consanguinei sunt mons 
Coniciunt iactant Conmollit molle facit 
Confutatum conuinctum Consuestio consuetudo 
Consequens rectissimus Conmesatio comuiuia?) cum mere- 55 
Conclassere adiungere classes tricibus mixta 
25 Contractus inquinatus Conplodere sepercutere 
Conlibrum crematum Concit conuocat uel concitat 
Conpliat spoliat Concentus multorum cantus 
Contagies contactum incultoris ^ Constipatio conuentus hominum 
Conuexio litore retundo peditum 
30 Contegio coinquinatio Conuecti eoadunati conueste 60 
Conuectus finitus Conpages iuncture menbrorum 
Conpetitor amicus Contundit lenitmores 
Conpendium lucrum uel solacium Contactum contaminatum inmacu- 
Constantia animi firmitas latum incestum 


1) inmundatia ante corr. m.1 | 2) o pro ἃ corr. m.1 ἢ} 


1 


2 


e 


0 


ex 


c 


25 


9 


o 


Qu 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 281 


Concrepant consonant uoces 

Conglobat coadunat conferret 

Contionator eloquitur inpopulo 

Continuatur coniungitur 

Contorquetur inunumtorquet 

Controuersio iurgialis uel contentio 

Conspirant inunum sentiunt uel 
coniurant 

Conflagrat conburet 

Coniectura exsuspitione arbitrio 

Consparsit interuertice fyrasin .g . 

Conserere committere 

Consorsus conuersus 

Conpotrix conuiuola uel coelebriosa 

Conpocris conuiuolus 

Conhibet fruit consentit uel captis 
motuadquiescit 

Conponere finere 

Conperia cognita 

Contiguum proximum 

Conculio duclus tritici idest tinea 

Consultae praefate 

Conspicuus splendidissimus 

Conpendio breuiter 

Conditio statuto qualitas 

Consulimus prouidimus 

Conopeum retiaculum sub quo so- 
lent mines dormire 

Consipet saporem habet 

Consulor consularis consulatus ') 
sum | 

Consulo consului 

Conpilare spoliare nudare praedare 

Contundet edomat demolit 

Congressus confligens 

Coniecit inmisit 

Consertam contextam 

Contenta extensa sufficientia 

Constet placet 


Congesta collectat 
Confusio tenebrae 
Confectum fatigatum 
Confusus stupens 


.Conluuentia conclusio 40 


Consys neptunus 

Conuexa curua aspera 

Coniurare conspirare: 

Coniuentia consessus 

Consciscunt consociant 45 

Conlectura argumentatio 

Coniecisti misisti 

Conlectem existimem 

Conparem praeparem 

Confestus condensus 50 

Conputem suspitem 

Conlustrat cireumeat 

Conuet adquiescit 

Conuentum pactum 

Continuatus congressus 55 

Confutare conuincere 

Conmasticat mundet 

Conducere expedire utile esse 

Consultant deliberant 

Conferre atio consacrorum com- 60 
monicatio 

Conperis genibus conpresis 

Contiquiate imbrium collectio 

Conclauia cubila aduersarius usus 
clausa 

Continuus ferstud?) 

Constultissimus peritissimus 65 

Conflicta uexata 

Confitur datur intellegitur 

Conuassassem furassem 

Conpendinatio concrastinatio 

Consecramus coniungimus 70 

Conpendinatores iudicium dilatum 
et in die m1 constitutum 


1) consolatus ante corr. m.1 | 2) d non satis certa (o?) | 


σι 


10 


20 


282 


Consultum interrogatum 

Consulatum prouidentum 

Conpago coniunetio 

Conductium giindi 

Conlocatio conparatio 

Crispans concutiens 

Crapula nausia potum uel indige- 
stio escae 

Crepido saxa coustructa uel rima 

Cratera uasuinaria uel fiola con- 
tasas maiores 

Cretus!) creatus natus 

Creatrix mater genetrix 

Cruentia uexatio 

Crebro pugillo 

Crebruit spirauit 

Crepere incorpore dubitare 

Creuit uiuit 

Creat generauit 

Croma humores 

Cruentus sanguilentus 

Crepere aspere uel dubiae 

Cratenses glauciles 

Crepusculum tempus intra finem 
noctis et initium diei antiqui 
enim creperum dubium uoca- 
bant inde et ipsum tempus cre- 
puseulo uocb inquo dubitatur 
utrum dies adhuesit annox 

Crassicum canim prouocationem 
cantat?) 

Creagus tridentes 

Cremat conburet 

Crepor sonus 

Crepitans sonans 

Crepaculum tabula per quam pas- 
seres terrentur 

Crebris densis spinis frequentibus 


1) Cretas ante corr. m. 1 | 
corr. m. 1 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Crumina pera.g follae 20 

Cripans paulisper contrahere uel 
funiculum facere 

Croceis flaueis 

Crudonon inconfectu duro 

Cristatus galeatus 

Crapulatus uino obrutus 

Crimina sacculum scorteum 

Crepere subiet incerta 

COriuor nobilior 

Creta stercus spurititia . unde ex- 
ecrare spurcitia iecere 

Curriculum certum temporis cur- 40 
sum 

Cumulcat conculeat 

Cuneus turba minoris uel densus 
populus 

Cupresus genus ligni 

Cudit fabricat excutiat 

Culmum?) stramen spicarum uel 45 
arista idest sibarbarum tradet 
Se sero 

Cureurio uermis frugibus inimi- 
cus manum pro pediticius di- 
citur 

Cymba nauicula modica 

Cumulus aquarum multitudo flu- 
ctus pendenti inmari eriguntur 

Cumulus magnitudo uel aeceruus 

Cum qui 

Cumba nauis 

Culmum arista 

Cuinam interrogatio depersona 

Cuidam alicui 

Curia ubiordoconsihum inut 

Cuiquam alicui 

Curio qui pronuntiat populo 

Culmen aceruus 


50 


55 


2) cantant ante corr. m. 1 | 3) Culmulm ante 


fol. 20" 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Cueumerus genus herbae et po- 
mas hab 
Cupedinari uoluptarius 
Curulis sella qui etaequi decurru 
Currulus dicitur uelocissimi uero 
adsedendum sellares dicuntur 
6 Custodia libera quando officialis !) 
Cumpeter fundus qui incampo est 
Culleus tonica exsparto?) inmodum 
Cronis facta qui liniebantur pice 
acbitume et inea cludebantur 
homicide cumsimia serpente et- 
uno capone acinsuta mittebantur 
inmare contendentibus interse 
ipsis animantibus qui se hodire 
dicuntur homo maioribus poenis 
afficiebatur 
Cunabula nutrimenta uel cyna in- 
fantium 
19 Cursoribus adseculis pedisequi 
Cutit mouet concutit cillaet 
Cunctabundus dubius suspensus 
Cultris ueneratris 
Cumperendinat recrastinat 
15 Cudo produco argentum uel aurum 
Cuiuscemodi qualicumque 
Cunius canales 
Curritis quiouem mutrierunt 
Cutus sacerdos?) 
20 Cumera uas frumentarium 
Culleum saxcum excurio crudo 
parricidus deputatum 


Dapis cibus 

Damna capoli similis uel capra 
agrestis 

Damde date 


283 


Dapsilis profusus qui satis erogat 25 
adescas 

Danos fenerator 

Daticius latinum non est sed de- 
dicius 

Dapibus pinguibus 

Da die 

Danei greci 20 

Datatim per manus 

Dammam genus ferae capreo si- 
milis 

Dapseh copiosae habundae *) 

Date dola ingeniosa 

Dalmatice tonicamanicis latis 35 

Decolorant desimulant 

Dealecticus disputatur 

Defluxit deportauit 

Deluxit circumuenit 

Defitetur necat 

Desiuit desinuit 

Deriuat dethrahit deducit 

Dextrum prosperum 

Depopulari uastari 

Defficatum purificatum 

Depeculatus depraedatus 

Dehiscit patescit uel absorbit 

Deciduum quod cito cadit 

Degesto sereno uel praeclaro 

Delitescere moram facere 50 

Desectum decolatum 

Dedragma duae mensurae 

Deffisus disperauit 

Dedunt tradunt 

Decalogi decim uerba legis 55 

Deuteronomium iteratio legis 

Deamientro quod supra modum fit 

Delibutus perunctus uel perfusus 

Deuterogamite secundae nuptiae 


40 


45 


1) ἃ superscr. m. 1 | 2) t superscr. m. 1 || 3) sacerdus ante corr. m. 1 || 4) ha- 


bendae ante corr. m. 1| 


284 


Dediscere nescire 
Deligerunt elegerunt 
Deseminat dispergit 
Depositum commendatum 
s Degit habitat legit siue dieitur 
uel agit 
Decrepitus ualde senex 
Dependere satis facere uel pro 
alio soluere uel reddere 
Delupra templa idolorum 
Demensus mensurauit 
10 Defesus pro infirmus 
Degeneret desimulet parentes 
Deuerticulum ubi comsatur uel ubi 
deuertit ab aliquibus libet do- 
miculum domus 
Desciuit pedem retraxit uel dis- 
cessit 
Desidescere neglegenter agere 
15 Degladiandi occidendi 
Dedecet non decet 
Desitiscere contempnere 
Decernit statuit terminauit 
Delictus ferru dau clatu') quem dr 
20 Decens pulcher 
Deseuit abiracundia lenitur 
Detrudit excludit 
Detorsus inclusus 
Defraudit fraudem facit 
25 Desides deses desidiosus 
Defecatum liquidum purum exten- 
sum 
Delituit oblituit lauit 
Deditio traditio spontanea 
Dedita opera ualdedata 
30 Dein deinde 
Decuria numerus X hominum sed 
postea inusium uenit ut multo- 
rum hominum dic 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Denus nomen est peccuniae collecte 
exassibus decem unde nummus 
denarium dicitur quasi exassibus 
constans 

Deuerticulum dealterauainalterum 

Depondet ualde promittit deflexio 

Detrectat ualde detractat iterum 
retractare recussare est 

Delicius puer indeliciis 
adomino 

Desiderantissimus qui desiderat ab- 
eo quod est desiderans 

Delebra instrumenta rusticana quos 
dicimus rostros 

Delictum electio 


35 


amatus 


Delubra templa et ideoquia inin- fol.21" 


gressu ipso lacus aquae fiebat 
ubi se sacerdotes sacrificaturi 
purificabant et aduluenda lauando 

Delubra dieta sunt 

Depromit profert explicat 

Depecti pacti 

Decreuit statuit sancxit 

Depulit deportauit 

Deflexu declium descensum 

Degener indignus genere 

Deplorat deposcit 

Deformat dehonestat 

Dedo dedit trado tradit se degente 50 
ingente 

Desciscit?) quod sciuit oblitus est 
uel definit 

Desipiscit sensum amisit 

Desuescit obliuionidat 

Desista cessa 

Delator excusator 

Decidens recidens 

Decluit recoriauit 

Deglobata recoriata 


41 


55 


1) clatu super dau scripsit m. 1|| 2) Descitcit ante corr. m. 1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Dextralia brachialia 
Deliberat statuit 
Debaricat expandit pedes 
Debaricatis expansis cruribus uel 
pedibus 
5 Deremsit separatio 
Destensis uentilatis causis 
Desident discordant 
Defunetus liberatus 
Denique utique 
1) Deuotio obsequio uel oratio uel 
oboedientia 
Defferens reseruans 
Detractat resultat prouuocat 
Depensurus daturus 
Depasta degustata 
15 Delius apolo abinsuladelo 
Derunt certunt 
Detunsi deminuti 
Dent operam curant 
Depresus defosus 
20 Dentaliis aures quilatior reddetur 
succus 
Defecatum afece purgatum 
Decus gloria laus honesta 
Depectus pollicitus expondit 
Depeculatio dispoliatio 
25 Destimum dextrum 
Desolare solatium auferre 
Demum denique iam 
Deuexa decliuia 
Delorieatum laceratum 
30 Demagis uehimens 
Depsades genus serpentum 
Deliniti placati uincti 
Deuncem X untiae sunt 
Denuo iterum 


285 


Diaconus minister 35 

Diranus amara crudelis terriblis 
ide aliam quicque dieitur 

Diathema uitta capitis regalis 

Dilutuit latuit 

Dissiduus dessidiosus ignarus 

Diuturnum diutinum 
temporis 

Dilatur defertur 

Disciscimus discedimus 

Dissiluit discrepuit siuedescendit 

Diffusiores largiores') 

Diffieultas dubietas autdifficillitas 45 

Diciones potestates?) 

Distenta extentat 

Distenditur excerpitur?) . . 

Distuli dissimulaui 

Discrimen periculum uel diuersitas 50 

Dirimuntur secernuntur 

Dissensor discordator 

Dispuncta dispensata 

Diuersus*) nonconsentiens 

Dirimat diuidit intercidit finit?) 55 

Diapsades genus serpentis 

Diuerberat disiungit 

Dieat consecrat 

Dissidet discordat dissentit 

Diriuere dinumerare 60 


uel multi 40 


Discerniculum ornamentum capitis 
uirginalis exauro 

Discreuit seperauit 

Diseiuit dissentit disiunxit 

Distensio occupatio 

Dissertans perorans 65 

Dissipiscit delerat 

Dicabo donabo consecrabo 

Diffunditur ostenditur 


1) im versw sequenti mune vacuo verba dubietas aut difficillitas erasa sunt || 
2) potestastes ante corr. m. 1 | 3) ante hanc scripta glossa Distenditur dialecticus 
et deleta est m. 1 | 4) Diuersas ante corr. m. 1 || 5) finita ante corr. m. 1 || 


286 


Disciuit noluit 
Dicto parens praecepto oboediens 
Dictator imperator tractator 
Discerpo lacero 
5 Diffortium diuisio coniugiorum di- 
fortia dieuntur interuiros et fe- 
minas quando differuntur ase 
Dissertans dicens 
Diffisus disperans 
Disparile dispartissime 
Disceptatio contentio disputatio 
10 Demolitur exterminatur 
Disiuit disinuit 
Deficum diuinum 
Dilargus multum donans 
Diffieulter tarde 
15 Discidium seperatio difortium 
Diriuitorium locus conturbernii 
Diatheca testamenta 
Disseptus diuisus 
Diuotium repudium 
20 Diuus deus uel imperator qui pr 
mortem quasi deus est 
Dicat recens dedicat 
Dilatum aliquid inposterum de- 
misum 
Dicto audiens cito audiens 
Dictitat frequenter dicit 
25 Dispendium damnum 
Dispectit secernit 
Dique denique 
Dialogus liber disputationum uel 
narratio reciproca uel interlo- 
cutiones pp narrationem 
Dialecticus ipsequidisputat 
30 Diurnum unius diei di,!) praepo- 
sitio est disiunctiua que diui- 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


sionem significat et diperditio- 
nem?) 
Discrimen et periculum significat 
et discrepationem 
Disdonat per diuersa donat 
Dictatorius exdicta dictore fol. 21" 
Dictatura honor est supra consulatu 
Directum retiusmisum iucundum?) 35 
Dissererat indiuersum sererat *) 
Dilocus difficilis 
Dispalatum diffugatum 
Dipsas serpens intollerabilis 
Duffitentur negant 
Diabolus criminator 
Dilictum electio 
Diptongas due?) litterae $ uocales 
Diruta euersa 
Diremit discussit separauit abin- 45 
uicem 
Dimensum inseuimus idest inmen- 


40 


suratum 

Disimulo praetereo 

Dicax qui beneuerbis iocatur 

Dissicit disturbat 

Dicauit deuouit profecit 50 

Dilucida apertemanifesta 

Diluit delauit 

Distentas plena ubera lactae 

Dimit tulht 

Dialectiea eruditiophilosophoru et 55 
et rethorum 

Dupondium?) duo 

Diriguit ebuit obstipuit 

Digesta ordinata 

Dispungit donat largitur et ideo 
dispunctores‘) dicuntur qui mi- 
litibus dona erogant 


1) ante di, exstat + quod est incepta D deleta m. 1 || 2) diti pro titi corr. 


m. 1 | 3) cun superscr. m. 1| 4) se sup. 


Du ser. m. 1 || 7) e superscr. m. 1 | 


scr. | 5) duo ante corr. m. 1 || 6) i super 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Dinersorium catagogium g. 
dochium 
Diuersorium domum hospitalem 


Diseriminalia capitis ornamentum 


3 hd 
causa discernendo 
Dirimat scrutatur requirat 
5 Differens per thrahens 
Dispensat gubernat 
Diluere perurgare 
Dispicata contempta 


Disceptator inquisitor examinator!) 


19 Dies infunda dies tristis exossa 
Disiectum dispersum 
Discendunt capatiunt 
Dilectus electus 
Digressum profectum 

15 Dione foenus 


* Dindima tertia pars montis indei 


Diabratro genus calcei muliebris 
Dieteus cretensis 
Diserimat diuidit deiudieat 
20 Dissidet desentit 
Dire duaenoctis filiae 
Dissuetus inconsuetus 
Diriguere oculis stupuere obtuto 
Derempsi separaui 
25 Dictinna dianatriuia 
Didana locus ineffesa 
Districe explicare consumere 


Diuaricatum deprauatum extensum 


indiuersa 
Difanteria cursio uentris 
30 Diaquilu manus inferi 
Diamat ualde amat 
Ditala docta uel uaria 
Diuiduus diuisus 
Dicier diei constituit 
35 Dissortes disociat sine sorte 


pon- 


28 


Dissiduus ignauus 

Diutinum diuturnum 

Dimense seperati 

Duerunt iurent 

Diuinus areolus aré aut abarbaris 
dicitur 

Dilatiores proditiones factorum 

Deseminatum diuulgatum 

Diuincians inligans effectum 

Didasculum institutio doctrinae 

Dolens indignans 

Dogmata iteratio doctrinae uel 
doctrina 

Dolones tela abscondita 

Docilis ingeniosus uel qui docet 
uel qui legis?) sit 

Dolabra est ascialapidaria 

Doreades genus quadripedis 

Donec quandiu 

Dommata quae moenia latina di- 
cuntur uel superiores domus 

Dolabrum est dolaturia 

Dolabellum deminutiü 

Dolia seruitus hominum 

Darchontepede homo qui caudam 
habet draconem 

Dumis spinis 

Duellum bellum 

Duint dent tribuant 

Duit tribuit uel det 

Ductores duces 

Duellio rebellis quia antiqui duel- 
lum bellum dicebant eoquod ge- 
neratur sibi contrarius aduobus 
partibus 

Dumin donec?) quandiu dum ah- 
quando significat quod actum 


aliquando modo c 


1) exsaminator ante corr. m. 1 | 2) legit ante corr. m. 1 | 3) donem ante 


corr. m. 1 || 


40 


45 


σι 
or 


60 


288 


Duorum rationis est 
Duum eufoniae 
Ductat frequenter dicit 
Dummodo dum tamtum modo 
5 Ductu aspiciogue ilh qui duxit 
non duxit nisiuidit signum de- 
caelo aliquod 
Dudum paulo ante 
Duxit nutrix 
Dumtaxat tantum modo 
Dumus dumis spinas spinis 
10 Dumus masculinum 


Euitauerit effocauerit 
Echitum periculum 
Edulia alimenta abedendo dicta 
Edulium esus 

i5 Educit nutrit 
Edurum satis durum 
Edicit foras dieit undnr 

fora dr 


quasi 


Hdisertat utnonsit aliquidesertum 
Edito alto 
20 Edentatus dentibus abdicatus 
Eatempestate eotempore 
Edidit tradidit peperit 
Edicit narrat exponit 
Editiore altiore loco uel emendatio 
:; Edax comedans 
E ego. 
Etque alique 
Etquip aliquis 
Etquid aliquid 
30 Eteui alicui 
Etquando aliquando 
Effundere interficere 
Effeminatus exinanitus 
Effarium aegyptum 
35 Effügit allidit 
Efflagitat petit exposeit 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Efferus ferox inmansuetus 


Effrenatus inmoderatus abruptus fol. 22° 


Effeta senex uel languidine ener- 
uata 
Lm 
Effeminatorum nulla uirtus 


40 
Effatus elocutus 

Efficax expeditus 

Effefi adolescentes 

Effeminat erat 

Efüicaces omnia expedientes 45 


Effeues inuerbes 

Effutae uanilio qui sine affectu 

Effecta profecta 

Effere exportat 

Effecte exaute euacuate 50 

Effectus factura facit afaciendo 

Effeminat eneruat 

Effigies ymago 

Egregius nobilis magnus summus 

Ego inquam ego dicam 55 

Ego inquit ego dico 

Egerimus tollimus 

Elypsis defectio solis aut lunae 

Egone ergo ego 

Egerus foras excutiens 

Egerit euomit 

Egre grauiter 

Eiectat emittit eructat 

Eliciens obtinens 

Elapsus effugens 

Elinguis mutus 

Ehganter urbane 

Elogium fama bona uel eloquium 
et testamentum dieitur cuiuslibet 

Elicite prouocate 

Elicit educit prouocat uel exprimit τὸ 
mixtum 


60 


65 


Electrum aurum et argentum in- 
coctum uel ignis aeraqua terra 

Elimenta caelum terra aer sol 
ignis 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Eluies liquor quo aliquid eluitur 
Elogi genus uersuum 
Elicere peruidere 
Elidit allidit 
5 Elementarius quide elimentis tra- 
ctat 
Elicuit exclusit expresit 
Eliminauerat excluserat 
Eluuio deluuium 
Hliguis sineoffieio linguae idest 
mutus 
10 Elactare alacte tollere 
Elegatus speciosus 
Elogium responsum aliquod ubi- 
ratio redditur tamquam sidicat 
aliquis dequoquam exere dabo 
eum quare quod mihi frequen- 
ter insolens fuit quod piae me 
nontractabit uel elogium textus 
gestorum malorum notariam quod 
dicuntur 
Elisei cartaginensis proeoquoddido 
elisa alia nomina dicer 
Elisios pagani beatos nuncupant 
campos 
15 Eluitur purgatur 
Elapsus euadens 
Elixum exuersum 
Emolumentum mercislaborum uel 
lucris 
Emersit exsurrexit 
20 Kminulis modice eminentibus 
Emicat splendit uel subito appa- 
ret uel exilit 
Emergere exsuperare 
Emanat exit erumpit 
Emulatio dissensio 
25 Emulo') similem 
Emulo sme ullo exercitio 


1) super ἃ scripta est o m. 1 || 
Corp. gloss, lat, tom. V 


289 


Emfrazem utpulmones coangustiati 
recipere siue reddere spiritum 
nonsufficit etquasiconcisus flatus 
emitebat 

Empta uendita emit enim qui uendit 

Emerite qui militare desinit 

Eminus longe 30 

Emula contraria 

Emax tenuis macer uel qui amat 
emere aliquid 

Empurium locus super mare 

Eminiscitur inmemoriam reuocatur 

Em admiratio uel interiectio do- 35 
lentis utem cuicredidi amice 

Emancipat manum mittit idest 
aseruitute liberatur uel liberta- 
tem dat 

Emeritus milesueteranus qui iam 
compleuit militiam illi conuenit 
ipsum uerbum qui merere mili- 
lare est 

Emacitas emendi auiditas 

Ementitur ualde mentitur 

Emporium locus ubi negotiatores 40 
exercentur 

Emitogium dimedia toga 

Emensus transacta 

Eminus non longae 

En ecce 

Eneruum emortuum 45 

Enisus eluctatus 

Enixius manifestius largius uel 
leuius 

Enumquam etquando 

Enormis ingens supramodum 

Enigmate similitudo 

Eneruis sineuirtute 


50 


Enocilis piscis stagneus quilati 
anguila dicitur 


19 


290 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Enicha adultera Equies homoquoque portatur 
Ensiclum asecundo uel Equiperat aequat 30 
Enodis sine modo idest muris Equis aliquis 
Endecas syllabas uersus unx.syl- Equisio ipsiocomus g. 
᾿ labarum Erodi animal 
6 Ensis gladius Er sol ignis 
Enixae omnibus uiribus niti inal- Er uigilis 35 
tum Erumna calamitas 
Eniti conari Erus dominus 
Emsi!) cum labore coronari Era dominica 
Enchiridion .g. quod manutenetur Eruneare eruere radicare 
10 Eois orientalis Erugat planum facit 40 
Eoedo oriens Errans gens 
Eoas orientalis Ereticus diuisus 
Eolas rexuentorum Erigastula depressi 
Episcopus speculator Erumnis luctus 
15 Epibati laici Erenis furia 45 
Epistularis exponis Ergastulum carcer uel locus 
Epicurei genus philosoforum ?) Ergastar ubi damnantia ut mar- 
Epigramma titulum mora ug.opi. secant autaliquid 
Ephemercis adbreuiatio*) rerum operantur namgrecum est quod 
20 Epilogium nouissima pax contra- ficium latme metallum appel- 
uersiae quia ptantum hab lantur 


Epilogus nouissima pars contra- Erubrum profundum 
uersiae flebilis ad misericordiam Eruli domini 
iudicium commouendum Ergata uicinus uel operatur .g. 50 
Epulatitius qui epulis dat operam Erugat plumbum facit 
fol.22vEpmorium locus ubi negotiationes Erus ere erum dominus domine 


exercentur dominum 
Epimenia senia quaedantur pro Eribi inferni 
singulas menses Erumpit euasit 


25 Ephemercis qua habent mathe- Ermafroditus homo quiutrasque 55 
matici unde colligunt singulum — naturas habet 


diem Est fit 
Ephecebos adoliscens qui barbam Estira inops uel egena 
non habet Ethaliam adetaliam - 
Epifates faerbenu Essedum bethilum 
Equidem ego quidem Essetabant comedebant 60 


1) Empsi ante corr. m. 1 | 2) h swperscr. m. 1 || 3) secundwm a superscr. 
qm. 1 | 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Esto etsipotaueris 
Este imperatibus modus est tem- 
poris praesentis!) pluraliter di- 
ctum 
Estote similter defuturo 
Est comedit consumit 
5 Ethna mons insicilia fungans 
Ethiopes homines nigri 
Etheppia obscena 
Euentus incursus 
Euiscerat excomedit 
10 Euitatus perterritus uel occisus 
aut uita priuatus 
Euloge uersiculi 
Euge bene 
Eurus nomen uenti.latine subso- 
lanus flat aboriente 
Euiratus eneruis 
15 Euirat examinat uel euacuat uel 
uires tollit 
Euangelium adnuntiat 
Euertenda tolleranda 
Euerrit traxit 
Eugenis nobilis 
20 Euidet praeuidit generosus 
Euocare cum honore uocare 
Eualsit rupit 
Euexit extauit sublimauit 
Kuersiculo idest recte uelud sidi- 
ceret iaclus 
25 Kulum uinum 
Euronothum austrum 
Extitit efficit 
Excidio euersio expugnatio 
Excederunt animo deanimo reces- 
serunt 
30 Exorcista adiurans etprobare 
Extores expulsi alieni 
Experire cognoscere 


291 


Exaggerat explorat exprobat uel 
prouocat 

Exactor quiexigit tributum 

Expromsit protulit 35 

Exauriant consumant 

Exorsus locucus 

Exuberat habundat 

Expiatum exinanitum 

Exaranda abhominanda 40 

Exianare euacuare 

Existere recedere 

Examen expositio exemplum 

Explodens elidens 

Explosa elisa 45 

Exulcerat exasperans 

Expers ignarus uel grarus scius 
uel euigilans 

Examosim absolute siue certe uel 
exquisite 

Eximietas sublimitas 

Exempta satiata 50 

Exeusit deiecit 

Extudit tundendo extorsit 

Examinat equaliter indicat uel oc- 
cidit 

Exciti excitati euocati 

Expetissem petissem quesissem 55 

Exin exhoc deinde postea 

Exta intestina hostiarum uel in- 
terna 

Exoleuit correptus est 

Eximia magnifica 

Exercitata miserabiliter sollicita — 60 

Expartu partu uacua 

Exspes?) sinespe 

Excors sinecorde fatuus 

Extemus extremus 

Excudit fabricat excitit 65 

Extulit erexit uel probauit 


1) est deletwm est post praesentis m.1 | 2) Expes amte corr. m. 1 || 


157 


299 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Expertus probatus uel probauit ^ Expilatores alienae hereditatis sub- 


Expresit explanauit reptores 
Exesus comestus Exodum cantico intheatris ludicra 
Exacerbauit adflixit et scurilis 
5 Exerit exercit Excauet praecauet 
Exercere praeparare exsoluere Expersnec alienus abaliquare 
Exuuiae spoliae Expertus uel euigilauit 40 
Exthronus nihil regni partem ha- Exeos latibulum iudex extrater- 
bet aut extremus minum 
Expuncta expleta Exfretat nauigat 
10 Exepta sagitta Exedra locus subselliorum locus 
Exsulus peregrini saltatorius ^) 
Exsolitis superbis Exaudituat excludit ababditis 
Exul qui inexilio exultabat Excicitur euocatur 45 
Exosus hodio habitus uel odio- Exasreresto exintegro exomnipatri- 
sus monio 
15 Exitium 1) periculum mortis Expertia aliena 
Extispices haruspices Exortem alienum 
Exolescit defecit Excretos superatos 
Expiari emundari Exorare cuminpetratione exorare 50 
Expiabat emundabat Exiguus humilis 
20 Exploderem excluderem Excidit euerti et oblitus est 
Exilitas machies Excidi oblitus sum 
Eximius nobilis praeclarus Excudunt fabricant uel studiose 
Exilhs tenuis faciunt 
Exuuiae uestes mortuorum Exerta nuda 55 
fol.23: Exhomologes inpraeceps uel con- Exestuat angustiatur 
fessiones Exponit deportat deloco inlocum 
26 Exprodita exclusa Exesterior lonquinquior inperior 
Extat superat eminet Exagerat inira commouet 
Exumptuauit?) proberauit Exessa semi commessa 60 
Exdat abluit mundat ?) Exauctoriat auctoritatem tollit de- 
30 Exornatus ualde ornatus micantis 
Excreat proiecit Exprobat explorat 
Expiabilis inmundus Exolescit ascensu euanescit 
Exeanduit iniracundia exiluit Extabescit defluet languens 
Excubat obseruat incubat uigilat Exspes quispem nonhabet 65 
3; Extimus extremus Exaustum euacuatum 


1) priorem i superscr. m. 1 || 2) mediam τὰ superscr. m. 1 | 3) ἃ pro a corr. 
m.1 | 4) priorem t superscr. m. 1 || 


1 


1 


2 


2 


3 


oO 


c 


5 


0 


5 


c 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Exsepertes inscientes 

Expiare propitiare 

Exibet praesenta manifesta 
Expedio absoluo 

Exitiossime perniciossissime 
Expectata probata 

Exculta ornata 

Expeditus efficax uel prumptus 


Facundiae eloquentiae 

Fatus locutus 

Fax facula’) uel licentia 

Facessat discedit 

Fanda dicenda 

Fatescit resoluitur 

Faueat adsentiat 

Farrugo genus frugis 

Falera ornamenta equorum 

Facessit facit uel recedit 

Falanx multitudo militum uel exer- 
citum 

Falarica genus teli maximi 

Fatescunt feriendo dissipantur ac 
dissoluuntur uel aperiunt 

Faxit fecerit facit uel?) faciat 

Faleones qui pollices pedum intro 
curbos habent 

Fabre docte ingeniose 

Facetus eloquens 
bilis 

Familicus famen patiens 

Fastus contemptus 

Falcire fulcire subleuare 

Faccione fatiuncula 

Fautores adsensores 

Fastidium superbum contemptum 

Fauet adsentit 


urbanus affa- 


293 


Falsioquax mendax 

Fas rationabile uel iustum est 

Fautor qui consentit 

Fate foragem 

Facundia eloquentia?) sumina 

Fauor clamor 

Fauisoar fatuor uel consentaneos 

Fatiscunt aperiunt 

Faus*) licentiae 

Familicus mendicus 

Fanaticus templiminister 

Fatus afatu alius loquitur 

Facetius. locus 

Fanum templum delubrum 

Fanu implet 

Fartum impletum 

Fasio coniuratio 

Facciosus fallax deceptor 

Factionarius qui praeest 

Familiarius amicus 

Familiaritas amititia 

Fatidieus | mathematicus 
quasi facta dicat 

Fatria uxor?) fatris 

Fastus et fati libri ubi sunt no- 
mina consulum 

Factitat frequenter *) facit 

Faetiosus sepe faciens 

Facissit duo signifieat 1dest facere 
cessat et frequenter 

Fascinus aspectus honerosus 

amicus quasi 


diuinus 


Familiarius unius 
familiae 

Fatitiae loci 

Famaticus qui quasi accepit spiri- 
tum et dat 

Fama lungarius ut gladius 


Farcit demsit 


1) i super u scripsi m.1 || 2) uel superscr. m.1 || 3) us super dia et tia 
scripsit m.1 || 4) u expuncta alio atramento (man. rec.?) | 5) axor ante corr. 


m.1 | 6) frequentat ante corr. m.1 || 


or 
vo 


40 


55 


- 


294 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Furcimen ipsa species Fecundus fructuosus copiuosusue 
Faustum festum iucundum Fedusiectum pax factum uel pactum 
Facitior hilarior gratiosior Fere et modum 
Face ineendio idest ante iudicem — Federatus foedere constrictus?) ὁ86 
5 Fauor propitiatio Ferox fere similis 
Fabor adlocutio Femella femina diminutiuae 
Fassus confessus Feretrius fertilis 
Facula teda Feculentus feceplenus 
Facultas copia Ferias cessationem aboperibus 40 
10 Fando loquendo Fereuli disci 
Faxo facio *) . Fenus usura debitum 
Far pultes Feus color quod in faciem?) mit- 
Farra triticum ceres frumentum titur et genus apis ignaui 
Fanaticus qui intemplo arguitur —Fetauit pulluit inquinauit 
15 Falearius falcem ferens Feruet festinat 45 
Facetiae suauitas et urbanitas Forax atroximitis 
Fastu superbia uerborum Ferentari signiferi uel exilliferi 
Facitus urbane loquens Fidibus filiscithare 1dest chordae") 
Faeundus fructuosus fertilis Fisus ualde fidens 
fole3"Fretus ausus inpauidens confidens Fiscella forma ubi cassel expri- 50 
fiducialiter gerens plenus struc- — muntur 
tus?) Fisuras scisuras idest sloaesax 
21 Feles gyrus ellorum g Fielum auleum 
Fau arbor idest boc Finitimus proximus uel uicinus 
Fellitat fingit figit Fibrae partes iecoris uel ficati 
Femina femora uiscera uel lieinora 
25 Farrigine?) obscuritate aut ferri Fidiculae cordentare 55 


aut colore aut ferrari rasura Fidus amicus uel fidelis 
Feretrum lectum defuncti uel lo- Fidieula citharidus ἢ) 

cellum quia fert tantum refert Figulina non siglina?) 
Feralia lugubria idest tristitia uel Fibre lacine interaneorum 


luctuosa Fiduciarius possessor quipossessio- 60 
Ferme fere aliquotiens uel plus nem occupat pignerus nomina 
minus uel penae per quanta libet et tempus sum 
Fecunda partu frequens peecuniae 
30 Farescit efferrem facit Filius familiae sub potestate patris 
Ferculum uasculum Fibris nomen serpentis femininum 


1) post facio deletum est loquendo m. 1 || 2) hane glossam alia manus coaeva 
in summo margine addidit | 3) a ex e corr. m. 1 | 4) contrictus ante corr. m. 1 | 
5) feciem ante corr. m.1 | 6) h superscr. m.1 | 7) d superscr. m.1 | 8) 11 ew n 
corr. m.1 | 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


-Fidicula catenae 

Fiscina genus cofini 

Fiscillum cofinum diminutiuae 

Filistrus fimbria 

5 Fimus stercus quodabenire purgatur 

Fidicia citharistae .g. 

Fideius brogsax 

Fidei usoruasuapropluraliter 

Fictum compositum 

10 Flagris flagellis ') 

Flegma saliua 

Fluxerunt ceciderunt 

Flagitia uitia 

Flauescit albescit 

15 Fluxum uanum 

Fluit molae 

Flabris uentis tempestatibus 

Flagrantes olentes uel ardentes uel 
fulgentes 

Floris hilaris 

20 Flabris fabulas 

Flamina uenti 

Fluctuat dubitat . 

Flagitium factummalum uel eri- 
men propriae militare sed iam 
et turpiter et ad uitia que mol- 
liter dictum est hoc nomen 

Fluuidos inpetosos 

25 Flaxit faciat 

Flagrum incendium 

Flamieus locus inurbae 

Flamonium honor qui datur flu- 
minibus 

Flumendialis sacer iouis 

30 Flumen marcialim sacerdos martis 

Flumen cyinrali sacerdos cyrinis 
cyrinus enim capud romanos 
deus fuit 


1) fagellis ante corr. m.1 | 2) 
corr. m. 1 | 


295 
Flararis utager 
Flaxnex legio lingua | machedo- 
num 
Flumeneiectus percussus 
35 


Flagitat exigit cum uiolentia 
Flagitatores exactores 

Flagitat interrogat 

Fluxum mollem 

Flat spirat 

Fluxuosus inconstabilis lubricus 
Flosculos flores diminutiuae 
Flabra alapa casso?) .g. 
Flagris alapis 

Flauellum muscarium 

Flagrat odorem dat 

Fauet mutrit custodit uel diligit 
Fotus nutritus 

Fomenta medicina 

Foculentur 


40 


45 


nutrientur siueconsu- 
lentur 

Fomites incrementainitia 

Fornine saxo cauo uel excisso 

Fortuitum subitus cassus uelcasu 
aliquid pertinet adfortunum 

Fors casus uel fortuna gentium 

Fomis origo initium 

Foedus pax perpetua uel amicitia 59 
uel iuratio 

Forsan fortasse 

Foederatus iuramento constrictus 

Fotum secretum 

Foleatum curbatum 

Fore forte uel futurum 

Fomes?) incendium uel astula mi- 
nuta 

Fuluo flauo 

Fotille uanum mendax 

Fornicies faxa constructa artus 


60 


cassa ante corr. m.1 || 3) Fores ante 


- 


296 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Forum appi quod appius’) senator Frustra inscissura dequalibetre 


condidit Frigescit torpuit hoc est corpore 35 
Forma copula medicamenti uen- obdormiuit 
ditum Frugalissimus moderatus tempera- 
Fores ostiae foribus osteis tus parcisimus 
Forens tabellio Freniticus mos frenitici diuersis 
5 Fouet afomenta saltationibus menbra torquere 
Foedus percutit pacem confirmat Framea rumphea g 
Foce g uituli marini Fragor crepor sonus 
Fortuitu forte Fructaria praecha que fructus at- 40 
Fortunare dux fortuna incolomis tulit 
10 Formiones corbes corbiones Freniticos insanementes 
Foricas latrinas cessus sellus Frontuosus audax 
Forire uentrem purgare Frinctoria transitoria 
Fornice camae g. Fultare pulchrare uel adorare 
Fortuna felicitas Funera luctuosa 45 
15 Foces ubi latrones insidiantur Funesta scelesta 
Frutice ramus Fundum possessio uel praedia uel 
Fraetior difficilior maior uilla 
Frutectum arborum contextum Funus mors 
fol.24r Frendit dentibus stridet Fucata depicta 
20 Friuola uasa fictilia Fuma terra 50 
Frustratus fefelht elusit Furentibus astris seuientibus uentis 
Fretum mare angustum uel inun- Funditus occissus penitus 
datio Fusis fugatis?) prostratis 
Fretus confidens praesumptis uel Fundo ima pars maris 
plenus instructus Fungitur paret disseruit obsequitur 55 
Frangitia uitia administrat 
25 Frigore timore Fuluum rubeum uel flauum arum 
Fructus fruiturus rubum 
Frui modestia Fundare fundamenta ponere 
Frugalis temperatio uile homo Fucatum tinctum coloratum 
Frugalitas temperantia uel parsi- Fusi iactati 
monia Funieulum territorium 60 
30 Frunetoria transitoria Fungitur datur 
Flagrantes ardentes Fundibulum funda retia linea 


Fribula frigulis ignominiosa athea- Fundat sternit munit aedificat 
tralia uel res nullius momenti Furtuna felicitas 
Frustrator inlusor deceptor ᾿ς Furibundus ualde iratus 65 


1) apius ante corr. m.1 || 2) fagatis ante corr. m. 1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Fusum solidatum 
Fulmen flamma 
Furoramatoris insania que deuentre 
fieis nascitur queuiris abuxoris 
propter aumentum amori dari 
solent 
Functus curribus agens 
5 Fuluus rubus 
Futicles uelanes leues 
Fulbum uestis temperantibus 
Fugitibus!) interdum 
Fugitibarius assiduae 
10 Funestus qui funere gaudet alte- 
rius morte 
Funeratus sepultus 
Funebrae luctuosum 
Funebraticus locus 
Funus ymaginaria tumulus sine- 
cadauere 
15 Fustatus cesus fustibus 
Fustarius qui cedit 
Furiolus fatis 
Furea genus?) ligni bicipitis 
Fureiter quod fer furcus 
20 Fulera ornamenta tectorum siue 
fuleimenta 
Funccio exsolutio tributorum 
Furuum nigrum 
Fungor perago exsequor 
pleo 
Furia ira sinemodo 
2; Futat arguet 
Futtulis?) uacuus inanis 
Fusa iactantia 
Fuleimenta subposituria 
Fullomenta subpositoria 
80 Fundia retia, linea et fundibus 
Fulica auis maris larus .g. 


adim- 


297 


Fudit peperit aliter strauit pro- 
sternit 

Funus funera replentes sepultura 
plangere?) sepelire 


Garrit subtiliter murmurat uel lo- 
quitur uel uerbosatur 

Garrulus uerbosus nugator 35 

Ganeo gilosus sopinatur ponpatur 
uel taberneo 

Galerum pilleum pastoralem de- 
iuneco factum 

Gamus nuptiae 

Gaze opes diuitiae lingua persarum 


Gasse diuitiae 40 
Gallicinium cantus gallorum 
Galea casis 
Galeria bucellari uel qui casides 
portant 
Gallesus fluuius callabriae 
Gallicas sandalias .g. 25 
Gallero pilleum g. 
Ganeones propinari ubi et agaguli 
Galla zizuca rusticae 
Gauia auisque dicitur sternsax 
50 


Gestiunt cogitant 

Gemmina generatio 

Generositas pulchritudo 

Gelidum frigidum 

Genuinum initium uel dens qui 
interius inore hominis 

Gesum asta uel iaculum gallice 55 

Germen initium floris 

Geometrica mensura terra 

Gestit cupit optat?) desiderat uult 

Gestire adquirere 

Gesitae diuitiae 60 


1) g ex ti corr. m. 1|| 2) legenus ante corr. m. 1 || 3) t superscr. m.1 || 4) 1 
superscr. m. 1|| Ὁ) ante optat deletwm est occupat || 


298 


Geniminae creaturae 
Gestum habitum 

Genesis faetum decretum 
Genuinum intimum 


σι 


Genialis homo gratus homo 

Gestus motus corporis inquolibet 
animali quando quidagit 

Gestatio ipsares 

Gerulus suassor negotii 

Gerula nutricae quae infantes portat 

10 Geometrica quiadocet mensuram 
terram 

Generosus nobilis eugenis g. 

Geometricus utpes 

Gemi nobilis eugenis g. 

Gemini duo gestamen quicquid por- 
tatur 


fol.24* Gestamen quiequid portatur 


16 Gestae thraces 
Genium furtuna 
Gemiones macheriae 
Genu geniculum 
90 Gesticolatur quiequid ostendit sal- 
tator 
Gemmasium .g. ubi exercentur 
Geniculum genu cuiuslibet artis 
Gesticulatus pantominus 
Genealia festiuitas 
25 Genelogias generationes 
Genesco musscel 
Gigantomachi pugna cum giganti- 
bus habitantibus 
Gylbus color imaequo interalbum 
et rubum 
Geneceum g. quod est latine ex- 
tricum 
30 Gigantomachia pugnagigantium 
Gignit generat : 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Girba pila ubitessene piscantur 

Gimnasium locus excitacionis ἢ) 

Gironia aliud sonat inuerbo aliud 
dicitur 

Gimnosophistas qui nudi per here- 35 
mum”) ambulant ?) 

Gimmasium exercitatio militarum 

Gliscit crescit 

Glebas cispites duri 

Glebo rusticus arator 

Globosum ex solido rotundus 40 

Glomeramur adiungimur 

Globum collectio multorum 

Glomerat uoluit uel in unum quod 
adunat 

Gloriam maiestatem *) 

Glaber caluus 45 

Globosum rotundum 

Glandes ab eo quod glans que sunt 
nuces rustices 

Glaucoma effusio oculorum neiula 
terrae 

Globus pila uel rotunditatem uel 
uolumen 

Globat rotundat siue acerbat 50 

Glosa greca lingua 

Gnarus sciens doctus 

Gnoste genus heresis 

Gnatus fihus lingua galliea uel 
natus 

Gnabus fortis agilis — 55 

Goros liquamen 

Goridus rigidus 

Gratuitum fortuitum uel gratis ha- 
bitum 

Grattis?) gruis uel orbis circulus 

Gratat gratulatur —. 60 

Grandeuus ualde senex 


1) excitascionis ante corr. m. 1 | 2) h swperscr. m.1 || 3) n superscr. m.1 | 
4) maiestatem ante corr. m. 1 | 5) priorem t superscr. m. 1 || 


10 


15 


20 


25 


30 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Gramen herba 

Gramina aridit 

Gremia siccamina lignorum 

Grassator latro!) praedator ua- 
stator 

Gremius sinus 

Grumus manipulus 

Gratificatur gratiam prestat 

Grandinatu exnobilenatus 

Gremium g sinum 

Gregalis multitudo mediocris 

Gregarius homo dux uel miles 
unius annonae 

Granea taberna 

Grandis natu parens senex 

Gragiorum grecorum 

Grummum congestio pulueris 

Grates cellule apium et gratia 

Grassare humiliare ferire cedere 

Gutat paulatim pluit 

Gurgus altus locus influminibus 

Gurgustum taberna humilis 

Gurgustia loca uernasum tenebro 
ubi conuiuia turpia 

Gurgo garrulos 

Gurgitium domus pauperi 


Herena sablo maris 

Hamatum huncis circumdatum 

Hasae diuitiae 

Hausae sine circuitu 

Hausta epotata 

Hausta rusticioris hebitioris epu- 
tata 

Hebitiores rusticiores 

Harundo sagitta uel cunnapia fiunt 

Haut seeus non aliter 

Habile aptum uel leue 


299 


Haruit bibit exinanit 

Hacita?) itaque 35 

Haustum sie loquitur 

Hebenum genus ligni indiei 

Haus profundum 

Herugo sangussuga 

Haebet tremet uel deffieit 

Haut procul non longae 

Hareolus 1ocundus 
abaris 

Halat?) oscitur uel olet 

Haureturi bibeturi 

Halips ferrum 

Haee singrafi et etsigraphae idest 
cautiones 

Haee egloge etexglotae cantiones 
incarminibus 


40 


uel diuinus 


Haecmerx ethaecmerces quibus ne- 
gotiatores honerant naues pre- 
tium autem laboris haecmerces 
et haemercides 

Haue salutatio 

Habitus secema 

Haurit implet aqua uidet oculis 
audiet. auribus 

Haurire idest oculis et auribus 

Harum starum 

Hamarum consertum concatinatum 

Haeuet stupet animo 

Harpie nomina uolucrum 

Habenae frena lora retinacula 

Halantes odoremdantes 

Harundo calamus 

Haruspes qui cantus auium in- 60 
tellegit 

Hausterus homo colericus aut se- 


50 


55 


uerus 
Hardaliolus buccor 
Hallus sextus digitus 


1) r superscr. m. 1 || 2) Hacitaque ante corr. m. 1 || 3) Halast ante corr. m.1 | 


300 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Hemorres serpentis genus Hilothropieum nomen gemmae uel 
Helluino gylosus adsumptus floris latine solis requia 
Heroes uiri fortes Hiatus fura 
Hersutum drustum pilosum Hiantes es aperientes uel ampli- 35 
5 Herculaneus eunuchus antes 
Hespereas occide partes Hirugo senticosa spinosa 
Herorui uiri fortes Hiscere disinire 
Herma castratio Hiat aperit inuadit 
Hermaproditus castratus Hihenmen nuptiae 
10 Hellies morrio Historiones propositae meretricum 40 
Hellus uocatio Historieus punt mimnus qui histo- 


Hercule iuratio est uel uere dum rias scripsit 
femina et illum periit decassu Hiatisterrae patefactio terrae 


dictum est mortus elus Hiestipes?) uel hiistipes ligna uel 
fol.25t Herumna clades uel labor fustes 
Herebi inferi Hianio margareta preciosa 
15 Hermafroditus qui naturaliter con- Hibernus ut mensis 45 
positus est ut uir!) sit et fae- Hibernum ut tempus 
minali idest monstratur Hirsi hirsuti 
Hesperiam italiam Himeneus nuptias 
Herus g. uir fortis Hiberna ut tempora et castra mi- 
Helluo uorax comedo litum ubi hiemant dicimus ut 
Heredipeta qui alienam heredita- ^ hiibernis castris 
tem desiderat Hidnae putas iste est £0 
20 Heustu audistu Hiritas pilosas 
Heunuchus et spado unum est Histrio mimmus 
Herenacis aliud genus lepor Hiberi spani 
Hic istic Hironia scema 
Himosus hodio habitus Horribile infinitum 55 
36 Hirodi ungulas non diuidit Holus totus uel ortulanus 
Hiscit patescit uel osaperit aut Histispices aruspices 
loquitur uel indicit Hostita aequat adplanum 
Histriones scenice uel saltatores — Holitor hortulanus 
Hilidri serpentes aquatici Homuneio et homulus unum est co 
Hiuleum patens apertum dim secundus et tertius gradus est 
30 Histrix quadripes spinosus Hocdiploma et haecdeplomata est 
Hirsutus setosus aspersus uel- autem duplicatio latinae hoc- 
losus ambiguum ethaec ambiga suo 
Hiatum fysura . audisset et negotia 


1) f deleta, ante uir | 2) priorem s superscr. m. 1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 301 


Hoeplanctum aplana Ignata igneas 
Honus honor Ignominiosus quidamnatus et de 
Holus holera exilio reuocatur 
Holographia propria nanu totum!) Ignipotens ut est ulcanus qui ignis 
conscriptum testamentum potentiam habet 
5 Humuncio non grandis fomae homo Ignarat?) nescit 
Huiuscemodi talibus Ignouit indulsit 


Ignos indulgeas 
Ilicet scilicet *) 


Tactus iactatus uel cassus Ilacus troianus 
Jacit mittit Thacis campis 
Iaspis nomen gemmae Illine inde 
10 Janitor hostiarius Illicet quasi ire licet 
Iaciare iactare Imus notissimus uel nouissimus 
Iacturarius qui sepe patitur iac- Imperitat frequenter imperat 
turam Imbrices qui ponuntur super te- 
Iamdudum peridem paulo ante gulas contra imbrem 
lactus dispendium detrimentum ^ Inuolauerunt adeucurrerunt 
15 Ilacula arma Imbuit initiat 
Iaciuntur n. sagitta Imber solita pluuia 
Iactura damnum Imitabilis peritus doctor?) 
Icosnisma imago figura Immore inordine 
Ictus pereussus Intendant minantur 
20 Idioma proprietas linguae?) Inopia incognita 


Idem ipse uel ipsi uel hoe utidem Inpulit inpigit 
mihi dixit et plura idem mihi Inquiens inpatiens 
dixerunt.sed in gen mas lit lon Inhibere retinere uel conpescere 


bre est in neutro Inlidit inpingit 
Idiota ignota Iniuuum iniuriam uel contraria 
Idemtidem quasi iterum atque Inaediae stuporem dentium uel fa- 
iterum mis uel fastidium 
Tecor effar g. Inertis inutilis 
25 Idhoe idipsut Inlecebrarum indesertum 
Idemitidem illum ipsum Ingluuies gula uel guttor 
Idoneus sufficiens Intestabilis sine fide testium 
lgnauus inscius piger Intercapedo interiectio temporum 
Igitur itaque uel utique uel deinde Incompti incompositi 
30 Ignitior ardentior Inbelles qui pugnare non possunt 


1) to superser. m. 1 || 2) n superser. m.1 || 3) at pro it corr. m. 1 || 4) scilicet 
ante corr. m. 1 | 5) doctus ante corr. m.1 || 


40 


202 


Instar similitudo uel magnitudo 

Induperator imperator 

Indolis origo progenies uel spes 
uirtutis in puero 


fol.25"Inclitum sanctum praeclarum 


5 Inuium quod adire non potest 
Ineestum adulterium 
Instigat inrigat uel ortatur 
Inormia maxima 
Indefert inportat 

10 Insignem pietate praeclarum mi- 

sericordiae 

Inimicum genus inuisum 
Innittitur inclinat inpigit inpulsit 
Ineluctabile inexpugnabile 
Inlabere infundere 

15 Inoleuit innotuit 
Inlibata inuiolata 
Inlustris honorificus 
Incursantes incurrentes 
Incumbet manet 

20 Insite positae 
Inuitiatur contrauenit 
Inquitis!) dicitis 
Ingremio insinu 
Ineurio noncuriosus 

25 Inlecebra incommoda uel abinli- 

cendo adsuendo 

Inormis magnitudo 
Inlicit incitat suadit 
Inermis sine armis 
Incapiscendo inaccipiendo 

30 Inberbis*) sinebarba 
Insuo insero 
Instinetu inaccensu 
Inuisere inuisare 
Ininuio indeserto 

5 Inefficacis inutilis 
Incenubis inconuiuiis 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Inabductione inoppressione 
Infrunitus indegestus 

Inrogo infero 

Infercio infulcio 

Inlectus prouocatus inpulsus 
Inglorius non gloriosus 

Inlexit prouocauit persuasitinlusit 


40 


Ineassum inuaeuum 
Inethereum incaelestem 
Inderet insereret 

Inscitia ignorantia 
Intheorica incontemplatione 
Incessit incurrit 

Indicebilis inenarrabilis 


50 
Incursati incursi siue turbati 
Inuestibulo iningressu 

Inrequid prouocauit 

Inuectus ingressus 

Infringitur distruitur 55 


Intempestiuum intemperatum uel 
non oportunum 

Incessere inpugnare 

Inpetunt inpugnant 

Infecisse inflasse siue instruxisse 

Inpotest per potentiam elatus 

Inexpertis inscis 


60 


Innumerum innumerabile 
Insomnis qui dormire non possunt 
Infule uittae sacerdotum 

Inperat iudicat 

Intercidit diuidit finit 

Innixus ineumbens 

Indegenus indenati idest suo loco 
Inolescit incorpora 

Inpendet supereminet 

Innectit inligat inuoluit 

Inpendit erogat 

Insignis nobilis magnus 

Inpubis puer inberbis 


65 


70 


1) d ante t deleta est m. 1 || 2) priorem b superscr. m. 1 | 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM a 


Inenodabile quod solui non potest 
Infensus infestus irata 
Ingruit instat imminet 
Inlecebrare quae sollicitant uel in- 
ducunt 

5 Induuiae?) indumenta 
Intestinum intimum uel domesticum 
Infecta nonfecta uel tinta 
Infit fator?) idest dicere incipit 
Inficiatur idest incipit 

10 Induciae pax bello manentae uel 

delationes 

Instar institutum 
Insitum inseminatum 
Incommodis infirmis 
Intendat inponit inpugnat 

15 Inuectus ambulat 
Insolentia — instabilitas 
rantia 

Inlugiem inluctus 


intempe- 


Inuectus sum inueni 
Inuexit instruxit 
20 Infrase. minor se 
Incentium cupiditas uel intrimen- 
tum 
Inipyrus genus ligni 
Insurgite uasto inprofundo maris 
Incutae inmitte 
25 Incumbere fuperuere 
Inira inore 
Inbreuia inaccessabila 
Infula uitta est quaedam dign quo 
utuntur magni sacerdotes 
Insestus inruens molestus 
3o Indoluit multum doluit 
Incestum?) sanctimoniuexatio uel 
cremen est impie commiscum 
cum sorore autfilia aut cognata 


© 
Jo 


Inuisice negotiationes 

Impetrat aecipit 

Inuechillis sanguidus 

Inoliuae coesae 

Inuensus inportunus 

Indiuiscitur adipiscitur 

Indeptus adeptus consecutus 
Insciabilis qui uulmerari non potest 
Inpoplabile inlesum 

Inuersisti intulisti 


40 


Indemnem sine damno 

Inprocuncto inapparato 

Infitiare negare aut crimen fa- 
‘cere 

Inrogarit intulit 45 

Inpensum inmensum uel inpertitum 

Incommodum damnum 

Intempestanoctis medianoctis 

Inquis dieis 

Init coepit 50 

Inprofundum incautis 

Internuntii qui inter partes nuntiu 
adferunt 

Insignit exaltat decorat 

Inpotero postera 

Indicium —decuriendum 
nium *) 

Infandum non loquendum 

Inexorabilis qui nullis precibus 
flectitur 

Inuechit?) importat 

Incaluit ualde uerbuit 

Innoxius solutus 

Inferacessuinas hoe est infructi- 
feras 

Interlitus inarlinitus uel abeo quod- 
est inter linor 

Ingluit ingluuies gula uel guttor 


testimo- 55 


60 


1) uiae super uae add. m.1 ||. 2) t videtur deleta m. 1 || 3) s pro r corr. 
m,1 || 4) testimonium add. m.2 || 5) Inuechilt ante corr. m. 1 ||. 


fol. 


26° 


= 


904 


Ineompti inchori positi uel non 
ornati 
Insuitare insolenter inuadere 
Inuuere retinere conhibere 
Innuba quae nulli nubit 
5 Interdiu non nocte interdiem 
Inquis inquibus 
Infiscauit praescripsit titulum po- 
suit 
Insuper ualde super 
Init 10catur 
10 Indempnatus non damnatus 
Incontemptim non contemptim 
Insignitus ornatus 
Infitior negor 
Insimulat accusat 
is Inferiae sacrificia inferorum 
Infitetur non fitetur negat 
Interregnum quotienscumque inter 
mortuum primum regem et eum 
qui post ipsum creari potest et 
tempus potestas eligitur media 
hisdem etiam interregnum di- 
citur 
Internecium bellum dicitur inquo 
homines pereunt nullo manente 
Intercalat intermittit 
20 Inuolucrum tegestricium locus in- 
quo tegestria ponunt 
Interlunium inter primam et no- 
uissimam lunam 
Inferiae obsequia mortuorum in- 
quorum honore captiui occide- 
bantur 
Interpolauit interrupit 
Inluies sordes 
26 Ingraminat ager ingramine rumpit 
Inlibat noncedit 
Institor quimercibus et naui praeest 


1) uo pro ua corr. m. 1 || 2) it pro 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Incentores stimulatores 
Incolae eultores terra aliena 
Infectum tinctum 

Interrita sine pauore 


30 


Intercusus idropicus 

Inusit inflammauit 

Inlectus inlicit fallacis cireum uen- 
tus fallacis cireumuenit 

Indugae daporem uel studae 

Inpinsae inpensius diligenter soler 

Insolescit nonsolitus erat et inter- 
portanus 

Insector contumeliosus molestus 

Increpuit insinuit 

Infulfut osmum dedit 

Infulae fittae dignitas g. deathema 

Ingluuio indescensio mollio 

Inpromiseuo!) intermiscua 

Indiem inde deipso loco 

Incappedo interuallum 


95 


40 


45 
Intestare contaminare conmaculare 
Inectet uincit alligat 

Ineiunt inmittunt 

Inergia operatio 

Incentiua incitamenta 

Intereipit?) prohibet uetet 
Incommodet infensus noceat iratus 
Intentia tenor statu 

Inueterate callidae malitiosae 
Inpensius plurimum multum 
Intercepta ablata 

Infaustus infelix 

Inpendia salatia 

Indere conseribere texere 

Indicit coniungit 

Indixit praecipit inposuit 
Intercipi amputare 

Inter haec dumhoe 

Inpos mentis insanus mente 


50 


60 


at corr. m. 1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Ineussare inpetere 
Insectator persecutor 
Incommodius dificilius 
Inpropatulo ?) inpublico manifestae 
5 Incumbens nitens?) 
Inpendere soluere 
Interpulatio interruptio 
Instipite inligno exciso 
Indieulum parua epistula?) 
10 Incuria aeruore dicta 
Inpaxare inmittere *) 
Incanalibus locus. infines africa- 
norum 
Inposteras faces 
loram diaconus 
inlibia innouissima 
parte africe colitur in harenora 
regione ammos enim arenari g. 
Jouanti ós aperienti 
locista quiuerbisiocatur 
Iperbolicus superbus uel nimius 
Iris .g. areus caelestis qui colo- 
rem exigne habet et sulphore 
20 Irudo sanguis suga 
Istic hie 
Ister denubius .g. 
Iturae arcus montanae 
Itidem adt aduerbium est quasi 
iterum 


15 louissomam 


25 lubar initium solis ortus solis 
Iunipirus genus ligni 
Iurgium contentio rixa 
Iurgant pugnant 
Iugerat coniuncxerant 

30 Iugum seruitium captiuitatis 
Jubilat sibil coniubilum sibilum 
luga summae latorum montium 

partes uel capita montium 


305 


Tuueneus taurus?) 

Tupix unix uel uentus 

Iudicium recuperatorum ubi agitur 35 
obrecuberandas res nostras 

Iuris consultus ut uitulus qui arare 
iam potest dictus aiuuando 

Ius cyritum ius romanorum qui ro- 
mani cyritem 

Iuuenelaia ut iuuenilif) unum est 

Iustitium luctus publicum 

Iunceus scirpus 

Iuba erista 

]tane putasne 

Istrix animal quod pilos habet 
acutos 


40 


Latibulum defensaculum 

Labitur uacillat 

Lance patellice id mensura 46 

Lacertum brachium 

Lacerum concissimum laceratum 

Lasciue prouide 

Labefacit commouit conuellit con- 50 
cutit 

Laquearia catena aurea uel orna- 
menta tecorum 

Lacunaria aurata camera 

Laeum contrarium 

Latices liquores uel aquas 

Labat deficit. facillat 55 

Lababit contigit siue superfit 

Labes ruinae macula uel pesti- 
lentiae 

Lacenosum pannosum 

Lagunculas uasa 

Labentes maculantes 60 

Labescit mouetur conpellitur 

Laembos naues piraticos 


1) lo pro la corr. m. 1 || 2) intendens ante corr. || 3) e superscr. m. 1 | 4) prio- 
rem t superscr. am. 1 | 5) tauros ante corr. m. 1 || 6) iuuenali ante corr. m. 1 || 


Corp. gloss. lat. tom. V. 


20 


fol. 961 


306 


Latus nauis 
Laepos urbanitas eligantia 
Leuis inuerbis idest leue et omne 
quod pilis et asperitate caret 
Laenocinantes conciliantes 
5 Lacerti murices inbrachis lacerti 
et tauri unum est idest quod 
indurat humeris taurorum 
Laeunar locus aquarum idem est 
et lacunaria 
Lacunasia locus aquarum quales 
aquaria 
Lauerna ferramenta latronum 
Latumnia custodia 
10 Lauerna homo qui filiort’ seducit 
uel dea furum 
Labitur fugit 
Lauescit furtinam perdit 
Larua umbra excessans 
Lans cias 
15 Lanista magister gladiatorum 
Lampades faces uel candelae 
Lacenter bracha oratia 
Labos labosicum onoro nom 
Lautitiae munditiae 
20 Lasciuius mollissimi actum homo 
Lanius laniat 
Latus minor 
Lar genus domus 
Latumnia carceres aput siracusas 
mons est excauatus exgreco trac- 
tum est 
25 Laguno prima capillatio in barba 
quasi asimilitudine lanae 
Laneiat bellicat trucidat 
Laterna ubi ponitur lucerna intra- 
chorium e 
Lammina fasciola cuiuslibet me- 
talli quomodo serrae 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Lacuna fouea aquarum quasi lacus 
inquo pisces latere possunt 

Lacunes aliquid delacuna 30 

Ligma grecum est 

Latrina') secessum 

Latex aqua latet inueni 

Laterculas codex menbranaticus 
ilie sunt nomina promutorum 
nam non est lat 

Lapicedina ubi ceditur lapis 35 

Lambitur lictis g 

Lanterna fanosum lapidosus asper 

Lacessit prouocauit 

Lanugne supra popalana 

Lapsantem lubricantes cadentes 

Larem fortunam domus uel loci 
seu domum familias 

Laqueari catenae candelabrum 

Lanigere oues uellerate 

Laniones macellari 

Labrusea uestis siluestris 

Lacerte genus serpentium uiri- 
dum 

Lancibus pandis catenis uel alu- 
biolis?) 

Latria g cultus dei solius 

Lasciuia luxoria 


40 


45 


Laquearia caelum indomo 50 


Lapsanus coydic 
Lacerna cappa epis 
Latereulis tegulistenuis 
Lacerta adexe sax 
Lateranensem fusorum 
Lena toga duplex uestis regia uel 

sagum italice dictum 
Leuem formonsum 
Lenocitat conciliat 
Leuigata limpidata 
Lesia paradisum 


55 


60 


1) Latrina pro Latex corr. m.1 | 2) alu vid. ex abu corr. m. 1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 307 


Lenta languida uel quod facile 


flectitur 
Leptis filia fratris 
Lectiores molliores 


Lecebra seductio occulta blanditio 


6 Lepus iocundus puer 
Legat testamenta dat 
Lectica qua consules portantur 
Leuir mariti frater 
Lembus nauicula 


10 Legio numerus militum alegendo!) 


Leuisata genus armorum est 
Lerneus ut anguis?) inlernatus 


Lenimentum species quae lenit ut- 


lima 
Legio martia numerus 
quasi marti consecratus 
15 Leuetas ollas 
Leuig auis 


Leuium auis lenies uel dealuabis 
Letargus uitium quo eonprimuntur 


egri 


Lerna palus est aquae ubfit hidria 
serpens qui multa capita habet 
20 Lepidus urbanus sine dibi uir io- 


cundus dieitur 
Leno qui puellam conpara 
praesto 
Leuia leuis sinistra sinister 
Lenus mitis benignus 
Leetica lectum infirmorum 
?5 Lenticula uas quasdam 


Lector deofficio consulis 


Lenocinium habitatio meretricum 


Iuzebeno?). 4028. 
«epos. JO uvis 
Neto. 


militum 


nis.I.uagrypt : 


. lit 

Litamen libatum 

Lique ρϑοοῦ 

Libauit sacrificauit 35 

Limpha aqua uel unde 

Litiscere latere 

Liberalitas largitas 

Lichinii lucernae 

Liticinis cornicinis 40 

Linter nauicula modica 

Lixtae qui exercitum sequantur 
quaestus causae 

Limphatus bachatus 

Libat degustat diminuit 

Limeis finis terminus 45 

Liquit fluit labitur 

Liquit reliquit 

Lingurrit linguit 

Lictus tuba 

Limpe affricanus 50 

Liuens inuidens 

Lisuet liquide patet 

Liuor inuidia uel dolor 

Lictores qui faces ante iudices fe- 
rent 

Licetur depreno*) contenditur 55 

Limphatiea aquatiea 

Liniamenta figurae 

Linx leopardus 

Linquit peccauit 

Libeat fundit 60 

Liquit misit 

Liens splen 

Licitatur actio natura uttibia facta 
aut uiamenta facit 

Limphatur furiosus 

Lirantes errantes arantes ΤΩΣ 

Ligumatis sine fastidium appetati 


1) post legendo deleta sunt quasi marti consecratus m.1 || 2) m superser. 
m.1 | 3) septem prim? versus in folio 27" a ommino erasi sunt et septem quae 
secuntur. lemmata ita erasa ut via legi queant || 4) p ex b corr. m. 1 | 


20* 


908 


Liber qui natus est 
Libertus qui fit 
Libella etterreuntium diminumodo 
Libra et inr uneie sunt 
5 Lieentiosa maiorum mancipi qui- 
bus multa licent 
Liberalia dies festi 


Liniamentum siducas indirectum 
incalamo 

Limphaticus quasi fanticus exa- 
qua 


Lignieum g. ubi ponitur lucerna 
10 Litat sacrificat 
Lietur paciscitur 
Libramentum libratio 
Libripendens quod libram apendit 
Lixa aqua sic enim dicebant unde 
et lixari dicimus 
15 Liberalitas donatio quae fit adiuiti- 
bus inde dicimus 
Liberalis est deo quod donat 
Licitaretur cum augmenti pretio 
distrahet 
Liberalis munificus largus in do- 
mando 
Libiae affricae 
20 Licitati ubi licet uendere publice 
cum augmento 
Liuitina feretrum!) lectum mor- 
tuorum 
Lyeuus uinum bachum .g. 
Ligones genus ferri 
Libido etbona est et mala 
25 Liridus .. or 
Libidü .... mieta 
Liere macula corporis 
Liuur macula corporis 
Lina g. rina 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Littera seu logias benedictiones 30 
litterarum 

Litigium conuicium 

Logus uerbum seu sermo 

Lotus genus ligni . 

Longeus ualde senex 

Loetum mors 35 

Loeti mortiferum 

Loetifer mortifer 

Longo interuallo ex longo tem- 
pore sed alocis tractum est inter 
murum et positum locum. in 
medio interuallum dieitur idest 
iam translatum est et ad tempus 

Lomentum farina uiua mulieres in 
faciem mittunt 

Lodex genus sagi 40 

Longemultum ualde longe 

Lutea?) rufea 

Lupa?) meretrix 

Luit dat lauat comisa persoluit 
uel mortalitas 

Lustrat perambulat peragrat 

Luteum erocei colores 

Lustrum quinenni temporis 

Luerones auidi deuoratores ἢ) 

Lustra cubilia ferarum 

Luxus luxoria 50 

Luridus pallidus 

Lustratum circuitum 


45 


Lupiraria meretrix 

Lu/sus frater mariti 

Lucer ueetigal 55 

Lucur idem est 

Lucus densitas arborum uel locus 
nemorosus incampo ubi arbores 
inunum sunt 

Ludibitritum?) dedecus 


1) prior e supra ser. | 2) a pro um corr. m.1 || 3) a ex ea corr. | 4) ra 


superscr. || 5) it post b superscr. || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 309 


Lucar ergatio que solebant inlucis Maculosum notis plurimis uarium 


fieri 
Luculentum splendidum 
Luscus unum oculum habens 


Lucustinum quod dicitur bruchum 
5 Lupercalia sacra panis quia ipse 
dieitur dedisse responsa ut coi- 


rent lupi et irchi 


Lunatici quod fit plenilunio hoc 


plenum dicitur 
Lupanar statio meretricis 
Lues pestis morbus 
Lucifugi qui tenebrosa diligit 


10 Lutiscem theatrum g 


Lupinar ubi meretrices habitantur 


Lustro circumspitio 
Lucunaria tectum deauratum 
Lucar uenator auarus 

15 Lucubrantes uigilantes 
Lucubro euigilo 


Manet alta mente intra sensum 


penitus conlocatum 
Manna quid est hoe 
Martyrium testimonium 
fol.27" Maris masculus 
21 Manubia hostium spolia 
Mala poma 


Mandibula apta ad manducandum 


Mathsis doctrine siue lex 
2» Macies exilitas corporis 

Manatia fluentia 

Marcidus lassus grauatus 


Mapalia decerpere casa pastoralis") 


Manticulare fraudare?) 


30 Marasmum corium adheret ossibus 


Maturius eitius uelocius 
Magalia casa barbarorum 


Madedade asperum unguenda 

Madere humida loca sanguine 35 

Malagma emendatio 

Manubla iteratio doctrinae 

Manua manipula 

Mandra g caula ouium 

Madentia fluentia 40 

Mancipatus uinctus 

Megica ars magorum 

Malas 

Manipulus directus uel paucus nu- 
merus uel operarius numerus 
militum breuis unde et mani- 
puli dieti sunt faces grecorum 
quos manu caplantur 

Manes inferi 45 

Maret dolet 

Marsupium sacculum ubi peecuniae 
mittuntur 

Mas masculus 

Mansueuit qui qansuetus factus est 

Mansuefacit quimansuetat 50 

Mancipare quasi manucapere 

Manuale orarium 

Marcet languet 

Marcor languor 

Malatia g mollities 55 

Mailis pareus pinguis quod dehis 
malae sacrificabant 

Magnites lapis qui ferrum rapit 
sed praesente adamante lapide 
non solum non rapit sed si iam 
rapuerat ut ei adpropinquarit 
mox remittit 

Magalia casae aforum idest ser- 
uorum 

Madet undat humidat 

Manuelem analogium g lectorum 60 


1) r pro 1 corr. m. 1 | 2) r post f superscr. m. 1 || 


- 


310 


Magaduris silio 

Mappalia tentoria papiliones 

Manipularius dux uel qui reget 
exercitum 

Mantiea crumina pera .g. 

5 Mastruca depellibus cocula 
Machinatio dolus excogitatio 
Martrisca g fico 
Malachim regum liber 
Macte magis auctae 

10 Malefida periculosa 
Macellus ubi occiduntur animalia 
Metatur manet 
Meta finis 
Meticulosus timidus uel metuendus 

15 Mene me ergo 

Meditullium medioterrarium uel 
inmedio campo eminens locus 

Mea aptae mea ipsius 

Mero animo simplici fide sincera 

Mergi fustes quibus menses colli- 

guntur uel corui marini 

Melodium muleido conuiuium 

Memet metmet ipsum 


20 


Meloncoliam frigus et siccus hu- 
mor uel migri fellis auementa !) 
utipocratis 

Memora indica 

Metentus regiones sunt 

:5 Melotes pelles sordide 

Mensuum mensuratum 

Meat murat 

Melos canticarminis 

Melopelis quasi carminis factor 

80 Meliuseula femi regit gen dimina- 
tiuae uel aduerbium est pro- 
dimisciscii*) bene uel male 

Merdedarius qui dat mercedem pro 
labore siue inpenso 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Mercennarius qui aceipit 

Medianus qui in medio est 

Merum sicerum 

Mediastinus ualneator nam primo 35 

Mediustinus dictus est quasi po- 
situs indiustione 

Menstrua a mensa dicta id tricen- 
simaria 

Messores ametendo id asecando 


Mensores amenendo id amensu- 
rando 

Metetur medicatur 40 

Mesopicatum tyumedium picatum 

Menstrae mensales 

Medanme iubamen sanitatis 

Meditullio inquocumque appliea- 
berit loco ante uesperum 

Messala messor 45 


Metalla lammulae auri uel argenti 

Mediusfidus iuramentum pagano- 
rum 

Merum sincerum 

Mercimonia negotiationes 

Meropes aues apibus inimicae 50 

Machinicium excogitatione operis 

Mentis campus sane mentis 

Meirepsica unguentaria 

Mitra corona 

Misitat frequenter mittit 

Misitius qui militiam. exhibet 

Mihi datim reg cas 

Mihiphsa rex fuit numediarum 

Militaris opinatur id uetus miles 

Misellus miser minor 

Minus qui agit?) 

Mimilogus qui minos docet 


55 


60 


Minotaurus monstrum quod eapite 
tauri altera parte corporis homo 
fuit animoetrege qui minus di- 


1) c pro t corr. m. 1 || 2) mediam 1 superscr. m.1 || 3) g superscr. m.1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 311 


ctus est ut atauro quia exutro- Monopolium statio inares*) uen- 


que mater semen fertur susci- ditur 
| pisse Monopolarium qui ibi est 
Mineruales utdies Momentum stilus inquomentana 
Minerualicius ut dies et sacer exequatur nam ideo momentana 
Minicus ericius uocabulum sumpsit quia cito et 
Mioparones genus caraforum admodieum inclinatur siaequali- 
5 Miricae g arbusculae ter nonpensetur 
Miris admirabilis mirificis Molosus canes 
Mitra g cinctium uel ligatura ca- Monstruum obscenum prodigium 35 
pitis Modestus mansuetus 
Mitella diminutium !) Modum throfon .g. 
Misile balisia Modolamen cantatio 
10 Miluus accipiter qui polos rapit Monumentum ictum tempus 
Mingiere meiare Morigeri oboedientes moribus 40 
Mirothecus domus ungenti Molire aedificare 
[0]. 28: Miro unguenti Moetae fines circium 
Modulatio dulcedo Monarem unum principatum 
15 Modit conpungit ?) Multum diu 
Monarchus singularis rex Multa quoque diuersa post circum- 45 
Monarchia pugna singularis uel ^ datus 
unius principatus Mutilare mutare 
Monussien memoria quod moneat Munitoria praecinctoria 
mentem Mucro summaprasteli cuiuslibet 
Molosus canis rusticus Munia aedificia 
20 Moniliares dentes extremi Muscipulos laqueos quo mures ca- 50 
Monasticis monesterialibus piuntur 


Moenia ciuitas siue magnum aedi- Musat murmurat 
fidum uel murorum aedificiae Murenulas inaures 


Modolant liberant Muleare calcare uel uexare *) 
Monstrum deformitas membrorum Mutilat contaminat minuit mur- 
25 Monoscuibium genuscarri murat 
Molitur disponit uel exquogat Munifieus honorificus 55 
Monopolium pigmentarium Multia contemnatio 
Mora celsae agrestes Muscus genus herbae mollissime 
Momentum quasi motamen amo- Multifariae multissermouibus 
tione Munificentia puplicum munus 
30 Morbidosus quiabundatmorbis Muleauit uinexit ligauit 60 


1) priorem u pro a corr. m.1 | 2) conpugit ante corr. m.1 || 3) res ex les 
corr. || 4) ca deletum ante uexare || 


~ 


312 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Musicanter leniter Nanctus inueni 
Mulcet spoducet lenet Nauales campi culeure dediti 
Mulcatur abonoseperator Nauare strenue offieium facere 88 
Mulgatores peremptores Nanctus occasione adeptus uel po- 

s Musileum mundum tius 
Monumentum muliebre linteamen Naus inpiger obsequens 
Musitat praetimore dubitat Natrix serpens 
Mucro eaput gladii Natura corpus ingenium genitura 
Munifex numerarius uel qui munus Natium natura legentium 40 

facit id officium aliquod et mu- Natium genera legenitium 

. nieipalis unum est id cerium Nancisci inueniri 

10 Munieeps cuius municipis Nantes natantes 


Munieipatus locus ipsius municipis Nauale prooelium pugna maritima 
acsidicas eolonatos resque per- Natalicius munus remia natalis — 45 
tinet ad colonos ius colonorum Nauiter studiosae fortiter 


Murgisi callidus murmuratur Nauus celer industrius uel sciens 
Multat contaminat et fortis 
Mutabile quod potest mutari Nauat coitum pellit adcelerat 
is Mutuum ipsa res Nauat operam dat operam 
Munerarius qui munera edit Nam cibiscitur potius fruniseitur 50 
Mundus muliebris ornatus Nardum genus odori optimi 
Munea officia Nauargus nauis magister 
Muleifer ignis quod omnis mul- Nat uatat 
ceati ipse dieitur et ulcanus Nabilis natatres ad nauis pertinens 
20 Murex regalis purpura Nabita nauta 55 
Munia officia bellorum Nauigabis ut pontus 
Muliget mitigat sedat placat Nauarcus princeps nauis 
Muricae purpura ostrum Nanaurio subsannas 
Muricipium modica ciuitas Napta genus formitis apud persas 
.25 Mutilat retundet quo uel maximae nutriantur in- 
Munuseulorum munus possessorum cendia 
Multifariam multiplicem Nando natando 60 
Munificus liberalis Naualis naues operantur 
Munia officia!) salutationis Nasator ruscista g. 
30 Musileo sepulehrum Nanciscitur ad se quitur quod uult 
Mundum muliebre linteamen mu- Nauat instat continuat 
liebre Nascurcium cressa sax 65 
Muecus sax horch Nemorosum frondosum 


Nemus silua arbusculum fructicem 


1) c ex t corr. m.1 | 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 313 


Nector mel siue dulce uinum uel Necessitudo amicalis affectio 


potius deorum Nefandi iniqui 30 
Nefanda nondicenda Nefutas arade aratro 
Nenias res superuacuus uel species Necne autnon 
Nequiquam frustra sinecausa Nempe scilicet. reuera . gpanto 
5 Nex mors supplicium Nenior uanaloquor 
Neentes fila torquentes Neniae uenares 35 
Neenon sed et Negotium opus?) 
Nec opinum nec expectatum Nimpe nonne 
fol.28" Nenias species Nieolatis dactulis 
10 Nefario scelerato Nictit caniscum accute gannit 
Neum macula Ni nisi sinon 40 


Necromantia mortuorum diuinatio Nitens incumbens 
eb quotiens animae ab inferis Nitellae nitores dimin 


euocantur Nidore fetore 
. Neomenium nouilunium Nimbus tempestas 
Neoffitus rudis nouellis Ninisi sinon 45 
15 Neuter nemonostrum Nimpha uirga celestis uel numen?) 
Neu macula aeque 
Neuula indoctor uallorum!) siue Nibabus splendidus 
latro ?) Nimquid non aliquid 
Neue neque Nimirum?) ualde nimirum sine 
Nexa coniucta ligata dubio 
20 Necessitudo nomen totius adfini- Nimnarus cuius uxor mechatur scit 50 
tatis Nitet splendet lucet 
Neu neue aduerbia sunt prohi- Nitor splendet 
bendi Nixus incumbens 
Nequaquam non Nidor odor adustus 
Needubitoquin plena operatio non Niquis niquis 55 
est sed addito uerbo hoe est Ninisi nisiquia 
feceris expletum oratio Nihili nullius momenti totum est 
Nefatum etnefarium unum est et- per omnes casus et omnis ge- 
sceleratum neris est 
25 Nectar genus odoris boni Nisi sinon 
Nectarius odorifer Ninnarus morior 
Nebris corium cerui Niueum plenum 60 
Nebristiane corium diane quia cum Niuata aqua exniuibus facta 
ceruo pingitur Niti conare temptari 
1) o pro a corr. m. 1 | 2) a pro i corr. m. 1 | 3) opes ante corr. m. 1 || 


4) nulmen ante corr. m. 1 || 5) Niminrum ante corr. m. 1 || 


~ 


914 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Nimphe deae aquarum Nurus bruta 
Nit neunt neunt filant inmodum Nutat uacillat 
staminis Nuit promisit adnuit 
Nimbi nubes Nugas inutiles 35 
Niquod nisiquod Numquis numquid aliquis 
» Nihilominus similiter Numquam interdum 
Nimirum nisi fallor sine dubio —. Nummularius nummorum praero- 
Nec inuectussum non inueni gator 
Non est incanone non est in re- Nurus potestas diefica 
ctum . . Nusciosus qui plus uespere uidet 40 
Non putatiuum non est dubium — Nunc?) aliquando nune aliquando 
19 Nobilis nota numquid 
Noxa culpa Nummulariorum dimin est ánon- 
Non mumquam aliquoties morio 
Notatam maculatum Nundinatio quasi prositio 
Notam maculam Nume uel nuno?) 
τό Nonnulli multi uel iniusti Nudustertio dietertio 45 


Nothus momen uenti latine auster Nudustertio 


Noemenias mensuum nouorum 
Nobili familiae 


Nomen datur genus officii Obiram propteriram 
20 Noscit discit Obnixius subiectus 
Norma mensura aequat forma ex- Obulus minutus nummus 
emplum Oblitterans delens 50 
Nonsecus non dessimile Obtendit obtinet 


Nomenclator idest nominum cala- Obnisus contrapositus 
tor clare enim dicitur antiqui Obest inpedit 


clamare Obiurgat obpugnat 
Nouercalis ut affectus ut’) animus Obsecundat obtemperat 55 
25 Noxius nocens Obnubit operit obtegit 
Nouelletum ubi sunt nouelle uites Obstinatus disperatus inreuocatus 
quomodo uinetum uel rigidus 
Nox eonplua nox humida Obliquus trasuersus 
Nutu gestuoris luminum uel po- Obtutus facies uel intellectus siue 
testatis uisus 
Nummisma nummi percussura Obripuit obstipuit 60 
?» Nubila nubes uelamina umbrosa Obsessus crassus pinguis 
Nutrice gurula Obstipum obliquum inaequalem 
1) ut superscr. m. 1 | 2) Num ante corr. m. 1 | 3) numo ante corr. 


m. 1 | 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 91 


Obcumbere supercadere 
Obsitus obsessus circumdatu uel 
coopertus 

Obstrependum !) obloquendum 
Obtentat obtenuit 

5 Obniti contra 
Obuallatum undique munitum 
Obstrunctat occidit 


fol.29r Obsentat indicat 


Obtendere anteponere 
10 Obtutibus uisibus 
Obnuit obtegit 
Oberatus subterratus 
Obt obstipuit infrigida 
Obans gaudaens 
15 Obfibulare concludere circumdare 
Obstriuit premit resistens 
Obrectus resistens 
Obnueret contexerat 
Obrute inuise 
20 Obsillages marsus 
Obtemperat obsedit 
Obtio electio uel optatio 
Obliquidum girum currum?) uel 
deangulo inangulo ductio 
Obstipit inpedit 
25 Oblecta blandit 
Obhtuit latuit 
Obsit inclusit 
Obpilat cludit 
Obstinat obponit 
30 Oblitteratum ?) obliuione obscura- 
tum 
Obices quiopponuntur 
Obses sequester 
Obnauit operit 
Obstipum obliquum contrapositum 
35 Oblimat limpidat 


or 


Obsita obsepta 

Oberatus quasi circumfusus pec- 
cuniae 

Obseptus*) circumdatus asepe tra- 
ctum est 

Obiter similiter initer ubi non est 
iter 

Obhtteratus olitera 40 

Obeunda exequenda 

Ob multa significat idest propter 
contra circum 

Obtutibus aspectibus praesentibus 

Olitum hicinde hnitum uel uneti 
inoleo siue sanguine 

Obtusus excors 
factus 

Obstinate perseueranter 

Oborta hic et inde nata 

Obruet sepeliet 

Obsolutum ueteratum 

Obsit offieit noceat nocte 50 

Obilem lites 

Obnixe perseueranter 


euitatus stupe- 45 


Obsoletior sorditior 

Obultroneus uoluntarius 

Obstipuit hebui 55 

Occius citius occupauit praeuenit 

Occipit incipit 

Occipitium summa pars capitis 
uel posterior sicut prima dici- 
tur frons 

Ocianus mare 

Offa pars frusti 60 

Officit inpedit nocet 

Olus holera 

Oleres uolueres 

Olli ilh 


Olor cicnus 65 


1) m ex 8 corr. m. 1 | 2) circum ante corr. m. 1 | 3) tum pro trum corr, 


m. 1 | 4) Obsepstus ante corr. m. 1 || 


^ 


316 


Olet renidet 
Oleaster ligni genus 
Olimat limpidat 
Oleant orfatus aut non aut quasi 
5 Oleri deleri 
Olocaustomata sacrificia 
Olimpum caelum uel mare 
Olimphus mons est inmacedonia 
Olissatrum petroselignum .g. 
10 Oleres cycli.g. 
Olfactum umbraculum 
Osmum saporem 
Olgraphia manu propria manu 
Omenstrum auguria maiora 
5 Omentum matta 
Omita obuoluta 
Ominans augerans 
Omasa g.carnis genus pinguitum 
Omentum pinguido super intranea 
20 Omen prodigium portentum 
Ommifaria omnimoda 
Omnimodam communis 
Onesiforus luctum ferens 
Onus pondus sarcina 
2» Ünix genus marmoris 
Opitulatio adiutorium 
Opperit expectat obseruat 
Opacum umbrosum obscurum 
Opima spolia que dux detrahit uel 
occiso duce caelat intelis 
30 Operiri exspectari 
Opulentum diuitis plenum habun- 
dans 
Opitulatus opem fert 
Ope:eius suo auxilio 
Opimus opibus plenus ut ager 
3» Oppansum uelum inscena quod 
undique pandandum . 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Opabaisamum g racrimae balsami 

Oppersolatis*) clausisapessulis di- 
ctum 

Opus museum carmen musorum 

Opusmusae corona musarum 

Oppida municipia uel eastella 


Operientes expectantes 


40 


Operit cooperit 

Operosa ingentia certamina 

Oportunus necessarius desidiosus 

Opulens diues habundans 45 

Oplere obliuisei plenum 

Opere necessarium uel 
utihtas idest utile 

Opificium argasterium 

Opidum castellum uel ciuitatula 

Opperior specto?) 50 

Opetere ingladio eadere 


pretium 


Opinax manifestus omnibus 

Opiliones magistri pecororium 

Opilio pastor ouium 

Opere pretium inlabore studium 55 
dilectio necessarium 

Opim g uenenum 

Oppinio fama sententia 

Opima praeclara 

Oraculum unde sortes accipiuntur 

Orditur ineipit 60 

Orbus affectibus?) destitutus 

Ora regionum finis 

Ortodoxis gloriosis siue perfectis 

Orsus locutus 

Oritur nascitur . 65 

Ornus genus ligni 

Orsurrus oditurus 

Ora fons uel firdens 

Orion nomen sideris 

Orge occide 


1) priorem p supercr. m. 1 | 2) e pro x corr. m. 1 |. 3) e ex ae corr. 


m. 1 | 


fol. 294 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Oratores legati siue causidici*) 
Orbabuntur orfanierunt 
Orgia mysteria 
Ordo sequester aequitum ordo 
5 Oraculum nomen loci seu respon- 
soria diuina uel profectiae re- 
sponsum 
Orato facundo sapiens est 
Oris finibus 
Originale uernaculi origena 
Orsa inchoata uel dicta 
10 Ortigometre coturniae 
Ostia exitus?) fluminum inmari 
Ostentat ostendit multa 
Osanna saluifica 
Ostrum purpura tyria 
15 Ostrum purpura pretiosa 
Osce . os est sed romani inuenerunt 
syllabam 
Ostentum monstrum 
Osurus oditurus 
Osanna genus est ligni 
20 Oscitauit scasmauit 
Oscilla simaria idest @ persona 
Otium quies uel securitas 
Otiosus quietus 
Ouit moritur 
25 Ount mortuus est 
Ouantes: gaudentes 


Patriarcha princeps patrum 
Paguga frena 
Paterni paternum 
30 Parabula similitudo 
Patulis patentibus 
Parsimonia penuria et abstinentia 
ciborum 
Parazonium cingulum 


Palismatis locus lucte 

Palestra lucta 35 

Panegericum laudem .g. 

Patrentur peragentur 

Patrace perfectae 

Pathos morbum 

Paracletum consulatorium 40 

Parasceue praeparatio 

Parassiti adultores 

Palpare blandiri uel adtractare 

Patulum patens amplum 

Parum non 45 

Partieipat inpertit 

Paludamentum uestimentum bellis- 
sunt toga pacis 

Pausoles paucissimos paucolos 

Passim ubique 

Pactus modice strabus 

Parma scutum breue 

Pallentes g fugientes uel passim 


50 


uigantes 
Pangit coniungit uel conligat 
Palix ribalis succuba | 
Pansat quiambulat pedibus indi- 


tn 
ran 


uersa tendentibus 
Pantera genus quadripedis uel retis 
Pansis extensis uel sparis 
Pannigericis laudibus 
Panibus sol 
Patescunt -apparent 
Pandit aperit 
Parui pendens pro nihilo habens 
Participat multis commonicat 
Paruata cupidus 
Parasintul buccellatur 
Parsimonia habundantia uel pietas 
modica 
Par est constat 
Palantes gaudent 


60 


65 


1) causadici ante corr. m.1 || 2) exitum ante corr. m. 1 | 


318 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Pantera retia Pagus possessio est ampla sed sine 
Patera fiola uel bueula!) calicis aliquoiure unde et paganos di- 
Palus requies cimus alienos aiure uel sacris- 
Palestria luctatoria latine constitulis 

5 Pagi memoriae sineidolis Parat somnium prope ulteum 
Pareus qui facta dieunt Papilio animal sicut apis tenuis 
Parumper satis modice quas dicitur animulus 
Pan inciuos Paulator partor qui praebet papula 
Parasceuen cenapura Patrisat patri similis sit 35 

10 Pares conscripti senatores Pactum conuentum 
Patrat perficiat admittit Paxillum palum 
Pagus collegium curiae Panteus deus qui inse omnium ha- 
Parma copula medimenti uenditor ^ bet significationes quasi omnium 
Panera rapina deus 

1 Pantium fluxum curum Pape interiectio admirantis cum 
Pauculus paucissimus inrisione 
Patriei senatores antiqui Pareus quise continet ubique 40 


Parentat umbris uel tumulis mor- Par fuit oportuit 
tuorum frequenter parat obse- Papillae mammae 


quitur uel ministrat Pangere ordinare aplantando 

Pansum apertum Palumba columba siluestris grandis 
20 Parentalia ipsi dies festi paganorum | Paulatim particulatim 45 

Pacatus pacem tenens Passis solutis 
Parta adquesita Parce facta uel fortune melioris 
Partartara aliquisita Palearia earo quod submento bouis 
Paterpatratus sacerdos est propo- ^ pendet 

situs Paciscitur pactum pacis facit 


25 Pater foederum conficiendorum Patruelis deduobus fratribus nati 50 
quando pax fit eum barbaris ^ Panegyris nundina graece 


Parricidia dieitur apud antiquos Pauxillum nomen mensure fol. 30r 
qui omnes occidebant pares na- Paracletus g aduocatus et conso- 
tura lator 

Parenticida qui parentes occidebat Pariatus conplitus 
sed modo unum est et parri- Paradoxa g miracula 55 
cidia dicitur qui parrentes oc- Parrochia statuta loca 
cidit Patellas lempite sax 

Patibulum crux Paxmatis quadrugulatus 

Paganicus utcultus Patrocinium adiutorium 

80 Palteum murum uel fastigium Parroeidas subiacentis 60 


1) bucule ante corr. m. 1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Pastice conpositio 
Papa admirabilis uel pontifex 
Patricius pater patriae 
Perennem sempiternum !) 

5 Pelix riualis succuba 
Perossum multum odio?) habitum 
Peperitimus tolleramus uel male- 

patimur 

Perpere contra rationem 
Pedore squalore 

10 Perpendum perpensum 
Penthi eontra chus quinquagenerius 
Parizomata praecinctoria 
Peripetigi genus philosophiae 
Peculantes mobiles 

15 Petulentior insolentior instabilior 
Pendent sentiunt 
Perfunctis transactis 
Pendere consistere 
Perlexit infraudem duxit 

20 Perpendit intellexit intellegit aesti- 

mat 

Peculium proprium 
Perduellis hostis 
Peristromata gemina accubitus 
Pectit pectinat 

25 Penitrabilia interiora secreta 
Petulci petulantes hilares 
Peruium quod pertransitur 
Pelta scutum amazonieum 
Peruieax intentione durus 

30 Pernox peruigilans 
Pertinax constans perseuerans 
Pellax dolosus fallax 
Pernicies malitia uel uelocitas 
Pernix celer uelox 

35 Perlexerat perinduxerat 
Perlabitur percurrit 


519 
Peritur pronuntiatur 
Pertendit intellegit 
Peltaria pellesque amento bouis 
pendent 
Peditemptim paulatim 40 


Perpera erratica 

Peroram nomen 

Pernem ouem perouem 

Pede septim caute sensim 

Penates domicilia sacra 

Pepigit pactum posuit 

Peleps?) sinefiliis 

Penuria cuiusreinecessitas uel in- 
opia 

Peculatus qui publicam peccuniam 
furatur 

Perconator*) interrogator 50 

Perculit perturbauit iactauit 

Peplum stola 

Perorgium odiosum 

Perpexas perligata 

Pessum interitum uel pessimum 55 


rs 
c 


Pedagogium eruditorium puerorum 

Pedora aurium sordes 

Pendit luit soluit 

Pensationes tributa 

Penitissima interiora 60 

Peditemptim leniter ambulat uel 
cautae quasi pedetemptans 

Persola persona maior 

Peruium proplanum 

Pegano homo iacularis 

Pentomen circumcisio 65 

Perspicuum lucidum 

Penula lucerna 

Peticius?) quiamatpetere aliena 

Petihus qui super 

Petulans inpurus spurcus 70 


1) um pro aem corr. m.1 | 2) hodio ante corr. || 3) Peleeps ante corr. m. 1 || 
4) Pecconator ante corr. m.1 || 5) Penticius ante corr. m.1 | 


2320 


Peragrat agrum girat uel circumiit 
Perexiguum paruum ualde 
Pessum princeps uel deorsum uel 
pretium 
Pessumdatus principitatus 
5 Peruicatia contumatia 
Perstromata tegmina 
Percitata concitata 
Penis natura pudenda 
Pellati dolosum fallace 
10 Perduellio rebellatio 
Perscius qui frequenter aliquid pa- 
titur 
Pernicitas uelocitas 
Peditatus numerus peditum 
Perperam praue uel peruersae 
15 Penum cellarium 
Peculatus furtum publicum 
Perfidus semel fregit fidem 
Persidiosus semper 
Perdocilis ualde docilis 
20 Petulans lascius apetendo 
Pestinum qui pestem nuntiat 
Pensio pretio persolutio 
Pecua armenta quod nomen trip- 
totum est idest triumcassium 
Pegnium g. locus .luxoriosus 
25 Pecuarius armentarius 
Pergenuit genibus pergit mulier 
lamentatrix ante feretrum!) 
Pedatum carcer 
Perfunctoriae ymaginariae 
Perlata tollerata 
30 Pesuma confracta decrepita 
Pellices concubinae 
Pecosus g leprosus 
Perpotiri perfrui 
Perempta perleuata 
35 Pepulit repulit 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Petus hostrabis oculis 
Pestis lues 
Perstrigia psifas .g. 
Pestilens malignus 
Persudatus inprofundum 40 
Perfunetoriae transitoriae 
Perpendieulae strumentum aedifi- 
cationis 
Perorsus perlocutus 


Pepolitae perclimate 


Peculator qui peccuniam publicam fol.30" 


rapit 
Perthesum odiosum 
Pelex qui per uxorem fruitur amicas 


46 


Peropus est ualde opus est 

Percellit ferit. percutit 

Puniculum g spongia 

Pedisecus?) pedisequa puero uel 
puellas sequentes dominos 

Perpera g malum 

Perfunctus conpletus peractus 


Pensitare extimare 


50 


Perfuneturia simulaturia 55 

Perseribere excludere 

Perferiton octuber 

Penulam cocula sinecappa 

Perpraechmaticum iussio impero- 
rialis 

Phalanox per exercitus et legio — 60 

Phalere ornamenta aequorum di- 
uersa 

Phospherus lux lucis 

Phoebus?) sol 

Phibeos solidos 

Phebe luna 

Pepegit pactum fecit 

Phidon consulare 

Piaculum rei piae uiolatio uel sce- 


lus intemplis uel sepulchris 


1) fretrum ante corr. m.1 || 2) di superser. m. 1 | 3) 0 superscr. m. 1 || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 321 


Phithago reus nomen auctoris 
Piaculare crimare 
Phithi poetiei 
Piratus sceleratus purgalis piabilis 
5 Piabunt purgabunt 
Phisicae animositas 
Pistrix bibba marina 
Piteeus monstrum!) id sumit 
Piget pudet 
1. Pisema?) speculatur 
Philacteria carmina 
Pieruda quasi laptuca 
Piraticus subaudis ut carcer 
Piacularis hostia que offertur pro- 
peccato 
15 Pili asta romana 
Pixides uasa modiea argentea uel 
lignea que uulgo proxides appel- 
lant insimilitudine capselle 
Pyrra lignis altioribus conposita 
quae cum adhue non ardet ro- 
gus dicitur cum uero ardet pira 
dieitur ex greco pyrenim ignem 
dicuntur 
Pyptate quibus raduntur capita et 
cedunt se corio crudo 
Pietiones qui uincit inpietarum 
20 Pyra g. rogus idest ignis 
_ Pyerides musae siluestres 
. Piramides g . sepulehra antiquorum 
Pyla genus telorum 
Pietas?) iustitia 
25 Pila thotthur 
Pilae petre mirae magnitudinis 
Phadis stella 
Plausus risus stultorum uel so- 
nitus 
Plures fortiores 


Plextrum astella unde cythere mo- 30 
dulantur 

Pluseulum plusquam oporteat 

Plaudit manibus sonitum facit 

Plaustrum carpentum^*) 

Plectere punire 

Placente dulcia eo quod placent ss 
edendum 

Plex sollicitaris animorum mari- 
talium dicti sunt apelitendo 

Plagarius abigeatur qui inducit 
pueros et sollicitat seruos 

Pluina glacies 

Plastagrafis grafis falsis seriptis 

Plagiarius maneipiorum uel pee- 40 
codum alienorum destructor 

Plebscitauit plebs interrogat 

Pleuerius sine dignitate homo 

Plectitur decolatur 

Plictores®) qui sepulera praebent 
mortuis 

Plaustra carra 

Plangor ullulatus 

Plototo plaustrus primo genitus 

Posthabitam post possessam - 

Portentit promittit significat 

Poemata petussimum 

Pontiae aequae 

Potitur fruitur 

Pollens exuberans 


45 


50 


Poplitis suffraginis 

Pone prope iuxta et propter 55 

Pomerium spatium quod cirea mu- 
ros est 

Poenis membrum uirile 

Pontus mare uel regio 

Posthumus post patris obitum natus 


Porregere?) porrigere 60 


1) pudet deletwm ante monstrum | 2) Pisama ante corr. | 3) Pyetas ante corr. || 
4) carpentium ante corr. || 5) c sup. scr. | 6) ob deletum ante Porregere || 


Corp. gloss. lat. tom. V. 


21 


322 


Polippus genus piscis 
Portitor nauis uel cuicumque ali- 
quid portat 
Pollimus utimur 
Polla fusca 
5 Poemus') chartagines 
Poculum potum uel uas adbibendum 
Porgere crescit puberat 
Pocerus ornatus 
Portendit praedieat pronuntiat 
19 Porfirionem pellicanum 
Pontifex sacerdos maior 
Polumum locum sacrum 
Polus orbs 
Polum spera 
15 Pouerat crescit 
Porregere porrigero 
Potior duas habet significationes 
inferior et superior 
Postulaticius ille qui postolatur 
Posteritas progatio filiorum qui 
post nos erunt nepotum 
20 Pollens potens uel enitens eminens 
ubique 
Portendit futura significat quasi 
porro tendit 
Poenates dii quasi domestici 
Portentosus pigmentum 
Pos inter superfluum conpositum 
opere quadratum 
25 Pompulentus?) pompaplenus 
Poeni affri unde ligna loquuntur 
poeni uocantur 
Potiri adipisci 
Postlimum qui post captiuitatem 
reuersus iuraque amiserat recipit 


fol31r Potitur adeptus qualibet gratia 


30 Porracius homo capillum nitidum 
habens | 


1) u pro i corr. | 2) ul pro ol cor: 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Poeni africani 

Poenula byrrum lectoris consulis 

Polum g. ether axis caelum 

Porro g longe et pro adueroponitur 

Poema poetatio uel positio 

Politum limatum mundatum 

Pohtur limatur 

Popellus populum diminutiuum 

Potiora meliora 

Porro ante 

Potissimum maximum certissimum 

Polinctores qui sepulehra praebent 
mortuis 

Precipites?) uergentes 

Prepagmen praediuinatio uel uati- 
cinatio 

Pretendit ostendit 

Prepore festinanter 

Prelibaret praegustaret 

Prebetes aues uolantes 

Precipitat inpellit uel abalto deiecit 

Presules qui praesunt n ER 

Predes fideiussores dicuntur et uades 

Preuocatus inpeditus 

Prerogatiua optima 

Preruptus diuisus 

Presaga futura uel praediuina 

Preposterum iniquum 

Priuilegium lex non publica sed 
priuata 

Predium uilla uel possessio 

Presetulit laudabit se 

Preceps temerarius capsibus 

Presepta circumdata 

Praerogans antependens 

Praemodieus ualde modieus 

Premetulit ualdemetulit uel lau- 
dauit 


Premit deserit 


35 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


| 3) s pro t corr. || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Prefectus praepositum 
Precordia interiores partes 
Prepetes alites 
Presetulit iactauit se idest, nimius 
5 Pretores honoris secundi aconsu- 
libus 
Pretor hoe differt aproconsulae 
quia iste ciuili praeest negoti 
praetores uero antiqui habebant 
armaturam 
Pretorius expraetorem !) sieut tri- 
bunicusque storicus edilicus quae 
haec omnia significant 
Praestrigia doli insidiae 
Praesul iudex 
10 Praemium initium dictionis 
Praemio ualde multo 
Praes abeo quod est praesides ue! 
iudices uel fideiussores 
Preductilem strumentum 
Precipuus strumentum infactum 
15 Prestantior optimis utilis 
Preuenit melior 
Presul occupant 
Preditus prouisor inredefensor 
Premium ordinatus ualens siue in- 
bono siue inmalo 


20 Prerogatiua —praeduciü — facientia 
uerba 
Premulgare siue lucernam spiritus 
ardentem siue calamum scri- 
bentem ?) 


Premulget legem proferet 

Prepinguium nimis pinguium 

Precipere antecipere iubere 
?5 Preces praeces 

Premet prendet 

Prepropere inordinate 


323 


Prereptum ante raptum 
Prerogatam donatam 
Prendet premet 

Prestantior melior 
Prelibentes promittentes 
Prefigit difiniuit?) constituit 
Prepollens multum pollens 
Profugus de patria pullus 


30 


Progeniem posteritatem 

Proceritas magnitudo 

Promit loquitur uel ostendit uel 
profert 

Prumpsit loquutus est 

Prolem progeniem 

Proteruus uir extollens uel pessi- 
mus inpudicus 

Proliuor immolor 

Prodigus sine ordine 

Procax superbus audax frontuosus 

Proprosa turpia 

Prosequit proloquitur 

Protoplaustus primitus figuratus 

Promontoria montes 
eminens inmare 

Promiscuis diuersis 

Problismata prouisa 50 

Procumbuit occidit 

Profligatis transactis uel consum- 
matis 

Probi probati 

Prospicit longe aspexit 

Prodigunt prorogant 

Prodigus nimis largus uel persona 


40 


45 


maris uel 


σι 
σι 


turpis 
Procerum longum 
Probrum uitiatum flagitium 
Proinde itaque denique 


Proteruus inpudens conuitiosus 60 


1) exposuit deletwm ante expraetorem || 2) scribendum ante corr. || 3) de- 


finit ante corr. | 


oe 


594 


Prosci petitores uxorum 
Proceres priores principes 
Profusus sumptuosus 
Profana frustra uel pullata uel 
maculata 
5 Propediem cito 
Prora prima pars nauis 
Profanat uiolat polluat 
Promuleat praedieat pronuntiat 
Proritat prouocat 
10 Problisma similitudo 
Procineta cincta 
Procacioribus inpudicitioribus 
Propagare extendere 
Prorsus immo uel totus siue ultra 
15 Propalarent manifestarent 
Proeulum abhominatio 
Prophetum occupatum 
Prosator praenuptus diuisus genitor 
Promamus dicamus 
?0 Prouiriliportionem quiprose 
Profugatus fugitiuus 
Pronituaria cubilia!) 
Prodigus proditus infeminis 
Prodigium monstrum 
25 Pronus propesus uel inixus fa- 
cilis 


fol.31% Proteruus longus largus 


Proeanus ornatus aedificiorum 
Prostibulum loeus meretricum uel 
meretrice commonionis usus 

Proerastinat differt 

30 Prolati nobiles 
Profulgauit impresit 
Profanus qui pulluit sacrum 
Preripit. eripit 
Protexere conperire 

35 Profligauit erogauit ' 
Prouentus euentus bonus 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Prouerbium similitudo uel con-: 
paratio 

Propago origo 

Prolatum datum 

Probabilis doctus 

Probus bonos mores habens 

Procul nune longe aliis prope 

Pronepos nepos nepotis 

Prointuearius ubi sunt omnia ue- 


40 


nalia 

Prouexit promouit siue portauit 

Propinantes ministrantes 

Procella pluuiatempestiua capud 
uenti 

Prostibula meretrix que praestat 

Proxineta ante ambulo 

Pronuba que nuptiis auxilium dat 50 
odorgrauis undefetere 

Prolis filius uel filia 

Prumptuarium cellarium 

Propugnaculum turris 

Propallam ualde publicus 

Profana loca non consecrata 

Proteruus temerarius 

Procoma?) quasi porro coma 

Protellatur prolongatur 

Protirum anteianuam quoduitiose 
uulgo dicitur protulum 

Pronixeta quasi interpres inter- 60 
emptorem et uenditorem 

Proscariosae affabiliter uel iucun- 

cari gratia di- 
citur , 

Proscenium quod ante scenam id- 
est intheatro unde exeunt striones 

Prosa oratorium dicta 

Progustatur quimisum ante gustat 

Profica mulier lamentatrix ante e;. 
feretrum 


45 


55 


dae enim g. 


1) e super a scripsit m. 1 | 2) Procama ante corr. || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Propinat poculum dat) 
Prorotendere longeuidere 
Procerior altior sublimior 
Profusus humanus?) uel inuolun- 
tatibus luxoriosus 
5 Procus sponsi petitores 
Proforis ante osteis 
Prostituit publice. statuit 
Prostituta?) meretrix publica 
Prociuum planum 
10 Proles progenies natisobolis 
Proereauit genuit 
Prosagauit futura nuntiauit 
Procultare explorare. secrete re- 
quirere 
Procidit^) antecidit 
15 Proro dedecora 
Probosus corruptus 
Probitas probatasapientia 
Procacitas iniurgia superbia 
Progenicultor procedens publicat 
20 Proluuies sordes 
Promontorium locus in litore maris 
Prosapiam originem 
Proflabat dormiens 
Promulgem legem proferet 
25 Proscripsit infiscauit titulum posuit 
Propensior qui incumbit animo ad 
pergendum siue bene siue male 
Problegma g. propositio 
Prolecto extenso 
Prosequor ueneror deponens 
30 Prodigus delapidatur 
Profligare exigere prouidere 
Proratum continentem sibi 
Prorogare proferre dilatere 
Probe?) bene improbe male 


Pronuba que nubentibus praeest 80 

Prisca antiqua 

Priuilegium primus honor uel non 
publica lex sed priuata 

Priscus antiquus 

Priulegiarius homo qui utitur 
priuilegio 

Primus liber 

Primi pilum numurus est militiae 


40 


primo factus 
Primi cabellaris®) quod 


prima est militia ipsius inuirgis 


uirgius 


Pridem antea 


 Priuigrus filiaster 


Priapus g deus oratorum 45 

Pruina genus‘) niualis uel aqua 
gelata 

Prurigo scabies 

Pululat germinat 

Pubentes crescentes turgentes 

Pubae uirilia?) 

Pululantes turgentes crescentes 

Pubis puer inbertis ?) 

Pubbis posterior pars nauis 

Puberat crescit incrementat 

Puerperium partus pueri 

Pulum spera 

Purulentum puridum 

Puerpera puella 

Pugio mucro 

Puluinar capitale 

Pubes iuuentus 

Puerperum etaspuerelis 
partum !?) 

Puerperium primus partus uel qui 
primum partum ponit idest in- 


50 


60 


primum 


fans inutero for 


1) hane glossam add. m.2 (saec. IX/ X) in margine || 2) hamanus ante 
corr. | 3) Prostituita ante corr. | 4) Precidit ante corr. | 5) b ex p corr. | 6) b 
ex p corr. | 7) g ante genus deleta | 8) uirgilia ante corr. | 9) inherbis deletum 


ante inbertis || 10) pars ante corr. || 


‘ 


326 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Pungit certatur 


Purpurisum puluis") qui faeit pur- 


pureum calorem 
Pugillares tabulas infantum 
-Puluinus lectulus 
5 Puluinar templum 


Pullati nigri qui in luctu nigris 


uestibus utituntur 


Pubertas iuentus tenera legitima *) 
Pubes iuueneris legitimos pilos 


habens 
Pulimio g. homouanus 
10 Pugilis gladiator 
Putrenum gandi 
Pubetenus media pars corporis 
Pugillum pugnum 
Pulumar inmodum plumaci 
15 Pulla diuersa uel nigra 
Puluem .1v. siclos pensant 


(Quamquam etsietiamsiuelicet 
Quassat uexat concutit frangit 


Quatenus quaratione uel quousque 
20 Quantulum quantumeumque modi- 


cum 

[01.325 Quatare commouere 
Quandam aliquam 
Quamus etscilicet 
Questum luerum . 

25 Quaeque quaedam 

Quaestuora lucra 
Questus est accusauit 


Quaerulus frequens inquerella uel 


acusator 
Quatitur concutitur 
30 Quarsum quomodo 


Quaerimonia grauis querella uel ac- 


cusatio 


Quandoque quandocumque 

Quasdam aliquas 

Quattuor latinum est sed quattuor 

Quattit concutit 35 

Quaenam interrogatio depersona 
feminarum 

Qualos coffinos 

Quadrare proficere 

Quaeuissent potuissent 

Quaestui lucri 40 - 

Quaeso deprecor 

Quaestio disputatio uel interpellatio 

Quaestor dignitas questoris 

Quaelelle accusationes 

Queritur interpellat 45 

Questioni inquisitioni cum tor- 
mentis 

Quereus genus ligni 

Questor consiliarius uel qui pec- 
cuniam publice praerogat 

Questio examinatio 

Quempiam quemcumque 50 

Quemque quemcumque 

Questuaria qui questu corporis 
uiuat 

Queror deponens questum suum 

Quero queror quisitus sum 

Quaerus gerulus 55 

Questionari aquirendo 

Quin sed tantum uel quod aliquando 
etiam aliquando ergo aliquando 
quia aliquando itaque aliquando 

Quin quinon 

Quidsuscipimur quid ueneramur 

Quintilius mensis quin iulium no- 6» 
minant 

Quinetiam insuper 

Quippiam modicum 

Quippe statim etimmo 


1) pulluis ante corr. | 2) post legitima videtur ti extare || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 391 


Quiuit potuit 
Quia quod 
Quodpiem quodcumque 
Quis potes 
5 Quidni aduerbium est adfirmandi 
utsidicamus quare non 
Quibusnam pronomen est conpo- 
situm quod indicat personam re- 
quirentis 
Quibusque quibuscumque 
Quinquinnalitas subauditur tempus 
Quidporro quiddeinde 
10 Quiniei philosophi sunt acabus ui- 
tiam ducentes quinos enim graece 
dieitur canis 
Quiqui potui 
Quidporro quiddeinde 
Quidni quidnon 
Quis quibus 
is Quispiam quiseumque uel quis- 
aliquis 
Quinni quare non 
Querites ciues romani 
Quisquilias stercora uel mundi- 
tias 
Quianam quapropter 
20 Quonumine qua potestate 
Quondam olim aliquando 
Quorsum quodeum quainparte uel 
quapropter 
Quousque quamdiu 
Quondam aliquando 
25 Quoqualiter quarnus ut 
Quousque tandem abutero catellina 
patientia *) increpantium est prin- 
cipium libri ciceronis quod ca- 
tellina senator perditus ciuium 
subconsule eicepone male uiuendo 


patientia ipsius ciceronis male 
utebatur abutero male uteris 
Quidque quicumque 
Quippiam quidaliquid 


Rabula raucus 

Ramnus ramus spinae albe 30 

Ratum certum firmum uel aptum 

Rachus rabidus rabiosus calumnia- 
tor 

Rascidum lignum foliis spinosum 
uel humidum 

Ratus arbitratus aestimauit”) 

Rancet rancendum est 35 

Rapidus uelox 

Rasile quod radipotest 

Racimus modicusramus cumuiuis 

Ratus firmus cuius contrarius in- 
ritus 

Ramus culitrius®) qui ramulum 40 
unum tenet idest qui conducunt 
auisco ettenent quasi partiun- 
culam quandam ipsius teloni 

Rastrum genus strumentirustico- 
rum 

Racimus g butrus 

Rangor amaritudo 

Ratis fluite sax 

Racana huitil sax 45 

Retica genusuitis 

Renitite reclinate 

Reatum latrocinium 

Resultet resonet 

Refoculasti recreasti 50 

Redibere retinere reddere praesen- 
tare 

Resides requiescendo otiosus. 


1) Q deleta initio versus ante patientia || 2) aestimatus ante corr. || 3) culit 


ante corr. || 


M 


328 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Reclusum apertum uel inclusum 
Retundat refluit uel remouit ha- 
hundat 
Roboat (sic) resonatreclinat remugit 
. Redimitus coronatus 
5 Refertum repletum 
Reditus reuersa aliter luera 
Reor aestimo uel arbitror 
Reuellit aloco amouit uel euellit 
Renidet olet 
10 Redigit congerit 
Recisit suecisum 
Respersum aspersum 
Repagula que ad impedimenta ob- 
ponuntur 
Redimicula aurieincilla 
15 Reciprocis remissa 
Resa soluta 
Reuereor arbitror 
Refuculendi remouendi 
Residas remipiscas semitas 
20 Regor debitor 
Reciprocatur quidat quod accepit 
Receptaculum habitaculum uel re- 
ceptorium 
Recenset considerat 
Reboabant resonabant 
;; Reuiam reputabam 
Redigitur refatur congeritur 
Rediusuerna preto 
Refelht dissoluit 
(01.895 Refectus reuelatus 
30 Reminiscens recognoscens 
Reminiscitur recordatur 
Repetens natans 
Resipit intellegit 
Refatur redigitur 
35 Resipiscit intellegit 
Refatur ridigitur 


Redarguit reuincit 

Rethinet reddet 

Retorredus igneus 

Reciprocum inuicem sibi reddentes 40 
uel uicarium 

Resipit iterum sapit 

Recensus recognitus 

Refrantat repellit afronte 

Repulsum dicimus iniuriam repel- 
luntur homines abhonore 

Rethorridus satis horridus idest it 45 

Renidet olet 

Reuoluere resoluere 

Receptaculum habitatio receptatio- 
nis et exenodicum 

Recidiuiua sedintegrata 

Recidiua") duo conlapsa 50 

Rede arbitrare 

Remotius longius : 

Redimieulum ornamentum capitis 
ingiro uelutis corona 

Recubat recunbit 

Refragatur contradicit 55 

Redolent odoremdant 

Remenso remensurato 5) 

Restitit resistit 

Reserat aperit ostendit 

Repedare remare reuerti 60 

Reduces incolomes 

Repensare rependere uicem reddere 

Rediuitum relatum reportatum 

Recludere aperire 

Religiosum nobilissimum 65 

Repagulum ferrum curuum qui 
ostia circitent 

Religiones exillium metallaris 

Retrattat refulsat refricat uel denuo 
rumen?) trattat 

Regimonium gubernatio 


1) ante ua duae litterae erasae | 2) o pro a corr. | 3) remen ante corr. || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


* 
Redicti reuocati 
Resicit remanet 
Refricare reuoluere ] 
Refertissimo habundantissimo 
5 Reculo reteneo 
Recellus uestimenta 
Reniculus lenlibreda sax 
Regulam auream inmodum cinguli 
aureus 
Rimare aestimare 
10 Rimatur scrutatur uel diligenter 
inquirit 
Rictura ferarumorisapertio 
Rite recte uel more firmiter 
Rüngitur irascitur — indignabitur 
unde et rigentia 
Riget friget connfricat 
15 Riuales duo qui unomuliere utun- 
tur idest unius riui amor quasi 
adunam riuum currentis 
Rictus extensio oris uderidimus 
Ringitur thrahit dichoe more ca- 
num 
Rimas iuncturas tabularum 
Rigor afrigore duricia etinflexibili- 
tas uel rectitudo 
20 Ritu more uel ordine 
Ricinus ticia sax 
Rogitat peius rogat 
Rostra nauium pectora uel prima 
pars nauis 
Rosorium ubi raditur aliquid 
2» Roscidum humidum 
Rogitans interrogans 
Rubrum rubeum uel flauum re- 
berum 
Rubidus pecatis 
Rudentes funes uelorum 
30 Rubum lignum spinosum 


329 


Ruscidum lignum foliis spinosum 
vel humidum 

Rupes saxa ingentia 

Rumigerulus rumoris inventor 

Ruregenus rure natus 

Ruderis maceria 

Redera stercora 

Radimenta initiatia tirociniae 


35 


hugum congeris limorum!) 
e 
Ruribus terris 
Rudes funes nauis 
Rumigerulus timorem opinionem 
portans 


40 


Rupia exutraque parte acuta 

Rumen quidam sinus inregula cer- 
torum animalium in quo seruant 
cibos quos propterea narrandus 

Rudis ueniet. emissio amphiteatro 
utiam non pugnent gladiatores 

Rudem aceipit quasi libertatem 

Rubigo erugo ferri 

Rutilare rubricare 

Ructat expromet egerit 

hupto turbine orta tempestate 

Ruminat rumigat 

Rumor murmor 

Rumigerantur cumrumore nantian- 


45 


50 


tur 

Rudus stercus quod dedomomun- 
datur 

Rupem saxum fortem 

Rudans asinus uox 

Rudimenta inchoare primitiae 


55 


Sanxit tribuit difiniuit uel iudicauit 
uel iussit 

Sanies ettabum sanguinis?) mor- 
tuorum 


1) g erasa post li | 2) is pro es corr. || 


330 GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Satisdatio complementum 
Saucios uulneratos 
Satellites sociimalefactores 
Sarmenta sarculamina 
5 Sauromate nomen gentis barbare 
Salum mare 
Sat -satisest. sufficit 
Sare coniunctum consutum 
* Sarmenta ramiquideuitisexciduntur 
i0 Saluite salua uel montes asaliendo 
Saltus salui estote 
Sacrum sanctum diuinum uel aliter 
malum exaorabile 
Sancire confirmare 
fol.33: Sarburra onus quodlibet 
15 Saulat bassiat 
Sablo arena 
Sartim coniunctum 
Sargani doneus eius cuius libertatis 
Salebra loca lutosa 
20 Sabiatur obscuratur 
Sagililauit gulae manum iniiecit 
Sangit dicit statuit 
Satis consequens 
Salpicta tubienator 
2 Satagit diliuat uel cogitat 
Sacer consecratus 
Sambuneum saltator 
Samo intracia 
Sancit considerat 
30 Saltim uelnune 
Satrape praefecti persarum sunt 
Salarium?) quod datum magistris 
siue medicis quasi cibaria pu- 
blica 
Salmentum anade quod salibus eon- 
dimus 
Sabapappa uinum quasi duleiatum 
35 Salebrosus asper : 


1) u pro a corr. || 2) x sup. scr. || 


Sacellae loca sacra 

Saliunculae salicessunt qui uelo- 
citer saliunt idest crescunt 

Sandix fucigenus est 

Samia puluis . 

Sategi festinaui 40. 

Satis superque satis superhabunde- 
que 

Sait sufficienter 

Sagax uigilans ingeniosus ——— 

Sardanapollus*) rex fuit uoluptuo- 
sus 

Scilla graece monstrum 45 

Scandere ascendere 

Scaupulum difficultas 

Salsugo terra sterelis 

Sator seminator 

Sambuca lignum elle sax 50 

Salutaria utilia 

Sarabaides uagatores uel siuiuentes 

Scobet uentilat 

Scabrae asperitudo nodosum 


Scera scena suspensa 55 
Sciscitatur interrogatur uel ex- 
pectatur 


Scilleus animal siuescopulus 

Scenopigia tabernaculorum fictio 
uel casa 

Scema figura 

Scopon puritas 60 

Scopulosiores obscuriores 

Scopuli saxa ingentia uel petra in 
mare 

Scitus doctus eruditus ingeniosus 

Scitum decretum iudicium 

Scrupea saxa migra aspera uel 65 
glaria 

Scaurum cuius caleis retrorsum 
habundantius absconditus eminet 


1 


1 


2 


3 


ex 


0 


5 


φ 


o 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM - = 881 


Scandit ascendit 

Scedule paginae 

Scola mos 

Scordiscum corium pessimum uel 
crudum 

Sceptrum uirga regalis 

Scifi fiolae uel calices 

Scida secta 

Scabrosus asper 

Scena theatri locus 

Seripulum pro sollicitudine uel 
cura legimus et adsimilitudinem 
lapilli illus qui nobis inpedit 
gressus 

Seripulus lapillus breuis 

Seurrulla subtilis inpostor 

Seris doctus 

Seabrum asperum nodosum 

Seafus nauieula !) 

Scumfus nauicula 

Scribedelicus quiexsediliest siuoca- 
tur post edilitatem 

Seribalibrarium quipertinet ad- 
libros et publicas cartas 

Sceua sinistra 

Spiciones uirgae consulum 

Seupulatur sollicitatur 

Scoria sordes metallorum 

Scroba porca quae generauit 

Scandit ascendit inde etiam 

Scandi uersus dicuntur qui pedi- 
bus conponuntur qur ascenditur 

Serura quasi parasitus publicus qui 
non deserit cenas publicas 

Sclatarilis portatum arimorum 

Scortator meretricum amator 

Seilla graece monstrum 

Scebus tortus strambus 

Scybala graece stercora 


1) nauicula adser. m. 2 | 2)0exru 


Scyte eliganter 

Scidolae paginae deletae 

Seataere sorditiae 

Secum intrase 35 

Sedulo sollieitudo bona uel ad- 
siduus 

Seditiones contentiones 

Sectans exercens 

Senodus congregatio senum 

Serta texta corona 40 

Sequestra sepone 

Sethana?) aperi 

Segnis tardus habens 

Serta texta 

Serum liquor casei 45 

Serculum pallenum campestrum 

Sertor cultor 

Series ordo rerum uel tempus 
longum 

Sertis coronis subtilibus 

Seorsum segregatum 50 

Secreti diuisi seperati 

Senium senectus 

Secus aliter 

Sertis coniunctis 

Seuerus modestus uel iratus uel 55 
ueridicus credulis 

Septimontium?) dies festisurbis 
romae quia supra VII montes 
sedit 

Sensim leuiter uel molliter 

Sedtum?) sedtunc 

Senatum consultum quasi decretum 

Sextertius duo asse et dimedium 60 

Sextarius ipse qui illud erogat 

Septizonium ubi sunt zone VII in 
caelo 

Saplasium uicus in campania ubi, 
sunt ungentaril 


corr. || 3) t pro d corr. | 


v 


32 


Qo 


Saplasiari quiubisunt 
Serion ineptae uel districtae 
Seuit mseruit uel plantauit 
Sertum corona est ex floribus facta 
5 Serpenti inruenti transeunti abeo 
quod est serpere nati 


[01.888 Sertorium qui nominat 


Sepit munit uel natans uel pene- 
trans 
Senta sordida 
Sererent dicerent seminarent 
Seueritas integritas iudicii 
Sequester susceptor pignoris uel 
obses 
Secernit!) seperat 
Seruit dixit seninauit 
Sector usurpator 
15 Sentiatores integrans iudicans 
Sentibus spinis 
Sectatur sequitur uel detundit 
Sedulo inpendio stanter 
Sedula officiosa 
20 Serius homo idest necessarius 
Seueritas censura districtio auste- 
ritas 
Serio necessario aduerbium 
Setes brysti sax 
Secundauit intera 


c 


1 


Semicintia modica mappa 


bo 
σι 


Siquominus alioquin 

Sicuouere sic tractare 

Secula insula inmariterreno 

Simbolum conlatum uel confessio 

Simulatis dissentionis uel doli uel 
litis 

Sine ambiges sine circuitu 

Sicofanta calumniatur 

Sinum uas inquouinum butirum 


o 


o 


confieitur 


1) Secerenit ante corr. || 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Situ modo 

Sirtes ardua loca 35 

Sirius sidus ardentissimum 

Sinistrum malum contrarium 

Siliqua folliculus cuiuscumque legu- 
minibus 

Sincaput dimedium caput 

Silurus genus piscis 40 

Simultas lis contentio 

Situs positio uel modicus humor 

Siticulosus qui semper sitit 

Sirinae puellae marinae 

Syllaba uocabula 45 

Sitam conlatam 

Situs antiquitas . 

Sine cabellatione sine argumento 

Singilariter singulariter 

Sistitur statuitur optinetur 

Sirtes riui rapaces 

Simistae conscil secretorum 

Sin sinon 

Singraua cautio 

Sisto exibeo 55 

Sicarius gladiator 

Sidus stella 

Sicut et secuti et ita unum est 

Singultat frequenter subgluattit 

Singulatim utloquitur quasi per- 60 
singultos sialiquis plorat 

Signifer qui signa fert 

Sigillaria asignis quasi signasunt 
enim ueterum tempus 

Sistipulatur sipermittit 

Sicari latrones inmedia qualibet 
urbae 

Siracusi numero tantumplurali 65 

Sirecto pugone euaginato gladio 
quasi apungendo 

Simplarius quialiquidnon duplicat 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 998 


Situla quod uulgo modiolum ap- Sortem condicionem 


pellant Sophismata g generalis philosophia. 35 
Signities tarditas Spherite rotundae 
Sinapiones cressa sax qui in aqua!) Spartum genus uestimenti 
crescit Spuma splendor uel indicium siue- 
Smypmata unguenta signum 
5 Sospitantes sanantes Spondet promittit 
Solers sollicitus siue utiles uel bonos Spospondit sollieitus est uel pro- 40 
Sospitate sanitate mittit 
Salabantur consolabor Spera pila ingens 
Sortiuit tribuit Sponda lectum 
10 Solabor consolabor Spalagius muscauenenosa est autem 
Solum terra similis fifeldae sax 
Sospites eius siue cornipes Spectat uidet 
Sontes nocentes Spretus contemptus 45 
Sospis saluus incolomis Spateatur deambulat 
15 Soboles nati filii uel progenies — Spurcitia inmunditia 
Sonorus sonitus grauis Spisum densum 
Sodes siaudis Spoliarium locus ubi spoliabuntur 
Solertia uigilantia astutia Spaniacirite?) adhue et adnos ul- 5 
Socordia stultitia neglegentia?) * terior legenobis 
20 Soffa sapientia Spatiatur discurrit per spatia 
Soffisma comentum Specus spelumea 
Solers acutus sobrius ingeniosus Spectatus praefectus 
uel cautus Spurius meretricius 
Sopor somnus Spicula sagitta 55 
Sons nocens cui contrarius est in- Smigmata unguenta 
nocens ^ Stigmata character 
25 Solidum ualidum Stellantes splendendes 
Sopit terminat finit Stipendia munera 
. Sonores sinigruues Stirpis origo uel radix 60 
Socialis utamor ' Stipatus turba circumdatus 
. Solamen solacium Spartum linea 
30 Solamentum puluis est soli 
Solstitium quod dicitur ipso die Tropeum signumuictoriae fol. 34" 
uno momento quasi sol stare — Tropheum dicitur quotiens deuicto 
Sortilegus qui dat sortem hostae barbares putate spontate 
Sopit extinguit uel cooperit quod ^ armis hostium occisorum ipsa 
ardebat sunt throphea 


1) eaqua ante corr. || 2) negelentia ante corr. | 3) te sup. scr. ἢ 


394 


Tropus mensura dictionis 
Trudit exclusit excludit expellit uel 
clausit. x 
Trudit imelusit alias processit 
-Truculentus seuus iratus 
5 Trusus clusus 
Trudina statera 
Trux dirus terribilis horrendus 
Truncus sinecapite 
'Transaegit conposuit 
10 Traducere deformare dehonestare 
Tractatme idest bene me habent 
Trogona triangola 
Tudantes sepe tundentes 
Turget erescere incipit 
15 Turbulentus obscurus 
Tubera genus!) eiui quod subterra 
inuenitur 
Tumida irata 
Turbone tempestate 
Turma ordo 
20-'T'urmilis . ordinalis 
Tumultus sedicio 
Turbo uenti uorago 
Turpuit obmutuit 
Tum quando illi praeponitur cum 
aduerbium est ordinis deinde 
quando solum est temporis est 
aduerbium id est tunc 
25 Tullianus utliber 
Tugorium cella quasi 
quod nos tegat 
Turificaturus sacrificaturus 
luriet crescere incipit 
Turpisculum turpe diminutiuae 


tegorium 


80 Vallatus?) cireumdatus 
Vastu profundo 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Varices uerrucae 

Vades fidetiusoris 

Vates diuini. 

Vastus desertus incultus aliter ma- 35 
gnus ingens 

Vagurrit perotium?) uagatur 

Vaticinat diuinat uera praedicat 

Vallos palos 

Valitant ualent sanisunt 

Vallatum fossatum congiratum 

Vademonium sponsio siue officium 

Vas fidel iusor 

Varicat ambulat uel deflectitur 

Vadit -inpertit 

Vassit perrexit 

Vadatur permittit pollieetur siue 
dicitur uel spondet 

Vasta infasta 

Valus qui genibus iunctis ambulat 

Vasit ambulauit sed addita pro- 
*positio .e. fit conpositum ut- 
euasit 

Valetudinarium qui 
egrotat 

Vadatur fide dieitur 

Vademonium facit fideiussorem dat 

Vademonia iudicia sunt unde per 
fidem " 

Vale balnae lituralis 

Vacillat nutat titubat labitur ius- 55 
sorem facere licet 

Valteum lorunr 

Vagosa lapidosa 

Valebat uigebat 

Vecros demens insanus 

Vernans laetans 

Venustas pulchritudo 

Verrant trahant 

Vereantur confundantur 


40 


45 


frequenter 50 


60 


1) genes ante corr. || 2) d ante t deleta || 3) o sup. scr. | 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 990 


Vergit uersat declinat Versanus minus sanus 
Veteratus strofosus astutus | Vestiarium erogatio uestis quam :5 
Veneratur adornat tollit praedicat ^ accipit miles 
Vesperugo stellae uespere Veneo uendor 
5 Vesperat uelantur Venis uenderis 
Verrunt supertrahunt uel scopant Venit uenditur , 
Vergentes fortes Veniit uenditus est 
Vegrus demens insanus Venalieium quiequid potest uendi 40 
Veniunt bona Venaliciarius qui uendit 
10 Verrunt trahunt uelut properant Venum uenditio 
Vestibulum introitus ingressus Veternum moribus pigritiae uel 
Vernus subaudis utdies . humoris foedi unde et idropes ' 
Vellere aedificare Veternosos dieimus 
Vena oculi cuniculi Vehemens forax 45 
15 Venit distracctus Venerator callidus inficiatur quasi 
Verrit trahit diu hoe egerit 
Vepres spinae , Vetulus diminutiuae quasi minus 
Vecordia stultitia uetere 
Vergentia locahumilia Vexillatio numerus militum cum 
20 Veteratur anticustergiuersatur uexillis 
Vehit portat Vesperascit latinum est 
Vexit portauit Vertigo tempestas!) auertendo 50 
Vetum portatum Venustus formosus quasi auenere 
. Vector portator Ver ipsum tempus 
25 Vesperescit sero facit Vespa apis rustica foeda dictus 
Vespertilio serotinus uel auis noe- — sed non conficitmel 
. turna Veru uerba uirgae ferrae aelanio-fol.34" 
_~Vesperum serum rum”) 
Vesper stella que noctem denun- Vetuli sicut 55 
tiat Veretrum uirilis natura 
Vertix summa pars capitis Veleras ornamenta 
30 Vescitur manducat Vespertilio et tilio unum est 
Veretrum uirilia masculi ma quasi Visuperum uiolentia deorum 
numen ignisque colobatur in Vindicamus donamus 60 
urbe roma Viburra siluaminuta 


Vectigal tributum fiscale peculiaris Vinciscitur conpensatur 
erogatio paecuniae que fuit in- Vis uiolentia 


speculio Virus uiolentia ueneni 
Vestiarius qui uestibus praeest Vigebat uiribus ualebat?) e5 
1) pe ex pa corr. | 2) super r scripta est n | 3) hame gl. im margine 


add. m.1 || 


M 


956 


Virulentus uenenosus 

Vibrat diregit uel micat 

Virago fortissima femina que est 
ut uir 

 Virgultum silua minuta 

Virguncula uirga diminutiuae 

Viscum conpossitio qua aues ca- 
piuntur 

Visibus obtutibus 

Vibex plaga exuirga 

Virent qua inagrisuirent 

io Visitarium consuetudinarium 


σι 


Vim uirtutem uel uiolentia uel 
multitudo uel habundantia 

Viritim singillatim 

Vieissitudinemorum spiritusuento- 
rum 

Virus uenenum 


-—- 
c 


5 Virisat uiriliter sapit 
Vicatim') proficis 
Viocorus nomenaloco appellatum 
Vilicus auctor: 
Virosos austores 
20 Vigil custus nocturnus 
Vilicat uillamtagit”) uel collegit 
Virgulta uirga 
Vincibi ligari 
Vincorium ?) et cistifer nominasunt 
metallorum 
5 Vineas machinamentorum genera 
que fiunt inmodum torrium acro- 
tis dicuntur inqui ascendentes 
milites muros expugnant 
Visomihi placitomihi 
Vilicacionis dispensationis 
Vola manus caua in medio unde 
inuolare dicuntur 
Votiuum ymmolatum 
30 Volitat sepiusuolat 


bo 
or 


1) e pro u corr. | 2) m pro n corr. 


GLOSSARIVM AMPL. SECVNDVM 


Voluitas praeter modum 

Vouitas mentis uarietas mentis 

Volucres ueloces uel aues 

Vouet promittit 

Volutat cogitationem repert 

Voratex uorago aquae , 

Vorri holeresedaces 

Volubiles quiequid uidet totum 
desiderat 

Vorat gluttit 

Vorax sorbens 

Voluter cupido 

Votiuum quod promisum est uotis 
incapitoliorite numcupatis quia 
incapitolio promittebantur sacra 

Volidae percognoscat altitudinem 


40 


maris 
Vulnus dolor 
Vultatus damnatus 
Vulgus uilispopulus uel diuersus 


45 


Vliginosus pinguis 

Vlulae auesnocturnae 

Vltroneus citus 

Vultuosus tristisuultibus 

Vleerosi scabiosi 

Vltor uindex 

Vitus etdefendit etpuniuit sing - 

Vubuleus pastorbonus 

Vucula uaeca diminü 

Vltro interius 

Vlterior nouissimus 

Vitra citro intus et foris longe 
et prope 

Vleitur defenditur 

Vlna spacium unius brachii 

Vligo palubri herba 

Vlnam intermanum et cubitum 

Vltroneus propria uoluntate 

Vmbo media pars scuti 


50 


60 


| 3) ium pro um corr. || 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 991 


Vneus anchora Vtitur fruitur nascitur 
Vineat curbat Vtrebare arbitrare 
Vnorum multorum Vtquem admodum 20 
Vneis incurbis Vulgus plebs 
5 Vno ordine eodemmodo ordinis ^ Vtpote quasi qui 
Vrbs: ciuitas Vtpote significat ut possimus ut- 
Vrna mensura potestis utpossunt nampote et 
Vrna unde dicuntur sortes quasi nonpote potest et nonpotest di- 
quartarium aereum . eunt tuscii 
Vspiam ullo inloco Viatieis sumptus 


10 Vsquam alibi 
Vsurpat nominat promittit uel 


usum facit Zoro asrtes ipse est magister ba. 25 
Vsta conbusta bilonis 
Vsquam alicubi Zeta graece cubiculum 
Vulgata manifestata Zizuga rustice galla 
15 Vtensilia usibus necessaria Zetas domus 
Vtrubique ubicumque Zodiacus animalis 
Vtreor utarbitror Zozum graece animal 30 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


In apparatu adferuntur lectiones codicis Epinalensis 


fol. ir Apodixen fantasia!) Adludit coaptauit 10 
Amineae **** rubore Athomos insecabilia ae solida cor- 
Amites loergae pora 
Arcontus princeps Ansa fibulae 

5 Axungia risil Apotheca repositio 
Antiquarius qui grandes litteras Antifrasin contraria locutio 
scribitur Arethimetica difinitio 15 
Apostaticus adstans Astronomia lex astrorum 
Argillus thoe?) Astrologia ratio siderum 
Anubes deus?) egyptiorum Apparatorium adiutorium 


1) fantasia non satis certum || 2) o s. ser. || 3) ds pro deus corr. m. 1 || 

2. sine rubore | 3. loerge | 5. rysil | 6. litterras (alt. t s. ser.) | scribit ut 
vid. | 7. Adpocatasticus ut vid. | 8. thohae || 9. aegiptiorum || 13. Apoteca | 
14. Antefrasin || 15. definitio | 16. lex || 18. Apparitorium || 


Corp. gloss. lat. tom. V. 99 


e 


1 


o 


15 


20 


338 


Adstipulatio adfirmatio 

Ariopagita archisinagogus 

Andeda brondrad 

Anula fyrponne uel herd 

Armonia consonantia 

Actionator qui de precio contendit 

Annuit promittit 

Auspex qui auspicia exercet 

Auspex qui auium augurium exer- 
cet 

Apparisin negatio 

Adfector interfector 

A*eri uirge ferreae 

Anomalum inlegale 

Adilicem genus rubi 

Ascessu intellectui 

Ago**theta princeps illius artis 

Absida sacrarium 

Agonista qui discit illam artem ') 

Alea tefil 

Àx*x**x** tebl«re 

Axe * x c * ** baula 

OK ck KOK KKK OK oe o o ox e KK 

KOK KK KK KK Gk x KKK KOK 


KKK KKK KK KK KOK KOK OK 


5 Ant*lia rota auritoria 


Amsancti undique sancti 
Ariolatus frictung 
Aneus?) quartana d**quarta 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Ar*** aromatum horti 

Ad***n ab adeundo dictum 30 

Albugo fiio 

Axis tumaex 

Agmen quadra**»* miles in itenere 
quaternatiae incedens 

Assellum spolium 

Ascilium mons in urbe roma 

Aurifodina matellum ?) 

Artepta genus uasses 

Aquilium fuscum uel subnigrum 

Apulustra geroedra 

Artemon malus mauis 


35 


40 

Amfridis uersiculis 

Aneatores tubicines 

Alogia conuiuium ^) 

Apodixis probatio uel exemplum 

As*** initium 

Apolitarium ubi ponuntur res la- 
bentium 

Attigerit inurit 

Abilina hnutu 

Alium garlec 

Aneta aenit a natando 

Armilausia sercae 


45 


50 


Amorrei amari 
Ammalech populus lambens 
Achaz uirtus 


Achor conturbatio 55 


1) artem voc. et glossas 6 sequentes nunc legi mequewnt: sequor Oehlerum et 


Loewium || 2) ἃ sup. scr.: lectio incerta || 3) a sup. e scr. | 4) uium éncertae || 


3. brandrad | 4. Arula | fyrpannae uel herth | 6. Actionatur | quid eptio ut 
vid. | 8. gl. postea ins. m.1 | Aupex | auc upa exercit | 9. augoria sup. ser. | 
intendit | 10. Apparasin (a alt. sup. scr. pro alia litt.) negotio | 12. Aerii uirgae 
uerreae (ex uergeae corr.) | 14. rub? | 15. Ascesu | 16. Agonitheta | artis illius | 
19. teblae | 20. Aleator | teblere | 21— 24. Axedones lynisas | Aulea strel uel 
curtina ab aula | Apalogia ratio uerborum | Accerra arcaturis || 25. Anthlia || 26. Am- 
santi | scanti | 27. frictrung | 28. Anudus | die | 29. Areoli || 30. Aditum | 32. aex | 
33. quadratum | quaterna acie || 35. romam | 36. Aurifidina ante corr. | metal- 
lum | 37. Artefta | uassis | 39. Aplustra giroedro | 40. Artemon pro Artemen | 
nauis | 45. Archia | 48. hrutu | 49. garlec | 50. aenid | 53. Amalech | lambiens || 


1 


1 


2 


σι 


0 


e 


Φ 


e 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 339 


Anes uallis*) Agnatas cognatas 
Aegyptus caligo Archipirata princeps firatarum 80 
Abimelech patris mei regnum Anapsi nigri colores 
Alba spina hagudorn Alliciat alligat 
Apiastrum buuyrt Aligenigena qui in aliena terra 
Anetum dil nascitur 
Aesculus boeccae Anobarbus flaba barba uel dura 
xxx thungas Arepticius furiosus 35 
**** meru Arua terra quae aratur 
Alchior »******* Anates proximi 
Achalantis uel luscinia uel roscma Ambulacrum spacium ambulandi 
nectegela Allux pollus in pede 
Asilo briosa Arcistis sagittarius 40 
Antiae loccas Anfariam pro ambobus partibus 
Arpago auuel uel clauo?) Accape audi 
Areoli scebas Abaegeata inuiolata 
Aegilippon saxum eminens ingens Adstipulatus adiutus 
quo nec capille possunt ascen- Adciscunt adsociunt 45 
dere Abrizum splendor 
Adsaecula cliens Abacta inuiolata’) 
Agosson minister officialis Adulti inmaturi 
Amandat commendat Aestuca calor 
Alluies locus cenossus Ambrones deuoratores 50 
Artum dolum Amfrete mare 
Ascenior inhonestum Aplestia crapula 
Anathomen apertionem Apporia defluens 
Ancillatur adolatur Asses corteas lidrinna* trynsas 
Aedes aedificia urbana Adflarat asueus?) 55 
Acinaces gladii Amphitape genus uestimenti utrim- fol. 1" 
Aerarium ubi erarii inclusi sunt que uillorum 
Amit«* reftras Amphi utrimque 


1) haec gl. cwm S sequentibus nunc tecta: sequor Oehlerum et Loewium 
2) o vel c || 3) lectio incerta || 


2. Aegiptus || 4. haeguthorn | 5. biouuyrt || Y. boecae || 8. Aconita || 9. Apio| 
merici || 10. isern | 11. luscina | nctigalae || 14. clauuo || 15. sceabas || 16. Aegilipon 
gre | ingens om. | capellae ualent ascendere | 17. cli//lens (n eras.) || 18. Agas- 
son || 19. A /// mandat | 20. Alluuies | cenosus || 22. Ascemor inhones/////tum (er. 
ta) || 25. aedificiam || 27. errari | 28. Amites | 29. Anatus | cognatus || 30. pirata- 
rum | 81. Anopsii | 33. Alienigena || 34. barbam | duram || 35. furiosius || 36. Aria | 
que || 38. spatium | 39. pollux | 40. sagittaris wt vid. || 41. Amfariam | ambabus || 
43. Abegelata | 46. Abritium || 51. Amfrite || 54. scorteas | lidrinae trimsas || 55. At- 
flarat | ansueop || 56. uilosum || 

29* 


* 


340 


Acterabulus maefuldur 
Acrifolus holegn 
Alnus aler 
Alneum falatreu 
‘Abies sepae 
Ascella ocusta 
Ariculum dros 
Arpa aerngeup 
Accega holtana 
Ardea et dieperdulum hragra 
Aquilium anga 
Auriculum aeruuica 
Auriola stigu 
Almeta alerholt 
i5 Alga uar 
Argella sram !) 
Accearium steli 
Auellanus haesl 
Anconos uncenos 
20 Altrinsecus onba halbe 
Addictus faer scrifen 
Argutiae trafu 
Asfaltum spaldur 
Albipedius huitfot 
Albiolum aldot 
Albium meelu 
Alge saldthyblas *) 
Accitula hramsa 
Accitulum hraemsa?) crop 
so Arrius faag 


οι 


1 


e 


τῷ 
or 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Ascalonium ynni lec 

Accitulium gecaessarae 

Ambila laec 

Arniglossa uegbradae 

Absintium uermodae*) 35 

Armus boog 

Anguens breer 

Acinum hind bergen 

Armamenta locus ubi arma con- 
duntur 

Aequor pilagus uel campus 40 

Alnus ratis uel nauis 

Anus anellus 

Adolerent sacrificarent 

Astaroth deus syriodo*** 

Agograffa sancta scriptura 45 

Anudus manifeste 

Abra ancilla 

Angiportas angutus locus 

Anulum fidei libertatem fidei 

Arcet depulit 50 

Argute acute 

Anna gratia filio dei 

Alabastrum uas de gemma 

Arbate sibaed 

Anfora ΠΠ modios tenet 55 

Albiola peluis rotundus 

Auspicia cantiones auium 

Acris from 

Aucupatione setungae 


1) 1 sup. r scr. m. 1 || 2) t s. scr. | 3) € incerta: o supra adscripta || 4) haec 
gl. et 8 sequentes nune tectae: sequor Oehlerum et Loewium || 


i. Acerabulus mapuldur || 3. alaer || 4. fulae trea || 5. saeppae || Y. Auriculum || 
8. earngeat | 9. Acega | holthana | 12. earuuigga | 14. alterholt | 15. uaar pro 
paar corr. || 16. laam | 17. steeli || 1S. aesil || 20. anba halbae | 21. faerscribaen || 
22. Argutie | thrauu | 23. spaldr | 25. Aluiolum || 26. Aluium meeli || 27. Alga 
scaldthyflas | 28. Actula | 29. Acitelum hramsa crop || 31. Ascolonium hynnilaec || 
32. geacaes surae || 34. Arniglosa | uuegbradae || 35. uuermod || 36. Armos || 38. hind- 
berie | 39. Armentarius | armenta || 40. pylagus || 42. A///nus (1 er.) || 43. sacrificent || 
44. om. | 45. Agiographa | s///criptura | 47. ancella || 48. Angiportus | angustus | 
52. grati | 54. Arbatae | 56. Aluiola | rotundos | 57. Auspica (u s. ser.) | canta- 


tiones || 58. fraam | 59. Aucapatione || 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Abdicauit bisceridae 
Adstipulatus fultemendi 
Alternantium staef nendra 
Adgrediuntur gaeadun 

5 Adfectans concupiscens 
Alaeris blidi 
Adnitentibus tilgendun 
Anxius sorgendi 
Abortus misbyrd 

19 Ausus gedurstip 
Appetitus gitsung 
Astu facni 
Amiculo hraegl 
Abiles aptabiles 

15 Adridente tyctendi 
Accionabatur scirde 
Actuaris uraec 
Alueus streum rad 
Alitus 

20 Aegit uraec 
Auehit anuoega ueridae 
Aquila segnas!) 
Adexpensas tonytum 
Annua gernlicae 

?5 Adsessores fultemendum 
Adclinas tohald 
Apparatione getiung ?) 
Atque endsuilce 
Ab holenda delenda 


Agrestes uuildae 
Adempto *) 

Adfectaret desideraret 
Adsexulam degn 
Adempta binumni 
Admodum ualde 
Ascessitus uel euocatus fettad 
Ablata binoman 
Abdensis abscondens 
Astatus de asta pugnans 
Accetum gefetatnae 
Acsilum templum refugi 
Abegato uenenato 
Amentis scept loum 
Abrasa ablata 

Adortus adgressus 
Adsciscunt adiungunt. 
Aestuaria fleutas 

Angor tristitia 
Apoplexa genus morbi 
Alumnae foetribarn 


941 


Affectui megsibbi uel dilectione 


Arcibus festinnun 
Aequiperabitur similabitur 
Antemna segilgaerd 
Andapila retia ursorum 
Adsertor firmator 
Adrogantissimae gelplih 
Amnestia abolitionem 


1) haec gl. et 9 quae secuntur nune tectae: sequor Oehlerum et Loewiwin 


30 


40 


45 


2) ἃ s. ser. | 3) interpretamentum abscissum: fuerat enumini teste Oehlero || 


1. Addicauit bisceredae || 3. staefnendra || 4. Ad///grediuntur gihiodum || 
6. snel || 7. tilgendum || 8. soergendi || 9. misbyrd || 10. gidyrstig || 13. hraecli | 14. ob- 
tabiles | 16. Actionabatur || 17. uuraec || 18. streamrad || 19. Adlitus | ethm corr. in 
aethm | 20. uuraec | 21. anuueg aferidae (f pro u corr.) | 22. Aquilae || 23. to 
nyttum | 24. gerlicae || 25. Adsessore | 26. Adclinis | 27. getiungi | 28. Adqueue 
aend suilcae | 29. Abolenda | sequitwr: Astoroth deus sidoniorum: cf. 340, 44 | 
30. uuildae (1 sup. scr.) | 31. Adepto ginumni | 33. Adsaeculam thegn || 34. Ad- 
epta || 35. Ammodum | 36. Arcessitus | fetod | 37. binumini | 40. gefetodnae | 
41. Asilum | refugii || 43. sceptloum || 47. fleotas || 50. Alumne fosturbearn || 52. fae- 
stinnum | 54. Antempna || 57. Adrogantissime | uulanclicae | 58. Amnestiam || 


1 


σι. 


0 


15 


fol. 9 
2 


2 


r 


-_ 


or 


949 GLOSSABIVM 


Auserunt noumun 

Arcister strelbora 

Anguis serpens aquarum 

Amera genus salicis 

Aquilici scrutatores aquarum 

Astimos quicquid simplicitaterus 

Accidiosus mente inquietus 

Ariopagus nomen curiae ticana 
caret 

Autenticum auctorale 

Auspicium initium actionis') 

Atellanus uel mimus histrio 

Auleum curtina ab aula 

Aucta publica uenditiod 

Aere alieno gaebuli 

Atriensis lani*** 

Agapo xxx» 

Angiportus xxx 

AG A SE EE EROR GRE 

AN xoxo x x * KK KK *K 

Alerius nutritor 

Alibre alimentum 

Attubernalis uicinus proximae ta- 
berna habens 

Abstemius abstinens 

Augetio sabbastio 

Apocalypseos reuelationes 

Anarchias sine principatu 

Apochriffa recondita uel occulta 

Amphitetron circumspectaculum 


AMPL. PRIMVM 


Apologititum excussabilem 

Arcxotonian antiquitatem uel prin- 30 
cipatum 

Arcessi intellectui 

Arethimetica numeralis 

Ascetron intellectum 

Asteristis stellis 

Apostata discessus a fide 

Apologias excussationes 

Anomala dissimilia 

Adyta templa 

Autentia uetusta 

Aethica moralis 

Aeditui hostiaria 

Andracas temporalis uel princi- 
patus 

Arcoretos conflictos 

Arcsotoniam antiquitatum 

Arcess1 ingenii 

Apostas sceleratas neglegentes 

Aioctem diuersum uel iugen 

Aceodo exortatoriae 

Acdoéroaton ratio populorum 

Acefalon sine capite 

Adorea libamina 

Apotheca horreum 

Abnepus qui natus de pronepote 

Accedeator stomachatur 

Adniue adiunge 

Alligorit degustat?) 


35 


40 


"45 


50 


55 


1) haec gl. et 9 quae secuntur munc tectae: sequor Oehlerwm et Loewium | 
2) haec glossa et 9 quae secuntur munc tectae: sequor Oehlerum et Loewium || 


1. naamun || 6. Astismos quidquid simplicitate rusticana caret: ef. S | 8. ticana 
caret om.: cf. 6 | 11. Attellanus | 12. Aul///eum (ἃ post A sup. scr.) | 13. Actio pu- 
plica uenditi | 15. ianitor | 16. qui negotia aliena anteambulat || 17. refrigerium 
nauium | 18. Affecta attenuata || 19. Anagliffa sculta species | 22. Attu///ber- 


na///is uicinis | 


proxime || 23. Abstemeus (e poster. s. ser.) | 25. Apocalipseos | 


27. Apocrifa recordita | 29. Apologiticum || 30. Arxhotoniam | 31. Archesi || 
32. Arithimitica | 34. Asteriscis | 37. Anomalo || 39. Authentica | ue///tusta (s 
er.) || 40. om. | 41. hostiarii | 42. temporis | 43. conflictus | 44. Arcsotonian | 
45. Ascesi | ingeni || 47. Aiocten | iugem || 49. Acbodinrotan (?) | 54. Accedea- 
tur | 56. Alligorrit (it pro at corr.) | sequitur Alligare uerba imperatores || 


1 


1 


2 


2 


e 


c 


[^d 


c 


σι 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 343 


Adiu cicem ciuitatis mittere Abduxit negauit 
Artaba modi tres Abdecet non decet 30 
Adoleo glutto Absonus sine sono homo 
Archarius dispensator Abiudices negas 
Anate clader stecca Abtecuos impleatuos 
Ascopa in similitudinem utri Abtemus abiungemus 
Asotus luxuriosus!) Abgiata inuolata 3 
Ageator hortator Absedas aedifici latiores conculas 
Agona * * * * explica + * + * Abicies turba 
Acedium tedium Abacta inuolata 
Abaso infima domus Ablatare longe 
Acroceria ligator articulorum Abtauit comparauit 40 
Ampibalus?) hyrcus bellossus?) ^ Aculeus ab acu deminudiuuim 
Accio acciui accersiui Acumina ingenia tirba 
Assassais genus nummi Abdus ab acrore acie 
Arx arcis Acta ripa nemorossa‘*) 
Aberuncat abscirpat Acroceria ligatio articulorum 45 
Abauus aui auus Acnonitus qui nulli commonicat”) 
Abrogata deleta Accentus uox alta siue producta 
Abristit longe est Acclinis resupinus et incumbens 
Abactus "remotus ~ abtu Accire maris fluctus 
Abaro infirma domus Acclidis tela arma gladia 50 
Abigellus qui tollit seruum aut Acta continentes 
pecüs alenum Acremonia acumen uel seuitia 
Abcessit uocat Acisculum quod habent instrutores 
Abolere neglegenter agere uel obli- ^ quasi mallioles ad cedendos la- 
uisci pides 
Abstenus sobrius Actutum sine mora 
Abusitatus minus instructus in Acceptator auctor 56 
scientia Actuaris acta qui facit 
Abdieat exheredat Adamas ualde amans 
1) us pro os corr. | 2) 1 pro t ex corr. || 3) ait. s s. scr. || 4) os pro as 


corr. | 5) haec gl. et 5 quae secuntur nune tectae: sequor Oehlerum et Loewiwm || 


1. Ad iudicem || 3. sequitur Alumnis aelifnae | 4. Arcarius | dispensatur | 
5. clader sticca | 7. luxoriosus | 8. Ageatur hortatur || 9. Agonantes explicantes || 
10. Acedia | 11. infuna | 13. Ambhibalus hircus bellosus | 15. As assis | 16. ar- 
tis | 17. abstirp //at | 18. auus ez corr. | 21. ab actu remotus | 23. Abigelus | pecus 
alienum | 24. Abcesit | 33. Abtet uos | 35. Abigiata | 36. aedificii | 39. Ab la- 
tere | 40. conparauit | 41. deminutiuum | 42. tirba om.: cf. 43 || 43. acie turba: 
cf. 42 | 44. nemorosa | 47. post hanc gl. inserta haec: Aethica moralis | 50. Acli- 
dis | 53. A///cisculum | instructores || 54. Actotum | 56. A///ctuaris | aucta ante 
corr. | 57. Adamans || 


1 


1 


or 


0 


5 


e 


οι 


* 


944 GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Adclibatum obliquum Aeleueus habundans?) copiosus 80 
Adrumauit rumorem obtulit Aerectatio tuba 
Addio ualde dic Aeuitas aeternitas aetas 


Adsaeculum turpidinis minister Arumnus infortunus 
Adsaeculi pedesequi uel lenores Aes alienum debitum uel peccu- 


Adio ingredior nium ?) 
Adlobrisgal ciuis degallianis Aeditio aliud interpretatio 35 
Attaminae usurpat Aeterna partes caeli superiores 
Adfabilis dilectabilis Afuturus absens futurus 
Adornat plusquamornat Afatibus habundanter 
Adoptat adfihat Affecta ornata 
Adfatim statim Agga circa 40 
Adserator adolator blanditur Afestotiles nomen auctoris 
Adgerat adicit Agonia hostia 
Adbiguus anceps dubius Agite regens 
Adciuisse aduocare Agrippa qui in pedes nascitur 
Ademancipandum adliberandum — Agundis rebus fol. 2" 
Adsciscere*) adsumere Agabo qui negotia praecedit 46 
Adimitio ademptio ) Ain uerbum interiectionis 
Aera rota caeli Aliquid quod si non 
Aethera possessio caeli ignea Aliquantisper aliquandiu 
Aestibalae tempus Alterambobus unus aut ambo 50 
Amatores qui amant unam quasi Ain uero 

de uno riuo Alsiossus frigorios 
Aestuaria ubi duo maria conueunt Alterius agunt non simul agunt 
Anaeada coniurati aenea Alea prodigus 
Aeques et aeq? sunt unum sunt Aleator lussor cupiditatis 55 
Aequitatus et peditatus numerus Alapiosa calua 
Aequitatum et peditum Altores cultores 
Aerarium locus in quo peceuniae Alacrimonia laetitia 

reddentur Alectat spectat 


1) d sup. ser. | 2) n ante s s. ser. | 3) haec gl. et 10 quae secuntur nunc tectae: 
sequor Oehlerum et Loewiwm || 


1. oblicum || 2. rumorié (?) | obtullit | 4. Adseclm | turpitudinis | 5. Adsecule | 
lenones || 6. ingredio || 7. Adlobrius gallis ciuis degallia | 13. Adsertator || 22. Aesti- 
bale | sequitur postea additum Aethica moralis | 23. om. | 24. dua | conueniunt | 
25. Aeneada 6 || 26. et aequester unum sunt || 29. pecuniae | rediguntur | 30. Ele- 
ueus ante corr. | 33. Aerumnus || 34. pecunium || 43. Agitor || 46. quod negotio 
pcedit | 47. Ain tandem ain uero || 48. Alioquin quid si non || 51. om. || 52. Al- 
siosus | frigoriosus | 53. sequitur Alga herba maris | 55. lusor | 


σι 


10 


1 


οι 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


AlhDenum aes peccunia ueneraticia 
Alaris cabba alaris 
Allegat insinuat mittit 
Alsit frigduit 

Alter et uter alter ambo 
Altum mare uel caelum 
Alliciunt prouocant . 
Allissus adfectus 

Alites challes 

Alatis alas habentibus 
Alatus aura uentus 
Allutes locus coenussus ') 
Ammus ager secundus 


ambo | 7. prouocat | 8. Allisus | 11. Alitus | 12. cenosus | 13. Almus || 15. equi || 


345 


Anchoresis recessio uel remotio 30 
uel recersio 

Ana cefaleos inrepeticionem 

Angi partas loca secreta 

Antebiblium pignus codicis 

Antestatus testatus 

Anquirit ualde requirit 

Ancipatis gladiolum in medio habet 
manubrium 

Ansportat auehit abducit 

Amphitrite mare 

Ancilus poblites 

Andres uirtus 


35 


40 

Ala equus Antagonista recertator 

Alipedes ueloces aequi Anxiferis mestiferis 

Alibre alimentum Anediosus tediosus 

Altrinsecus ex utraque parte Anget sollicitat 

Amanet extra manet Angit consignat 45 
Amata catenata ab eo qui adsunt Ancibuirga aurea 

amici Ancipis inritas 

Amites fustis aucupabis Antecele antecedere 

Ambrones deuoratores Anus multitudo senum 

Ambages nauticum Ancillator adolator 50 
Amandit respondit commendat Angit fuscat uel offucat 

Amnuere refugere Antigeni priorgeni 
; Ambiosas circulos An aut 

Ambrosea rosea Arma unius hominis 

Amburimur incendimur ?) Anastasin g. resurrectionem 55 
Amuliere abducere Accionabatur puplice uendebat 
Anfraetus circuitus Armatura. totus militiae 

1) o s. scr. | 2) ur pro aer corr. | 
1. pecunia | faeneraticia | 2. cappa ante corr. | alarius | 5. et ter | et 


19. quod sunt || 20. aucupalis ex aucapalis | 23. Amandat | 25. Ambagiosus cir- 
culosus | 27. quoniam quasi de uno riuo add.: sequitur Amatores quod amant 
quoniam quasi de uno riuo | 30. Anchorisis | recessio uel om. | recessio | 31. Ana- 
cefaleos in (n ex u corr.) repetitionem | 32. Angiportus | 33. Antebibliam ante 
corr. | 35. quirit | 36. Ancipitis | que in || 37. gl. postea ins. | auehit e corr. || 39. popli- 


tes | 42. mestificis | 46. Ancil uirga || 49. 


senium || 50. Ancilatur adolatur || 51. fu- 


eat | 54. hunius || 55. resurrectionem gi | 56. Actionabatur | 58. totius | 


1 


2 


w 
σι 


σι 


e 


c 


e 


346 GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Apiscitur utilitate consequitur 

Appellens adplicans 

Appulisit adplicauit 

Apparatorium ubi res quiacumque 
(a sup. scr.) parentur 

Apertitius asperens 

Apricitas color 

Aposthema quibus eius uiscera in- 
terno foetore coquerentur et inde 
loquendo exaltauit odorem foe- 
torem 

Arbitrium collegio arbitriorum mul- 
torum 

Articulatus articulatus conpactus 

Aruspex qui ad auras sacrificat 

Armellum uas uitreum 

Arcius lassus uel grauatus 

Armentum peccunia 

Aruspices qui intendunt signa cor- 
poris 

Arethimethicus numerarius 

Arrepit eripit 

Arridit fauit 

Artum dolum 

Arguere ampliare 

Ariopagita loeus martis athinensis 

Arualis rusticus agrestis 

Arctus erectus 

Artauit adfixit 

Arcebatur uertebatur 

Arce eminentia 

Artis scriptis 

Artus sum sidus in caelos 


Argutus urbanus astutus 

Asotus luxoriosus 

Atnum ubi uenduntur bona pro- so 
scriptoribus 

Attomi tenuissimi pulueres in radio 
aperent solis 

Auitis antiquis 

Auet cupiet gatdet 

Auenicat eradicat 

Aucturatio uenditio 35 

Ausim audacter uel audio 

Autumat dieit 

Aucupium et acusatio unum 

Aububuleus pastor bouium 

Aucturamentum quod est indicium 40 

Auxillae alae minores 

Auultos regalibus 

Aes aeris 

Astus calliditas 

Ador genus farris uel frumenti — 45 

Antes extremi ordimes uinearum 

Archioretis libros duo 

Apothias excussationes 

Arbusta loca ubi arbores nascuntur 

Anser goos 50 

Affrie;s uest suduuind 

Atticus dora 

Auaria secreta memoria 

Auena agrestis harundo 


Balus isaern fetor 55 
Bothana embrin 
Bothonieula stoppa 


4. quacumque | 5. Aperticius || 7. in infer. marg. add. | Apostemema | fetore | 
loquendo om. | exalauit | fetorem || 8. Arbi///trium collectio | 9. articulis | con- 
paetis ante corr. | 11. uinarum || 12. pecunia || 15. Arithimeticus | 18. gl. postea 
inserta | 20. Argiopagita | inartis | athenis | 22. Arctuus | 25. Arcae || 27. caelo || 
29 Adsotus | 30. Astrium | uendentur | 31. Atomi | apparent || 33. cupit | gaudet | 


34. Aeuenicat ante corr. | 36. audeo || 39. 


bouum || 40. Auctoramentum || 41. mino- 


ris | 42. Auultis | 45. uarris | 46. extrime | 17. Archioretys | 48. om. | 49. in quo 
et ubi s. ser. | 51. Affricus | west supwind | 53. Auiaria | secreta nemora que 
haues frequentant | 55. isern || 56. Bothon//a | 57. stappa im stoppa mut. || 


σι 


fol. 3* 


2 


2 


3 


. 


5 


e 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Bacidones redisnae 

Bicoca hebrebletae 

Biacita stern 

Briensis honduyrp 

Birillus tantum ut aqua splendet 

Bruma breuitas 

Bel pater nini 

Bellum quod in campis agitur 

Bidellium arbor 

Bagula brig dils 

Balsis teter 

Bobellum fala ed 

Bratium malt 

Badrigabo felduus 

Beta bere arbor dicitur 

Bitumen hm 

Bulla sigil 

Ballas ornamentum anguli 

Beneficium fremu 

Ballista steblidrae 

Basterna beer 

Bacans turpiter ludens uel discur- 
rent 

Busta inseissa arbor ramis 

Balla mutus 

Byssum tuigin 

Buccis oris 

Barca nauis 

Basileon g. rex 

Biremis ordo superalium 

Bathalasa ubi duo maria conueniunt 

Bitiligo blecthrust fel 


1) n ex m corr. || 


347 


Burrum rufum 

Balbus qui dulcem linguam habet 
Busticheta sepulchrum in agro 
Bafer grossus 

Biceps duo capita habens 
Batiutum gebeatten 

Bile art 

Brachus breuis 

Bubu uuf 


35 


40 

Birriea uestis ex lana caprarum 
ualde delicata 

Bueina begir 

Beer puteus meus 

Baal superior aut deuoratio 

Blitum clate 

Blatis bitulum 

Broel edise 

Ballena hron 

Broellearius ediscuard 

Battat ginath') 50 

Bruchus cefr 

Bifarius piscina 

Berrus baar 

Brunchus urot 

Bubu uuf 


Bouulei bobum pastores 


55 


Bullae ornamenta regalium camel- 
lorum 

Bilices duplices 

Bieeps qui duos dentes habet 

Bigmen e duobus generibus con- 60 
ceptum 


1. redisnae || 2. hraebrebletae | 3. Beacita | stearno | 4. handuyrp |] 7. pater 
saturni | 9. Budellium (u pro i corr.) | 10. Bacula ante corr. | bridils | 11. Basis | 
14. felduuop (1 e corr.) | 15. arb | 18. Bullas | cinguli | 20. staeblidrae | 22. Ba- 
chans | discurrens | 23. incissa | 24. Balba || 25. tuum | 28. grem rex | 30. By- 


thalass.| 33. quod | 34. Biusticeta wt vid. | sepulchra || 37. Battuitum gibeataen | 


38. atr || 39. Bachus | 41. Birica | 45. clatae | 46. Blattis | 48. hran || 49. Bro- 
elarius | esdiscueard || 50. Batat | 54. Bruncus uurot | 55. Bufo | 56. boum | 57. or- 


mamenta | 60. Bigimen || 


1 


1 


oO 


e 


c 


σι 


348 GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Baculus rondbaeg 

Berruca uaertae 

Byrreus lediruyrhta 

Bulimus uermis lacertae in sto- 
macho hominis habitans 

Baterna similis curru de coria facta 
tota et portatur semper ab ho- 
minibus uel asinis nullam rotam 
habens 

Berna higre 

Bona scaet 

Bassia oscula 

Bianor animo et corpore fortis 

Buris curbamentum aratri 

Belial pestilens 

Baucalem gyllonem 

Brancie cian 

Barrus elefans 

Barbariea auro ornamenta 

Balbigera stulta p 

Burrum bruum 

Babalis uesand 

Bige ubi duo equi curru iunguntur 

Bruchus genus locustae quod uolat 

Basiliseus serpens que flatu suo 
uniuersa attigerit inurit 

Bombicini uermes qui texunt 

Bumaste uua in similitudinem ma- 
rinae bucce 

Boreus eust norduind 

Batutus percussus 

Barrit elefans cum uocem emittit 


Balbus turbatae lingqo qui uullo- 
qui et non potest 

Bachi antiqui 

Daltheum lorum 

Bassandes baccae 

Baubant latrant 

Bardus stultus ineptus 

Basilla regina 

Baccanalia bachacio uel furor 

Barbeutta qui palmas dat 

Boare clamare 

Boaptus aquae 

Boarris rufis niger 

Baxem quas bucceias dicunt 

Beabis betum facis 

Berulus genus gemme 

Bellum teotonicum (e s.scr.) gallicum 

Bestiarius uenator bestiarum 

Biuium iter duplex 

Bimator dublicator 

Bibliopola qui codices uendit 

Bibilus bibitor 

Bibliothieatrix qui codices secat 

Biti proficisci 

Biclinium quasi bicellium 

Bipedalis duorum pedum 

Bibaria dupplici ratione 

Bibarius bipertinus 

Bibertitum in duobus pertitum 

Bilero passus amaritudinem 

Bisultum utrumque sulcatum 

Bisaltim genus barbara 


1. Buculus | randbeag || 2. uueartae | 3. Byrseus lediruuyrcta | 4. uermis si- 
milis | 5. Basterna | curro | corio tota | ratam || 6. higrae | 10. Burris | 11. pesti- 
lentes | 13. Branciae || 15. ornata | 16. Babigera | 17. bruun | 18. Bubalis uusend | 
19. Bigae | iuunguntur || 20. Brucus | 21. Bassilescus | qui | uniuersque || 23. mam- 
mae baccae | 24. east norpwind | 26. eleuans (s pro t corr.) | 27. linguae qui 
uult | 29. Balteum || 32. stultu || 34. bachatio || 35. Barbeuta || 37. Boaptis || 38. Bar- 
sis | rufus | 39. bucerias | 40 beatum || 41. gemmae || 42. teutonicum | 45. Binator | 
duplicator | 48. Bibiliothicatris | 51. Bipedales ante corr. || 52. Bifaria (f pro b) 
dupliei | 53. Bisarius || 54. Bipertitum || 55. Bileso passus a | ὅθ. Bisculcum | sal- 


catum || 


30 


40 


45 


50 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Bomus sonus tumidus 
Boa nomen serpentis 
Boetes septemtrio 
Bobinatores inconstantes 
5 Botium uotum fit 
Bolium stabula bonum 


Bolimodes qui ante cibum torqui- 
tur egrotus cul post cibum in- 


desinentes dolores 

Bobor aues in palustris 
Bustantes sepelientes 

10 Bucerum genus bubalis 
Buccones stulti rustici 
Burgos castra 
Buteriae armenta 
Buccula bua 

15 Bumbus sonus impetus 


Conisma picta imago 
Colonus uicinus 
Cellis apothecis 


Contribulus consanguinis !) 


20 Cistula sporta 
Caleis finis 
Caleulus ealc 
Cliborum clibectis 


Constilatio natio syderum 


25 Censor dignitas iudicalis 
Censere iudicare 


Ciliarchus que mille praeest 


Colobium hom 


Cene .gg. nouum 
Cietas calix 

Caccabum cetil 

Cauea domus in theatro 
Coniuentia consentio 


349 


30 


Caniculum foramen uel canalis 


Cudat fabricat 


35 


Coecum bis tinctum uuslucreud?) 


Cados ambras 


Citropodes chroca super lll pedes 


Cintia luna 


Caleulus ratio uel sententia 


tebiltan uel labillus 
Cartellus?) pindil 


uel 40 


fol. 3" 


Cetra s///(cutum loreum quo utun- 


tur afri et hispani 
Coenodoxia uana gloria 
Carauma scripta linea 
Cartalago naesgristlae 
Carbunculus spryng 
Caelatum ut athrungen 
Cautere ferrum fam 


Censura decus uel pultritudo 


Cerebrum narium altitudo 


Cleps fur 


45 


Conperendinat differt in alium diem 


Curia domus consili 
Chroma umores 
Clanculum*) mane 
Cotizat teblith 
Calpes galea militum 
Caudes uasa fictilia 


1) im ras. scr. alia manus || 2) u alt. s. scr. || 3) alt. 1 s. ser. | 4) u s. ser. | 


2. serpentes || 3. septentrio || 5. sit | 6. Bolio | bouum || Y. torquetur || 10. pecus | 
bubuclis corr. in bubalis | 14. buce || 17. gibuur interpr. | 19. meeg interpr. || 20. Ci- 
stilla ante corr. || 23. Clibosum | clibecti | 24. Castillatio ante corr. | notatio 
siderum | 27. qui | 28. ham | 29. gre || 30. Cyatus | 33. consensio | 34. Cunicu- 
lum || 36. uuilocraead (a sup. ser.) || 38. crocha | 40. tebelstan | lapillus | 41. win- 
dil || 42. scutum || 43. Cenodoxia || 44. s///criptura || 45. Cartilaga || 46. spyrng | 
41. Celatum | utathrungaen | 48. ferrum id est haam | 49. pulchritudo | 50. na//- 


riü || 58. Candes uassa || 


1 


> 


ai 


c 


900 GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Casinur senex Commeatus sondae 
Capprinus fornetiali Contubernalis gi dogta 
Cynus canis Coniectura resung 
Clinus lectulus Continuauit coniuxit 
Cittis tenuis pallis inter grana Condidit girette 
Cronica temporum series Contraxit congregauit 
Clymma ascensio Conserunt conpunxerunt 
Conplex uno crimine alteri ad- Conuincens oberstelendi 
iuntus Conlatis datis 
Centum medietas uel punctus Corben mondi 


Contropacia controuersia Consulens praeuidens 


Causo qui uinum cum aqua miscet. Conuicta oberstaelid 


Casma inmensa interruptio Concidit gislog 
Cyrograffum manuscriptio Conparantem gegeruednae 
Conuexum halb Censores geroefan 
15 Catafrigia genus hereticorum ortum Coaluissent suarnadun 

in afriga Culleum uas pice oblitum 
Caulem uimen Cuniculos smygilas 
Consternantem indomitam Cereacas 
Catapulta sagittae Concedam lytisna 
Cerciclus aesc uel nauis Coniurati gimode 
Cluat nobilitat Conpetis terminis 
Chos dualma Contumax onmod recessus 


to 
or 


Conquilium uuylue scel Confusione gemgiungae 
Cauillatio iocus cum uitio 
Canopeum rete muscarum Conpar gihaeplicae 
Camellea uulfescamb Calentes hattendae 

Canis lingua ribbae Conpendia lucra 

Cicuta huymblicae Constipuissen gisuderadae 
Contemptum haeruendlicae /urlositas feruit gernis 


Conlato ambechtae Conrassis congregatis 


Concesserim arectae 


1. Cassinur senix | 2. Cyprinus | fornaeticli | 5. pellis | 8. adiunctus || 9. Cen- 
trum || 10. Contropatio | 11. Caupo ἢ 12. Casma (m ex alia litt. corr.) || 13. Cyru- 
graphum | manusscriptio | 14. hualb | 15. frigia | 17. Consterrantem wt vid. | 
19. Cercylus | 21. Chaos | duolma || 22. uuiluescel | 23. uicio | 21. Conopeum |, 
27. hymblicae || 28. heruuendlicae || 29. Conlatio || 30. Commeatos scandae || 31. gi- 
dopta (o pro a corr.) | 33. coniunxit | 34. gisettae | 36. conpuncxerunt || 37. obaer- 
staelendi | 39. mand | 41. obaerstaelid || 42. tislog | sequitur Controuersia con- 
tentio || 43. gegeruuednae || 44. giroefan || 45. suornodun || 47. smigilas || 48. Cereacas 
recessus | 50. gimodae | 52. anmod | recessus om.: cf. 48 | 53. Confussione 
gimaengiungiae || 54. a///rectae | 55. gihaeplice | 56. haetendae || 58. Constipuisse 
gisuidradrae || 59. feruuit geornnis || 


30 


35 


40 


45 


50 


60 


F 


e 


10 


15 


20 


25 


30 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Crudiscente inualescente 
7 

Claua steng 

Cient commouent 
Cerealia sacra cereris 


5 Conuenio gloeto uel adiuro 


Contis spreutum 

Ceremonias ritus sacrificandi 

Conditiones redinnae 

Cereacas tubicitaes 

Citra ultra 

Crefrat siftid 

Conlatione conparatione 

Confertas repletas 

Consubrinus gisuirgiam 

Consotierunt coniunxerunt 

Ciebio reuocabo 

Caulem stela 

Cesserae accessit 

Conciti acciti 

Conpediatim angustiatim 

Cauliculi parua folia 

Carecta loca caricis plena 

Camenae a cantu 

Clanculum occultum 

Clemax scema 

Cynomynna septemtrio 

Chorus coeuorum cantus et saltatio 

Chachinatio altus risus 

Circumcelliones qui cireuibunt ciui- 
tatem 

Corban custodia diuitiarum 

Commatum articulatum 


1) b ex p corr. || 


351 


Clunis laendum 

Culina quoquina 

Colera umores 

Caperata rugossa 

Catasta genus supplicii 

Cacula hngna arida 

Cacus doctus 

Cascum uetus 

Camera fornax 

Chratus ΧΙ faciunt sextarium unum 

Clacindex cocta 

Coclea ascensus qui cireiit 

Comiter benigne 

Comitiare loqui 

Conicem unum sextari UII 

Creagras tridentes 

Cauculus dolor renium 

Cocleae lytlae sneglas 

Cliuium ascensus singularis uiae 50 

Chorus Xxx modios habet 

Crepacula cled? .i. tabula qua á 
segitibus territantur aues 


40 


Curules sella 4-curru qui et equi 
de curru curules dicuntur uelo- 
cissimi uero sellares dicuntur 

Cirsum carpentium 

Cista corbes?) grandes 

Conpilat spoliat 

Cicur placidum uel mansuetum 


55 


Cicurare mansuetefacere 
Caumaeuniae eordraestae 


Carinantes inludentes 60 


1. inual// iscente wt vid. || 2. stegn | 3. commoueant || 5. groettu | 6. spreo- 


tum || 7. Cerimonias || 8. Condiciones 


raedinnae || 9. tubucines | 11. Crebrat 


siftit | 14. gesuirgion | 15. Consocierant coniuncxerunt | 16. Cieuo | 18. Ces- 
sere | 26. Cynominna || 28. Cachinatio | 29. Circumceliones || 31. Commati- 
eum | 32. lendnum | 33. C//ulina | coquina | 35. rugosa | 36. supplici | 
31. lingua | 38. Catus | 39. uetus canticum | 41. Chyatus | 43. circuit | 45. Co- 
mitare | 50. Clibum || 52. claedur | qua a || 53. om. || 58. mansuefacere || 59. Cau- 


meuniae | eordrestae || 


fol. 4 


2 


e 


zT 


σι 


c 


ec 


352 


Cragenter gratiles 

Castinus discus modicus 

Cripta spelumca peruia 

Catacesseon doctrinarum 

Catafrigas secundum frigas 

Cata cizati instructi 

Cardinarius arcarius uel primarius 

Cripta arcussum 

Cadonca uniuersalis 

Caracter stilus uel figura 

Cacastrofon conuersationem 

Cinoerafum!) tempora uel serip- 
turis 

Crinitosse scindate angelus 

Cataron mundorum 

Caeporicon iterarium uel uiarum 

Canonum regularum 

Catecuminus deforis audiens 

Cata cesseis doctrinae 

Cronicon temporale 

Coli dolores uentris 

Caleido utignis lucet hoc est pra- 
sinum 

Crysolitus colorem aureum habet 
et stellas 

Cyprassus uiridem habet colorem 
hoc est est stl 

Catholica uniuersalis 

Cristonograffum seriem 


1) e ex alia litt. corr. | 2) li s. scr. 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Catamaqpeom secundum matheum 

Catonperenmatossia libri vr ex- 
perienti dei 

Cearon excelsa 

Crianosson breuis dictio in magna 

Caotastrifon uterem 30 

Ceteron quisitiones de morte 

Clustella cluster locae 

Cantarus genus uassis 

Cerula haui 

Commentariensis geroefa 35 

Oimiterium ubi requiescunt corpora 

Catasma medicamentum 

Cleatrum pearroe 

Crepundi monile guttoris 

Cautum scriptum 40 

Cospis plaster 

Calear spora 

Cauterium merisaen 

Clabatum gebyrdid 

Chorea gg. salutatio cum cantilena 45 

Classium concinnentium 

Carpentum uehiculum | 

Columnas uiteas .1. est uitearum 
similitudines?) sclupte erant 

Catasta geleod 

Caelox ceol 50 

Capsis cest 

Caenax uel index testis 


i. craciles | 2. Catinus | in marg. inf. legitur Colera dicitur quando inmede- 
ratus humor fellis pro cybis et ebrietatibus ad cutem usque discendit ac deinde 
cutis corporis nigrescit | 3. spelunca | 4. Cataceseon | 5. frigus|| 7. arcarius uel 
om. | 8. ascussum | 11. Catastrofon || 12. Cronografum || 13. Crinetose | scindat te || 
17. Catacominus || 18. Cataceseis | 22. auri colorem et stellas habet | 23. aureum 
hoe est et stellas | 25. Cristonografan | 26 Catamqpoon || 27. Catonperenmatosia | 
experientia dei || 29. Crianoson || 31. Cetetron || 32. Caustella clustor | 34. haeuui | 


sequitur Cofinus mand || 35. Commendariensis ante corr. | 


giroefa | 36. Cymite- 


rium locus ἢ 37. Cataplasma | 38. Clatrum || 39. Crepundium || 40. Cautionem 
s///criptionem, Cautum scriptum | 41. palester || 43. mearisern | 44. gybyrdid | 
45. saltatio | 46. priori continuatur | 47. uechiculum || 48. Calumnas | scluptae 
m.1: scalptae ex corr. | 49. gloed | 50. Celox ceol || 52. Cenox || 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 53 


Colludium turpis ludus 
Carcessia summitas mali 
Crustu ornatu 
Caractes uaeter throuch 

5 Cerus elch’) 
Culmen quia culmis tegitur 
Condita conposita 
Concinnis subtilis 
Calla semita strata peccorum 

10 Comitia honores 
Cathegorias adscriptiones 
Cuspis summa pars hastae 
Cutus bollae 
Color aac 

15 Corylus haesl 
Caerassius cysirbeam 
Capitium hood 
Cornicula ciae 
Cornacula crauuae 

20 Cappa uel capsula coccula 
Croccus gelo 
Culcites bedd 
Ceruical et capitale unum sunt 
Camissa haam 

25 Cappa scinccing 
Cerefolium cunillae 
Corimbus leactrocas 
Carmellus mollis cognitio 
Corae caluaria 

30 Cicuta uuode uuislae 
Castania cistimbeam 
Calta rede clabre 
Caudix cortix 
Carix sech 

35 Culmus uuryd cu 
Cumis popeg 


Caloesta?) huitticlabre 

Cabro uaeps 

Cauani ulule?) aues 

Cicade haman 40 

Cuculio aemil 

Cancer hafaern 

Ciconia store 

Cherubin scientiae multitudo 

Cupa bydin 45 

Colobostrum beost 

Ciscillus heardheui 

Calciculium iacessura 

Cucuzata laepaeuincae 

Cuculus gee 50 

Cardella thistil 

Cocleas uuylocas 

Cacomicamus logdor 

Calomacus haeth 

Cefalus heard hara 55 

Carduus thistil 

Castorius bebir 

Calculus dicitur infirmitas quae 
non potest mitigare quasi lapis 
obdurat uirilia 

Cycladis uestis unde cingitur homo 

Corimbis nabibus 6) 

Cynomigia omne genus musca- 
rum 

Cirris crinibus 

Constipuit defecit 

Comminus iuxta 

Caelidrus serpens 65 

Chaos inmense tenebre 

Campos faegen 

Camos suol 

Crabro hirnitu 


1) ὁ pro e sup. scr.| 2) o s. scr. || 3) ἃ prior pro e s. ser. | 


2. Carcesia | 3. ornato | 4. Caractis uuaeter thruch | 6. qui || 9. pecorum | 
12. pa///rs | 13. Cyatus bolla || 15. haesil | 16. Cerasius cisirbeam | sequitur Ca- 
riscus cuicbeam || 18. chyae || 19. Cornicula ante corr. | 20. cocula | 21. Crocus 
gelu || 24. Camisa || 25. scicing || 29. Core || 30. uuodaeuistlae | 31. αὖ A. gl. def. codex || 


Corp. gloss. lat. tom. V 


23 


354 GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Contentus ginehord 


Culix mieh ?) longas tibias habens 
Commentis searuum uel ordoncum 


Cartamo lypbcorn 
5.Cynoglossa ribbae 
Coneinna coniuncta 
Cors tuuni 
Cummi teru 
Carpella sadulbogo 
10 Cicer bean 
Corax hraebn 
Coria quibus portae st in di 
Coalescunt pascunt 
Coniciebant cogitabant 
15 Curae praepositurae 
Commilita molata 
Consuluit ammonuit 
Caulas domun 
Caepa cipae 
20 Commonitorium monitionem 


Caniscrum uirgis palmarum texitur 


Caenaculum refectorum 
Cynba nauis 


Capsellum uas rotundum et longum 


25 Certamen quod certo fit loco 
Conplori iubilati 
Conpluta plumis repleta 

fol. 4" Culinia coacas 
Colaphus pugnus 

30 Crustulla halstan 
Cemetum merisc 
Cementum limlidum *) 
Carectum hreod 
Commissuras cimbing 

35 Canti felge 
Circinno gabelrend 
Cox huetistan 
Coxa theoh 
Ceruical bol 


Cassidele pung 40 

Carpassini gresgroeni 

Crus scia 

Caldica uuefl 

Cappa snod 

Classica tubae sonus 45 

Calmetum merix 

Colicum aebordrotae 

Curuces naues 

Calx calcis 

Conuena aliunde ueniens 50 

Carbo gloed 

Cata nomen proprium uiri 

Carbicen qui cum cornu canit 

Coruis couel 

Colus uuilmod 55 

Ciclops gigans 

Calips ferrum 

Cristonograffum siriem fiscus fraus 
regalis 

Conpetum tuun uel drop 

Cacos probon 60 

Conprehensio uel opera 

Cussi silentium 

Olimax g. gradatio 

Cubile a cubando dictum 

Cornix crauua 65 

Carduelis linae thuigae 

Cara drion 

Casmonia musca uenenosa 

Cariscus musca modiea 

Coluber serpens qui habet in cauda τὸ 
capud 

Cantarus uuibil 

Circius uuestnorduuid 

Cantarus ubi aqua mittitur 

Cada uas uinaria 

Casses?) retia minuta 15 

Cabo eabellus 


1) mich pro mihe corr. | 2) ex limpadium corr. | 3) es ex ep corr. || 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Cadax acoxa claudus 
Carinantes inludentes 
Catamontem caeli aspectum 
Casse ineuacuum 
5 Carista dies festus inter cognatos 
Caleulum ubi mortui feruntur 
Candes uasa uictilia 
Carier leno 
Caduceum!) uirgam mercurii 
10 Caelibes caelestis 
Capite census taxatio possessionum 
uel qui gerit coronam eapite 
Capaciter moderate 
Caules cancelli tribunales 
Caudices radices 
15 Cauponula tabernacula 
Causidicus aduocatus 
Caracter imago effigies 
Captio dolus insidiae 
Captura locus piscosus et ubi sedit?) 
20 Capturarius d balneaticum exigit 
Carpentum carrum 
Camellum funem nauticum ?) 
Caupo caupuncula tabernarius in 
taberna 
Cartilago .gg. grund suopa 
25 Categorias accusationes 
Causa irarum origo 
Calamizare laeta cantare 
Cesseos uario oculos 
Cartim sparsim 
30 Calones gabar militum 
Caeruce lineae in arbore nauis 
Cerealia arma pistoria 
Calestra genus mittre uel fruges 
Ceraite besciae cornutae 
35 Carecta densa loca spinarum 
Cascum antiquum 
Cassussum uetustum *) 


955 


Caule ubi sunt aduocati 

Caplossus inrisus 

Candius uestis regia 40 

Capillatis cabillis porrectis 

Cafitolinus capitolio deseruiens 

Cadueus demoniacus 

Cataplus aduentus nauium 

Caneri cancelli 

Capite obsuolto 

Capitis periculo obsolutus 

Capite census solum caq suum 
deducit ad censum honores uel 
ad diuitias 


45 


Diafonia dissonantia 

Duleissapa coerim 50 

Defructum coerin 

Despicacus disruptus 

Ducenarius praeses 

Dioctes operis inpulsor 

Dolatum gesnidan 

Despicatis incisis 

Daplisis profusus 

Dialectieus ipse qui disputat 

Diploma duplicatio 

Diadthece testamentum 60 

Dodrans aegur 

Diametro duplici mensura 

Dietator princeps uel praeceptor 
quinque annis tenens potentiam 

Docma a putando dicta 

Deportatus quem sua bona in exi- 65 
lium non secuntur 

Dumus thyrnae 

Dalila paupera 


σι 
σι 


Damascus osculum sanguinis 

Dasmascus sanguinem bibens 

Dauid manu fortis siue desidera- 70 
bilis 


1) uc pro ec corr. | 2) t s. scr. | 3) ex nautarium corr. | 4) us ex es corr. | 


23* 


. 


356 


Deuotaturus uuergendi 
Dactylus gg digitus 
Dromidus afyrid obbenda 
Dromidarius seoritmon 

5. Dalaturae braedlaestu aese 
Decrepita dobendi 
Dilimatum conclusum uel con- 

plexum 

Desidebat unsibbadae 
Dos uuituma 

10 Deutorosin nouitatem 
Dialectica dualis dictio 
Dedictae mao deexductione exitus 
Dydehae sententias uidi 
Diatrifas conflictus 

15 Defiget fatiget 
Domus libros 
Diocisa gubernatio 
Dedaseulum magistrorum 
Drama capititantium 

20 Diriguere palescere 


fol. 5» De eaueis de domibus in theatro 


Domatibus solaris 
Desertinis parietinis 
Dies numerus punitiororum 

2; Delibutus gisalbot 
Delumentem thuachl*) 
Ditor gifyrdro 
Depoline uueftan de exitu animae 
Dedichomatibus decoetaneis 

30 Defixi ezodo (d ex t corr.) 
Dissidebat discordabat 
Deconfugione statione hydde 
Diemat dempserit 
Disceptant flitad *) 

35 Demum post modum 
Deliberatio ymbdritung 
Deglatisunt persecuti sunt 
Delicatis et quae rulosis urastum 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Disparuit ungiseemuard 

Defectura aspringendi 

Decidens geuuitendi 

Debita pensio gedebingebil 

Delectum exsercium 

Deditio hondgong 

Difficile uernuislieae 

Detractauit forsoc 

Deuia callis horu aegstug 

Distraxit uendidit diuidit 

Distabueret asundum 

Detractasset recussasset 

Deperuntur meldadum uel roactum 

Dehisciat tecinid 

Defecit tedridtid 

Detriturigine agnidinne 

Dracontia grimrodr 

Defecatum uinum purificatum 

Duellium bellum 

Deliquuum defectio 

Diditur deuulgatur 

Diaconus minister 

Deiurare iurare 

Dapsele cupiosae 

Deadema uitta capitis regalis 

Diuale diuale (punctis deletum) diuo 

Depuculatus depraedatus 65 

Depositum commentum 

Delatus proditus 

Duunt tribuunt 

Dramatio motatio?) personarum 
uel introductio 

Disdonat diuersa donat 

Discolus difficilis 

Dalmatiea tunica latas manicas 
habens 

Dispoliatum diffugatum 

Danuas*) foenerator 

Desistere contemnere 15 


40 


45 


50 


55 


60 


70 


1) u sup. ser. || 2) t pro c sup. ser. || 3) ta sup. ser. | 4) u sup. ser. || 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Dedecet nondecet doccuna!) 


Digitalium munusculorum fingir 


Dialexis disputationis 
Damina bestia id est eola 
5 Deses desidis qui aduersatur 
Depraecatio frequens oratio 
Dentes a demendo 

Dieati consecrati 

Desciuit recidit 


10 Euangelice deoderaneos consensio- 


nes euangeliorum 
Epinome memoria 


Exorcismum sermo correctionis 


Eortatice solemnes 
Exapla sexies 

is Euge gaude 
Exolantes mundantes 
Efferre extollere 
Explosi extincti 
Echo uuydumer 

20 Exilem. tenuem 
Eclipsis defectio 
Erepsissent inruissent 
Efflabant mortui sunt 
Editiones duplicationes 

25 Exponerent occiderunt 
Exposito iectato 


Ephod uestis linea latas manicas 


habens 

Emissari ministri 
Effeminati molles 

30 Exetra sella 
Edera uuidouuindae 
Empticius ceap cnext 
Enunum cetil 
Ebor elpendesban 

35 Erimio hind brere 
Expendisse araebndae 


Egerere ascrefan 
Exundauit uueol 
Eluderet auegdae 
Exercitus bigongum 
Extorti athraestae *) 
Emergit exsurgit 
Exposito geboronae 
Emolomentum fulteam 
Exaltauit stance 
Euiscerata aeo hed 
Egre erabedlicae 
Effossis achlecadum ?) 
Expendisse throuadae 
Edidit pertulit 
Expedierunt areddun 
Exito steb uel pditio 
Efferunt laudando extollunt 
Exoleuerunt gesuedradum 
Edat proferat 

Exerta nuda et aperta 
Ex falange obthreatae 
Euertigo statim uel anlandae 
Exauctorauit giheldae 
Expilatam aritrid 
Expeditio fertd 

Extare adhuc esse 
Effatum abortu dicitur 
Exaustas euacuatas 
Ederentur proferentur 
Elegio geddi 

Exorzizo adiuro 
Egesta ascrepa en 


Editieius iuda quem una pars elegit 


Enigma obscura pars 


Effeta mulier frequenti partu fati- 


grata 
Elucubratum euigilatum 
Elogium testimonium 
Emolomentum mercis laboris 


1) alt. c sup. ser. || 2) r sup. scr. | 3) 1 sup. ser. || 


357 


40 


50 


60 


65 


10 


958 


Eudolla uictualia 


Euboicorum g. geni maiorum ta- 


to} 
lentorum 
Eudoxia claritas 
 Eugenes nobiles 
5 Ethica proprietas 
Epilogi narratio 
Echinus piscis uel scel 
Effimere cotiadimares 
Ebilantur mutilantur 
10 Kxeras consumta 
Emax empor 
Editum altum 


fol.5" Emissarius percussor 


Emiat nision doctrinae 
15 Emula emitatrix 
Emax macer tenuis 
Eniclia adultera 
Exitum periculum 
Eluuies liquor 
20 Ebibati laici 
Excepta sagitta 
Ex latere regni de adulterio re- 
gine) 
Epistelia capitella 
Excesserit calcauerit 
25 Ergata uicinus 
Extentera anseot 
Emlemma fothr 
Eptasyllon vn folia .1. /. gilodusrt 
Ethomologia proprietas 
30 Kucharistias gratiarum actiones 
Epitomen memoria uel breuiarum 
Exentession quaestion 
Etodiforicon iterarium uel uiaticum 
Euangellices apodixeos 
86 Euangelieae praeparationes 
Ereon sacerdotale 
Hlegcos castigatio 


1) ne pro a sup. scr. || 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Eneratitu continentes 

Extasi excessu id est mentis 

Exacaidae ceterida 

Ennecaide ceterida decennouenalem 
sedecennalem 

Eattos confessio 

Enneacaide cenna mille 

Epitomen breuiarum 

Eortasitasi epistolarum 

Eortasicai sollemnes 

Ectassis produetio syllebae 

Exagium handmitta 

Explodit excludit 

Ecomia dispensatio 

Epithelamium carmen nubentium 

Ergastula ubi damnati aut mar- 
mora secant aut aliquid ope- 
rentur 

Ephyria experientia 

Ephytomos breuiata 

Eudolia bonum seruitium 

Eugenia nobilitas 

Euterpae nomen musae 

Emporium supermare loeus ubi 
homines negogantur 

Enormis sine mensura 

Epigramma titulum 

Epimeri adbreuiatio rerum 

Erebum profundum 

Erul domini 

Exossum canticum in theatrum 

Endicas syllabas uersus xi sylla- 65 
barum 

Epemeris quod habent mathematici 
unde litigant dies singulis 

Ephebus adolescens qui non habet 
barbam 

Exedra locus subselliorum uel locus 
saltatorius 


40 


45 


50 


55 


60 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Eliceretur extorquetur 
Eminus prope uel longe 
Editui hostiarii 
Expoliatum ornatum 
5 Extale snaedil uel thearm 
Exetri scabelli ad cibos 
Emunctoria candel thuist 
Enphimeredes duplex res!) 
Electrum aurum et argentum mix- 
tum 
10 Emisticium medius uersus 
Ephitheton superpositio 
Ethica moralis 
Ephilenticus uuoda 
Excolat siid 
15 Embolismus super argentum 
Enigma similitudo 
Exomologessim confessio 
Exta becdermi 
Elix suleus maior 
20 Electirum elothr 
Ephithamium carmen quod dicitur 
sepulto corpore 
Epicedion carmen quod dicitur non 
adhue sepulto corpore 
Emisperioni semiscirculus 
Eufonia consuetudo 
25 Emulus contrarius 
Epta folium sinfullae 
Eroteria g. interrogatio 
Exallage g. permotatio 
Eruditus quasi aure sublatus 
30 Ebenum arbor quod decrescit cesa 
in lapidem 
Elleborus poedibergae 
Epimemia nest 
Efetidem cop 


359 


Emergia tempus pro tempore 

Esculus ab edendo beccae enfatibus 35 

Exsul qui extra solum suum uo- 
luntatem peregrinatur 

Emisperium aer 

Ebruum fluuius 

Ehfaz dei contemptus 

Edera ifeg 

Essebon cogitatio merosus 

Echechias imperium dei 

Epithelamium laus thalimi 

Effrem fructificatio 

Ebulum uualhuyrt 45 

Exactio geblesmonung 

Erpica egdae 

Erpicarius egderi 

Exenodocium receptatio peregri- 
norum 

Exesum subtile 50 

Exameron vi dierum conputatio 

Elogis uerbis 

Emblemma obscuritas 

Effot hbat 

Effod lineum 55 

Expedium?) arectio 

Excubiae spolia 

Euum longeuitas 

Epicoeni promiscui sensus mas et 
fem 

Erugo rost 


40 


60 


Filoxissenia philosopia 
Facitiae gliu 

Fiber bebr 

Filoxeniai hospitalitas 


Frassi sensu 65 


1) rex ante corr. | 2) u in a mutata || 


1. ab hac gl. accedit cod. Epin. | Filoxsenia philosophia | 4. Filoxenia || 


fol. 


σι 


1 


I 


- 


gr 
16 


for) 


20 


25 


360 GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Filologoys rationis uel uerbi ama- Fenicum cocumum 


toris 
Fiseos fraus 
Frustra unde uel raen 


Forfices sceroro 


Fastes libri 

Fouit caeormad !) 
Fasces dignitas 

Fessat deronat 

Fisso publico 

Flutas fluaens 

Fiscella tenil 

Fisica naturalis 

Fucus fex 

Funetus liberatus 
Fiseium rerum publicarum 
Flauum uel fulfum reod 
Fribolum fragillae 
Flaccidum contractum 
Fibrae librlaeppan 
Fastidium ciinis 

Fax faecile 

Fibula sigil 

Finieia beoso 


Fribula uasa uictilia atque inutilia 


Furea uaergrod 
Ferculum uasculum 


Fastus in quibus sunt nomina con- 


sulum 
Fibula hringae 
Frassin eloquentia 


1) d ex t corr. | 2) ita ex corr.: ante corr. mead cum glossa antecedenti, 


Flegmata horh 

Frugus uncystig uel healful 
Fraxinus aastc 

Fagus boecce 

Frixum afigen 

Ferinum hold 

Fagus uuonanbeam 

Fulix ganot uel dopaenid 
Filix feran 

Fraga obea 


Freniticus insanus ex dolore capitis 


Ficetula sucga 
Fringella fine 
Fassianus uuorhona 
Furuncus meard?) 


Fam faluca laesung uel faam 


Furcifer cruci dignus 
Fungus suamm 

Furfures siuida 

Fogo manduco 

Fiolae similitudo ealieis 
Frugalis largus 

Feriatus sanctus uel requies 
Faria eloquia 

Fasserat imperat 

Fefellit fraude daecepit 
Frassis interpretatio 
Faleatus curribus armatus 
Flaecentia contracta 
Fagali dori?) manducantes 


Furuneus cum sequenti iungebatur | 3) dolri ante corr. || 


1. amator ///es | 3. Flustra undae | hraen || 6. feormat | 8. desonat | 9. Fusco | 
puplico | 10. fluens | 11. Fiscilla taenil || 15. puplicarum || 16. read | 17. fragile || 
20. clisnis || 21. faecilae | 23. baeso | 24 Friuola uassa || 25. uueargrod (a s. 
scr.) | 28. hringiae | 29. Frasin | 30. cocimum | 32. heamol | 33. Fraximus aesce || 
34. Fragus | boecae | 35. afigaen | 37. Fusarius uuananbeam || 39. fearn || 40. obtt || 
42. sugga || 43. Frincella ante corr. | 44. Fasianus uuorhana || 45. mearth || 46. lea- 
sung | 49. sequitur Fitilium aeger gelu || 50. manducc///o | 51. Fiola || 55. Faserat || 
56. coepit | 57. postea inserta | Frasis | 58. Falcatis | armatis || 60. Fagolidori || 


30 


35 


40 


50 


60 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Farciretur ligaretur 
Follescit tumescit 

Faleis uuidubil sigdi riftr 
Flabanus suan 

5 Flauum gelu 
Furuum bruun 
Fibrans ripendi 

* Fenus spearua 
Foederatus getreudae ἢ) 

10 Foeton solis et climinae filius 
Formas nomenloci 
Funestauere smiton 
Fros hleor 
Funestissima dade udlicustan 

15 Framea aetgaru 
Faces guoduueb 
Fauonio zephiro 
Flaratione?) petitione 
Fornicem bogant 

20 Fudit prostrauit 
Flaminibus sacerdotibus 
Fanagorio defano 
Feriatus quietis securis uel resten- 

dum 
Fretus confidens 

25 Faeundia eloquentia uel pucod 
Flamma bled 
Fusa protracta 
Fragor suoeg 
Fanfaluea uuapul 


961 


Fanitici futura praecinentes 30 

Frumenta omnia quod emittunt ex 
earistas 

Fordassus pregnans 

Ferrugo purpura nigra 

Fidin qui cum cithara canit a fidi- 
bus dictum 

Facetus elegans facas 35 

Fidicula genera tormentorum fuas 

Fisco publico domino caesaris 

Forcifer permalus 

Floecus loca 

Faleastrum uuidubil 

Ferola aescdrotae 

Fidiculae chordicithare 

Fehatum curbatum 

Fulgetum fulgor 

Figura a confirmatione 

Frumentum a frumine 

Filu iemini 

Filius dexterae 

Finiculus finugl 

Falcones qui polices pedes?) in- 50 
trorsus habent 

Facciosus sepe faciens 

Fax facula 

Fareit implet 

Fastus contemptus 

Fariolus uatus 55 

Ferculum uasculum 


40 


45 


1) e post r s. ser. || 2) 1 ex r corr. || 3) pedes im pedum corr. || 


3. Falces | uudubil | si gdi || 5. Flabum | 7. Fi////brans | risaendi | 8. spear- 
uua | 9. Foederatas gitreeudae | 10. Feton | 12. smitor | 13. Frons || 14. thade at- 
licostan || 15. aetgaeru | 16. Fasces | god uuebb || 17. zephyro | 18. Flagratione || 
19. bogan | 21. Flamminibus || 22. Fanogorio | deuano | 23. Feriatis | uel 
securis | restaendum | 25. poot || 26. blaeed || 27. protacta || 29. Famfaluca || 30. Fa- 
natici | 31. aristas | 32. Fordas sus paegnans || 34. Fidicen | chithara | 35. facas 


om. 


cf. 36 | 36. fuas om. | sequitur Fuas facias | 37. puplico | dominio ce- 


saris | 41. Ferula | aescthrotae | 42 chordi cithare | 43. Foliatum || 47. 48. con- 
trahuntur | 49. sequitur: Faonius uuestsuduuind | 50. pollice pedum || 51. Factio- 
sus || 54. postea vnserta || 56. fasculum ante corr. | 


362 GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Falengarius ut gladius!) 
Fauissor fautor 
Facetus affabilis 
Falariea?) theca gladii 

» Falarica genus haste grandis 
Falaria pars mace doniae 
Fassus coleorum fluuius 


Fassellum genus nauis in nilo 


Fassellum genus holeris?) 


10 Fanticus qui templum diu deserit 
Famidicus quimidieus qui certa di- 


citur 

Fanaticus in templo arguitur 
Falcarius falcem ferens 
Far genus frumenti 

15 Fornix boga super columnis 
Fastus superbia uel hber 
Follis blestbaelg 

.Fallere ornamenta aequorum 
Facendat resoluit 

20 Femina femora‘) 
Fatetum faragem ὃ) 
Fascinus aspectus 
Feretrius fertilis 
Farcimen ipsa species 

25 Feculentus fece plenus 
Feralia lugubria 
Fellitat t suggit °) 
Femella diminutiuae femina 
Fetialis pacis sacer 


30 Fictum fucatum uel coloratum 


1) 1 sup. ser. || 2) ri sup. ser. || 3) o ante e del. || 4) femora ex fenora corr. || 


Fistum iucundum 
Firator ianus 
Filtra maleficia 
Filomela luscinia 


fol. 6" 


Fiscella formella ubi eassei ex- 35 


primuntur 
Fitigalis corona sacerdotalis 
Fisus praesens 
Fidieulae catenae 
Fidicula citharidus 
Fiduciarius possessor 
Flores hilares 


Geometrica terrae mensuratio 
Grammatica litteralis 
Gaenelogia generatio 
Gurgulio d rotbolla 
Git olus 

Gurgustium cesol 
Gymnassis balneis 
Gesa arta gallorum 
Giluus gelu 

Gypb hosr 

Gypsus sparen 
Gregarius dux militum 
Glare cisal 


40 


50 


Genium quasi uim habet omiii 55 


rerum 
Gignen aarum 
Gabulum patibulum 


5) faregem ante corr. | 6) t ex vel in d corr. | 


1. Falangarius || 2. Fafisor || 4. teca | 5. hastae | 6. m///acedoniae (e er.) || 
7. Fasus | 8. Fasellum | 9. Fasellum | 10. qui per compendium scriptwm, sed 


tamen ui adiectae | 11. Famidicus qui certa dí | 12. qui in | 15. Fornax ante 
corr. | 18. Falerae | equorum || 27. * om. | 28. Fe///mella | diminutiue || 31. iocun- 
dum | 33. malefica | 34. Filomella | luscenia || 35. forma | casei | 42. Geo- 
metria | 44. Genealogia | generatione | 45. throtbolla || 46. sequitur Ganeo taber- 
narius | 48. Gymnasis | 49. hasta || 51. Gibbus hofr | 52. Gipsus | sparaen | 
54. Glarea cisil | 55. habeat | omnium | rerum gignendarum || 56. om.: cf. 55 || 


1 


1 


2 


σι 


0 


5 


e 


ex 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 363 


Glamula scalu Gracilis smal 
Galeras pilleas mitras Gamilla limmolegn 
Gymnicus agon locus) ubi legun- Globus leuma 


tur diuersae artes Gregariorum aedilra 
Gladiolum secg Genuino gecyndilican 
Geneales lecti qui sternuntur puellis Gladiatores cempan 

nubentibus Grassator latro 


Gymnassia aedificia balnearum?) Genus hleor 
consummata aperfecta Gestitis gauisi estis 


Gomer galaad aceruus tecis Gillus color ferrugineus 

Gigans terrigena Gymnos nudos 

Geth torcular siue presura Gymmassia exercitatio palestrae 
Gramen quicae Ganeo glossus") 

Geniste broom Giluus falu 

Galla galluc?) Gurgulio aemil 

Grassator ferhergend Genua agenua 

Garbas sceabas Gelum frots 

Gabernas arcas Gemitus quasi geminatus luctus 
Gurgustium domus piscatoria Garrit uerbosatur uel iocatur 
Gaza census*) uel diuitiae Ganeo gulossus propinatur 
Grallus hrooc Garilum pelleum pastorale quod 
Genisculae muscellae unco factum est 

Glis egilae Gamus nuptiae 

Genthiliatici gentiles Gauli genus naui 


Giganto maciae gigantium pugnae Garus liquamen 
Galmaria?) caluuer Geneissis constillatio 


Glomer cleuuue Gerulus suaspornegatio 

Glaucum hauui uel grei Gessiae diuitiae 

Glus freenis J Genuinum intimum uel dens id» 
Galmaria caluuer tunse 

Galmum moleng Genusia senatus 


1) o ex ἃ vel in u mutata | 2) a prior ex e corr. | 3) c ex s mutata | 4) n 
sup. scr. || 5) ri sup. scr. | 6) ἃ sup. o scr. | 


1. Glumula || 3. artis ante corr. | 4. segg || 6. 7. Gymnasia aed. b., Gomer 
consummata ac perfecta, Galaad aceruus testis | 8. terrigina || 9. uel || 10. cui- 
quae corr. im quiquae | 11. Genistae | 13. ferhergend | 15. Gabarnas || 19. Genis- 
culas muscellas || 20. eglae || 21. Genthliatici || 22. Gigantomacie gigantum | 23. cal- 
uuaer || 24. cleouuae | 25. heuui | 26. sequitur Galbalacrum caluuaer | 28. molegn || 
29. smael || 30. Galmilla liimmolegn || 31. leoma || 34. caempam || 36. Genas || 37. ga- 
uissi | 38. Gyllus | ferrugeneus | 40. Gymnasia exercitio | 41. om. || 45. frost || 
48. gulosus | 49. Garalum | 54. suasor negoti (t ex n) || 55. Gesiéae || 56. om. || 


30 


35 


40 


45 


50 


σι 


1 


e 


20 


τ 
or 


364 GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Gennomae creaturae Habitauit aslacudae 

Gescire gandere Habiles aptos uel leues 30 

Gessis fatum decretum Habitudines geberu 

Genialis homo gratus homo Horomatis auditis 

Glaucum offusio oculorum i. ne- Hera terra unde heroes 

nubula Hyadas red gaesram 

Glauer caluus Hyalienum uitrum uiricolore 35 

Glosima interpraetatio sermonum Hoscae hos autem 

Glebra arator lingua gallica Harinuleaes repertores aquarum 

Globossus ex solido rotundus Hoscinae hos uero 

Glebo rustieus Harundo canno 

Gliseit ascendit Hebetes uacuos 40 

Gnomen orolei genus Helluo perditus uel luxoriosus 

Gregalis mediocris Habitudo fortitudo 

Gros orbis cireulus Harenae saxa sabinorum lingua?) 

Gramina sicamina lignorum Hernae lacus?) uel pauimentum 

Gramina arida theatri 

Gratat gratulatur Holocaustum quod totum fol. 7r 

Gratae caellae apium et gratiae ^ Hostia de quo sacer partem habent 46 

Gurgitium domus pauperis Hereuma color 

Gurgustia tabernarum loca tene- Histriones saltatores uel praesiti 

brosa ubi conuiciatur pia fiunt ^ meretricum 

Guttit paulatim pluit Herma froditus qui natura com- 

Geneo tabernarius positus est ut uir sit et femina 
Hiamio margareta praeciosa 50 
Horno thysgeri 

Herculus fortis Hiulea cinendi 

Hebescebat stultus factus est Hymnus laus carminum 

Hebetatus astyntid Hermon anathema 

Habia apta Hibiscum biscopuuyrt 55 

Hausissent euacuassent ἢ) Hyenae*) qui sexum mutant ut lepus 


Hebesceret ansuand Heliaeus occasus solis 


1) euacuissent ante corr. | 2) n sup. scr. || 3) à non satis certa | 4) y sup. ser. || 


2. gaudere | 3. Gesis | 5. id nebula || 7. interpraetiatio | sermonis || 9. Globo- 
sus | 15. sicamina (ie e corr.) | 17. gratulator | 18. Grates | cellae || 21. Gutat ante 
corr. | 22. om. | 23. Hercolus || 25. Hebitatus | sequitur Hastilia telorum seaept- 
loan || 27. Haussissent euacu//assent || 28. asuand | 29. Hebitauit || 34. raed || 35. Hya- 
linum | uitreum | uiridi colore | 36. Hosce | 37. Harimulces | 38. Hoscine || 40. He- 
betos euacuos | 41. luxorisus | 43. Hernae | linguam || 44. Harenae | locus | 
45. totum crematur | 46. sacerdotes | 47. Hrema | 48. saluatores | praepositi || 
50. margarita (i ex e) | ptiosa || 52. cinaendi | 56. Hyene | motant || 57. occassus || 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 365 


Hostia quod deum placat Inextricabilis insolubilis 
Hostire aquare Incaenio nouae edificationes 
Hostimentum lapis quo pondus Insimulat accusat 30 
aequatur lranonia mendax iocus 
Heribefontiean deuita theorica ^ Infaustior infelicior 
5 Heroniacah brutae diuersarum Insolentia inquietuto 
Hiadas a tauris similitudine In eculeis in ferreis uel ligno in- 
Heresis praua secta fixis et curbeis in terra positis 
Hostiae pactifieae de quibus plesb In metallo in carcere 35 
manducat Inluuies secundarum hama in quo 
Hiuleas leones fauces fit paruulus 
10 Heruum holus Inpegit teg 
Horodius uualh haebue Intercalares dies interpositis 
Hereditas ab herode Indigesta inlecebra 
Hirundo sualnuae Indigesi////es per habundantiam 4o 
frugum 
Intestinum thearm (r s. scr.) 
Toertastictos inormes ingentes Interamen inifli 
15 [dinomen hereticiae Ihum naensida 
Inspuri incerti Igrius orbis circulus 
Jasitrossin syriam Infula uita quaedam dignitatis quo 45 
lerion sacerdotale utuntur manichei 
Inerguminis tempestate iectus Iob dolens 
20 [In pulpitu in gradu Idicon proprium 
Iaspis nigrum et uiridum colorem Indigenus qui in eodem loco ubi 
habet nascitur habitat 
Iodiama proprietas Ioatham domini consummatio aut 
Incertus coitus sanguinis perfectio 
Incanalibus inangustiis locis Iezrael nomen domini 50 
25 Joluerunt manserunt Idumea terrena 
Indruticans uraesgendi Idithum transilitor 
Inhians gredig Iordanis discensio eorum 


2. equare | 3. equatur | 5. Heronaiacah | butre | 8. pacifice | plebs (b s. 
ser.) | 11. uualhhebue | 12. ab hero || 13. sualuuae | 14. leortasticai perite, Inor- 
mes ingentes | 15. heretici || 17. lasytrosin || 19. Inergumenis || 20. pulpiti | 21. ui- 
ridem | 22. Iodioma | 23. Incestus | 24. angustis | 25. Ioluoerunt (u prior sup. 
scr. | 26. uuraestendi | 29. Inceniae | aedificationes tabernaculorum || 30. ac- 
cussat (alt. e s. scr.) | 31. Inronia | 33. Insilentia | 34. uel om. | curuis | 36. par- 
uulis ante corr. | 37. Inpetigo | tetr | 38. Interkalares | interpositi | 40. Indi- 
geries | habuntiam || 42. innifli | 43. neuü seada | 45. uitta | manachei | 
48. Ind//igenus | nacitur || 49. dni || 50. Iezrahel || 52. Ithithun || 


1 


1 


2 


ex 


o 


5 


c 


σι 


966 

Tuniperum similis taxa 

Instites suedilas 

Intexunt auundun 

Iuglantes quasi duis glandes ') 

Increpitans hleodendri 

Inlex tychtend ab inliciendo 

Index testis 

Interdiu tempus 
noctem 

Infestus flach 

Interceptum arepsit 

Infandum meinfol 

Inlecebris tyctinnum 

Ingratus laad ' 

Inritatus in rixam gigremit 

Inhiebant prohibebant 

Incitamenta tyctinnae 

lr semis palma 

In merothecae in domo ungen- 
torum 

In prostibulo in domo fornicaria 

Insultans ridendo contradicens 

Interrasile interranaglyfta 

In triuis in tribus uiis?) 

Iminant facient 

lota soctha 

Iungetum rycthyfil 

Intula uualhuuyrt ?) 


nter diem et 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 


Inprobus gemach 

Ingruerit onhrisit 
Intractabilis unliuduuac 
Incommodum unbrycci 
Interceptum est repsit uaes 
Insimulatione uurochtae 
Inpendebatur gebenuaes 
Inuitiandi negandi 
Interpellari ////refset *) 
Industria gyrnissae 
Inpendebat sultae 

Intempesta nocte media nocte 
Intempestiua intemperata oportuna 
Inlecebra incommoda 

Indies crudesceret aforthe 
Intransmigrationem infornissae 
Iners asolcaen 

Interuentu ingungae 
Inpuberes inberbes 

Inlectus getyctid 

Intercessisse interire 
Interlitan bismirida 

Inpactae aslegenrae 
Indigestae unofer cumenrae 
Innitent uuidir linienti 
Indolem iuuentutum 
Insolesceret oberuenedae 
Inpulsore bedaendrae 


30 


40 


45 


50 


1) d corr. ex t || 2) alt. i sup. ser. || 3) 1 sup. ser. | 4) de in ras. ἢ} 


1. taxo | 4. Iuglandes | ouis | glandis || 5. hlaeodrindi | 6. tyctaend anbin- 


liciendi | sequitur Interpollat diuidit 


| 8. inter diem || 10. Intercaeptum 


araepsid | 11. maanful | 13. lath | 14. gigremid | 15. proibebant | 18. merothece | 
unguentorum || 19. fornicara | 21. interanaglypha || 22. triuiis || 25. riscthyfil || 


26. sequitur lolia specula | 27. gimach || 


28. anhriosith | 29. unlidouuac || 30. In- 


comodum | unbryci | 31. raebsid uuaes | 32. uuroctae || 33. gibaen | u///uaes ut 
vid. || 35. raefsed || 36. ge///eor///nnissae | 37. saldae | 38. Intempestate || 41. a 
fordh || 42. transmigratione | infoernissae | 44. bingungae | 45. Inbuberes || 46. gi- 


tychtid | 48. Interlità | bismiridae | 


49. Inpacte | anslegaengrae | sequitur 


Incissibus quando quaedam in albabeto littera transponitur | 50. unofaer cu- 
menrae | 51. Innitentes | uuidirhliniendae | 52. iuuentutem || 53. Insolescerit ante 


corr, | oberuuaenidae | 54. baedendrae || 


GLOSSARIVM AMPL. PRIMVM 961 


Infractus geuemmid Inuociucus uulluc 
Inopimum unasettae Incuba merae uel saturnus 
Inditas dagisettai Inuolueu uuydublindae 
fol. 7 Infici gimengdae Infaustus inperitus 

5 Inuiola inpraesumptum Ingruentia imminentia 
Index taecnendi torchtendi Insilitus nobilis clarus 
In posterem bisuiecend Indemnis sine damno 
Inter primores bituichn aeldrum Interpola reprobata 
Intercapito fritmaerc Inluuies sordes 

10 Inopinato insperato Identidem iterum atque iterum 
Insolens feruendid Ingruerit cum turba uenit 
Iubabit delectauit Inculeat insinuat 
Infando nefando Ingerit 
Incuria in medlae Inquilini coloni 


15 In cullem in follem bubilinum et Interpolat diuidit 
aliter machina contexta et bitu- Infrunitas indigestas 


mine lita Iubilum sibilum laudis 
Ineditissima in altissima Intermodia artus 
In abstrusa in secreta Inferiale sacramentu 


In mimo ingluuiae quod tm ad mi- Intibus genus holeris 
marios uel mimigraphos pertinet Inpubis inherbis 


Iuris periti redboran Ibices firgingaett 
20 Inuissus lath Infrigidat caelid 
Increpitans insonans laspis nomen gemmae 
Inuidens seidens Iapir uelox 
Institutores negotiatores Imus notissimus 
In aestiuo caenaculo yppe per Iniuum iniurium 
aestatem frigus capiatur Inedia stupore dentium 
:5 [uuar leoma uel oerendil Intestabilis sine fine testium 
Isic lex Indolis spes uirtutis bonae 
Isca tyndrin Incessum crimen impiae commissum 
Ignarium algiuerc cum sorore aut filia aut cognita 


1. giuuaemmid | 2. unaseddae | 3. bagise///ttan | 4. gimaengdae || 5. Inuio- 
latum || 6. taecnaenditorctendi || 7. Inpostorem | bisuicend || 8. bituicnaeldrum /e sup. 
scr.) | 9. Intercapido | frist meare | 11. feruuaenid || 12. Iuuabit | dilectauit || 14. in- 
maethlae | 15. In culem | bubolinum | 18. ingliuuae | tamen | mimigrafos || 20. In- 
uisus laath | 22. Inuident | scident || 23. Institutor negotiator || 24. caenaculi | uppae 
ubi per | captant || 25. earendil | 26. leax | 27. tyndirm || 28. algiuueorc (eo s. ser.) || 
29. Inuolucus | 30. mera | satyrus | 31. Inuoluco | uuidubindlae || 33. in- 
minentia | 39. Inguerit | 40. 41. contrahit | 46. Internodia | 47. sacra mortuo- 
rum | 49. Inpupis | inberbis || 51. Infridat | caelith | 53. Iapik | 57. fide | 59. In- 
cestum | cremen impie | cum sorore | cognata || 


368 


Infitior nego 
Induperator imperator 
Intercaleat intermittit 


Lacinosa uulnerata 
6 Luculum uas ligneum 
Ludus litterarum seola litterarum 
legentium 
Linionis filis 
Lenores uenenosi uel suasores 
Leues huuer 
10 Laniones qui berbices incidunt uel 
porcos 
Lar domus 
Lenones conciliatores meretricum 
Lautume carceres 
Lepor subtilitas uel prouod 
15 Lagonas mettocas 
Luscus unum oculum habens